Brukerveiledning Avbryt

Initialer og kjedede maler

 1. Brukerhåndbok for InDesign
 2. Bli kjent med InDesign
  1. Innføring i InDesign
   1. Nyheter i InDesign
   2. Systemkrav
   3. Vanlige spørsmål
   4. Bruke Creative Cloud Libraries
  2. Arbeidsområde
   1. Grunnleggende om arbeidsområdet
   2. Tilpasse arbeidsområdet i InDesign
   3. Verktøykassen
   4. Angi innstillinger
   5. Egenskaper-panelet
   6. Berøringsbasert arbeidsområde
   7. Standard tastatursnarveier
   8. Gjenoppretting og angring for dokumenter
  3. Generativ kunstig intelligens (kun tilgjengelig i USA)
   1. Tekst til bilde (beta)
   2. Vanlige spørsmål om generativ kunstig intelligens
 3. Opprett dokumenter og velg layout
  1. Dokumenter og sider
   1. Opprette dokumenter
   2. Jobbe med malsider
   3. Arbeide med dokumentsider
   4. Angi sidestørrelse, marger og utfallende
   5. Arbeide med filer og maler
   6. Opprette bokfiler
   7. Legge til enkel sidenummerering
   8. Nummerere sider, kapitler og seksjoner
   9. Konvertere QuarkXPress- og PageMaker-dokumenter
   10. Dele innhold
   11. Forstå en grunnleggende arbeidsflyt for styrte filer
   12. Lagre dokumenter
  2. Rutenett
   1. Rutenett
   2. Formatere rutenett
  3. Layouthjelpemidler
   1. Linjaler
   2. Justere og fordele objekter ved hjelp av linjaler
   3. Måle objekter ved hjelp av måleverktøyet
 4. Legg til innhold
  1. Tekst
   1. Legge til tekst i rammer
   2. Koble tekst
   3. Tegnskrifter for land i Sørøst-Asia
   4. Arabiske og hebraiske funksjoner i InDesign
   5. Opprette tekst langs en bane
   6. Punktmerking og nummerering
   7. Tegnvarianter og spesialtegn
   8. Tekstjustering
   9. Tekstvariabler
   10. Generere QR-koder
   11. Redigere tekst
   12. Justere tekst
   13. Tekstflyt rundt objekter
   14. Forankrede objekter
   15. Tilknyttet innhold
   16. Formatere avsnitt
   17. Formatere tegn
  2. Typografi
   1. Bruke skrifter i InDesign
   2. Utligning og tegnavstand
  3. Formatere tekst
   1. Formatere tekst
   2. Bruk automatisk stil på tekst
   3. Arbeide med stilpakker
   4. Tabulatorer og innrykk
  4. Gjennomgå tekst
   1. Spore og gjennomgå endringer
   2. Legge til redigeringsmerknader i InDesign
   3. Importere PDF-kommentarer
  5. Stavekontroll og ordlister
   1. Kjøre stavekontroll, autokorrektur og dynamisk stavekontroll
   2. Opprette, legge til og administrere ordlister og ord
   3. Endre ordlisteinnstillinger
   4. Duden-ordbok
  6. Legge til referanser
   1. Opprette en innholdsfortegnelse
   2. Fotnoter
   3. Opprette et stikkordregister
   4. Sluttnoter
   5. Bildetekster
  7. Stiler
   1. Avsnitts- og tegnstiler
   2. Tilordne, eksportere og administrere stiler
   3. Objektmaler
   4. Initialer og kjedede stiler
   5. Arbeide med maler
   6. Linjeavstand
  8. Tabeller
   1. Formatere tabeller
   2. Opprette tabeller
   3. Tabell- og cellemaler
   4. Velge og redigere tabeller
   5. Streker og fyll i tabeller
  9. Interaktivitet
   1. Hyperkoblinger
   2. Dynamiske PDF-dokumenter
   3. Bokmerker
   4. Knapper
   5. Skjemaer
   6. Animasjon
   7. Kryssreferanser
   8. Strukturere PDF-dokumenter
   9. Sideoverganger
   10. Filmer og lyder
  10. Grafikk
   1. Forstå baner og former
   2. Tegne med blyantverktøyet
   3. Tegne med pennverktøyet
   4. Bruke innstillinger for linjer (streker) 
   5. Sammensatte baner og former
   6. Redigere baner
   7. Beskjæringsbaner
   8. Endre utseende på hjørner
   9. Rammer og objekter
   10. Justere og fordele objekter
   11. Koblet og innebygd grafikk
   12. Integrere AEM Assets
  11. Farge og gjennomsiktighet
   1. Bruke farger
   2. Bruke farger fra importert grafikk
   3. Arbeide med fargekart
   4. Blande trykkfarger
   5. Nyanser
   6. Forstå spotfarger og prosessfarger
   7. Blande farger
   8. Forløpninger
   9. Slå sammen gjennomsiktig grafikk
   10. Legge til effekter for gjennomsiktighet
 5. Søke og erstatte
  1. Søke etter og erstatte tekst
  2. Søke etter og erstatte skrifter
  3. Søke etter og erstatte tegnvarianter
  4. Søke etter og erstatte ved å bruke GREP-uttrykk og spørringer
  5. Finne og erstatt objekter
  6. Finne og erstatte farger
  7. Søkealternativer for å finne og erstatte
 6. Deling
  1. Jobbe med InDesign-nettsky-dokumenter (Beta)
  2. Vanlige spørsmål om InDesign-nettsky-dokumenter (Beta)
  3. Dele og samarbeide        
  4. Dele for gjennomgang
  5. Gå gjennom et delt InDesign-dokument
  6. Administrere tilbakemeldinger 
 7. Publiser
  1. Plassere, eksportere og publisere
   1. Publish Online
   2. Publish Online-dashbordet
   3. Kopiere, sette inn grafikk
   4. Eksportere innhold for EPUB
   5. Adobe PDF-valg
   6. Eksportere innhold til HTML
   7. Eksportere til Adobe PDF
   8. Eksportere til JPEG-format
   9. Eksportere HTML
   10. Oversikt over DPS og AEM Mobile
   11. Støttede filformater
   12. Eksporter og importer brukerinnstillinger
  2. Skrive ut
   1. Skrive ut hefter
   2. Merker og utfallende
   3. Skrive ut dokumenter
   4. Trykkfarger, separasjon og rasterfrekvens
   5. Overtrykk
   6. Opprette PostScript- og EPS-filer
   7. Forhåndskontrollere filer før levering
   8. Skrive ut miniatyrer og dokumenter som er for store
   9. Forberede PDF-filer for trykkerier
   10. Forberede utskrift av separasjoner
 8. Utvide InDesign
  1. Automatisering
   1. Fletting
   2. Plugin-moduler
   3. Capture-utvidelsen i InDesign
   4. Skript
 9. Feilsøking
  1. Løste problemer
  2. Krasj ved oppstart
  3. Problemer med skrivebeskyttet Innstillinger-mappe
  4. Feilsøke filproblemer.
  5. Kan ikke eksportere PDF
  6. Gjenoppretting av dokumenter i InDesign

Det er tre hovedmåter å bruke funksjonen Initialer og kjedede maler på: Du kan bruke en tegnmal på initialer, bruke en kjedet mal på tekst i begynnelsen av et avsnitt eller bruke en kjedet linjemal på én eller flere linjer i et avsnitt.

Bruke en tegnmal på initialer

Du kan bruke en tegnmal på ett eller flere initialtegn i et avsnitt. Hvis du for eksempel vil at initialtegnet skal ha en annen farge og skrifttype enn resten av avsnittet, kan du definere en tegnmal med disse attributtene. Deretter kan du enten bruke tegnmalen direkte på et avsnitt, eller du kan kjede inn tegnmalen i avsnittsmalen.

Initial formatert automatisk med kjedet tegnstil

 1. Opprett en tegnmal med den formateringen du vil bruke på initialen.
 2. Gjør ett av følgende:
  • Hvis du vil bruke initialen i et enkelt avsnitt, velger du Initialer og kjedede maler på menyen i Avsnitt-panelet.

  • Hvis du vil kjede inn tegnmalen i en avsnittsmal, dobbeltklikker du på avsnittsmalen og velger Initialer og kjedede maler.

 3. Angi hvor mange linjer og tegn initialen skal bestå av, og velg deretter tegnmalen.
 4. Hvis initialen er plassert for langt fra den venstre kanten, velger du Juster venstre kant.

  Hvis du angir dette valget, brukes den opprinnelige luften til venstre for initialtegnet i stedet for den høyeste verdien. Dette er spesielt nytting for initialer som er formatert i Sans Serif-skrifttyper.

 5. Hvis initialtegnet overlapper teksten under den, velger du Skalering for nedadgående strek.
 6. Velg OK.

Hvis du vil bruke en annen kjedet mal på tegn etter initialen, velger du Ny kjedet mal. (Se Opprette kjedede maler.)

Opprette kjedede maler

Du kan angi formatering på tegnnivå for ett eller flere områder med tekst i et avsnitt eller på en linje. Du kan også angi at to eller flere kjedede maler skal fungere sammen, slik at den ene tar over der den forrige slutter. For avsnitt med repeterende og forutsigbar formatering kan du til og med sløyfe tilbake til den første malen i sekvensen.

Kjedede maler er spesielt nyttig til overskrifter uten nivåer. Du kan for eksempel bruke én tegnmal på første bokstav i et avsnitt og en annen tegnmal frem til og med første kolon (:). For hver kjedet mal kan du definere et tegn som avslutter malen, for eksempel en tabulator eller slutten på et ord.

I dette eksempelet formaterer tegnstilen Nummer det første ordet, og tegnstilen Uten nivåer formaterer teksten til og med første kolon.

Michael Murphy har skrevet en artikkel om kjedede maler på Automatisk formatering av flere avsnitt med InDesigns kjedede maler. Han har også laget en serie med opplæringsvideoer som starter på Kjedede malark.

Opprette én eller flere kjedede maler

 1. Opprett én eller flere tegnmaler som du vil bruke til å formatere tekst med.
 2. Gjør ett av følgende:
  • Hvis du vil legge til kjedede maler i en avsnittsmal, dobbeltklikker du på avsnittsmalen og velger Initialer og kjedede maler.

  • Hvis du vil bruke kjedede maler på ett enkelt avsnitt, velger du Initialer og kjedede maler på menyen i Avsnitt-panelet.

  Merk:

  Det beste resultatet får du ved å la kjedede maler inngå i avsnittsmaler. Hvis du bruker kjedede maler som lokale overstyringer i et avsnitt, kan senere redigerings- eller formateringsendringer i den kjedede malen gi uventet tegnformatering i teksten.

 3. Velg Ny kjedet mal én eller flere ganger.
 4. Gjør ett av følgende for hver mal, og velg deretter OK:
  • Angi tegnmalområdet, og velg deretter en tegnmal for å bestemme hvordan denne delen av avsnittet skal se ut. Hvis du ikke har opprettet en tegnmal, velger du Ny tegnmal og angir hvilken formatering du vil bruke.

  • Angi hvilket element som avslutter tegnmalformateringen. Du kan også skrive inn tegnet, for eksempel et kolon (:), et bestemt tall eller en bestemt bokstav. Du kan ikke skrive inn et ord.

  • Angi hvor mange forekomster som kreves av det valgte elementet (for eksempel tegn, ord eller setninger).

  • Velg Til og med eller Opptil. Hvis du velger Til og med, formateres tegnet som avslutter den kjedede malen, og hvis du velger Opptil, formateres bare tegnene foran dette tegnet.

  • Velg en mal, og velg oppknappen  eller nedknappen  for å endre rekkefølgen på malene i listen. Rekkefølgen på malene angir formateringsrekkefølgen. Formateringen som er definert i den andre malen, begynner der formateringen i den første malen slutter. Hvis du bruker en tegnmal på initialen, fungerer initialmalen som første kjedede mal.

Opprette kjedede linjemaler

Du kan bruke en tegnmal på et angitt antall linjer i et avsnitt. På samme måte som med kjedede maler kan du angi at to eller flere kjedede linjemaler skal fungere sammen, og du kan opprette en rekkefølge for repetisjon.

Attributter som brukes av kjedede linjemaler, kan eksistere side om side med attributter som brukes av kjedede maler. En kjedet linjemal kan brukes for farge, mens en kjedet mal kan brukes for kursiv. Hvis de angis med motstridende innstillinger for samme attributt, for eksempel rød og blå, overstyrer den kjedede malen den kjedede linjemalen.

