Samarbeid enkelt med flere interessenter. Importer kommentarer fra PDF-filer som er opprettet i InDesign CC.

Hvis du har opprettet PDF-filer fra InDesign-dokumenter og delt dem for gjennomgang, kan du importere kommentarene fra de gjennomgåtte PDF-filene direkte inn i dokumentet og enkelt håndtere dem der. Du kan godta kommentarer og merke dem som løste eller uløste. Når du velger en kommentar, fremheves også den delen av dokumentet som kommentaren gjelder for.

Merk:

For å få korrekt kartlegging av kommentarer må du sørge for at InDesign-dokumentet ikke redigeres etter at det er opprettet en PDF for gjennomgang.

Importere kommentarer

 1. Åpne InDesign-dokumentet du vil importere PDF-kommentarene til.

 2. Gjør ett av følgende:

  • Velg Fil > Importer PDF-kommentarer.
  • Velg Vindu > PDF-kommentarer, og klikk på Importer PDF-kommentarer.
 3. Bla til PDF-filen som inneholder kommentarer til dokumentet, og klikk på Importer kommentarer. Du kan importere kommentarer fra flere PDF-filer til dokumentet. Kommentarene importeres og vises i panelet PDF-kommentarer.

Behandle kommentarer

Oversikt over panelet PDF-kommentarer

Alle importerte kommentarer vises i panelet PDF-kommentarer. Det totale antallet kommentarer vises øverst. Alle kommentarene grupperes basert på sidetallet. 

Følgende vises for hver kommentar:

 • Kommentartype
 • Navn på korrekturleser
 • Datoen for kommentaren
 • Alternativ for å merke en kommentar som løst eller uløst
 • Alternativ for å slette kommentarer
 • Alternativ for å godta kommentarer, kun tilgjengelig for Gjennomstreket tekst, Erstatt tekst og Sett inn tekst
Panelet PDF-kommentarer
Panelet PDF-kommentarer

A. Panelmenyen for PDF-kommentarer B. Filtrere kommentarer C. Merke som løst/uløst D. Godta en kommentar E. Slette en kommentar F. Søke i kommentarer G. Antall kommentarer H. Kommentartype I. Skjule/vise kommentarer i layouten 

Arbeide med panelet PDF-kommentarer

Etter at kommentarene er importert i panelet PDF-kommentarer, kan du se gjennom de enkelte kommentarene. Når du velger en kommentar, markeres tilhørende merknad i dokumentet.

I panelet PDF-kommentarer kan du gjøre følgende:

 • Filtrere kommentarer basert på status, korrekturleser, kommentartype og PDF-kilde. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Filtrer kommentarer.

 • Se gjennom individuelle kommentarer og merke dem løst.

 • Godta endringer for kommentartypene Gjennomstreket tekst, Erstatt tekst og Sett inn tekst. Når du godtar kommentaren, oppdateres dokumentet med de tilsvarende endringene.

 • Slette kommentarer.

Filtrere kommentarer

Filtrere etter status

Du kan filtrere kommentarene basert på følgende status:

Løst

Vis kommentarer som er merket som løst av deg.

Uløst

Vis kommentarer som ikke er merket som løst av deg.

Kartlagt

Vis kommentarer som er knyttet til et objekt i dokumentet.

Ikke kartlagt

Vis kommentarer som ikke er knyttet til et objekt i dokumentet. Ikke kartlagte kommentarer vises med ikonet .

Filtrer etter korrekturleser

Hvis det er flere som ser gjennom PDF-filen, kan du filtrere kommentarene etter person.

Filtrer etter kommentartype

Du kan filtrere kommentarene basert på ulike kommentartyper. Følgende kommentartyper støttes i InDesign:

Tekstboks
Sky
Understreking Pil
Tekstkommentar Tilkoblede linjer
Tekstforklaring
Markert tekst
Gjennomstreket tekst Linje
Notislapp Rektangel
Stempelverktøy
Sett inn tekst
Erstatt tekst Blyant

Filtrere etter PDF-kilde

Hvis du har importert kommentarer fra flere PDF-filer, kan du filtrere kommentarene basert på PDF-kilde.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet