Brukerveiledning Avbryt

Konvertere QuarkXPress- og PageMaker-dokumenter

 1. Brukerhåndbok for InDesign
 2. Bli kjent med InDesign
  1. Innføring i InDesign
   1. Nyheter i InDesign
   2. Systemkrav
   3. Vanlige spørsmål
   4. Bruke Creative Cloud Libraries
  2. Arbeidsområde
   1. Grunnleggende om arbeidsområdet
   2. Verktøykassen
   3. Angi innstillinger
   4. Berøringsbasert arbeidsområde
   5. Standard tastatursnarveier
   6. Gjenoppretting og angring for dokumenter
 3. Opprette og sette opp dokumenter
  1. Dokumenter og sider
   1. Opprette dokumenter
   2. Jobbe med malsider
   3. Arbeide med dokumentsider
   4. Angi sidestørrelse, marger og utfallende
   5. Arbeide med filer og maler
   6. Opprette bokfiler
   7. Legge til enkel sidenummerering
   8. Nummerere sider, kapitler og seksjoner
   9. Konvertere QuarkXPress- og PageMaker-dokumenter
   10. Dele innhold
   11. Forstå en grunnleggende arbeidsflyt for styrte filer
   12. Lagre dokumenter
  2. Rutenett
   1. Rutenett
   2. Formatere rutenett
  3. Layouthjelpemidler
   1. Linjaler
 4. Legg til innhold
  1. Tekst
   1. Legge til tekst i rammer
   2. Koble tekst
   3. Arabiske og hebraiske funksjoner i InDesign
   4. Opprette tekst langs en bane
   5. Punktmerking og nummerering
   6. Tegnvarianter og spesialtegn
   7. Tekstjustering
   8. Tekstvariabler
   9. Generere QR-koder
   10. Redigere tekst
   11. Justere tekst
   12. Tekstflyt rundt objekter
   13. Forankrede objekter
   14. Tilknyttet innhold
   15. Formatere avsnitt
   16. Formatere tegn
   17. Finn/endre
   18. Stavekontroll og ordlister
  2. Typografi
   1. Bruke skrifter i InDesign
   2. Utligning og tegnavstand
  3. Formatere tekst
   1. Formatere tekst
   2. Arbeide med stilpakker
   3. Tabulatorer og innrykk
  4. Gjennomgå tekst
   1. Spore og gjennomgå endringer
   2. Legge til redigeringsmerknader i InDesign
   3. Importere PDF-kommentarer
  5. Legge til referanser
   1. Opprette en innholdsfortegnelse
   2. Fotnoter
   3. Opprette et stikkordregister
   4. Sluttnoter
   5. Bildetekster
  6. Stiler
   1. Avsnitts- og tegnstiler
   2. Tilordne, eksportere og administrere stiler
   3. Objektmaler
   4. Initialer og kjedede stiler
   5. Arbeide med maler
   6. Linjeavstand
  7. Tabeller
   1. Formatere tabeller
   2. Opprette tabeller
   3. Tabell- og cellemaler
   4. Velge og redigere tabeller
   5. Streker og fyll i tabeller
  8. Interaktivitet
   1. Hyperkoblinger
   2. Dynamiske PDF-dokumenter
   3. Bokmerker
   4. Knapper
   5. Skjemaer
   6. Animasjon
   7. Kryssreferanser
   8. Strukturere PDF-dokumenter
   9. Sideoverganger
   10. Filmer og lyder
  9. Grafikk
   1. Forstå baner og former
   2. Tegne med blyantverktøyet
   3. Tegne med pennverktøyet
   4. Bruke innstillinger for linjer (streker) 
   5. Sammensatte baner og former
   6. Redigere baner
   7. Beskjæringsbaner
   8. Endre utseende på hjørner
   9. Justere og fordele objekter
   10. Koblet og innebygd grafikk
   11. Integrere AEM Assets
  10. Farge og gjennomsiktighet
   1. Bruke farger
   2. Bruke farger fra importert grafikk
   3. Arbeide med fargekart
   4. Blande trykkfarger
   5. Nyanser
   6. Forstå spotfarger og prosessfarger
   7. Blande farger
   8. Forløpninger
   9. Slå sammen gjennomsiktig grafikk
   10. Legge til effekter for gjennomsiktighet
 5. Deling
  1. Jobbe med InDesign-nettsky-dokumenter
  2. InDesign-nettsky-dokumenter | Vanlige spørsmål
  3. Dele og samarbeide        
  4. Dele for gjennomgang
  5. Gå gjennom et delt InDesign-dokument
  6. Administrere tilbakemeldinger 
 6. Publisere
  1. Plassere, eksportere og publisere
   1. Publish Online
   2. Kopiere, sette inn grafikk
   3. Eksportere innhold for EPUB
   4. Adobe PDF-valg
   5. Eksportere innhold til HTML
   6. Eksportere til Adobe PDF
   7. Eksportere til JPEG-format
   8. Eksportere HTML
   9. Oversikt over DPS og AEM Mobile
   10. Støttede filformater
  2. Skrive ut
   1. Skrive ut hefter
   2. Merker og utfallende
   3. Skrive ut dokumenter
   4. Trykkfarger, separasjon og rasterfrekvens
   5. Overtrykk
   6. Opprette PostScript- og EPS-filer
   7. Forhåndskontrollere filer før levering
   8. Skrive ut miniatyrer og dokumenter som er for store
   9. Forberede PDF-filer for trykkerier
   10. Forberede utskrift av separasjoner
 7. Utvide InDesign
  1. Automatisering
   1. Fletting
   2. Plugin-moduler
   3. Capture-utvidelsen i InDesign
   4. Skript
 8. Feilsøking
  1. Løste problemer
  2. Krasj ved oppstart
  3. Problemer med skrivebeskyttet Innstillinger-mappe
  4. Feilsøke filproblemer.
  5. Kan ikke eksportere PDF
  6. Gjenoppretting av dokumenter i InDesign
Merk:

Nøytralt språk: Vi erstatter ikke-inkluderende språk fra InDesign 2022 (versjon 17.0) og utover, for å reflektere Adobes kjerneverdier for inkludering. Alle henvisninger til "Master page" er erstattet av "Parent page" i hjelpeartiklene våre for språkene engelsk, dansk, ungarsk, spansk, italiensk, brasiliansk, portugisisk og japansk.

Åpne QuarkXPress-filer i InDesign

Du kan konvertere dokumenter og malfiler fra QuarkXPress 3.3 eller 4.1x i InDesign. Med InDesign kan du også konvertere dokument- og malfiler fra flerspråklige QuarkXPress Passport 4.1x-filer, så du trenger ikke lenger å lagre disse filene som enspråklige først. (Hvis du vil konvertere dokumenter opprettet med QuarkXPress 5.0 eller senere, åpner du dem på nytt i QuarkXPress og lagrer dem i 4.0-formatet.)

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se konverteringsveiledningen for QuarkXPress (PDF) på www.adobe.com/go/learn_quarkconv_no.

Åpne et dokument eller en mal fra QuarkXPress

 1. Kontroller at filen er lukket i programmet den ble opprettet i.
 2. Hvis du vil være sikker på at alle koblinger beholdes, kopierer du alle koblede filer til samme QuarkXPress-dokumentmappe.
 3. Velg Fil > Åpne i InDesign.
 4. I Windows velger du QuarkXPress (3.3‑4.1x) eller QuarkXPress Passport (4.1x) på Filtype-menyen.
 5. Marker en fil, og velg Åpne.
  Merk:

  Hvis en fil eller noe av innholdet i en fil ikke kan konverteres, får du en advarsel som beskriver hvorfor det ikke er mulig å konvertere, og resultatet av konverteringsforsøket.

 6. Hvis en advarsel vises, gjør du ett av følgende:
  • Velg Lagre hvis du vil lagre en kopi av advarslene som en tekstfil, og åpne deretter filen i InDesign.

  • Velg Lukk hvis du vil lukke dialogboksen og åpne filen i InDesign.

 7. Hvis du vil ha mer nøyaktig konvertering av tekstflyt som er brukt i QuarkXPress, gjør du ett av følgende i InDesign:
  • Velg Tekstflyt påvirker bare teksten under i området Metode for tekstjustering i dialogboksen Innstillinger.

  • Tilordne Adobe justeringsmetode for enkeltlinjer på menyen i Avsnitt-panelet til ett eller flere avsnitt.

Merk:

Hvis du har problemer med det konverterte QuarkXPress-dokumentet, kan du lagre dokumentet i InDesign Markup-format (*.idml) via dialogboksen Eksporter. Åpne deretter IDML-filen, og lagre den som et InDesign-dokument.

Lagre en QuarkXPress-mal som en InDesign-mal:

 1. Åpne malen i InDesign.
 2. Velg Fil > Lagre som, og angi en plassering og et filnavn.
 3. Velg InDesign-mal under Filtype (Windows) eller Format (Mac OS), og velg deretter Lagre.

Hva konverteres fra QuarkXPress

Når du åpner en QuarkXPress-fil, konverteres de originale dataene i filen til InDesign-data:

 • Tekstbokser konverteres til InDesign-tekstrammer.
Merk:

Hvis du vil konvertere tekstflyt brukt i QuarkXPress, nøyaktig, velger du Tekstflyt påvirker bare teksten under i området Metode for tekstjustering i dialogboksen Innstillinger.

 • Maler konverteres til InDesign-maler.
 • Siden QuarkXPress bruker forskjellige fargeprofiler, ignoreres de i InDesign.
 • Tekst- og grafikkoblinger beholdes og vises i Koblinger-panelet.
Merk:

Innebygd grafikk som er lagt til i originaldokumentet med kommandoen Lim inn, konverteres ikke. Du finner mer informasjon om innebygd grafikk i Om koblinger og innebygd grafikk.

Merk:

InDesign støtter ikke OLE eller Quark XTensions. Når du åpner filer med OLE- eller Quark XTension-grafikk, vises ikke denne grafikken i InDesign-dokumentet. Hvis QuarkXPress-dokumentet ikke konverteres, kontrollerer du originalen og fjerner alle objekter som ble opprettet med en XTension (utvidelse). Lagre filen, og prøv å konvertere på nytt.

 • Alle malsider og lag konverteres til InDesign-maler og -lag.

 • Alle malsideobjekter og QuarkXPress-hjelpelinjer monteres på de tilsvarende malsidene i InDesign.

 • Grupperte objekter løses bare opp hvis det er objekter som ikke skal skrives ut, i gruppen.

 • Alle streker og linjer (inkludert avsnittsstreker) konverteres til strekmalene som ligner mest. Egendefinerte streker og tankestreker konverteres til egendefinerte streker og tankestreker i InDesign.

Farger konverteres nøyaktig til InDesign-farger, unntatt i følgende situasjoner:

 • Flertrykkfarger fra QuarkXPress tilordnes de blandede trykkfargene i InDesign, med mindre flertrykkfargen ikke inneholder noen spotfarger. I slike tilfeller konverteres flertrykkfargen i stedet til en prosessfarge.

 • QuarkXPress 4.1-farger fra fargebiblioteket konverteres basert på CMYK-verdiene.

 • QuarkXPress 3.3 HSB-farger konverteres til RGB, og farger fra fargebiblioteket konverteres basert på CMYK-verdiene.

 • QuarkXPress 4.1 HSB- og LAB-farger konverteres til RGB, og farger fra fargebiblioteket konverteres basert på RGB-/CMYK-verdiene.

Hvis du vil ha informasjon om andre konverteringsproblemer, kan du lese støttedokumentene på Internett-området til Adobe på www.adobe.com/no/support.

Konvertere PageMaker-dokumenter

I InDesign kan du konvertere dokumenter og malfiler fra Adobe PageMaker 6.0 og senere. Når du åpner en PageMaker-fil, konverteres de originale dataene i filen til InDesign-data. InDesign-filer lagres som filtypen INDD.

Merk:

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se konverteringsveiledningen for PageMaker (PDF) på www.adobe.com/go/learn_pmconv_no.

Før du åpner dokumentet i InDesign, kan det være lurt å gjøre følgende:

 • Hvis PageMaker-filen eller den koblede grafikken ligger på en nettverksserver, diskett eller flyttbar stasjon, åpnes den kanskje ikke som forventet hvis det oppstår et brudd i dataoverføringen. Du kan forhindre dataoverføringsproblemer ved å kopiere dokumenter og koblingene deres til harddisken, helst til samme mappe som PageMaker-publikasjonen er lagret i, før du åpner dem i InDesign.

 • Det kan være lurt å bruke Lagre som i PageMaker til å fjerne unødvendige, skjulte data.

 • Kopier alle de koblede filene til samme mappe der PageMaker-publikasjonen er lagret, for å sikre at alle koblingene beholdes.

 • Kontroller at alle de nødvendige skrifttypene er tilgjengelige i InDesign.

 • Reparer brutte grafikkoblinger i PageMaker-publikasjonen.

 • Hvis du har problemer med å konvertere et stort PageMaker-dokument, konverterer du deler av PageMaker-filen separat for å isolere problemet.

Merk:

Hvis du ikke kan åpne et skadet PageMaker-dokument i PageMaker, kan du prøve å åpne det i InDesign. Med InDesign kan du gjenopprette de fleste dokumenter som ikke kan åpnes i PageMaker.

Åpne et dokument eller en mal fra PageMaker

 1. Kontroller at filen er lukket i programmet den ble opprettet i.

 2. Velg Fil > Åpne i InDesign.

 3. Velg PageMaker (6.0‑7.0) i feltet Filtype (Windows).

 4. Marker en fil, og velg Åpne.

  Merk:

  Hvis en fil eller noe av innholdet i en fil ikke kan konverteres, får du en advarsel som beskriver hvorfor det ikke er mulig å konvertere, og resultatet av konverteringsforsøket.

 5. Hvis en advarsel vises, gjør du ett av følgende:

  • Velg Lagre hvis du vil lagre en kopi av advarslene som en tekstfil, og åpne deretter filen i InDesign.

  • Velg Lukk for å åpne filen i InDesign uten å lagre tekstfilen.

Merk:

Hvis du har problemer med det konverterte PageMaker-dokumentet, kan du lagre dokumentet i InDesign Markup-format (*.idml) via dialogboksen Eksporter. Åpne deretter IDML-filen, og lagre den som et InDesign-dokument.

Lagre PageMaker-maler som InDesign-maler

 1. Åpne malen i InDesign.

 2. Velg Fil > Lagre som, og angi en plassering og et filnavn.

 3. Velg InDesign-mal under Filtype (Windows) eller Format (Mac OS), og velg deretter Lagre.

Vanlige problemer for PageMaker-konvertering

Merk følgende:

 • Alle malsider og lag konverteres til InDesign-maler og -lag. Malsider i PageMaker konverteres til malsider i InDesign og beholder alle objektene, inkludert sidenummerering og hjelpelinjer. InDesign oppretter to lag for å beholde rekkefølgen på overlappende elementer ved konvertering til en PageMaker-publikasjon: Standard og malstandard. Malstandard inneholder malsideobjekter.

 • Hjelpelinjer fra PageMaker-dokumenter monteres på standardlaget i InDesign.

 • Alle elementene på PageMaker-montasjebordet vises på montasjebordet for det første oppslaget i InDesign-dokumentet.

 • Alle objektene i PageMaker som er angitt som ikke-utskrivbare, konverteres med Ikke-utskrivbar valgt i Attributt-panelet i InDesign.

 • Grupperte objekter løses bare opp hvis det er objekter som ikke skal skrives ut, i gruppen.

Konverteringsproblemer med tekst og tabeller

Merk følgende:

 • Tekst konverteres til InDesign-tekstrammer.

 • Tabeller i PageMaker-filer konverteres til InDesign-tabeller.

 • Maler konverteres til InDesign-maler. [Ingen mal] i PageMaker tilsvarer [Ingen avsnittsmal] i InDesign. [Ingen avsnittsmal] plukker imidlertid opp attributtene for en navngitt mal hvis malen ble valgt før noe ble skrevet inn i PageMaker-publikasjonen.

 • InDesign bruker Adobe justeringsmetode for avsnitt i alle avsnittene. Denne gjør at noe av teksten flytes på nytt. Du kan tilordne Adobe justeringsmetode for enkeltlinjer til ett eller flere avsnitt for å sette inn linjeskift på en måte som ligner mer på justeringsmotoren i PageMaker, men teksten kan fortsatt flyte.

 • InDesign bruker bare linjeavstand for forskyvning. Linjeavstandene Proporsjonal og Versaltopp i PageMaker konverteres til Linjeavstand for forskyvning i InDesign, noe som kan føre til at tekst flyttes.

 • Den første grunnlinjen med konvertert tekst kan vises ulikt tekst som er opprettet i InDesign. Den første grunnlinjen med konvertert tekst, angis som Linjeavstand, men den første grunnlinjen med tekst som er opprettet i InDesign, angis som standard som Accent.

 • InDesign bruker en annen orddelingsmetode enn PageMaker, så linjeskiftene kan være annerledes.

 • Skyggetekst konverteres som ren tekst. Vektorisert tekst konverteres som tekst med en strek på 0,25 tommer og et Papir-fyll.

Konverteringsproblemer med bøker, stikkordregistre og innholdsfortegnelse

Merk følgende:

 • InDesign ignorerer boklister ved åpning av PageMaker-publikasjoner. Hvis du vil åpne alle publikasjonene samlet i en bokliste, kjører du plug-in-modulen for hefteproduksjon i PageMaker med layouten Ingen, slik at publikasjonene slås sammen til én. Vær oppmerksom på at tekstblokker og rammer ikke lenger er koblet.

 • Stikkordregisteroppføringer fra en PageMaker-publikasjon vises i Stikkordregister-panelet i InDesign. Tekst med kryssreferanser som bruker valgene Se herunder eller Se også herunder tilordnes som Se eller Se også.

 • Tekst i innholdsfortegnelsen konverteres som en innholdsfortegnelse med innholdsfortegnelsesmalen fra PageMaker tilgjengelig på hurtigmenyen for malen, i dialogboksen Innholdsfortegnelse i InDesign.

Konverteringsproblemer ved kobling og innebygging

Merk følgende:

 • Tekst- og grafikkoblinger beholdes og vises i Koblinger-panelet.

 • Hvis den opprinnelige koblingen til et grafikkobjekt ikke blir funnet, vises en advarsel som ber deg reparere koblingen i PageMaker.

 • InDesign støtter ikke OLE (Object Linking and Embedding). Når du åpner filer med OLE-grafikk, vises ikke denne grafikken i InDesign-dokumentet.

Konverteringsproblemer med farge og overlapping

Merk følgende:

 • Farger konverteres nøyaktig til InDesign-farger. PageMaker HLS-farger konverteres til RGB-farger, og farger fra andre fargebiblioteker konverteres basert på CMYK-verdiene.

 • Nyanser konverteres som prosentandeler av hovedfargen. Hvis hovedfargen ikke finnes i Fargeprøver-panelet, legges den til under konverteringen. Når du markerer et objekt med nyanser, angis hovedfargen i Fargeprøver-panelet, og nyanseverdien vises på hurtigmenyen.

 • Fargeprofiler for PageMaker-filer konverteres direkte. Alle Hexachrome-farger konverteres til RGB-verdier. Erstatt profiler som ikke er ICC-kompatible, ved å bruke standard fargestyringsinnstillinger og -profiler du har angitt for InDesign.

 • Alle streker og linjer (inkludert avsnittsstreker) konverteres til standardstrekmalen som ligner mest. Egendefinerte streker og tankestreker konverteres til egendefinerte streker og tankestreker i InDesign.

 • InDesign støtter ikke rastermønstre eller vinkler brukt på TIFF-bilder i Bildekontroll. Disse slettes fra importerte TIFF-filer.

 • Når Strek eller Fyll (eller begge) er valgt for Automatisk overtrykk av svart i dialogboksen Overlappingsinnstillinger i PageMaker, følger innstillingen med over til InDesign, men merkingen av Overtrykk strek eller Overtrykk fyll fjernes i Attributt-panelet.

Merk:

Hvis du vil ha informasjon om andre PageMaker-konverteringsproblemer, kan du lese støttedokumentene på Internett-området til Adobe.

Adobe-logoen

Logg på kontoen din