Slå sammen gjennomsiktig grafikk

Sammenslåing

Dokumenter eller grafikk som inneholder gjennomsiktighet, må vanligvis gjennom en prosess som kalles sammenslåing før de kan skrives ut. Ved sammenslåing deles gjennomsiktig grafikk opp i vektorbaserte områder og rastrerte områder. Etter hvert som grafikk blir mer kompleks (blanding av bilder, vektorer, tekst, spotfarger, overtrykk og så videre), blir også sammenslåing og resultater mer komplekse.

Sammenslåing kan være nødvendig når du skriver ut, eller når du lagrer eller eksporterer til andre formater som ikke støtter gjennomsiktighet. Hvis du vil beholde gjennomsiktighet uten å bruke sammenslåing når du oppretter PDF-filer, lagrer du filen som Adobe PDF 1.4 (Acrobat 5.0) eller senere.

Du kan angi sammenslåingsinnstillinger og deretter lagre og bruke dem som forvalg for sammenslåing av gjennomsiktige objekter. Gjennomsiktige objekter slås sammen i tråd med innstillingene i det valgte forvalget for sammenslåing.

Merk:

Sammenslåing av gjennomsiktighet kan ikke angres etter at filen er lagret.

Overlappende grafikk deles opp ved sammenslåing.

Merk:

Hvis du vil ha mer informasjon om utskriftsproblemer ved gjennomsiktighet, kan du se siden Print Service Provider Resources på Adobe Solutions Network (ASN) (bare på engelsk), som du finner på _noAdobes webområde.

Om forhåndsinnstillinger for sammenslåing av gjennomsiktige objekter

Hvis du jevnlig skriver ut eller eksporterer dokumenter som inneholder gjennomsiktighet, kan du automatisere sammenslåingen ved å lagre sammenslåingsinnstillinger i et forvalg for sammenslåing av transparente objekter. Deretter kan du bruke disse innstillingene ved utskrift og ved lagring og eksport av filer til PDF 1.3 (Acrobat 4.0) og i EPS- og PostScript-formater. I Illustrator kan du også bruke dem når du lagrer filer i tidligere versjoner av Illustrator eller kopierer til utklippstavlen. I Acrobat kan du bruke dem når du optimaliserer PDF-filer.

Disse innstillingene angir også hvordan sammenslåing skal skje når du eksporterer til formater som ikke støtter gjennomsiktighet.

Du kan velge en forhåndsinnstilling for sammenslåing av transparente objekter i Avansert-panelet i dialogboksen Skriv ut eller i den formatspesifikke dialogboksen som åpnes etter den første Eksporter- eller Lagre som-dialogboksen. Du kan opprette dine egne forhåndsinnstillinger for sammenslåing eller velge et av standardalternativene som følger med programvaren. Innstillingene i disse standardalternativene er utformet for å tilpasse kvaliteten og hastigheten på sammenslåingen til riktig oppløsning for rastrerte, gjennomsiktige områder, avhengig av hvordan dokumentet er tenkt brukt:

Høy oppløsning

brukes for endelig trykking og for prøvetrykk av høy kvalitet, for eksempel separasjonsbaserte prøvetrykk i farger.

Middels oppløsning

brukes for skrivebordsprøvetrykk og dokumenter som skrives ut etter behov på PostScript-fargeskrivere.

Lav oppløsning

brukes for raske prøvetrykk som skal skrives ut på svart-hvitt-skrivebordsskrivere, og for dokumenter som skal publiseres på Internett eller eksporteres til SVG.

Bruke en forhåndsinnstilling for sammenslåing for utskrift

Du kan velge et forvalg for sammenslåing i dialogboksen Skriv ut, eller i dialogboksen for et bestemt format som vises etter den første dialogboksen for eksport.

Hvis du jevnlig eksporterer eller skriver ut dokumenter med gjennomsiktighet, kan du automatisere sammenslåingen ved å arkivere sammenslåingsinnstillinger i et forvalg for sammenslåing av transparente objekter. Deretter kan du bruke disse innstillingene når du skriver ut eller eksporterer til formatene PDF 1.3 (Acrobat 4.0) eller EPS.

 1. I Avansert-panelet i dialogboksen Skriv ut, Eksporter EPS eller Eksporter Adobe PDF velger du et egendefinert forvalg eller ett av følgende standardforvalg:

  Lav oppløsning

  Brukes for raske prøvetrykk som skal skrives ut på svart-hvitt-skrivebordsskrivere, og for dokumenter som skal publiseres på Internett.

  Middels oppløsning

  Brukes for skrivebordsprøvetrykk og dokumenter som skrives ut etter behov på Adobe PostScript-fargeskrivere.

  Høy oppløsning

  Brukes for endelig trykkpresseutskrift og for prøvetrykk av høy kvalitet, for eksempel separasjonsbaserte prøvetrykk i farger.

  Merk:

  Innstillingene for sammenslåing brukes bare hvis dokumentet inneholder gjennomsiktige objekter, eller hvis Simuler overtrykk er markert under Utskrift i dialogboksen Eksporter Adobe PDF.

Opprette eller redigere et forvalg for sammenslåing av transparente objekter

Du kan lagre forvalg for sammenslåing av transparente objekter i en egen fil, slik at det blir enkelt å sikkerhetskopiere dem eller gi servicebyråer, klienter eller andre i arbeidsgruppen tilgang til dem. I InDesign har forvalgsfiler for sammenslåing av gjennomsiktighet filtypen .flst.

 1. Velg Rediger > Forhåndsinnstilling for sammenslåing av gjennomsiktige objekter.
 2. Gjør ett av følgende:
  • Hvis du vil opprette et nytt forvalg, velger du Ny.

  • Hvis du vil basere et forvalg på et forhåndsdefinert forvalg, markerer du et i listen og velger Ny.

  • Hvis du vil redigere et eksisterende forvalg, velger du forvalget og klikker Rediger.

  Merk:

  Du kan ikke redigere standard forvalg for sammenslåing.

 3. Velge alternativer for sammenslåing.
 4. Klikk OK for å gå tilbake til dialogboksen Fohåndsinnstillinger for sammenslåing av gjennomsiktighet, og klikk OK igjen.

Eksportere og importere et egendefinert forvalg for sammenslåing av transparente objekter

Du kan eksportere og importere forvalg for sammenslåing av gjennomsiktighet hvis du vil dele dem med trykkeri, kunder eller andre i arbeidsgruppen.

 1. Velg Rediger > Forhåndsinnstilling for sammenslåing av gjennomsiktige objekter.
 2. Merk et forvalg i listen.
 3. Gjør ett av følgende:
  • Hvis du vil eksportere et forvalg til en separat fil, klikker du Arkiver (InDesign) eller Export (Illustrator), angir navn og plassering og klikker Arkiver.

   Du bør vurdere å lagre forvalget utenfor programmets innstillingsmappe. Da går den ikke tapt hvis du sletter innstillingene.

  • Hvis du vil importere forvalg fra en fil, klikker du Last inn (InDesign) eller Import (Illustrator). Finn og merk filen som inneholder forvalget du vil laste inn, og velg deretter Åpne.

Gi nytt navn til eller slette et egendefinert forvalg for sammenslåing av transparente objekter

 1. Velg Rediger > Forhåndsinnstilling for sammenslåing av gjennomsiktige objekter.
 2. Merk et forvalg i listen.
 3. Gjør ett av følgende:
  • Hvis du vil gi nytt navn til et eksisterende forvalg, velger du Rediger (Edit), skriver inn et nytt navn og klikker OK.

  • Hvis du vil slette en forhåndsvisning, klikker du Slett og deretter OK for å bekrefte slettingen.

  Merk:

  Standardforvalg kan ikke slettes.

Slå sammen enkeltoppslag

Du kan bruke sammenslåingsinnstillinger på enkeltoppslag i et dokument, slik at du overstyrer forvalget du har angitt for hele dokumentet eller boken. Dette er nyttig for å kontrollere sammenslåingskvaliteten i dokumenter med en blanding av bilder med høy oppløsning og mye gjennomsiktighet og bilder med lav oppløsning. I dette tilfellet kan du slå sammen det kompliserte oppslaget med høy kvalitet og bruke et raskere forvalg for sammenslåing av lavere kvalitet på de andre oppslagene.

Ved utskrift eller eksport kan du gå tilbake til sammenslåingsinnstillingene for dokumentet eller boken.

 1. Vis oppslaget i dokumentvinduet.
 2. Velg Sammenslåing av oppslag på menyen i Sider-panelet.
 3. Velg ett eller flere av følgende valg, og velg deretter OK:

  Standard

  Bruker dokumentets forvalg for sammenslåing for dette oppslaget.

  Ingen (ignorer gjennomsiktighet)

  Ignorerer gjennomsiktighet for oppslaget. Dette valget er nyttig når et grafisk servicebyrå skal utføre problemløsing.

  Egendefinert

  Åpner dialogboksen Innstillinger for sammenslåing av egendefinert oppslag, der du kan angi innstillinger.

Ignorere forhåndsinnstillingen for sammenslåing i et enkeltoppslag

 1. Velg Ignorer oppslagoverstyringer fra et hvilket som helst av følgende steder i InDesign:
  • Panelet Forhåndsvisning av sammenslåing (Vindu > Utskrift > Forhåndsvisning av sammenslåing).

  • Under Avansert i dialogboksen Skriv ut eller Eksporter Adobe PDF.

Alternativer for sammenslåing av gjennomsiktige objekter

Du kan angi alternativer for sammenslåing av gjennomsiktige objekter når du oppretter, redigerer eller forhåndsviser forvalg for sammenslåing i Illustrator, InDesign eller Acrobat.

Alternativer for utheving (forhåndsvisning)

Ingen (fargeforhåndsvisning)

Deaktiverer forhåndsvisning.

Kompliserte områder som punktgrafikk

Uthever områdene som blir rastrert av ytelseshensyn (som angitt med glidebryteren for raster/vektor). Husk at grensene for det uthevede området har større sannsynlighet for å skape overgangsproblemer (avhengig av innstillingene i skriverdriveren og rastreringsoppløsningen). Du kan redusere overgangsproblemer ved å velge Beskjær komplekse områder.

Gjennomsiktige objekter

Uthever objektene som er kilder for gjennomsiktighet, for eksempel objekter som er delvis gjennomsiktige (blant annet bilder med alfakanaler), objekter med blandingsmodi og objekter med tetthetsmasker. Vær også oppmerksom på at stiler og effekter kan inneholde gjennomsiktighet, og overtrykksobjekter kan behandles som kilder for gjennomsiktighet hvis de brukes i gjennomsiktighet, eller hvis overtrykket må slås sammen.

Alle objekter som påvirkes

Uthever alle objekter som er involvert i gjennomsiktighet, bl.a. transparente objekter og objekter som blir overlappet av transparente objekter. De uthevede objektene blir påvirket av sammenslåingen – strekene eller mønstrene blir utvidet, deler av dem kan bli rastrert og så videre.

Påvirkede koblede EPS-filer (bare Illustrator)

Uthever alle koblede EPS-filer som påvirkes av gjennomsiktighet.

Påvirket grafikk (bare InDesign)

Uthever alt montert innhold som påvirkes av gjennomsiktighet eller gjennomsiktighetseffekter. Dette alternativet er nyttig for trykkerier som må se grafikk som krever spesiell påpasselighet for å kunne skrives ut riktig.

Utvidede mønstre (Illustrator og Acrobat)

Uthever alle mønstre som vil utvides når de brukes i gjennomsiktighet.

Vektoriserte streker

Uthever alle strøk som vil få konturer hvis de brukes i gjennomsiktighet eller fordi Konverter alle strøk til omriss er valgt.

Vektorisert tekst (Outlined Text) (Illustrator og InDesign)

Uthever all tekst som vil få konturer hvis den brukes i gjennomsiktighet eller fordi Konverter all tekst til konturer er valgt.

