Kjente problemer i InDesign

Finn kjente problemer og begrensninger i den nyeste versjonen av InDesign.

Innholdstilpasset passform

 • Når du plasserer en ressurs i et InDesign-dokument og velger Innholdsbasert tilpasning som rammevalg, krasjer InDesign. Dette problemet oppstår hvis GPU-driveren på maskinen er deaktivert. Du kan løse dette problemet ved å aktivere GPU-driveren på maskinen.
 • Alternativet Innholdsbasert tilpasning ignoreres hvis du posisjonerer et bilde ved å klikke direkte på dokumentet med lastet placegun uten å lage en ramme

Juster layout

 • Størrelsen på rammens rutenett, Char Aki og Line Aki-verdiene justeres feil når du endrer sidestørrelsen fra dialogboksen Juster layout med preferansen Juster fontstørrelse aktivert.
 • Rammerutenett i gjengede rammer øker uforholdsmessig til siden når du endrer sidestørrelse fra dialogboksen Juster layout og preferansen Juster fontstørrelse er aktivert.
 • [Mac] Effekter som brukes på tekstinnholdet, justeres ikke med Juster layout.
 • Grafiske celler som har grafikk som er Limt inn, viser ikke lenger grafisk innhold etter at du har brukt Juster Layout.

Egenskaper-panel

 • Når du reduserer antallet sider som inneholder objekter fra panelet Egenskaper, vises ingen varselmelding.
 • Når Farge-popup-vinduet fra Egenskaper-panelet er i utvidet tilstand, er dialogboksen som åpnes når du utfører bestemte operasjoner, skjult bak Farge-popup-vinduet.

Importere PDF-kommentarer

 • PDF-kommentarer som er lagt til av iOS eller Android Acrobat Reader eller av Apple Preview, importeres ikke i InDesign.
 • Når du skalerer et objekt med en ikke-tekstkommentar, flyttes kommentaren til et annet sted eller forsvinner.
 • Tekstkommentarer i følgende scenarier tilordnes ikke til teksten og merkes som ikke-tilordnet:
  • Kommentarer på tekst som faller utenfor en tekstramme
  • Kommentarer på tekst med store bokstaver
  • Kommentarer på mastersideobjekter
 • Sett inn tekst-kommentaren forskyves med et par tegn i MENA-dokumentet.
 • Tekstkommentarer slås sammen med andre tegninger på tekst, noe som kan føre til at tekstkommentarer skjules eller ikke vises riktig.
 • Kommentarer som er importert i et IDML-dokument, kan ikke tilordnes.
 • Når du prøver å dra sideelementet ved å klikke på merknaden, trekkes den samme merknaden til et annet sted.

Skrifter (fonter)

 • Når du velger en font som favoritt via fonts.adobe.com, tar det lang tid å gjenspeile endringene i Favoritter-filteret på Finn mer -fanen på Tegn-panelet (Vindu > Type ot tabeller > Tegn).
 • [Mac] Når du oppretter et omriss for Apple Color Emoji-fonten, ser du følgende feilmelding:
  Velg ett eller flere tegn som kan konverteres til omriss.
Adobe-logoen

Logg på kontoen din