Brukerveiledning Avbryt

Endre utseende på hjørner

 1. Brukerhåndbok for InDesign
 2. Bli kjent med InDesign
  1. Innføring i InDesign
   1. Nyheter i InDesign
   2. Systemkrav
   3. Vanlige spørsmål
   4. Bruke Creative Cloud Libraries
  2. Arbeidsområde
   1. Grunnleggende om arbeidsområdet
   2. Tilpasse arbeidsområdet i InDesign
   3. Verktøykassen
   4. Angi innstillinger
   5. Egenskaper-panelet
   6. Berøringsbasert arbeidsområde
   7. Standard tastatursnarveier
   8. Angre endringer og administrere Historikk-panelet
   9. Gjenoppretting og angring for dokumenter
  3. Generativ kunstig intelligens
   1. Tekst til bilde
   2. Generativ utvidelse
   3. Vanlige spørsmål om generativ kunstig intelligens
 3. Opprett dokumenter og velg layout
  1. Dokumenter og sider
   1. Opprette dokumenter
   2. Jobbe med malsider
   3. Arbeide med dokumentsider
   4. Angi sidestørrelse, marger og utfallende
   5. Arbeide med filer og maler
   6. Gjør PDF-er om til InDesign-filer i InDesign (Beta)
   7. Opprette bokfiler
   8. Legge til enkel sidenummerering
   9. Nummerere sider, kapitler og seksjoner
   10. Konvertere QuarkXPress- og PageMaker-dokumenter
   11. Dele innhold
   12. Forstå en grunnleggende arbeidsflyt for styrte filer
   13. Lagre dokumenter
  2. Rutenett
   1. Rutenett
   2. Formatere rutenett
  3. Layouthjelpemidler
   1. Linjaler
   2. Justere og fordele objekter ved hjelp av linjaler
   3. Måle objekter ved hjelp av måleverktøyet
 4. Legg til innhold
  1. Tekst
   1. Legge til tekst i rammer
   2. Koble tekst
   3. Tegnskrifter for land i Sørøst-Asia
   4. Arabiske og hebraiske funksjoner i InDesign
   5. Opprette tekst langs en bane
   6. Punktmerking og nummerering
   7. Tegnvarianter og spesialtegn
   8. Tekstjustering
   9. Tekstvariabler
   10. Generere QR-koder
   11. Redigere tekst
   12. Justere tekst
   13. Tekstflyt rundt objekter
   14. Forankrede objekter
   15. Tilknyttet innhold
   16. Formatere avsnitt
   17. Formatere tegn
  2. Typografi
   1. Bruke skrifter i InDesign
   2. Utligning og tegnavstand
   3. Skalere og skråstille tekst
   4. Bruke fargeeffekter på skrift
  3. Formatere tekst
   1. Formatere tekst
   2. Bruk automatisk stil på tekst
   3. Arbeide med stilpakker
   4. Tabulatorer og innrykk
  4. Gjennomgå tekst
   1. Spore og gjennomgå endringer
   2. Legge til redigeringsmerknader i InDesign
   3. Importere PDF-kommentarer
  5. Stavekontroll og ordlister
   1. Kjøre stavekontroll, autokorrektur og dynamisk stavekontroll
   2. Opprette, legge til og administrere ordlister og ord
   3. Endre ordlisteinnstillinger
   4. Duden-ordbok
  6. Legge til referanser
   1. Opprette en innholdsfortegnelse
   2. Fotnoter
   3. Opprette et stikkordregister
   4. Sluttnoter
   5. Bildetekster
  7. Stiler
   1. Avsnitts- og tegnstiler
   2. Tilordne, eksportere og administrere stiler
   3. Objektmaler
   4. Initialer og kjedede stiler
   5. Arbeide med maler
   6. Linjeavstand
  8. Tabeller
   1. Formatere tabeller
   2. Opprette tabeller
   3. Tabell- og cellemaler
   4. Velge og redigere tabeller
   5. Streker og fyll i tabeller
  9. Interaktivitet
   1. Hyperkoblinger
   2. Dynamiske PDF-dokumenter
   3. Bokmerker
   4. Knapper
   5. Skjemaer
   6. Animasjon
   7. Kryssreferanser
   8. Strukturere PDF-dokumenter
   9. Sideoverganger
   10. Filmer og lyder
  10. Grafikk
   1. Forstå baner og former
   2. Tegne med blyantverktøyet
   3. Tegne med pennverktøyet
   4. Bruke innstillinger for linjer (streker) 
   5. Sammensatte baner og former
   6. Redigere baner
   7. Beskjæringsbaner
   8. Endre utseende på hjørner
   9. Rammer og objekter
   10. Justere og fordele objekter
   11. Koblet og innebygd grafikk
   12. Integrere AEM Assets
  11. Farge og gjennomsiktighet
   1. Bruke farger
   2. Bruke farger fra importert grafikk
   3. Arbeide med fargekart
   4. Blande trykkfarger
   5. Nyanser
   6. Forstå spotfarger og prosessfarger
   7. Blande farger
   8. Forløpninger
   9. Slå sammen gjennomsiktig grafikk
   10. Legge til effekter for gjennomsiktighet
 5. Søke og erstatte
  1. Søke etter og erstatte tekst
  2. Søke etter og erstatte skrifter
  3. Søke etter og erstatte tegnvarianter
  4. Søke etter og erstatte ved å bruke GREP-uttrykk og spørringer
  5. Finne og erstatt objekter
  6. Finne og erstatte farger
  7. Søkealternativer for å finne og erstatte
 6. Deling
  1. Lagre og åpne nettsky-dokumenter
  2. Organisere, administrere og dele nettsky-dokumenter
  3. Se og administrere versjoner i nettsky-dokumenter
  4. Vanlige spørsmål om InDesign-nettsky-dokumenter
  5. Dele og samarbeide        
  6. Dele for gjennomgang
  7. Gå gjennom et delt InDesign-dokument
  8. Administrere tilbakemeldinger 
 7. Publiser
  1. Plassere, eksportere og publisere
   1. Publish Online
   2. Publish Online-dashbordet
   3. Kopiere, sette inn grafikk
   4. Eksportere innhold for EPUB
   5. Adobe PDF-valg
   6. Eksportere innhold til HTML
   7. Eksportere til Adobe PDF
   8. Eksportere til JPEG-format
   9. Eksportere HTML
   10. Oversikt over DPS og AEM Mobile
   11. Støttede filformater
   12. Eksporter og importer brukerinnstillinger
  2. Skrive ut
   1. Skrive ut hefter
   2. Merker og utfallende
   3. Skrive ut dokumenter
   4. Trykkfarger, separasjon og rasterfrekvens
   5. Overtrykk
   6. Opprette PostScript- og EPS-filer
   7. Forhåndskontrollere filer før levering
   8. Skrive ut miniatyrer og dokumenter som er for store
   9. Forberede PDF-filer for trykkerier
   10. Forberede utskrift av separasjoner
 8. Utvide InDesign
  1. Automatisering
   1. Fletting
   2. Plugin-moduler
   3. Capture-utvidelsen i InDesign
   4. Skript
 9. Feilsøking
  1. Løste problemer
  2. Kjente problemer
  3. Krasj ved oppstart
  4. Problemer med skrivebeskyttet Innstillinger-mappe
  5. Feilsøke filproblemer.
  6. InDesign-fil kan ikke eksporteres til PDF
  7. Gjenoppretting av dokumenter i InDesign

Med kommandoen Hjørnevalg kan du raskt ta i bruk hjørneeffekter på baner. Tilgjengelige hjørneeffekter inkluderer alt fra enkle, avrundede hjørner til smarte ornamenter.

Virkning av ulike linjetykkelser på hjørneformer

A. Smart hjørneeffekt uten strek B. Samme effekt med 1-punkts strek C. Samme effekt med 4-punkts strek 

Bruke hjørneformer ved hjelp av dialogboksen Hjørnevalg

 1. Bruk et markeringsverktøy til å markere en bane.

 2. Velg Objekt > Hjørnevalg.

 3. Hvis du vil bruke hjørneeffekter på alle fire hjørner i et rektangel, klikker du ikonet for Gjør alle innstillinger like . Når dette alternativet ikke er valgt, vises det prikker på begge sider av ikonet (som en brutt kobling).

 4. Velg en hjørneeffekt, og angi størrelse for ett eller flere av hjørnene.

  Størrelsesverdien bestemmer radiusen til hjørneeffekten fra hvert hjørnepunkt.

 5. Velg Forhåndsvisning hvis du vil se resultatet av effekten før du bruker den. Velg deretter OK.

Bruke live hjørner

Med live hjørner kan du bruke hjørneeffekter på rektangulære rammer ved å klikke den gule boksen på rammen og dra. I tillegg kan du bruke en annen hjørneeffekt og en annen hjørneradius på hvert hjørne.

 1. Marker en rektangulær ramme, og klikk på den gule boksen.

  Fire gule romber på den markerte rammen angir at modus for live hjørner er valgt. Hvis den gule boksen ikke vises på den markerte rammen, velger du Vis > Tillegg > Vis live hjørner.

 2. Gjør ett av følgende for å legge til hjørneeffekter:

  • Hvis du vil justere radiusen for alle fire hjørner samtidig, drar du en av rombene mot midten av rammen.

  • Hvis du vil justere bare ett av hjørnene, holder du nede Skift mens du drar en rombe.

  • Hvis du vil bla gjennom de forskjellige effektene, Alt+klikker (Windows) eller Tilvalg+klikker (Mac OS) du på en av de gule rombene.

 3. Hvis du vil avslutte redigeringen av hjørnene, klikker du hvor som helst utenfor den markerte rammen.

Hvis du vil fjerne hjørneeffekter, velger du Objekt > Hjørnevalg og velger deretter Ingen.

Hvis du ikke vil at den gule boksen skal vises når du markerer en ramme, velger du Vis > Tillegg > Skjul live hjørner.

Retningslinjer for bruk av hjørneformer

Merk følgende:

 • Hvis du har installert plug-in-programvare med flere effekter, kan du få tilgang til disse formene ved å bruke kommandoen Hjørnevalg i Strek-panelet.

 • Hjørneeffekter vises på alle hjørnepunktene på en bane, men aldri på avrundingspunkt. Effektene endrer vinkler automatisk når du flytter hjørnepunktene til en bane.

 • Hvis du bruker en hjørneeffekt som endrer banen mye, slik at den for eksempel buer innover eller utover, kan denne effekten påvirke forholdet mellom rammen og innholdet eller andre deler av layouten. Hvis du for eksempel øker størrelsen på en hjørneeffekt, kan dette føre til at en eksisterende tekstflyt eller rammeinnfelling skyves lengre bort fra rammen.

 • Du kan ikke redigere en hjørneeffekt, men du kan endre utseendet på den ved å endre hjørneradiusen eller streken.

 • Hvis hjørneeffekter du har brukt, ikke vises, kontrollerer du at det brukes hjørnepunkt på banen, og at det er brukt strekfarge eller forløpning på den. Øk deretter verdien for Størrelse i dialogboksen Hjørnevalg, eller øk strektykkelsen i Strek-panelet.

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet