Brukerveiledning Avbryt

Forberede PDF-filer for trykkerier

 1. Brukerhåndbok for InDesign
 2. Bli kjent med InDesign
  1. Innføring i InDesign
   1. Nyheter i InDesign
   2. Systemkrav
   3. Vanlige spørsmål
   4. Bruke Creative Cloud Libraries
  2. Arbeidsområde
   1. Grunnleggende om arbeidsområdet
   2. Tilpasse arbeidsområdet i InDesign
   3. Verktøykassen
   4. Angi innstillinger
   5. Egenskaper-panelet
   6. Berøringsbasert arbeidsområde
   7. Standard tastatursnarveier
   8. Angre endringer og administrere Historikk-panelet
   9. Gjenoppretting og angring for dokumenter
  3. Generativ kunstig intelligens
   1. Tekst til bilde
   2. Generativ utvidelse
   3. Vanlige spørsmål om generativ kunstig intelligens
 3. Opprett dokumenter og velg layout
  1. Dokumenter og sider
   1. Opprette dokumenter
   2. Jobbe med malsider
   3. Arbeide med dokumentsider
   4. Angi sidestørrelse, marger og utfallende
   5. Arbeide med filer og maler
   6. Gjør PDF-er om til InDesign-filer i InDesign (Beta)
   7. Opprette bokfiler
   8. Legge til enkel sidenummerering
   9. Nummerere sider, kapitler og seksjoner
   10. Konvertere QuarkXPress- og PageMaker-dokumenter
   11. Dele innhold
   12. Forstå en grunnleggende arbeidsflyt for styrte filer
   13. Lagre dokumenter
  2. Rutenett
   1. Rutenett
   2. Formatere rutenett
  3. Layouthjelpemidler
   1. Linjaler
   2. Justere og fordele objekter ved hjelp av linjaler
   3. Måle objekter ved hjelp av måleverktøyet
 4. Legg til innhold
  1. Tekst
   1. Legge til tekst i rammer
   2. Koble tekst
   3. Tegnskrifter for land i Sørøst-Asia
   4. Arabiske og hebraiske funksjoner i InDesign
   5. Opprette tekst langs en bane
   6. Punktmerking og nummerering
   7. Tegnvarianter og spesialtegn
   8. Tekstjustering
   9. Tekstvariabler
   10. Generere QR-koder
   11. Redigere tekst
   12. Justere tekst
   13. Tekstflyt rundt objekter
   14. Forankrede objekter
   15. Tilknyttet innhold
   16. Formatere avsnitt
   17. Formatere tegn
  2. Typografi
   1. Bruke skrifter i InDesign
   2. Utligning og tegnavstand
   3. Skalere og skråstille tekst
   4. Bruke fargeeffekter på skrift
  3. Formatere tekst
   1. Formatere tekst
   2. Bruk automatisk stil på tekst
   3. Arbeide med stilpakker
   4. Tabulatorer og innrykk
  4. Gjennomgå tekst
   1. Spore og gjennomgå endringer
   2. Legge til redigeringsmerknader i InDesign
   3. Importere PDF-kommentarer
  5. Stavekontroll og ordlister
   1. Kjøre stavekontroll, autokorrektur og dynamisk stavekontroll
   2. Opprette, legge til og administrere ordlister og ord
   3. Endre ordlisteinnstillinger
   4. Duden-ordbok
  6. Legge til referanser
   1. Opprette en innholdsfortegnelse
   2. Fotnoter
   3. Opprette et stikkordregister
   4. Sluttnoter
   5. Bildetekster
  7. Stiler
   1. Avsnitts- og tegnstiler
   2. Tilordne, eksportere og administrere stiler
   3. Objektmaler
   4. Initialer og kjedede stiler
   5. Arbeide med maler
   6. Linjeavstand
  8. Tabeller
   1. Formatere tabeller
   2. Opprette tabeller
   3. Tabell- og cellemaler
   4. Velge og redigere tabeller
   5. Streker og fyll i tabeller
  9. Interaktivitet
   1. Hyperkoblinger
   2. Dynamiske PDF-dokumenter
   3. Bokmerker
   4. Knapper
   5. Skjemaer
   6. Animasjon
   7. Kryssreferanser
   8. Strukturere PDF-dokumenter
   9. Sideoverganger
   10. Filmer og lyder
  10. Grafikk
   1. Forstå baner og former
   2. Tegne med blyantverktøyet
   3. Tegne med pennverktøyet
   4. Bruke innstillinger for linjer (streker) 
   5. Sammensatte baner og former
   6. Redigere baner
   7. Beskjæringsbaner
   8. Endre utseende på hjørner
   9. Rammer og objekter
   10. Justere og fordele objekter
   11. Koblet og innebygd grafikk
   12. Integrere AEM Assets
  11. Farge og gjennomsiktighet
   1. Bruke farger
   2. Bruke farger fra importert grafikk
   3. Arbeide med fargekart
   4. Blande trykkfarger
   5. Nyanser
   6. Forstå spotfarger og prosessfarger
   7. Blande farger
   8. Forløpninger
   9. Slå sammen gjennomsiktig grafikk
   10. Legge til effekter for gjennomsiktighet
 5. Søke og erstatte
  1. Søke etter og erstatte tekst
  2. Søke etter og erstatte skrifter
  3. Søke etter og erstatte tegnvarianter
  4. Søke etter og erstatte ved å bruke GREP-uttrykk og spørringer
  5. Finne og erstatt objekter
  6. Finne og erstatte farger
  7. Søkealternativer for å finne og erstatte
 6. Deling
  1. Lagre og åpne nettsky-dokumenter
  2. Organisere, administrere og dele nettsky-dokumenter
  3. Se og administrere versjoner i nettsky-dokumenter
  4. Vanlige spørsmål om InDesign-nettsky-dokumenter
  5. Dele og samarbeide        
  6. Dele for gjennomgang
  7. Gå gjennom et delt InDesign-dokument
  8. Administrere tilbakemeldinger 
 7. Publiser
  1. Plassere, eksportere og publisere
   1. Publish Online
   2. Publish Online-dashbordet
   3. Kopiere, sette inn grafikk
   4. Eksportere innhold for EPUB
   5. Adobe PDF-valg
   6. Eksportere innhold til HTML
   7. Eksportere til Adobe PDF
   8. Eksportere til JPEG-format
   9. Eksportere HTML
   10. Oversikt over DPS og AEM Mobile
   11. Støttede filformater
   12. Eksporter og importer brukerinnstillinger
  2. Skrive ut
   1. Skrive ut hefter
   2. Merker og utfallende
   3. Skrive ut dokumenter
   4. Trykkfarger, separasjon og rasterfrekvens
   5. Overtrykk
   6. Opprette PostScript- og EPS-filer
   7. Forhåndskontrollere filer før levering
   8. Skrive ut miniatyrer og dokumenter som er for store
   9. Forberede PDF-filer for trykkerier
   10. Forberede utskrift av separasjoner
 8. Utvide InDesign
  1. Automatisering
   1. Fletting
   2. Plugin-moduler
   3. Capture-utvidelsen i InDesign
   4. Skript
 9. Feilsøking
  1. Løste problemer
  2. Kjente problemer
  3. Krasj ved oppstart
  4. Problemer med skrivebeskyttet Innstillinger-mappe
  5. Feilsøke filproblemer.
  6. InDesign-fil kan ikke eksporteres til PDF
  7. Gjenoppretting av dokumenter i InDesign

Om PDF-verktøy for trykking

I noen trykkeriarbeidsflyter distribueres dokumentene i formatet til redigeringsprogrammet (som kalles opprinnelig format). Etter at filene er godkjente, arkiveres de i PostScript-format eller et merkebeskyttet format for førtrykksarbeid og endelig trykking. Siden programmer genererer PostScript-data på mange forskjellige måter, kan PostScript-filene bli store og kompliserte. I tillegg kan problemer med påliteligheten, for eksempel manglende skrifttyper, ødelagte filer, manglende grafikkobjekter og funksjoner som ikke støttes, oppstå ved utskrift. Adobe og deres samarbeidspartnere fortsetter derfor med å lage pålitelige løsninger for arbeidsflyter for publisering basert på PDF.

Fra InDesign kan du eksportere dokumentet til en sammensatt PDF-fil, som kalles en digital hovedfil. Disse digitale hovedfilene er kompakte, pålitelige filer som du eller trykkeriet kan vise, redigere, organisere og prøvetrykke. Dermed kan trykkeriet på passende tidspunkt enten trykke PDF-filen direkte eller behandle den ved å bruke ulike verktøy til etterbehandlingsoppgaver, for eksempel forhåndskontroll, overlapping, utskyting og fargeseparasjon.

PDF-filer i arbeidsflyten

Mange store forlag bruker PDF-filer til å forenkle korrektur- og produksjonssyklusen. Mange blader og aviser bruker for eksempel PDF som standardformat for å sende reklame og annonser via satellitt eller ISDN-linjer til lokale trykkerier. PDF-filer gir lokale trykkerier mulighet til å vise annonsen nøyaktig slik den ble utformet, redigere den like før utskrift og skrive den ut pålitelig fra enhver datamaskin.

PDF-arbeidsflytteknologi og -krav

Adobe prøver hele tiden å dekke arbeidsflytbehovene til tjenesteleverandører, og vi anbefaler at du besøker Adobe-nettstedet på www.adobe.com ofte for å holde deg oppdatert om den seneste utviklingen. Adobe kan for tiden tilby et integrert system som består av flere teknologier:

 • Adobe Acrobat 9, med støtte for Adobe PDF versjon 1.7.

 • Adobe PostScript 3-utskriftsteknologi for enhetsuavhengig støtte, Adobe In-RIP-overlapping, In-RIP-fargeseparasjoner og jevne fargeblandinger.

 • Adobe InDesign CS4, med støtte for layoutfunksjoner for sider med høy oppløsning og direkte Adobe PDF-behandling.

 • PDF/X, en ISO-standard for grafikkutveksling som fjerner mange av farge-, skrifttype- og overlappingsvariablene som fører til utskriftsproblemer.

En sammensatt PDF-arbeidsflyt med høy oppløsning inkluderer vanligvis en PostScript 3-utenhet der RIP støtter In-RIP-separasjoner. Bruk derfor en forseparert PostScript-utskriftsarbeidsflyt hvis utenheten bruker PostScript-nivå 2 eller ikke støtter In-RIP-separasjoner.

Kontroller dokumentet før du eksporterer

Før du oppretter en PDF-fil som skal sendes til et trykkeri, må du kontrollere at InDesign-dokumentet overholder spesifikasjonene fra trykkeriet. Nedenfor finner du noen anbefalinger:

 • Bruk funksjonen Forhåndskontroll i InDesign til å kontrollere at bildeoppløsningen og fargerommene stemmer, at skrifttyper er tilgjengelige og kan bygges inn, at grafikk er oppdatert osv.

 • Kontroller innstillingene for Adobe PDF-eksport før du eksporterer, og juster dem etter behov. Hvis innstillingene for forvalget ikke kan brukes, vises en advarsel i Oppsummering-området.

 • Hvis grafikken inneholder gjennomsiktighet (deriblant overtrykk og skygger), og du trenger utdata med høy oppløsning, er det lurt å forhåndsvise sammenslåingseffektene ved hjelp av Forhåndsvisning av sammenslåing-panelet før du arkiverer filen.

 • Hvis grafikken inneholder gjennomsiktighet, spør du trykkeriet om de foretrekker sammenslåtte PDF-filer eller ikke. Sammenslåing utføres så sent i arbeidsflyten som mulig, og helst av trykkeriet. Hvis trykkeriet vil at du skal slå sammen transparente objekter, gir du dem en PDF/X-1a-kompatibel fil.

 • Hvis dokumentet skal separeres, kan du forhåndsvise separasjonene og grensene for trykkfargedekning med panelet Forhåndsvisning av separasjoner.

 • Bruk bare bilder med høy oppløsning i dokumentet.

 • Bruk bare CMYK-bilder i en firefargers prosessfargejobb for å få best resultat. Du kan eventuelt velge å konvertere RGB-bilder til CMYK i dialogboksen Eksporter Adobe PDF (kategorien Utskrift).

 • Du kan ekskludere skjulte eller ikke-utskrivbare lag fra det eksporterte PDF-dokumentet. (Se Velge hvilke lag som skrives ut eller eksporteres til PDF.)

Gjennomgangsutskrift for PDF

PDF Print Engine-skriverprodusenter utgir nye drivere basert på Adobe PDFDriver SDK, som har funksjoner for å håndtere PDF i gjennomgangsmodus. Når en slik skriver velges via InDesign, kan PPD-filen indikere at skriveren er en PDF-skriver (avhenger av skriverprodusenten).

Ettersom InDesign kan generere PDF av høy kvalitet via PDF-eksport, bruker utskrift til en PDF-skriver denne funksjonaliteten, og denne PDF-filen av høy kvalitet sendes til skriveren i stedet for via en mellomliggende PostScript-rute.
Utskriftskvalitet fra programmer via PDF-driveren tilsvarer (eller er bedre enn) PostScript-utskrift generelt. PDF-utskrift via Adobe PDF-skriveren støtter også live gjennomsiktighet og ICC-fargehåndtering. I dialogboksen Skriv ut i InDesign er alternativer relatert til fargehåndtering, fargeseparasjon og grafikk deaktivert fordi alle fargehåndteringsoperasjonene utføres på enheten for å gi utskrifter av bedre kvalitet.

Utskriftsdialogboks

Sammensatt, behold uendret er valgt som standard og kan ikke endres.

Produsere en trykkeklar Adobe PDF-fil

Et trykkeri kan bruke Acrobat 7.0 Professional og senere til å utføre forhåndskontroll og fargeseparasjoner. Nyere versjoner av Acrobat Professional inneholder flere avanserte verktøy for forhåndskontroll, inkludert muligheten til å utføre enkelte korrigeringer automatisk. Ulike førtrykksprogrammer og In-RIP-teknologier kan også utføre forhåndskontroll, overlapping og utskyting, samt fargeseparere sidene i den digitale hovedfilen.

Hvis du velger å utelate bildene når du oppretter en PDF-fil, kontrollerer du at trykkeriet har tilgang til de opprinnelige bildene i høy oppløsning. Det er nødvendig for et flott resultat. Kontroller også at trykkeriet har Acrobat 7.0 eller senere, slik at tekst og fargegrafikk kan vises nøyaktig. Bruk Acrobat 8 Professional eller nyere for å få en best mulig visning.

Hvis du bruker en fargestyrt arbeidsflyt, kan du bruke nøyaktigheten i fargeprofiler til å foreta en trykkfargesimulering på skjermen. Du kan undersøke hvordan fargene i dokumentet kommer til å se ut når de gjengis på en bestemt utenhet.

Merk:

Med mindre du bruker et fargehåndteringssystem med nøyaktig kalibrerte ICC-profiler og er sikker på at du har kalibrert skjermen riktig, kan du ikke stole på utseendet til fargene på skjermen.

 1. Forbered dokumentet for eksport til Adobe PDF.
 2. Eksporter dokumentet ved å bruke *.joboptions-filen du fikk av trykkeriet. Hvis du ikke har en foretrukket *.joboptions-fil, bruker du et PDF/X-forvalg.
 3. Forhåndskontroller PDF-filen i Acrobat 7.0 Professional eller senere.
 4. Ta prøvetrykk av og rett opp i PDF-filen.
 5. Lever en trykkeklar PDF-fil til trykkeriet.

Relaterte emner

Lag og publiser e-bøkerbrosjyrerflygebladerpostkortplakaterinteraktive sidelayouter og mye mer, med Adobe InDesign.

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet