Brukerveiledning Avbryt

Opprette PostScript- og EPS-filer

 1. Brukerhåndbok for InDesign
 2. Bli kjent med InDesign
  1. Innføring i InDesign
   1. Nyheter i InDesign
   2. Systemkrav
   3. Vanlige spørsmål
   4. Bruke Creative Cloud Libraries
  2. Arbeidsområde
   1. Grunnleggende om arbeidsområdet
   2. Tilpasse arbeidsområdet i InDesign
   3. Verktøykassen
   4. Angi innstillinger
   5. Berøringsbasert arbeidsområde
   6. Standard tastatursnarveier
   7. Gjenoppretting og angring for dokumenter
 3. Opprett dokumenter og velg layout
  1. Dokumenter og sider
   1. Opprette dokumenter
   2. Jobbe med malsider
   3. Arbeide med dokumentsider
   4. Angi sidestørrelse, marger og utfallende
   5. Arbeide med filer og maler
   6. Opprette bokfiler
   7. Legge til enkel sidenummerering
   8. Nummerere sider, kapitler og seksjoner
   9. Konvertere QuarkXPress- og PageMaker-dokumenter
   10. Dele innhold
   11. Forstå en grunnleggende arbeidsflyt for styrte filer
   12. Lagre dokumenter
  2. Rutenett
   1. Rutenett
   2. Formatere rutenett
  3. Layouthjelpemidler
   1. Linjaler
   2. Justere og fordele objekter ved hjelp av linjaler
   3. Måle objekter ved hjelp av måleverktøyet
 4. Legg til innhold
  1. Tekst
   1. Legge til tekst i rammer
   2. Koble tekst
   3. Tegnskrifter for land i Sørøst-Asia
   4. Arabiske og hebraiske funksjoner i InDesign
   5. Opprette tekst langs en bane
   6. Punktmerking og nummerering
   7. Tegnvarianter og spesialtegn
   8. Tekstjustering
   9. Tekstvariabler
   10. Generere QR-koder
   11. Redigere tekst
   12. Justere tekst
   13. Tekstflyt rundt objekter
   14. Forankrede objekter
   15. Tilknyttet innhold
   16. Formatere avsnitt
   17. Formatere tegn
  2. Typografi
   1. Bruke skrifter i InDesign
   2. Utligning og tegnavstand
  3. Formatere tekst
   1. Formatere tekst
   2. Bruk automatisk stil på tekst
   3. Arbeide med stilpakker
   4. Tabulatorer og innrykk
  4. Gjennomgå tekst
   1. Spore og gjennomgå endringer
   2. Legge til redigeringsmerknader i InDesign
   3. Importere PDF-kommentarer
  5. Stavekontroll og ordlister
   1. Kjøre stavekontroll, autokorrektur og dynamisk stavekontroll
   2. Opprette, legge til og administrere ordlister og ord
   3. Endre ordlisteinnstillinger
   4. Duden-ordbok
  6. Legge til referanser
   1. Opprette en innholdsfortegnelse
   2. Fotnoter
   3. Opprette et stikkordregister
   4. Sluttnoter
   5. Bildetekster
  7. Stiler
   1. Avsnitts- og tegnstiler
   2. Tilordne, eksportere og administrere stiler
   3. Objektmaler
   4. Initialer og kjedede stiler
   5. Arbeide med maler
   6. Linjeavstand
  8. Tabeller
   1. Formatere tabeller
   2. Opprette tabeller
   3. Tabell- og cellemaler
   4. Velge og redigere tabeller
   5. Streker og fyll i tabeller
  9. Interaktivitet
   1. Hyperkoblinger
   2. Dynamiske PDF-dokumenter
   3. Bokmerker
   4. Knapper
   5. Skjemaer
   6. Animasjon
   7. Kryssreferanser
   8. Strukturere PDF-dokumenter
   9. Sideoverganger
   10. Filmer og lyder
  10. Grafikk
   1. Forstå baner og former
   2. Tegne med blyantverktøyet
   3. Tegne med pennverktøyet
   4. Bruke innstillinger for linjer (streker) 
   5. Sammensatte baner og former
   6. Redigere baner
   7. Beskjæringsbaner
   8. Endre utseende på hjørner
   9. Rammer og objekter
   10. Justere og fordele objekter
   11. Koblet og innebygd grafikk
   12. Integrere AEM Assets
  11. Farge og gjennomsiktighet
   1. Bruke farger
   2. Bruke farger fra importert grafikk
   3. Arbeide med fargekart
   4. Blande trykkfarger
   5. Nyanser
   6. Forstå spotfarger og prosessfarger
   7. Blande farger
   8. Forløpninger
   9. Slå sammen gjennomsiktig grafikk
   10. Legge til effekter for gjennomsiktighet
 5. Søke og erstatte
  1. Søke etter og erstatte tekst
  2. Søke etter og erstatte skrifter
  3. Søke etter og erstatte tegnvarianter
  4. Søke etter og erstatte ved å bruke GREP-uttrykk og spørringer
  5. Finne og erstatt objekter
  6. Finne og erstatte farger
  7. Søkealternativer for å finne og erstatte
 6. Deling
  1. Jobbe med InDesign-nettsky-dokumenter (Beta)
  2. Vanlige spørsmål om InDesign-nettsky-dokumenter (Beta)
  3. Dele og samarbeide        
  4. Dele for gjennomgang
  5. Gå gjennom et delt InDesign-dokument
  6. Administrere tilbakemeldinger 
 7. Publisere
  1. Plassere, eksportere og publisere
   1. Publish Online
   2. Publish Online-dashbordet
   3. Kopiere, sette inn grafikk
   4. Eksportere innhold for EPUB
   5. Adobe PDF-valg
   6. Eksportere innhold til HTML
   7. Eksportere til Adobe PDF
   8. Eksportere til JPEG-format
   9. Eksportere HTML
   10. Oversikt over DPS og AEM Mobile
   11. Støttede filformater
  2. Skrive ut
   1. Skrive ut hefter
   2. Merker og utfallende
   3. Skrive ut dokumenter
   4. Trykkfarger, separasjon og rasterfrekvens
   5. Overtrykk
   6. Opprette PostScript- og EPS-filer
   7. Forhåndskontrollere filer før levering
   8. Skrive ut miniatyrer og dokumenter som er for store
   9. Forberede PDF-filer for trykkerier
   10. Forberede utskrift av separasjoner
 8. Utvide InDesign
  1. Automatisering
   1. Fletting
   2. Plugin-moduler
   3. Capture-utvidelsen i InDesign
   4. Skript
 9. Feilsøking
  1. Løste problemer
  2. Krasj ved oppstart
  3. Problemer med skrivebeskyttet Innstillinger-mappe
  4. Feilsøke filproblemer.
  5. Kan ikke eksportere PDF
  6. Gjenoppretting av dokumenter i InDesign

Opprette PostScript- eller EPS-filer

I stedet for å skrive ut et dokument på en skriver kan du arkivere en beskrivelse av dokumentet i PostScript-språket som en PS-fil for utskrift på eksterne skrivere, for eksempel av et trykkeri. Trykkeriet kan sende en PS-fil direkte til fotosetteren. En PostScript-fil er vanligvis større enn det opprinnelige InDesign-dokumentet siden grafikken og skrifttypene er innebygd.

Du kan også eksportere en dokumentside eller et oppslag til en EPS-fil og montere den/det i andre programmer.

Velge riktig metode til å opprette en PostScript-fil

Du kan arkivere InDesign-dokumenter eller -bøker som én av tre typer PostScript-filer: enhetsuavhengig, enhetsavhengig eller enhets- og driveravhengig.

I tabellen nedenfor vises anbefalte skriverdrivere og utskriftsmetoder for å oppnå best resultat med etterbehandlingsprogrammer og InDesign. Hvis dokumentet skal behandles av en OPI-server eller av et utskytingsprogram, et overlappingsprogram eller andre førtrykksprogrammer før det skrives ut via en RIP, velger du PostScript®-fil fra Skriver-listen i dialogboksen Skriv ut i InDesign. På denne måten kontrolleres DSC-utskriften fullstendig i InDesign. Bruk en hvilken som helst PostScript-skriverdriver som støttes, ved utskrift fra skrivebordsskrivere.

I tabellene brukes stjerner til å angi hvor godt hver metode egner seg for førtrykksarbeid.

***

PostScript-filen er fullstendig DSC-kompatibel og egner seg svært bra for bruk med en rekke programmer for etterbehandling, RIPer og arbeidsflyter. Dette er den beste og mest allsidige metoden for programmer som er avhengige av DSC.

**

PostScript-filen er stort sett DSC-kompatibel, og generelt godt egnet for bruk med en rekke etterbehandlingsprogrammer, RIPer og arbeidsflyter. Det kan oppstå kompatibilitetsproblemer for visse typer programmer som er svært avhengige av DSC.

Skrivervalg: PostScript®-fil

Operativsystem

PPD

Egnethet for førtrykk

Alle plattformer

Enhetsuavhengig

***

Enhetsavhengig

***

Når skrivervalget er PostScript®-fil, brukes det ikke skriverdriver.

Skrivervalg: <installert skriver>

Operativsystem

Skriverdriver

Egnethet for førtrykk

Mac OS 10.2

Innebygd PS-driver for Mac OS X

**

Windows 2000/XP

Pscript 5

**

PPD-filen som brukes av valgt skriver, vises i PPD-boksen øverst i dialogboksen Skriv ut.

Om enhets- og driveravhengige PostScript-filer

Velg en skriver og en støttet driver fra Skriver-listen. En enhets- og driveravhengig PostScript-fil har følgende egenskaper:

 • Den er driveravhengig. PostScript-filen kommer til å inneholde kode som er generert av InDesign og driveren. InDesign-koden brukes primært for sideinnholdet, inkludert nedlasting av skrifttyper, og til å angi grunnleggende enhetsdata, for eksempel mediestørrelse, oppløsning og rastrering. Driveren brukes primært til å angi spesielle driverfunksjoner, for eksempel vannmerker, og til å aktivere eller kontrollere spesielle enhetsfunksjoner. Siden InDesign ikke har fullstendig kontroll over oppretting av PostScript-filen, er ikke nivået av DSC-kompatibilitet fullt så høyt som for driveruavhengige PostScript-filer. Nivået av DSC-kompatibilitet, og dermed hvor mye PostScript-filen egner seg til førtrykksoppgaver, avhenger av skriverdriveren som brukes.

 • Den er enhetsavhengig. Den inneholder kode for å aktivere og kontrollere bestemte enhetsfunksjoner, noe som gjør den mindre kompatibel med andre enheter bortsett fra målenheten.

 • Den kan være sammensatt eller separert (alle metodene for fargeutskrift som støttes i InDesign, er tilgjengelige).

 • Den kan overlappes i InDesign (ved å bruke overlapping av typen Innebygd i programmet eller Adobe In-RIP-overlapping).

 • Den kan skrives ut direkte på enheten eller til en fil.

En enhets- og driveravhengig PostScript-fil er ideell for utskrift til PostScript-skrivebordsskrivere for korrekturlesing (av designeren). Den kan også brukes av trykkerier som ikke har tenkt å utføre førtrykksoppgaver for jobben utenfor InDesign eller RIP-systemet. Hvis overlapping utføres, skjer det med andre ord i InDesign eller i RIPen.

Opprette en enhetsuavhengig PostScript-fil

Velg PostScript-fil fra Skriver-listen, og velg Enhetsuavhengig fra PPD-listen. En enhetsuavhengig PostScript-fil har følgende egenskaper:

 • Den er 100 % DSC-kompatibel, noe som gjør den ideell til etterbehandlingsoppgaver, for eksempel overlapping og utskyting.

 • Alle enhets- og driveravhengigheter fjernes, slik at filen kan skrives ut på nesten enhver utenhet. Spesielle skriverfunksjoner som finnes i PPD-filer, for eksempel bildeeksponering, tilgjengelige mediestørrelser og optimaliserte rasterfrekvenser, er ikke tilgjengelige i enhetsuavhengig utskrift.

 • Fargeutskriften er alltid sammensatt CMYK, men den inkluderer også spotfarger. Dette fører til at den må separeres i etterbehandlingsprogrammer, eller i RIPen ved bruk av In-RIP-separasjoner.

 • Den kan ikke overlappes i InDesign. Overlapping må uføres i RIPen eller i etterbehandlingsprogrammer.

 • Den kan bare skrives til en fil (ikke direkte til en enhet eller et program) fra InDesign.

  En enhetsuavhengig PostScript-fil er ideell for arbeidsflyter for sammensatte førtrykk, der filen overlappes og separeres senere i produksjonen, for eksempel under utskyting, ved overlapping eller i RIPen (hvis utenheten støtter In-RIP-separasjoner).

 1. Velg Fil > Skriv ut.
 2. Velg PostScript-fil under Skriver i dialogboksen Skriv ut.
 3. Velg Enhetsuavhengig under PPD.
 4. Vis eller endre eksisterende utskriftsinnstillinger. I InDesign brukes det gjeldende sideområdet når en PostScript-fil opprettes.
 5. Velg Arkiver.
 6. Angi et navn og et arkiveringssted, og velg Arkiver.

Opprette en enhetsavhengig PostScript-fil i InDesign

Velg PostScript-fil fra Skriver-listen, og velg en PPD. En enhetsavhengig PostScript-fil har følgende egenskaper:

 • Den er 100 % DSC-kompatibel, noe som gjør den ideell til etterbehandlingsoppgaver, for eksempel overlapping og utskyting.

 • Den inneholder en beskrivelse av alt i dokumentet, inkludert informasjon om koblede filer, optimaliserte rasterfrekvenser, oppløsning og tilgjengelige mediestørrelser som er tilpasset til utenheten som for øyeblikket er valgt.

 • Alle driveravhengigheter fjernes.

 • Den kan være sammensatt eller separert. Alle metodene for fargeutskrift som støttes i InDesign, er tilgjengelige. (In-RIP-separasjoner er tilgjengelige hvis PPD-filen og utenheten støtter dem.)

 • Den kan overlappes i InDesign (ved å bruke overlapping av typen Innebygd i programmet eller Adobe In-RIP-overlapping).

 • Den kan bare skrives til en fil (ikke direkte til en enhet eller et program) fra InDesign.

En enhetsavhengig PostScript-fil passer ideelt til forhåndsseparering eller overlapping, der filen overlappes automatisk eller ved bruk av Adobe In-RIP-overlapping i InDesign.

 1. Velg Fil > Skriv ut.
 2. Velg PostScript-fil under Skriver i dialogboksen Skriv ut.
 3. Velg PPD-filen for den endelige utenheten.
 4. Vis eller endre eksisterende utskriftsinnstillinger. I InDesign brukes det gjeldende sideområdet når en PostScript-fil opprettes.
 5. Velg Arkiver.
 6. Angi et navn og et arkiveringssted, og velg Arkiver.

Opprette en PostScript-fil ved hjelp av en PostScript-skriverdriver (Windows)

 1. Velg Fil > Skriv ut.
 2. Velg Oppsett nederst i dialogboksen Skriv ut i InDesign.
 3. Velg Skriv til fil i dialogboksen for skriverdriveren.
 4. Velg fanen Layout, og velg deretter Avansert.
 5. Velg Dokumentvalg, velg Alternativer for PostScript, og velg deretter Optimaliser for flyttbarhet på Utdataalternativ-menyen for PostScript. Velg OK.
 6. Velg OK eller Skriv ut for å gå tilbake til dialogboksen Skriv ut i InDesign.
 7. Velg Skriv ut i dialogboksen Skriv ut.
 8. Angi et navn og et arkiveringssted, og velg Arkiver.

Opprette en PostScript-fil ved hjelp av en PostScript-skriverdriver (Mac OS)

 1. Velg Fil > Skriv ut.
 2. Velg PostScript-fil fra Skriver-listen i dialogboksen Skriv ut, og velg Arkiver.
 3. Angi et navn og en plassering for PostScript-filen (.ps) i dialogboksen Arkiver PostScript-fil, og velg deretter Arkiver.

Eksportere sider i EPS-format

Du bruker kommandoen Eksporter til å eksportere InDesign-sider i EPS-format, som du kan importere til et annet program. Hvis du eksporterer flere sider, eksporteres hver side som en egen fil med et nummer lagt til på slutten av filnavnet. Hvis du for eksempel eksporterer side 3, 6 og 12 og angir filnavnet Nyheter.eps, opprettes det tre filer med navnene Nyheter_3.eps, Nyheter_6.eps og Nyheter_12.eps.

Merk:

Hvis du vil åpne InDesign-sider i Illustrator eller Adobe Photoshop, eksporterer du sidene som PDF- eller EPS-filer.

 1. Velg Fil > Eksporter.
 2. Angi en plassering og et filnavn. Pass på at du angir filtypen EPS.
 3. Velg EPS for Filtype (Windows) eller Format (Mac OS), og klikk Arkiver.
 4. Gjør ett av følgende under Sider i dialogboksen Eksporter EPS:
  • Velg Alle sider hvis du vil eksportere alle sider i dokumentet.

  • Velg Områder, og skriv inn et sideområde. Du kan skrive inn et område ved å bruke en bindestrek og skille sider eller områder ved å bruke et komma.

  • Velg Oppslag hvis du vil eksportere motstående sider som én enkelt EPS-fil (ett oppslag per EPS-fil).

 5. Angi flere valg.
 6. Angi en verdi mellom 0p0 og 36p0 under Utfallende hvis du vil angi ekstra plass for grafikk som er plassert utenfor kanten av siden eller kutteområdet.
 7. Velg Eksporter.

EPS-eksportvalg

Når du eksporterer til EPS, kan du angi følgende valg:

PostScript®

Angir et kompatibilitetsnivå med tolkeprogrammene i PostScript-utenheter. Nivå 2 forbedrer ofte utskriftshastigheten og -kvaliteten for grafikk som bare skrives ut på en PostScript-nivå 2-utenhet eller høyere. Nivå 3 gir best hastighet og utskriftskvalitet, men krever en PostScript 3-enhet.

Farge

Angir hvordan farger representeres i den eksporterte filen. Valgene nedenfor likner valgene for fargeinnstillinger i dialogboksen Skriv ut.

Behold uendret

Beholder hvert bilde i det opprinnelige fargerommet. Hvis dokumentet for eksempel inneholder tre RGB-bilder og fire CMYK-bilder, inneholder den resulterende EPS-filen de samme RGB- og CMYK-bildene.

CMYK

Oppretter en separerbar fil ved å gjengi alle fargeverdier ved å bruke fargeområdet med cyan, magenta, gule og svarte prosessfarger.

Grå

Konverterer alle fargeverdier til svart-hvitt-bilder av høy kvalitet. Gråtonene (skyggene) i de konverterte objektene gjenspeiler lysstyrken til de opprinnelige objektene.

RGB

Gjengir alle fargeverdier ved å bruke fargerommet med rødt, grønt og blått. En EPS-fil med RGB-fargedefinisjoner passer bedre til visning på skjermen.

PostScript®-fargehåndtering

Bruker dokumentets fargedata i en kalibrert versjon av det opprinnelige fargerommet.

Forhåndsvisning

Bestemmer egenskapene til forhåndsvisningsbildet som er arkivert i filen. Forhåndsvisningsbildet vises i programmer der EPS-grafikk ikke kan vises skikkelig. Hvis du ikke vil lage et forhåndsvisningsbilde, velger du Ingen fra formatlisten.

Bygg inn skrifttyper

Angir hvordan skrifttyper som brukes på sidene du eksporterer, skal inkluderes.

Ingen

Inkluderer en henvisning til skrifttypen i PostScript-filen, som angir hvor skrifttypen skal inkluderes, for RIPen eller en etterbehandler.

Alle

Laster ned alle skrifttyper som kreves for dokumentet, ved starten av utskriftsjobben. Alle tegnvarianter og tegn i en skrifttype lastes ned selv om de ikke vises i dokumentet. Skrifttyper som inneholder flere tegnvarianter enn maksimumsverdien som er angitt i dialogboksen Innstillinger, deles automatisk inn i delmengder i InDesign.

Delmengde

Laster bare ned tegnvariantene som brukes i dokumentet.

Dataformat

Angir hvordan bildedataene sendes fra datamaskinen til en skriver: som ASCII eller binært.

Bilder

Angir hvor mye bildedata i monterte punktgrafikkbilder som skal inkluderes i den eksporterte filen.

Alle

Inkluderer alle tilgjengelige bildedata for høy oppløsning i den eksporterte filen. Dette krever størst diskplass. Bruk dette valget hvis filen skal skrives ut på en utenhet med høy oppløsning.

Forhåndsvisning

Inkluderer bare versjoner i skjermoppløsning (72 ppt) av monterte punktgrafikkbilder i den eksporterte filen. Bruk dette valget sammen med valget OPI-bildeerstatning, eller hvis den resulterende PDF-filen skal vises på skjermen.

OPI-bildeerstatning

Gjør at EPS-forhåndsvisninger av grafikk med lav oppløsning kan erstattes med høyoppløsningsgrafikk når du skal skrive ut.

Utelat for OPI

Utelater importert grafikk selektivt når bildedata sendes til en skriver eller fil, slik at bare OPI-koblinger (kommentarer) blir igjen for senere behandling av en OPI-server.

Sammenslåing av transparente objekter

Velg et forvalg for sammenslåing på Forvalg-menyen for å angi hvordan transparente objekter skal vises i den eksporterte filen. Dette valget er det samme som valget Sammenslåing av transparente objekter som vises i Avansert-området i dialogboksen Skriv ut.

Trykkfargebehandling

Retter opp alle trykkfargevalg uten å endre utformingen av dokumentet.

Adobe-logoen

Logg på kontoen din