Med kommandoen Hjørnevalg kan du raskt ta i bruk hjørneeffekter på baner. Tilgjengelige hjørneeffekter inkluderer alt fra enkle, avrundede hjørner til smarte ornamenter.

Virkningen av ulike linjetykkelser
Virkning av ulike linjetykkelser på hjørneformer

A. Smart hjørneeffekt uten strek B. Samme effekt med 1-punkts strek C. Samme effekt med 4-punkts strek 

Bruke hjørneformer ved hjelp av dialogboksen Hjørnevalg

 1. Bruk et markeringsverktøy til å markere en bane.

 2. Velg Objekt > Hjørnevalg.

 3. Hvis du vil bruke hjørneeffekter på alle fire hjørner i et rektangel, klikker du ikonet for Gjør alle innstillinger like . Når dette alternativet ikke er valgt, vises det prikker på begge sider av ikonet (som en brutt kobling).

 4. Velg en hjørneeffekt, og angi størrelse for ett eller flere av hjørnene.

  Størrelsesverdien bestemmer radiusen til hjørneeffekten fra hvert hjørnepunkt.

 5. Velg Forhåndsvisning hvis du vil se resultatet av effekten før du bruker den. Velg deretter OK.

Bruke live hjørner

Med live hjørner kan du bruke hjørneeffekter på rektangulære rammer ved å klikke den gule boksen på rammen og dra. I tillegg kan du bruke en annen hjørneeffekt og en annen hjørneradius på hvert hjørne.

 1. Marker en rektangulær ramme, og klikk på den gule boksen.

  Fire gule romber på den markerte rammen angir at modus for live hjørner er valgt. Hvis den gule boksen ikke vises på den markerte rammen, velger du Vis > Tillegg > Vis live hjørner.

 2. Gjør ett av følgende for å legge til hjørneeffekter:

  • Hvis du vil justere radiusen for alle fire hjørner samtidig, drar du en av rombene mot midten av rammen.

  • Hvis du vil justere bare ett av hjørnene, holder du nede Skift mens du drar en rombe.

  • Hvis du vil bla gjennom de forskjellige effektene, Alt+klikker (Windows) eller Tilvalg+klikker (Mac OS) du på en av de gule rombene.

 3. Hvis du vil avslutte redigeringen av hjørnene, klikker du hvor som helst utenfor den markerte rammen.

Hvis du vil fjerne hjørneeffekter, velger du Objekt > Hjørnevalg og velger deretter Ingen.

Hvis du ikke vil at den gule boksen skal vises når du markerer en ramme, velger du Vis > Tillegg > Skjul live hjørner.

Retningslinjer for bruk av hjørneformer

Merk følgende:

 • Hvis du har installert plug-in-programvare med flere effekter, kan du få tilgang til disse formene ved å bruke kommandoen Hjørnevalg i Strek-panelet.

 • Hjørneeffekter vises på alle hjørnepunktene på en bane, men aldri på avrundingspunkt. Effektene endrer vinkler automatisk når du flytter hjørnepunktene til en bane.

 • Hvis du bruker en hjørneeffekt som endrer banen mye, slik at den for eksempel buer innover eller utover, kan denne effekten påvirke forholdet mellom rammen og innholdet eller andre deler av layouten. Hvis du for eksempel øker størrelsen på en hjørneeffekt, kan dette føre til at en eksisterende tekstflyt eller rammeinnfelling skyves lengre bort fra rammen.

 • Du kan ikke redigere en hjørneeffekt, men du kan endre utseendet på den ved å endre hjørneradiusen eller streken.

 • Hvis hjørneeffekter du har brukt, ikke vises, kontrollerer du at det brukes hjørnepunkt på banen, og at det er brukt strekfarge eller forløpning på den. Øk deretter verdien for Størrelse i dialogboksen Hjørnevalg, eller øk strektykkelsen i Strek-panelet.