Brukerveiledning Avbryt

Tabulatorer og innrykk

 1. Brukerhåndbok for InDesign
 2. Bli kjent med InDesign
  1. Innføring i InDesign
   1. Nyheter i InDesign
   2. Systemkrav
   3. Vanlige spørsmål
   4. Bruke Creative Cloud Libraries
  2. Arbeidsområde
   1. Grunnleggende om arbeidsområdet
   2. Tilpasse arbeidsområdet i InDesign
   3. Verktøykassen
   4. Angi innstillinger
   5. Egenskaper-panelet
   6. Berøringsbasert arbeidsområde
   7. Standard tastatursnarveier
   8. Gjenoppretting og angring for dokumenter
  3. Generativ kunstig intelligens
   1. Tekst til bilde
   2. Vanlige spørsmål om generativ kunstig intelligens
 3. Opprett dokumenter og velg layout
  1. Dokumenter og sider
   1. Opprette dokumenter
   2. Jobbe med malsider
   3. Arbeide med dokumentsider
   4. Angi sidestørrelse, marger og utfallende
   5. Arbeide med filer og maler
   6. Gjør PDF-er om til InDesign-filer i InDesign (Beta)
   7. Opprette bokfiler
   8. Legge til enkel sidenummerering
   9. Nummerere sider, kapitler og seksjoner
   10. Konvertere QuarkXPress- og PageMaker-dokumenter
   11. Dele innhold
   12. Forstå en grunnleggende arbeidsflyt for styrte filer
   13. Lagre dokumenter
  2. Rutenett
   1. Rutenett
   2. Formatere rutenett
  3. Layouthjelpemidler
   1. Linjaler
   2. Justere og fordele objekter ved hjelp av linjaler
   3. Måle objekter ved hjelp av måleverktøyet
 4. Legg til innhold
  1. Tekst
   1. Legge til tekst i rammer
   2. Koble tekst
   3. Tegnskrifter for land i Sørøst-Asia
   4. Arabiske og hebraiske funksjoner i InDesign
   5. Opprette tekst langs en bane
   6. Punktmerking og nummerering
   7. Tegnvarianter og spesialtegn
   8. Tekstjustering
   9. Tekstvariabler
   10. Generere QR-koder
   11. Redigere tekst
   12. Justere tekst
   13. Tekstflyt rundt objekter
   14. Forankrede objekter
   15. Tilknyttet innhold
   16. Formatere avsnitt
   17. Formatere tegn
  2. Typografi
   1. Bruke skrifter i InDesign
   2. Utligning og tegnavstand
  3. Formatere tekst
   1. Formatere tekst
   2. Bruk automatisk stil på tekst
   3. Arbeide med stilpakker
   4. Tabulatorer og innrykk
  4. Gjennomgå tekst
   1. Spore og gjennomgå endringer
   2. Legge til redigeringsmerknader i InDesign
   3. Importere PDF-kommentarer
  5. Stavekontroll og ordlister
   1. Kjøre stavekontroll, autokorrektur og dynamisk stavekontroll
   2. Opprette, legge til og administrere ordlister og ord
   3. Endre ordlisteinnstillinger
   4. Duden-ordbok
  6. Legge til referanser
   1. Opprette en innholdsfortegnelse
   2. Fotnoter
   3. Opprette et stikkordregister
   4. Sluttnoter
   5. Bildetekster
  7. Stiler
   1. Avsnitts- og tegnstiler
   2. Tilordne, eksportere og administrere stiler
   3. Objektmaler
   4. Initialer og kjedede stiler
   5. Arbeide med maler
   6. Linjeavstand
  8. Tabeller
   1. Formatere tabeller
   2. Opprette tabeller
   3. Tabell- og cellemaler
   4. Velge og redigere tabeller
   5. Streker og fyll i tabeller
  9. Interaktivitet
   1. Hyperkoblinger
   2. Dynamiske PDF-dokumenter
   3. Bokmerker
   4. Knapper
   5. Skjemaer
   6. Animasjon
   7. Kryssreferanser
   8. Strukturere PDF-dokumenter
   9. Sideoverganger
   10. Filmer og lyder
  10. Grafikk
   1. Forstå baner og former
   2. Tegne med blyantverktøyet
   3. Tegne med pennverktøyet
   4. Bruke innstillinger for linjer (streker) 
   5. Sammensatte baner og former
   6. Redigere baner
   7. Beskjæringsbaner
   8. Endre utseende på hjørner
   9. Rammer og objekter
   10. Justere og fordele objekter
   11. Koblet og innebygd grafikk
   12. Integrere AEM Assets
  11. Farge og gjennomsiktighet
   1. Bruke farger
   2. Bruke farger fra importert grafikk
   3. Arbeide med fargekart
   4. Blande trykkfarger
   5. Nyanser
   6. Forstå spotfarger og prosessfarger
   7. Blande farger
   8. Forløpninger
   9. Slå sammen gjennomsiktig grafikk
   10. Legge til effekter for gjennomsiktighet
 5. Søke og erstatte
  1. Søke etter og erstatte tekst
  2. Søke etter og erstatte skrifter
  3. Søke etter og erstatte tegnvarianter
  4. Søke etter og erstatte ved å bruke GREP-uttrykk og spørringer
  5. Finne og erstatt objekter
  6. Finne og erstatte farger
  7. Søkealternativer for å finne og erstatte
 6. Deling
  1. Lagre og åpne nettsky-dokumenter
  2. Organisere, administrere og dele nettsky-dokumenter
  3. Se og administrere versjoner i nettsky-dokumenter
  4. Vanlige spørsmål om InDesign-nettsky-dokumenter
  5. Dele og samarbeide        
  6. Dele for gjennomgang
  7. Gå gjennom et delt InDesign-dokument
  8. Administrere tilbakemeldinger 
 7. Publiser
  1. Plassere, eksportere og publisere
   1. Publish Online
   2. Publish Online-dashbordet
   3. Kopiere, sette inn grafikk
   4. Eksportere innhold for EPUB
   5. Adobe PDF-valg
   6. Eksportere innhold til HTML
   7. Eksportere til Adobe PDF
   8. Eksportere til JPEG-format
   9. Eksportere HTML
   10. Oversikt over DPS og AEM Mobile
   11. Støttede filformater
   12. Eksporter og importer brukerinnstillinger
  2. Skrive ut
   1. Skrive ut hefter
   2. Merker og utfallende
   3. Skrive ut dokumenter
   4. Trykkfarger, separasjon og rasterfrekvens
   5. Overtrykk
   6. Opprette PostScript- og EPS-filer
   7. Forhåndskontrollere filer før levering
   8. Skrive ut miniatyrer og dokumenter som er for store
   9. Forberede PDF-filer for trykkerier
   10. Forberede utskrift av separasjoner
 8. Utvide InDesign
  1. Automatisering
   1. Fletting
   2. Plugin-moduler
   3. Capture-utvidelsen i InDesign
   4. Skript
 9. Feilsøking
  1. Løste problemer
  2. Kjente problemer
  3. Krasj ved oppstart
  4. Problemer med skrivebeskyttet Innstillinger-mappe
  5. Feilsøke filproblemer.
  6. Kan ikke eksportere PDF
  7. Gjenoppretting av dokumenter i InDesign

Oversikt over dialogboksen Tabulatorer

Tabulatorer brukes til å plassere tekst horisontalt på bestemte steder i en ramme. Standardinnstillingene for tabulatorer avhenger av innstillingen for horisontale linjalenheter under Enheter og intervaller i dialogboksen Innstillinger.

Tabulatorer gjelder for et helt avsnitt. Når du angir den første tabulatoren, slettes alle standard tabulatorstopp til venstre for den. Påfølgende tabulatorer sletter alle standardtabulatorer mellom tabulatorene du angir. Du kan angi venstre, midtre og høyre tabulatorer og desimal- og spesialtegntabulatorer.

Du angir tabulatorer i dialogboksen Tabulatorer.

Dialogboksen Tabulatorer

A. Knapper for tabulatorjustering B. Tabulatorplassering C. Boksen Utpunktering D. Boksen Juster etter E. Tabulatorlinjal F. Plasser over ramme 

Når du gjør dette i en vertikal tekstramme, blir også dialogboksen Tabulatorer vertikal. Hvis retningen på Tabulatorer-dialogboksen ikke stemmer med retningen på tekstrammen, klikker du på magnetikonet for å feste linjalene til den aktive tekstrammen.

Vertikale tabulatorer

Åpne dialogboksen Tabulatorer

 1. Klikk i tekstrammen med tekstverktøyet.
 2. Velg Type > Tabulatorer.

Hvis toppen av rammen vises, festes dialogboksen Tabulatorer til den aktive tekstrammen, og bredden tilpasses til den aktuelle spalten.

Når toppen av en horisontal ramme vises, festes dialogboksen Tabulatorer til toppen av den aktuelle tekstrammen, og bredden tilpasses til bredden på den aktuelle spalten. Hvis det er et tekstinnsettingspunkt i en vertikal ramme, festes dialogboksen Tabulatorer til høyre for tekstboksrammen, og den viste lengden tilpasses til lengden på den aktuelle spalten.

Justere linjalen for dialogboksen Tabulatorer med teksten

 1. Bla gjennom dokumentet for å vise toppen av innholdet i layoutvisning.
 2. Bla gjennom dokumentet for å vise toppen av tekstrammen.
 3. Velg magnetikonet  i dialogboksen Tabulatorer. Dialogboksen Tabulatorer festes til toppen av spalten som inneholder den markerte teksten eller innsettingspunktet.

Angi tabulatorer

Du kan stille inn venstre, midtre og høyre tabulatorer og desimal- og spesialtegntabulatorer. Når du bruker spesialtegntabulatoren, kan du stille inn en tabulator slik at den justeres etter et hvilket som helst tegn du velger, for eksempel et kolon eller dollartegn.

 1. Hvis du vil se effekten av endrede tabulatorinnstillinger, velger du Vis > Layoutvisning.
 2. Velg tekstverktøyet , og klikk på et innsettingspunkt i avsnittet.
 3. Trykk på tabulatortasten. Legg til tabulatorer i avsnittene der du vil legge til et horisontalt mellomrom. (Du kan også legge til tabulatorer etter at du har angitt tabulatorinnstillingene.)
  Bruke tabulatorer til å justere tekst

 4. Velg Type > Tabulatorer for å vise dialogboksen Tabulatorer.
 5. Velg et avsnitt eller en gruppe med avsnitt for å angi hvilke avsnitt tabulatorene skal gjelde for.
  Merk:

  Hvis du legger til en tabulator på begynnelsen av et avsnitt i korrektur- og artikkelvisning, rykkes teksten inn tilsvarende, uavhengig av tabulatorplasseringen. Layoutvisningen viser den faktiske avstanden til tabulatoren.

 6. Velg en knapp for tabulatorjustering for den første tabulatoren (venstre, høyre, midtre eller desimal) i dialogboksen Tabulatorer for å angi hvordan teksten skal justeres etter tabulatorens plassering.
 7. Gjør ett av følgende:
  • Klikk på et punkt på tabulatorlinjalen for å plassere en ny tabulator.
  Legge til en ny tabulatorinnstilling

  • Skriv inn en plasseringsverdi i boksen X, og trykk på Enter eller Retur. Hvis du har markert X-verdien, trykker du på Pil opp eller Pil ned for å henholdsvis øke eller redusere tabulatorverdien med ett punkt.

 8. Gjenta trinn 3 og 4 hvis du vil justere påfølgende tabulatorer med andre innstillinger.
Den første tabulatoren er høyrejustert, mens den andre er venstrejustert.

Merk:

Hvis du vil sette inn et tabulatortegn i en tabell, velger du Type > Sett inn spesialtegn > Annet > Tabulator.

Gjenta tabulatorer

Når du bruker Gjenta tabulator (Repeat Tab), lages flere tabulatorer basert på avstanden mellom tabulatoren og venstreinnrykket eller forrige tabulatorstopp.

 1. Plasser innsettingspunktet i avsnittet.
 2. Marker en tabulator på linjalen i Tabulator-panelet (Tabs-panelet).
 3. Velg Gjenta tabulator (Repeat Tab) på panelmenyen.
  Gjentatte tabulatorer

  A. Knapper for tabulatorjustering B. Tabulatorstopp på linjalen C. Panelmeny 

Flytte, slette og redigere innstillinger for tabulator

Bruk dialogboksen Tabulatorer til å flytte, slette og redigere innstillinger for tabulatorer.

Flytte en tabulatorinnstilling

 1. Velg tekstverktøyet , og klikk på et innsettingspunkt i avsnittet.
 2. Marker en tabulator på tabulatorlinjalen i dialogboksen Tabulatorer.
 3. Gjør ett av følgende:
  • Angi en ny plasseringsverdi for X, og trykk på Enter eller Retur.

  • Dra tabulatoren til et nytt sted.

Slette en tabulatorinnstilling

 1. Plasser innsettingspunktet i avsnittet.
 2. Gjør ett av følgende:
  • Dra tabulatoren vekk fra tabulatorlinjalen.

  • Merk tabulatoren, og velg Slett tabulator (Delete Tab) fra panelmenyen.

  • Hvis du vil gjenopprette standardtabulatorene, velger du Fjern alle (Clear All) på panelmenyen.

Endre en tabulator fra én justering til en annen

 1. Marker en tabulator på tabulatorlinjalen i dialogboksen Tabulatorer.
 2. Velg en knapp for tabulatorjustering.
  Merk:

  Hvis du vil bla gjennom de fire justeringsvalgene, holder du nede Alt (Windows) eller Tilvalg (Mac OS) mens du klikker på tabulatorinnstillingen.

Angi tegn for desimaltabulatorer

Du bruker desimaltabulatorer for å justere tekst med et tegn du angir, som for eksempel et punktum eller et dollartegn.

 1. Opprett eller velg en desimaltabulator  på tabulatorlinjalen i Tabulator-panelet (Tabs-panelet).
 2. Skriv inn tegnet du vil justere etter, i boksen Juster etter (Align On). Du kan skrive eller lime inn et hvilket som helst tegn. Kontroller at avsnittene du justerer, inneholder tegnet.
  Tekst justert med en desimaltabulator

Legge til tabulatorutpunkteringer

En tabulatorutpunktering er et gjentatt mønster av tegn, for eksempel en serie av punkt eller tankestreker, mellom tabulatoren og den påfølgende teksten.

 1. Marker en tabulator på linjalen i Tabulator-panelet (Tabs-panelet).
 2. Skriv inn et mønster på opptil åtte tegn i Utpunktering-boksen (Leader-boksen), og trykk Enter. Tegnene du angir, gjentas langs bredden av tabulatoren.
 3. Hvis du vil endre skriften for eller formateringen av tabulatorutpunkteringen, markerer du tabulatortegnet i tekstrammen og bruker Tegn-panelet (Character-panelet) eller Type-menyen til å endre formateringen.

Sette inn høyre innrykkstabulatorer

Du kan legge til en høyrejustert innrykkstabulator i ett trinn, slik at det blir enklere å forberede tekst i tabellform som strekker seg over en hel spalte. Høyre innrykkstabulatorer er litt forskjellige fra vanlige tabulatorer. En høyre innrykkstabulator:

 • Justerer all påfølgende tekst til høyre kant av tekstrammen. Hvis det samme avsnittet inneholder tabulatorer etter den høyre innrykkstabulatoren, skyves disse tabulatorene og teksten til neste linje.

 • Er et spesialtegn i teksten, ikke i dialogboksen Tabulatorer. Du legger til en høyre innrykkstabulator ved å bruke en hurtigmeny, ikke dialogboksen Tabulatorer. Dermed kan ikke en høyre innrykkstabulator være en del av en avsnittsmal.

 • Er forskjellig fra verdien for Høyreinnrykk i Avsnitt-panelet. Verdien for Høyreinnrykk holder hele høyre kant av avsnittet borte fra den høyre kanten av tekstrammen.

 • Kan brukes sammen med en tabulatorutpunktering. Høyre innrykkstabulatorer bruker tabulatorpunkteringen til den første tabulatorstoppen etter høyre marg, eller, hvis det ikke finnes noen slik, den siste tabulatorstoppen før høyre marg.

 1. Klikk med tekstverktøyet  på linjen der du vil legge til den høyre innrykkstabulatoren.
 2. Velg Type > Sett inn spesialtegn > Annet > Høyre innrykkstabulator.

Angi innrykk

Innrykk flytter teksten innover fra den høyre og venstre kanten av rammen. Generelt bør man bruke innrykk på første linje for avsnitt, ikke mellomrom eller tabulatorer.

Innrykk på første linje plasseres i forhold til det venstre innrykket. Hvis den venstre kanten av et avsnitt for eksempel er rykket inn én pica, rykkes den første linjen i avsnittet inn to pica fra den venstre kanten av rammen eller rammemargen hvis du angir én pica for innrykk på første linje.

Du kan angi innrykk i dialogboksen Tabulatorer, i Avsnitt-panelet eller i kontrollpanelet. Du kan også angi innrykk når du oppretter punktmerkede eller nummererte lister.

Når du skal sette CJK-tegn, kan du bruke innstillingen mojikumi for å angi innrykket for den første linjen. For tekst der innrykket for den første linjen ble angitt i avsnittspanelet, og du også angir innrykk i mojikumi-innstillingene, kan du imidlertid slå sammen begge verdiene i tekstinnrykket.

Angi et innrykk i dialogboksen Tabulatorer

 1. Klikk i avsnittet du vil rykke inn, med tekstverktøyet .
 2. Velg Type > Tabulatorer for å vise dialogboksen Tabulatorer.
 3. Gjør ett av følgende med innrykksmerkene  i dialogboksen Tabulatorer:
  • Dra den øverste markøren hvis du vil rykke inn den første tekstlinjen. Dra den nederste markøren hvis du vil flytte begge markørene og rykke inn hele avsnittet.
  Innrykk på første linje (til venstre) og uten innrykk (til høyre)

  • Marker det øverste merket og angi en verdi for X hvis du vil rykke inn den første tekstlinjen. Merk den nederste markøren, og angi en verdi for X hvis du vil flytte begge markørene og rykke inn hele avsnittet.

Du finner mer informasjon om hvordan du bruker dialogboksen Tabulatorer, under Oversikt over dialogboksen Tabulatorer.

Angi innrykk med Avsnitt-panelet eller kontrollpanelet

 1. Klikk i avsnittet du vil rykke inn, med tekstverktøyet .
 2. Juster innrykksverdiene i Avsnitt-panelet eller kontrollpanelet, for eksempel slik:
  • Hvis du vil rykke inn hele avsnittet en pica, skriver du inn en verdi (for eksempel 1p) i boksen Venstre innrykk .

  • Hvis du bare vil rykke inn den første linjen i et avsnitt med en pica, skriver du inn en verdi (for eksempel 1p) i boksen Venstreinnrykk på første linje .

  • Hvis du vil ha et hengende innrykk på én pica, skriver du inn en positiv verdi (for eksempel 1p) i boksen Venstreinnrykk og en negativ verdi (for eksempel ‑1p i boksen Venstreinnrykk på første linje. Se Angi innrykk.

Tilbakestille innrykk

 1. Klikk i avsnittet der du vil tilbakestille innrykk til nullmerket.
 2. Velg Tilbakestill innrykk på menyen i dialogboksen Tabulatorer.

Lage et hengende innrykk

I et hengende innrykk er alle linjene i et avsnitt rykket inn unntatt den første linjen. Hengende innrykk er særlig nyttige når du vil legge til innebygd grafikk i starten av et avsnitt.

Uten innrykk (til venstre) og hengende innrykk (til høyre)

 1. Klikk i avsnittet du vil rykke inn, med tekstverktøyet .
 2. Angi en verdi for venstreinnrykk som er større enn null, i dialogboksen Tabulatorer eller i kontrollpanelet.
 3. Angi en negativ venstreinnrykksverdi for den første linjen på en av følgende måter:
  • Angi en negativ verdi for innrykk på første linje  i kontrollpanelet.

  • Dra det øverste merket til venstre i dialogboksen Tabulatorer, eller marker merket, og angi en negativ verdi for X.

I de fleste tilfellene angir du verdien du angav i trinn 2 med negativt fortegn. Hvis du for eksempel angav et venstreinnrykk på 2 pica, angir du vanligvis -2 pica for venstreinnrykk på første linje.

Angi høyreinnrykk for siste linje i et avsnitt

Du kan bruke valget Høyreinnrykk av siste linje til å legge til et hengende innrykk på høyre side av den siste linjen i et avsnitt. Dette valget er spesielt nyttig hvis du skal høyrejustere priser i en salgskatalog.

Høyreinnrykk av siste linje

 1. Skriv inn avsnittene. Plasser innsettingspunktet foran teksten som skal rykkes inn, på siste linje i hvert avsnitt, og velg Type > Sett inn spesialtegn > Annet > Høyre innrykkstabulator.
 2. Marker avsnittene.
 3. Hvis du vil angi et høyreinnrykk for avsnitt, angir du en verdi (for eksempel 2p) i feltet Høyreinnrykk i Avsnitt-panelet eller kontrollpanelet.
 4. Hvis du vil forskyve verdien for høyreinnrykk for teksten som står etter tabulatoren, skriver du inn en negativ verdi (for eksempel ‑2p) i feltet Høyreinnrykk av siste linje i Avsnitt-panelet eller kontrollpanelet.

Bruke Innrykk hit

Du kan bruke spesialtegnet Innrykk hit til å rykke inn linjer i et avsnitt uavhengig av verdien for venstreinnrykk for avsnittet. Spesialtegnet Innrykk hit er forskjellig fra venstreinnrykket til avsnittet på følgende måter:

 • Innrykk hit er en del av tekstflyten, som om det var et synlig tegn. Hvis teksten flytes på nytt, flyttes innrykket med den.

 • Innrykk hit påvirker alle linjene etter linjen der du la til spesialtegnene, slik at du kan rykke inn bare noen av linjene i et avsnitt.

 • Når du velger Type > Vis skjulte tegn, vises tegnet Innrykk hit .

Spesialtegnet Innrykk hit

 1. Velg tekstverktøyet , og klikk for å angi stedet der du vil plassere innrykket.
 2. Velg Type > Sett inn spesialtegn > Annet > Innrykk hit.

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?