Bruk farger fra importert grafikk

Bruk farger fra importert grafikk

I InDesign er det flere framgangsmåter for kopiering og omdefinering av farger fra grafikk du importerer i dokumentet. Spotfarger fra monterte PDF- eller EPS-filer og spotfargekanaler i Adobe Photoshop- (PSD) og TIFF-filer vises som spotfarger i Fargeprøver-panelet. Du kan bruke disse fargene på objekter i dokumentet eller konvertere dem til prosessfarger. Du kan imidlertid ikke omdefinere fargeverdiene eller slette de importerte fargeprøvene. Hvis du sletter de monterte bildene, blir fargene værende, men de blir konvertert til opprinnelige InDesign-farger som deretter kan redigeres eller slettes.

Bruk pipetteverktøyet til å kopiere farger

Du kan bruke pipetteverktøyet  til å legge til farger fra importerte bilder i dokumentet eller bruke dem på objekter i dokumentet. Dette er nyttig for å koordinere fargene i layouten med bilder.

For å få best resultat med fargeseparasjoner kan det være lurt å kontrollere at fargenavnene, -typene (for eksempel spotfarge eller prosessfarge) og -modellene (for eksempel RGB og CMYK) til fargene som kopieres i InDesign, stemmer overens med fargedefinisjonene i den importerte grafikken. Hvis du ikke er sikker på hvilke innstillinger som er best, kontakter du trykkeriet.

Arbeid med spotfargekanaler i en Adobe Photoshop-fil (PSD)

Hvis du monterer en opprinnelig Photoshop-fil (PSD) eller TIFF-fil i InDesign, vil eventuelle spotfargekanaler som den importerte filen inneholder, vises som spotfarger i Fargeprøver-panelet. Du kan markere og bruke disse fargeprøvene på andre objekter i dokumentet, men hvis du vil slette fargeprøvene, må du først slette den monterte filen.

Hvis du importerer en fil som inneholder en spotfargekanal med samme navn som en spotfarge i dokumentet, men med forskjellige fargeverdier, blir fargeverdiene i dokumentet beholdt som standard. Du kan imidlertid erstatte fargeverdiene i dokumentet med verdiene for fargen i det importerte dokumentet. Oppgave:

  1. Åpne dialogboksen Innstillinger (Rediger > Innstillinger > Generelt).
  2. I Generelt-delen kan du se følgende alternativ:
    Tillat innkommende spotfarge å erstatte eksisterende fargeprøve med samme navn
  3. Velg OK.

Hvis du importerer en fil som har en spotfargekanal med samme navn som en spotfarge i dokumentet, får du nå følgende advarsel:

Arbeid med farger fra EPS- eller PDF-filer

Når du monterer en PDF-fil, et EPS-bilde eller en Adobe Illustrator-fil (AI-fil) blir navnene på spotfarger som brukes i bildet, lagt til i Fargeprøver-panelet. Da kan du vurdere om du vil pådra deg ekstra kostnader og bruke spotfargene i dokumentet.

Hvis grafikken du importerer, inneholder en spotfarge med samme navn som en spotfarge i dokumentet, men med forskjellige fargeverdier, blir fargeverdiene i dokumentet brukt.

Endre en importert spotfarge til en prosessfarge

Når du importerer et EPS-, PSD-, TIFF- eller PDF-bilde som inneholder en spotfarge (eller en spotfargekanal), blir navnet på og definisjonen av spotfargen lagt til i Fargeprøver-panelet i InDesign. Du kan endre en importert spotfargeprøve til en prosessfargeprøve. Dette øker fleksibiliteten ved tilpassing av farger, til og med fargene i importert grafikk, til de gjeldende utskriftskravene.

  1. Dobbeltklikk på fargeprøven du vil redigere, i Fargeprøver-panelet.
  2. Velg Prosess under Fargetype i dialogboksen Fargeprøvevalg.
Merk:

Dette endrer bare fargetypen i InDesign-dokumentet. Hvis du vil endre fargetypen til farger i et bilde permanent, åpner du bildet i programmet det ble laget i, og deretter redigerer du fargen i dette programmet.