Brukerveiledning Avbryt

Stavekontroll og ordlister

 1. Brukerhåndbok for InDesign
 2. Bli kjent med InDesign
  1. Innføring i InDesign
   1. Nyheter i InDesign
   2. Systemkrav
   3. Vanlige spørsmål
   4. Bruke Creative Cloud Libraries
  2. Arbeidsområde
   1. Grunnleggende om arbeidsområdet
   2. Verktøykassen
   3. Angi innstillinger
   4. Berøringsbasert arbeidsområde
   5. Standard tastatursnarveier
   6. Gjenoppretting og angring for dokumenter
   7. Capture-utvidelsen
 3. Opprette og sette opp dokumenter
  1. Dokumenter og sider
   1. Opprette dokumenter
   2. Jobbe med malsider
   3. Arbeide med dokumentsider
   4. Angi sidestørrelse, marger og utfallende
   5. Arbeide med filer og maler
   6. Opprette bokfiler
   7. Legge til enkel sidenummerering
   8. Nummerere sider, kapitler og seksjoner
   9. Konvertere QuarkXPress- og PageMaker-dokumenter
   10. Dele innhold
   11. Forstå en grunnleggende arbeidsflyt for styrte filer
   12. Lagre dokumenter
  2. Rutenett
   1. Rutenett
   2. Formatere rutenett
  3. Layouthjelpemidler
   1. Linjaler
 4. Legg til innhold
  1. Tekst
   1. Legge til tekst i rammer
   2. Koble tekst
   3. Arabiske og hebraiske funksjoner i InDesign
   4. Opprette tekst langs en bane
   5. Punktmerking og nummerering
   6. Tegnvarianter og spesialtegn
   7. Tekstjustering
   8. Tekstvariabler
   9. Generere QR-koder
   10. Redigere tekst
   11. Justere tekst
   12. Tekstflyt rundt objekter
   13. Forankrede objekter
   14. Tilknyttet innhold
   15. Formatere avsnitt
   16. Formatere tegn
   17. Finn/endre
   18. Stavekontroll og ordlister
  2. Typografi
   1. Bruke skrifter i InDesign
   2. Utligning og tegnavstand
  3. Formatere tekst
   1. Formatere tekst
   2. Arbeide med stilpakker
   3. Tabulatorer og innrykk
  4. Gjennomgå tekst
   1. Spore og gjennomgå endringer
   2. Legge til redigeringsmerknader i InDesign
   3. Importere PDF-kommentarer
  5. Legge til referanser
   1. Opprette en innholdsfortegnelse
   2. Fotnoter
   3. Opprette et stikkordregister
   4. Sluttnoter
   5. Bildetekster
  6. Stiler
   1. Avsnitts- og tegnstiler
   2. Tilordne, eksportere og administrere stiler
   3. Objektmaler
   4. Initialer og kjedede stiler
   5. Arbeide med maler
   6. Linjeavstand
  7. Tabeller
   1. Formatere tabeller
   2. Opprette tabeller
   3. Tabell- og cellemaler
   4. Velge og redigere tabeller
   5. Streker og fyll i tabeller
  8. Interaktivitet
   1. Hyperkoblinger
   2. Dynamiske PDF-dokumenter
   3. Bokmerker
   4. Knapper
   5. Skjemaer
   6. Animasjon
   7. Kryssreferanser
   8. Strukturere PDF-dokumenter
   9. Sideoverganger
   10. Filmer og lyder
   11. Skjemaer
  9. Grafikk
   1. Forstå baner og former
   2. Tegne med blyantverktøyet
   3. Tegne med pennverktøyet
   4. Bruke innstillinger for linjer (streker) 
   5. Sammensatte baner og former
   6. Redigere baner
   7. Beskjæringsbaner
   8. Endre utseende på hjørner
   9. Justere og fordele objekter
   10. Koblet og innebygd grafikk
   11. Integrere AEM Assets
  10. Farge og gjennomsiktighet
   1. Bruke farger
   2. Bruke farger fra importert grafikk
   3. Arbeide med fargekart
   4. Blande trykkfarger
   5. Nyanser
   6. Forstå spotfarger og prosessfarger
   7. Blande farger
   8. Forløpninger
   9. Slå sammen gjennomsiktig grafikk
   10. Legge til effekter for gjennomsiktighet
 5. Deling
  1. Jobbe med InDesign-nettsky-dokumenter
  2. InDesign-nettsky-dokumenter | Vanlige spørsmål
  3. Dele og samarbeide        
  4. Dele for gjennomgang
  5. Gå gjennom et delt InDesign-dokument
  6. Administrere tilbakemeldinger 
 6. Publisere
  1. Plassere, eksportere og publisere
   1. Publish Online
   2. Kopiere, sette inn grafikk
   3. Eksportere innhold for EPUB
   4. Adobe PDF-valg
   5. Eksportere innhold til HTML
   6. Eksportere til Adobe PDF
   7. Eksportere til JPEG-format
   8. Eksportere HTML
   9. Oversikt over DPS og AEM Mobile
   10. Støttede filformater
  2. Skrive ut
   1. Skrive ut hefter
   2. Merker og utfallende
   3. Skrive ut dokumenter
   4. Trykkfarger, separasjon og rasterfrekvens
   5. Overtrykk
   6. Opprette PostScript- og EPS-filer
   7. Forhåndskontrollere filer før levering
   8. Skrive ut miniatyrer og dokumenter som er for store
   9. Forberede PDF-filer for trykkerier
   10. Forberede utskrift av separasjoner
 7. Utvide InDesign
  1. Automatisering
   1. Fletting
   2. Plugin-moduler
   3. Capture-utvidelsen i InDesign
   4. Skript
 8. Feilsøking
  1. Løste problemer
  2. Krasj ved oppstart
  3. Problemer med skrivebeskyttet Innstillinger-mappe
  4. Feilsøke filproblemer.
  5. Kan ikke eksportere PDF
  6. Gjenoppretting av dokumenter i InDesign

Stavekontroll

Du kan stavekontrollere markert tekst i all tekst i en artikkel, i alle artikler i et dokument eller i alle artikler i alle åpne dokumenter. Feilstavede eller ukjente ord, ord som er skrevet inn to ganger etter hverandre (for eksempel "på på"), og ord som muligens har feil bokstavtype, utheves. I tillegg til å kontrollere stavingen i et dokument, kan du også aktivere dynamisk stavekontroll, slik at mulig feilstavede ord understrekes mens du skriver inn tekst.

Når du kjører stavekontroll, brukes ordlisten for språkene du tilordnet til teksten. Du kan raskt legge til ord i ordlisten.

Angi innstillinger for stavekontroll

 1. Velg Rediger > Innstillinger > Stavekontroll (Windows) eller > InDesign > Innstillinger > Stavekontroll (Mac OS).
 2. Gjør ett av følgende:
  • Velg Feilstavede ord hvis du vil finne ord som ikke finnes i ordlisten.

  • Velg Gjentatte ord hvis du vil finne ord som er skrevet to ganger, for eksempel "og og".

  • Velg Ord med liten forbokstav for å finne ord (for eksempel "tyskland") som bare finnes med stor forbokstav i ordlisten ("Tyskland").

  • Velg Setninger med liten forbokstav hvis du vil finne ord som begynner med liten bokstav etter punktum, utropstegn og spørsmålstegn.

 3. Velg Aktiver dynamisk stavekontroll hvis du vil at ord som kan være feilstavede, skal understrekes mens du skriver tekst.
 4. Angi hvilken farge du vil bruke for understrekingen av feilstavede ord (dvs. ord som ikke finnes i brukerordlistene), gjentatte ord (for eksempel "på på"), ord uten stor forbokstav (for eksempel "nigeria" i stedet for "Nigeria") og setninger som begynner med liten forbokstav.

Stavekontroll

 1. Hvis dokumentet inneholder tekst på et fremmedspråk, markerer du teksten og angir riktig språk for teksten på menyen Språk i Tegn-panelet.
 2. Velg Rediger > Stavekontroll > Stavekontroll.

  Stavekontrollen begynner.

  Stavekontroll

 3. Hvis du vil endre området for stavekontrollen, gjør du ett av følgende, og velger deretter Start for å begynne stavekontrollen:

  I Søk-rullegardinlisten velger du ett av følgende alternativer:

  • Velg Dokument for å kontrollere hele dokumentet. Velg alle dokumenter for å kontrollere alle åpne dokumenter.

  • Velg Artikkel hvis du vil kontrollere all tekst i den markerte rammen, inkludert tekst i andre koblede tekstrammer og skjult tekst. Velg Artikler hvis du vil stavekontrollere artikler i alle markerte rammer.

  • Velg Til slutten av artikkelen hvis du vil kontrollere fra innsettingspunktet.

  • Velg Markering hvis du bare vil kontrollere den markerte teksten. Dette alternativet er bare tilgjengelig hvis det finnes markert tekst.

 4. Når ukjente eller feilstavede ord eller andre mulige feil vises, angir du et av følgende valg:
  • Velg Hopp over hvis du vil fortsette stavekontrollen uten å endre det uthevede ordet. Velg Ignorer alle hvis du vil ignorere alle forekomster av det uthevede ordet helt til InDesign startes på nytt.

  • Velg et ord fra listen Foreslåtte endringer, eller skriv inn det riktige ordet i boksen Endre til. Velg Endre hvis du bare vil endre denne forekomsten av det feilstavede ordet. Velg Endre alle hvis du vil endre alle forekomster av det feilstavede ordet i dokumentet.

  • Hvis du vil legge til et ord i en ordliste, velger du ordlisten fra menyen Legg til i, og deretter velger du Legg til.

  • Velg Ordliste hvis du vil vise dialogboksen Ordliste der du kan angi målordliste, språk og orddeling for ordet du legger til. Hvis du vil legge til et ord i alle språk, velger du Alle språk på Språk-menyen. Velg Legg til.

 5. Du kan også angi retningen for stavekontrollen til Framover eller Bakover. Framover er valgt som standard. Hvis du har gått glipp av enkelte feil under kontrollen og vil gå tilbake og rette disse feilene, kan du velge Bakover.

Rette stavefeil mens du skriver tekst

Ved å aktivere Autokorrektur kan du angi at feil bruk av store og små bokstaver og vanlige skrivefeil skal rettes mens du skriver inn tekst. Før du kan bruke Autokorrektur, må du opprette en liste med vanlige stavefeil og angi hvilke ord de skal rettes til.

 1. Velg Rediger > Innstillinger > Autokorrektur (Windows) eller InDesign > Innstillinger > Autokorrektur (Mac OS).
 2. Velg Aktiver autokorrektur. (Du kan også velge Rediger > Stavekontroll > Autokorrektur for å aktivere eller deaktivere denne funksjonen raskt.)
 3. Velg hvilket språk autokorrekturen skal brukes for, fra listen Språk.
 4. Hvis du vil rette feil bruk av store eller små forbokstaver (for eksempel "tyskland" i stedet for "Tyskland"), velger du Bruk autokorrektur ved feil med bokstavtypen. Du trenger ikke legge til ordene med stor forbokstav i listen for automatisk korrigering.
 5. Hvis du vil legge til et ord du har en tendens til å stave feil, velger du Legg til, skriver inn det feilstavede ordet (for eksempel "ofr"), skriver inn riktig ord (for eksempel "for") og velger deretter OK.
 6. Fortsett med å legge til ord du ofte staver feil, og velg deretter OK.

Når du skriver inn et feilstavet ord som du har lagt til i listen, erstattes ordet automatisk med ordet du oppgav som riktig.

Hvis du vil fjerne autokorrekturordene som du har lagt til, velger du ordet i listen og velger deretter Fjern. Hvis du vil redigere autokorrekturordene som du har lagt til, velger du ordet, velger Rediger, skriver endringen og velger OK.

Bruke dynamisk stavekontroll

Når du har aktivert dynamisk stavekontroll, kan du rette stavefeil ved hjelp av hurtigmenyen. Mulige stavefeil understrekes (basert på ordlisten som er tilknyttet språket teksten er skrevet på). Hvis du skriver inn tekst på et annet språk, markerer du teksten og angir riktig språk.

 1. Hvis du vil aktivere dynamisk stavekontroll, velger du Rediger > Stavekontroll > Dynamisk stavekontroll.

  Mulige stavefeil understrekes i dokumentet.

 2. Høyreklikk (Windows) eller hold nede Ctrl og klikk (Mac OS) på det understrekede ordet, og gjør ett av følgende:
  • Velg en av de foreslåtte korrigeringene. Hvis et ord er gjentatt eller har feil bokstavtype, kan du velge Slett gjentatt ord [ord] eller Store bokstaver i [ord].

  • Velg Legg til [ord] i brukerordliste. Det fører til at ordet automatisk legges til i gjeldende ordliste uten at dialogboksen Ordliste åpnes. Ordet endres ikke i teksten.

  • Velg Ordliste. Dialogboksen Ordliste åpnes. Her kan du velge målordliste, endre orddeling og angi et språk. Hvis du vil legge til et ord i alle språk, velger du Alle språk på Språk-menyen, og deretter velger du Legg til. Ordet legges til i valgt ordliste, og det endres ikke i teksten.

  • Velg Ignorer alle hvis du vil ignorere forekomster av dette ordet i alle dokumenter. Når InDesign startes på nytt, merkes ordet igjen som feilstavet.

Merk:

Hvis du har valgt Ignorer alle, men ombestemmer deg og likevel ikke vil at ordet skal ignoreres, velger du Ignorerte ord på menyen Liste over ordlister i dialogboksen Ordliste. Deretter fjerner du ordet fra listen.

Ordlister for orddeling og stavekontroll

I InDesign brukes ordlister fra Hunspell for de fleste språk til å kontrollere staving og dele ord. Du kan legge til ord i hver ordliste for å tilpasse den. Du kan tilordne forskjellige ordlister til tekst, så bruker InDesign riktig ordliste til å håndtere staving og orddeling. Du kan opprette flere brukerordlister, og du kan importere eller eksportere lister med ord som er lagret i rene tekstfiler.

Når du tilpasser ordene i en ordliste, oppretter du lister med tillagte ord (ord som ikke allerede finnes i ordlisten) og fjernede ord (ord som finnes i ordlisten, men som du vil skal merkes som mulige feilstavinger). I dialogboksen Ordliste kan du vise og redigere ord som er lagt til, fjernet eller ignorert (ord som ignoreres i gjeldende stavekontrolløkt fordi du har valgt Ignorer alle). Du kan legge til ord som gjelder for alle språk, som er spesielt nyttig etternavn, gatenavn og andre begreper som ikke er spesifikke for et språk.

Merk:

Hvis du vil bruke ordlistene fra en tidligere versjon av InDesign eller InCopy, bruker du søkefunksjonen i operativsystemet til å finne brukerordlistefilene (som har filtypen UDC), og deretter legger du dem til i listen over ordlister i Ordliste-delen i dialogboksen Innstillinger.

Hvor ordlisteord lagres

Som standard lagres unntak for orddeling og staving i brukerordlister som er lagret i egne filer på datamaskinen der InDesign er installert (navn på ordlistefiler slutter på CLAM eller NOT). Du kan imidlertid også lagre unntakslister i et hvilket som helst InDesign-dokument. I tillegg kan du lagre slike lister i en ekstern brukerordliste, i dokumentet eller begge deler. Plasseringen til eksisterende ordlister vises i Ordliste-delen i dialogboksen Innstillinger.

Hvis du lagrer orddelings- og stavelsesunntak i et dokument, er det enklere å behandle tekst konsekvent når du flytter dokumentet til en annen datamaskin. Derfor kan du flette brukerordlisten med dokumentet i innstillingene for Ordliste. Du kan også kontrollere plasseringen til unntak i dialogboksen Opprett pakkemappe (se Pakkefiler). Når du lagrer en unntaksliste i en egen fil, blir det imidlertid enklere å bruke den samme unntakslisten i flere dokumenter.

Merk:

Hvis brukerordlisten legges til på unntakslisten, legges hele brukerordlisten til dokumentet selv om ordene ikke brukes, noe som øker filstørrelsen på dokumentet.

Angi språk for tekst

Du kan bruke Språk-menyen i Tegn-panelet til å angi et språk for den markerte teksten. Du kan også angi et standardspråk for et helt dokument eller for alle nye dokumenter. InDesign inneholder også en funksjon for å låse språket, slik at språkinnstillingene i tekster på asiatiske språk ikke blir endret når teksten er en del av et utvalg og et ikke-asiatisk språk velges fra Språk-menyen. (Se Tilordne et språk til tekst.)

Unntaksordlister

Du kan angi ord som ikke skal kontrolleres. Hvis du for eksempel vil bruke en alternativ stavemåte for et vanlig ord som "sykkel", som du kanskje bruker i firmanavnet eller i et bestemt dokument, kan du legge til ordet i unntakslisten slik at det ikke vil bli merket under stavekontrollen. InDesign kan beholde et separat sett med ord som er lagt til eller fjernet, for hvert installerte språk.

Opprette eller legge til brukerordlister

Du kan opprette en brukerordliste, eller du kan legge til brukerordlister fra tidligere versjoner av InDesign eller InCopy, fra filer andre har sendt deg, eller fra serveren der arbeidsgruppen din lagrer brukerordlisten. Ordlisten du legger til, brukes for alle InDesign-dokumenter.

 1. Velg Rediger > Innstillinger > Ordliste (Windows) eller InDesign > Innstillinger > Ordliste (Mac OS).
 2. Velg språket du vil knytte ordlisten til, i listen Språk.
 3. Gjør ett av følgende:
  • Hvis du vil opprette en ny ordliste, velger du ikonet Ny brukerordliste under Språk-menyen. Angi navn på og bane til brukerordlisten (som har filtypen UDC). Velg deretter Lagre.

  • Hvis du vil legge til en eksisterende ordliste, velger du ikonet Legg til brukerordliste , velger brukerordlistefilen, som er av filtypen UDC eller NOT, og velger deretter Åpne.

Merk:

Hvis du ikke finner ordlistefilen, kan du bruke søkefunksjonen i operativsystemet til å søke etter UDC-filer (prøv med *.udc), notere deg banen og deretter prøve på nytt.

Ordlisten legges til i listen under Språk. Du kan legge til ord i ordlisten når du kjører stavekontroll, eller ved å bruke dialogboksen Ordliste.

Angi standard ordliste for det gjeldende dokumentet

Du kan endre standard språkordliste for et dokument eller for alle nye dokumenter du oppretter. Hvis du endrer standardordlisten i et eksisterende dokument, påvirkes ikke tekst som allerede er skrevet inn, eller tekst som du skriver inn i en eksisterende tekstramme.

Merk:

Hvis du vil angi en bestemt ordliste for en bestemt mal, kan du gjøre dette i Tegnmal- eller Avsnittsmal-panelet. Språk-menyen vises i delen Avanserte tegnformater.

 1. Åpne dokumentet.
 2. Velg markeringsverktøyet på verktøylinjen, og kontroller at ingen objekter er markert i dokumentet.
 3. Velg Tekst > Tegn.
 4. Velg den ønskede ordlisten på menyen Språk i Tegn-panelet. Hvis du ikke kan se språkvalget i Tegn-panelet, velger du Vis valg og deretter språket ditt fra listen.

Angi standard språkordliste for alle nye dokumenter

 1. Start InDesign, men ikke åpne et dokument.
 2. Velg Tekst > Tegn.
 3. Velg den ønskede ordlisten fra listen Språk i Tegn-panelet. Hvis du ikke kan se språkvalget i Tegn-panelet, velger du Vis valg og deretter språket ditt fra listen.
 1. Velg Rediger > Innstillinger > Ordliste (Windows) eller InDesign > Innstillinger > Ordliste (Mac OS).
 2. Velg språket for ordlisten fra listen Språk.
 3. Gjør ett av følgende:
  • Hvis du vil fjerne en ordliste fra listen, markerer du den og velger ikonet Fjern brukerordliste . Du må ha minst én ordliste per språk.

  • Hvis språkordlisten har et spørsmålstegnikon ved siden av seg, velger du ordlisten, velger ikonet Koble til brukerordlisten på nytt  og finner og åpner deretter brukerordlisten.

  • Hvis du vil endre rekkefølgen for brukerordlistene, drar du dem opp eller ned. Under stavekontrollen kontrolleres ordlistene i samme rekkefølge som de er oppført i listen.

Legge til ord i ordlister

Hvis det under stavekontrollen vises et ord i dialogboksen Stavekontroll som ikke finnes i noen ordliste, kan du velge en ordliste fra listen Legg til i, og deretter velge Legg til. Du kan også angi målordliste og -språk i dialogboksen Ordliste samt angi hvordan ord skal legges til i en liste over unntaksord.

 1. Velg Rediger > Stavekontroll > Brukerordliste.
 2. Velg et språk i listen Språk. Det finnes minst én ordliste for hvert språk. Hvis du vil at ordet skal legges til i alle språk, velger du Alle språk.
 3. Velg ordlisten du vil lagre ordet i, under Mål. Du kan bruke listen Mål til å lagre endringene i en ekstern brukerordliste eller i et hvilket som helst åpent dokument.
 4. Velg Ord som er lagt til for Liste over ordlister.
 5. Skriv inn eller rediger ordet du vil legge til i listen over ord, i boksen Ord.
 6. Velg Del ord hvis du vil se standard orddeling for ordet. Tilder (~) angir mulige orddelingspunkt.
 7. Hvis du ikke liker orddelingspunktene, følger du disse retningslinjene for å angi orddelingen du foretrekker:
  • Skriv inn én tilde (~) for å angi det beste orddelingspunktet eller det eneste akseptable orddelingspunktet i ordet.

  • Skriv inn to tilder (~~) for å angi andrevalget ditt.

  • Skriv inn tre tilder (~~~) for å angi et dårlig, men akseptabelt orddelingspunkt.

  • Hvis du vil at ordet aldri skal deles, skriver du inn en tilde foran den første bokstaven i ordet.

  Merk:

  Hvis du må bruke en faktisk tilde i et ord, skriver du inn en omvendt skråstrek foran tilden (\~).

 8. Velg Legg til, og velg Ferdig. Ordet legges til i den valgte listen over ordlister.
Merk:

Husk at orddelingspunkt virker sammen med innstillingene for orddeling i dokumentene. Det kan føre til at ordet ikke brytes der du forventer. Du kan kontrollere disse innstillingene ved å velge Orddeling på menyen i Avsnitt-panelet. (Se Dele ord i tekst.)

Fjerne eller redigere ord i ordlister

 1. Velg Rediger > Stavekontroll > Brukerordliste.
 2. Velg et språk i listen Språk.
 3. Velg ordlisten du vil fjerne ordet fra, under Mål. Du kan velge en ekstern brukerordliste eller et hvilket som helst åpent dokument.
 4. Gjør ett av følgende under Liste over ordlister:
  • Hvis du vil endre listen over ord som har blitt lagt til i den markerte mållisten over ord, velger du Ord som er lagt til.

  • Hvis du vil endre listen over ord som merkes som feilstavede, velger du Ord som er fjernet.

  • Hvis du vil endre listen over ord som ignoreres i den aktive InDesign-økten, velger du Ignorerte ord. Denne listen inneholder alle ord du har valgt Ignorer alle for.

 5. Rediger ordet i listen, eller marker ordet og velg Fjern.
 6. Velg Ferdig.

Eksportere en liste med ord

Du kan eksportere lister med ord til en tekstfil (TXT) og deretter importere listen med ord til en brukerordbok i InDesign. Ordene i tekstfilen må være skilt med mellomrom, tabulator eller avsnittsskift. Du kan eksportere ord som er lagt til eller fjernet, men du kan ikke eksportere ignorerte ord, som bare brukes i den gjeldende økten.

 1. Velg Rediger > Stavekontroll > Brukerordliste.
 2. Velg språket i listen Språk, og velg ordlisten som inneholder listen med ord du vil eksportere, i listen Mål.
 3. Klikk på Eksporter. Angi filnavn og bane, og klikk deretter på Lagre.

Listen med ord lagres i en tekstfil. Du kan redigere denne listen i et hvilket som helst tekstbehandlingsprogram og deretter importere den. Du kan også sende listen med ord til andre, slik at de kan importere den i egne brukerordlister.

Importere en liste med ord

 1. Velg Rediger > Stavekontroll > Brukerordliste.
 2. Velg språket fra listen Språk, og ordlisten fra listen Mål.
 3. Velg Importer, finn tekstfilen som inneholder unntakslisten for stavekontroll, og velg deretter Åpne.

Endre ordlisteinnstillinger

Bruk Ordliste-delen for å angi hvordan InDesign skal håndtere ordlister for orddeling og stavekontroll. De fleste språk i InDesign bruker ordlister fra Proximity til å kontrollere staving og dele ord. Hvis du har installert komponenter for orddeling eller stavekontroll fra et annet firma, kan du velge en annen leverandør for hvert installerte språk.

Merk:

Du kan ikke angi språkordlisten som skal brukes til å kontrollere staving eller dele ord i tekst, i Ordliste-delen i dialogboksen Innstillinger. Du kan bruke denne dialogboksen til å angi hvilke pluginmoduler for orddeling og staving InDesign skal bruke for språket som er angitt i Språk-feltet. Hvis du bruker plug-in-modulene for orddeling og staving som er standard, trenger du ikke å endre noen innstillinger i Ordliste-delen i dialogboksen Innstillinger. Hvis du vil installere en annen plug-in-modul for orddeling og staving fra en tredjepartsutvikler, vises denne som et valg i menyene Orddeling (leverandør) og Stavekontroll (leverandør) i denne dialogboksen. Dermed kan du velge en orddelings- eller stavingsmotor fra en leverandør for noen språk og en orddelings- eller stavingsmotor fra en annen leverandør for andre språk.

 1. Velg Rediger > Innstillinger > Ordliste (Windows) eller InDesign > Innstillinger > Ordliste (Mac OS).
 2. Angi språket du vil redigere innstillinger eller velge en annen orddelings eller stavingsleverandør for, under Språk.
 3. Opprett, legg til eller fjern brukerordlister. (Se Opprette eller legge til brukerordlister.)
 4. Hvis du har installert en orddelingskomponent fra en annen leverandør enn Adobe, velger du den under Orddeling.
 5. Hvis du har installert en stavingskomponent fra en annen leverandør enn Adobe, velger du den under Stavekontroll.
 6. Gjør ett av følgende under Orddelingsunntak under Skriv ved å bruke:
  • Hvis du vil skrive tekst ved å bruke listen over orddelingsunntak som er lagret i den eksterne brukerordlisten, velger du Brukerordliste.

  • Hvis du vil skrive tekst ved å bruke listen over orddelingsunntak som er lagret i dokumentet, velger du Dokument.

  • Hvis du vil skrive tekst ved å bruke begge listene, velger du Brukerordliste og dokument. Dette er standardinnstillingen.

 7. Hvis du vil legge til unntakslisten som er lagret i den eksterne brukerordlisten, i unntakslisten som er lagret i dokumentet, velger du Slå sammen brukerordlisten med dokumentet.
  Merk:

  Hvis du har mange forskjellige samarbeidspartnere eller kunder, kan det være lurt å deaktivere valget Slå sammen brukerordlisten med dokumentet. Hvis du for eksempel arbeider for et trykkeri, vil du sannsynligvis ikke at brukerordlisten din skal slås sammen med filene fra hver enkelt kunde.

 8. Hvis du vil lage alle artiklene på nytt når bestemte innstillinger er endret, velger du Lag alle artikler på nytt etter endring. Hvis du angir dette valget, lages artiklene på nytt når du endrer innstillingene Skriv ved å bruke (se trinn 6), eller når du bruker kommandoen Ordliste til å legge til eller fjerne ord. Det kan ta litt tid å lage alle artikler på nytt avhengig av hvor mye tekst dokumentet inneholder.
 9. Velg OK.

Bruke ordlister i en arbeidsgruppe

Kontroller at alle i arbeidsgruppen har installert og lagt til samme egendefinerte brukerordlister, slik at de samme reglene for staving og orddeling brukes i et dokument uansett hvem som arbeider med det. Du kan enten forsikre deg om at alle legger til de samme ordlistene på sine datamaskiner, eller du kan dele en brukerordliste på en nettverksserver.

Et låseikon  angir at ordlisten er låst. Det betyr at den kan brukes, men ikke redigeres. Når en brukerordliste er lagret på en server, låses den første gang en bruker åpner den. Deretter vises ordlisten som låst for alle andre brukere. Du kan også bruke operativsystemet til å låse filer ved å merke dem som skrivebeskyttede. Hvis du deler en brukerordliste på en nettverksserver, kan det være lurt å låse den slik at den er skrivebeskyttet for alle brukere. Dermed er det bare administratoren som kan legge til ord.

Forsikre deg om at alle i arbeidsgruppen bruker den egendefinerte brukerordlisten som er installert på den felles arbeidsstasjonen i nettverket, i stedet for ordlisten som er lagret sammen med et dokument. Før du leverer dokumentet til et trykkeri, kan det være lurt å slå sammen brukerordlisten med dokumentet.

Hvis dere ikke deler en egendefinert brukerordliste på en felles arbeidsstasjon i nettverket, kan du finne brukerordlistefiler og kopiere dem fra én arbeidsstasjon til en annen. Plasseringen til brukerordlister vises i innstillingene for Ordliste.

Merk:

Når du har oppdatert brukerordboken for en delt arbeidsstasjon, vises ikke endringene på de enkelte arbeidsstasjonene før en bruker starter InDesign på nytt eller trykker på Ctrl+Alt+/ (Windows) eller Kommando+Tilvalg+/ (Mac OS) for å lage all tekst på nytt.

Duden-ordbok

Duden er integrert direkte i InDesign. Du kan bruke Duden for mer nøyaktig tysk orddeling og stavekontroll.

 1. Hvis du vil bruke Duden-ordboken i InDesign for å arbeide med tysk språk, går du til:

  • Windows: Rediger > Innstillinger > Ordliste
  • macOS: InDesign > Innstillinger > Ordliste
 2. Velg ett av følgende språk fra Språk-rullegardinmenyen:

  • Tysk: 1996-reform
  • Tysk: 2006-reform
  • Tysk: østerriksk 2006-reform
  • Tysk, Sveits
  • Tysk: sveitsisk 2006-reform
  Merk:

  Et nytt språk er lagt til: Tysk: østerriksk 2006-reform.

 3. Velg Duden fra rullegardinlisten for orddeling og stavekontroll, hvis den ikke er valgt som standard.

Orddeling

Stiler for Duden-orddeling

Duden tilbyr fire ulike orddelingsstiler for tyske ord. Alle utenom uestetisk er standardstilen:

Alle:

Denne innstillingen tillater alle orddelinger som er teknisk korrekte og ikke bryter stavereglene. For eksempel er både Ur-ins-tinkt og Ur-in-s-tinkt korrekt.

Alle utenom uestetisk:

Denne innstillingen tillater alle orddelinger, unntatt uestetiske oppdelinger som gjør at ordet kan misforstås. For eksempel er Ur-ins-tinkt tillatt, mens Ur-in-s-tinkt ikke er tillatt. Dette er standardstilen.

Foretrukket estetisk:

I tillegg til ord med definert estetisk orddeling blir også lengre ord (minst seks tegn), som ikke har noen definert estetisk orddeling, delt opp. For eksempel blir Napoleon delt opp som Na-po-leon selv om det ikke er angitt noen estetisk orddeling for dette ordet.

Estetisk:

Bare orddeling definert som estetisk blir brukt. For eksempel er Auto-bahn tillatt, men ikke Au-tobahn.

Alternativer for orddeling for Duden er tilgjengelige fra:

 • Innstillinger for orddeling når du oppretter en ny avsnittstil.

 • Avsnitt-panelmenyen > Orddeling.

Flere eksempler på stiler for Duden-orddeling

Hvis du ikke ser alternativet for Duden-orddeling, går du til Innstillinger > Ordliste og velger Vis alternativer for orddeling. Dette valget er aktivert som standard.

Stavekontroll

Det tyske språket tillater flere stavevarianter for et stort antall ord, for eksempel Delphin og Delfin eller Graphik og Grafik.

Det finnes fire stavekontrollstiler. For å gjøre skrivemåten konsekvent, slik at bare én av de godkjente stavemåtene godtas (for eksempel enten Delphin eller Delfin), velger du enten Duden, konservativ eller pressebyråer. Hvis du derimot bare vil at ugyldige stavemåter skal merkes som feil, velger du tolerant.

Duden er valgt som standard. Du kan angi andre valg fra Innstillinger > Ordliste > Stavekontroll.

Stavekontrollstiler for Duden

Duden:

Bare den riktige varianten anbefalt av Duden godtas. Andre varianter merkes som feil.

Pressebyråer:

Samme som Duden, men med et annet sett med regler anerkjent av mange pressebyråer og forlag.

Konservativ:

Bare godta gamle stavevarianter som Delphin men ikke Delfin. På samme måte er Graphik godtatt, men ikke Grafik (ph i stedet for f).

Tolerant:

Godta alle gyldige stavemåter. For eksempel godtas både Graphik og Grafik. På samme måte regnes både Delphin og Delfin som korrekte.

Flere eksempler på stavekontroll

Stavekontrollstil

Eksempel 1

Eksempel 2

Eksempel 3

Eksempel 4

Eksempel 5

Duden

Geograf er riktig, Geograph er feil

Joghurt er riktig, Jogurt er feil

Fotosynthese er riktig, Photosynthese er feil

Motocross er riktig, Moto-Cross er feil

Fundraising er riktig, Fund-Raising er feil

Konservativ

Geograph er riktig, Geograf er feil

Joghurt er riktig, Jogurt er feil

Photosynthese er riktig, Fotosynthese er feil

Moto-Cross er riktig, Motocross er feil

Fund-Raising er riktig, Fundraising er feil

Pressebyråer

Geograf er riktig, Geograph er feil

Joghurt er riktig, Jogurt er feil

Photosynthese er riktig, Fotosynthese er feil

Moto-Cross er riktig, Motocross er feil

Fundraising er riktig, Fund-Raising er feil

Tolerant

Begge er riktige

Begge er riktige

Begge er riktige

Begge er riktige

Begge er riktige

Skripting

For å angi leverandører for Duden-staving ved hjelp av skript, bruker du følgende navn for stavekontrollstilene:

 • Duden
 • Duden: konservativ
 • Duden: pressebyråer
 • Duden: tolerant
Adobe-logoen

Logg på kontoen din