Merk:

På den endelige utskriften kan strøk og tekst med konturer vises litt annerledes enn de opprinnelige. Dette gjelder spesielt svært tynne strøk og svært liten tekst. Forhåndsvisning av sammenslåing uthever imidlertid ikke dette endrede utseendet.

Fyll tekst og strøk med raster (bare InDesign)

Uthever tekst og streker som har punktgrafikkfyll som følge av sammenslåing.

Alle rastrerte områder (Illustrator og InDesign)

Uthever objekter og skjæringspunkt mellom objekter som vil rastreres fordi det ikke finnes andre måter å vise dem på i PostScript, eller fordi de er mer komplekse enn terskelen som er angitt med glidebryteren for raster/vektor. Skjæringspunktet mellom to gjennomsiktige graderinger rastreres for eksempel alltid, selv om verdien for raster/vektor er 100. Valget Alle rastrerte områder viser også punktgrafikk (f.eks. Photoshop-filer) som er involvert i gjennomsiktighet, og effekter som f.eks. skygger og uttoning. Vær oppmerksom på at behandlingen tar lengre tid med dette alternativet enn med de andre alternativene.

Forvalgsalternativer for sammenslåing av gjennomsiktige objekter

Navn/forvalg

Angir navnet på forvalget. Avhengig av dialogboksen kan du angi et navn i Navn-boksen eller godta standardnavnet. Du kan angi navnet på en eksisterende forvalg for å redigere det forvalget, men du kan ikke redigere standardforvalgene.

Raster-/vektorbalanse:

Angir hvor mye vektorinformasjon som vil beholdes. Høye innstillinger beholder flere vektorobjekter, mens lave innstillinger rastrerer flere vektorobjekter. Middels innstillinger beholder enkle områder i vektorform og rastrerer komplekse områder. Velg den laveste innstillingen for å rastrere all grafikk.

Merk:

Hvor mye rastrering som brukes, avhenger av kompleksiteten til siden, og typen overlappende objekter.

Oppløsning for strektegning og tekst

Rastrerer alle objekter, inkludert bilder, vektorgrafikk, tekst og graderinger, til den angitte oppløsningen. Acrobat og InDesign tillater opptil 9600 bildepunkter per tomme (ppi) for strektegninger, og 1200 ppi for graderingsnett. Illustrator tillater opptil 9600 ppi både for strektegninger og graderingsnett. Oppløsningen påvirker presisjonen til skjæringspunktene ved sammenslåing. Oppløsningen for strektegninger og tekst bør normalt være mellom 600 og 1200 for å få høy kvalitet på rastreringen, spesielt for tekst i Serif-skrift eller liten punktstørrelse.

Oppløsning for graderinger og nett / Forløpnings- og nettoppløsning (Gradient And Mesh Resolution)

Angir oppløsningen, fra 72 til 2400 ppi, for graderinger og Illustrator-nettobjekter som rastreres på grunn av sammenslåing. Oppløsningen påvirker presisjonen til skjæringspunktene ved sammenslåing. Forløpnings- og nettoppløsning skal vanligvis angis til mellom 150 og 300 ppt. Kvaliteten på graderinger, skygger og uttoning vil nemlig ikke bli bedre ved høyere oppløsning, men utskriftstiden og filstørrelsen vil øke.

Konverter all tekst til omriss

Konverterer alle typeobjekter (punkttype, områdetype og banetype) til omriss og forkaster all tegninformasjon på sider som inneholder gjennomsiktighet. Dette alternativet sikrer at tekstbredden forblir konsekvent under sammenslåingen. Vær oppmerksom på at hvis du aktiverer dette alternativet, vil små skrifter se litt tykkere ut når de vises i Acrobat eller skrives ut på skrivebordsskrivere med lav oppløsning. Kvaliteten på teksten påvirkes ikke ved utskrift på skrivere eller fotosettere med høy oppløsning.

Konverter alle strøk til omriss

Konverterer alle strøk til enkle fylte baner på sider som inneholder gjennomsiktighet. Dette alternativet sikrer at strøkbredden forblir konsekvent under sammenslåingen. Vær oppmerksom på at hvis du aktiverer dette alternativet, vil tynne strøk se litt tykkere ut, og sammenslåingsresultatet kan bli dårligere.

Beskjær kompliserte områder

Sikrer at grensene mellom vektorgrafikk og rastrert grafikk faller langs objektbanene. Dette alternativet reduserer overgangsartefakter som oppstår når deler av et objekt rastreres mens en annen del av objektet beholdes i vektorform. Markering av dette valget kan imidlertid føre til baner som er for komplekse til at skriveren kan håndtere dem.

Merk:

Noen skriverdrivere behandler raster og vektor forskjellig, og dette kan noen ganger resultere i fargeoverganger. Du kan kanskje redusere overgangsproblemene ved å deaktivere noen skriverdriverspesifikke fargestyringsinnstillinger. Disse innstillingene varierer fra skriver til skriver. Se i dokumentasjonen som fulgte med skriveren, for å få mer informasjon.

Overganger, der punktgrafikk og vektorer møtes.

(Bare Illustrator) Select Preserve Alpha Transparency (bare dialogboksen Flatten Transparency)

Beholder den generelle tettheten i sammenslåtte objekter. Når du bruker dette alternativet, går blandingsmodi og overtrykk tapt. Utseendet beholdes imidlertid i den behandlede grafikken, sammen med graden av alfagjennomsiktighet (som ved rastrering av grafikk med gjennomsiktig bakgrunn). Behold alfagjennomsiktighet (Preserve Alpha Transparency) kan være nyttig når du eksporterer til SWF eller SVG, fordi begge formatene støtter alfagjennomsiktighet.

(Bare Illustrator) Select Preserve Spot Colors And Overprints (bare dialogboksen Flatten Transparency)

Beholder generelt spotfarger. Beholder også overtrykk for objekter som ikke brukes i gjennomsiktighet. Velg dette alternativet når du skal skrive ut separasjoner og dokumentet inneholder spotfarger og overtrykksobjekter. Ikke velg dette alternativet når du skal lagre filer for bruk i sideoppsettsprogrammer. Overtrykte områder som brukes i gjennomsiktighet, slås sammen når dette alternativet er valgt, mens overtrykk i andre områder beholdes. Resultatet er uforutsigbart når filen skrives ut fra et sideoppsettsprogram.

Behold overtrykk (bare Acrobat)

Blander fargen i gjennomsiktig grafikk med bakgrunnsfargen for å skape en overtrykkseffekt.

Forhåndsvise områdene av grafikken som skal slås sammen

Bruk forhåndsvisningsalternativene i Forhåndsvisning av sammenslåing til å utheve områdene som skal påvirkes av sammenslåingen. Denne fargekodede informasjonen kan du bruke til å justere sammenslåingsalternativene.

Merk:

Forhåndsvisning av sammenslåing er ikke beregnet for nøyaktig forhåndsvisning av spotfarger, overtrykk og blandingsmodi. Bruk i stedet modusen Forhåndsvisning av overtrykk til disse formålene.

 1. Åpne panelet (eller dialogboksen) Forhåndsvisning av sammenslåing (Flattener Preview):
  • I Illustrator velger du Window > Flattener Preview.

  • I Acrobat velger du Verktøy > Trykkeriarbeid > Forhåndsvisning av sammenslåing.

  • I InDesign velger du Vindu > Utskrift > Forhåndsvisning av sammenslåing.

 2. På Utheving-menyen velger du hvilke typer områder du vil utheve. Hvilke alternativer som er tilgjengelige, avhenger av innholdet i grafikken.
 3. Velg sammenslåingsinnstillingene du vil bruke: Velg et forvalg eller, hvis dette er mulig, angi bestemte alternativer.
  Merk:

  (Illustrator) Hvis sammenslåingsinnstillingene ikke vises, velger du Show Options på panelmenyen for å vise dem.

 4. Hvis grafikken inneholder overtrykksobjekter som brukes med gjennomsiktige objekter, velger du et alternativ på overtrykksmenyen i Illustrator. Du kan beholde, simulere eller forkaste overtrykk. I Acrobat velger du Behold overtrykk for å blande fargen i gjennomsiktig grafikk med bakgrunnsfargen for å skape en overtrykkseffekt.
 5. Du kan når som helst klikke Oppdater for å vise en oppdatert forhåndsvisningsversjon basert på disse innstillingene. Det kan ta noen sekunder før forhåndsvisningsbildet vises, avhengig av hvor kompleks grafikken er. I InDesign kan du også velge Oppdater utheving automatisk.
  Merk:

  I Illustrator og Acrobat kan du klikke i forhåndsvisningsområdet for å forstørre forhåndsvisningen. Alt+klikk / Tilvalg+klikk i forhåndsvisningsområdet for å zoome ut. Hvis du vil panorere forhåndsvisningen, holder du nede mellomromstasten og drar i forhåndsvisningsområdet.

Oppdatere forhåndsvisningen i panelet Forhåndsvisning av sammenslåing

 • Hvis du vil at visningen skal oppdateres automatisk hver gang den er foreldet og inaktiv, velger du Autooppdater utheving.
 • Hvis du vil oppdatere visningen manuelt, velger du Oppdater.

  I begge tilfeller blir visningen oppdatert i dokumentvinduet i henhold til innstillingene du velger for sammenslåing av gjennomsiktighet.

Gode rutiner ved oppretting av gjennomsiktighet

I de fleste tilfeller gir sammenslåing gode resultater når du bruker riktig forhåndsdefinert forvalg for sammenslåing, eller hvis du oppretter et forvalg med passende innstillinger for den endelige utskriften. Hvis du vil ha en komplett referanse og problemløsingsoversikt over hvordan gjennomsiktighet påvirker utskrift, ser du dokumentet "Achieving Reliable Print Output with Transparency" på Internett-området for Adobe. (Dokumentet er bare tilgjengelig på engelsk.)

Hvis dokumentet inneholder kompliserte, overlappende områder og du trenger utskrift med høy oppløsning, får du mer pålitelig utskrift ved å følge noen grunnleggende retningslinjer:

Merk:

Hvis du bruker gjennomsiktighet i dokumenter som skal skrives ut med høy oppløsning, bør du ta dette opp med det grafiske servicebyrået. God kommunikasjon mellom deg og det grafiske servicebyrået hjelper deg med å oppnå resultatene du forventer.

Overskrive objekter

Selv om sammenslåtte objekter ser transparente ut, er de faktisk ikke-transparente, og objekter under dem vises ikke gjennom dem. Men hvis du ikke bruker overtrykkssimulering, kan sammenslåingen av gjennomsiktighet kunne bevare enkelt overtrykk av objekter ved eksport til PDF eller utskrift. I slike tilfeller bør de som mottar PDF-filen som opprettes, velge Forhåndsvisning av overtrykk i Acrobat 5.0 eller senere for å få en nøyaktig visning av overtrykkresultatene.

Hvis du bruker overtrykkssimulering, vil sammenslåingen av gjennomsiktighet gi en simulering av hvordan overtrykkene ser ut, og denne simuleringen fører til at alle objektene blir ikke-transparente. I PDF-utskrifter konverteres spotfarger til prosessfargeekvivalenter. Derfor bør ikke Simuler overtrykk markeres for utdata som senere skal fargesepareres.

Spotfarger og blandingsmodi

Når du bruker spotfarger med visse blandingsmodi, oppstår det av og til uventede resultater. Dette er fordi InDesign bruker prosessfargeekvivalenter på skjermen, men spotfarger under utskrift. I tillegg kan isolert blanding i importert grafikk føre til utmasking i det aktive dokumentet.

Hvis du bruker blanding, bør du kontrollere designen regelmessig ved å velge Forhåndsvisning av overtrykk på Vis-menyen. Forhåndsvisning av overtrykk gir deg et inntrykk av hvordan spotfarger som overtrykkes eller virker sammen med gjennomsiktige objekter, kommer til å se ut. Hvis den visuelle effekten ikke er som du ønsker, utfører du ett av eller begge disse trinnene:

 • Bruk en annen blandingsmodus eller ingen blandingsmodus. Unngå disse blandingsmodiene når du arbeider med spotfarger: Differens, Utelatelse, Kulør, Metning, Farge og Lysstyrke.

 • Bruk en prosessfarge der det er mulig.

Blandingsområde

Hvis du bruker gjennomsiktighet for objekter i et oppslag, konverteres alle fargene i dette oppslaget til blandingsområdet du har valgt for gjennomsiktighet (Rediger > Blandingsområde for gjennomsiktighet), enten Dokument-RGB eller Dokument-CMYK, selv om de ikke brukes i gjennomsiktigheten. Hvis alle fargene konverteres, gir det konsekvens mellom to objekter med samme farge på et oppslag, og mer dramatisk fargeoppførsel på kantene av gjennomsiktigheten unngås. Farger konverteres "på direkten" mens du tegner objekter. Farger i montert grafikk som virker sammen med gjennomsiktighet, konverteres også til blandingsområdet. Dette påvirker hvordan fargene vises på skjermen og på utskrift, men ikke hvordan fargene defineres i dokumentet.

Gjør ett av følgende, avhengig av arbeidsflyten:

 • Hvis du oppretter dokumenter bare for utskrift, velger du Dokument-CMYK som blandingsområde.

 • Hvis du oppretter dokumenter bare for Internett, velger du Dokument-RGB.

 • Hvis du oppretter dokumenter for både utskrift og Internett, avgjør du hva som er viktigst, og deretter velger du blandingsområdet som svarer til den endelige utskriften.

 • Hvis du lager et dokument for utskrift med høy oppløsning som du også vil publisere som et høyprofil-PDF-dokument på et Internett-område, må du kanskje bytte blandingsområdet frem og tilbake før endelig utskrift. I dette tilfellet bør du prøvetrykke fargen på nytt for hvert oppslag med gjennomsiktighet og unngå å bruke blandingsmodiene Differens og Utelatelse. Disse modiene kan endre utseendet dramatisk.

Tekst

Hvis tekst er nær transparente objekter, kan det innvirke på transparente objekter på uventede måter. Tekst som for eksempel flytes rundt et transparent objekt, overlapper kanskje ikke det faktiske objektet, men tegnvariantene kan være nær nok til å virke inn på gjennomsiktigheten. I dette tilfellet kan sammenslåing konvertere tegnvariantene til vektorer, som resulterer i tykkere strekbredde bare for tegnvariantene.

Hvis dette skjer, må du gjøre ett av følgende:

 • Flytt teksten til toppen av stablerekkefølgen. Bruk markeringsverktøyet til å velge tekstrammen, og velg deretter Objekt > Plasser > Legg foran.

 • Utvid all tekst til vektorer for å få en konsekvent effekt i hele dokumentet. Hvis du vil utvide all tekst til vektorer, velger du Konverter all tekst til vektorer i dialogboksen Valg for forvalg for sammenslåing av transparente objekter. Markering av dette valget kan påvirke behandlingshastigheten.

Bildeerstatning

Sammenslåingen krever høyoppløsningsdata for at et dokument med gjennomsiktighet skal behandles nøyaktig. I en arbeidsflyt for OPI-forhåndsvisning brukes imidlertid plassholder- eller forhåndsvisningsbilder, som senere erstattes av versjoner med høy oppløsning av en OPI-server. Hvis sammenslåingen ikke har tilgang til høyoppløsningsdataene, blir det ikke produsert OPI-kommentarer og bare forhåndsvisningsbildene med lav oppløsning blir skrevet ut, noe som fører til bilder med lav oppløsning i den endelige utskriften.

Hvis du arbeider i en OPI-arbeidsflyt, bør du vurdere om du skal bruke InDesign til å erstatte bilder før du arkiverer dokumentet som PostScript. For å gjøre dette må du angi innstillinger både når du monterer EPS-grafikken og når du skriver den ut. Når du skal montere EPS-grafikken, velger du Les innebygde OPI-bildekoblinger i dialogboksen Valg for EPS-import. Når du skriver ut, velger du OPI-bildeerstatning under Avansert i dialogboksen Skriv ut eller Eksporter EPS.

Fargekonvertering

Hvis et transparent objekt overlapper et spotfargeobjekt, kan det oppstå uønskede resultater når du eksporterer til EPS-format og deretter konverterer spotfarger til prosessfarger når du skriver ut eller lager fargeseparasjoner i et annet program enn InDesign.

Hvis du vil forhindre problemer i disse tilfellene, bruker du trykkfargebehandling til å konvertere spotfarger til prosessfargeekvivalenter etter behov før eksport fra InDesign. En annen måte å forhindre at det oppstår problemer på, er å forsikre deg om at spottrykkfargene er konsekvente både i originalprogrammet (for eksempel Adobe Illustrator) og InDesign. Dette kan bety at du må åpne et Illustrator-dokument, konvertere en spotfarge til en prosessfarge, eksportere den til EPS igjen og deretter montere EPS-filen i InDesign.

Adobe PDF-filer

Når du eksporterer et dokument til Acrobat 4.0 (Adobe PDF 1.3) og dokumentet har gjennomsiktighet, brukes alltid sammenslåing. Dette kan virke inn på utseendet til de transparente objektene. Innhold uten gjennomsiktighet blir ikke slått sammen hvis ikke Simuler overtrykk er valgt under Utskrift i dialogboksen Eksporter Adobe PDF. Gjør derfor ett av følgende når du eksporterer et InDesign-dokument med gjennomsiktighet til Adobe PDF:

 • Når det er mulig, bør du velge kompatibilitet med Acrobat 5.0 (Adobe PDF 1.4), Acrobat 6.0 (Adobe PDF 1.5) eller Acrobat 7.0 (Adobe PDF 1.6) i dialogboksen Eksporter Adobe PDF for å beholde gjennomsiktigheten aktiv og redigerbar. Forsikre deg om at det grafiske servicebyrået du bruker, kan håndtere filer fra Acrobat 5.0, Acrobat 6.0 eller Acrobat 7.0.

 • Hvis du må bruke Acrobat 4.0-kompatibilitet når dokumentet inneholder spotfarger, og du vil opprette en PDF-fil for visning på skjerm (for eksempel en kunderapport), bør du velge Simuler overtrykk under Utskrift i dialogboksen Eksporter Adobe PDF. Dette valget gir en riktig simulering av spotområder og gjennomsiktige områder. Mottakerne av PDF-filen behøver ikke å velge Forhåndsvisning av overtrykk for å se hvordan dokumentet vil se ut på utskrift. Valget Simuler overtrykk konverterer imidlertid alle spotfarger til prosessfargeekvivalenter i den resulterende PDF-filen, så du må kontrollere at du deaktiverer dette valget når du oppretter PDFen for endelig produksjon.

 • Vurder å bruke det forhåndsdefinerte forvalget for Adobe PDF [Trykkvalitet]. Dette forvalget inneholder innstillinger for sammenslåing som passer for kompliserte dokumenter som skal skrives ut med høy oppløsning.

Overlapping

Sammenslåing kan konvertere vektorer til rastrerte områder. Overlappinger som brukes på grafikk i Adobe Illustrator, og som bruker streker og monteres i InDesign, beholdes. Overlapping som brukes på vektorgrafikk som er tegnet i InDesign, og som deretter rasteres, kan gå tapt.

Hvis du vil beholde flest mulig objekter som vektorer, velger du forvalget [Høy oppløsning] for sammenslåing av transparente objekter under Avansert i dialogboksen Skriv ut eller Eksporter Adobe PDF.

Adobe-logoen

Logg på kontoen din