Brukerveiledning Avbryt

Strukturere PDF-dokumenter

 1. Brukerhåndbok for InDesign
 2. Bli kjent med InDesign
  1. Innføring i InDesign
   1. Nyheter i InDesign
   2. Systemkrav
   3. Vanlige spørsmål
   4. Bruke Creative Cloud Libraries
  2. Arbeidsområde
   1. Grunnleggende om arbeidsområdet
   2. Tilpasse arbeidsområdet i InDesign
   3. Verktøykassen
   4. Angi innstillinger
   5. Egenskaper-panelet
   6. Berøringsbasert arbeidsområde
   7. Standard tastatursnarveier
   8. Gjenoppretting og angring for dokumenter
  3. Generativ kunstig intelligens (kun tilgjengelig i USA)
   1. Tekst til bilde (beta)
   2. Vanlige spørsmål om generativ kunstig intelligens
 3. Opprett dokumenter og velg layout
  1. Dokumenter og sider
   1. Opprette dokumenter
   2. Jobbe med malsider
   3. Arbeide med dokumentsider
   4. Angi sidestørrelse, marger og utfallende
   5. Arbeide med filer og maler
   6. Opprette bokfiler
   7. Legge til enkel sidenummerering
   8. Nummerere sider, kapitler og seksjoner
   9. Konvertere QuarkXPress- og PageMaker-dokumenter
   10. Dele innhold
   11. Forstå en grunnleggende arbeidsflyt for styrte filer
   12. Lagre dokumenter
  2. Rutenett
   1. Rutenett
   2. Formatere rutenett
  3. Layouthjelpemidler
   1. Linjaler
   2. Justere og fordele objekter ved hjelp av linjaler
   3. Måle objekter ved hjelp av måleverktøyet
 4. Legg til innhold
  1. Tekst
   1. Legge til tekst i rammer
   2. Koble tekst
   3. Tegnskrifter for land i Sørøst-Asia
   4. Arabiske og hebraiske funksjoner i InDesign
   5. Opprette tekst langs en bane
   6. Punktmerking og nummerering
   7. Tegnvarianter og spesialtegn
   8. Tekstjustering
   9. Tekstvariabler
   10. Generere QR-koder
   11. Redigere tekst
   12. Justere tekst
   13. Tekstflyt rundt objekter
   14. Forankrede objekter
   15. Tilknyttet innhold
   16. Formatere avsnitt
   17. Formatere tegn
  2. Typografi
   1. Bruke skrifter i InDesign
   2. Utligning og tegnavstand
  3. Formatere tekst
   1. Formatere tekst
   2. Bruk automatisk stil på tekst
   3. Arbeide med stilpakker
   4. Tabulatorer og innrykk
  4. Gjennomgå tekst
   1. Spore og gjennomgå endringer
   2. Legge til redigeringsmerknader i InDesign
   3. Importere PDF-kommentarer
  5. Stavekontroll og ordlister
   1. Kjøre stavekontroll, autokorrektur og dynamisk stavekontroll
   2. Opprette, legge til og administrere ordlister og ord
   3. Endre ordlisteinnstillinger
   4. Duden-ordbok
  6. Legge til referanser
   1. Opprette en innholdsfortegnelse
   2. Fotnoter
   3. Opprette et stikkordregister
   4. Sluttnoter
   5. Bildetekster
  7. Stiler
   1. Avsnitts- og tegnstiler
   2. Tilordne, eksportere og administrere stiler
   3. Objektmaler
   4. Initialer og kjedede stiler
   5. Arbeide med maler
   6. Linjeavstand
  8. Tabeller
   1. Formatere tabeller
   2. Opprette tabeller
   3. Tabell- og cellemaler
   4. Velge og redigere tabeller
   5. Streker og fyll i tabeller
  9. Interaktivitet
   1. Hyperkoblinger
   2. Dynamiske PDF-dokumenter
   3. Bokmerker
   4. Knapper
   5. Skjemaer
   6. Animasjon
   7. Kryssreferanser
   8. Strukturere PDF-dokumenter
   9. Sideoverganger
   10. Filmer og lyder
  10. Grafikk
   1. Forstå baner og former
   2. Tegne med blyantverktøyet
   3. Tegne med pennverktøyet
   4. Bruke innstillinger for linjer (streker) 
   5. Sammensatte baner og former
   6. Redigere baner
   7. Beskjæringsbaner
   8. Endre utseende på hjørner
   9. Rammer og objekter
   10. Justere og fordele objekter
   11. Koblet og innebygd grafikk
   12. Integrere AEM Assets
  11. Farge og gjennomsiktighet
   1. Bruke farger
   2. Bruke farger fra importert grafikk
   3. Arbeide med fargekart
   4. Blande trykkfarger
   5. Nyanser
   6. Forstå spotfarger og prosessfarger
   7. Blande farger
   8. Forløpninger
   9. Slå sammen gjennomsiktig grafikk
   10. Legge til effekter for gjennomsiktighet
 5. Søke og erstatte
  1. Søke etter og erstatte tekst
  2. Søke etter og erstatte skrifter
  3. Søke etter og erstatte tegnvarianter
  4. Søke etter og erstatte ved å bruke GREP-uttrykk og spørringer
  5. Finne og erstatt objekter
  6. Finne og erstatte farger
  7. Søkealternativer for å finne og erstatte
 6. Deling
  1. Jobbe med InDesign-nettsky-dokumenter (Beta)
  2. Vanlige spørsmål om InDesign-nettsky-dokumenter (Beta)
  3. Dele og samarbeide        
  4. Dele for gjennomgang
  5. Gå gjennom et delt InDesign-dokument
  6. Administrere tilbakemeldinger 
 7. Publiser
  1. Plassere, eksportere og publisere
   1. Publish Online
   2. Publish Online-dashbordet
   3. Kopiere, sette inn grafikk
   4. Eksportere innhold for EPUB
   5. Adobe PDF-valg
   6. Eksportere innhold til HTML
   7. Eksportere til Adobe PDF
   8. Eksportere til JPEG-format
   9. Eksportere HTML
   10. Oversikt over DPS og AEM Mobile
   11. Støttede filformater
   12. Eksporter og importer brukerinnstillinger
  2. Skrive ut
   1. Skrive ut hefter
   2. Merker og utfallende
   3. Skrive ut dokumenter
   4. Trykkfarger, separasjon og rasterfrekvens
   5. Overtrykk
   6. Opprette PostScript- og EPS-filer
   7. Forhåndskontrollere filer før levering
   8. Skrive ut miniatyrer og dokumenter som er for store
   9. Forberede PDF-filer for trykkerier
   10. Forberede utskrift av separasjoner
 8. Utvide InDesign
  1. Automatisering
   1. Fletting
   2. Plugin-moduler
   3. Capture-utvidelsen i InDesign
   4. Skript
 9. Feilsøking
  1. Løste problemer
  2. Krasj ved oppstart
  3. Problemer med skrivebeskyttet Innstillinger-mappe
  4. Feilsøke filproblemer.
  5. Kan ikke eksportere PDF
  6. Gjenoppretting av dokumenter i InDesign

Angi struktur for PDF-filer

Når du eksporterer til Adobe PDF og valget Opprett kodet PDF er angitt i Generelt-området i dialogboksen Eksporter Adobe PDF, kodes de eksporterte sidene automatisk med et sett strukturkoder som beskriver innholdet og identifiserer sideobjekter, for eksempel overskrifter, artikler og figurer. Hvis du vil legge til flere koder eller finjustere eksisterende koder før du eksporterer, kan du bruke Koder-panelet i InDesign. Endringene gjenspeiles i strukturruten (Vis > Struktur > Vis struktur).

Du kan forbedre tilgjengeligheten til og gjenbruk av Adobe PDF-dokumenter ved å legge til koder i InDesign-dokumentet før du eksporterer det. Hvis PDF-dokumentene ikke inneholder koder, kan det hende at koder legges til automatisk i Adobe Reader eller Acrobat når brukeren leser det eller flyter det på nytt, men resultatet kan bli dårlig. Hvis du ikke oppnår resultatet du ønsker i den eksporterte PDF-filen, kan du bruke verktøyene i Acrobat 6.0 Professional og senere til å redigere strukturen til kodede PDF-dokumenter. Du finner de mest avanserte verktøyene i Acrobat 9 Professional.

Hvis du bruker koder på et dokument for PDF-eksport, kontrollerer ikke kodene hvilket innhold som blir eksportert til PDF, slik det gjøres ved XML-eksport. I stedet gir kodene Acrobat mer informasjon om strukturinnholdet i dokumentet.

Fordeler med koder

Ved å bruke koder på dokumentet før du eksporterer til PDF, kan du gjøre følgende:

 • Tilordne navn på InDesign-avsnittsmaler til kodede Adobe PDF-avsnittsmaler for å lage en PDF-fil som kan flytes på nytt, slik at den kan vises på håndholdte enheter og andre medier.

 • Markere og skjule utskriftsobjekter, tekst og bilder, slik at de ikke vises når de flytes på nytt i Acrobat. Hvis du for eksempel angir koden Artifact for et sideobjekt, vises ikke objektet når du flyter innholdet i et kodet Adobe PDF-dokument på nytt på en håndholdt enhet, en liten skjerm eller en skjerm ved stor forstørrelse.

 • Legge til alternativ tekst i figurer, slik at teksten kan leses høyt til synshemmede med programvare for skjermlesing.

 • Bytte ut grafiske bokstaver, for eksempel pyntede initialer, med lesbare bokstaver.

 • Gi navn til et sett artikler, eller gruppere tekst og figurer i artikler.

 • Sortere artikler og figurer for å opprette en leserekkefølge.

 • Gjenkjenne tabeller, formaterte lister og innholdsfortegnelser. Gjenkjenne hvilke innholdsblokker som tilhører de ulike artiklene.

 • Inkludere informasjon om tekstformatering, for eksempel Unicode-verdier for tegn, mellomrom mellom ord og gjenkjennelse av myke og harde bindestreker.

Hvordan koder påvirker gjenbruk og tilgjengelighet

Du kan bruke innholdet i et Adobe PDF-dokument om igjen til andre formål. Du kan for eksempel opprette en Adobe PDF-fil av en rapport med tekst, tabeller og bilder og deretter bruke ulike formater for å distribuere den: for utskrift eller lesing på skjerm i full størrelse, for visning på en håndholdt enhet, for høytlesing via en skjermleser og for direkte tilgang gjennom en nettleser som HTML-sider. Hvor enkelt du kan bruke innholdet om igjen, er avhengig av den underliggende logiske strukturen til dokumentet.

For å være sikker på at du kan bruke Adobe PDF-dokumenter på nytt og få tilgang til dem, må du legge til koder for dem. Når du legger til koder, legges en underliggende organisasjonsstruktur, eller et logisk strukturtre, til i dokumentet. Det logiske strukturtreet henviser til organiseringen av innholdet i dokumentet, for eksempel forside, kapitler, seksjoner og underseksjoner. Det kan angi den nøyaktige leserekkefølgen og gjøre det enklere å navigere, spesielt for lange og kompliserte dokumenter, uten at utseendet til PDF-dokumentet endres.

For mennesker som ikke kan se eller tyde det visuelle utseendet til dokumenter, er det mulig å bruke hjelpeteknologi til å få tilgang til innholdet ved bruk av det logiske strukturtreet. De fleste former for hjelpeteknologi er avhengige av denne strukturen for å kunne formidle meningen til innholdet og bildene i et alternativt format, for eksempel lyd. I et dokument uten koder finnes det ikke en slik struktur, og Acrobat må utlede en struktur basert på leserekkefølgen i innstillingene. Denne metoden er upålitelig og resulterer ofte i at sideobjekter leses i feil rekkefølge eller ikke i det hele tatt.

Kodene vises under fanen Koder i Acrobat 6.0 og senere, der de er kjedet i henhold til definisjonene av forholdene mellom de kodede objektene. Du kan ikke redigere koder i Acrobat Standard. Hvis arbeidet ditt krever at du jobber direkte med koder, bør du oppgradere til Adobe Acrobat 9 Professional. Du finner mer informasjon i hjelpen for Acrobat.

Logisk strukturtre i fanen Koder i Acrobat 9

Merk:

Kodene som brukes i Adobe PDF-filer, kan sammenlignes med kodene i HTML- og XML-filer. Hvis du vil lære mer om grunnleggende kodebegreper, bruker du en av de mange referansene og tekstbøkene som er tilgjengelige hos bokhandlere, på biblioteker og på Internett.

Forstå og optimaliser reflow

Et PDF-dokument kan flytes på nytt for lesing på håndholdte enheter, mindre skjermer eller standardskjermer ved store forstørrelser uten at du behøver å rulle horisontalt for å lese hver linje.

Når du flyter et Adobe PDF-dokument på nytt, overføres ikke alltid alt innholdet til dokumentet som flytes på nytt. I de fleste tilfeller overføres bare lesbar tekst til dokumentet som flytes på nytt. Lesbar tekst inkluderer artikler, avsnitt, tabeller, bilder og formaterte lister. Tekst som ikke flytes på nytt, inkluderer skjemaer, kommentarer, felt for digitale signaturer og pagineringsobjekter, for eksempel sidetall, topptekst og bunntekst. Sider som inneholder både lesbar tekst og skjemafelt eller felt for digitale signaturer, flytes ikke på nytt. Vertikal tekst flytes på nytt horisontalt.

Som forfatter kan du optimalisere PDF-dokumenter for flyting på nytt ved å angi koder for dem. Kodene sørger for at tekstblokker flytes på nytt, og at innholdet får riktig rekkefølge, slik at leserne kan følge en artikkel som går over flere sider og spalter, uten at andre artikler avbryter flyten. Leserekkefølgen er definert av strukturtreet, som du kan endre i strukturruten.

Overskrifter og spalter (øverst) flyter på nytt i en logisk leserekkefølge (nederst).

Kode sideobjekter

Du kan angi koder for tekstrammer og grafikk automatisk eller manuelt. Når du har angitt koder for sideobjekter, kan du bruke strukturruten til å endre rekkefølgen på siden ved å dra objekter til andre plasseringer i hierarkiet. Hvis du endrer rekkefølgen på objektene i strukturruten, overføres disse endringene til Adobe PDF-filen. Rekkefølgen på objektene blir nyttig når PDF-filen blir arkivert fra Acrobat som en HTML- eller XML-fil. Rekkefølgen har også betydning når du eksporterer et InDesign-dokument i Dreamweaver- (XHTML) eller Digital Editions-format (EPUB).

Angi koder for sideobjekter automatisk

Når du velger Legg til ukodete objekter, legges det automatisk til koder i Koder-panelet i InDesign, og kodene Artikkel og Figur brukes på enkelte sideobjekter uten koder. Koden Artikkel brukes på alle tekstrammer uten koder, og koden Figur brukes på all grafikk uten koder. Du kan deretter angi andre koder til tekstseksjoner manuelt. Selv om du angir koder for sideobjekter automatisk, er du ikke garantert at objektene struktureres tilsvarende i den eksporterte PDF-filen.

 1. Velg Vindu > Diverse > Koder for å vise Koder-panelet.
 2. Velg Vis > Struktur > Vis struktur hvis du vil vise strukturruten til venstre for dokumentvinduet.
 3. Velg Legg til ukodete objekter på menyen i strukturruten.
  Koder i strukturruten og Koder-panelet

Angi koder for sideobjekter manuelt

 1. Velg Vindu > Diverse > Koder for å vise Koder-panelet.
 2. Velg Vis > Struktur > Vis struktur hvis du vil vise strukturruten til venstre for dokumentvinduet.
 3. Velg Legg til ukodete objekter på menyen i strukturruten.
 4. Velg et sideobjekt i dokumentet.
 5. Velg en kode i Koder-panelet. Merk deg følgende anbefalte bruksmåter for bestemte importerte koder:

  Artifact

  Med koden Artifact kan du skjule sideobjekter, for eksempel sidetall eller uviktige objekter, når du viser den eksporterte PDF-filen i visningen Tilpass flyt, som bare viser kodede objekter. Se Adobe Acrobat-dokumentasjonen. Dette er spesielt nyttig når du viser PDF-filer på en håndholdt enhet eller i andre PDF-lesere.

  Celle

  Bruk denne koden for tabellceller.

  Figur

  Bruk denne koden til montert grafikk. Koden Figur brukes på all grafikk uten koder som er montert i dokumentet, når du velger Legg til ukodete objekter.

  Avsnittskoder (P, H, H1–H6)

  Disse kodene har ingen innvirkning på den eksporterte PDF-teksten ved visning for flyting på nytt. De kan imidlertid være nyttige i noen situasjoner når du eksporterer en PDF-fil til HTML-format.

  Artikkel, strukturkode (PDF) Artikkel

  Bruk denne koden på artikler. Koden Artikkel brukes på alle tekstrammer uten koder når du velger Legg til ukodete objekter. Tenk deg for eksempel at du har et InDesign-dokument som er formatert med tre avsnittsstiler: Overskr1, Overskr2 og Brødtekst. Først tilordnes disse til henholdsvis kodene H1, H2 og P. Deretter eksporteres de til PDF. Til slutt, når PDF-dokumentet eksporteres til HTML eller XML i Acrobat, vises avsnittene som er kodet med H1, H2 og P, på riktig måte (for eksempel med store, fete bokstaver i H1) i en nettleser. Hvis du vil vite mer om eksport av PDF-dokumenter til HTML eller XML, kan du se Adobe Acrobat-dokumentasjonen.

Beskrive grafikk for bruk med programvare for skjermlesing

Hvis du vil at grafikkobjekter som illustrerer viktige begreper, skal beskrives i skjermlesere, må du oppgi en beskrivelse. Figurer og multimedia gjenkjennes eller leses ikke av skjermlesere med mindre du legger til alternativ tekst i kodeegenskapene.

Med attributtet Alt-tekst kan du lage alternativ tekst som kan leses i stedet for å se på et bilde. ActualText er lik Alt-tekst ved at det vises i stedet for et bilde. Med attributtet ActualText kan du bytte ut et bilde som er en del av et ord, for eksempel hvis det brukes et fint bilde i en initial. I dette eksemplet gjør attributtet ActualText det mulig å lese initialen som en del av ordet.

Når du eksporterer til Adobe PDF, arkiveres attributtverdiene Alt-tekst og ActualText i PDF-filen, og de kan vises i Acrobat 6.0 og senere. Denne informasjonen om alternativ tekst kan deretter brukes når PDF-filen blir arkivert fra Acrobat som en HTML- eller XML-fil. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Adobe Acrobat-dokumentasjonen.

 1. Velg om nødvendig Vis > Struktur > Vis struktur for å vise strukturruten, og velg Vindu > Diverse > Koder for å vise Koder-panelet.
 2. Velg Legg til ukodete objekter på menyen i strukturruten.
 3. Hvis du vil være sikker på at bildet er merket som Figur, markerer du bildet og velger Figur i Koder-panelet.
 4. Marker Figur-objektet i strukturruten, og velg deretter Ny attributt på menyen i strukturruten.
 5. For Navn skriver du inn enten Alt eller ActualText (denne funksjonen skiller mellom store og små bokstaver).
 6. For Verdi skriver du inn teksten som skal vises i stedet for bildet.

Gruppere sideobjekter i et artikkelobjekt

Bruk strukturruten til å gruppere sideobjekter logisk i et artikkelobjekt. Hvis for eksempel et sett med artikler går over flere sider, kan du opprette et paraplyobjekt som skal inneholde disse artiklene i en enkelt gruppe. Disse paraplyobjektene kalles strukturobjekter. Du kan også gi navn til de grupperte artiklene.

Merk:

Du kan ikke angi koder for grupperte sideobjekter.

 • Hvis du vil gruppere sideobjekter, velger du Nytt objekt på menyen i strukturruten. Velg deretter artikkelobjektet i Koder-panelet, og dra sideobjekter under det i strukturruten.
 • Hvis du vil angi et navn på grupperte objekter, høyreklikker du på artikkelobjektet i strukturruten, og deretter velger du Ny attributt. For Navn skriver du inn Tittel. For Verdi skriver du inn navnet på artikkelen du vil bruke.

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?