Forberede PDF-filer for trykkerier

Om PDF-verktøy for trykking

I noen trykkeriarbeidsflyter distribueres dokumentene i formatet til redigeringsprogrammet (som kalles opprinnelig format). Etter at filene er godkjente, arkiveres de i PostScript-format eller et merkebeskyttet format for førtrykksarbeid og endelig trykking. Siden programmer genererer PostScript-data på mange forskjellige måter, kan PostScript-filene bli store og kompliserte. I tillegg kan problemer med påliteligheten, for eksempel manglende skrifttyper, ødelagte filer, manglende grafikkobjekter og funksjoner som ikke støttes, oppstå ved utskrift. Adobe og deres samarbeidspartnere fortsetter derfor med å lage pålitelige løsninger for arbeidsflyter for publisering basert på PDF.

Fra InDesign kan du eksportere dokumentet til en sammensatt PDF-fil, som kalles en digital hovedfil. Disse digitale hovedfilene er kompakte, pålitelige filer som du eller trykkeriet kan vise, redigere, organisere og prøvetrykke. Dermed kan trykkeriet på passende tidspunkt enten trykke PDF-filen direkte eller behandle den ved å bruke ulike verktøy til etterbehandlingsoppgaver, for eksempel forhåndskontroll, overlapping, utskyting og fargeseparasjon.

PDF-filer i arbeidsflyten

Mange store forlag bruker PDF-filer til å forenkle korrektur- og produksjonssyklusen. Mange blader og aviser bruker for eksempel PDF som standardformat for å sende reklame og annonser via satellitt eller ISDN-linjer til lokale trykkerier. PDF-filer gir lokale trykkerier mulighet til å vise annonsen nøyaktig slik den ble utformet, redigere den like før utskrift og skrive den ut pålitelig fra enhver datamaskin.

PDF-arbeidsflytteknologi og -krav

Adobe prøver hele tiden å dekke arbeidsflytbehovene til trykkerier, og vi anbefaler at du besøker Adobes nettsted www.adobe.com/no ofte for å holde deg oppdatert om den seneste utviklingen. Adobe dekker for tiden disse behovene ved å tilby et integrert arbeidsflytsystem som består av flere teknologier:

 • Adobe Acrobat 9, med støtte for Adobe PDF versjon 1.7.

 • Adobe PostScript 3-utskriftsteknologi for enhetsuavhengig støtte, Adobe In-RIP-overlapping, In-RIP-fargeseparasjoner og jevne fargeblandinger.

 • Adobe InDesign CS4, med støtte for layoutfunksjoner for sider med høy oppløsning og direkte PDF-behandling.

 • PDF/X, en ISO-standard for utveksling av grafisk innhold som fjerner mange av farge-, skrift- og overlappingsvariablene som fører til utskriftsproblemer.

En sammensatt PDF-arbeidsflyt med høy oppløsning inkluderer vanligvis en PostScript 3-utenhet der RIP støtter In-RIP-separasjoner. Bruk derfor en forseparert PostScript-utskriftsarbeidsflyt hvis utenheten bruker PostScript-nivå 2 eller ikke støtter In-RIP-separasjoner.

Kontroller dokumentet før du eksporterer

Før du oppretter en PDF-fil som skal sendes til et trykkeri, må du kontrollere at InDesign-dokumentet overholder spesifikasjonene fra trykkeriet. Nedenfor vises noen anbefalinger:

 • Bruk funksjonen Forhåndskontroll i InDesign til å kontrollere at bildeoppløsningen og fargerommene stemmer, at skrifter er tilgjengelige og kan bygges inn, at grafikk er oppdatert osv.

 • Kontroller innstillingene for Adobe PDF-eksport før du eksporterer, og juster dem etter behov. Hvis innstillingene for forvalget ikke kan brukes, vises en advarsel i Oppsummering-området.

 • Hvis grafikken inneholder gjennomsiktighet (deriblant overtrykk og skygger) og du trenger utdata med høy oppløsning, er det lurt å forhåndsvise sammenslåingseffektene ved hjelp av panelet Forhåndsvisning av sammenslåing før du lagrer filen.

 • Hvis grafikken inneholder gjennomsiktighet, spør du trykkeriet om de foretrekker sammenslåtte PDF-filer eller ikke. Sammenslåing utføres så sent i arbeidsflyten som mulig, og helst av trykkeriet. Hvis trykkeriet vil at du skal slå sammen gjennomsiktige objekter, gir du dem en PDF/X-1a-kompatibel fil.

 • Hvis dokumentet skal separeres, kan du forhåndsvise separasjonene og grensene for trykkfargedekning med panelet Forhåndsvisning av separasjoner.

 • Bruk bare bilder med høy oppløsning i dokumentet.

 • Bruk bare CMYK-bilder i en firefargers prosessfargejobb for å få best resultat. Du kan eventuelt velge å konvertere RGB-bilder til CMYK i dialogboksen Eksporter Adobe PDF (kategorien Utskrift).

 • Du kan ekskludere skjulte eller ikke-utskrivbare lag fra det eksporterte PDF-dokumentet. (Se Velge hvilke lag som skal skrives ut eller eksporteres til PDF.)

Hvis du vil ha detaljert informasjon om hvordan du forbereder InDesign-dokumenter for PDF-utskrift med høy oppløsning, kan du se Adobe InDesign CS-veiledning for trykkerier.

Gjennomgangsutskrift for PDF

PDF Print Engine-skriverprodusenter utgir nye drivere basert på Adobe PDFDriver SDK, som har funksjoner for å håndtere PDF i gjennomgangsmodus. Når en slik skriver velges via InDesign, kan PPD-filen indikere at skriveren er en PDF-skriver (avhenger av skriverprodusenten).

Ettersom InDesign kan generere PDF av høy kvalitet via PDF-eksport, bruker utskrift til en PDF-skriver denne funksjonaliteten, og denne PDF-filen av høy kvalitet sendes til skriveren i stedet for via en mellomliggende PostScript-rute.
Utskriftskvalitet fra programmer via PDF-driveren tilsvarer (eller er bedre enn) PostScript-utskrift generelt. PDF-utskrift via Adobe PDF-skriveren støtter også live gjennomsiktighet og ICC-fargehåndtering. I dialogboksen Skriv ut i InDesign er alternativer relatert til fargehåndtering, fargeseparasjon og grafikk deaktivert fordi alle fargehåndteringsoperasjonene utføres på enheten for å gi utskrifter av bedre kvalitet.

Utskriftsdialogboks

Sammensatt, behold uendret er valgt som standard og kan ikke endres.

Produsere en trykkeklar Adobe PDF-fil

Et trykkeri kan bruke Acrobat 7.0 Professional og senere til å utføre forhåndskontroll og fargeseparasjoner. Nyere versjoner av Acrobat Professional inneholder flere avanserte verktøy for forhåndskontroll, inkludert muligheten til å utføre enkelte korrigeringer automatisk. Ulike førtrykksprogrammer og In-RIP-teknologier kan også utføre forhåndskontroll, overlapping og utskyting, samt fargeseparere sidene i den digitale hovedfilen.

Hvis du velger å utelate bildene når du oppretter en Adobe PDF-fil, kontrollerer du at trykkeriet har tilgang til de opprinnelige bildene i høy oppløsning. Det er nødvendig for et flott resultat. Kontroller også at trykkeriet har Acrobat 7.0 eller senere, slik at tekst og fargegrafikk kan vises nøyaktig. Bruk Acrobat 8 Professional eller nyere for å få en best mulig visning.

Hvis du bruker en fargestyrt arbeidsflyt, kan du bruke nøyaktigheten i fargeprofiler til å foreta en trykkfargesimulering på skjermen. Du kan undersøke hvordan fargene i dokumentet kommer til å se ut når de gjengis på en bestemt utenhet.

Merk:

Med mindre du bruker et fargehåndteringssystem med nøyaktig kalibrerte ICC-profiler og er sikker på at du har kalibrert skjermen riktig, kan du ikke stole på utseendet til fargene på skjermen.

 1. Forbered dokumentet for eksport til Adobe PDF.
 2. Eksporter dokumentet ved å bruke *.joboptions-filen du fikk av trykkeriet. Hvis du ikke har en foretrukket *.joboptions-fil, bruker du et PDF/X-forvalg.
 3. Forhåndskontroller PDF-filen i Acrobat 7.0 Professional eller senere.
 4. Ta prøvetrykk av og rett opp i PDF-filen.
 5. Lever en trykkeklar PDF-fil til trykkeriet.