Brukerveiledning Avbryt

Forankrede objekter

 1. Brukerhåndbok for InDesign
 2. Bli kjent med InDesign
  1. Innføring i InDesign
   1. Nyheter i InDesign
   2. Systemkrav
   3. Vanlige spørsmål
   4. Bruke Creative Cloud Libraries
  2. Arbeidsområde
   1. Grunnleggende om arbeidsområdet
   2. Tilpasse arbeidsområdet i InDesign
   3. Verktøykassen
   4. Angi innstillinger
   5. Berøringsbasert arbeidsområde
   6. Standard tastatursnarveier
   7. Gjenoppretting og angring for dokumenter
 3. Opprett dokumenter og velg layout
  1. Dokumenter og sider
   1. Opprette dokumenter
   2. Jobbe med malsider
   3. Arbeide med dokumentsider
   4. Angi sidestørrelse, marger og utfallende
   5. Arbeide med filer og maler
   6. Opprette bokfiler
   7. Legge til enkel sidenummerering
   8. Nummerere sider, kapitler og seksjoner
   9. Konvertere QuarkXPress- og PageMaker-dokumenter
   10. Dele innhold
   11. Forstå en grunnleggende arbeidsflyt for styrte filer
   12. Lagre dokumenter
  2. Rutenett
   1. Rutenett
   2. Formatere rutenett
  3. Layouthjelpemidler
   1. Linjaler
   2. Justere og fordele objekter ved hjelp av linjaler
   3. Måle objekter ved hjelp av måleverktøyet
 4. Legg til innhold
  1. Tekst
   1. Legge til tekst i rammer
   2. Koble tekst
   3. Arabiske og hebraiske funksjoner i InDesign
   4. Opprette tekst langs en bane
   5. Punktmerking og nummerering
   6. Tegnvarianter og spesialtegn
   7. Tekstjustering
   8. Tekstvariabler
   9. Generere QR-koder
   10. Redigere tekst
   11. Justere tekst
   12. Tekstflyt rundt objekter
   13. Forankrede objekter
   14. Tilknyttet innhold
   15. Formatere avsnitt
   16. Formatere tegn
  2. Typografi
   1. Bruke skrifter i InDesign
   2. Utligning og tegnavstand
  3. Formatere tekst
   1. Formatere tekst
   2. Arbeide med stilpakker
   3. Tabulatorer og innrykk
  4. Gjennomgå tekst
   1. Spore og gjennomgå endringer
   2. Legge til redigeringsmerknader i InDesign
   3. Importere PDF-kommentarer
  5. Stavekontroll og ordlister
   1. Kjøre stavekontroll, autokorrektur og dynamisk stavekontroll
   2. Opprette, legge til og administrere ordlister og ord
   3. Endre ordlisteinnstillinger
   4. Duden-ordbok
  6. Legge til referanser
   1. Opprette en innholdsfortegnelse
   2. Fotnoter
   3. Opprette et stikkordregister
   4. Sluttnoter
   5. Bildetekster
  7. Stiler
   1. Avsnitts- og tegnstiler
   2. Tilordne, eksportere og administrere stiler
   3. Objektmaler
   4. Initialer og kjedede stiler
   5. Arbeide med maler
   6. Linjeavstand
  8. Tabeller
   1. Formatere tabeller
   2. Opprette tabeller
   3. Tabell- og cellemaler
   4. Velge og redigere tabeller
   5. Streker og fyll i tabeller
  9. Interaktivitet
   1. Hyperkoblinger
   2. Dynamiske PDF-dokumenter
   3. Bokmerker
   4. Knapper
   5. Skjemaer
   6. Animasjon
   7. Kryssreferanser
   8. Strukturere PDF-dokumenter
   9. Sideoverganger
   10. Filmer og lyder
  10. Grafikk
   1. Forstå baner og former
   2. Tegne med blyantverktøyet
   3. Tegne med pennverktøyet
   4. Bruke innstillinger for linjer (streker) 
   5. Sammensatte baner og former
   6. Redigere baner
   7. Beskjæringsbaner
   8. Endre utseende på hjørner
   9. Rammer og objekter
   10. Justere og fordele objekter
   11. Koblet og innebygd grafikk
   12. Integrere AEM Assets
  11. Farge og gjennomsiktighet
   1. Bruke farger
   2. Bruke farger fra importert grafikk
   3. Arbeide med fargekart
   4. Blande trykkfarger
   5. Nyanser
   6. Forstå spotfarger og prosessfarger
   7. Blande farger
   8. Forløpninger
   9. Slå sammen gjennomsiktig grafikk
   10. Legge til effekter for gjennomsiktighet
 5. Søke og erstatte
  1. Søke etter og erstatte tekst
  2. Søke etter og erstatte skrifter
  3. Søke etter og erstatte tegnvarianter
  4. Søke etter og erstatte ved å bruke GREP-uttrykk og spørringer
  5. Finne og erstatt objekter
  6. Finne og erstatte farger
  7. Søkealternativer for å finne og erstatte
 6. Deling
  1. Jobbe med InDesign-nettsky-dokumenter
  2. InDesign-nettsky-dokumenter | Vanlige spørsmål
  3. Dele og samarbeide        
  4. Dele for gjennomgang
  5. Gå gjennom et delt InDesign-dokument
  6. Administrere tilbakemeldinger 
 7. Publisere
  1. Plassere, eksportere og publisere
   1. Publish Online
   2. Publish Online-dashbordet
   3. Kopiere, sette inn grafikk
   4. Eksportere innhold for EPUB
   5. Adobe PDF-valg
   6. Eksportere innhold til HTML
   7. Eksportere til Adobe PDF
   8. Eksportere til JPEG-format
   9. Eksportere HTML
   10. Oversikt over DPS og AEM Mobile
   11. Støttede filformater
  2. Skrive ut
   1. Skrive ut hefter
   2. Merker og utfallende
   3. Skrive ut dokumenter
   4. Trykkfarger, separasjon og rasterfrekvens
   5. Overtrykk
   6. Opprette PostScript- og EPS-filer
   7. Forhåndskontrollere filer før levering
   8. Skrive ut miniatyrer og dokumenter som er for store
   9. Forberede PDF-filer for trykkerier
   10. Forberede utskrift av separasjoner
 8. Utvide InDesign
  1. Automatisering
   1. Fletting
   2. Plugin-moduler
   3. Capture-utvidelsen i InDesign
   4. Skript
 9. Feilsøking
  1. Løste problemer
  2. Krasj ved oppstart
  3. Problemer med skrivebeskyttet Innstillinger-mappe
  4. Feilsøke filproblemer.
  5. Kan ikke eksportere PDF
  6. Gjenoppretting av dokumenter i InDesign

Om forankrede objekter

Forankrede objekter er objekter, for eksempel bilder eller tekstbokser, som er knyttet – eller forankret – til bestemt tekst. Når teksten flytes på nytt, følger det forankrede objektet med teksten som inneholder ankeret. Du bruker forankrede objekter for alle objekter du vil knytte til en bestemt linje eller tekstblokk, for eksempel sidefelt og bildeforklaringer, figurer eller ikoner som er knyttet til et bestemt ord.

Du kan opprette et forankret objekt ved å lime inn eller plassere et objekt (eller en ramme) i teksten ved hjelp av typeverktøyet eller kommandoen Sett inn forankret objekt. Når du setter inn objektet, legger Adobe InDesign CS4 et ankermerke til ved innsettingspunktet. Forankrede objekter arver attributter for rotering og skråstilling fra tekstrammen de er forankret til, også når objektet er utenfor tekstrammen. Du kan markere objektet og endre disse attributtene.

Du kan opprette forankrede objekter som bruker følgende posisjoner:

Linjebundet

Det forankrede objektet justeres etter grunnlinjen til innsettingspunktet. Du kan justere Forskyvning langs Y-aksen for å plassere objektet over eller under grunnlinjen. Dette er standardtypen forankret objekt. I tidligere versjoner av InDesign ble disse objektene kalt linjebundet grafikk.

Over linje

Det forankrede objektet monteres over linjen med følgende justeringsvalg: Venstre, Midtstill, Høyre, Mot ryggen, Fra ryggen og (Tekstjustering). Tekstjustering er justeringen som brukes på avsnittet der ankermerket er.

Egendefinert

Det forankrede objektet monteres på stedet du definerer i dialogboksen Valg for forankret objekt. Du kan plassere objektet hvor som helst i eller utenfor tekstrammen.

Merk:

Du kan bruke linjebundne objekter og objekter over linjen med tekst langs en bane. (Se Legge til forankrede objekter til tekst langs en bane.)

Eksempel på dokument med forankrede objekter

A. Linjebundet B. Over linjen (venstrejustert) C. Egendefinert plassering (justert etter kanten av tekstrammen) 

Opprette et forankret objekt

Hvis et objekt ikke er tilgjengelig for montering i dokumentet (for eksempel tekst for et sidefelt som ennå ikke er skrevet), kan du opprette en tom forankret ramme som en plassholder for innhold du kan legge til senere. Du kan når som helst endre størrelse på den forankrede rammen. Plasseringsinnstillingene for rammen oppdateres automatisk.

 1. Gjør ett av følgende:
  • Hvis du vil legge til et forankret objekt, bruker du tekstverktøyet til å plassere et innsettingspunkt for ankeret til objektet, og deretter monterer eller limer du inn objektet.

  Merk:

  Hvis rammen til objektet er høyere enn tekstlinjen den står i, kan teksten overlappe det importerte bildet, eller det kan være større avstand over linjen. Vurder å velge en annen forankret objektplassering, sette inn et mykt eller hardt linjeskift, endre størrelse på det linjebundne objektet eller angi en annen verdi for linjeavstand for de omkringliggende linjene.

  • Hvis du vil forankre et eksisterende objekt, markerer du det og velger Rediger > Klipp ut. Velg deretter typeverktøyet, plasser innsettingspunktet der du vil sette inn objektet, og velg Rediger > Lim inn. Det forankrede objektet er linjebundet som standard.

  • Hvis du vil legge til en plassholderramme for et objekt som ikke er tilgjengelig (for eksempel tekst for et sidefelt som ennå ikke er skrevet), bruker du typeverktøyet til å plassere et innsettingspunkt for ankeret til objektet, og deretter velger du Objekt > Forankret objekt > Sett inn.

  Merk:

  Du kan forankre teksttegn ved å lage vektorer av tekst. Når du lager vektorer, konverteres hvert tegn i teksten automatisk til et linjebundet forankret objekt.  

 2. Hvis du vil plassere objektet, markerer du det med et markeringsverktøy, og deretter velger du Objekt > Forankret objekt > Valg. Angi valg etter behov.
Merk:

Hvis du vil hoppe over dialogboksen Forankret objekt, bruker du tastatursnarveien Sett inn forankret objekt / Gå til ankermerke. Du må angi taster for denne tastatursnarveien i innstillingene for tastatursnarveier (oppført under Tekst og tabeller). Hvis du trykker to ganger på tastatursnarveien, oppheves markeringen av objektet, og markøren kommer tilbake i hovedteksten. (Se Bruke tastatursnarveissett.)

Valg for innsatte forankrede objekter

Når du setter inn en plassholder for et forankret objekt, kan du angi følgende valg for innholdet:

Innhold

Brukes for å angi hvilken type objekt plassholderrammen skal inneholde.

Merk:

Hvis du velger Tekst, vises et innsettingspunkt i tekstrammen. Hvis du velger Grafikk eller Ikke tilordnet, markeres objektrammen.

Objektmal

Brukes for å angi malen du vil bruke for å formatere objektet. Hvis du har definert og arkivert objektmaler, vises de i denne listen.

Avsnittstil

Brukes for å angi avsnittstilen du vil bruke for å formatere objektet. Hvis du har definert og arkivert avsnittstiler, vises de i denne listen.

Merk:

Hvis en avsnittstil er aktivert for objektmalen og du velger en annen mal fra listen Avsnittstil, eller hvis du endrer valgene for Forankret plassering for en mal, vises et plusstegn (+) i listen Objektmal for å angi overstyring.

Høyde og bredde

Brukes for å angi dimensjonene på plassholderrammen.

Valg for linjebundet plassering og plassering over linjen

Når du velger Linjebundet eller Over linje fra Plassering-menyen i dialogboksen Valg for forankret objekt, kan du bruke følgende valg for å angi plasseringen av det forankrede objektet. (Disse valgene er også tilgjengelige i dialogboksen Sett inn forankret objekt.)

Linjebundet

Brukes for å justere bunnen av det forankrede objektet etter grunnlinjen. Det er enkelte begrensninger på linjebundne objekter når du flytter dem langs y-aksen: Toppen av objektet kan ikke gå under den nederste satslinjen for linjeavstand, og bunnen av objektet kan ikke gå over toppen av satslinjen for linjeavstand.

Forskyvning langs Y-aksen

Brukes for å justere plasseringen på grunnlinjen. Du kan også bruke musen til å dra objektet vertikalt på siden.

Over linje

Brukes for å justere objektet over tekstlinjen som inneholder ankermerket, og under tekstlinjen over ankermerket.

Justering

Velg mellom følgende:

Venstre, Høyre og Midtstill

Brukes for å justere objektet i den første tekstspalten. Med disse valgene ignoreres innrykksverdier for avsnittet. Objektet justeres etter hele spalten.

Mot ryggen og Fra ryggen

Brukes for å venstre- eller høyrejustere objektet avhengig av hvilken side av oppslaget objektet er på. Med disse valgene ignoreres innrykksverdier for avsnittet. Objektet justeres etter hele spalten.

(Tekstjustering)

Brukes for å justere objektet basert på justeringen som er definert av avsnittet. Med dette valget brukes verdiene for avsnittsinnrykk ved justering av objektet.

Mellomrom foran

Brukes for å angi plasseringen av objektet i forhold til bunnen av satslinjen for linjeavstand i den forrige tekstlinjen. Positive verdier senker både objektet og teksten under det. Negative verdier flytter teksten under objektet opp mot objektet. Den maksimale negative verdien er høyden til objektet.

Mellomrom etter

Brukes for å angi plasseringen av objektet i forhold til høyden på store bokstaver for det første tegnet i linjen under objektet. Med verdien 0 justeres bunnen av objektet etter posisjonen for høyden på store bokstaver. Positive verdier flytter teksten under objektet ned (bort fra bunnen av objektet). Negative verdier flytter teksten under objektet opp (mot objektet).

Bruk av valgene Mellomrom foran og Mellomrom etter

A. Med en verdi på 0p10 for Mellomrom foran flyttes objektet og den tilknyttede teksten lenger bort fra tekstlinjen over det. B. Med en verdi på 0p10 for Mellomrom etter flyttes objektet og tekstlinjen over det lenger bort fra den tilknyttede tekstlinjen (under). 

Merk:

Forankrede objekter som er angitt med Over linje, er alltid sammen med linjen som holder ankeret. Teksten flyter ikke slik at objektet er på bunnen av én side og linjen for ankermerket øverst på neste side.

Valg for egendefinert plassering

Du kan bruke følgende valg når du plasserer et forankret objekt med egendefinert plassering. Du kan angi disse valgene i dialogboksene Sett inn forankret objekt og Valg for forankret objekt. Hvis du vil ha trinnvise instruksjoner for hvordan du bruker disse alternativene, kan du se Plassere et forankret objekt med egendefinert plassering.

I forhold til rygg

Brukes for å angi om objektet skal justeres i forhold til dokumentryggen. Når du velger dette, vises forhåndsvisningen Referansepunkt under Forankret objekt som et tosiders oppslag. De to sidene er speilbilder av hverandre. Når du velger dette, blir objektene som er plassert på den ene siden av oppslaget, for eksempel den utvendige margen, værende på den utvendige margen selv om teksten flytes på nytt til en motstående side.

Bruk av valget I forhold til rygg

A. I forhold til rygg er ikke valgt: Objektet blir værende på venstre side av tekstrammen når teksten flytes på nytt til den høyre siden av oppslaget. B. I forhold til rygg er valgt: Objektet blir værende på ytterkanten av siden når teksten flytes på nytt til den høyre siden av oppslaget. 

Merk:

Hvis du endrer verdien for Forskyvning langs X-aksen når du har valgt I forhold til rygg, endres kanskje retningen objektet flyttes i. Denne endringen inntreffer fordi bevegelsesretningen er delvis avhengig av hvilken side av oppslaget objektet er på.

Referansepunkt for forankret objekt 

Brukes for å angi stedet på objektet som du vil justere etter stedet på siden (som angitt av Referansepunkt under Forankret plassering). Hvis du for eksempel vil justere den høyre siden av objektet etter et sideobjekt, for eksempel en tekstramme, klikker du på ett av punktene lengst til høyre i denne forhåndsvisningen. Hvis du vil ha mer informasjon om bruk av dette referansepunktet, kan du se Plassere et forankret objekt med egendefinert plassering.

Referansepunkt for forankret plassering 

Brukes for å angi plasseringen på siden (som definert av valgene X og Y i forhold til) som du vil justere objektet etter. Hvis du for eksempel velger Tekstramme for X i forhold til og Linje (grunnlinje) for Y i forhold til, representerer denne forhåndsvisningen det horisontale området av tekstrammen og det vertikale området av tekstlinjen som inneholder ankermerket til objektet. Hvis du klikker helt til venstre på denne forhåndsvisningen, justeres objektets referansepunkt  etter den venstre kanten av tekstrammen og grunnlinjen for teksten.

Høyre side av objektet er justert etter venstre side av tekstrammen

Merk:

Avhengig av hva du velger for X i forhold til og Y i forhold til, vises enten tre eller ni posisjoner for forhåndsvisningen Referansepunkt under Forankret plassering. For linjevalg, for eksempel Linje (grunnlinje), er det bare tre posisjoner – midtstilt til venstre, midtstilt og midtstilt til høyre – fordi vertikal plassering styres av ankermerket i teksten.

X i forhold til

Brukes for å angi hva du vil bruke som grunnlag for horisontal justering. Med Tekstramme kan du for eksempel justere objektet etter venstre eller høyre side av tekstrammen eller midten av den. Horisontal justering avhenger av referansepunktene du velger, og forskyvningen du angir for Forskyvning langs X-aksen.

Hvis du for eksempel vil at objektet skal vises i sidemargen med høyre kant justert etter sidemargen, velger du Sidemarg for X i forhold til, og deretter angir du ett av punktene lengst til høyre i forhåndsvisningen Referansepunkt under Forankret objekt og ett av punktene lengst til venstre i forhåndsvisningen Referansepunkt under Forankret plassering.

Valget X i forhold til

A. Justere høyre side av objektet etter venstre side av tekstrammen B. Justere høyre side av objektet etter venstre side av sidemargen

Forskyvning langs X-aksen

Brukes for å flytte objektet til venstre eller høyre. Om det flyttes til venstre eller høyre, avhenger av referansepunktet. Hvis du justerer etter midten av sideobjektet, flyttes objektet til høyre når verdiene er positive. Bevegelsesretningen er også avhengig av om du har valgt I forhold til rygg.

Y i forhold til

Brukes for å angi hva objektet skal justeres etter vertikalt. Hvis du for eksempel velger Sidekant, brukes kanten av siden som grunnlag for å justere objektet etter toppen, midten eller bunnen av siden. Referansepunkt under Forankret plassering brukes for å angi om objektet skal justeres etter toppen, midten eller bunnen av dette sideobjektet. Hvis du velger et linjevalg, for eksempel Linje (grunnlinje), vises bare den midterste horisontale punktraden for Referansepunkt under Forankret plassering.

Valget Y i forhold til

A. Justere toppen av objektet etter den øverste sidekanten B. Justere bunnen av objektet etter den nederste sidekanten 

Forskyvning langs Y-aksen

Brukes for å flytte objektet opp eller ned. Hvis du angir positive verdier, flyttes objektet nedover.

Hold innenfor øvre/nedre spaltekant

Brukes for å beholde objektet inni tekstspalten hvis det ellers hadde blitt flyttet utenfor kantene når tekst flytes på nytt. I slike tilfeller justeres bunnen av objektet etter den nedre rammemargen, eller toppen av objektet justeres etter den øvre rammemargen. Et forankret objekt utenfor siden til en tekstlinje og midt i en spalte kan for eksempel se fint ut, men hvis ankermerket flyter til bunnen av spalten og du ikke har valgt dette, kan objektet havne under spaltekanten eller delvis utenfor siden. Når du har valgt dette, kan du ikke dra objektet over eller under spaltekantene. Hvis du endrer størrelse på objektet, justeres det igjen etter den øverste eller nederste spaltekanten hvis det er nødvendig. Dette valget er bare tilgjengelig når du velger et linjevalg, for eksempel Linje (grunnlinje) for Y i forhold til.

Merk:

Når plasseringen av objektet overstyres slik at det havner innenfor spaltekantene, vises verdien for Y-forskyvning du angir, med et plusstegn (+) i dialogboksen.

Forhindre manuell plassering

Brukes for å forhindre at du kan flytte et forankret objekt ved å dra eller finjustere det på siden.

Forhåndsvisning

Brukes for å vise justering av plasseringen på siden mens du endrer den.

Plassere et forankret objekt med egendefinert plassering

Legg merke til følgende når du bruker dialogboksen Valg for forankret objekt til å plassere forankrede objekter med egendefinert plassering.

 • Blant valgene for egendefinert plassering er det fire hovedvalg: de to Referansepunkt-forhåndsvisningene og listene X og Y i forhold til. Alle disse valgene er med på å bestemme plasseringen til objektet. Det du velger for X i forhold til og Y i forhold til, bestemmer for eksempel hva Referansepunkt under Forankret plassering representerer – det kan være en tekstramme, en tekstlinje i en spalte eller en hel side. På bildet nedenfor ser du hvordan du kan endre plasseringen til objektet ved å velge et annet referansepunkt samtidig som valgene X og Y i forhold til ikke endres.

Endring av plasseringen til det forankrede objektet (Tekstramme er valgt for X i forhold til, og Linje (grunnlinje) er valgt for Y i forhold til)

A. Punktet nederst til høyre er valgt for forhåndsvisningen Forankret objekt, og punktet i midten til venstre er valgt for forhåndsvisningen Forankret plassering. B. Forhåndsvisningen Forankret objekt er endret til punktet øverst til venstre. Punktet i midten til venstre er fortsatt valgt for forhåndsvisningen Forankret plassering. C. Forhåndsvisningen Forankret objekt er fortsatt punktet øverst til venstre. Forhåndsvisningen Forankret plassering er endret til punktet i midten til høyre

 • Hvis du vil opprette et forankret objekt som beholder posisjonen på siden (for eksempel øvre venstre hjørne) når tekst flytes på nytt, slik at det bare flyttes når teksten flytes på nytt til en annen side, forankrer du objektet til sidemargene eller sidekantene. Hvis du for eksempel vil angi Sidemarg for både X i forhold til og Y i forhold til, klikker du på øverste venstre referansepunkt for objektet  og øverste venstre referansepunkt for sideobjektetet . Når teksten flytes på nytt, blir objektet værende innenfor sidemargene i øverste venstre hjørne. Bare når tekstlinjen som inneholder ankeret, flyter til en annen side, flyttes objektet – til øverste venstre hjørne på neste side.

Plassering av et forankret objekt på et bestemt sted på siden

A. Plassere objektet ved hjelp av Sidemarg eller Sidekant for X og Y i forhold til. B. Når teksten flytes på nytt, følger ikke objektet teksten før den flyttes til en annen side

 • Hvis du vil holde objektet justert etter en bestemt tekstlinje slik at objektet følger med teksten når den flytes på nytt, velger du et linjevalg fra listen Y i forhold til.

 • Hvis du vil beholde objektet i tekstrammen, men ikke sammen med en bestemt tekstlinje når tekst flytes på nytt, velger du Tekstramme fra listen X i forhold til.

 • Hvis du vil justere objektet etter margen (for eksempel for å opprette et sidefelt som blir liggende i den utvendige margen når teksten flytes på nytt fra side til side), velger du I forhold til rygg.

 1. Velg objektet, og velg deretter Objekt > Forankret objekt > Valg.
 2. Velg Egendefinert fra listen Plassering.
  Merk:

  Hvis du vil se objektet flytte seg på siden mens du angir valg, velger du Forhåndsvisning nederst i dialogboksen.

 3. Hvis du vil beholde objektet på samme side av siden i forhold til dokumentryggen, velger du I forhold til rygg. Du velger for eksempel dette hvis du vil at objektet alltid skal vises i den utvendige margen uansett hvilken side av oppslaget det er på.
 4. Velg punktet på forhåndsvisningen Referansepunkt under Forankret objekt  som representerer punktet på objektet du vil justere etter siden.
 5. Velg sideobjektet du vil bruke som grunnlag for horisontal justering av objektet, fra listen X i forhold til. Hvis du for eksempel vil justere objektet etter venstre eller høyre side av tekstrammen eller midten av den, velger du Tekstramme.
 6. Velg sideobjektet du vil bruke som grunnlag for vertikal justering av objektet, fra listen Y i forhold til. Hvis du for eksempel vil justere objektet etter grunnlinjen for teksten den er forankret til, velger du Linje (grunnlinje).
 7. Velg punktet på forhåndsvisningen Referansepunkt under Forankret plassering  som representerer hvor du vil justere objektet blant sideobjektene du har valgt fra listene X og Y i forhold til.
 8. Angi en forskyvning langs X- eller Y-aksen hvis du vil finjustere objektet eller flytte det bort fra justeringspunktet.
 9. Hvis du ikke vil at objektet skal kunne havne under eller over en spaltekant når teksten flytes på nytt, velger du Hold innenfor øvre/nedre spaltekant. Dette valget er bare tilgjengelig når du velger et linjevalg, for eksempel Linje (grunnlinje) fra listen Y i forhold til.
 10. Klikk på OK.

Arbeide med forankrede objekter ved hjelp av dra og slipp (CS5.5)

Du kan dra et eksisterende objekt til en tekstramme for å forankre det eller flytte det. Bruk markeringsverktøyet  eller segmentmarkøren  til å velge objektet, og dra deretter den blå firkanten nær det øverste høyre hjørnet i tekstrammen. Gjør ett av følgende:

 • Hvis du vil forankre et eksisterende objekt, drar du den blå firkanten til stedet du vil at objektets anker skal vises.

 • Hvis du vil opprette et innebygd objekt, holder du inne Skift-tasten og drar den blå firkanten til stedet du vil at objektet skal vises.

 • Hvis du vil angi valg for forankrede objekter, holder du inne Alt (Windows) eller Option (Mac OS) og drar den blå firkanten til stedet du vil at objektets anker skal vises.

Adobe anbefaler

Velg og kopier forankrede objekter

Når du bruker markeringsverktøyet, kan du bare markere ett forankret objekt om gangen. Når du bruker tekstverktøyet, kan du markere et tekstområde med flere merker for forankrede objekter. Når du markerer flere ankermerker med tekstverktøyet, kan du endre plasseringsvalg for alle de forankrede objektene samtidig.

Merk:

Hvis det er flere forankrede objekter på samme sted, for eksempel hvis én tekstlinje har merker for to forankrede objekter med samme ankerattributter, overlapper objektene hverandre.

Når du kopierer tekst som inneholder et merke for et forankret objekt, kopieres det forankrede objektet også. Hvis du kopierer et forankret objekt og limer det inn utenfor teksten, endres det til et uavhengig bilde som ikke er koblet til tekst.

Vise markører for forankrede objekter på siden

Hvis du vil vise ankre og forholdene deres til teksten på siden, kan du vise objektmerker. Gjør ett av følgende:

 • Hvis du vil vise ankermerkene  i teksten, velger du Tekst > Vis skjulte tegn.
 • Hvis du vil vise en stiplet linje fra et ankermerke til det tilknyttede objektet med egendefinert plassering, markerer du objektet og velger Vis > Tillegg >Vis tekstkoblinger. Koblingen går fra ankermerket til det gjeldende punktet i forhåndsvisningen for det forankrede objektet.
 • Hvis du vil vise ankersymboler  på forankrede objekter, velger du Vis > Tillegg >Vis rammekanter. Når du viser ankersymboler, er det enkelt å se hvilke objekter som er forankret.

Flytte et forankret objekt manuelt på siden

Når du flytter en ramme, flyttes de forankrede objektene i rammen med mindre objektene er plassert i forhold til marger eller sider.

Merk:

Før du flytter et forankret objekt, må du deaktivere Forhindre manuell plassering for objektet i dialogboksen Forankret objekt eller velge Objekt > Lås opp plassering.

 1. Gjør ett av følgende:
  • Hvis du vil flytte linjebundne forankrede objekter, markerer du objektet med markeringsverktøyet  eller segmentmarkøren, og deretter drar du vertikalt. Du kan bare flytte linjebundne forankrede objekter vertikalt, ikke horisontalt.

  Merk:

  Hvis du vil flytte et linjebundet objekt eller et objekt som er over linjen, utenfor tekstrammen, konverterer du det til et objekt med egendefinert plassering, og deretter flytter du det slik du vil.

  • Hvis du vil flytte linjebundne forankrede objekter, velger du objektet med markeringsverktøyet eller segmentmarkøren, og deretter drar du vertikalt i en horisontal ramme eller horisontalt i en vertikal ramme. I horisontal tekst kan du bare flytte linjebundne objekter vertikalt, ikke horisontalt. I vertikal tekst kan du bare flytte linjebundne objekter horisontalt.
  • Hvis du vil flytte et linjebundet forankret objekt parallelt med grunnlinjen, plasserer du innsettingspunktet før eller etter objektet og angir en ny verdi for utligning.
  Merk:

  Hvis du vil flytte et linjebundet objekt eller et objekt som er over linjen, utenfor tekstrammen, konverterer du det til et objekt med egendefinert plassering, og deretter flytter du det slik du vil.

  Hvis du vil flytte forankrede objekter med egendefinert plassering, velger du objektet med markeringsverktøyet eller segmentmarkøren, og deretter drar du vertikalt eller horisontalt.

Merk:

Du kan også rotere og transformere et forankret objekt. (Se Transformere objekter og Rotere objekter.)

Endre størrelse på et forankret objekt

Før du endrer størrelse på et forankret objekt, må du deaktivere Forhindre manuell plassering i dialogboksen Valg for forankret objekt.

 1. Marker objektet med markeringsverktøyet  eller segmentmarkøren , og dra deretter i side- eller hjørnehåndtaket.
  Merk:

  Hvis du endrer den vertikale størrelsen på linjebundne ankermerker eller ankermerker som er over linjen, kan objektet bli skjult. Hvis ankermerket skjules, skjules også objektet.

Hvis du endrer størrelse på et forankret objekt, kan det også hende at det flyttes. Hvis du for eksempel har justert den høyre siden av et objekt etter den venstre siden av tekstrammen og drar det høyre sidehåndtaket til objektet 1 pica til venstre (bort fra kanten av tekstrammen), endres størrelsen på objektet, og deretter flyttes det 1 pica mot høyre igjen.

Frigi et forankret objekt

Hvis du ikke lenger vil at et objekt skal flyttes i forhold til den tilknyttede teksten, kan du frigi det ved å fjerne ankeret.

 1. Marker det forankrede objektet med et markeringsverktøy, og velg Objekt > Forankret objekt > Frigi.

  Plasseringen til objektet på siden endres ikke.

  Merk:

  Frigi fungerer ikke for linjebundne objekter eller objekter over linjen. Hvis du ikke kan bruke Frigi, velger du det forankrede objektet og klipper det ut og limer det inn. Du kan også bruke typeverktøyet til å velge og klippe ut det forankrede objektet.

Adobe-logoen

Logg på kontoen din