Brukerveiledning Avbryt

Endre utseende på hjørner

 1. Brukerhåndbok for InDesign
 2. Bli kjent med InDesign
  1. Innføring i InDesign
   1. Nyheter i InDesign
   2. Systemkrav
   3. Vanlige spørsmål
   4. Bruke Creative Cloud Libraries
  2. Arbeidsområde
   1. Grunnleggende om arbeidsområdet
   2. Verktøykassen
   3. Angi innstillinger
   4. Berøringsbasert arbeidsområde
   5. Standard tastatursnarveier
   6. Gjenoppretting og angring for dokumenter
 3. Opprette og sette opp dokumenter
  1. Dokumenter og sider
   1. Opprette dokumenter
   2. Jobbe med malsider
   3. Arbeide med dokumentsider
   4. Angi sidestørrelse, marger og utfallende
   5. Arbeide med filer og maler
   6. Opprette bokfiler
   7. Legge til enkel sidenummerering
   8. Nummerere sider, kapitler og seksjoner
   9. Konvertere QuarkXPress- og PageMaker-dokumenter
   10. Dele innhold
   11. Forstå en grunnleggende arbeidsflyt for styrte filer
   12. Lagre dokumenter
  2. Rutenett
   1. Rutenett
   2. Formatere rutenett
  3. Layouthjelpemidler
   1. Linjaler
 4. Legg til innhold
  1. Tekst
   1. Legge til tekst i rammer
   2. Koble tekst
   3. Arabiske og hebraiske funksjoner i InDesign
   4. Opprette tekst langs en bane
   5. Punktmerking og nummerering
   6. Tegnvarianter og spesialtegn
   7. Tekstjustering
   8. Tekstvariabler
   9. Generere QR-koder
   10. Redigere tekst
   11. Justere tekst
   12. Tekstflyt rundt objekter
   13. Forankrede objekter
   14. Tilknyttet innhold
   15. Formatere avsnitt
   16. Formatere tegn
   17. Finn/endre
   18. Stavekontroll og ordlister
  2. Typografi
   1. Bruke skrifter i InDesign
   2. Utligning og tegnavstand
  3. Formatere tekst
   1. Formatere tekst
   2. Arbeide med stilpakker
   3. Tabulatorer og innrykk
  4. Gjennomgå tekst
   1. Spore og gjennomgå endringer
   2. Legge til redigeringsmerknader i InDesign
   3. Importere PDF-kommentarer
  5. Legge til referanser
   1. Opprette en innholdsfortegnelse
   2. Fotnoter
   3. Opprette et stikkordregister
   4. Sluttnoter
   5. Bildetekster
  6. Stiler
   1. Avsnitts- og tegnstiler
   2. Tilordne, eksportere og administrere stiler
   3. Objektmaler
   4. Initialer og kjedede stiler
   5. Arbeide med maler
   6. Linjeavstand
  7. Tabeller
   1. Formatere tabeller
   2. Opprette tabeller
   3. Tabell- og cellemaler
   4. Velge og redigere tabeller
   5. Streker og fyll i tabeller
  8. Interaktivitet
   1. Hyperkoblinger
   2. Dynamiske PDF-dokumenter
   3. Bokmerker
   4. Knapper
   5. Skjemaer
   6. Animasjon
   7. Kryssreferanser
   8. Strukturere PDF-dokumenter
   9. Sideoverganger
   10. Filmer og lyder
  9. Grafikk
   1. Forstå baner og former
   2. Tegne med blyantverktøyet
   3. Tegne med pennverktøyet
   4. Bruke innstillinger for linjer (streker) 
   5. Sammensatte baner og former
   6. Redigere baner
   7. Beskjæringsbaner
   8. Endre utseende på hjørner
   9. Justere og fordele objekter
   10. Koblet og innebygd grafikk
   11. Integrere AEM Assets
  10. Farge og gjennomsiktighet
   1. Bruke farger
   2. Bruke farger fra importert grafikk
   3. Arbeide med fargekart
   4. Blande trykkfarger
   5. Nyanser
   6. Forstå spotfarger og prosessfarger
   7. Blande farger
   8. Forløpninger
   9. Slå sammen gjennomsiktig grafikk
   10. Legge til effekter for gjennomsiktighet
 5. Deling
  1. Jobbe med InDesign-nettsky-dokumenter
  2. InDesign-nettsky-dokumenter | Vanlige spørsmål
  3. Dele og samarbeide        
  4. Dele for gjennomgang
  5. Gå gjennom et delt InDesign-dokument
  6. Administrere tilbakemeldinger 
 6. Publisere
  1. Plassere, eksportere og publisere
   1. Publish Online
   2. Kopiere, sette inn grafikk
   3. Eksportere innhold for EPUB
   4. Adobe PDF-valg
   5. Eksportere innhold til HTML
   6. Eksportere til Adobe PDF
   7. Eksportere til JPEG-format
   8. Eksportere HTML
   9. Oversikt over DPS og AEM Mobile
   10. Støttede filformater
  2. Skrive ut
   1. Skrive ut hefter
   2. Merker og utfallende
   3. Skrive ut dokumenter
   4. Trykkfarger, separasjon og rasterfrekvens
   5. Overtrykk
   6. Opprette PostScript- og EPS-filer
   7. Forhåndskontrollere filer før levering
   8. Skrive ut miniatyrer og dokumenter som er for store
   9. Forberede PDF-filer for trykkerier
   10. Forberede utskrift av separasjoner
 7. Utvide InDesign
  1. Automatisering
   1. Fletting
   2. Plugin-moduler
   3. Capture-utvidelsen i InDesign
   4. Skript
 8. Feilsøking
  1. Løste problemer
  2. Krasj ved oppstart
  3. Problemer med skrivebeskyttet Innstillinger-mappe
  4. Feilsøke filproblemer.
  5. Kan ikke eksportere PDF
  6. Gjenoppretting av dokumenter i InDesign

Med kommandoen Hjørnevalg kan du raskt ta i bruk hjørneeffekter på baner. Tilgjengelige hjørneeffekter inkluderer alt fra enkle, avrundede hjørner til smarte ornamenter.

Virkning av ulike linjetykkelser på hjørneformer

A. Smart hjørneeffekt uten strek B. Samme effekt med 1-punkts strek C. Samme effekt med 4-punkts strek 

Bruke hjørneformer ved hjelp av dialogboksen Hjørnevalg

 1. Bruk et markeringsverktøy til å markere en bane.

 2. Velg Objekt > Hjørnevalg.

 3. Hvis du vil bruke hjørneeffekter på alle fire hjørner i et rektangel, klikker du ikonet for Gjør alle innstillinger like . Når dette alternativet ikke er valgt, vises det prikker på begge sider av ikonet (som en brutt kobling).

 4. Velg en hjørneeffekt, og angi størrelse for ett eller flere av hjørnene.

  Størrelsesverdien bestemmer radiusen til hjørneeffekten fra hvert hjørnepunkt.

 5. Velg Forhåndsvisning hvis du vil se resultatet av effekten før du bruker den. Velg deretter OK.

Bruke live hjørner

Med live hjørner kan du bruke hjørneeffekter på rektangulære rammer ved å klikke den gule boksen på rammen og dra. I tillegg kan du bruke en annen hjørneeffekt og en annen hjørneradius på hvert hjørne.

 1. Marker en rektangulær ramme, og klikk på den gule boksen.

  Fire gule romber på den markerte rammen angir at modus for live hjørner er valgt. Hvis den gule boksen ikke vises på den markerte rammen, velger du Vis > Tillegg > Vis live hjørner.

 2. Gjør ett av følgende for å legge til hjørneeffekter:

  • Hvis du vil justere radiusen for alle fire hjørner samtidig, drar du en av rombene mot midten av rammen.

  • Hvis du vil justere bare ett av hjørnene, holder du nede Skift mens du drar en rombe.

  • Hvis du vil bla gjennom de forskjellige effektene, Alt+klikker (Windows) eller Tilvalg+klikker (Mac OS) du på en av de gule rombene.

 3. Hvis du vil avslutte redigeringen av hjørnene, klikker du hvor som helst utenfor den markerte rammen.

Hvis du vil fjerne hjørneeffekter, velger du Objekt > Hjørnevalg og velger deretter Ingen.

Hvis du ikke vil at den gule boksen skal vises når du markerer en ramme, velger du Vis > Tillegg > Skjul live hjørner.

Retningslinjer for bruk av hjørneformer

Merk følgende:

 • Hvis du har installert plug-in-programvare med flere effekter, kan du få tilgang til disse formene ved å bruke kommandoen Hjørnevalg i Strek-panelet.

 • Hjørneeffekter vises på alle hjørnepunktene på en bane, men aldri på avrundingspunkt. Effektene endrer vinkler automatisk når du flytter hjørnepunktene til en bane.

 • Hvis du bruker en hjørneeffekt som endrer banen mye, slik at den for eksempel buer innover eller utover, kan denne effekten påvirke forholdet mellom rammen og innholdet eller andre deler av layouten. Hvis du for eksempel øker størrelsen på en hjørneeffekt, kan dette føre til at en eksisterende tekstflyt eller rammeinnfelling skyves lengre bort fra rammen.

 • Du kan ikke redigere en hjørneeffekt, men du kan endre utseendet på den ved å endre hjørneradiusen eller streken.

 • Hvis hjørneeffekter du har brukt, ikke vises, kontrollerer du at det brukes hjørnepunkt på banen, og at det er brukt strekfarge eller forløpning på den. Øk deretter verdien for Størrelse i dialogboksen Hjørnevalg, eller øk strektykkelsen i Strek-panelet.

Adobe-logoen

Logg på kontoen din