Merknader-funksjonen i InDesign bruker brukernavn i arbeidsflyten til å identifisere forfatteren av en merknad eller en sporet endring. Merknader og sporede endringer fargekodes for hver bruker. Fargekodene defineres i innstillingene for merknader i InDesign eller dialogboksen Bruker i InCopy (Fil > Bruker).

Notater kan bare vises i tekst. I InDesign kan de bare skrives ut fra artikkelredigering, og de kan ikke eksporteres til PDF.

Legge til redigeringsmerknader

Når du legger til merknader i behandlet innhold i InDesign, blir de tilgjengelige for andre i arbeidsflyten. Merknadene er hovedsakelig ment å brukes med en InCopy-arbeidsflyt, men du kan ha nytte av dem i InDesign. Du kan for eksempel montere tekst i merknader som du kanskje vil ha med i artikkelen senere. Hvis du eksporterer til Adobe PDF i InCopy, kan merknadene konverteres til PDF-kommentarer.

 1. Velg tekstverktøyet, klikk der du vil plassere merknaden, og velg Tekst > Merknader > Ny merknad.

  Når du redigerer i Artikkelredigering, vises markørene. I layoutvisningen vises Merknader-panelet.

 2. Skriv inn merknaden mellom merknadsmarkørene, eller skriv inn merknaden i Merknader-panelet.

Du kan legge til så mange merknader du vil, hvor som helst. Du kan imidlertid ikke opprette en merknad i en annen merknad.

Hvis du vil vise eller skjule merknader, velger du Vis > Tillegg > Vis/Skjul merknader.

Bruke merknadsmodus

Merknadsmodusen er en praktisk måte å dele eller slette merknader på avhengig av hvor innsettingspunktet står og hvilken tekst som er markert.

 1. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil opprette en ny merknad, plasserer du innsettingspunktet i teksten.

  • Hvis du vil konvertere tekst til en merknad, markerer du teksten.

  • Hvis du vil dele en merknad, plasserer du innsettingspunktet i en merknad.

  • Hvis du vil konvertere en merknad til tekst, markerer du merknadsmarkørene (i artikkelvisning).

  • Hvis du vil flytte innsettingspunktet fra en merknad, plasserer du innsettingspunktet ved begynnelsen eller slutten av merknaden.

 2. Velg Tekst > Merknader > Merknadsmodus.

Administrere merknader

Et merknadsanker  viser plasseringen til en merknad. Merknader-panelet viser innholdet i merknaden sammen med informasjon om merknaden.

 • Hvis du vil konvertere tekst til en merknad, markerer du teksten og velger Tekst > Merknader > Konverter til merknad. En ny merknad opprettes. Den markerte teksten fjernes fra artikkelen og limes inn i en ny merknad. Merknadsankeret eller -markøren er plassert der teksten du markerte, ble klipt ut.

 • Hvis du vil konvertere en merknad til tekst, går du til Merknader-panelet og markerer merknaden som du vil legge til i dokumentteksten. Du kan eventuelt markere teksten i den innebygde merknaden i Artikkelredigering. Deretter velger du Tekst > Merknader > Konverter til tekst.

 • Hvis du vil dele en merknad, plasserer du innsettingspunktet der du vil dele merknaden, og velger Tekst > Merknader > Del merknad.

 • Hvis du vil navigere mellom merknader, klikker du innsettingspunktet i artikkelen og velger Tekst > Merknader > Forrige merknad eller Merknader > Neste merknad.

Innstillinger for redigering av merknader

Med innstillingene kan du angi farge på merknadsankere, merknadsmarkører og bakgrunner når de er innebygd i Artikkelredigering. Du kan også velge å vise merknadsinformasjon som et verktøytips, og du kan velge om du vil inkludere merknadsinnholdet i Finn/endre-operasjoner og stavekontroll i Artikkelredigering.

 1. Velg Rediger > Innstillinger > Merknader (Windows) eller InDesign > Innstillinger > Merknader (Mac OS).

 2. Velg en farge for merknadsankere og -markører på menyen Merknadsfarge. Velg [Brukerfarge] for å bruke fargen som er angitt i dialogboksen Bruker. Dette er spesielt nyttig hvis mer enn én person arbeider på filen.

 3. Marker Vis verktøytips for merknader hvis du vil at merknadsinformasjon og noe av eller alt merknadsinnholdet skal vises som et verktøytips når musepekeren holdes over et merknadsanker i layoutvisning eller en merknadsmarkør i Artikkelredigering.

 4. Angi om du vil inkludere innebygd merknadsinnhold når du bruker kommandoene Finn/endre og Stavekontroll (bare i Artikkelredigering).

  Merk:

  I layoutvisning kan du ikke bruke kommandoene Finn/endre og Stavekontroll til å søke etter innholdet i merknader, uansett hvilke innstillinger som er angitt i dialogboksen Innstillinger. Endre alle redigerer imidlertid innholdet i merknader.

 5. Marker enten [Ingen] eller [Merknadsfarge] (fargen du velger i trinn 2) for å bruke bakgrunnsfargen til en innebygd merknad.

 6. Velg OK.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet