Brukerveiledning Avbryt

Arbeide med filer og maler

 1. Brukerhåndbok for InDesign
 2. Bli kjent med InDesign
  1. Innføring i InDesign
   1. Nyheter i InDesign
   2. Systemkrav
   3. Vanlige spørsmål
   4. Bruke Creative Cloud Libraries
  2. Arbeidsområde
   1. Grunnleggende om arbeidsområdet
   2. Tilpasse arbeidsområdet i InDesign
   3. Verktøykassen
   4. Angi innstillinger
   5. Egenskaper-panelet
   6. Berøringsbasert arbeidsområde
   7. Standard tastatursnarveier
   8. Gjenoppretting og angring for dokumenter
  3. Generativ kunstig intelligens
   1. Tekst til bilde
   2. Vanlige spørsmål om generativ kunstig intelligens
 3. Opprett dokumenter og velg layout
  1. Dokumenter og sider
   1. Opprette dokumenter
   2. Jobbe med malsider
   3. Arbeide med dokumentsider
   4. Angi sidestørrelse, marger og utfallende
   5. Arbeide med filer og maler
   6. Gjør PDF-er om til InDesign-filer i InDesign (Beta)
   7. Opprette bokfiler
   8. Legge til enkel sidenummerering
   9. Nummerere sider, kapitler og seksjoner
   10. Konvertere QuarkXPress- og PageMaker-dokumenter
   11. Dele innhold
   12. Forstå en grunnleggende arbeidsflyt for styrte filer
   13. Lagre dokumenter
  2. Rutenett
   1. Rutenett
   2. Formatere rutenett
  3. Layouthjelpemidler
   1. Linjaler
   2. Justere og fordele objekter ved hjelp av linjaler
   3. Måle objekter ved hjelp av måleverktøyet
 4. Legg til innhold
  1. Tekst
   1. Legge til tekst i rammer
   2. Koble tekst
   3. Tegnskrifter for land i Sørøst-Asia
   4. Arabiske og hebraiske funksjoner i InDesign
   5. Opprette tekst langs en bane
   6. Punktmerking og nummerering
   7. Tegnvarianter og spesialtegn
   8. Tekstjustering
   9. Tekstvariabler
   10. Generere QR-koder
   11. Redigere tekst
   12. Justere tekst
   13. Tekstflyt rundt objekter
   14. Forankrede objekter
   15. Tilknyttet innhold
   16. Formatere avsnitt
   17. Formatere tegn
  2. Typografi
   1. Bruke skrifter i InDesign
   2. Utligning og tegnavstand
  3. Formatere tekst
   1. Formatere tekst
   2. Bruk automatisk stil på tekst
   3. Arbeide med stilpakker
   4. Tabulatorer og innrykk
  4. Gjennomgå tekst
   1. Spore og gjennomgå endringer
   2. Legge til redigeringsmerknader i InDesign
   3. Importere PDF-kommentarer
  5. Stavekontroll og ordlister
   1. Kjøre stavekontroll, autokorrektur og dynamisk stavekontroll
   2. Opprette, legge til og administrere ordlister og ord
   3. Endre ordlisteinnstillinger
   4. Duden-ordbok
  6. Legge til referanser
   1. Opprette en innholdsfortegnelse
   2. Fotnoter
   3. Opprette et stikkordregister
   4. Sluttnoter
   5. Bildetekster
  7. Stiler
   1. Avsnitts- og tegnstiler
   2. Tilordne, eksportere og administrere stiler
   3. Objektmaler
   4. Initialer og kjedede stiler
   5. Arbeide med maler
   6. Linjeavstand
  8. Tabeller
   1. Formatere tabeller
   2. Opprette tabeller
   3. Tabell- og cellemaler
   4. Velge og redigere tabeller
   5. Streker og fyll i tabeller
  9. Interaktivitet
   1. Hyperkoblinger
   2. Dynamiske PDF-dokumenter
   3. Bokmerker
   4. Knapper
   5. Skjemaer
   6. Animasjon
   7. Kryssreferanser
   8. Strukturere PDF-dokumenter
   9. Sideoverganger
   10. Filmer og lyder
  10. Grafikk
   1. Forstå baner og former
   2. Tegne med blyantverktøyet
   3. Tegne med pennverktøyet
   4. Bruke innstillinger for linjer (streker) 
   5. Sammensatte baner og former
   6. Redigere baner
   7. Beskjæringsbaner
   8. Endre utseende på hjørner
   9. Rammer og objekter
   10. Justere og fordele objekter
   11. Koblet og innebygd grafikk
   12. Integrere AEM Assets
  11. Farge og gjennomsiktighet
   1. Bruke farger
   2. Bruke farger fra importert grafikk
   3. Arbeide med fargekart
   4. Blande trykkfarger
   5. Nyanser
   6. Forstå spotfarger og prosessfarger
   7. Blande farger
   8. Forløpninger
   9. Slå sammen gjennomsiktig grafikk
   10. Legge til effekter for gjennomsiktighet
 5. Søke og erstatte
  1. Søke etter og erstatte tekst
  2. Søke etter og erstatte skrifter
  3. Søke etter og erstatte tegnvarianter
  4. Søke etter og erstatte ved å bruke GREP-uttrykk og spørringer
  5. Finne og erstatt objekter
  6. Finne og erstatte farger
  7. Søkealternativer for å finne og erstatte
 6. Deling
  1. Lagre og åpne nettsky-dokumenter
  2. Organisere, administrere og dele nettsky-dokumenter
  3. Se og administrere versjoner i nettsky-dokumenter
  4. Vanlige spørsmål om InDesign-nettsky-dokumenter
  5. Dele og samarbeide        
  6. Dele for gjennomgang
  7. Gå gjennom et delt InDesign-dokument
  8. Administrere tilbakemeldinger 
 7. Publiser
  1. Plassere, eksportere og publisere
   1. Publish Online
   2. Publish Online-dashbordet
   3. Kopiere, sette inn grafikk
   4. Eksportere innhold for EPUB
   5. Adobe PDF-valg
   6. Eksportere innhold til HTML
   7. Eksportere til Adobe PDF
   8. Eksportere til JPEG-format
   9. Eksportere HTML
   10. Oversikt over DPS og AEM Mobile
   11. Støttede filformater
   12. Eksporter og importer brukerinnstillinger
  2. Skrive ut
   1. Skrive ut hefter
   2. Merker og utfallende
   3. Skrive ut dokumenter
   4. Trykkfarger, separasjon og rasterfrekvens
   5. Overtrykk
   6. Opprette PostScript- og EPS-filer
   7. Forhåndskontrollere filer før levering
   8. Skrive ut miniatyrer og dokumenter som er for store
   9. Forberede PDF-filer for trykkerier
   10. Forberede utskrift av separasjoner
 8. Utvide InDesign
  1. Automatisering
   1. Fletting
   2. Plugin-moduler
   3. Capture-utvidelsen i InDesign
   4. Skript
 9. Feilsøking
  1. Løste problemer
  2. Kjente problemer
  3. Krasj ved oppstart
  4. Problemer med skrivebeskyttet Innstillinger-mappe
  5. Feilsøke filproblemer.
  6. Kan ikke eksportere PDF
  7. Gjenoppretting av dokumenter i InDesign

Du kan bedre ytelsen og forhindre mange problemer ved å lage en god arbeidsflyt til bruk med Adobe InDesign.

Oppretthold et rent datamaskinsystem

Over tid skjer det endringer med programvare og maskinvare som kan føre til redusert ytelse og systemproblemer. Du kan defragmentere harddisken, fjerne eldre programvareversjoner, oppdatere enhetsdrivere, optimalisere minnet, kjøre verktøy for virusbeskyttelse og utføre andre vedlikeholdsoppgaver for å forhindre at programmer og filer blir skadet. Hvis du utfører disse oppgavene regelmessig, sikrer du at InDesign åpner, viser og skriver ut dokumenter som forventet.

Lag en prosjektmappe

Før du starter på et prosjekt, må du finne ut hvilke filer du trenger, og hvor du vil arkivere dem. Hvis du har opplevd problemer med brutte koblinger, kan du vurdere å arkivere de koblede filene i samme mappe som dokumentet. Koblingene til filer du monterer i et dokument, beholdes i InDesign, men hvis en kobling brytes, leter InDesign etter filer i dokumentmappen. Hvis du arkiverer et dokument og de koblede filene i samme mappe, er det enkelt å flytte dem fra én datamaskin til en annen. Arkivering av filer i én mappe sikrer også at den opprinnelige grafikken blir funnet når et dokument skrives ut. Hvis koblet grafikk ikke blir funnet, gjenspeiles ikke endringene du gjør i den opprinnelige grafikken, og grafikken kan bli skrevet ut dårlig eller ikke i det hele tatt.

Hvis prosjektet består av flere dokumenter (for eksempel kapitler i en bok), kan det være nyttig å lage en prosjektmappe som inneholder en mappe for hvert dokument med de tilkoblede filene.

Vurder bruk av mal

Bruk en mal hvis du ofte lager prosjekter som ligner hverandre. Med maler kan du lage konsekvente dokumenter raskere samtidig som den opprinnelige filen beskyttes. Hvis du for eksempel lager et månedlig nyhetsbrev, kan malen inneholde hjelpelinjer, sidetall, nyhetsbrevhodet og stiler du vil bruke i hver utgave. (Se Bruke dokumentmaler.)

Åpne dokumenter lokalt

Før du åpner et dokument som er arkivert på et nettverksvolum eller flyttbart media, må du kopiere dokumentet og koblet grafikk til den lokale harddisken. Det går saktere å arbeide mot et nettverksvolum eller et flyttbart media, og den lave overføringshastigheten kan forårsake at data går tapt eller blir skadet, noe som kan skade dokumentet. Du må imidlertid være oppmerksom på at du kan overstyre andres arbeid hvis du kopierer de lokale filene tilbake til en nettverksserver.

Løs problemer før du konverterer en fil

Skadede Adobe PageMaker- eller QuarkXPress®-filer forblir vanligvis skadet når de åpnes i InDesign. Hvis det oppstår en feil eller uventet virkemåte med en konvertert fil, åpner du den opprinnelige filen i kildeprogrammet og feilsøker den for skade.

Hvis du har problemer med den konverterte filen, eksporterer du den i IDML-format og åpner deretter IDML-filen og lagrer den som et InDesign-dokument.

Arkivere dokumenter

Arkiver dokumenter ofte, og ta sikkerhetskopier av viktige filer. Du kan slette unødvendige data fra et dokument ved hjelp av Arkiver som-kommandoen. Når du bruker Arkiver-kommandoen, legges det til ny informasjon i dokumentet, men utdaterte data fjernes ikke, for eksempel informasjon om slettet grafikk. Når du bruker Arkiver som-kommandoen, skrives imidlertid dokumentet helt om, og det tas bare med informasjon om objekter og sider som finnes i dokumentet. Et dokument som bare inneholder nødvendige data, tar opp mindre plass på harddisken og oppdateres og skrives ut raskere.

Praktiser gode utformingsvaner

 • Lag stiler i et dokument. Hvis du lager stiler uten å ha noe dokument åpent, kan det føre til at doble stiler vises når du lager et nytt dokument. Du kan dele stiler i dokumenter ved å arkivere stilene og deretter laste dem inn.

 • Bruk passende skrifttyper. Når du velger skrifter til et dokument, bør du vurdere hvordan du vil formatere og skrive ut teksten. InDesign fungerer best med OpenType®, Type 1 (også kalt PostScript) og TrueType-skrifttyper. Skadede eller dårlig lagde skrifttyper kan skade et InDesign-dokument eller forårsake at det skrives ut med uventede resultater. Bruk derfor pålitelige skrifttyper som er laget av etablerte skriftleverandører. Hvis du arbeider med et trykkeri, må du finne ut hvilke skriftkrav de har.

 • Unngå å bruke for mange tekstrammer. Bruk så få tekstrammer som mulig for å holde filstørrelsen på dokumentet mindre og layouten enklere å endre.

Smart bruk av grafikk

 • Bruk grafikkfilformater som egner seg for formålet. Når du lager grafikk til et prosjekt, bør du tenke på hvordan du vil skrive ut dokumentet. Hvis du skal levere dokumentet til et trykkeri, må du spørre hvilke grafikkformater som kan brukes på utskriftsenheten de bruker. Trykkeriet kan også gi deg råd om den optimale oppløsningen for bilder.

 • Arkiver grafikk eksternt. Når du importerer en grafikkfil, lages det som standard en kobling til grafikken i InDesign. Kobling minimerer filstørrelsen på dokumentet og bedrer ytelsen for InDesign. Når du skriver ut dokumentet, må den opprinnelige grafikkfilen være tilgjengelig og koblet. Hvis InDesign ikke finner den opprinnelige filen, kan grafikken skrives ut som en forhåndsvisning med lav oppløsning eller en grå boks.

Kontroller koblinger og skrifttyper før du skriver ut

Kontroller at alle koblinger er intakte og alle skrifttyper er tilgjengelige for å sikre at dokumentet skrives ut riktig. En kobling brytes hvis du sletter, flytter eller gir nytt navn til den opprinnelige grafikken. Bruk forhåndskontroll- og pakkefunksjonene før du sender filene til et trykkeri.

Åpne InDesign-dokumenter

Vanligvis åpner du dokument- og malfiler på samme måte som i andre programmer. Når du åpner en InDesign-mal, vises den som standard som et nytt dokument uten tittel. Dokumentfiler bruker filtypen INDD, malfiler bruker filtypen INDT, snippetfiler bruker filtypen IDMS, bibliotekfiler bruker filtypen INDL, Interchange-filer bruker filtypen INX, Markup-filer bruker filtypen IDML, og bokfiler bruker filtypen INDB.

Du kan også bruker kommandoen Fil > Åpne for å åpne filer fra tidligere versjoner av InDesign, InDesign Interchange-filer (INX), InDesign Markup-filer (IDML), Adobe PageMaker 6.0- og nyere, QuarkXPress 3.3- og 4.1- og QuarkXPress Passport 4.1-filer. I tillegg kan det hende at andre programvareforhandlere lager plug-in-programvare som du kan bruke til å åpne andre filformater.

Merk:

Hvis du vil vise mer informasjon om et InDesign-dokument, holder du nede Ctrl og velger Hjelp > Om InDesign (Windows) eller holder nede Kommando og velger InDesign > Om InDesign (Mac OS).

Bruke kommandoen Åpne

 1. Velg Fil > Åpne, og velg ett eller flere dokumenter.

 2. Gjør ett av følgende, og velg deretter Åpne:

  • Velg Normal (Windows) eller Åpne normal (Mac OS) hvis du vil åpne originaldokumentet eller en kopi av en mal.

  • Velg Original (Windows) eller Åpne original (Mac OS) hvis du vil åpne et originaldokument eller en mal.

  • Velg Kopi (Windows) eller Åpne kopi (Mac OS) hvis du vil åpne en kopi av et dokument eller en mal.

Når du åpner et InDesign-dokument, kan du få en av følgende meldinger:

Melding om nyere versjon av InDesign

I InDesign CS6 og CC kan du sende dokumenter til alle som har eldre versjoner av InDesign, uten ekstra operasjoner som manuell eksport til IDML. Kompatibiliteten er innebygd, slik at dokumentene alltid åpnes akkurat som forventet.

Hvis du åpner et dokument som er opprettet i en nyere versjon av InDesign, vises en melding som angir en annen versjon. Hvis du vil konvertere dokumentet til gjeldende versjon av InDesign, gjør du følgende:

 1. Hvis du vil konvertere dokumentet til gjeldende versjon av InDesign, klikker du Konverter.

  Dokumentet blir lastet opp til Adobe Creative Cloud og deretter konvertert til gjeldende versjon av InDesign.

  Merk:

  Du må være tilkoblet Internett for å kunne utføre konverteringen.

 2. Etter at dokumentet er konvertert til gjeldende versjon, blir du bedt om å lagre dokumentet ved hjelp av dialogboksen Lagre som.

Melding som angir at fargeinnstillingene avviker fra innstillingene i programmet

Hvis en advarsel om at fargeinnstillingene i dokumentet er forskjellige fra fargeinnstillingene i programmet, angir du et valg og velger OK.

Merk:

Fargeadvarsler er som standard deaktiverte, men du kan vise advarsler hvis du endrer standardinnstillingene i dialogboksen Fargeinnstillinger (Rediger > Fargeinnstilinger).

Hvis du får en advarsel om at dokumentet inneholder manglende eller endrede koblinger, kan du bruke Koblinger-panelet til å reparere koblingene. Se Oppdatere, gjenopprette og erstatte koblinger.

Melding om manglende skrifter

Hvis du får en advarsel om at det mangler skrifttyper i dokumentet, gjør du ett av følgende:

 • Velg OK. Teksten formateres automatisk med en erstatning.

 • Velg Finn skrift for å finne og vise skriftene du bruker i dokumentet.

  Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du finner manglende skrifttyper, kan du se Finne og endre skrifttyper.

Åpne nylig brukt dokument

 1. Velg Fil > Åpne nylig brukt, og velg ett av dokumentene du nylig arkiverte.

Hvis du vil angi hvor mange nylig brukte dokumenter som skal vises, velger du Rediger > Innstillinger > Filbehandling (Windows) eller InDesign > Innstillinger > Filbehandling og angir et tall for Antall nylige objekter å vise. Maksimalt antall er 30.

Velge ordlister når du åpner dokumenter

Når du åpner et dokument, kan det hende du får spørsmål om du vil bruke en liste over ord i dokumentet eller en unntaksliste over ord i brukerordlisten. En unntaksliste over ord inneholder ord som ble lagt til i brukerordlisten mens dokumentet ble arbeidet med. Velg unntakslisten for ord du vil bruke, hvis du vet hvilken det er. Hvis du ikke er sikker, klikker du på en av knappene, velger Rediger > Stavekontroll > Ordliste for å kontrollere ordlistene. Om nødvendig velger du deretter Rediger > Innstillinger > Ordliste (Windows) eller InDesign > Innstillinger > Ordliste (Mac OS) for å tilbakestille ordlisten som brukes for tekstjustering. Se Orddelings- og stavekontrollordlister.

Konvertere tidligere versjoner av InDesign-dokumenter

 1. Hvis du vil konvertere tidligere versjoner av InDesign-dokumenter til gjeldende versjon, velger du Fil > Åpne og åpner filen.

  Vær oppmerksom på følgende:

  • Hvis du har brukt plug-in-moduler fra en tredjepart til å opprette en tidligere versjon av et dokument, kontakter du produsenten for å kontrollere at disse modulene er riktig installert for og er kompatible med InDesign CS5, før du konverterer dokumentet.

  • Når du konverterer et dokument, kan det hende du får spørsmål om du vil bruke unntakslisten for ord i brukerordlisten eller den som er i dokumentet. Du finner mer informasjon om denne meldingen under Velge ordlister når du åpner dokumenter.

  • Bibliotekfiler som er opprettet i tidligere versjoner av InDesign, kan åpnes og konverteres i InDesign CS5 selv om biblioteket er låst. Du må angi navn og plassering for de konverterte bibliotekfilene. Som standard får en fil navnet filnavn-X.indl.

  • Tidligere versjoner av InDesign kan ikke åpne de nyeste InDesign-dokumentene direkte. For f.eks. å kunne åpne et InDesign CS5-dokument i InDesign CS4 må du gjøre to ting. Først må du velge Fil > Eksporter i InDesign CS5 for å arkivere dokumentet i IDML-format. Deretter må du oppdatere InDesign CS4 med spesielle plug-in-moduler som kan brukes til å åpne IDML-filen. (Se Bakoverkompatibilitet med tidligere versjoner av InDesign.)

Merk:

Hvis du har problemer med et dokument som er opprettet i en tidligere versjon av InDesign, kan du bruke dialogboksen Eksporter i InDesign CS5 til å arkivere dokumentet i InDesign Markup-format (IDML). Åpne deretter IDML-filen, og arkivere den som et InDesign-dokument.

Bruk Adobe Bridge med InDesign

Adobe Bridge er et tverrplattformprogram som følger med Adobe Creative Suite-komponenter, og som du kan bruke til å finne, organisere og bla gjennom ressursene du trenger for å opprette utskrifts-, web-, video- og lydinnhold. Du kan starte Adobe Bridge fra alle Creative Suite-komponenter (bortsett fra Adobe Acrobat®) og bruke det til å få tilgang til både Adobe-ressurser og andre ressurser.

Fra Adobe Bridge kan du:

 • Behandle bilde-, video- og lydfiler: Forhåndsvise, søke etter, sortere og behandle filer i Adobe Bridge uten å åpne egne programmer. Du kan også redigere metadata for filer og bruke Adobe Bridge til å sette inn filer i dokumenter, prosjekter eller komposisjoner.

 • Du kan vise koblinger i et InDesign-dokument som miniatyrer i Adobe Bridge, uten faktisk å måtte åpne InDesign-dokumentet i InDesign.

 • Dra ressurser fra Adobe Bridge til dokumentvinduet i InDesign, eller dra ressurser fra dokumentvinduet til Adobe Bridge for å opprette snippeter. Se Bruke snippeter.

 • Du kan utføre automatiserte oppgaver, for eksempel satsvise kommandoer.

 • Du kan synkronisere fargeinnstillinger på tvers av fargebehandlede Creative Suite-komponenter.

 • Du kan starte en webkonferanse i sanntid for å dele skrivebordet og gå gjennom dokumenter.

Bruke dokumentmaler

Maler er nyttige som utgangspunkt for standarddokumenter fordi du kan forhåndsdefinere layouten, grafikken og teksten i dem. Hvis du for eksempel forbereder et ukeblad, kan du opprette en mal som inneholder layouten til en typisk utgave, inkludert hjelpelinjer, rutenett, malsider, egendefinerte maler og fargeprøver, plassholderrammer, lag og all grafikk og tekst som er standard. Da kan du ganske enkelt åpne malen hver uke og importere nytt innhold.

Du oppretter en mal på samme måte som et vanlig dokument. Den eneste forskjellen er når du arkiverer dokumentet. Når du klargjør en mal slik at andre kan bruke den, vil du kanskje legge til et lag med instruksjoner om malen og skjule eller slette laget før dokumentet skrives ut. Se Lag.

Merk:

I kinesiske versjoner av InDesign kan du åpne spesielt utformede maler som inneholder egendefinerte mojikumi-sett.

Arkivere et dokument som en mal

 1. Velg Fil > Arkiver som, og angi en plassering og et filnavn.
 2. Velg InDesign 2019-dokument i Filtype (Windows) eller Format (Mac OS), og velg deretter Lagre (Windows) eller Arkiver (Mac OS).

Begynne på et nytt dokument fra en mal

 1. Velg Fil > Åpne.
 2. Finn en mal, og marker den.
 3. Velg Normal (Windows) eller Åpne normal (Mac OS), og velg deretter Åpne.
 4. Arkiver det nye dokumentet med et eget navn.

Redigere en eksisterende mal

 1. Velg Fil > Åpne.
 2. Finn en mal, og marker den.
 3. Velg Original (Windows) eller Åpne original (Mac OS), og velg deretter Åpne.

Gå gjennom InDesign-dokumenter

Adobe tilbyr flere metoder for å gå gjennom InDesign-dokumenter.

Spore redigeringsendringer

Når du eller en annen person redigerer tekst, uthever InDesign innsatt tekst og gjennomstreker slettet tekst når Spor endringer er aktivert. Bruk Artikkelredigering til å vise endringer. Dokumenteieren kan gå gjennom redigeringene og godta eller forkaste endringer. Se Spore og gå gjennom endringer.

Gå gjennom en PDF-fil i Acrobat

Du kan eksportere InDesign-dokumentet til PDF og bruke Adobe Acrobat til å opprette en e-postbasert gjennomgang eller en delt gjennomgang på Acrobat.com eller en annen server. Korrekturlesere kan legge til kommentarer ved hjelp av notatverktøyet og andre markeringsmetoder. Dokumenteieren kan deretter gå gjennom kommentarene i PDF-gjennomgangen og redigere det opprinnelige InDesign-dokumentet. Du finner mer informasjon i hjelpen for Acrobat.

Bruke CS Review

CS Review er en abonnementstjeneste på Internett du kan bruke til å dele utforminger på Internett, slik at andre kan gi tilbakemelding med en gang. Når du oppretter en gjennomgang ved å bruke CS Review-panelet, laster du opp én eller flere mellomkopier av filen til arbeidsområdet på Acrobat.com. Korrekturlesere kan deretter legge til kommentarer.

Når du oppretter en gjennomgang, kan du dele inn gjennomgangen i deler som har separate områder for kommentering. En gjennomgang kan bestå av deler fra forskjellige filer og programmer. Etter hvert som gjennomgangen går fremover, kan du legge til og fjerne deler som en del av en dynamisk gjennomgangsprosess.

Utform kalendere og visittkort fra maler

Én måte å opprette kalendere, visittkort, CV-er eller andre spesielle dokumenter på, er å bruke maler.

Adobe tilbyr flere maler på webområdet for Adobe Marketplace & Exchange:

www.adobe.com/go/exchange_no

Bruk søkefunksjonen for å finne flere ressurser for spesielle dokumenter.

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?