Importere PDF-kommentarer

 1. Brukerhåndbok for InDesign
 2. Bli kjent med InDesign
  1. Innføring i InDesign
   1. Nyheter i InDesign
   2. Systemkrav
   3. Vanlige spørsmål
   4. Bruke Creative Cloud Libraries
  2. Arbeidsområde
   1. Grunnleggende om arbeidsområdet
   2. Verktøykassen
   3. Angi innstillinger
   4. Berøringsbasert arbeidsområde
   5. Standard tastatursnarveier
   6. Gjenoppretting og angring for dokumenter
   7. Capture-utvidelsen
 3. Opprette og sette opp dokumenter
  1. Dokumenter og sider
   1. Opprette dokumenter
   2. Jobbe med malsider
   3. Arbeide med dokumentsider
   4. Angi sidestørrelse, marger og utfallende
   5. Arbeide med filer og maler
   6. Opprette bokfiler
   7. Legge til enkel sidenummerering
   8. Nummerere sider, kapitler og seksjoner
   9. Konvertere QuarkXPress- og PageMaker-dokumenter
   10. Dele innhold
   11. Forstå en grunnleggende arbeidsflyt for styrte filer
   12. Lagre dokumenter
  2. Rutenett
   1. Rutenett
   2. Formatere rutenett
  3. Layouthjelpemidler
   1. Linjaler
 4. Legg til innhold
  1. Tekst
   1. Legge til tekst i rammer
   2. Koble tekst
   3. Arabiske og hebraiske funksjoner i InDesign
   4. Opprette tekst langs en bane
   5. Punktmerking og nummerering
   6. Tegnvarianter og spesialtegn
   7. Tekstjustering
   8. Tekstvariabler
   9. Generere QR-koder
   10. Redigere tekst
   11. Justere tekst
   12. Tekstflyt rundt objekter
   13. Forankrede objekter
   14. Tilknyttet innhold
   15. Formatere avsnitt
   16. Formatere tegn
   17. Finn/endre
   18. Stavekontroll og ordlister
  2. Typografi
   1. Bruke skrifter i InDesign
   2. Utligning og tegnavstand
  3. Formatere tekst
   1. Formatere tekst
   2. Tabulatorer og innrykk
  4. Gjennomgå tekst
   1. Spore og gjennomgå endringer
   2. Legge til redigeringsmerknader i InDesign
   3. Importere PDF-kommentarer
  5. Legge til referanser
   1. Opprette en innholdsfortegnelse
   2. Fotnoter
   3. Opprette et stikkordregister
   4. Sluttnoter
   5. Bildetekster
  6. Stiler
   1. Avsnitts- og tegnstiler
   2. Objektmaler
   3. Initialer og kjedede maler
   4. Arbeide med maler
   5. Linjeavstand
  7. Tabeller
   1. Formatere tabeller
   2. Opprette tabeller
   3. Tabell- og cellemaler
   4. Velge og redigere tabeller
   5. Streker og fyll i tabeller
  8. Interaktivitet
   1. Hyperkoblinger
   2. Dynamiske PDF-dokumenter
   3. Bokmerker
   4. Knapper
   5. Skjemaer
   6. Animasjon
   7. Kryssreferanser
   8. Strukturere PDF-dokumenter
   9. Sideoverganger
   10. Filmer og lyder
   11. Skjemaer
  9. Grafikk
   1. Forstå baner og former
   2. Tegne med blyantverktøyet
   3. Tegne med pennverktøyet
   4. Bruke innstillinger for linjer (streker) 
   5. Sammensatte baner og former
   6. Redigere baner
   7. Beskjæringsbaner
   8. Endre utseende på hjørner
   9. Justere og fordele objekter
   10. Koblet og innebygd grafikk
   11. Integrere AEM Assets
  10. Farge og gjennomsiktighet
   1. Bruke farger
   2. Bruke farger fra importert grafikk
   3. Arbeide med fargekart
   4. Blande trykkfarger
   5. Nyanser
   6. Forstå spotfarger og prosessfarger
   7. Blande farger
   8. Forløpninger
   9. Slå sammen gjennomsiktig grafikk
   10. Legge til effekter for gjennomsiktighet
 5. Deling med andre
  1. Dele og samarbeide        
  2. Dele for gjennomgang
  3. Gå gjennom et delt InDesign-dokument
  4. Administrere tilbakemeldinger 
 6. Publiser
  1. Eksportere og publisere
   1. Publish Online
   2. Eksportere innhold for EPUB
   3. Adobe PDF-valg
   4. Eksportere innhold til HTML
   5. Eksportere til Adobe PDF
   6. Eksportere til JPEG-format
   7. Eksportere HTML
   8. Oversikt over DPS og AEM Mobile
  2. Skrive ut
   1. Skrive ut hefter
   2. Merker og utfallende
   3. Skrive ut dokumenter
   4. Trykkfarger, separasjon og rasterfrekvens
   5. Overtrykk
   6. Opprette PostScript- og EPS-filer
   7. Forhåndskontrollere filer før levering
   8. Skrive ut miniatyrer og dokumenter som er for store
   9. Forberede PDF-filer for trykkerier
   10. Forberede utskrift av separasjoner
 7. Utvide InDesign
  1. Automatisering
   1. Fletting
   2. Plugin-moduler
   3. Capture-utvidelsen i InDesign
   4. Skript

Samarbeid enkelt med flere interessenter. Importer kommentarer fra PDF-filer som er opprettet i InDesign CC.

Hvis du har opprettet PDF-filer fra InDesign-dokumenter og delt dem for gjennomgang, kan du importere kommentarene fra de gjennomgåtte PDF-filene direkte inn i dokumentet og enkelt håndtere dem der. Du kan godta kommentarer og merke dem som løste eller uløste. Når du velger en kommentar, fremheves også den delen av dokumentet som kommentaren gjelder for.

Merk:

For å få korrekt kartlegging av kommentarer må du sørge for at InDesign-dokumentet ikke redigeres etter at det er opprettet en PDF for gjennomgang.

Importere kommentarer

 1. Åpne InDesign-dokumentet du vil importere PDF-kommentarene til.

 2. Gjør ett av følgende:

  • Velg Fil > Importer PDF-kommentarer.
  • Velg Vindu > PDF-kommentarer, og klikk på Importer PDF-kommentarer.
 3. Bla til PDF-filen som inneholder kommentarer til dokumentet, og klikk på Importer kommentarer. Du kan importere kommentarer fra flere PDF-filer til dokumentet. Kommentarene importeres og vises i panelet PDF-kommentarer.

Behandle kommentarer

Oversikt over panelet PDF-kommentarer

Alle importerte kommentarer vises i panelet PDF-kommentarer. Det totale antallet kommentarer vises øverst. Alle kommentarene grupperes basert på sidetallet. 

Følgende vises for hver kommentar:

 • Kommentartype
 • Navn på korrekturleser
 • Datoen for kommentaren
 • Alternativ for å merke en kommentar som løst eller uløst
 • Alternativ for å slette kommentarer
 • Alternativ for å godta kommentarer, kun tilgjengelig for Gjennomstreket tekst, Erstatt tekst og Sett inn tekst
Panelet PDF-kommentarer

A. Panelmenyen for PDF-kommentarer B. Filtrere kommentarer C. Merke som løst/uløst D. Godta en kommentar E. Slette en kommentar F. Søke i kommentarer G. Antall kommentarer H. Kommentartype I. Skjule/vise kommentarer i layouten 

Arbeide med panelet PDF-kommentarer

Etter at kommentarene er importert i panelet PDF-kommentarer, kan du se gjennom de enkelte kommentarene. Når du velger en kommentar, markeres tilhørende merknad i dokumentet.

I panelet PDF-kommentarer kan du gjøre følgende:

 • Filtrere kommentarer basert på status, korrekturleser, kommentartype og PDF-kilde. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Filtrer kommentarer.

 • Se gjennom individuelle kommentarer og merke dem løst.

 • Godta endringer for kommentartypene Gjennomstreket tekst, Erstatt tekst og Sett inn tekst. Når du godtar kommentaren, oppdateres dokumentet med de tilsvarende endringene.

 • Slette kommentarer.

Filtrere kommentarer

Filtrere etter status

Du kan filtrere kommentarene basert på følgende status:

Løst

Vis kommentarer som er merket som løst av deg.

Uløst

Vis kommentarer som ikke er merket som løst av deg.

Kartlagt

Vis kommentarer som er knyttet til et objekt i dokumentet.

Ikke kartlagt

Vis kommentarer som ikke er knyttet til et objekt i dokumentet. Ikke kartlagte kommentarer vises med ikonet .

Filtrer etter korrekturleser

Hvis det er flere som ser gjennom PDF-filen, kan du filtrere kommentarene etter person.

Filtrer etter kommentartype

Du kan filtrere kommentarene basert på ulike kommentartyper. Følgende kommentartyper støttes i InDesign:

Tekstboks

Sky

Understreking

Pil

Tekstkommentar

Tilkoblede linjer

Tekstforklaring

Markert tekst

Gjennomstreket tekst

Linje

Notislapp

Rektangel

Stempelverktøy

Sett inn tekst

Erstatt tekst

Blyant

Filtrere etter PDF-kilde

Hvis du har importert kommentarer fra flere PDF-filer, kan du filtrere kommentarene basert på PDF-kilde.

Beslektede emner

Adobe-logoen

Logg på kontoen din