Brukerveiledning Avbryt

Sammensatte baner og former

 1. Brukerhåndbok for InDesign
 2. Bli kjent med InDesign
  1. Innføring i InDesign
   1. Nyheter i InDesign
   2. Systemkrav
   3. Vanlige spørsmål
   4. Bruke Creative Cloud Libraries
  2. Arbeidsområde
   1. Grunnleggende om arbeidsområdet
   2. Tilpasse arbeidsområdet i InDesign
   3. Verktøykassen
   4. Angi innstillinger
   5. Egenskaper-panelet
   6. Berøringsbasert arbeidsområde
   7. Standard tastatursnarveier
   8. Angre endringer og administrere Historikk-panelet
   9. Gjenoppretting og angring for dokumenter
  3. Generativ kunstig intelligens
   1. Tekst til bilde
   2. Generativ utvidelse
   3. Vanlige spørsmål om generativ kunstig intelligens
 3. Opprett dokumenter og velg layout
  1. Dokumenter og sider
   1. Opprette dokumenter
   2. Jobbe med malsider
   3. Arbeide med dokumentsider
   4. Angi sidestørrelse, marger og utfallende
   5. Arbeide med filer og maler
   6. Gjør PDF-er om til InDesign-filer i InDesign (Beta)
   7. Opprette bokfiler
   8. Legge til enkel sidenummerering
   9. Nummerere sider, kapitler og seksjoner
   10. Konvertere QuarkXPress- og PageMaker-dokumenter
   11. Dele innhold
   12. Forstå en grunnleggende arbeidsflyt for styrte filer
   13. Lagre dokumenter
  2. Rutenett
   1. Rutenett
   2. Formatere rutenett
  3. Layouthjelpemidler
   1. Linjaler
   2. Justere og fordele objekter ved hjelp av linjaler
   3. Måle objekter ved hjelp av måleverktøyet
 4. Legg til innhold
  1. Tekst
   1. Legge til tekst i rammer
   2. Koble tekst
   3. Tegnskrifter for land i Sørøst-Asia
   4. Arabiske og hebraiske funksjoner i InDesign
   5. Opprette tekst langs en bane
   6. Punktmerking og nummerering
   7. Tegnvarianter og spesialtegn
   8. Tekstjustering
   9. Tekstvariabler
   10. Generere QR-koder
   11. Redigere tekst
   12. Justere tekst
   13. Tekstflyt rundt objekter
   14. Forankrede objekter
   15. Tilknyttet innhold
   16. Formatere avsnitt
   17. Formatere tegn
  2. Typografi
   1. Bruke skrifter i InDesign
   2. Utligning og tegnavstand
   3. Skalere og skråstille tekst
   4. Bruke fargeeffekter på skrift
  3. Formatere tekst
   1. Formatere tekst
   2. Bruk automatisk stil på tekst
   3. Arbeide med stilpakker
   4. Tabulatorer og innrykk
  4. Gjennomgå tekst
   1. Spore og gjennomgå endringer
   2. Legge til redigeringsmerknader i InDesign
   3. Importere PDF-kommentarer
  5. Stavekontroll og ordlister
   1. Kjøre stavekontroll, autokorrektur og dynamisk stavekontroll
   2. Opprette, legge til og administrere ordlister og ord
   3. Endre ordlisteinnstillinger
   4. Duden-ordbok
  6. Legge til referanser
   1. Opprette en innholdsfortegnelse
   2. Fotnoter
   3. Opprette et stikkordregister
   4. Sluttnoter
   5. Bildetekster
  7. Stiler
   1. Avsnitts- og tegnstiler
   2. Tilordne, eksportere og administrere stiler
   3. Objektmaler
   4. Initialer og kjedede stiler
   5. Arbeide med maler
   6. Linjeavstand
  8. Tabeller
   1. Formatere tabeller
   2. Opprette tabeller
   3. Tabell- og cellemaler
   4. Velge og redigere tabeller
   5. Streker og fyll i tabeller
  9. Interaktivitet
   1. Hyperkoblinger
   2. Dynamiske PDF-dokumenter
   3. Bokmerker
   4. Knapper
   5. Skjemaer
   6. Animasjon
   7. Kryssreferanser
   8. Strukturere PDF-dokumenter
   9. Sideoverganger
   10. Filmer og lyder
  10. Grafikk
   1. Forstå baner og former
   2. Tegne med blyantverktøyet
   3. Tegne med pennverktøyet
   4. Bruke innstillinger for linjer (streker) 
   5. Sammensatte baner og former
   6. Redigere baner
   7. Beskjæringsbaner
   8. Endre utseende på hjørner
   9. Rammer og objekter
   10. Justere og fordele objekter
   11. Koblet og innebygd grafikk
   12. Integrere AEM Assets
  11. Farge og gjennomsiktighet
   1. Bruke farger
   2. Bruke farger fra importert grafikk
   3. Arbeide med fargekart
   4. Blande trykkfarger
   5. Nyanser
   6. Forstå spotfarger og prosessfarger
   7. Blande farger
   8. Forløpninger
   9. Slå sammen gjennomsiktig grafikk
   10. Legge til effekter for gjennomsiktighet
 5. Søke og erstatte
  1. Søke etter og erstatte tekst
  2. Søke etter og erstatte skrifter
  3. Søke etter og erstatte tegnvarianter
  4. Søke etter og erstatte ved å bruke GREP-uttrykk og spørringer
  5. Finne og erstatt objekter
  6. Finne og erstatte farger
  7. Søkealternativer for å finne og erstatte
 6. Deling
  1. Lagre og åpne nettsky-dokumenter
  2. Organisere, administrere og dele nettsky-dokumenter
  3. Se og administrere versjoner i nettsky-dokumenter
  4. Vanlige spørsmål om InDesign-nettsky-dokumenter
  5. Dele og samarbeide        
  6. Dele for gjennomgang
  7. Gå gjennom et delt InDesign-dokument
  8. Administrere tilbakemeldinger 
 7. Publiser
  1. Plassere, eksportere og publisere
   1. Publish Online
   2. Publish Online-dashbordet
   3. Kopiere, sette inn grafikk
   4. Eksportere innhold for EPUB
   5. Adobe PDF-valg
   6. Eksportere innhold til HTML
   7. Eksportere til Adobe PDF
   8. Eksportere til JPEG-format
   9. Eksportere HTML
   10. Oversikt over DPS og AEM Mobile
   11. Støttede filformater
   12. Eksporter og importer brukerinnstillinger
  2. Skrive ut
   1. Skrive ut hefter
   2. Merker og utfallende
   3. Skrive ut dokumenter
   4. Trykkfarger, separasjon og rasterfrekvens
   5. Overtrykk
   6. Opprette PostScript- og EPS-filer
   7. Forhåndskontrollere filer før levering
   8. Skrive ut miniatyrer og dokumenter som er for store
   9. Forberede PDF-filer for trykkerier
   10. Forberede utskrift av separasjoner
 8. Utvide InDesign
  1. Automatisering
   1. Fletting
   2. Plugin-moduler
   3. Capture-utvidelsen i InDesign
   4. Skript
 9. Feilsøking
  1. Løste problemer
  2. Kjente problemer
  3. Krasj ved oppstart
  4. Problemer med skrivebeskyttet Innstillinger-mappe
  5. Feilsøke filproblemer.
  6. InDesign-fil kan ikke eksporteres til PDF
  7. Gjenoppretting av dokumenter i InDesign

Om sammensatte baner

Du kan sette sammen flere baner til ett enkelt objekt kalt en sammensatt bane. Lag en sammensatt bane hvis du vil gjøre noe av dette:

 • Legge til transparente hull i en bane.

 • Beholde de transparente hullene i enkelte teksttegn, for eksempel o og e, når du konverterer tegn til redigerbare bokstavformer med kommandoen Gjør om til vektorer. Når du bruker kommandoen Gjør om til vektorer, opprettes det alltid sammensatte baner.

 • Bruke en forløpning eller legge til innhold som dekker flere baner. Selv om du kan bruke en forløpning over flere objekter ved å bruke forløpningsverktøyet, er det ofte bedre å bruke en forløpning på en sammensatt bane siden du på den måten senere kan redigere hele forløpningen ved å markere en delbane. Hvis du bruker forløpningsverktøyet, må du markere alle banene du opprinnelig markerte, hvis du vil redigere dem senere.

Vanlig praksis for redigering av sammensatte baner

Vær oppmerksom på følgende når du redigerer sammensatte baner:

 • Endring av baneattributter (for eksempel strek og fyll) fører alltid til endring av alle delbaner i en sammensatt bane, uavhengig av hvilket markeringsverktøy du bruker, eller hvor mange delbaner du markerer. Hvis du vil beholde attributtene for strek og fyll for hver bane, er det bedre å gruppere banene du vil kombinere.

 • I en sammensatt bane er det slik at enhver effekt som plasseres i forhold til en banes markeringsramme, for eksempel en forløpning eller et bilde som er limt inn, plasseres i forhold til markeringsrammen for hele den sammensatte banen (dvs. banen som omfatter alle delbanene).

 • Hvis du lager en sammensatt bane, endrer egenskapene til den og frigir den ved å bruke kommandoen Frigi, arver de frigitte banene egenskapene til den sammensatte banen. De får ikke tilbake de opprinnelige egenskapene.

 • Hvis dokumentet inneholder sammensatte baner med mange avrundingspunkt, kan det hende at de ikke skrives ut riktig på enkelte enheter. Hvis dette skjer, forenkler eller fjerner du de sammensatte banene, eller du kan konvertere dem til punktgrafikkbilder ved å bruke for eksempel Adobe Photoshop.

 • Hvis du bruker fyll på en sammensatt bane, kan det hende at hull ikke vises der du forventer det. Det er enkelt å forstå hva som er innsiden (eller området du kan fylle) av en enkel bane, for eksempel et rektangel. Når det gjelder sammensatte baner, er dette avhengig av om skjæringspunktene som dannes av delbanene til en sammensatt bane, er på innsiden (fylte områder) eller på utsiden (hull). Retningen til hver delbane (rekkefølgen som punktene til banen ble laget i) angir om området som delbanen omslutter, er på innsiden eller utsiden. Hvis en delbane er fylt og du ønsker at den skal være tom eller omvendt, klikker du Reverser bane i Pathfinder-panelet for å bytte om på retningen til delbanen.

Sammensatt bane som inneholder to delbaner med samme baneretning (til venstre) og motsatte baneretninger (til høyre)

Lage en sammensatt bane

Du kan lage en sammensatt bane ut fra to eller flere åpne eller lukkede baner. Når du lager en sammensatt bane, blir alle de opprinnelig markerte banene delbaner av den nye sammensatte banen. De markerte banene arver innstillingene for strek og fyll fra objektet som er lengst bak i stablerekkefølgen.

Merk:

Hvis ett eller flere av de markerte objektene har innhold, for eksempel tekst eller importerte bilder, angis attributtene og innholdet til den sammensatte banen av attributtene og innholdet til objektet lengst bak. Markerte objekter som er lengre bak, men uten innhold, påvirker ikke den sammensatte banen.

Du kan endre formen på en hvilken som helst del av en sammensatt bane ved å bruke segmentmarkøren til å markere et ankerpunkt på én delbane.

 1. Bruk markeringsverktøyet  til å markere alle banene du vil inkludere i den sammensatte banen.
 2. Velg Objekt > Baner > Opprett sammensatt bane. Det vises et der de markerte banene overlapper hverandre.
Merk:

Du kan fylle hull som dannes av delbaner, eller gjøre delbaner om til hull. Bruk segmentmarkøren til å markere et punkt på delbanen du vil endre. Velg deretter Objekt > Baner > Reverser bane, eller velg Reverser bane i Pathfinder-panelet.

Endre hull til fyll i en sammensatt bane

Retningen til hver delbane (rekkefølgen som punktene til banen ble laget i) angir om området som delbanen definerer, er på innsiden (fylte områder) eller utsiden (hull). Hvis det enkelte ganger vises hull i den sammensatte banen vises der du ikke forventer det, kan du bytte om på retningen til delbanen.

To atskilte lukkede baner (til venstre), og to delbaner av den samme sammensatte banen (til høyre). Midtsirkelen brukes som et hull i den sammensatte banen.

 1. Marker den delen av den sammensatte banen som du vil reversere (eller et punkt som peker til den delen) med segmentmarkøren . Ikke marker hele den sammensatte banen.
 2. Gjør ett av følgende:
  • Velg Objekt > Baner > Reverser bane.

  • Velg Reverser bane i Pathfinder-panelet.

Bryte opp en sammensatt bane

Du kan bryte opp en sammensatt bane ved å frigi den, slik at hver delbane gjøres om til en egen bane.

 1. Bruk markeringsverktøyet til å markere en sammensatt bane.
 2. Velg Objekt > Baner > Frigjør sammensatt bane.
Merk:

Du kan ikke velge kommandoen Frigi når den markerte sammensatte banen er på innsiden av en ramme eller inneholder tekst.

Endre hull i en sammensatt bane

Ved å reversere baneretningen kan du enten fjerne hull som er dannet av delbaner, eller fylle delbaner som har dannet hull.

 1. Bruk segmentmarkøren  til å markere et punkt på delbanen du vil reversere. Ikke marker hele den sammensatte banen.
 2. Velg Objekt > Baner > Reverser bane, eller velg Reverser bane i Pathfinder-panelet.

Lage sammensatte former

Du lager sammensatte former ved hjelp av Pathfinder-panelet (Vindu > Objekt og layout > Pathfinder). Sammensatte former kan bestå av enkle eller sammensatte baner, tekstrammer, tekstkonturer eller andre former. Utseendet på den sammensatte formen avhenger av hvilken Pathfinder-knapp du velger.

Pathfinder-panel

A. Opprinnelige objekter B. Legg til C. Trekk fra D. Kryss E. Ekskluder overlapping F. Minus bakerste 

Legg til

Sporer omrisset av alle objektene til én enkelt form.

Trekk fra

De forreste objektene "stikker hull på" de bakerste objektene.

Kryss

Danner en figur av overlappende områder.

Ekskluder overlapping

Danner en figur av områder som ikke overlapper hverandre.

Minus bakerste

De bakerste objektene "stikker hull på" de forreste objektene.

I de fleste tilfeller vil den ferdige formen ta opp attributtene (fyll, strek, gjennomsiktighet, lag osv.) fra objektet som er fremst. Når du trekker fra former, slettes imidlertid de forreste objektene. Den ferdige formen tar da opp attributtene fra det bakerste objektet i stedet.

Når du tar med en tekstramme i en sammensatt form, endres formen på tekstrammen, men selve teksten blir som den var. Hvis du vil endre selve teksten, oppretter du en sammensatt bane med tekstkonturer.

Sammensatt form brukt som tekstramme (til venstre) sammenlignet med en som er laget av en tekstkontur (til høyre)

Lage en sammensatt form

Du kan arbeide med en sammensatt form som én enhet, eller du kan frigi komponentbanene i den og arbeide med dem enkeltvis. Du kan for eksempel bruke en forløpning på en del av den sammensatte formen, men la resten av formen være uten fyll.

Forløpning brukt på en sammensatt form (til venstre) sammenlignet med forløpning brukt på én del av en sammensatt form (til høyre)

 1. Åpne panelet ved å velge Vindu > Objekt og layout > Pathfinder.
 2. Marker objektene du vil sette sammen til en sammensatt form.
 3. Velg en knapp (for eksempel Legg til) under Pathfinder i Pathfinder-panelet.

Du kan også velge en kommando fra undermenyen Objekt > Pathfinder.

Frigi baner i en sammensatt form

 1. Marker den sammensatte formen. Velg Objekt > Baner > Frigjør sammensatt bane. Den sammensatte formen deles opp i sine enkelte bestanddeler.
  Merk:

  Hvis du vil sette sammen komponentene igjen uten å miste endringer du har gjort i de enkelte banene, velger du Grupper på Objekt-menyen i stedet for Sammensatte baner > Opprett.

Opprette baner fra tekstkonturer

Bruk kommandoen Gjør om til vektorer til å konvertere markerte teksttegn til et sett med sammensatte baner som du kan redigere på samme måte som andre baner. Kommandoen Gjør om til vektorer er nyttig hvis du vil lage effekter for store tegn, men den er sjelden nyttig for brødtekst eller annen liten tekst.

Merk:

Hvis du bare vil bruke en farget strek, et forløpningsfyll eller en forløpningsstrek på teksttegn, er det ikke nødvendig å konvertere tekst til vektorer. Du kan bruke verktøykassen og Fargeprøver-, Farge- eller Forløpning-panelet for å bruke farger eller forløpninger direkte på streken eller fyllet til markerte tegn.

Når du bruker kommandoen Gjør om til vektorer, hentes det i nformasjon om skriftkontur fra skriftfilene for Type 1-, TrueType- eller OpenType-skrifter. Når du oppretter vektorer ut fra tekst, konverteres tegnene på deres gjeldende plasseringer, og de beholder all grafikkformatering, for eksempel strek og fyll.

Merk:

Enkelte skriftprodusenter beskytter informasjon som er nødvendig for å lage vektorer. Hvis du markerer en beskyttet skrifttype og velger Tekst > Gjør om til vektorer, vises en melding om at skrifttypen ikke kan konverteres.

Når du konverterer tekst til vektorer, går tipsene for teksten tapt. Disse tipsene er innebygde instruksjoner i konturskriftene, som brukes til å justere formen på skrifttypene slik at de vises eller skrives ut optimalt i små størrelser. Derfor får kanskje ikke tekst du har konvertert til vektorer, like god kvalitet når den gjengis i små størrelser eller med lav oppløsning.

Når du har konvertert tekst til konturobjekter, kan du gjøre ett av følgende:

 • Endre bokstavformene ved å dra hvert enkelt ankerpunkt ved hjelp av segmentmarkøren .

 • Kopiere vektorene og bruke kommandoen Rediger > Lim inn i til å maskere et bilde ved å lime det inn i de konverterte vektorene.

 • Bruke de konverterte vektorene som tekstrammer, slik at du kan skrive inn eller montere tekst i dem.

 • Endre strekattributtene for bokstavformer.

 • Bruke tekstkonturer til å tegne sammensatte former.

Arbeide med tekstkonturer

A. Teksttegn før konvertering til tekstkontur B. Tekstkontur med innlimt bilde C. Tekstkontur brukt som tekstramme 

Siden konverterte tekstkonturer gjøres om til sett med sammensatte baner, kan du redigere hver enkelt delbane til konverterte vektorer ved å bruke segmentmarkøren. Du kan også bryte opp tegnvektorene i egne baner ved å frigi dem fra den sammensatte banen.

Konvertere tekst til baner

Hvis du oppretter vektorer ut fra tekst, fjernes den opprinnelige teksten som standard. Du kan imidlertid vise vektorer oppå en kopi av den opprinnelige teksten, slik at du ikke mister noe av teksten.

Hvis du markerer teksttegn i en tekstramme og konverterer dem til vektorer, blir de konverterte vektorene til forankrede (innebygde) objekter som flyter med teksten. Siden teksten omdannes til grafikk, kan du ikke lenger markere eller redigere tegnene ved å bruke tekstverktøyet. Typografiske kontroller er heller ikke gjeldende lenger. Kontroller at du er fornøyd med de typografiske innstillingene for teksten du konverterer til vektorer, og pass på at du beholder en kopi av den opprinnelige teksten.

 1. Bruk markeringsverktøyet  til å markere en tekstramme, eller bruk tekstverktøyet til å markere ett eller flere tegn.
 2. Velg Tekst > Gjør om til vektorer.

Konvertere en kopi av teksten til baner

 1. Bruk markeringsverktøyet  til å markere en tekstramme, eller bruk tekstverktøyet til å markere ett eller flere tegn.
 2. Hold nede Alt (Windows) eller Tilvalg (Mac OS) mens du velger Tekst > Gjør om til vektorer. Kopien legges rett oppå originalen. Bruk markeringsverktøyet hvis du vil dra den bort fra originalen.

Mer som dette

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet