Brukerveiledning Avbryt

Arkivere dokumenter

 1. Brukerhåndbok for InDesign
 2. Bli kjent med InDesign
  1. Innføring i InDesign
   1. Nyheter i InDesign
   2. Systemkrav
   3. Vanlige spørsmål
   4. Bruke Creative Cloud Libraries
  2. Arbeidsområde
   1. Grunnleggende om arbeidsområdet
   2. Tilpasse arbeidsområdet i InDesign
   3. Verktøykassen
   4. Angi innstillinger
   5. Egenskaper-panelet
   6. Berøringsbasert arbeidsområde
   7. Standard tastatursnarveier
   8. Angre endringer og administrere Historikk-panelet
   9. Gjenoppretting og angring for dokumenter
  3. Generativ kunstig intelligens
   1. Tekst til bilde
   2. Generativ utvidelse
   3. Vanlige spørsmål om generativ kunstig intelligens
 3. Opprett dokumenter og velg layout
  1. Dokumenter og sider
   1. Opprette dokumenter
   2. Jobbe med malsider
   3. Arbeide med dokumentsider
   4. Angi sidestørrelse, marger og utfallende
   5. Arbeide med filer og maler
   6. Gjør PDF-er om til InDesign-filer i InDesign (Beta)
   7. Opprette bokfiler
   8. Legge til enkel sidenummerering
   9. Nummerere sider, kapitler og seksjoner
   10. Konvertere QuarkXPress- og PageMaker-dokumenter
   11. Dele innhold
   12. Forstå en grunnleggende arbeidsflyt for styrte filer
   13. Lagre dokumenter
  2. Rutenett
   1. Rutenett
   2. Formatere rutenett
  3. Layouthjelpemidler
   1. Linjaler
   2. Justere og fordele objekter ved hjelp av linjaler
   3. Måle objekter ved hjelp av måleverktøyet
 4. Legg til innhold
  1. Tekst
   1. Legge til tekst i rammer
   2. Koble tekst
   3. Tegnskrifter for land i Sørøst-Asia
   4. Arabiske og hebraiske funksjoner i InDesign
   5. Opprette tekst langs en bane
   6. Punktmerking og nummerering
   7. Tegnvarianter og spesialtegn
   8. Tekstjustering
   9. Tekstvariabler
   10. Generere QR-koder
   11. Redigere tekst
   12. Justere tekst
   13. Tekstflyt rundt objekter
   14. Forankrede objekter
   15. Tilknyttet innhold
   16. Formatere avsnitt
   17. Formatere tegn
  2. Typografi
   1. Bruke skrifter i InDesign
   2. Utligning og tegnavstand
   3. Skalere og skråstille tekst
   4. Bruke fargeeffekter på skrift
  3. Formatere tekst
   1. Formatere tekst
   2. Bruk automatisk stil på tekst
   3. Arbeide med stilpakker
   4. Tabulatorer og innrykk
  4. Gjennomgå tekst
   1. Spore og gjennomgå endringer
   2. Legge til redigeringsmerknader i InDesign
   3. Importere PDF-kommentarer
  5. Stavekontroll og ordlister
   1. Kjøre stavekontroll, autokorrektur og dynamisk stavekontroll
   2. Opprette, legge til og administrere ordlister og ord
   3. Endre ordlisteinnstillinger
   4. Duden-ordbok
  6. Legge til referanser
   1. Opprette en innholdsfortegnelse
   2. Fotnoter
   3. Opprette et stikkordregister
   4. Sluttnoter
   5. Bildetekster
  7. Stiler
   1. Avsnitts- og tegnstiler
   2. Tilordne, eksportere og administrere stiler
   3. Objektmaler
   4. Initialer og kjedede stiler
   5. Arbeide med maler
   6. Linjeavstand
  8. Tabeller
   1. Formatere tabeller
   2. Opprette tabeller
   3. Tabell- og cellemaler
   4. Velge og redigere tabeller
   5. Streker og fyll i tabeller
  9. Interaktivitet
   1. Hyperkoblinger
   2. Dynamiske PDF-dokumenter
   3. Bokmerker
   4. Knapper
   5. Skjemaer
   6. Animasjon
   7. Kryssreferanser
   8. Strukturere PDF-dokumenter
   9. Sideoverganger
   10. Filmer og lyder
  10. Grafikk
   1. Forstå baner og former
   2. Tegne med blyantverktøyet
   3. Tegne med pennverktøyet
   4. Bruke innstillinger for linjer (streker) 
   5. Sammensatte baner og former
   6. Redigere baner
   7. Beskjæringsbaner
   8. Endre utseende på hjørner
   9. Rammer og objekter
   10. Justere og fordele objekter
   11. Koblet og innebygd grafikk
   12. Integrere AEM Assets
  11. Farge og gjennomsiktighet
   1. Bruke farger
   2. Bruke farger fra importert grafikk
   3. Arbeide med fargekart
   4. Blande trykkfarger
   5. Nyanser
   6. Forstå spotfarger og prosessfarger
   7. Blande farger
   8. Forløpninger
   9. Slå sammen gjennomsiktig grafikk
   10. Legge til effekter for gjennomsiktighet
 5. Søke og erstatte
  1. Søke etter og erstatte tekst
  2. Søke etter og erstatte skrifter
  3. Søke etter og erstatte tegnvarianter
  4. Søke etter og erstatte ved å bruke GREP-uttrykk og spørringer
  5. Finne og erstatt objekter
  6. Finne og erstatte farger
  7. Søkealternativer for å finne og erstatte
 6. Deling
  1. Lagre og åpne nettsky-dokumenter
  2. Organisere, administrere og dele nettsky-dokumenter
  3. Se og administrere versjoner i nettsky-dokumenter
  4. Vanlige spørsmål om InDesign-nettsky-dokumenter
  5. Dele og samarbeide        
  6. Dele for gjennomgang
  7. Gå gjennom et delt InDesign-dokument
  8. Administrere tilbakemeldinger 
 7. Publiser
  1. Plassere, eksportere og publisere
   1. Publish Online
   2. Publish Online-dashbordet
   3. Kopiere, sette inn grafikk
   4. Eksportere innhold for EPUB
   5. Adobe PDF-valg
   6. Eksportere innhold til HTML
   7. Eksportere til Adobe PDF
   8. Eksportere til JPEG-format
   9. Eksportere HTML
   10. Oversikt over DPS og AEM Mobile
   11. Støttede filformater
   12. Eksporter og importer brukerinnstillinger
  2. Skrive ut
   1. Skrive ut hefter
   2. Merker og utfallende
   3. Skrive ut dokumenter
   4. Trykkfarger, separasjon og rasterfrekvens
   5. Overtrykk
   6. Opprette PostScript- og EPS-filer
   7. Forhåndskontrollere filer før levering
   8. Skrive ut miniatyrer og dokumenter som er for store
   9. Forberede PDF-filer for trykkerier
   10. Forberede utskrift av separasjoner
 8. Utvide InDesign
  1. Automatisering
   1. Fletting
   2. Plugin-moduler
   3. Capture-utvidelsen i InDesign
   4. Skript
 9. Feilsøking
  1. Løste problemer
  2. Kjente problemer
  3. Krasj ved oppstart
  4. Problemer med skrivebeskyttet Innstillinger-mappe
  5. Feilsøke filproblemer.
  6. InDesign-fil kan ikke eksporteres til PDF
  7. Gjenoppretting av dokumenter i InDesign

Arkivere dokumenter

Når du arkiverer et dokument, lagres gjeldende layout, henvisninger til kildefiler, hvilken side som vises i øyeblikket, og zoomenivået. Beskytt arbeidet ditt ved å arkivere ofte. Du kan arkivere filen som følgende:

 • Et vanlig dokument.

 • En kopi av dokumentet. Det arkiveres en kopi av dokumentet med et annet navn. Originaldokumentet er fortsatt aktivt.

 • En mal, som vanligvis åpnes som et dokument uten tittel. En mal kan inneholde innstillinger, tekst og grafikk som du angir som et utgangspunkt for andre dokumenter.

  Når du arkiverer et dokument, oppdateres metadataene (eller filinformasjonen) som er en del av InDesign-dokumentet. Metadataene inkluderer en miniatyrvisning, skrifttyper som brukes i dokumentet, fargekart og alle metadataene i dialogboksen Filinformasjon. Disse gjør det mulig å søke på en effektiv måte. Du kan for eksempel søke etter alle dokumenter som bruker en bestemt farge.

  Du kan vise metadataene i Bridge og i Avansert-området i dialogboksen Filinformasjon. Ved å angi innstillinger kan du bestemme om du vil oppdatere forhåndsvisningen når du arkiverer. De andre metadataene (skrifttyper, farger og koblinger) oppdateres når du arkiverer et dokument.

  Kommandoene Arkiver, Arkiver som og Arkiver kopi arkiverer dokumenter i InDesign-filformatet. Du finner mer informasjon om arkivering av dokumenter i andre filformater, i stikkordregisteret.

  Hvis du arkiverer et dokument for å gi det til en trykkeri for å lage endelig trykk, kan alle nødvendige filer, for eksempel koblet grafikk og skrifttyper, automatisk samles i én mappe i InDesign. (Se Pakke filer.)

Merk:

Informasjonen angitt i dialogboksen Fil > Filinformasjon oppdateres i Metadata-kategorien når du eksporterer en EPUB i følgende formater:

 • EPUB-bøker med fast layout
 • Justerbar EPUB
 1. Gjør ett av følgende:
  • Hvis du vil arkivere et dokument med et nytt navn, velger du Fil > Arkiver som, angir en plassering og et filnavn og velger Arkiver. Filen med det nye navnet blir det aktive dokumentet. Det kan hende at filstørrelsen reduseres hvis du velger Arkiver som.

  • Hvis du vil arkivere et eksisterende dokument med samme navn, velger du Fil > Arkiver.

  • Hvis du vil arkivere alle åpne dokumenter på samme sted og med samme filnavn, trykker du på Ctrl+Alt+Skift+S (Windows) eller Kommando+Tilvalg+Skift+S (Mac OS).

  • Hvis du vil arkivere en kopi av et dokument med et nytt navn, velger du Fil > Arkiver kopi, angir en plassering og et filnavn og velger Arkiver. Den arkiverte kopien blir ikke det aktive dokumentet.

Merk:

Du kan unngå problemer ved å la være å bruke reserverte tegn med spesielle betydninger på enkelte operativsystemer. Unngå for eksempel filnavn med mellomrom, tabulatorer eller innledende punktum eller filnavn med tegnene / \ : ; * ? < > , $ %. Unngå også å bruke tegn med aksenter (for eksempel ü, ñ eller é) selv når du bruker en annen versjon av InDesign enn den engelske. Det kan oppstå problemer hvis filen er åpnet på en annen plattform.

Merk:

Hvis du ofte arbeider med flere dokumenter åpne samtidig og vil arkivere alle samtidig, kan du bruke en tastatursnarvei. Velg Rediger > Tastatursnarveier, velg Visninger, Navigering på Produktområde-menyen og velg Arkiver alt fra Kommandoer-listen. Deretter kan du redigere eller legge til en snarvei. Du kan bruke Hurtigvalg til å angi kommandoen Arkiver alt.

Inkludere forhåndsvisninger i arkiverte dokumenter

Når du bruker miniatyrvisninger av dokumenter og maler, er det enkelt å kjenne igjen filer i Adobe Bridge og Adobe Mini Bridge. Det lages en forhåndsvisning når du arkiverer et dokument eller en mal. Når et dokument forhåndsvises, vises et JPEG-bilde av første oppslag, mens når en mal forhåndsvises, vises et JPEG-bilde av alle sidene i malen. Du bestemmer selv størrelsen på forhåndsvisningen og hvor mange sider som skal vises. Du kan for eksempel velge forhåndsvisningen Ekstra stor 1024 x 1024 hvis du raskt vil skanne innholdet på en side med høy oppløsning før du åpner filen.

Du kan aktivere valget i Innstillinger eller i dialogboksen Arkiver som. Siden forhåndsvisninger både øker filstørrelsen og tiden det tar å arkivere dokumentet, kan du aktivere valget ved behov i dialogboksen Arkiver som.

 1. Gjør ett av følgende:
  • Hvis du vil inkludere en forhåndsvisning hver gang du arkiverer et dokument, velger du Rediger > Innstillinger > Filbehandling (Windows) eller InDesign > Innstillinger > Filbehandling (Mac OS).

  • Hvis du vil inkludere en forhåndsvisning for et bestemt dokument, velger du Fil > Arkiver som.

  • Hvis du vil inkludere en forhåndsvisning for et bestemt dokument, velger du Fil > Arkiver innhold som.

 2. Velg Arkiver alltid forhåndsvisningsbilder med dokumenter.
 3. Hvis du angir innstillinger for forhåndsvisning i dialogboksen Innstillinger, velger du antall forhåndsvisningssider på Sider-menyen og velger et alternativ på menyen Forhåndsvisningsstørrelse.
  Merk:

  Hvis du velger forhåndsvisning i dialogboksen Arkiver som, blir dette valget angitt også i dialogboksen Innstillinger, og standardinnstillingene for Sider og Forhåndsvisningsstørrelse blir brukt.

Arkivere et InDesign Markup-dokument (*.idml)

I noen tilfeller vil du kanskje arkivere et InDesign-dokument i Interchange-formateringsformatet. Det er spesielt nyttig å arkivere i dette formatet når du åpner en QuarkXPress- eller PageMaker-publikasjon i InDesign, når du åpner et dokument som er opprettet i en tidligere versjon av InDesign, eller når du har problemer med dokumentet, for eksempel at du ikke kan slette fargekart.

 1. Velg Fil > Lagre (CS6), eller Fil > Eksporter (CS5).
 2. Velg InDesign Markup (IDML) på Filtype-menyen (Windows) eller Format-menyen (Mac OS).
 3. Velg Arkiver.

Du kan åpne den arkiverte IDML-filen i InDesign CS5 og InDesign CS4, men ikke i noen tidligere versjoner av InDesign.

Hvis du vil ha informasjon om bruk av IDML til utviklingsformål, kan du gå til www.adobe.com/go/learn_id_indesignmarkup_cs4_no.

Bakoverkompatibilitet med tidligere InDesign-versjoner

For å åpne et InDesign CS6-dokument i InDesign CS5 kan du i lagre (Fil > Lagre) dokumentet i InDesign Markup Language-format (IDML) i InDesign CS6. (IDML-formatet erstatter Interchange INX-formatet som ble brukt til å arkivere bakover i tidligere versjoner.)

For å åpne et InDesign CS5-dokument i InDesign CS4 kan du i eksportere (Fil > Eksporter) dokumentet i InDesign Markup Language-format (IDML) i InDesign CS5. (IDML-formatet erstatter Interchange INX-formatet som ble brukt til å arkivere bakover i tidligere versjoner.)

Kontroller at datamaskinen som kjører den tidligere versjonen av InDesign, er oppdatert med de riktige plugin-modulene, slik at den eksporterte IDML-filen kan åpnes der. Brukeren som kjører den tidligere versjonen av InDesign, kan hente kompatible plugin-moduler ved å velge Hjelp > Oppdateringer og følge anvisningene. Plugin-moduler kan også installeres fra Adobes webområde: Gå til siden Produktoppdateringer på Adobes webområde, og velg InDesign fra produktlisten.

Å åpne et dokument i en tidligere versjon av InDesign kalles også å "arkivere nedover".

Merk:

Innhold som opprettes med funksjoner som er spesifikke for den nyeste versjonen av InDesign, kan bli modifisert eller utelatt når du åpner dokumentet i en tidligere versjon av InDesign.

 1. Velg Fil > Lagre (CS6), eller Fil > Eksporter (CS5).
 2. Velg InDesign Markup (IDML) på Filtype-menyen (Windows) eller Format-menyen (Mac OS).
 3. Velg Arkiver.

Du kan åpne IDML-filen i den tidligere versjonen av InDesign for å konvertere den til et InDesign-dokument uten navn.

Merk:

Hvis du vil åpne InDesign CS5-dokumentet i InDesign CS3, åpner du den eksporterte IDML-filen i InDesign CS4, arkiverer den og eksporterer den til InDesign CS3 Interchange (INX) og åpner den eksporterte INX-filen i InDesign CS3. Kontroller at alle InDesign-versjoner er oppdatert.

Arbeide med metadata

Metadata er et sett med standardisert informasjon om en fil, som for eksempel forfatternavn, oppløsning, fargeområde, opphavsrett og nøkkelord som er brukt. Du kan bruke metadata til å strømlinjeforme arbeidsflyten og organisere filene.

XMP-standarden

Metadatainformasjon lagres med XMP-standarden (Extensible Metadata Platform), som Adobe Bridge, Adobe Illustrator, Adobe InDesign og Adobe Photoshop er bygd på. XMP bygger på XML, og metadataene lagres som oftest i filen. Hvis det ikke er mulig å lagre informasjonen i filen, lagres metadataene i en egen fil som kalles en underfil. XMP gjør det enklere å utveksle metadata mellom Adobe-applikasjoner og på tvers av publiseringsarbeidsflyter. Du kan for eksempel lagre metadata fra én fil som en mal og deretter importere metadataene til andre filer.

Metadata som er lagret i andre formater, for eksempel EXIF, IPTC (IIM), GPS og TIFF, synkroniseres og beskrives med XMP slik at de enklere kan vises og håndteres. Andre applikasjoner og funksjoner bruker også XMP til å kommunisere og lagre informasjon, for eksempel versjonskommentarer, som du kan søke i med Adobe Bridge.

I de fleste tilfeller beholdes metadataene sammen med filen, selv når filformatet endres, for eksempel fra PSD til JPG. Metadata opprettholdes også når filer plasseres i et Adobe-dokument eller -prosjekt.

Merk:

Du kan bruke XMP Software Development Kit til å tilpasse opprettingen, behandlingen og utvekslingen av metadata. Du kan for eksempel bruke XMP SDK til å legge til felt i dialogboksen Filinformasjon. Du finner mer informasjon om XMP og XMP SDK på Internett-området for Adobe.

Arbeide med metadata i Adobe Bridge- og Adobe Creative Suite-komponenter

Mange av de kraftige Adobe Bridge-funksjonene som gjør det mulig å organisere, søke i og holde oversikt over filene og versjonene, er avhengige av XMP-metadata i filene. Det er to måter å arbeide med metadata på i Adobe Bridge: via Metadata-panelet og via dialogboksen Filinformasjon (InDesign) eller dialogboksen Informasjon om innholdsfil (InCopy).

I enkelte tilfeller finnes det flere visninger for samme metadataegenskap. En egenskap kan for eksempel hete Forfatter i én visning og Redigering i en annen, men begge refererer til samme underliggende egenskap. Selv om du tilpasser disse visningene til bestemte arbeidsflyter, forblir de standardisert via XMP.

Legge til metadata ved hjelp av dialogboksen Filinformasjon

Dialogboksen Filinformasjon viser kameradata, filegenskaper, en redigeringshistorikk, opphavsrett og forfatterinformasjon for det gjeldende dokumentet. Dialogboksen Filinformasjon viser også egendefinerte metadatapaneler. Du kan legge til metadata direkte i dialogboksen Filinformasjon. All informasjon som du skriver inn i et felt, overstyrer eksisterende metadata og tar i bruk den nye verdien på alle valgte filer.

 1. Velg Fil > Filinformasjon (InDesign) eller Fil > Informasjon om innholdsfil (InCopy).
 2. Velg blant følgende fra fanene øverst i dialogboksen:
  Merk:

  Bruk pil høyre og venstre til å bla mellom fanene, eller klikk på nedoverpilen og velg en kategori fra listen.

  Beskrivelse

  Her kan du skrive inn dokumentinformasjon om filen, for eksempel dokumenttittel, forfatter, beskrivelse og nøkkelord som kan brukes til å søke etter dokumentet. Hvis du vil angi informasjon om opphavsrett, velger du Opphavsrettslig beskyttet på hurtigmenyen Status for opphavsrett. Skriv deretter inn navnet på eieren av opphavsretten, merknaden om opphavsrett og URL-adressen til personen eller selskapet som eier opphavsretten.

  IPTC

  Inneholder fire områder: IPTC-innhold beskriver det visuelle innholdet i bildet. IPTC-kontakt viser kontaktinformasjon for fotografen. IPTC-bilde viser beskrivende informasjon for bildet. IPTC-status viser informasjon om arbeidsflyt og opphavsrett.

  IPTC Extension

  Inkluderer fire områder: Beskrivelse av bildet viser stedsinformasjon og gir muligheten til å legge til informasjon om personer, organisasjoner og hendelser på bildet. Grafikk eller objekt på bildet viser informasjonen om grafikken eller objektet. Om modeller i bildet gir deg muligheten til å legge til modellrelatert informasjon. Administrativ informasjon viser informasjon om bildeleverandøren, skaperen, eieren, lisensgiveren og bildedimensjonene.

  Kameradata

  Inkluderer to områder: Kameradata 1 viser skrivebeskyttet informasjon om kameraet og innstillingene som ble brukt til å ta bildet, for eksempel merke, modell, lukkerhastighet og blenderåpning. Kameradata 2 viser skrivebeskyttet informasjon om bildet, inkludert bildepunktdimensjoner og oppløsning.

  Videodata

  Viser informasjon om videofilen, inkludert bredden og høyden på videobildet, og du kan skrive inn informasjon om videofilen, for eksempel båndnavn og scenenavn.

  Lyddata

  Her kan du skrive inn informasjon om lydfilen, blant annet tittel, artist, bithastighet og sløyfeinnstillinger.

  Mobil SWF

  Viser informasjon om filer for mobile medier, inkludert tittel, forfatter, beskrivelse og innholdstype.

  Kategorier

  Her kan du skrive inn informasjon basert på kategorier for Associated Press.

  Opphav

  Her kan du skrive inn filinformasjon som er nyttig for nyhetsformidlere, inkludert når og hvor filen ble opprettet, overføringsinformasjon, spesielle instruksjoner og overskriftsinformasjon.

  DICOM

  Viser informasjon om pasienter, studier, serier og utstyr for DICOM-bilder.

  Historikk

  Viser informasjon fra Adobe Photoshop-historikkloggen for bilder lagret med Photoshop. Kategorien Historikk vises bare hvis Adobe Photoshop er installert.

  Illustrator

  Her kan du bruke en dokumentprofil til utdata for utskrift, Internett eller mobile utdata.

  Avansert

  Viser feltene og strukturene for lagring av metadata ved hjelp av navneområder og egenskaper, for eksempel filformat og egenskaper for XMP, EXIF og PDF.

  Rådata

  Viser XMP-tekstinformasjon om filen.

 3. Skriv inn informasjonen du vil legge til, i et felt som vises.
 4. Klikk OK for å bruke endringene.

Eksportere metadata som en XMP-fil

Du kan arkivere metadata i en XMP-fil som kan deles med andre brukere. Disse XMP-filene kan brukes som maler for å fylle InDesign-dokumenter og andre dokumenter som er opprettet med XMP-aktiverte applikasjoner. Maler du eksporterer, arkiveres på et delt sted som alle XMP-aktiverte programmer har tilgang til. De vises også på hurtigmenyen nederst i dialogboksen Filinformasjon.

 1. Velg Fil > Filinformasjon (InDesign) eller Fil > Informasjon om innholdsfil (InCopy).
 2. Velg Eksporter på hurtigmenyen nederst i dialogboksen.
 3. Skriv inn et filnavn, velg en plassering for filen, og velg Arkiver.
  Merk:

  Hvis du vil vise metadatamaler i Utforsker (Windows) eller Finder (Mac OS), klikker du på hurtigmenyen nederst i dialogboksen Filinformasjon og velger Vis malmappe.

Importere metadata fra en XMP-fil

Når du importerer metadata til et dokument fra en eksportert XMP-malfil, kan du angi om du vil fjerne alle metadata i det gjeldende dokumentet og legge til nye metadata, beholde alle bortsett fra de samsvarende metadataene eller legge til samsvarende metadata i de eksisterende metadataene.

 1. Velg Fil > Filinformasjon (InDesign) eller Fil > Informasjon om innholdsfil (InCopy).
  • Velg en XMP-fil på hurtigmenyen nederst i dialogboksen, velg et importvalg, og velg OK.

  • Velg Importer på hurtigmenyen nederst i dialogboksen, angi et importvalg, og velg OK. Dobbeltklikk deretter på XMP-malfilen du vil importere.

Redigere metadata i bildefiler

Når du genererer bildetekster for monterte bilder i InDesign, brukes metadataene fra det monterte bildet. Selv om du kan redigere metadataene for InDesign-dokumenter, kan du ikke redigere metadataene for monterte filer i InDesign. Hvis du vil endre metadataene for monterte bilder, må du i stedet bruke deres opprinnelige applikasjon, Finder eller Utforsker eller Adobe Bridge eller Adobe Mini Bridge.

 1. Høyreklikk (Windows) eller Ctrl+klikk (Mac OS) bildet i InDesign, og velg deretter Rediger original.

  Du kan også velge Rediger med og deretter velge en applikasjon, for eksempel Adobe Illustrator eller Adobe Photoshop.

 2. Velg Fil > Filinformasjon i den opprinnelige applikasjonen.

 3. Rediger metadataene, og klikk deretter OK.

Du kan også velge et bilde i Adobe Bridge og deretter velge Fil > Filinformasjon for å redigere bildets metadata. Se Legge til metadata ved hjelp av dialogboksen Filinformasjon.

Løse beskyttende avslutning av delt nettverk

 • For hvilket som helst dokument som er < 100 MB i størrelse og åpnes fra et nettverkssted, vil ikke InDesign utføre en beskyttende avslutning selv om nettverkstilkoblingen går tapt. Når nettverkstilkoblingen gjenopprettes etter at nettverkstilkoblingen brytes midlertidig, kan du fortsette å arbeide og vil kunne lagre dokumentet til nettverket. Dersom du prøver å lagre dokumentet når nettverkstilkoblingen er brutt, får du et alternativ om å lagre dokumentet lokalt.
 • Dokumenter > 100 MB vil fortsette å oppføre seg slik, dvs. at InDesign vil utføre en beskyttende avslutning hvis nettverkstilkoblingen går tapt for slike dokumenter.

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet