Bokmerker

Opprette bokmerker for PDF

Et bokmerke er en type kobling med representativ tekst som gjør det enklere å navigere i dokumenter som er eksportert som Adobe PDF. Bokmerker du oppretter i InDesign-dokumentet, vises under fanen Bokmerker til venstre i Acrobat- eller Adobe Reader-vinduet. Hvert bokmerke hopper til et tekstanker eller en side.

Oppføringer i en generert innholdsfortegnelse legges automatisk til i Bokmerker-panelet. I tillegg kan du tilpasse dokumentet ytterligere med bokmerker for å rette leserens oppmerksomhet mot noe, eller for å gjøre det enklere å navigere. Bokmerker kan kjedes under andre bokmerker.

Merk:

Du vil kanskje at bokmerker skal vises under fanen Bokmerker i PDF-dokumentet, men ikke at innholdsfortegnelsen vises i PDF-dokumentet. I så fall genererer du en innholdsfortegnelse på den siste siden i dokumentet. Når du eksporterer til PDF, utelater du den siste siden. Hvis du tar med den siste siden i det eksporterte PDF-dokumentet, kan du slette den i Acrobat.

 1. Velg Vindu > Interaktiv > Bokmerker for å vise Bokmerker-panelet.
 2. Klikk på bokmerket du vil plassere det nye bokmerket under. Hvis du ikke markerer et bokmerke, blir det nye bokmerket automatisk lagt til nederst på listen.
 3. Gjør ett av følgende for å angi hvor du vil at bokmerket skal hoppe:
  • Klikk på et innsettingspunkt i teksten.

  • Marker tekst. (Som standard blir teksten du merker, til bokmerkeetiketten.)

  • Dobbeltklikk på en side i Sider-panelet for å vise den i dokumentvinduet.

 4. Gjør ett av følgende for å opprette bokmerket:
  • Velg Opprett nytt bokmerke-ikonet i Bokmerker-panelet.

  • Velg Nytt bokmerke på panelmenyen.

Bokmerker vises under fanen Bokmerker når du åpner den eksporterte PDF-filen i Adobe Acrobat- eller Acrobat.

Merk:

Hvis du oppdaterer innholdsfortegnelsen, blir bokmerkene sortert på nytt, slik at alle bokmerker som er generert fra en innholdsfortegnelse, vises nederst på listen.

Administrere bokmerker

Bruk Bokmerker-panelet til å endre navn på, slette og ordne bokmerker.

Endre navn på et bokmerke

 1. Velg bokmerket i Bokmerker-panelet, og velg Endre navn på bokmerke på panelmenyen.

Slette et bokmerke

 1. Velg et bokmerke i Bokmerker-panelet, og velg Slett bokmerke på panelmenyen.

Ordne, gruppere og sortere bokmerker

Du kan kjede en liste med bokmerker for å vise forhold mellom emner. Kjeding skaper et overordnet/underordnet forhold. Du kan vise og skjule denne hierarkiske listen slik du ønsker. Selv om du endrer rekkefølgen eller nestingsrekkefølgen på bokmerkene, får det ikke konsekvenser for hvordan det faktiske dokumentet ser ut.

 1. Gjør ett av følgende:
  • Hvis du vil utvide eller skjule bokmerkehierarkiet, klikker du på trekanten ved siden av bokmerkeikonet for å vise eller skjule eventuelle underelementer.

  • Hvis du vil kjede et bokmerke under et annet bokmerke, markerer du bokmerket eller bokmerkeområdet du vil kjede. Deretter drar du ikonet eller ikonene til det overordnede bokmerket. Slipp bokmerket.

   Bokmerket eller bokmerkene du har dratt, blir kjedet under det overordnede bokmerket. Den faktiske siden blir liggende på det opprinnelige stedet i dokumentet.

  Bokmerker-panel som viser bokmerkene som kjedes under et overordnet bokmerke

  • Hvis du vil flytte et bokmerke fra en kjedet plassering, markerer du bokmerket eller bokmerkeområdet du vil flytte. Dra ikonet eller ikonene nedenfor og til venstre for det overordnede bokmerket. Det vises en svart stolpe der bokmerket vil bli flyttet. Slipp bokmerket.
  • Hvis du vil endre rekkefølgen på bokmerker, markerer du et bokmerke og flytter det til et nytt sted. Det vises en svart stolpe der bokmerket vil bli plassert.
  • Hvis du vil sortere bokmerker, velger du Sorter bokmerker på menyen i Bokmerker-panelet. Bokmerkene vises i samme rekkefølge som sidene de viser til.
Adobe-logoen

Logg på kontoen din