Brukerveiledning Avbryt

Kjøre stavekontroll, autokorrektur og dynamisk stavekontroll

 1. Brukerhåndbok for InDesign
 2. Bli kjent med InDesign
  1. Innføring i InDesign
   1. Nyheter i InDesign
   2. Systemkrav
   3. Vanlige spørsmål
   4. Bruke Creative Cloud Libraries
  2. Arbeidsområde
   1. Grunnleggende om arbeidsområdet
   2. Tilpasse arbeidsområdet i InDesign
   3. Verktøykassen
   4. Angi innstillinger
   5. Berøringsbasert arbeidsområde
   6. Standard tastatursnarveier
   7. Gjenoppretting og angring for dokumenter
 3. Opprett dokumenter og velg layout
  1. Dokumenter og sider
   1. Opprette dokumenter
   2. Jobbe med malsider
   3. Arbeide med dokumentsider
   4. Angi sidestørrelse, marger og utfallende
   5. Arbeide med filer og maler
   6. Opprette bokfiler
   7. Legge til enkel sidenummerering
   8. Nummerere sider, kapitler og seksjoner
   9. Konvertere QuarkXPress- og PageMaker-dokumenter
   10. Dele innhold
   11. Forstå en grunnleggende arbeidsflyt for styrte filer
   12. Lagre dokumenter
  2. Rutenett
   1. Rutenett
   2. Formatere rutenett
  3. Layouthjelpemidler
   1. Linjaler
   2. Justere og fordele objekter ved hjelp av linjaler
   3. Måle objekter ved hjelp av måleverktøyet
 4. Legg til innhold
  1. Tekst
   1. Legge til tekst i rammer
   2. Koble tekst
   3. Tegnskrifter for land i Sørøst-Asia
   4. Arabiske og hebraiske funksjoner i InDesign
   5. Opprette tekst langs en bane
   6. Punktmerking og nummerering
   7. Tegnvarianter og spesialtegn
   8. Tekstjustering
   9. Tekstvariabler
   10. Generere QR-koder
   11. Redigere tekst
   12. Justere tekst
   13. Tekstflyt rundt objekter
   14. Forankrede objekter
   15. Tilknyttet innhold
   16. Formatere avsnitt
   17. Formatere tegn
  2. Typografi
   1. Bruke skrifter i InDesign
   2. Utligning og tegnavstand
  3. Formatere tekst
   1. Formatere tekst
   2. Bruk automatisk stil på tekst
   3. Arbeide med stilpakker
   4. Tabulatorer og innrykk
  4. Gjennomgå tekst
   1. Spore og gjennomgå endringer
   2. Legge til redigeringsmerknader i InDesign
   3. Importere PDF-kommentarer
  5. Stavekontroll og ordlister
   1. Kjøre stavekontroll, autokorrektur og dynamisk stavekontroll
   2. Opprette, legge til og administrere ordlister og ord
   3. Endre ordlisteinnstillinger
   4. Duden-ordbok
  6. Legge til referanser
   1. Opprette en innholdsfortegnelse
   2. Fotnoter
   3. Opprette et stikkordregister
   4. Sluttnoter
   5. Bildetekster
  7. Stiler
   1. Avsnitts- og tegnstiler
   2. Tilordne, eksportere og administrere stiler
   3. Objektmaler
   4. Initialer og kjedede stiler
   5. Arbeide med maler
   6. Linjeavstand
  8. Tabeller
   1. Formatere tabeller
   2. Opprette tabeller
   3. Tabell- og cellemaler
   4. Velge og redigere tabeller
   5. Streker og fyll i tabeller
  9. Interaktivitet
   1. Hyperkoblinger
   2. Dynamiske PDF-dokumenter
   3. Bokmerker
   4. Knapper
   5. Skjemaer
   6. Animasjon
   7. Kryssreferanser
   8. Strukturere PDF-dokumenter
   9. Sideoverganger
   10. Filmer og lyder
  10. Grafikk
   1. Forstå baner og former
   2. Tegne med blyantverktøyet
   3. Tegne med pennverktøyet
   4. Bruke innstillinger for linjer (streker) 
   5. Sammensatte baner og former
   6. Redigere baner
   7. Beskjæringsbaner
   8. Endre utseende på hjørner
   9. Rammer og objekter
   10. Justere og fordele objekter
   11. Koblet og innebygd grafikk
   12. Integrere AEM Assets
  11. Farge og gjennomsiktighet
   1. Bruke farger
   2. Bruke farger fra importert grafikk
   3. Arbeide med fargekart
   4. Blande trykkfarger
   5. Nyanser
   6. Forstå spotfarger og prosessfarger
   7. Blande farger
   8. Forløpninger
   9. Slå sammen gjennomsiktig grafikk
   10. Legge til effekter for gjennomsiktighet
 5. Søke og erstatte
  1. Søke etter og erstatte tekst
  2. Søke etter og erstatte skrifter
  3. Søke etter og erstatte tegnvarianter
  4. Søke etter og erstatte ved å bruke GREP-uttrykk og spørringer
  5. Finne og erstatt objekter
  6. Finne og erstatte farger
  7. Søkealternativer for å finne og erstatte
 6. Deling
  1. Jobbe med InDesign-nettsky-dokumenter (Beta)
  2. Vanlige spørsmål om InDesign-nettsky-dokumenter (Beta)
  3. Dele og samarbeide        
  4. Dele for gjennomgang
  5. Gå gjennom et delt InDesign-dokument
  6. Administrere tilbakemeldinger 
 7. Publisere
  1. Plassere, eksportere og publisere
   1. Publish Online
   2. Publish Online-dashbordet
   3. Kopiere, sette inn grafikk
   4. Eksportere innhold for EPUB
   5. Adobe PDF-valg
   6. Eksportere innhold til HTML
   7. Eksportere til Adobe PDF
   8. Eksportere til JPEG-format
   9. Eksportere HTML
   10. Oversikt over DPS og AEM Mobile
   11. Støttede filformater
  2. Skrive ut
   1. Skrive ut hefter
   2. Merker og utfallende
   3. Skrive ut dokumenter
   4. Trykkfarger, separasjon og rasterfrekvens
   5. Overtrykk
   6. Opprette PostScript- og EPS-filer
   7. Forhåndskontrollere filer før levering
   8. Skrive ut miniatyrer og dokumenter som er for store
   9. Forberede PDF-filer for trykkerier
   10. Forberede utskrift av separasjoner
 8. Utvide InDesign
  1. Automatisering
   1. Fletting
   2. Plugin-moduler
   3. Capture-utvidelsen i InDesign
   4. Skript
 9. Feilsøking
  1. Løste problemer
  2. Krasj ved oppstart
  3. Problemer med skrivebeskyttet Innstillinger-mappe
  4. Feilsøke filproblemer.
  5. Kan ikke eksportere PDF
  6. Gjenoppretting av dokumenter i InDesign

Lær hvordan du kjører stavekontroll, autokorrigerer tekst mens du skriver, bruker dynamisk stavekontroll og angir innstillinger for staving.

Du kan kjøre stavekontroll på en valgt tekst, en artikkel, et dokument eller alle åpne dokumenter, og fremheve feilstavede ord, duplikater og feil bruk av store bokstaver. Du kan bruke dynamisk stavekontroll for å understreke potensielle feil mens du skriver.

I stavekontrollen brukes det tilordnede språkets ordbok, med mulighet for enkelt å legge til nye ord.

Stavekontroll

 1. Velg Rediger > Stavekontroll > Stavekontroll.

  Stavekontrollen begynner.

 2. Velg ett av følgende fra rullegardinmenyen Søk for å endre søkeområdet:

  • Alle dokumenter: Søker i alle åpne dokumenter.
  • Dokument: Søker i det valgte dokumentet.
  • Artikkel: Søker i den markerte rammen, inkludert tekst i andre koblede tekstrammer og skjult tekst.
  • Til slutten av artikkelen: Søker fra innsettingspunktet til slutten av artikkelen.
  • Markering: Søker bare i den markerte teksten. Dette alternativet er bare tilgjengelig hvis det finnes markert tekst.
 3. Velg Start.

 4. Velg et ord fra Foreslåtte rettelser-delen, eller skriv inn riktig ord i feltet Endre til og velg deretter Endre eller Endre alle for å erstatte det uthevede ordet.

  Velg Hopp over eller Ignorer alle for å fortsette uten å endre det uthevede ordet.

Autokorriger tekst mens du skriver

InDesign kan rette opp feil bruk av store bokstaver og vanlige skrivefeil mens du skriver. Lag en liste over ord som ofte feilstaves, og assosier dem med riktig stavemåte for å ta i bruk Autokorrektur.

 1. Velg Rediger > Innstillinger > Autokorrektur (Windows) eller InDesign > Innstillinger > Autokorrektur (macOS).

 2. Velg Aktiver autokorrektur.

  Velg Autokorriger store bokstaver for å rette opp feil bruk av store bokstaver. Du trenger ikke legge til ordene med stor forbokstav i listen for automatisk korrigering.

 3. Velg språk fra Språk-rullegardinmenyen.

 4. Velg Legg til, skriv inn det feilstavede ordet og den riktige versjonen, og velg OK for å legge til et ord du ofte staver feil.

For å starte automatisk korrigering av tekst for en bestemt del eller et bestemt dokument, velger du Rediger > Stavekontroll > Autokorrektur.

Bruke dynamisk stavekontroll

Du kan rette stavefeil ved å bruke kontekstmenyen med Dynamisk stavekontroll. Potensielt feilstavede ord er understreket basert på ordboken for tekstspråket. Hvis du skriver inn tekst på et annet språk, markerer du teksten og angir riktig språk.

 1. Velg Rediger > Stavekontroll > Dynamisk stavekontroll.

  Mulige stavefeil understrekes i dokumentet.

 2. Høyreklikk (Windows) eller Ctrl-klikk (macOS) det understrekede ordet for å velge riktig forslag.

Angi innstillinger for stavekontroll

 1. Velg Rediger > Innstillinger > Stavekontroll (Windows) eller InDesign > Innstillinger > Stavekontroll (macOS).

 2. Merk av for ett eller alle disse alternativene:

  • Feilstavede ord: Finn ord som ikke står i ordboken for det valgte språket.

  • Gjentatte ord: Finn gjentatte ord.

  • Ord med liten forbokstav: Finn ord (som landnavn) som bare vises i ordboken med store forbokstaver.

  • Setninger med liten forbokstav: Finn ord som begynner med liten bokstav etter punktum, utropstegn og spørsmålstegn.

 3. Velg Aktiver dynamisk stavekontroll hvis du vil at ord som kan være feilstavede, skal understrekes mens du skriver.

 4. Spesifiser understrekingsfargen for feilstavede ord, gjentatte ord, ord med liten forbokstav og setninger med liten forbokstav.

Beslektede emner

Snakk med oss

Vi vil veldig gjerne høre fra deg. Del tankene dine med Adobe InDesign-fellesskapet

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?