Brukerveiledning Avbryt

Streker og fyll i tabeller

 1. Brukerhåndbok for InDesign
 2. Bli kjent med InDesign
  1. Innføring i InDesign
   1. Nyheter i InDesign
   2. Systemkrav
   3. Vanlige spørsmål
   4. Bruke Creative Cloud Libraries
  2. Arbeidsområde
   1. Grunnleggende om arbeidsområdet
   2. Tilpasse arbeidsområdet i InDesign
   3. Verktøykassen
   4. Angi innstillinger
   5. Berøringsbasert arbeidsområde
   6. Standard tastatursnarveier
   7. Gjenoppretting og angring for dokumenter
 3. Opprett dokumenter og velg layout
  1. Dokumenter og sider
   1. Opprette dokumenter
   2. Jobbe med malsider
   3. Arbeide med dokumentsider
   4. Angi sidestørrelse, marger og utfallende
   5. Arbeide med filer og maler
   6. Opprette bokfiler
   7. Legge til enkel sidenummerering
   8. Nummerere sider, kapitler og seksjoner
   9. Konvertere QuarkXPress- og PageMaker-dokumenter
   10. Dele innhold
   11. Forstå en grunnleggende arbeidsflyt for styrte filer
   12. Lagre dokumenter
  2. Rutenett
   1. Rutenett
   2. Formatere rutenett
  3. Layouthjelpemidler
   1. Linjaler
   2. Justere og fordele objekter ved hjelp av linjaler
   3. Måle objekter ved hjelp av måleverktøyet
 4. Legg til innhold
  1. Tekst
   1. Legge til tekst i rammer
   2. Koble tekst
   3. Tegnskrifter for land i Sørøst-Asia
   4. Arabiske og hebraiske funksjoner i InDesign
   5. Opprette tekst langs en bane
   6. Punktmerking og nummerering
   7. Tegnvarianter og spesialtegn
   8. Tekstjustering
   9. Tekstvariabler
   10. Generere QR-koder
   11. Redigere tekst
   12. Justere tekst
   13. Tekstflyt rundt objekter
   14. Forankrede objekter
   15. Tilknyttet innhold
   16. Formatere avsnitt
   17. Formatere tegn
  2. Typografi
   1. Bruke skrifter i InDesign
   2. Utligning og tegnavstand
  3. Formatere tekst
   1. Formatere tekst
   2. Bruk automatisk stil på tekst
   3. Arbeide med stilpakker
   4. Tabulatorer og innrykk
  4. Gjennomgå tekst
   1. Spore og gjennomgå endringer
   2. Legge til redigeringsmerknader i InDesign
   3. Importere PDF-kommentarer
  5. Stavekontroll og ordlister
   1. Kjøre stavekontroll, autokorrektur og dynamisk stavekontroll
   2. Opprette, legge til og administrere ordlister og ord
   3. Endre ordlisteinnstillinger
   4. Duden-ordbok
  6. Legge til referanser
   1. Opprette en innholdsfortegnelse
   2. Fotnoter
   3. Opprette et stikkordregister
   4. Sluttnoter
   5. Bildetekster
  7. Stiler
   1. Avsnitts- og tegnstiler
   2. Tilordne, eksportere og administrere stiler
   3. Objektmaler
   4. Initialer og kjedede stiler
   5. Arbeide med maler
   6. Linjeavstand
  8. Tabeller
   1. Formatere tabeller
   2. Opprette tabeller
   3. Tabell- og cellemaler
   4. Velge og redigere tabeller
   5. Streker og fyll i tabeller
  9. Interaktivitet
   1. Hyperkoblinger
   2. Dynamiske PDF-dokumenter
   3. Bokmerker
   4. Knapper
   5. Skjemaer
   6. Animasjon
   7. Kryssreferanser
   8. Strukturere PDF-dokumenter
   9. Sideoverganger
   10. Filmer og lyder
  10. Grafikk
   1. Forstå baner og former
   2. Tegne med blyantverktøyet
   3. Tegne med pennverktøyet
   4. Bruke innstillinger for linjer (streker) 
   5. Sammensatte baner og former
   6. Redigere baner
   7. Beskjæringsbaner
   8. Endre utseende på hjørner
   9. Rammer og objekter
   10. Justere og fordele objekter
   11. Koblet og innebygd grafikk
   12. Integrere AEM Assets
  11. Farge og gjennomsiktighet
   1. Bruke farger
   2. Bruke farger fra importert grafikk
   3. Arbeide med fargekart
   4. Blande trykkfarger
   5. Nyanser
   6. Forstå spotfarger og prosessfarger
   7. Blande farger
   8. Forløpninger
   9. Slå sammen gjennomsiktig grafikk
   10. Legge til effekter for gjennomsiktighet
 5. Søke og erstatte
  1. Søke etter og erstatte tekst
  2. Søke etter og erstatte skrifter
  3. Søke etter og erstatte tegnvarianter
  4. Søke etter og erstatte ved å bruke GREP-uttrykk og spørringer
  5. Finne og erstatt objekter
  6. Finne og erstatte farger
  7. Søkealternativer for å finne og erstatte
 6. Deling
  1. Jobbe med InDesign-nettsky-dokumenter (Beta)
  2. Vanlige spørsmål om InDesign-nettsky-dokumenter (Beta)
  3. Dele og samarbeide        
  4. Dele for gjennomgang
  5. Gå gjennom et delt InDesign-dokument
  6. Administrere tilbakemeldinger 
 7. Publisere
  1. Plassere, eksportere og publisere
   1. Publish Online
   2. Publish Online-dashbordet
   3. Kopiere, sette inn grafikk
   4. Eksportere innhold for EPUB
   5. Adobe PDF-valg
   6. Eksportere innhold til HTML
   7. Eksportere til Adobe PDF
   8. Eksportere til JPEG-format
   9. Eksportere HTML
   10. Oversikt over DPS og AEM Mobile
   11. Støttede filformater
  2. Skrive ut
   1. Skrive ut hefter
   2. Merker og utfallende
   3. Skrive ut dokumenter
   4. Trykkfarger, separasjon og rasterfrekvens
   5. Overtrykk
   6. Opprette PostScript- og EPS-filer
   7. Forhåndskontrollere filer før levering
   8. Skrive ut miniatyrer og dokumenter som er for store
   9. Forberede PDF-filer for trykkerier
   10. Forberede utskrift av separasjoner
 8. Utvide InDesign
  1. Automatisering
   1. Fletting
   2. Plugin-moduler
   3. Capture-utvidelsen i InDesign
   4. Skript
 9. Feilsøking
  1. Løste problemer
  2. Krasj ved oppstart
  3. Problemer med skrivebeskyttet Innstillinger-mappe
  4. Feilsøke filproblemer.
  5. Kan ikke eksportere PDF
  6. Gjenoppretting av dokumenter i InDesign

Om streker og fyll i tabeller

Det finnes mange måter å legge til streker og fyll i tabeller på. Bruk dialogoksen Tabellvalg til å endre streken for tabellrammen og til å legge til vekslende streker og fyll for kolonner og rader. Hvis du vil endre streker og fyll for enkeltceller eller topptekst-/bunntekstceller, bruker du dialogboksen Cellevalg eller panelene Fargeprøver, Strek og Farge.

Som standard overstyrer formateringen du velger i dialogboksen Tabellvalg, all tilsvarende formatering du tidligere har brukt i tabellceller. Hvis du imidlertid velger Behold lokal formatering i dialogboksen Tabellvalg, overstyres ikke strekene og fyllet som brukes i enkeltceller.

Hvis du bruker samme formatering flere ganger for tabeller eller celler, bør du opprette og bruke tabell- eller cellemaler.

Endre tabellrammen

Du kan endre tabellrammen ved hjelp av enten dialogboksen Tabelloppsett eller Strek-panelet.

 1. Mens innsettingspunktet er i en celle, velger du Tabell > Tabellvalg > Tabelloppsett.
 2. Angi innstillinger for tykkelse, type, farge, nyanse og brudd under Tabellramme. (Se Strek- og fyllvalg for tabeller.)
 3. Velg mellom følgende valg for opptegningsrekkefølge under Rekkefølge for strekopptegning:

  Beste hjørner

  Når dette valget er aktivert, vises radstreker i forgrunnen der streker med ulike farger møtes. Når streker, for eksempel doble linjer, krysses, slås de sammen og krysspunktene forbindes.

  Radstreker i forgrunnen

  Når dette valget er aktivert, vises radstreker i forgrunnen.

  Kolonnestreker i forgrunnen

  Når dette valget er aktivert, vises kolonnestreker i forgrunnen.

  InDesign 2.0-kompatibilitet

  Når dette valget er aktivert, vises radstreker i forgrunnen. Når streker, for eksempel dobbeltlinjer, krysses, slås de sammen og krysspunktene forbindes bare på de punktene der strekene krysser i T-form.

 4. Hvis du ikke vil at strekformatering for enkeltceller skal overstyres, velger du Behold lokal formatering.
 5. Velg OK.
Merk:

Hvis du fjerner streker og fyll fra en tabell, kan du velge Vis > Tillegg > Vis rammekanter for å vise cellegrensene for en tabell.

Legge til strek og fyll i celler

Du kan legge til strek og fyll i celler med dialogboksen Cellevalg, Strek-panelet eller Fargeprøver-panelet.

Legge til strek og fyll ved hjelp av Cellevalg

Du kan bestemme hvilke cellelinjer som skal formateres med en strek eller fyll ved å velge eller oppheve valget av linjer i forhåndsvisningen. Hvis du vil endre utseendet på alle radene eller kolonnene i tabellen, bruker du et vekslende strek- eller fyllmønster der det andre mønsteret er satt til 0.

 1. Velg typeverktøyet  , og plasser innsettingspunktet i eller marker cellen(e) du vil legge til en strek eller fyll for. Hvis du vil legge til strek eller fyll i topptekst-/bunntekstrader, markerer du topptekst-/bunntekstcellene i starten av tabellen.
 2. Velg Tabell > Cellevalg > Streker og fyll.
 3. Angi hvilke linjer strekendringene skal gjelde for, i området for forhåndsvisning. Hvis du for eksempel vil legge til en tykk strek for de utvendige linjene, men ikke for de innvendige linjene til de markerte cellene, klikker du på en innvendig linje for å fjerne markeringen av den. (Markerte linjer er blå, mens linjer uten markering er grå.)
  Marker linjene endringen skal gjelde for, i området for forhåndsvisning.

  Merk:

  Dobbeltklikk på en utvendig linje i området for forhåndsvisning hvis du vil markere hele det utvendige rektangelet. Dobbeltklikk på en innvendig linje hvis du vil markere de innvendige linjene. Trippelklikk hvor som helst i forhåndsvisningen hvis du vil markere eller fjerne markeringen av alle linjene.

 4. Angi innstillingene du vil bruke for tykkelse, type, farge, nyanse og brudd, under Cellestrek. (Se Strek- og fyllvalg for tabeller.)
 5. Angi innstillingene du vil bruke for farge og nyanse, under Cellefyll.
 6. Velg eventuelt Overtrykk strek og Overtrykk fyll, og velg OK.

Legge til en strek i celler ved hjelp av Strek-panelet

Strek-panelet er tilgjengelig i InDesign, men ikke i InCopy.

 1. Marker cellen(e) du vil endre. Hvis du vil bruke en strek i topp- eller bunntekstceller, markerer du topp- eller bunntekstraden.
 2. Velg Vindu > Strek for å vise Strek-panelet.
 3. Angi hvilke linjer strekendringene skal gjelde for, i området for forhåndsvisning.
 4. Kontroller at Objekt-knappen  er valgt i Verktøy-panelet. (Hvis Tekst-knappen  er valgt, påvirker strekendringene teksten, ikke cellene.)
 5. Angi en tykkelse og en strektype.

Legge til fyll i celler ved hjelp av Fargeprøver-panelet

 1. Marker cellen(e) du vil endre. Hvis du vil bruke fyll i topp- eller bunntekstceller, markerer du topp- eller bunntekstraden.
 2. Velg Vindu > Farge > Fargeprøver for å vise Fargeprøver-panelet.
 3. Kontroller at Objekt-knappen  er valgt. (Hvis Tekst-knappen  er valgt, påvirker fargeendringene teksten, ikke cellene.)
 4. Velg en fargeprøve.

Legge til en forløpning i celler ved hjelp av Forløpning-panelet

 1. Marker cellene du vil endre. Hvis du vil bruke en forløpning i topp- eller bunntekstceller, markerer du topp- eller bunntekstraden.
 2. Velg Vindu > Farge > Forløpning for å vise Forløpning-panelet.
 3. Klikk i forløpningssøylen for å bruke en forløpning på de markerte cellene. Juster innstillingene for forløpningen etter behov.

Legge til diagonale linjer i en celle

 1. Velg typeverktøyet  , og plasser innsettingspunktet i eller marker cellen(e) du vil legge til diagonale linjer i.
 2. Velg Tabell > Cellevalg > Diagonale linjer.
 3. Velg knappen for typen diagonal linje du vil legge til.
 4. Angi innstillingene du vil bruke for tykkelse, type, farge og brudd, under Linjestrek. Angi deretter en nyanseprosent og overtrykksvalg.
 5. Velg Diagonal i forgrunnen på Tegn-menyen hvis du vil plassere den diagonale linjen foran innholdet i cellen, eller velg Innhold i forgrunnen hvis du vil plassere den diagonale linjen bak innholdet i cellen. Velg deretter OK.

Strek- og fyllvalg for tabeller

Bruk følgende valg når du angir streker og fyll for tabellen eller cellene:

Tykkelse

Angir linjetykkelsen for tabell- eller cellerammen.

Tekst

Angir linjetypen, for eksempel tykk – tynn.

Farge

Angir fargen på tabell- eller cellerammen. Valgene som vises, er de som er tilgjengelige i Fargeprøver-panelet.

Nyanse

Angir hvor stor prosentdel trykkfarge av den gjeldende fargen som skal brukes på streken eller fyllet.

Bruddfarge

Bruker en farge på områdene mellom streker, punkter eller linjer. Dette valget er ikke tilgjengelig hvis det er valgt Heltrukket for Type.

Bruddnyanse

Bruker en nyanse på områdene mellom streker, punkter eller linjer. Dette valget er ikke tilgjengelig hvis det er valgt Heltrukket for Type.

Overtrykk

Når dette valget er aktivert, brukes trykkfargen som er angitt for Farge, over alle underliggende farger i stedet for at disse trykkfargene utmaskes.

Veksle mellom streker og fyll i en tabell

Du kan veksle mellom streker og fyll hvis du vil øke lesbarheten eller forbedre utseendet på tabellen. Vekslende streker og fyll i tabellrader påvirker ikke topp- og bunntekstrader. Vekslende streker og fyll i kolonner påvirker imidlertid topp- og bunntekstrader.

Innstillinger for vekslende streker og fyll overstyrer formatering for cellestreker, med mindre du velger Behold lokal formatering i dialogboksen Tabellvalg.

Merk:

Hvis du vil bruke fyll eller streker på alle brødtekstcellene i tabellen og ikke bare vekslende mønstre, kan du likevel bruke innstillingen for vekslende streker og fyll til å opprette slik mønstre. Hvis du vil gjøre det, angir du 0 for Neste i det andre mønsteret.

Før (til venstre) og etter (til høyre) vekslende fyll i en tabell

Legge til vekslende streker i en tabell

 1. Plasser innsettingspunktet i en celle, og velg Tabell > Tabellvalg > Bytter mellom radstreker eller Bytter mellom kolonnestreker.
 2. Velg mønstertypen du vil bruke, under Vekslende mønstre. Velg Egendefinert hvis du vil angi et mønster, for eksempel én kolonne med en tykk, svart linje fulgt av tre kolonner med tynne, gule linjer.
 3. Under Vekslende angir du fyllvalg både for det første og det neste mønsteret. Du kan for eksempel legge til en heltrukket strek i den første kolonnen og en linje av typen tykk–tynn i den neste kolonnen, slik at de veksler. Angi 0 for Neste hvis du vil at strekene skal påvirke alle rader eller kolonner.
  Merk:

  I tabeller som dekker flere rammer, starter ikke vekslende streker og fyll for rader på nytt ved begynnelsen av de andre rammene i artikkelen. (Se Bryte tabeller over rammer.)

 4. Velg Behold lokal formatering hvis du vil at formaterte streker som tidligere ble brukt i tabellen, fortsatt skal gjelde.
 5. Under Hopp over første og Hopp over siste angir du antallet rader eller kolonner i begynnelsen og på slutten av tabellen der du ikke vil at strekattributter skal vises. Velg deretter OK.

Legge til vekslende fyll i en tabell

 1. Plasser innsettingspunktet i en celle, og velg Tabell > Tabellvalg > Bytter mellom fyll.
 2. Velg mønstertypen du vil bruke, under Vekslende mønstre. Velg Egendefinert hvis du vil angi et mønster, for eksempel én rad med grå skyggelegging fulgt av tre rader med gul skyggelegging.
 3. Under Vekslende angir du fyllvalg både for det første og det etterfølgende mønsteret. Hvis du for eksempel valgte To kolonner om gangen under Vekslende mønstre, kan du skyggelegge de to første kolonnene med en grå nyanse og la de neste to kolonnene være tomme. Angi 0 for Neste hvis du vil at fyllet skal brukes på alle radene.
 4. Velg Behold lokal formatering hvis du vil at formaterte fyll som tidligere ble brukt i tabellen, fortsatt skal gjelde.
 5. Under Hopp over første og Hopp over siste angir du antallet rader eller kolonner i begynnelsen og på slutten av tabellen der du ikke vil at fyllattributter skal vises. Velg deretter OK.

Deaktivere vekslende streker og fyll i en tabell

 1. Plasser innsettingspunktet i tabellen.
 2. Velg Tabell > Tabellvalg > Bytter mellom radstreker, Bytter mellom kolonnestreker eller Bytter mellom fyll.
 3. Velg Ingen under Vekslende mønstre, og velg OK.

Mer som dette

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?