Brukerveiledning Avbryt

Eksportere innhold for EPUB

 1. Brukerhåndbok for InDesign
 2. Bli kjent med InDesign
  1. Innføring i InDesign
   1. Nyheter i InDesign
   2. Systemkrav
   3. Vanlige spørsmål
   4. Bruke Creative Cloud Libraries
  2. Arbeidsområde
   1. Grunnleggende om arbeidsområdet
   2. Tilpasse arbeidsområdet i InDesign
   3. Verktøykassen
   4. Angi innstillinger
   5. Berøringsbasert arbeidsområde
   6. Standard tastatursnarveier
   7. Gjenoppretting og angring for dokumenter
 3. Opprett dokumenter og velg layout
  1. Dokumenter og sider
   1. Opprette dokumenter
   2. Jobbe med malsider
   3. Arbeide med dokumentsider
   4. Angi sidestørrelse, marger og utfallende
   5. Arbeide med filer og maler
   6. Opprette bokfiler
   7. Legge til enkel sidenummerering
   8. Nummerere sider, kapitler og seksjoner
   9. Konvertere QuarkXPress- og PageMaker-dokumenter
   10. Dele innhold
   11. Forstå en grunnleggende arbeidsflyt for styrte filer
   12. Lagre dokumenter
  2. Rutenett
   1. Rutenett
   2. Formatere rutenett
  3. Layouthjelpemidler
   1. Linjaler
   2. Justere og fordele objekter ved hjelp av linjaler
   3. Måle objekter ved hjelp av måleverktøyet
 4. Legg til innhold
  1. Tekst
   1. Legge til tekst i rammer
   2. Koble tekst
   3. Tegnskrifter for land i Sørøst-Asia
   4. Arabiske og hebraiske funksjoner i InDesign
   5. Opprette tekst langs en bane
   6. Punktmerking og nummerering
   7. Tegnvarianter og spesialtegn
   8. Tekstjustering
   9. Tekstvariabler
   10. Generere QR-koder
   11. Redigere tekst
   12. Justere tekst
   13. Tekstflyt rundt objekter
   14. Forankrede objekter
   15. Tilknyttet innhold
   16. Formatere avsnitt
   17. Formatere tegn
  2. Typografi
   1. Bruke skrifter i InDesign
   2. Utligning og tegnavstand
  3. Formatere tekst
   1. Formatere tekst
   2. Bruk automatisk stil på tekst
   3. Arbeide med stilpakker
   4. Tabulatorer og innrykk
  4. Gjennomgå tekst
   1. Spore og gjennomgå endringer
   2. Legge til redigeringsmerknader i InDesign
   3. Importere PDF-kommentarer
  5. Stavekontroll og ordlister
   1. Kjøre stavekontroll, autokorrektur og dynamisk stavekontroll
   2. Opprette, legge til og administrere ordlister og ord
   3. Endre ordlisteinnstillinger
   4. Duden-ordbok
  6. Legge til referanser
   1. Opprette en innholdsfortegnelse
   2. Fotnoter
   3. Opprette et stikkordregister
   4. Sluttnoter
   5. Bildetekster
  7. Stiler
   1. Avsnitts- og tegnstiler
   2. Tilordne, eksportere og administrere stiler
   3. Objektmaler
   4. Initialer og kjedede stiler
   5. Arbeide med maler
   6. Linjeavstand
  8. Tabeller
   1. Formatere tabeller
   2. Opprette tabeller
   3. Tabell- og cellemaler
   4. Velge og redigere tabeller
   5. Streker og fyll i tabeller
  9. Interaktivitet
   1. Hyperkoblinger
   2. Dynamiske PDF-dokumenter
   3. Bokmerker
   4. Knapper
   5. Skjemaer
   6. Animasjon
   7. Kryssreferanser
   8. Strukturere PDF-dokumenter
   9. Sideoverganger
   10. Filmer og lyder
  10. Grafikk
   1. Forstå baner og former
   2. Tegne med blyantverktøyet
   3. Tegne med pennverktøyet
   4. Bruke innstillinger for linjer (streker) 
   5. Sammensatte baner og former
   6. Redigere baner
   7. Beskjæringsbaner
   8. Endre utseende på hjørner
   9. Rammer og objekter
   10. Justere og fordele objekter
   11. Koblet og innebygd grafikk
   12. Integrere AEM Assets
  11. Farge og gjennomsiktighet
   1. Bruke farger
   2. Bruke farger fra importert grafikk
   3. Arbeide med fargekart
   4. Blande trykkfarger
   5. Nyanser
   6. Forstå spotfarger og prosessfarger
   7. Blande farger
   8. Forløpninger
   9. Slå sammen gjennomsiktig grafikk
   10. Legge til effekter for gjennomsiktighet
 5. Søke og erstatte
  1. Søke etter og erstatte tekst
  2. Søke etter og erstatte skrifter
  3. Søke etter og erstatte tegnvarianter
  4. Søke etter og erstatte ved å bruke GREP-uttrykk og spørringer
  5. Finne og erstatt objekter
  6. Finne og erstatte farger
  7. Søkealternativer for å finne og erstatte
 6. Deling
  1. Jobbe med InDesign-nettsky-dokumenter (Beta)
  2. Vanlige spørsmål om InDesign-nettsky-dokumenter (Beta)
  3. Dele og samarbeide        
  4. Dele for gjennomgang
  5. Gå gjennom et delt InDesign-dokument
  6. Administrere tilbakemeldinger 
 7. Publisere
  1. Plassere, eksportere og publisere
   1. Publish Online
   2. Publish Online-dashbordet
   3. Kopiere, sette inn grafikk
   4. Eksportere innhold for EPUB
   5. Adobe PDF-valg
   6. Eksportere innhold til HTML
   7. Eksportere til Adobe PDF
   8. Eksportere til JPEG-format
   9. Eksportere HTML
   10. Oversikt over DPS og AEM Mobile
   11. Støttede filformater
  2. Skrive ut
   1. Skrive ut hefter
   2. Merker og utfallende
   3. Skrive ut dokumenter
   4. Trykkfarger, separasjon og rasterfrekvens
   5. Overtrykk
   6. Opprette PostScript- og EPS-filer
   7. Forhåndskontrollere filer før levering
   8. Skrive ut miniatyrer og dokumenter som er for store
   9. Forberede PDF-filer for trykkerier
   10. Forberede utskrift av separasjoner
 8. Utvide InDesign
  1. Automatisering
   1. Fletting
   2. Plugin-moduler
   3. Capture-utvidelsen i InDesign
   4. Skript
 9. Feilsøking
  1. Løste problemer
  2. Krasj ved oppstart
  3. Problemer med skrivebeskyttet Innstillinger-mappe
  4. Feilsøke filproblemer.
  5. Kan ikke eksportere PDF
  6. Gjenoppretting av dokumenter i InDesign

Oversikt

Du kan eksportere et InDesign-dokument til EPUB slik at brukere kan vise utdataene i en EPUB-leser.

Du kan eksportere et dokument til det interaktive EPUB-formatet. Ved hjelp av et interaktivt EPUB-dokument kan EPUB-leseren optimalisere innholdet avhengig av visningsenheten.

Det interaktive formatet passer bedre hvis dokumentet er målrettet mot brukere av eInk-enheter. Det interaktive formatet foretrekkes også hvis du vil angi valg for å endre skriften for og størrelsen på tekst i leseren.

Du kan eksportere dokumenter til det faste layoutformatet. Det faste layoutformatet gir deg muligheten til å inkludere lyd, video og Edge-innhold i dokumenter.

Du kan også eksportere interaktive dokumenter som inneholder kontroller, for eksempel navigeringsknapper, sideoverganger, animasjoner og hyperkoblinger til det faste layoutformatet.

Det faste layoutformatet er bedre egnet for dokumenter med mye grafikk, lyd og videoinnhold. Dette formatet er bedre egnet for barnebøker, kokebøker, lærebøker og tegneserier.

Støtte for tekst

Følgende tekstvalg støttes ved oppretting av dokumenter for eksport til det faste layoutformatet:

 • Tekst rastreres ikke. Dette antyder at du kan søke i og merke dynamisk tekst
 • Dynamisk tekst kan skaleres vannrett og loddrett
 • Fylltegn kan inkluderes
 • Språkattributter merkes på koder
 • Koder merkes med CSS-klasser
 • Hyperkoblinger og kryssreferanser i tekst støttes for URL-adresser, tekstankere og sider

Vær også oppmerksom på følgende begrensninger ved inkludering av tekst i dokumentene for eksport til EPUB:

 • Utligning støttes ikke på enkelttegnvarianter og distribueres som tegnavstanden for alle bokstavene i et ord
 • Alternative tegnvarianter generert av OpenType-funksjoner, inkludert små bokstaver, store bokstaver og brøker, støttes ikke på grunn av begrenset enhetsstøtte
 • Høyre-mot-venstre-tekstrammer for Midtøsten blir ikke støttet på riktig måte

Støtte for japansk tekst

Følgende japanske funksjonsvalg er tilgjengelige for eksport til det faste layoutformatet:

 • Fonetisk tekst er dynamisk og rastreres ikke i utdataene
 • Warichu støttes i dynamisk tekst
 • Tegnrotering støttes i dynamisk tekst
 • Sammensatte skrifter støttes ikke
 • Loddrette tekstrammer støttes, inkludert roterte tegnvarianter

Vær også oppmerksom på følgende begrensninger ved inkludering av japansk tekst i dokumenter for eksport til EPUB:

 • Japansk Tate-Chu-Yoko støttes ikke i loddrette tekstrammer
 • Japanske ideografiske tegn mister sin plassering når TrueType-skrifter brukes
 • Japansk Kenten-skrift rastreres i dynamisk tekst

Følgende hyperkoblingsvalg støttes ved oppretting av dokumenter for eksport til det faste layoutformatet:

 • Tekstbaserte hyperkoblinger og kryssreferanser
 • Objektbaserte hyperkoblinger
 • Hyperkoblinger til sider for både tekst- og objektbaserte hyperkoblinger

Eksportprosessen inneholder følgende navigeringsfunksjoner i EPUB utdataene:

NAV-landemerker

NAV-landemerker genereres for både faste layoutformater og interaktive formater basert på verdiene for epub:type angitt i dialogboksen Valg for objekteksport.

Bare den første forekomsten av verdien legges til i landemerkene.

EPUB 2

InDesign formidler støtte for EPUB 2-delen i OPF-filen. InDesign registrerer automatisk omslaget og valget for å skrive ut innholdsfortegnelsen. InDesign bruker verdiene for epub:type som er angitt i dialogboksen Valg for objekteksport, til å fastslå teksttypen.

NAV-sideliste

(Fast layoutformat). InDesign genererer en sideliste ved å tilordne sidetallstrengene til XHTML-filene som genereres fra den siden.

Generering av CSS for en bok

Når du eksporterer en bok til EPUB, genererer eksportprosessen en CSS for hvert dokument i boken. Hver dokument-CSS definerer stilene som er unike for dokumentet. Prosessen oppretter også en hoved-CSS som inkluderer fellesstilene som brukes på tvers av dokumentene i boken.

Eksportere til EPUB

Du kan eksportere et dokument eller bøker som interaktivt format eller fast layoutformat for EPUB.

 1. Gjør ett av følgende:

  • Åpne dokumentet og velg Fil > Eksporter.

  • Åpne en bok, og velg Eksporter bok som EPUB fra bokpanelmenyen.

 2. Angi et filnavn og en plassering.

 3. Velg EPUB (fast layout) eller EPUB (justerbar) i listen Lagre som type, og klikk deretter på Lagre.

 4. Velg ønskede valg i dialogboksen EPUB-eksportvalg, og klikk på OK.

   

InDesign oppretter én EPUB-fil med det XHTML-baserte innholdet. Du trenger et EPUB-leseprogram for å vise filen. Du kan også bruke leseren for Adobe Digital Editions, som du kan laste ned gratis fra Adobe-nettstedet.

EPUB-filen er en ZIP-fil. Du kan vise og redigere innholdet i en EPUB-fil ved å endre filtypen fra .epub til .zip og deretter pakke ut innholdet. Dette er nyttig når du skal redigere en CSS-fil.

Den eksporterte EPUB-filen inneholder et omslagsbilde. Du kan velge et bilde som skal brukes som omslag. Alternativt kan du tillate at InDesign kan rastrere den første siden i det eksporterte dokumentet, stilkildedokumentet eller den eksporterte boken. Miniatyren vises i EPUB-leserne eller i bibliotekvisningen i Digital Editions Reader.

Valg for eksport av fast layout

Generelt

Versjon

Versjon av EPUB. 

EPUB 3.0

Støtter lyd, video, javascript og japansk loddrett tekst.

Dette støttes ikke på enheter som ikke støtter standarden for EPUB 3.0.

EPUB 3.0 er en godkjent standard (av IDPF, 2011).

Forside

Omslagsbilde for e-boken. Velg ett av følgende:

Ingen

Ingen omslagsbilder er lagt til.

Rastrer første side

Velg dette valget hvis du vil tillate at InDesign kan opprette et bilde ved å rastrere den første siden i e-boken og bruke den som omslag.

Velg bilde

Velg en bildefil på datamaskinen til bruk som omslag.

Innholdsfortegnelse til navigering

Angi navigeringsvalget for Innholdsfortegnelse for EPUB-visningsprogram.

Bruk en innholdsfortegnelse på flere nivåer til å opprette sidepanelnavigeringen eller bruke filnavnet.

Filnavn

Generer en innholdsfortegnelse basert på filnavnene.

Flere nivåer (innholdsfortegnelsesstil)

Generer en innholdsfortegnelse basert på den valgte innholdsfortegnelsesstilen.
Angi innholdsfortegnelsesstilen som du vil bruke til å lage innholdsfortegnelsestabellen i e-boken, på menyen Innholdsfortegnelsesstil.
Du kan velge Layout > Maler for innholdsfortegnelse for å opprette en spesiell mal for innholdsfortegnelse for e-boken.

Bokmerker

(EPUB 3) Generer en innholdsfortegnelse basert på bokmerkene du oppretter i InDesign-dokumentet.

InDesign støtter tekstankere og sider lokal eller eksternt (fra boken). Sistnevnte kan genereres ved å opprette en innholdsfortegnelse i InDesign og velge Opprett PDF-bokmerker.

Se Bokmerker for detaljer.

Valg

Angi rekkefølgen sideelementene eksporteres i.

Basert på dokumentoppsett

InDesign fastsetter oppslagskontrollen fra innstillinger som er definert i dialogboksen Dokumentoppsett (Fil > Dokumentoppsett).

Konverter oppslag til liggende side

Konverterer oppslaget til Landscape-layout.

Aktiver syntetiske oppslag

Gjør det mulig å eksportere syntetiske oppslag i dokumentet.

Deaktiver oppslag

Ingen av oppslagene eksporteres til EPUB-produksjon.

Konverteringsinnstillinger

Angi hvordan bilder skal eksporteres til EPUB, fra Bildekonvertering-menyen.

Format

Velg om de optimaliserte bildene i dokumentet skal konverteres til GIF, JPEG eller PNG.

Automatisk

La InDesign bestemme hvilket format som skal brukes i hvert tilfelle.

PNG

Deaktiver innstillingene for bildekomprimering. Bruk PNG-formatet for bilder uten tap eller for bilder som har gjennomsiktige partier.

Oppløsning (PPI)

Velg oppløsningen for bildene i piksler per tomme (ppt). Operativsystemer har enten 72 ppt eller 96 ppt som standard, mobilenheter har fra 132 ppt (iPad) og 172 ppt (Sony Reader) til over 300 ppt (iPhone 4).
Du kan velge en ppt-verdi for hvert objekt du velger. Du kan velge blant verdiene 72, 96, 150 (gjennomsnitt for alle e-bokenheter) og 300.

GIF-valg (palett)

Lar deg styre hvordan farger håndteres i InDesign når du optimaliserer GIF-filer. GIF-formatet bruker en begrenset fargepalett som ikke kan overstige 256 farger.

Tilpasset (ingen spredning)

Opprett en palett ved hjelp av et representativt utvalg av farger i grafikken uten spredning (blanding av små fargeprikker for å simulere flere farger).

Internett

Opprett en palett med farger for Internett som er et delsett av systemfargene i Windows og Mac OS.

System (Win) eller System (Mac)

Opprett en palett ved hjelp av den innebygde systemfargepaletten. Dette valget kan gi uventede resultater.

Linjesprang

Last inn bilder gradvis ved å fylle ut manglende linjer. Hvis dette alternativet ikke er valgt, ser et bilde først uklart ut, for så å bli klarere etter hvert som bildet når full oppløsning.

JPEG-valg > Formateringsmetode

Angi hvor raskt JPEG-grafikk skal vises når filen med bildet åpnes i en leser.

Progressiv

Angi at JPEG-bildene skal vises gradvis og mer detaljert når de lastes ned.
Filer som opprettes med dette valget, er litt større og krever mer RAM til visning.
Velg Grunnlinje for å angi at hver JPEG-file vises bare etter at den er lastet ned. En plassholder vises til bildet er lastet ned.

Grunnlinje

Angi at hver JPEG-fil vises bare etter at den er lastet ned.
En plassholder vises til bildet er lastet ned.

JPEG-valg > Bildekvalitet

Velg den nødvendige bildekvaliteten for hvert JPEG-bilde som ble opprettet i utdataene.
Velg Lav for å generere den minste filen og den laveste bildekvaliteten.

Visningsprogrammer-delen i dialogboksen EPUB – valg for eksport av fast layout inneholder følgende valg:

Vis EPUB etter eksport

Åpner EPUB i standardprogrammet som er valgt for lesing av EPUB, hvis tilgjengelig.

Brukes for dialogboks for eksporteringsalternativer for både justerbar og fast layout.

EPUB-applikasjon Versjon   Støttet Ikke støttet
Mac
Apple iBooks 1.0.1 Ja  
Oxygen 14.1 Ja  
Kindle Previewer 2.92 Ja  
Sigil 0.7.4 Ja  
Kindle 1.10.6   Nei
VitalSource Bookshelf 6.2   Nei
Apple Book Proofer 1.0.1 Godtar ikke EPUB-er med innebygde skrifttyper
Windows
Sigil 0.7.4 Ja  
Kindle Previewer 2.92 Ja  
Adobe Digital Editions 3.0.86137 Ja  
Calibre 1.26 Ja  
Oxygen 15 Ja  
Azardi 2.0 Ja  
Kobo 3.6.0   Nei

Metadata

Metadataene fra dokumentet (eller stilkildedokumentet hvis du valgte en bok) tas med i den eksporterte filen.

ID

(Skrivebeskyttet) Alle EPUB-dokumenter må ha en unik identifikator. En unik identifikator opprettes og vises automatisk.

Tittel

Angi tittelen for EPUB-filen.

Opprettet av

Angi navnet på personen som har opprettet EPUB.

Dato

Angi datoen da EPUB-filen ble opprettet.

Beskrivelse

Angi en beskrivelse av EPUB.

Utgiver

Angi utgiverinformasjonen som vises i metadataene for e-boken. Du kan for eksempel angi en URL-adresse for utgiveren.

Rettigheter

Angi informasjon om opphavsrett her.

Emne

Angi emnet for EPUB-filen.

CSS

Legg til stilark

Angi URL-adressen for et eksisterende CSS-stilark som skal brukes i EPUB-eksporten.
InDesign sjekker ikke om CSS-filen eksisterer eller er gyldig. Du kan bruke Dreamweaver til å bekrefte det eksterne CSS-oppsettet.

Fjern

Fjern det valgte stilarket.

JavaScript

JavaScript

Angi URL-en til et eksisterende JavaScript. InDesign kontroller ikke om JavaScript-filen eksisterer eller er gyldig. Du bør derfor kontrollere JavaScript-oppsettet.

Valg for eksport av justerbar layout

Generelt

Versjon

Angi en versjon for EPUB. 

EPUB 2.0.1

EPUB 2.0.1 er en standard i samsvar med IDPF (godkjent i 2007). Dette formatet støttes av et bredt utvalg av enheter.

EPUB 3.0

EPUB 3.0 er en standard i samsvar med IDPF (godkjent i 2011). Dette formatet støtter også lyd, video, JavaScript og japansk vertikal tekst. Dette fungerer ikke på lesere og enheter som ikke støtter EPUB 3.0-standarden.

Forside

Angir omslagsbildet for e-boken. Velg ett av følgende:

Ingen

Ingen omslagsbilder er lagt til.

Rastrer første side

Velg dette valget hvis du vil tillate at InDesign kan opprette et bilde ved å rastrere den første siden i e-boken og bruke den som omslag.

Velg bilde

Velg en bildefil på datamaskinen til bruk som omslag.

Innholdsfortegnelse til navigering

Angi navigeringsvalget for Innholdsfortegnelse for EPUB-visningsprogram.

Bruk en innholdsfortegnelse på flere nivåer til å opprette sidepanelnavigeringen eller bruke filnavnet.

Filnavn

Generer en innholdsfortegnelse basert på filnavnene.

Flere nivåer (innholdsfortegnelsesstil)

Generer en innholdsfortegnelse basert på den valgte innholdsfortegnelsesstilen. Angi malen for innholdsfortegnelse som du vil bruke for å lage innholdsfortegnelsen i e-boken, på menyen Mal for innholdsfortegnelse. Du kan velge Layout > Maler for innholdsfortegnelse for å opprette en spesiell mal for innholdsfortegnelse for e-boken.

Rekkefølge

Angi rekkefølgen sideelementene eksporteres i.

Basert på sidelayout

Plasseringen til objektene på siden bestemmer leserekkefølgen.

Hvis Basert på sidelayout er valgt, bestemmer InDesign leserekkefølgen for sideobjektene ved å skanne fra venstre til høyre og fra topp til bunn. I enkelte tilfeller, særlig i komplekse dokumenter med flere kolonner, vises designelementene av og til ikke i ønsket leserekkefølge. Bruk Dreamweaver til å omorganisere og formatere innholdet.

(Bare asiatiske versjoner) Hvis Basert på sidelayout er valgt, bestemmer InDesign leserekkefølgen for sideobjektene på grunnlag av dokumentets innbinding (venstre til høyre eller høyre til venstre). I enkelte tilfeller, særlig i komplekse dokumenter med flere kolonner, vises de eksporterte designelementene ikke i ønsket leserekkefølge. Bruk Dreamweaver til å omorganisere og formatere innholdet.

Samme som XML-struktur

Rekkefølgen på kodene i strukturvisningen bestemmer leserekkefølgen. Se Kode sideobjekter.

Samme som artikkelpanel

Rekkefølgen på objektene i artikkelpanelet bestemmer leserekkefølgen. Bare merkede artikler eksporteres. 

Splitt dokument

Merk av for å splitte dokumentet mens du eksporterer det til et EPUB-format som kan flytes på nytt.

Avsnittstil med ett nivå

Velg en avsnittstil fra rullegardinmenyen for å splitte dokumentet basert på denne.

Basert på eksportkoder for avsnittstil

Splitt dokumentet basert på eksportkodene for avsnittstilen.

Tekst

Valg > Fjern tvungne linjeskift

Fjern alle myke linjeskift i e-boken som eksporteres.

Fotnoter

Velg mellom følgende alternativer for å angi plasseringen av fotnoter.

 • Etter avsnitt: Velg dette alternativet for å plassere fotnoter etter avsnittet.
 • Etter kapittelet (sluttnoter): Velg dette alternativet for å konvertere fotnoter til sluttnoter.
 • I vinduet som åpnes (EPUB 3): Velg dette alternativet for å plassere en fotnote i et vindu som åpnes.

Hvis du legger til en fotnote ved hjelp av valget for dokumentfotnote og angir en regel, for eksempel at vekten er 10 poeng, støttes denne vannrette regelen i interaktiv EPUB ved eksport.

Lister > Punkt

Velg Tilordne til uordnet liste for å konvertere punktmerkede avsnitt til listeelementer som er formatert i HTML med <ul>-koden.
Velg Konverter til tekst for å formatere med <p>-koden med punkttegn som tekst. Hvis du har brukt automatisk punktmerking i InDesign, inkluderes også underpunkter.

Lister > Tall

Angir hvordan tall konverteres i HTML-filen. Hvis du har brukt automatisk nummerering i InDesign, inkluderes også underpunkter.

Tilordne til sorterte lister

Konverter nummererte lister til listeelementer som formateres i HTML med <ol>-koden.

Konverter til tekst

Konverter nummererte lister til avsnitt som starter med gjeldende nummer for avsnittet som tekst.

Objekt

Angi hvordan bilder skal eksporteres til HTML, fra Bildekonvertering-menyen.

Behold utseende fra layout

Merk av for å overføre objektattributtene for bildet fra layouten.

Bruk eksisterende bilde for grafikkobjekter

Merk av for å overta de eksisterende attributtene for grafiske objekter.

CSS > CSS-størrelse

Velg om CSS-størrelsen skal være Fast eller I forhold til tekstflyt.

CSS > Layout

Angi bildejusteringen – venstre, midtstilt og høyre. Du kan også angi topp- og bunnutfylling.

CSS > Mellomrom foran

Angi antall piksler for mellomrommet foran et objekt. Pikselantallet må være mellom 0 og 10 000.

CSS > Mellomrom etter

Angi antall piksler for mellomrommet etter et objekt. Pikselantallet må være mellom 0 og 10 000.

CSS > Sett inn sideskift

Sett inn sideskift med bilder. Sideskift kan settes inn før bildet, etter bildet eller før og etter bildet.

SVG-alternativer > Bruk SVG som

Merk av for "Bruk eksisterende bilde for grafikkobjekter" for å aktivere dette alternativet.

Bruk SVG som > Innbyggingskode

Velg dette for å bygge inn HTML-koden til et SVG-objekt i filen.

Bruk SVG som > Objektkoder

Velg dette for å bygge inn SVG-objektet direkte i filen.

Ignorer innstillinger for objekteksport

Ignorer innstillinger for objekteksport som brukes på enkeltbilder. Se Bruke valg for objekteksport.

Konverteringsinnstillinger

Format

Lar deg velge om de optimaliserte bildene i dokumentet skal konverteres til GIF, JPEG eller PNG. Velg Automatisk for å la InDesign bestemme hvilket format som skal brukes i hvert tilfelle. Hvis du velger PNG, deaktiveres innstillingene for bildekomprimering. Bruk PNG for bilder uten tap eller for bilder som inkluderer gjennomsiktighet.

Oppløsning

Velg bildeoppløsning (ppt) for bildene dine på rullegardinmenyen. Jo høyere tallet er, desto bedre er oppløsningen.

JPEG-valg > Formateringsmetode

Angi hvor raskt JPEG-grafikk skal vises når filen med bildet åpnes i en leser.

Progressiv

Angi at JPEG-bildene skal vises gradvis og mer detaljert når de lastes ned.
Filer som opprettes med dette valget, er litt større og krever mer RAM til visning.
Velg Grunnlinje for å angi at hver JPEG-file vises bare etter at den er lastet ned. En plassholder vises til bildet er lastet ned.

Grunnlinje

Angi at hver JPEG-fil vises bare etter at den er lastet ned.
En plassholder vises til bildet er lastet ned.

JPEG-valg > Bildekvalitet

Velg den nødvendige bildekvaliteten for hvert JPEG-bilde som ble opprettet i utdataene.
Velg Lav for å generere den minste filen og den laveste bildekvaliteten.

JPEG-valg > Bildekvalitet

Velg lav, middels, høy eller maksimal JPEG-bildekvalitet.

GIF-valg (palett)

Lar deg styre hvordan farger håndteres i InDesign når du optimaliserer GIF-filer. GIF-formatet bruker en begrenset fargepalett som ikke kan overstige 256 farger.

Tilpasset (ingen spredning)

Opprett en palett ved hjelp av et representativt utvalg av farger i grafikken uten spredning (blanding av små fargeprikker for å simulere flere farger).

Internett

Opprett en palett med farger for Internett som er et delsett av systemfargene i Windows og Mac OS.

System (Win) eller System (Mac)

Opprett en palett ved hjelp av den innebygde systemfargepaletten. Dette valget kan gi uventede resultater.

Linjesprang

Last inn bilder gradvis ved å fylle ut manglende linjer. Hvis dette alternativet ikke er valgt, ser et bilde først uklart ut, for så å bli klarere etter hvert som bildet når full oppløsning.

HTML og CSS

Gjennomgripende stilark (CSS) er en samling formateringsregler som brukes til å bestemme utseendet på innhold på en Internett-side. Når du bruker CSS til å formatere en side, skilles innhold fra presentasjon. CSS-delen i dialogboksen EPUB – valg for eksport av interaktiv layout inneholder følgende valg:

Ekskluder klasser i HTML

Velg dette alternativet hvis du ikke vil inkludere klasser i HTML. Det fjerner klassen og ID-attributtene som finnes i koden under HTML-eksport. Alle overflødige div-koder fjernes også fra HTML-koden.

Inkluder klasser i HTML

Velg dette alternativet for å inkludere klasser i HTML.

Generer CSS

Angi om du vil at InDesign skal generere en ekstern CSS for den eksporterte filen. Hvis du eksporterer dokumentet/boken til EPUB uten å generere en CSS, merkes bare klassene knyttet til malene i HTML-kodene. Ingen overstyrende klasser opprettes.

Generer CSS > Sidemarg

Legg til verdier for topp-, bunn-, venstre- og høyre-marger på siden din i piksler. Pikselantallet må være mellom 0 og 10 000.

Behold lokale overstyringer

Inkluder lokal formatering, for eksempel kursiv eller fet.

Inkluder innbyggbare skrifter

Inkluder alle skrifter som kan bygges inn, i e-boken. Skrifter inkluderer innbyggingsbiter som avgjør om skriften kan bygges inn eller ikke.

Legg til stilark

Angi URL-adressen for et eksisterende CSS-stilark. InDesign sjekker ikke om CSS-filen eksisterer eller er gyldig. Du kan bruke Dreamweaver til å bekrefte det eksterne CSS-oppsettet.

Fjern

Fjern et stilark som er lagt til.

JavaScript

JavaScript

Angi URL-en til et eksisterende JavaScript. InDesign kontroller ikke om JavaScript-filen eksisterer eller er gyldig. Du bør derfor kontrollere JavaScript-oppsettet.

Metadata

Metadataene fra dokumentet (eller stilkildedokumentet hvis du valgte en bok) tas med i den eksporterte filen. Delen Metadata i dialogboksen EPUB: alternativer for eksport av justerbar layout inneholder følgende alternativer:

ID

(Skrivebeskyttet) Alle EPUB-dokumenter må ha en unik identifikator. En unik identifikator opprettes og vises automatisk.

Tittel

Angi tittelen for EPUB-filen.

Opprettet av

Angi navnet på personen som har opprettet EPUB-filen med fast layout.

Dato

Angi datoen da EPUB-filen ble opprettet.

Beskrivelse

Angi en beskrivelse av EPUB.

Utgiver

Angi utgiverinformasjonen, for eksempel URL-adressen for utgiveren.

Rettigheter

Angi informasjon om opphavsrett for EPUB-filen.

Emne

Angi emnet for EPUB-filen.

Visningsapplikasjoner

Vis EPUB etter eksport med > Systemstandard

Merk av for dette alternativet for å åpne EPUB med systemets standardapplikasjon for EPUB-filer.

Legg til applikasjon

Velg den installerte applikasjonen i systemet ditt som kan lese EPUB-format.

Fjern

Fjern en applikasjon som er lagt til.

Valg for objekteksport

Bruk valgene i dialogboksen Valg for objekteksport til å angi hvordan objektene i et dokument skal håndteres under EPUB-eksporten.

 1. Åpne dialogboksen Valg for objekteksport (Objekt > Eksportvalg) og gå til EPUB- og HTML-delen.

 2. Velg blant følgende valgt i listen Behold utseende fra layout:

  Standard

  Håndtering av objektet bestemmes av innstillingene i dialogboksen Eksporter.
  Når det gjelder det interaktive formatet, styres dette av innstillingene i kategorien Konvertering.

  Bruk eksisterende bilde for grafikkobjekter

  Hvis objektet inneholder et bilde og bildet er kompatibelt med EPUB-eksporten (JPG, PNG, GIF), stiles beholderen ved hjelp av CSS og bildet blir ikke behandlet.

  Rastrer beholder

  Dette tilsvarer å beholde utseendet fra layouten i delen Interaktiv eksport/konvertering. Hele objektet rastreres slik at det bevarer utseendet.
  Hvis objektet er en tekstramme, er ikke teksten lenger dynamisk.

  Rastrer innhold

  Innholdet i objektet rastreres og stilingen av objektet eller beholderen kontrolleres av CSS. Dermed vises det kanskje ikke helt som det gjorde i InDesign.

 3. (Interaktiv EPUB) Velg blant følgende valg i Størrelse-listen for å opprettholde størrelsesforholdet for et objekt, for eksempel et bilde, som ikke har internt fast innhold:

  Ingen

  Ingen CSS-bredde eller -høyde genereres for koden som er tilordnet fra objektet. Størrelsen på objektet fastsettes av det interne innholdet, hvis slikt innhold finnes, i henhold til CSS-reglene, og størrelsesforholdet opprettholdes ikke.

  Standard

  CSS-størrelsen fastsettes av innstillingene i kategorien Eksporter dialogboks/objekt.

  Fast

  CSS-størrelsen fastsettes ved å beregne dimensjonen av objektet i poeng og definere de samme dimensjonene i CSS som piksler. Størrelsesforholdet for objektet opprettholdes.

  I forhold til tekstflyt

  CSS-bredden fastsettes ved å ta bredden på objektet og uttrykke det som en prosentandel i forhold til bredden på tekstrammen som inneholder tekstflyten. Størrelsesforholdet for objektet opprettholdes.

  I forhold til tekststørrelse

  CSS-høyden fastsettes ved å ta høyden på objektet i poeng og konvertere den til ems på 12pts per em. Størrelsesforholdet for objektet opprettholdes.

  Tilpasset bredde/høyde

  Gyldige CSS-enheter er cm, mm, in, pt, %, px, vh, vw, vmin og vmax. Størrelsesforholdet for objektet opprettholdes.

  Merk:

  Disse valgene gjelder ikke tekstrammene i hovedflyten.

  Merk:

  Objekter som inneholder Edge Animate, støtter ikke relative tiltak.

EPUB-ressurser

Bruk følgende koblinger for å få mer informasjon om EPUB-formatet.

Mer som dette

Lag og publiser e-bøkerbrosjyrerflygebladerpostkortplakaterinteraktive sidelayouter og mye mer, med Adobe InDesign.

Adobe-logoen

Logg på kontoen din