Brukerveiledning Avbryt

Linjeavstand

 1. Brukerhåndbok for InDesign
 2. Bli kjent med InDesign
  1. Innføring i InDesign
   1. Nyheter i InDesign
   2. Systemkrav
   3. Vanlige spørsmål
   4. Bruke Creative Cloud Libraries
  2. Arbeidsområde
   1. Grunnleggende om arbeidsområdet
   2. Tilpasse arbeidsområdet i InDesign
   3. Verktøykassen
   4. Angi innstillinger
   5. Berøringsbasert arbeidsområde
   6. Standard tastatursnarveier
   7. Gjenoppretting og angring for dokumenter
 3. Opprett dokumenter og velg layout
  1. Dokumenter og sider
   1. Opprette dokumenter
   2. Jobbe med malsider
   3. Arbeide med dokumentsider
   4. Angi sidestørrelse, marger og utfallende
   5. Arbeide med filer og maler
   6. Opprette bokfiler
   7. Legge til enkel sidenummerering
   8. Nummerere sider, kapitler og seksjoner
   9. Konvertere QuarkXPress- og PageMaker-dokumenter
   10. Dele innhold
   11. Forstå en grunnleggende arbeidsflyt for styrte filer
   12. Lagre dokumenter
  2. Rutenett
   1. Rutenett
   2. Formatere rutenett
  3. Layouthjelpemidler
   1. Linjaler
   2. Justere og fordele objekter ved hjelp av linjaler
   3. Måle objekter ved hjelp av måleverktøyet
 4. Legg til innhold
  1. Tekst
   1. Legge til tekst i rammer
   2. Koble tekst
   3. Tegnskrifter for land i Sørøst-Asia
   4. Arabiske og hebraiske funksjoner i InDesign
   5. Opprette tekst langs en bane
   6. Punktmerking og nummerering
   7. Tegnvarianter og spesialtegn
   8. Tekstjustering
   9. Tekstvariabler
   10. Generere QR-koder
   11. Redigere tekst
   12. Justere tekst
   13. Tekstflyt rundt objekter
   14. Forankrede objekter
   15. Tilknyttet innhold
   16. Formatere avsnitt
   17. Formatere tegn
  2. Typografi
   1. Bruke skrifter i InDesign
   2. Utligning og tegnavstand
  3. Formatere tekst
   1. Formatere tekst
   2. Bruk automatisk stil på tekst
   3. Arbeide med stilpakker
   4. Tabulatorer og innrykk
  4. Gjennomgå tekst
   1. Spore og gjennomgå endringer
   2. Legge til redigeringsmerknader i InDesign
   3. Importere PDF-kommentarer
  5. Stavekontroll og ordlister
   1. Kjøre stavekontroll, autokorrektur og dynamisk stavekontroll
   2. Opprette, legge til og administrere ordlister og ord
   3. Endre ordlisteinnstillinger
   4. Duden-ordbok
  6. Legge til referanser
   1. Opprette en innholdsfortegnelse
   2. Fotnoter
   3. Opprette et stikkordregister
   4. Sluttnoter
   5. Bildetekster
  7. Stiler
   1. Avsnitts- og tegnstiler
   2. Tilordne, eksportere og administrere stiler
   3. Objektmaler
   4. Initialer og kjedede stiler
   5. Arbeide med maler
   6. Linjeavstand
  8. Tabeller
   1. Formatere tabeller
   2. Opprette tabeller
   3. Tabell- og cellemaler
   4. Velge og redigere tabeller
   5. Streker og fyll i tabeller
  9. Interaktivitet
   1. Hyperkoblinger
   2. Dynamiske PDF-dokumenter
   3. Bokmerker
   4. Knapper
   5. Skjemaer
   6. Animasjon
   7. Kryssreferanser
   8. Strukturere PDF-dokumenter
   9. Sideoverganger
   10. Filmer og lyder
  10. Grafikk
   1. Forstå baner og former
   2. Tegne med blyantverktøyet
   3. Tegne med pennverktøyet
   4. Bruke innstillinger for linjer (streker) 
   5. Sammensatte baner og former
   6. Redigere baner
   7. Beskjæringsbaner
   8. Endre utseende på hjørner
   9. Rammer og objekter
   10. Justere og fordele objekter
   11. Koblet og innebygd grafikk
   12. Integrere AEM Assets
  11. Farge og gjennomsiktighet
   1. Bruke farger
   2. Bruke farger fra importert grafikk
   3. Arbeide med fargekart
   4. Blande trykkfarger
   5. Nyanser
   6. Forstå spotfarger og prosessfarger
   7. Blande farger
   8. Forløpninger
   9. Slå sammen gjennomsiktig grafikk
   10. Legge til effekter for gjennomsiktighet
 5. Søke og erstatte
  1. Søke etter og erstatte tekst
  2. Søke etter og erstatte skrifter
  3. Søke etter og erstatte tegnvarianter
  4. Søke etter og erstatte ved å bruke GREP-uttrykk og spørringer
  5. Finne og erstatt objekter
  6. Finne og erstatte farger
  7. Søkealternativer for å finne og erstatte
 6. Deling
  1. Jobbe med InDesign-nettsky-dokumenter (Beta)
  2. Vanlige spørsmål om InDesign-nettsky-dokumenter (Beta)
  3. Dele og samarbeide        
  4. Dele for gjennomgang
  5. Gå gjennom et delt InDesign-dokument
  6. Administrere tilbakemeldinger 
 7. Publisere
  1. Plassere, eksportere og publisere
   1. Publish Online
   2. Publish Online-dashbordet
   3. Kopiere, sette inn grafikk
   4. Eksportere innhold for EPUB
   5. Adobe PDF-valg
   6. Eksportere innhold til HTML
   7. Eksportere til Adobe PDF
   8. Eksportere til JPEG-format
   9. Eksportere HTML
   10. Oversikt over DPS og AEM Mobile
   11. Støttede filformater
  2. Skrive ut
   1. Skrive ut hefter
   2. Merker og utfallende
   3. Skrive ut dokumenter
   4. Trykkfarger, separasjon og rasterfrekvens
   5. Overtrykk
   6. Opprette PostScript- og EPS-filer
   7. Forhåndskontrollere filer før levering
   8. Skrive ut miniatyrer og dokumenter som er for store
   9. Forberede PDF-filer for trykkerier
   10. Forberede utskrift av separasjoner
 8. Utvide InDesign
  1. Automatisering
   1. Fletting
   2. Plugin-moduler
   3. Capture-utvidelsen i InDesign
   4. Skript
 9. Feilsøking
  1. Løste problemer
  2. Krasj ved oppstart
  3. Problemer med skrivebeskyttet Innstillinger-mappe
  4. Feilsøke filproblemer.
  5. Kan ikke eksportere PDF
  6. Gjenoppretting av dokumenter i InDesign

Om linjeavstand

Den vertikale avstanden mellom linjer med tekst kalles linjeavstand. Linjeavstand måles fra grunnlinjen for en tekstlinje til grunnlinjen for linjen ovenfor. Grunnlinjen er den usynlige linjen som de fleste bokstaver, dvs. de uten nedadgående streker, står på.

Standardverdien for automatisk linjeavstand er 120 % av tekststørrelsen (for eksempel 12-punkts linjeavstand for 10-punkts tekst). Når du bruker automatisk linjeavstand, viser InDesign verdien for linjeavstand i parentes på Linjeavstand-menyen i Tegn-panelet.

Linjeavstand

A. Linjeavstand B. Teksthøyde C. Økt tekststørrelse for ett ord fører til økt linjeavstand for denne ene linjen. 

Endre linjeavstand

Som standard er linjeavstand et tegnattributt. Dette betyr at du kan bruke flere enn én verdi for linjeavstand i samme avsnitt. Den høyeste verdien for linjeavstand på en linje med tekst bestemmer linjeavstanden for denne linjen. Du kan imidlertid velge en innstilling for å bruke linjeavstand på hele avsnittet i stedet for tekst innenfor et avsnitt. Denne innstillingen påvirker ikke linjeavstanden i eksisterende rammer.

Endre linjeavstand for markert tekst

 1. Marker teksten du vil endre.
 2. Gjør ett av følgende:
  • Velg ønsket linjeavstand på Linjeavstand-menyen  i Tegn-panelet eller kontrollpanelet.

  • Marker verdien for linjeavstand, og skriv inn en ny verdi.

  • Når du definerer en avsnittsmal, endrer du linjeavstanden ved hjelp av Grunnleggende tegnformater.

Hvis InDesign ignorerer endringen i linjeavstand, kan det skyldes at Vertikal justering eller Lås til registerlinjer er valgt. Velg Objekt > Valg for tekstramme, og kontroller at Vertikal justering er satt til Topp, og at Ikke lås til registerlinjer er valgt i Avsnitt-panelet, kontrollpanelet eller avsnittsmalen.

Merk:

Du kan også justere vertikalt mellomrom ved å justere teksten etter registerlinjene. Når det brukes registerlinjer, overstyrer registerlinjeinnstillingene verdien for linjeavstand.

Endre standard prosentverdi for linjeavstand

 1. Marker avsnittene du vil endre linjeavstand for.
 2. Velg Justering på menyen i Avsnitt-panelet eller kontrollpanelet.
 3. Angi en ny standard prosentverdi for Automatisk linjeavstand. Den minste verdien er 0 %, og den største er 500 %.
Merk:

Alternativet for automatisk linjeavstand i hurtigmenyen for linjeavstand i kontrollpanelet angir automatisk verdi for linjeavstand i dialogboksen Justering, som et forhold (%) av tegnstørrelsen. Standardinnstillingen er 175 % for tekstrammer og 100 % for rammerutenett.

Angi linjeavstand for hele avsnitt

 1. Velg Rediger > Innstillinger > Tekst (Windows) eller InDesign > Innstillinger > Tekst (Mac OS).
 2. Velg Bruk linjeavstand på hele avsnitt, og velg OK.
Merk:

Når du bruker en tegnmal til å angi linjeavstand for tekst, påvirker linjeavstanden bare teksten som malen brukes på, ikke hele avsnittet, uavhengig av om Bruk linjeavstand på hele avsnitt er valgt.

Adobe-logoen

Logg på kontoen din