Brukerveiledning Avbryt

Administrer tilbakemelding for delte dokumenter

 1. Brukerhåndbok for InDesign
 2. Bli kjent med InDesign
  1. Innføring i InDesign
   1. Nyheter i InDesign
   2. Systemkrav
   3. Vanlige spørsmål
   4. Bruke Creative Cloud Libraries
  2. Arbeidsområde
   1. Grunnleggende om arbeidsområdet
   2. Tilpasse arbeidsområdet i InDesign
   3. Verktøykassen
   4. Angi innstillinger
   5. Egenskaper-panelet
   6. Berøringsbasert arbeidsområde
   7. Standard tastatursnarveier
   8. Gjenoppretting og angring for dokumenter
  3. Generativ kunstig intelligens
   1. Tekst til bilde
   2. Vanlige spørsmål om generativ kunstig intelligens
 3. Opprett dokumenter og velg layout
  1. Dokumenter og sider
   1. Opprette dokumenter
   2. Jobbe med malsider
   3. Arbeide med dokumentsider
   4. Angi sidestørrelse, marger og utfallende
   5. Arbeide med filer og maler
   6. Gjør PDF-er om til InDesign-filer i InDesign (Beta)
   7. Opprette bokfiler
   8. Legge til enkel sidenummerering
   9. Nummerere sider, kapitler og seksjoner
   10. Konvertere QuarkXPress- og PageMaker-dokumenter
   11. Dele innhold
   12. Forstå en grunnleggende arbeidsflyt for styrte filer
   13. Lagre dokumenter
  2. Rutenett
   1. Rutenett
   2. Formatere rutenett
  3. Layouthjelpemidler
   1. Linjaler
   2. Justere og fordele objekter ved hjelp av linjaler
   3. Måle objekter ved hjelp av måleverktøyet
 4. Legg til innhold
  1. Tekst
   1. Legge til tekst i rammer
   2. Koble tekst
   3. Tegnskrifter for land i Sørøst-Asia
   4. Arabiske og hebraiske funksjoner i InDesign
   5. Opprette tekst langs en bane
   6. Punktmerking og nummerering
   7. Tegnvarianter og spesialtegn
   8. Tekstjustering
   9. Tekstvariabler
   10. Generere QR-koder
   11. Redigere tekst
   12. Justere tekst
   13. Tekstflyt rundt objekter
   14. Forankrede objekter
   15. Tilknyttet innhold
   16. Formatere avsnitt
   17. Formatere tegn
  2. Typografi
   1. Bruke skrifter i InDesign
   2. Utligning og tegnavstand
  3. Formatere tekst
   1. Formatere tekst
   2. Bruk automatisk stil på tekst
   3. Arbeide med stilpakker
   4. Tabulatorer og innrykk
  4. Gjennomgå tekst
   1. Spore og gjennomgå endringer
   2. Legge til redigeringsmerknader i InDesign
   3. Importere PDF-kommentarer
  5. Stavekontroll og ordlister
   1. Kjøre stavekontroll, autokorrektur og dynamisk stavekontroll
   2. Opprette, legge til og administrere ordlister og ord
   3. Endre ordlisteinnstillinger
   4. Duden-ordbok
  6. Legge til referanser
   1. Opprette en innholdsfortegnelse
   2. Fotnoter
   3. Opprette et stikkordregister
   4. Sluttnoter
   5. Bildetekster
  7. Stiler
   1. Avsnitts- og tegnstiler
   2. Tilordne, eksportere og administrere stiler
   3. Objektmaler
   4. Initialer og kjedede stiler
   5. Arbeide med maler
   6. Linjeavstand
  8. Tabeller
   1. Formatere tabeller
   2. Opprette tabeller
   3. Tabell- og cellemaler
   4. Velge og redigere tabeller
   5. Streker og fyll i tabeller
  9. Interaktivitet
   1. Hyperkoblinger
   2. Dynamiske PDF-dokumenter
   3. Bokmerker
   4. Knapper
   5. Skjemaer
   6. Animasjon
   7. Kryssreferanser
   8. Strukturere PDF-dokumenter
   9. Sideoverganger
   10. Filmer og lyder
  10. Grafikk
   1. Forstå baner og former
   2. Tegne med blyantverktøyet
   3. Tegne med pennverktøyet
   4. Bruke innstillinger for linjer (streker) 
   5. Sammensatte baner og former
   6. Redigere baner
   7. Beskjæringsbaner
   8. Endre utseende på hjørner
   9. Rammer og objekter
   10. Justere og fordele objekter
   11. Koblet og innebygd grafikk
   12. Integrere AEM Assets
  11. Farge og gjennomsiktighet
   1. Bruke farger
   2. Bruke farger fra importert grafikk
   3. Arbeide med fargekart
   4. Blande trykkfarger
   5. Nyanser
   6. Forstå spotfarger og prosessfarger
   7. Blande farger
   8. Forløpninger
   9. Slå sammen gjennomsiktig grafikk
   10. Legge til effekter for gjennomsiktighet
 5. Søke og erstatte
  1. Søke etter og erstatte tekst
  2. Søke etter og erstatte skrifter
  3. Søke etter og erstatte tegnvarianter
  4. Søke etter og erstatte ved å bruke GREP-uttrykk og spørringer
  5. Finne og erstatt objekter
  6. Finne og erstatte farger
  7. Søkealternativer for å finne og erstatte
 6. Deling
  1. Lagre og åpne nettsky-dokumenter
  2. Organisere, administrere og dele nettsky-dokumenter
  3. Se og administrere versjoner i nettsky-dokumenter
  4. Vanlige spørsmål om InDesign-nettsky-dokumenter
  5. Dele og samarbeide        
  6. Dele for gjennomgang
  7. Gå gjennom et delt InDesign-dokument
  8. Administrere tilbakemeldinger 
 7. Publiser
  1. Plassere, eksportere og publisere
   1. Publish Online
   2. Publish Online-dashbordet
   3. Kopiere, sette inn grafikk
   4. Eksportere innhold for EPUB
   5. Adobe PDF-valg
   6. Eksportere innhold til HTML
   7. Eksportere til Adobe PDF
   8. Eksportere til JPEG-format
   9. Eksportere HTML
   10. Oversikt over DPS og AEM Mobile
   11. Støttede filformater
   12. Eksporter og importer brukerinnstillinger
  2. Skrive ut
   1. Skrive ut hefter
   2. Merker og utfallende
   3. Skrive ut dokumenter
   4. Trykkfarger, separasjon og rasterfrekvens
   5. Overtrykk
   6. Opprette PostScript- og EPS-filer
   7. Forhåndskontrollere filer før levering
   8. Skrive ut miniatyrer og dokumenter som er for store
   9. Forberede PDF-filer for trykkerier
   10. Forberede utskrift av separasjoner
 8. Utvide InDesign
  1. Automatisering
   1. Fletting
   2. Plugin-moduler
   3. Capture-utvidelsen i InDesign
   4. Skript
 9. Feilsøking
  1. Løste problemer
  2. Kjente problemer
  3. Krasj ved oppstart
  4. Problemer med skrivebeskyttet Innstillinger-mappe
  5. Feilsøke filproblemer.
  6. Kan ikke eksportere PDF
  7. Gjenoppretting av dokumenter i InDesign

Lær hvordan du administrerer tilbakemeldinger for delte InDesign-dokumenter.

Som designer kan du se og administrere tilbakemeldinger som er mottatt fra interessenter i InDesign. Kommentarene du mottar, er koblet til de aktuelle objektene og sidene i InDesign. 

Her er en praktisk visuell veiledning til hvordan du administrerer tilbakemeldinger fra interessenter fra InDesign.

Gjennomgå arbeidsflyten ved å bruke alternativet for vinduskommentar
Administrer tilbakemeldingskommentarer i InDesign

Gjennomgang-panel

Som designer kan du se kommentarer som deles av anmelderne i InDesign. I panelet Gjennomgang ser du en oppslagsliste over kommentarene, der hver enkelt er merket med oppslagsnummer.

For å vise kommentarer i InDesign velger du Vindu > Kommentarer > Gjennomgang

Scenarioer for åpning av Gjennomgang-panelet

 • Gjennomgang-panelet starter automatisk når du kopierer en kobling eller legger til en anmelder i Del for gjennomgang-dialogboksen.
 • Hvis Gjennomgang-panelet er lukket for et dokument som utløste det, åpnes det ikke på nytt når du kopierer en kobling eller legger til en anmelder i Del for gjennomgang-dialogboksen.
Merk:

Dialogboksen Del for gjennomgang forblir åpen når Gjennomgang-panelet åpnes ved at det f.eks. kopieres en kobling eller legges til en anmelder.

Vise og legge til kommentarer i en applikasjon

Som eier av dokumentet kan du vise og svarer på kommentarer via Gjennomgang-panelet i InDesign.

 1. Gå til Vindu > Kommentarer > Gjennomgang.

  Hvis du har dokumentet åpent idet en interessent legger til en første kommentar i gjennomgangskoblingen, åpnes Gjennomgang-panelet automatisk.

 2. Når du er ferdig med å redigere dokumentet, velger du først Del og deretter Oppdater innhold i dialogvinduet Del for gjennomgang for å oppdatere koblingen med redigeringene som er gjort i dokumentet.

  Du kan vise og legge til kommentarer bare på den nyeste gjennomgangskoblingen i Gjennomgang-panelet. Du kan imidlertid vise og legge til kommentarer på alle gjennomgangskoblinger på Creative Cloud-nettstedet.

Behandle kommentarer

Velg en kommentar for å gå til det aktuelle stedet i InDesign-dokumentet og svare, løse, redigere eller slette kommentaren.

Du kan velge:

 • En kommentar for å vise objektene som er knyttet til kommentaren.
 • En merknad på lerretet for å fremheve den aktuelle kommentaren i Gjennomgang-panelet.
Se merknader i InDesign
Bruke Gjennomgang-panelet i InDesign til å administrere kommentarer

A. Løs-ikon B. Flere alternativer: Rediger, Merk som ulest eller Slett C. Filtrer D. Ikon for Skjul eller vis merknader 

 1. Åpne det delte dokumentet i InDesign.

 2. Gå til Vindu > Kommentarer > Gjennomgang for å vise kommentarene.

 3. I panelet Gjennomgang kan du gjøre følgende:

  • Kopier: Velg knappen Kopier for å kopiere den delte nettadressen med andre interessenter.
  • Ikonet Del  : Velg dette for å endre tilgangstillatelse eller gjøre en oppdatering av innholdet. 
  • Svar: Velg knappen Svar med kommentaren i Gjennomgang-panelet.
  • Løs: Velg ikonet Løs   for å fjerne kommentaren fra listen. Bruk ikonet Filter   for å vise løste kommentarer. Velg ikonet Uløst   for å flytte det tilbake til kommentarlisten.
  • Merk som ulest: Velg ikonet Flere alternativer   etterfulgt av Merk som ulest. Dette alternativet vises kun for kommentarer som andre har lagt til. Det blir lagt til en blå prikk i kommentaren.
  • Rediger: Velg ikonet Flere alternativer   etterfulgt av Rediger. Dette alternativet vises kun for kommentarer du selv har lagt til.
  • Slett: Velg ikonet Flere alternativer   etterfulgt av Slett.
  • Omtal interessenter: Bruk @ for å omtale interessenter. Vedkommende varsles via Creative Cloud-applikasjonen og e-post.
  • Ikonet Filter  : Velg dette for å filtrere etter AnmelderTidStatus samt Leste eller Uleste kommentarer.
  • Skjul eller vis merknader: Vis eller skjul merknader i layouten ved hjelp av ikonet   Skjul merknader eller   Vis merknader.
Merk:

Når du sletter en kommentar, blir alle tilknyttede svar slettet permanent.

Beslektede emner

Har du et spørsmål eller en idé?

Vi vil veldig gjerne høre fra deg. Del tankene dine med Adobe InDesign-fellesskapet

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?