Brukerveiledning Avbryt

Justere og fordele objekter

 1. Brukerhåndbok for InDesign
 2. Bli kjent med InDesign
  1. Innføring i InDesign
   1. Nyheter i InDesign
   2. Systemkrav
   3. Vanlige spørsmål
   4. Bruke Creative Cloud Libraries
  2. Arbeidsområde
   1. Grunnleggende om arbeidsområdet
   2. Tilpasse arbeidsområdet i InDesign
   3. Verktøykassen
   4. Angi innstillinger
   5. Berøringsbasert arbeidsområde
   6. Standard tastatursnarveier
   7. Gjenoppretting og angring for dokumenter
 3. Opprett dokumenter og velg layout
  1. Dokumenter og sider
   1. Opprette dokumenter
   2. Jobbe med malsider
   3. Arbeide med dokumentsider
   4. Angi sidestørrelse, marger og utfallende
   5. Arbeide med filer og maler
   6. Opprette bokfiler
   7. Legge til enkel sidenummerering
   8. Nummerere sider, kapitler og seksjoner
   9. Konvertere QuarkXPress- og PageMaker-dokumenter
   10. Dele innhold
   11. Forstå en grunnleggende arbeidsflyt for styrte filer
   12. Lagre dokumenter
  2. Rutenett
   1. Rutenett
   2. Formatere rutenett
  3. Layouthjelpemidler
   1. Linjaler
   2. Justere og fordele objekter ved hjelp av linjaler
   3. Måle objekter ved hjelp av måleverktøyet
 4. Legg til innhold
  1. Tekst
   1. Legge til tekst i rammer
   2. Koble tekst
   3. Tegnskrifter for land i Sørøst-Asia
   4. Arabiske og hebraiske funksjoner i InDesign
   5. Opprette tekst langs en bane
   6. Punktmerking og nummerering
   7. Tegnvarianter og spesialtegn
   8. Tekstjustering
   9. Tekstvariabler
   10. Generere QR-koder
   11. Redigere tekst
   12. Justere tekst
   13. Tekstflyt rundt objekter
   14. Forankrede objekter
   15. Tilknyttet innhold
   16. Formatere avsnitt
   17. Formatere tegn
  2. Typografi
   1. Bruke skrifter i InDesign
   2. Utligning og tegnavstand
  3. Formatere tekst
   1. Formatere tekst
   2. Bruk automatisk stil på tekst
   3. Arbeide med stilpakker
   4. Tabulatorer og innrykk
  4. Gjennomgå tekst
   1. Spore og gjennomgå endringer
   2. Legge til redigeringsmerknader i InDesign
   3. Importere PDF-kommentarer
  5. Stavekontroll og ordlister
   1. Kjøre stavekontroll, autokorrektur og dynamisk stavekontroll
   2. Opprette, legge til og administrere ordlister og ord
   3. Endre ordlisteinnstillinger
   4. Duden-ordbok
  6. Legge til referanser
   1. Opprette en innholdsfortegnelse
   2. Fotnoter
   3. Opprette et stikkordregister
   4. Sluttnoter
   5. Bildetekster
  7. Stiler
   1. Avsnitts- og tegnstiler
   2. Tilordne, eksportere og administrere stiler
   3. Objektmaler
   4. Initialer og kjedede stiler
   5. Arbeide med maler
   6. Linjeavstand
  8. Tabeller
   1. Formatere tabeller
   2. Opprette tabeller
   3. Tabell- og cellemaler
   4. Velge og redigere tabeller
   5. Streker og fyll i tabeller
  9. Interaktivitet
   1. Hyperkoblinger
   2. Dynamiske PDF-dokumenter
   3. Bokmerker
   4. Knapper
   5. Skjemaer
   6. Animasjon
   7. Kryssreferanser
   8. Strukturere PDF-dokumenter
   9. Sideoverganger
   10. Filmer og lyder
  10. Grafikk
   1. Forstå baner og former
   2. Tegne med blyantverktøyet
   3. Tegne med pennverktøyet
   4. Bruke innstillinger for linjer (streker) 
   5. Sammensatte baner og former
   6. Redigere baner
   7. Beskjæringsbaner
   8. Endre utseende på hjørner
   9. Rammer og objekter
   10. Justere og fordele objekter
   11. Koblet og innebygd grafikk
   12. Integrere AEM Assets
  11. Farge og gjennomsiktighet
   1. Bruke farger
   2. Bruke farger fra importert grafikk
   3. Arbeide med fargekart
   4. Blande trykkfarger
   5. Nyanser
   6. Forstå spotfarger og prosessfarger
   7. Blande farger
   8. Forløpninger
   9. Slå sammen gjennomsiktig grafikk
   10. Legge til effekter for gjennomsiktighet
 5. Søke og erstatte
  1. Søke etter og erstatte tekst
  2. Søke etter og erstatte skrifter
  3. Søke etter og erstatte tegnvarianter
  4. Søke etter og erstatte ved å bruke GREP-uttrykk og spørringer
  5. Finne og erstatt objekter
  6. Finne og erstatte farger
  7. Søkealternativer for å finne og erstatte
 6. Deling
  1. Jobbe med InDesign-nettsky-dokumenter (Beta)
  2. Vanlige spørsmål om InDesign-nettsky-dokumenter (Beta)
  3. Dele og samarbeide        
  4. Dele for gjennomgang
  5. Gå gjennom et delt InDesign-dokument
  6. Administrere tilbakemeldinger 
 7. Publisere
  1. Plassere, eksportere og publisere
   1. Publish Online
   2. Publish Online-dashbordet
   3. Kopiere, sette inn grafikk
   4. Eksportere innhold for EPUB
   5. Adobe PDF-valg
   6. Eksportere innhold til HTML
   7. Eksportere til Adobe PDF
   8. Eksportere til JPEG-format
   9. Eksportere HTML
   10. Oversikt over DPS og AEM Mobile
   11. Støttede filformater
  2. Skrive ut
   1. Skrive ut hefter
   2. Merker og utfallende
   3. Skrive ut dokumenter
   4. Trykkfarger, separasjon og rasterfrekvens
   5. Overtrykk
   6. Opprette PostScript- og EPS-filer
   7. Forhåndskontrollere filer før levering
   8. Skrive ut miniatyrer og dokumenter som er for store
   9. Forberede PDF-filer for trykkerier
   10. Forberede utskrift av separasjoner
 8. Utvide InDesign
  1. Automatisering
   1. Fletting
   2. Plugin-moduler
   3. Capture-utvidelsen i InDesign
   4. Skript
 9. Feilsøking
  1. Løste problemer
  2. Krasj ved oppstart
  3. Problemer med skrivebeskyttet Innstillinger-mappe
  4. Feilsøke filproblemer.
  5. Kan ikke eksportere PDF
  6. Gjenoppretting av dokumenter i InDesign
Merk:

Nøytralt språk: Vi erstatter ikke-inkluderende språk fra InDesign 2022 (versjon 17.0) og utover, for å reflektere Adobes kjerneverdier for inkludering. Alle henvisninger til "Master page" er erstattet av "Parent page" i hjelpeartiklene våre for språkene engelsk, dansk, ungarsk, spansk, italiensk, brasiliansk, portugisisk og japansk.

Oversikt over Juster-panelet

Du kan bruke Juster-panelet (Vindu > Objekt og layout > Juster) til å justere eller fordele objektene horisontalt eller vertikalt langs markeringen, margene, siden eller oppslaget. Tenk over følgende når du arbeider med Juster-panelet:

 • Juster-panelet påvirker ikke objekter du har brukt kommandoen Lås plassering på, og justering av tekstavsnitt i rammene endres ikke.

 • Tekstjustering påvirkes ikke av valgene for justering av objekter. (Se Justere tekst.)

 • Du kan bruke dialogboksen Tastatursnarveier (Rediger > Tastatursnarveier) til å lage egendefinerte snarveier for justering og fordeling av objekter. (Velg Objektredigering under Produktområde.)

Juster-panel

A. Knapper for vertikal justering B. Knapper for vertikal fordeling C. Fordeling med Bruk mellomrom D. Knapper for horisontal justering E. Knapper for horisontal fordeling F. Valg for plassering av justering 

Justere eller fordele objekter

Du kan bruke Juster-panelet til å justere eller fordele markerte objekter horisontalt eller vertikalt langs markeringen, margene, siden eller oppslaget.

Objekter fordelt horisontalt på markeringen (øverst) og på marger (nederst)

 1. Marker objektene du vil justere eller fordele.
 2. Velg Vindu > Objekt og layout > Juster hvis du vil vise Juster-panelet.
  Merk:

  Hvis du vil vise eller skjule andre panelvalg, velger du Vis valg eller Skjul valg på panelmenyen.

 3. Gå til listen nede i panelet, og angi om du vil justere eller fordele objektene basert på markeringen, margene, siden eller oppslaget.
 4. Gjør ett av følgende:
  • Hvis du vil justere objekter, klikker du på knappen for den aktuelle justeringstypen.
  • Hvis du vil fordele objekter, klikker du på knappen for den aktuelle fordelingstypen. Hvis du for eksempel velger knappen Fordel venstrekanter når Juster til markering er aktivert, blir avstanden fra venstrekant til venstrekant lik på hvert objekt som er markert.
  Bruk av valget Fordel horisontale midtpunkter for å få jevn avstand

  A. Fordeler avstanden mellom midtpunktene i objektene jevnt B. Den samlede bredden er lik bredden før transformeringen 

  • Hvis du vil angi avstanden mellom objekter, enten fra midtpunkt til midtpunkt eller fra kant til kant, angir du en verdi i Bruk mellomrom under Fordel objekter. Klikk på en av knappene for å fordele markerte objekter langs den horisontale eller vertikale aksen.

  Bruk av valget Fordel horisontale midtpunkter med en angitt verdi i Bruk mellomrom

  A. Fordeler avstanden jevnt mellom objektene fra midtpunktet, etter en angitt verdi B. Endrer den samlede objektbredden 

  • Hvis du vil angi avstanden mellom objektene (mellom motstående kanter), angir du en verdi i Bruk mellomrom under Fordel avstand. (Hvis Fordel avstand ikke vises, velger du Vis valg på menyen i Juster-panelet.) Velg deretter knappen Fordel avstand slik at objektene fordeles langs de horisontale eller vertikale aksene.
  Bruk av valget Fordel horisontalt mellomrom med en angitt verdi i Bruk mellomrom

  A. Lager en definert avstand mellom hvert enkelt objekt B. Endrer den samlede objektbredden 

Når du bruker avstand med vertikal fordeling, vil de markerte objektene bli fordelt mellom toppen og bunnen. Det øverste objektet fordeles først. Når du bruker avstand med horisontal fordeling, vil de markerte objektene bli fordelt mellom venstre og høyre side. Objektet lengst til venstre fordeles først.

Merk:

Du kan også bruke funksjonen for smarte mellomrom til å justere eller fordele objekter samtidig som du flytter dem. Hvis det for eksempel er 12 punkt mellom to vertikale objekter, og du flytter et tredje objekt 12 punkt nedenfor det andre objektet, vises midlertidige hjelpelinjer som du kan bruke til å plassere objektet slik at det er justert.

Justere objekter med avstandsverktøyet

Med avstandsverktøyet kan du raskt justere avstanden mellom to eller flere objekter. Du kan også bruke dette verktøyet til å endre størrelsen på flere objekter med felles justerte kanter samtidig, mens du beholder en fast avstand mellom dem. På den måten kan du justere layouten i ett eneste trinn ved bare å endre avstanden mellom objektene.

Avstandsverktøyet ignorerer låste objekter og objekter på malsider.

 1. Velg avstandsverktøyet .

 2. Flytt pekeren til et punkt mellom to objekter, og gjør ett av følgende:

  • Dra for å flytte mellomrommet og endre størrelsen på alle objekter som er justert langs mellomrommet.

  • Skift+dra for bare å flytte mellomrommet mellom de to nærmeste objektene.

  • Ctrl+dra (Windows) eller Kommando+dra (Mac OS) for å justere størrelsen på mellomrommet i stedet for å flytte det. Hold også nede Skift-tasten for bare å justere mellomrommet mellom de to nærmeste objektene.

  • Alt+dra (Windows) eller Tilvalg+dra (Mac OS) for å flytte mellomrommet og objektene i samme retning. Hold også nede Skift-tasten for bare å flytte de to nærmeste objektene.

  • Ctrl+Alt+dra (Windows) eller Kommando+Tilvalg+dra (Mac OS) for å justere størrelsen på mellomrommet og flytte objektene. Hold også nede Skift-tasten for å endre størrelsen på mellomrommet og bare flytte de to nærmeste objektene.

Merk:

Hvis du vil se tips om bruk av avstandsverktøyet, velger du verktøyet og åpner Verktøytips-panelet (Vindu > Diverse > Verktøytips).

Fordele objekter med live fordeling

Når du transformerer flere markerte objekter, kan du justere avstanden mellom dem proporsjonalt i stedet for å endre størrelsen på de faktiske objektene. Du kan for eksempel endre avstanden mellom fem justerte rektangler uten å måtte bruke en Fordel-kommando.

 1. Marker objektene.

 2. Begynn å dra i et markeringshåndtak mens du holder nede mellomromstasten. Fortsett å dra for å endre avstanden mellom objektene.

Adobe-logoen

Logg på kontoen din