Lær hvordan du bruker Egenskaper-panelet for å få tilgang til kontekstuelle kontroller i InDesign.

I Egenskaper-panelet i InDesign finner du innstillinger og kontroller for oppgaven eller arbeidsflyten du jobber med. Dette nye panelet er designet med fokus på brukervennlighet og sørger for at du har tilgang til de riktige kontrollene når du trenger dem.

Egenskaper-panelet er tilgjengelig som standard i Grunnleggende-arbeidsområdet. Det er også tilgjengelig fra Vindu > Egenskaper.

De ofte brukte kontrollene for hvert Egenskaper-panelområde vises på forhånd. Du kan få tilgang til flere kontroller enten ved å klikke på Flere alternativer (ellipser) nederst i høyre hjørne av et område eller klikke på et understreket alternativ.

Merk:

Statusen for Flere alternativer-knappen (...) er lik på tvers av alle økter.

Egenskaper-panel
Egenskaper-panelet

Ingen markering

Når du ikke har valgt noen objekter i dokumentet ditt, og Valg-verktøyet er valgt, viser Egenskaper-panelet kontroller relatert til siden, linjal, rutenett, hjelpelinjer, festing og noen ofte brukte innstillinger. I denne tilstanden viser Egenskaper-panelet knapper for rask handling som lar deg plassere et bilde i dokumentet.

Ingen markering

Markerte objekter

Egenskaper-panelet viser to sett med kontroller for et valg:

  • Transformasjons- og utseendekontroller: Bredde, høyde, fyll, strek, gjennomsiktighet o.l.
  • Dynamiske kontroller: Ytterligere kontroller, avhengig av innholdet i de markerte objektene dine, kan bli tilgjengelige. Du kan for eksempel justere tegn- og avsnittsegenskaper for tekstobjekter. For bildeobjekter viser Egenskaper-panelet konvertere form, ordne, erstatte bilde, innbygge eller fjerne innbygging, rediger med og vis i utforskerkontroller.
properties-panel-selected-objects
Kontekstuelle innstillinger tilgjengelig i Egenskaper-panelet

A. Vis flere alternativer B. Kontroller tilgjengelig for et tekstobjekt C. Kontroller tilgjengelig for et rektangelobjekt D. Kontroller tilgjengelig for en koblet fil 

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet