Tegne med pennverktøyet

Tegne rette linjesegmenter med pennverktøyet

Den enkleste banen du kan tegne med pennverktøyet, er en rett linje, som du lager ved å klikke med verktøyet for å lage to ankerpunkt. Hvis du fortsetter å klikke, lager du en bane med rette linjesegmenter koblet sammen med hjørnepunkt.

Hvis du bruker pennverktøyet, dannes det rette segmenter.

 1. Velg pennverktøyet.
 2. Plasser pennverktøyet der du vil begynne det rette segmentet, og klikk for å definere det første ankerpunktet (ikke dra).
  Merk:

  Det første segmentet du tegner, vises ikke før du angir det andre ankerpunktet. (Velg Gummistrikk i Photoshop for å forhåndsvise banesegmenter.) Hvis du er uheldig og drar med pennverktøyet slik at det vises tangentlinjer i stedet, velger du Rediger (Edit) > Angre (Undo) og klikker på nytt.

 3. Klikk en gang til der du vil det første segmentet skal slutte, eller Skift-klikk for å begrense vinkelen for segmentet til et multiplum av 45°.
 4. Fortsett å klikke for å angi ankerpunkter for flere rette segmenter.

  Det siste ankerpunktet du har lagt til, vises alltid som en fylt firkant for å angi at det er markert. Tidligere definerte ankerpunkter blir hule når du legger til flere ankerpunkter, og merkingen av dem oppheves.

 5. Gjør ett av følgende for å fullføre banen.
  • Plasser pennverktøyet over det første (hule) ankerpunktet hvis du vil lukke banen. En liten sirkel vises ved siden av pekeren til pennverktøyet når det er plassert riktig. Klikk eller dra for å lukke banen.

  Merk:

  Du kan også lukke en bane i InDesign ved å markere objektet og velge Objekt > Bane > Lukk bane.

  • Hvis du vil la banen være åpen, Ctrl-klikker du (Windows) eller Kommando-klikker (Mac OS) hvor som helst bortsett fra på objektene.

   Du kan også velge et annet verktøy hvis du vil la banen være åpen, eller velge Select > Deselect i Illustrator eller Rediger >Fjern all markering i InDesign. I InDesign eller Illustrator kan du også ganske enkelt trykke Enter eller Retur for å la banen være åpen.

Tegne kurver med pennverktøyet

Du lager kurver ved å legge til ankerpunkt der en kurve skifter retning, og dra tangentlinjene som danner kurven. Lengden og hellingen til tangentlinjene bestemmer formen på kurven.

Det er enklere å redigere kurver hvis du tegner dem ved å bruke så få ankerpunkt som mulig. Dette fører også til at de vises og skrives ut raskere. Hvis du bruker for mange punkt, kan det oppstå uønskede ujevnheter på en kurve. Bruk i stedet store mellomrom mellom ankerpunkt, og øv deg på å forme kurver ved å justere lengden og vinklene til tangentlinjene.

 1. Velg pennverktøyet.
 2. Plasser pennverktøyet der du vil at kurven skal starte, og hold museknappen nede.

  Det første ankerpunktet vises, og pekeren til pennverktøyet endres til en pilspiss. (I Photoshop endres ikke pekeren før du har begynt å dra.)

 3. Dra for å angi hellingen til det buede segmentet du lager, og slipp deretter museknappen.

  Vanligvis forlenger du tangentlinjen omtrent en tredjedel av avstanden til neste ankerpunkt du vil tegne. (Du kan justere én eller begge sider av tangentlinjen senere.)

  Hold nede Skift-tasten for å begrense verktøyet til trinn på 45 grader.

  Tegne det første punktet i en kurve

  A. Plassere pennverktøyet B. Begynne å dra (museknappen er holdt nede) C. Dra for å forlenge tangentlinjer 

 4. Plasser pennverktøyet der du vil ha endepunktet på kurvesegmentet, og gjør ett av følgende:
  • Dra i motsatt retning av den forrige tangentlinjen hvis du vil lage en C-formet kurve. Slipp deretter museknappen.

  Tegne det andre punktet i en kurve

  A. Begynn å dra det andre jevne punktet B. Dra bort fra den tidligere tangentlinjen for å opprette en C-kurve C. Result etter at museknappen slippes

  • Hvis du vil lage en S-formet kurve, drar du i samme retning som forrige tangentlinje. Slipp deretter museknappen.

  Tegne en S-kurve

  A. Begynn å dra et nytt jevnt punkt B. Dra i samme retning som den tidligere tangentlinjen for å opprette en S-kurve C. Result etter at museknappen slippes

  Merk:

  (Bare for Photoshop) Hvis du vil ha en skarp endring i retningen til kurven, slipper du museknappen og Alt-drar (Windows) eller Tilvalg-drar (Mac OS) retningspunktet i kurvens retning. Slipp Alt- eller Tilvalg-tasten og museknappen, plasser pekeren på nytt der du vil segmentet skal slutte, og dra i motsatt retning for å fullføre det buede segmentet.

 5. Fortsett med å dra pennverktøyet fra ulike plasseringer for å lage en serie med jevne kurver. Legg merke til at du plasserer ankerpunkt ved starten og slutten av hver kurve, ikke ved tuppen av kurven.
  Merk:

  Alt-dra (Windows) eller Tilvalg-dra (Mac OS) tangentlinjer for å bryte tangentlinjene ut av et ankerpunkt.

 6. Gjør ett av følgende for å fullføre banen.
  • Plasser pennverktøyet over det første (hule) ankerpunktet hvis du vil lukke banen. En liten sirkel vises ved siden av pekeren til pennverktøyet når det er plassert riktig. Klikk eller dra for å lukke banen.

  Merk:

  Du kan også lukke en bane i InDesign ved å markere objektet og velge Objekt > Bane > Lukk bane.

  • Hvis du vil la banen være åpen, Ctrl-klikker du (Windows) eller Kommando-klikker (Mac OS) hvor som helst bortsett fra på objektene.

   Du kan også velge et annet verktøy hvis du vil la banen være åpen, eller velge Select > Deselect i Illustrator eller Rediger >Fjern all markering i InDesign.

Omplassere ankerpunkt mens du tegner

 1. Når du har klikket for å lage et ankerpunkt, holder du museknappen nede, holder nede mellomromstasten og drar for å omplassere ankerpunktet.

Fullføre tegning av en bane

Du fullfører en bane på én av følgende måter:

 1. Plasser pennverktøyet over det første (hule) ankerpunktet hvis du vil lukke banen. En liten sirkel vises ved siden av pekeren til pennverktøyet når det er plassert riktig. Klikk eller dra for å lukke banen.

  Merk:

  Du kan også lukke en bane i InDesign ved å markere objektet og velge Objekt > Bane > Lukk bane.

 2. Hvis du vil la en bane være åpen, Ctrl-klikker du (Windows) eller Kommando-klikker (Mac OS) hvor som helst bortsatt fra på objektene.

Du kan også velge et annet verktøy hvis du vil la banen være åpen, eller velge Select > Deselect i Illustrator eller Rediger > Fjern all markering i InDesign. I InDesign kan du også ganske enkelt trykke Enter eller Retur for å la banen være åpen.

Tegne rette linjer fulgt av kurver

 1. Bruk pennverktøyet til å lage hjørnepunkt på to steder for å danne et rett segment.
 2. Plasser pennverktøyet på det markerte endepunktet. I Illustrator og InDesign vises et ikon for endring av punkt ved siden av pennverktøyet når det er plassert riktig (i Photoshop vises en liten skråstrek ved siden av pennverktøyet). Hvis du vil angi hellingen til det neste segmentet du skal lage, klikker du på ankerpunktet, og deretter drar du tangentlinjen som vises.
  Tegne et rett segment fulgt av et buet segment (del 1)

  A. Rett segment fullført B. Plassere pennverktøyet over endepunktet (ikonet for endring av punkt vises bare i Illustrator og InDesign) C. Dra tangentpunktet 

 3. Hold pennen der du vil plassere neste ankerpunkt. Klikk på (og dra hvis du vil) det nye ankerpunktet for å tegne ferdig kurven.
  Tegne et rett segment fulgt av et buet segment (del 2)

  A. Plassere pennverktøyet B. Dra tangentlinje C. Det nye kurvesegmentet er ferdig 

Tegne kurver etterfulgt av rette linjer

 1. Bruk pennverktøyet og dra for å opprette det første overgangspunktet på det buede segmentet, og slipp museknappen.
 2. Plasser pennverktøyet der du vil ha endepunktet på det buede segmentet, og dra deretter for å fullføre kurven. Slipp museknappen.
  Tegne et buet segment fulgt av et rett segment (del 1)

  A. Første avrundingspunkt er ferdig, og pennverktøyet er plassert over endepunktet B. Dra for å tegne ferdig kurven 

 3. Plasser pennverktøyet på det markerte endepunktet. Et ikon for endring av punkt vises ved pennverktøyet når det er plassert riktig. Klikk på ankerpunktet for å endre avrundingspunktet til et hjørnepunkt.
 4. Plasser pennverktøyet på nytt der du vil at det rette segmentet skal ende, og klikk for å tegne det ferdig.
  Tegne et buet segment fulgt av et rett segment (del 2)

  A. Plassere pennverktøyet over eksisterende endepunkt B. Klikke endepunkt C. Klikke neste hjørnepunkt 

Tegne to buede segmenter koblet sammen med et hjørne

 1. Bruk pennverktøyet til å dra for å lage det første avrundingspunktet til et buet segment.
 2. Flytt pennverktøyet, og dra for å lage en kurve med et nytt avrundingspunkt. Hold deretter nede Alt (Windows) eller Tilvalg (Mac OS) mens du drar tangentlinjen motsatt vei for å angi hellingen til den neste kurven. Slipp tasten og museknappen.

  Avrundingspunktet endres nå til et hjørnepunkt ved at tangentlinjene deles opp.

 3. Plasser pennverktøyet der du vil ha endepunktet for det andre buede segmentet, og dra et nytt avrundingspunkt for å fullføre det andre buede segmentet.
Tegne to kurver

A. Dra et nytt avrundingspunkt B. Trykke på Alt/Tilvalg for å dele opp tangentlinjene mens du drar, og vende tangentlinjen opp C. Resultat etter at du har flyttet og dratt for tredje gang