 1. Opprett én eller flere tegnmaler som du vil bruke til å formatere tekst med.
 2. Gjør ett av følgende:
  • Hvis du vil legge til kjedede linjemaler i en avsnittsmal, dobbeltklikker du på avsnittsmalen og velger Initialer og kjedede maler.

  • Hvis du vil bruke kjedede linjemaler på ett enkelt avsnitt, velger du Initialer og kjedede maler på menyen i Avsnitt-panelet.

 3. Velg Ny kjedet linjemal én eller flere ganger.
 4. Angi tegnmalområdet, og velg deretter en tegnmal for å bestemme hvordan dette området skal se ut. Hvis du ikke har opprettet en tegnmal, velger du Ny tegnmal og angir hvilken formatering du vil bruke.
 5. Angi hvor mange avsnittslinjer du vil at tegnmalen skal påvirke.

  Velg en mal, og velg oppknappen  eller nedknappen  for å endre rekkefølgen på malene i listen. Rekkefølgen angir formateringsrekkefølgen.

 6. Velg OK.

Sløyfe gjennom kjedede maler

Du kan gjenta en serie på to eller flere kjedede maler på hele avsnittet. Et enkelt eksempel vil være å veksle mellom røde og grønne ord i et avsnitt. Eller du kan veksle mellom røde og grønne linjer i et avsnitt i kjedede linjemaler. Det gjentakende mønsteret bevares selv om du legger til eller fjerner ord fra avsnittet.

 1. Opprett tegnmalene du vil bruke.
 2. Rediger eller opprett en avsnittsmal, eller plasser innsettingspunktet i avsnittet du vil formatere.
 3. Velg Ny kjedet mal (eller Ny kjedet linjemal) minst to ganger, og angi innstillinger for hver mal under Initialer og kjedede maler eller i dialogboksen med samme navn.
 4. Gjør ett av følgende:
  • For kjedede maler velger du Ny kjedet mal på nytt, velger [Gjenta] i tegnmalområdet og angir hvor mange kjedede maler som skal gjentas.

  • For kjedede linjemaler velger du Ny kjedet linjemal på nytt, velger [Gjenta] i tegnmalområdet og angir hvor mange linjer som skal gjentas.

  I enkelte tilfeller kan det hende at du vil hoppe over de(n) første malen(e). Et hendelseskalenderavsnitt kan for eksempel inneholde "Denne ukens hendelser" etterfulgt av dagene i uken og de tilhørende hendelsene. I dette tilfellet kan du opprette fem kjedede maler: én for "Denne ukens hendelser", én for dagen, hendelsen og hendelsestidspunktet og én siste med en [Gjenta]-verdi på 3, noe som ekskluderer den første kjedede malen fra sløyfen.

  [Gjenta]-elementet må stå til slutt i listen. Alle kjedede maler nedenfor [Gjenta] ignoreres.

  Sløyfe gjennom kjedede maler

 5. Velg OK.

Valg for tegnformatering i kjedede maler

Velg ett av følgende for å bestemme hvordan en kjedet mal skal slutte:

Merk:

Hvis du ikke vil at tegnet skal tas med i den kjedede malen som er formatert, velger du Opptil i stedet for Til og med når du definerer den kjedede malen.

Setninger

Punktum, spørsmålstegn og utropstegn angir slutten på en setning. Hvis et anførselstegn kommer etter skilletegnet, blir det regnet som en del av setningen.

Ord

Et hvilket som helst mellomrom eller blanktegn angir slutten på et ord.

Tegn

Et hvilket som helst tegn unntatt nullbreddemarkører (for ankere, stikkordmerker, XML-koder og så videre) er inkludert.

Merk:

Hvis du velger Tegn, kan du avslutte den kjedede malen ved å skrive inn et tegn, for eksempel et kolon eller punktum. Hvis du skriver inn flere tegn, vil alle disse tegnene avslutte malen. Hvis for eksempel overskriftene uten nivåer avsluttes med en bindestrek, et kolon eller et spørsmålstegn, kan du skrive inn -:? for å avslutte de kjedede malene der et av disse tegnene vises.

Bokstaver

Alle tegn som ikke er skilletegn, blanktegn, tall og symboler.

Sifre

De arabiske tallene 0–9 inkluderes.

Tegnet Slutt på kjedet mal

Utvider den kjedede malen frem til eller til og med tegnet du setter inn. Når du skal sette inn dette tegnet, velger du Tekst > Sett inn spesialtegn > Annet > Slutt på kjedet mal her.

Tabulatortegn

Forlenger den kjedede malen til eller til og med neste tabulatortegn (ikke tabulatorinnstillingen).

Tvunget linjeskift

Forlenger den kjedede malen til eller til og med neste tvungne linjeskift. (Velg Tekst > Sett inn skifttegn > Tvunget linjeskift.)

Tegnet Innrykk hit

Forlenger den kjedede malen til eller til og med neste forekomst av tegnet Innrykk hit. (Velg Tekst > Sett inn spesialtegn > Annet > Innrykk hit.)

Lange og korte mellomrom eller harde mellomrom

Forlenger den kjedede malen til eller til og med neste forekomst av mellomromtegnet. (Velg Tekst > Sett inn mellomrom > [mellomromtegnet].)

Forankret objektmerke

Forlenger den kjedede malen til eller til og med et merke for grafikk i tekst, som vises der det er satt inn grafikk i teksten.

Automatisk sidetall / Seksjonsmerke

Forlenger den kjedede malen til eller til og med sidetalls- eller seksjonsnavnmerket.

Avslutte en kjedet mal

I de fleste tilfeller avsluttes en kjedet mal når betingelsen i den definerte malen oppfylles, for eksempel etter tre ord eller etter et punktum. Ved å bruke tegnet for Slutt på kjedet mal her kan du imidlertid også avslutte en kjedet mal før betingelsen er oppfylt.

 1. Plasser innsettingspunktet der du vil at den kjedede malen skal slutte.
 2. Velg Tekst > Sett inn spesialtegn > Annet > Slutt på kjedet mal her.

Dette tegnet avslutter den kjedede malen ved dette punktet, uansett definisjon i malen.

Fjerne formateringen fra en kjedet mal

 • Velg den kjedede malen i dialogboksen Initialer og kjedede maler eller under Initialer og kjedede maler i dialogboksen Valg for avsnittsmal, og velg Slett.
 • Bruk en annen avsnittsmal.

Opprette GREP-maler

GREP er en avansert, mønsterbasert søketeknikk. Ved hjelp av GREP-maler kan du bruke en tegnmal på tekst som samsvarer med GREP-uttrykket du angir. Sett at du for eksempel vil bruke en tegnmal på alle telefonnumrene i en tekst. Når du oppretter en GREP-mal, velger du tegnmalen og angir GREP-uttrykket. Alle avsnitt som har tekst som samsvarer med GREP-uttrykket, formateres med denne tegnmalen.

Bruke GREP-maler til å formatere telefonnumre med en tegnstil

A. Tegnstil B. GREP-uttrykk 

David Blatner gir noen virkelige eksempler på GREP-maler på 5 ting du kan gjøre med GREP-maler. Cari Jansen har laget en serie i fire deler om GREP-maler. De starter på Innføring i GREP-maler.

 1. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil bruke GREP-formatering på enkeltstående avsnitt, markerer du avsnittene og velger GREP-maler på menyen i Avsnitt- eller Kontroll-panelet.
  • Hvis du vil bruke GREP-maler i en avsnittsmal, oppretter eller redigerer du en avsnittsmal og velger GREP-formatering-fanen til venstre i dialogboksen Valg for avsnittsmal.
 2. Velg Ny GREP-mal.

 3. Klikk til høyre for Bruk mal, og angi en tegnmal. Hvis du ikke har opprettet en tegnmal du vil bruke, velger du Ny tegnmal og angir hvilken formatering du vil bruke.

 4. Klikk til høyre for Til tekst, og gjør ett av følgende for å lage et GREP-uttrykk:

  • Skriv inn søkeuttrykket manuelt. (Se Metategn for søk.)

  • Velg ikonet Spesialtegn for søking til høyre for Til tekst-feltet, og opprett GREP-uttrykket ved å angi valg på undermenyene Plasseringer, Gjenta, Samsvar, Modifikatorer og Posix.

 5. Velg OK.

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?