Brukerveiledning Avbryt

Skjemaer

 1. Brukerhåndbok for InDesign
 2. Bli kjent med InDesign
  1. Innføring i InDesign
   1. Nyheter i InDesign
   2. Systemkrav
   3. Vanlige spørsmål
   4. Bruke Creative Cloud Libraries
  2. Arbeidsområde
   1. Grunnleggende om arbeidsområdet
   2. Verktøykassen
   3. Angi innstillinger
   4. Berøringsbasert arbeidsområde
   5. Standard tastatursnarveier
   6. Gjenoppretting og angring for dokumenter
   7. Capture-utvidelsen
 3. Opprette og sette opp dokumenter
  1. Dokumenter og sider
   1. Opprette dokumenter
   2. Jobbe med malsider
   3. Arbeide med dokumentsider
   4. Angi sidestørrelse, marger og utfallende
   5. Arbeide med filer og maler
   6. Opprette bokfiler
   7. Legge til enkel sidenummerering
   8. Nummerere sider, kapitler og seksjoner
   9. Konvertere QuarkXPress- og PageMaker-dokumenter
   10. Dele innhold
   11. Forstå en grunnleggende arbeidsflyt for styrte filer
   12. Lagre dokumenter
  2. Rutenett
   1. Rutenett
   2. Formatere rutenett
  3. Layouthjelpemidler
   1. Linjaler
 4. Legg til innhold
  1. Tekst
   1. Legge til tekst i rammer
   2. Koble tekst
   3. Arabiske og hebraiske funksjoner i InDesign
   4. Opprette tekst langs en bane
   5. Punktmerking og nummerering
   6. Tegnvarianter og spesialtegn
   7. Tekstjustering
   8. Tekstvariabler
   9. Generere QR-koder
   10. Redigere tekst
   11. Justere tekst
   12. Tekstflyt rundt objekter
   13. Forankrede objekter
   14. Tilknyttet innhold
   15. Formatere avsnitt
   16. Formatere tegn
   17. Finn/endre
   18. Stavekontroll og ordlister
  2. Typografi
   1. Bruke skrifter i InDesign
   2. Utligning og tegnavstand
  3. Formatere tekst
   1. Formatere tekst
   2. Arbeide med stilpakker
   3. Tabulatorer og innrykk
  4. Gjennomgå tekst
   1. Spore og gjennomgå endringer
   2. Legge til redigeringsmerknader i InDesign
   3. Importere PDF-kommentarer
  5. Legge til referanser
   1. Opprette en innholdsfortegnelse
   2. Fotnoter
   3. Opprette et stikkordregister
   4. Sluttnoter
   5. Bildetekster
  6. Stiler
   1. Avsnitts- og tegnstiler
   2. Tilordne, eksportere og administrere stiler
   3. Objektmaler
   4. Initialer og kjedede stiler
   5. Arbeide med maler
   6. Linjeavstand
  7. Tabeller
   1. Formatere tabeller
   2. Opprette tabeller
   3. Tabell- og cellemaler
   4. Velge og redigere tabeller
   5. Streker og fyll i tabeller
  8. Interaktivitet
   1. Hyperkoblinger
   2. Dynamiske PDF-dokumenter
   3. Bokmerker
   4. Knapper
   5. Skjemaer
   6. Animasjon
   7. Kryssreferanser
   8. Strukturere PDF-dokumenter
   9. Sideoverganger
   10. Filmer og lyder
   11. Skjemaer
  9. Grafikk
   1. Forstå baner og former
   2. Tegne med blyantverktøyet
   3. Tegne med pennverktøyet
   4. Bruke innstillinger for linjer (streker) 
   5. Sammensatte baner og former
   6. Redigere baner
   7. Beskjæringsbaner
   8. Endre utseende på hjørner
   9. Justere og fordele objekter
   10. Koblet og innebygd grafikk
   11. Integrere AEM Assets
  10. Farge og gjennomsiktighet
   1. Bruke farger
   2. Bruke farger fra importert grafikk
   3. Arbeide med fargekart
   4. Blande trykkfarger
   5. Nyanser
   6. Forstå spotfarger og prosessfarger
   7. Blande farger
   8. Forløpninger
   9. Slå sammen gjennomsiktig grafikk
   10. Legge til effekter for gjennomsiktighet
 5. Deling
  1. Jobbe med InDesign-nettsky-dokumenter
  2. InDesign-nettsky-dokumenter | Vanlige spørsmål
  3. Dele og samarbeide        
  4. Dele for gjennomgang
  5. Gå gjennom et delt InDesign-dokument
  6. Administrere tilbakemeldinger 
 6. Publisere
  1. Plassere, eksportere og publisere
   1. Publish Online
   2. Kopiere, sette inn grafikk
   3. Eksportere innhold for EPUB
   4. Adobe PDF-valg
   5. Eksportere innhold til HTML
   6. Eksportere til Adobe PDF
   7. Eksportere til JPEG-format
   8. Eksportere HTML
   9. Oversikt over DPS og AEM Mobile
   10. Støttede filformater
  2. Skrive ut
   1. Skrive ut hefter
   2. Merker og utfallende
   3. Skrive ut dokumenter
   4. Trykkfarger, separasjon og rasterfrekvens
   5. Overtrykk
   6. Opprette PostScript- og EPS-filer
   7. Forhåndskontrollere filer før levering
   8. Skrive ut miniatyrer og dokumenter som er for store
   9. Forberede PDF-filer for trykkerier
   10. Forberede utskrift av separasjoner
 7. Utvide InDesign
  1. Automatisering
   1. Fletting
   2. Plugin-moduler
   3. Capture-utvidelsen i InDesign
   4. Skript
 8. Feilsøking
  1. Løste problemer
  2. Krasj ved oppstart
  3. Problemer med skrivebeskyttet Innstillinger-mappe
  4. Feilsøke filproblemer.
  5. Kan ikke eksportere PDF
  6. Gjenoppretting av dokumenter i InDesign

Arbeidsflyt for skjemaer

Med InDesign kan du utforme skjemaer som du eksporterer videre direkte til PDF-format. InDesign støtter nå skjemafelt og andre skjemahandlinger. Biblioteket Knapper og skjemaer (Vindu > Interaktiv > Knapper og skjemaer) har skjemaobjekter som du kan bruke til å designe interaktive skjemaer.

Med InDesign kan du opprette enkle skjemaer i InDesign uten å måtte ordne PDF-dokumentet i Acrobat etter publisering. Du kan legge til enkle skjemaobjekter i dokumentets sider. Vanlige felttyper som tekstfelt, alternativknapper, avmerkingsbokser eller signaturer støttes. Du kan også legge til handlinger for å sende inn skjemaet via e-post eller skrive det ut.

I tillegg til den grunnleggende designen, kan du også bruke kreative muligheter i InDesign til å gi skjemaet ditt et designerpreg:

 • Legge til heldekkende strøk og fyll i skjemafeltene i PDF-en.
 • Legge til tilpassede Av-, På- og Svev-tilstander for knapper, avmerkingsknapper og alternativknapper.
 • Angi skriftstørrelse for tekstinndatafelter.

For å hente inn kredittkortinformasjon kan du for eksempel bruke kredittkortikonene som alternativknapper med forskjellig bilde for den valgte tilstanden.

For avansert skjemaarbeidsflyt kan du eksportere det grunnleggende skjemaet og deretter fortsette redigeringen i Adobe Acrobat.

Legge til et skjemafelt

Bruk Knapper og skjemaer-panelet for å legge til skjemafelter i layouten. Fremgangsmåten for å legge til interaktive skjemafelter er den samme som for å legge til knapper, så du trenger ikke lære nye fremgangsmåter. Du kan opprette et skjema som fungerer med Adobe Reader eller Adobe Acrobat. Med InDesign kan du opprette noen stilige skjemaer som du vanligvis ikke kan opprette i Acrobat.

Knapper og skjemaer-panelet
Knapper og skjemaer-panelet

 1. Plasser en ramme der du vil sette inn skjemafeltet.

 2. Åpne Knapper og skjemaer-panelet (Vindu Interaktiv Knapper og skjemaer).

 3. Merk rammen, og velg en skjemaobjekttype fra Type-listen. Alternativt kan du høyreklikke en ramme og velge Interaktiv > Konverter til [...].

 4. Skriv inn et navn på skjemafeltet. For å opprette en gruppe alternativknapper må alle de individuelle knappene ha samme navn.

 5. Velg en hendelse, og legg til handlinger tilknyttet den. Prosedyrer som Tøm skjema, Skriv ut skjema og Send skjema er lagt til. I prosedyren Send skjema angir du URL-adresse som "mailto:xyz@example.com.

 6. For en alternativknapp, avmerkingsboks eller knapp: Velg utseendeattributter for forskjellige tilstander. InDesign legger til standardgrafikk for de forskjellige tilstandene, men du kan legge til din egen.

 7. For en listeboks, en kombinasjonsboks eller et tekstfelt: Velg skriftfamilie, skrifttype og skriftstørrelse.

 8. Angi PDF-valg:

  • Beskrivelse – Den innskrevne verdien vises som verktøytips og brukes for å opprette tilgjengelige skjemaer
  • Verdi for knapp – Denne verdien tilsvarer eksportverdien i Acrobat, og kan også brukes til å identifisere en alternativknapp i en gruppe i et tilgjengelig skjema. 

Angi tabulatorrekkefølge

For å lage brukervennlige skjemaer som er enkle å fylle ut, må du tilordne en naturlig tabulatorrekkefølge. Brukerne kan navigere gjennom skjemafeltene uten å bruke en pekerenhet. Hvis man trykker på tabulatorknappen, skifter fokus til neste logiske felt.

Det finnes to måter å angi en tabulatorrekkefølge i en kodet PDF-fil på:

 • Bruk Artikler-panelet (Vindu > Artikler) for å angi en tilpasset tabulatorrekkefølge.
 • Velg Objekt > Interaktiv > Angi tabulatorrekkefølge.

Bruke Artikler for å angi tabulatorrekkefølge

Bruke Artikler-panelet for å angi tabulatorrekkefølge
Bruke Artikler-panelet for å angi tabulatorrekkefølge

 1. Åpne Artikler-panelet (Vindu > Artikler).

 2. Dra skjemafeltene til Artikler-panelet.

 3. Dra skjemafeltene i Artikler-panelet for å plassere feltene i riktig rekkefølge.

Merk:

For å la skjermlesere bruke den angitte rekkefølgen aktiverer du Bruk til leserekkefølge i kodete PDF-er fra menyen i artikkelpanelet. Husk å velge alternativet Opprett kodet PDF når du eksporterer PDF-en.


Bruke Struktur for å angi tabulatorrekkefølge

 1. Velg Objekt Interaktiv Angi tabulatorrekkefølge.

 2. Klikk på Flytt opp eller Flytt ned for å ordne elementene i den ønskede tabulatorrekkefølgen.

Når du eksporterer til interaktiv PDF-fil, aktiverer du Bruk struktur for tabulatorrekkefølge i dialogboksen PDF-eksport.

Adobe-logoen

Logg på kontoen din