Brukerveiledning Avbryt

Bruk farger fra importert grafikk

 1. Brukerhåndbok for InDesign
 2. Bli kjent med InDesign
  1. Innføring i InDesign
   1. Nyheter i InDesign
   2. Systemkrav
   3. Vanlige spørsmål
   4. Bruke Creative Cloud Libraries
  2. Arbeidsområde
   1. Grunnleggende om arbeidsområdet
   2. Tilpasse arbeidsområdet i InDesign
   3. Verktøykassen
   4. Angi innstillinger
   5. Berøringsbasert arbeidsområde
   6. Standard tastatursnarveier
   7. Gjenoppretting og angring for dokumenter
 3. Opprett dokumenter og velg layout
  1. Dokumenter og sider
   1. Opprette dokumenter
   2. Jobbe med malsider
   3. Arbeide med dokumentsider
   4. Angi sidestørrelse, marger og utfallende
   5. Arbeide med filer og maler
   6. Opprette bokfiler
   7. Legge til enkel sidenummerering
   8. Nummerere sider, kapitler og seksjoner
   9. Konvertere QuarkXPress- og PageMaker-dokumenter
   10. Dele innhold
   11. Forstå en grunnleggende arbeidsflyt for styrte filer
   12. Lagre dokumenter
  2. Rutenett
   1. Rutenett
   2. Formatere rutenett
  3. Layouthjelpemidler
   1. Linjaler
   2. Justere og fordele objekter ved hjelp av linjaler
   3. Måle objekter ved hjelp av måleverktøyet
 4. Legg til innhold
  1. Tekst
   1. Legge til tekst i rammer
   2. Koble tekst
   3. Tegnskrifter for land i Sørøst-Asia
   4. Arabiske og hebraiske funksjoner i InDesign
   5. Opprette tekst langs en bane
   6. Punktmerking og nummerering
   7. Tegnvarianter og spesialtegn
   8. Tekstjustering
   9. Tekstvariabler
   10. Generere QR-koder
   11. Redigere tekst
   12. Justere tekst
   13. Tekstflyt rundt objekter
   14. Forankrede objekter
   15. Tilknyttet innhold
   16. Formatere avsnitt
   17. Formatere tegn
  2. Typografi
   1. Bruke skrifter i InDesign
   2. Utligning og tegnavstand
  3. Formatere tekst
   1. Formatere tekst
   2. Bruk automatisk stil på tekst
   3. Arbeide med stilpakker
   4. Tabulatorer og innrykk
  4. Gjennomgå tekst
   1. Spore og gjennomgå endringer
   2. Legge til redigeringsmerknader i InDesign
   3. Importere PDF-kommentarer
  5. Stavekontroll og ordlister
   1. Kjøre stavekontroll, autokorrektur og dynamisk stavekontroll
   2. Opprette, legge til og administrere ordlister og ord
   3. Endre ordlisteinnstillinger
   4. Duden-ordbok
  6. Legge til referanser
   1. Opprette en innholdsfortegnelse
   2. Fotnoter
   3. Opprette et stikkordregister
   4. Sluttnoter
   5. Bildetekster
  7. Stiler
   1. Avsnitts- og tegnstiler
   2. Tilordne, eksportere og administrere stiler
   3. Objektmaler
   4. Initialer og kjedede stiler
   5. Arbeide med maler
   6. Linjeavstand
  8. Tabeller
   1. Formatere tabeller
   2. Opprette tabeller
   3. Tabell- og cellemaler
   4. Velge og redigere tabeller
   5. Streker og fyll i tabeller
  9. Interaktivitet
   1. Hyperkoblinger
   2. Dynamiske PDF-dokumenter
   3. Bokmerker
   4. Knapper
   5. Skjemaer
   6. Animasjon
   7. Kryssreferanser
   8. Strukturere PDF-dokumenter
   9. Sideoverganger
   10. Filmer og lyder
  10. Grafikk
   1. Forstå baner og former
   2. Tegne med blyantverktøyet
   3. Tegne med pennverktøyet
   4. Bruke innstillinger for linjer (streker) 
   5. Sammensatte baner og former
   6. Redigere baner
   7. Beskjæringsbaner
   8. Endre utseende på hjørner
   9. Rammer og objekter
   10. Justere og fordele objekter
   11. Koblet og innebygd grafikk
   12. Integrere AEM Assets
  11. Farge og gjennomsiktighet
   1. Bruke farger
   2. Bruke farger fra importert grafikk
   3. Arbeide med fargekart
   4. Blande trykkfarger
   5. Nyanser
   6. Forstå spotfarger og prosessfarger
   7. Blande farger
   8. Forløpninger
   9. Slå sammen gjennomsiktig grafikk
   10. Legge til effekter for gjennomsiktighet
 5. Søke og erstatte
  1. Søke etter og erstatte tekst
  2. Søke etter og erstatte skrifter
  3. Søke etter og erstatte tegnvarianter
  4. Søke etter og erstatte ved å bruke GREP-uttrykk og spørringer
  5. Finne og erstatt objekter
  6. Finne og erstatte farger
  7. Søkealternativer for å finne og erstatte
 6. Deling
  1. Jobbe med InDesign-nettsky-dokumenter (Beta)
  2. Vanlige spørsmål om InDesign-nettsky-dokumenter (Beta)
  3. Dele og samarbeide        
  4. Dele for gjennomgang
  5. Gå gjennom et delt InDesign-dokument
  6. Administrere tilbakemeldinger 
 7. Publisere
  1. Plassere, eksportere og publisere
   1. Publish Online
   2. Publish Online-dashbordet
   3. Kopiere, sette inn grafikk
   4. Eksportere innhold for EPUB
   5. Adobe PDF-valg
   6. Eksportere innhold til HTML
   7. Eksportere til Adobe PDF
   8. Eksportere til JPEG-format
   9. Eksportere HTML
   10. Oversikt over DPS og AEM Mobile
   11. Støttede filformater
  2. Skrive ut
   1. Skrive ut hefter
   2. Merker og utfallende
   3. Skrive ut dokumenter
   4. Trykkfarger, separasjon og rasterfrekvens
   5. Overtrykk
   6. Opprette PostScript- og EPS-filer
   7. Forhåndskontrollere filer før levering
   8. Skrive ut miniatyrer og dokumenter som er for store
   9. Forberede PDF-filer for trykkerier
   10. Forberede utskrift av separasjoner
 8. Utvide InDesign
  1. Automatisering
   1. Fletting
   2. Plugin-moduler
   3. Capture-utvidelsen i InDesign
   4. Skript
 9. Feilsøking
  1. Løste problemer
  2. Krasj ved oppstart
  3. Problemer med skrivebeskyttet Innstillinger-mappe
  4. Feilsøke filproblemer.
  5. Kan ikke eksportere PDF
  6. Gjenoppretting av dokumenter i InDesign

Bruk farger fra importert grafikk

I InDesign er det flere framgangsmåter for kopiering og omdefinering av farger fra grafikk du importerer i dokumentet. Spotfarger fra monterte PDF- eller EPS-filer og spotfargekanaler i Adobe Photoshop- (PSD) og TIFF-filer vises som spotfarger i Fargeprøver-panelet. Du kan bruke disse fargene på objekter i dokumentet eller konvertere dem til prosessfarger. Du kan imidlertid ikke omdefinere fargeverdiene eller slette de importerte fargeprøvene. Hvis du sletter de monterte bildene, blir fargene værende, men de blir konvertert til opprinnelige InDesign-farger som deretter kan redigeres eller slettes.

Bruk pipetteverktøyet til å kopiere farger

Du kan bruke pipetteverktøyet  til å legge til farger fra importerte bilder i dokumentet eller bruke dem på objekter i dokumentet. Dette er nyttig for å koordinere fargene i layouten med bilder.

For å få best resultat med fargeseparasjoner kan det være lurt å kontrollere at fargenavnene, -typene (for eksempel spotfarge eller prosessfarge) og -modellene (for eksempel RGB og CMYK) til fargene som kopieres i InDesign, stemmer overens med fargedefinisjonene i den importerte grafikken. Hvis du ikke er sikker på hvilke innstillinger som er best, kontakter du trykkeriet.

Arbeid med spotfargekanaler i en Adobe Photoshop-fil (PSD)

Hvis du monterer en opprinnelig Photoshop-fil (PSD) eller TIFF-fil i InDesign, vil eventuelle spotfargekanaler som den importerte filen inneholder, vises som spotfarger i Fargeprøver-panelet. Du kan markere og bruke disse fargeprøvene på andre objekter i dokumentet, men hvis du vil slette fargeprøvene, må du først slette den monterte filen.

Hvis du importerer en fil som inneholder en spotfargekanal med samme navn som en spotfarge i dokumentet, men med forskjellige fargeverdier, blir fargeverdiene i dokumentet beholdt som standard. Du kan imidlertid erstatte fargeverdiene i dokumentet med verdiene for fargen i det importerte dokumentet. Oppgave:

 1. Åpne dialogboksen Innstillinger (Rediger > Innstillinger > Generelt).
 2. I Generelt-delen kan du se følgende alternativ:
  Tillat innkommende spotfarge å erstatte eksisterende fargeprøve med samme navn
 3. Velg OK.

Hvis du importerer en fil som har en spotfargekanal med samme navn som en spotfarge i dokumentet, får du nå følgende advarsel:

Arbeid med farger fra EPS- eller PDF-filer

Når du monterer en PDF-fil, et EPS-bilde eller en Adobe Illustrator-fil (AI-fil) blir navnene på spotfarger som brukes i bildet, lagt til i Fargeprøver-panelet. Da kan du vurdere om du vil pådra deg ekstra kostnader og bruke spotfargene i dokumentet.

Hvis grafikken du importerer, inneholder en spotfarge med samme navn som en spotfarge i dokumentet, men med forskjellige fargeverdier, blir fargeverdiene i dokumentet brukt.

Endre en importert spotfarge til en prosessfarge

Når du importerer et EPS-, PSD-, TIFF- eller PDF-bilde som inneholder en spotfarge (eller en spotfargekanal), blir navnet på og definisjonen av spotfargen lagt til i Fargeprøver-panelet i InDesign. Du kan endre en importert spotfargeprøve til en prosessfargeprøve. Dette øker fleksibiliteten ved tilpassing av farger, til og med fargene i importert grafikk, til de gjeldende utskriftskravene.

 1. Dobbeltklikk på fargeprøven du vil redigere, i Fargeprøver-panelet.
 2. Velg Prosess under Fargetype i dialogboksen Fargeprøvevalg.
Merk:

Dette endrer bare fargetypen i InDesign-dokumentet. Hvis du vil endre fargetypen til farger i et bilde permanent, åpner du bildet i programmet det ble laget i, og deretter redigerer du fargen i dette programmet.

Adobe-logoen

Logg på kontoen din