Om linjeavstand

Den vertikale avstanden mellom linjer med tekst kalles linjeavstand. Linjeavstand måles fra grunnlinjen for en tekstlinje til grunnlinjen for linjen ovenfor. Grunnlinjen er den usynlige linjen som de fleste bokstaver, dvs. de uten nedadgående streker, står på.

Standardverdien for automatisk linjeavstand er 120 % av tekststørrelsen (for eksempel 12-punkts linjeavstand for 10-punkts tekst). Når du bruker automatisk linjeavstand, viser InDesign verdien for linjeavstand i parentes på Linjeavstand-menyen i Tegn-panelet.

Linjeavstand
Linjeavstand

A. Linjeavstand B. Teksthøyde C. Økt tekststørrelse for ett ord fører til økt linjeavstand for denne ene linjen. 

Endre linjeavstand

Som standard er linjeavstand et tegnattributt. Dette betyr at du kan bruke flere enn én verdi for linjeavstand i samme avsnitt. Den høyeste verdien for linjeavstand på en linje med tekst bestemmer linjeavstanden for denne linjen. Du kan imidlertid velge en innstilling for å bruke linjeavstand på hele avsnittet i stedet for tekst innenfor et avsnitt. Denne innstillingen påvirker ikke linjeavstanden i eksisterende rammer.

Endre linjeavstand for markert tekst

 1. Marker teksten du vil endre.
 2. Gjør ett av følgende:
  • Velg ønsket linjeavstand på Linjeavstand-menyen  i Tegn-panelet eller kontrollpanelet.

  • Marker verdien for linjeavstand, og skriv inn en ny verdi.

  • Når du definerer en avsnittsmal, endrer du linjeavstanden ved hjelp av Grunnleggende tegnformater.

Hvis InDesign ignorerer endringen i linjeavstand, kan det skyldes at Vertikal justering eller Lås til registerlinjer er valgt. Velg Objekt > Valg for tekstramme, og kontroller at Vertikal justering er satt til Topp, og at Ikke lås til registerlinjer er valgt i Avsnitt-panelet, kontrollpanelet eller avsnittsmalen.

Merk:

Du kan også justere vertikalt mellomrom ved å justere teksten etter registerlinjene. Når det brukes registerlinjer, overstyrer registerlinjeinnstillingene verdien for linjeavstand.

Endre standard prosentverdi for linjeavstand

 1. Marker avsnittene du vil endre linjeavstand for.
 2. Velg Justering på menyen i Avsnitt-panelet eller kontrollpanelet.
 3. Angi en ny standard prosentverdi for Automatisk linjeavstand. Den minste verdien er 0 %, og den største er 500 %.

Merk:

Alternativet for automatisk linjeavstand i hurtigmenyen for linjeavstand i kontrollpanelet angir automatisk verdi for linjeavstand i dialogboksen Justering, som et forhold (%) av tegnstørrelsen. Standardinnstillingen er 175 % for tekstrammer og 100 % for rammerutenett.

Angi linjeavstand for hele avsnitt

 1. Velg Rediger > Innstillinger > Tekst (Windows) eller InDesign > Innstillinger > Tekst (Mac OS).
 2. Velg Bruk linjeavstand på hele avsnitt, og velg OK.

Merk:

Når du bruker en tegnmal til å angi linjeavstand for tekst, påvirker linjeavstanden bare teksten som malen brukes på, ikke hele avsnittet, uavhengig av om Bruk linjeavstand på hele avsnitt er valgt.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet