Arbeidsflyt for skjemaer

Med InDesign kan du utforme skjemaer som du eksporterer videre direkte til PDF-format. InDesign støtter nå skjemafelt og ekstra skjemahandlinger. Biblioteket Knapper og skjemaer (Vindu > Interaktiv > Knapper og skjemaer) har skjemaobjekter som du kan bruke for å designe interaktive skjemaer.

Med InDesign kan du opprette enkle skjemaer i InDesign uten å måtte ordne PDF-dokumentet i Acrobat etter publisering. Du kan legge til enkle skjemaobjekter i dokumentets sider. Vanlige felttyper som tekstfelt, alternativknapper, avmerkingsbokser eller signaturer støttes. Du kan også legge til handlinger for å sende inn skjemaet via e-post eller skrive det ut.

I tillegg til den grunnleggende designen kan du også bruke de kreative mulighetene i InDesign for å gi skjemaet ditt et ekstra piff.

 • Legg til heldekkende strøk og fyll i skjemafeltene i PDF-en.
 • Legg til egendefinerte Av-, På- og Hold over-tilstander for knapper, avmerkingsbokser og alternativknapper.
 • Angi skriftstørrelse for tekstinndatafelt.

For å samle inn kredittkortinformasjon kan du for eksempel bruke kredittkortikoner med forskjellige bilder for hver tilstand som alternativknapper.

For å bruke avanserte skjemaarbeidsflyter kan du eksportere det grunnleggende skjemaet og deretter fortsette redigeringen i Adobe Acrobat.

Legge til et skjemafelt

Bruk Knapper og skjemaer-panelet for å legge til skjemafelter i layouten. Fremgangsmåten for å legge til interaktive skjemafelter er den samme som for å legge til knapper, så du trenger ikke lære nye fremgangsmåter. Du kan opprette et skjema som fungerer med Adobe Reader eller Adobe Acrobat. Med InDesign kan du opprette noen stilige skjemaer som du vanligvis ikke kan opprette i Acrobat.

Knapper og skjemaer-panelet
Knapper og skjemaer-panelet

 1. Plasser en ramme der du vil sette inn skjemafeltet.

 2. Åpne Knapper og skjemaer-panelet (Vindu Interaktiv Knapper og skjemaer)

 3. Merk rammen, og velg en skjemaobjekttype fra Type-listen. Alternativt kan du høyreklikke en ramme og velge Interaktiv > Konverter til [...].

 4. Skriv inn et navn på skjemafeltet. For å opprette en gruppe alternativknapper må alle de individuelle knappene ha samme navn.

 5. Velg en hendelse, og legg til handlinger tilknyttet den. Prosedyrer som Tøm skjema, Skriv ut skjema og Send skjema er lagt til. I prosedyren Send skjema angir du URL-adresse som "mailto:xyz@example.com.

 6. For en alternativknapp, avmerkingsboks eller knapp: Velg utseendeattributter for forskjellige tilstander. InDesign legger til standardgrafikk for de forskjellige tilstandene, men du kan legge til din egen.

 7. For en listeboks, en kombinasjonsboks eller et tekstfelt: Velg skriftfamilie, skrifttype og skriftstørrelse.

 8. Angi PDF-valg:

  • Beskrivelse – Den innskrevne verdien vises som verktøytips og brukes for å opprette tilgjengelige skjemaer
  • Verdi for knapp – Denne verdien tilsvarer eksportverdien i Acrobat, og kan også brukes til å identifisere en alternativknapp i en gruppe i et tilgjengelig skjema. 

Angi tabulatorrekkefølge

For å lage brukervennlige og tilgjengelige skjemaer, er det nødvendig å tilordne en nyttig tabulatorrekkefølge. Brukerne kan navigere gjennom skjemafeltene uten å bruke en pekerenhet. Hvis man trykker på tabulatorknappen, skifter fokus til neste logiske felt.

Det finnes to måter å angi en tabulatorrekkefølge i en kodet PDF-fil på:

 • Bruk Artikler-panelet (Vindu > Artikkel) for å angi en tilpasset tabulatorrekkefølge
 • Velg Objekt > Interaktiv > Angi tabulatorrekkefølge.

Bruke Artikler for å angi tabulatorrekkefølge

Bruke Artikler-panelet for å angi tabulatorrekkefølge
Bruke Artikler-panelet for å angi tabulatorrekkefølge

 1. Åpne Artikler-panelet (Vindu > Artikler).

 2. Dra skjemafeltene til Artikler-panelet.

 3. Dra skjemafeltene i Artikler-panelet for å plassere feltene i riktig rekkefølge.

Merk:

For å la skjermlesere bruke den angitte rekkefølgen aktiverer du Bruk til leserekkefølge i kodete PDF-er fra menyen i artikkelpanelet. Husk å velge alternativet Opprett kodet PDF når du eksporterer PDF-en.

Bruke Struktur for å angi tabulatorrekkefølge

 1. Velg Objekter Interaktiv Angi tabulatorrekkefølge.

 2. Velg Flytt opp eller Flytt ned for å ordne elementene i den ønskede tabulatorrekkefølgen.

Når du eksporterer til en interaktiv PDF-fil, aktiverer du Bruk struktur for tabulatorrekkefølge i dialogboksen PDF-eksport.