Endre objekter ved å bruke grafikkrammer

Adobe InDesign-objekter omfatter alle elementer du kan legge til eller opprette i dokumentvinduet, inkludert åpne baner, lukkede baner, sammensatte former og baner, tekst, rastrert grafikk, 3D-objekter og alle monterte filer, for eksempel bilder.

Hvis det er et bilde i en ramme (all importert grafikk er i rammer), kan du endre det ved å endre forholdet mellom bildet og rammen, som i følgende eksempler:

 • Beskjær grafikk ved å gjøre grafikkrammen mindre.

 • Lag forskjellige maskerings- og layouteffekter ved å lime inn et objekt i en ramme.

 • Legg til en innramming eller kontur for et bilde ved å endre strektykkelsen og fargen på rammen.

 • Midtstill et bilde innenfor et bakgrunnsrektangel ved å gjøre rammen større og angi fyllfargen for rammen.

Lime inn et objekt i en ramme

Bruk kommandoen Lim inn i hvis du vil kjede grafikk inn i beholderrammer. Du kan til og med kjede grafikk i kjedede rammer.

Bakgrunnsbilde som er limt inn i en ramme
Bakgrunnsbilde som er limt inn i en ramme

 1. Gjør ett av følgende:
  • Hvis du vil lime inn ett objekt i en ramme, markerer du objektet.

  • Hvis du vil lime inn flere objekter i en ramme, må du først gruppere objektene, siden en ramme bare kan inneholde ett objekt.

  • Hvis du vil lime inn en tekstramme i en annen ramme og samtidig beholde rammens utseende, må du markere hele tekstrammen med markeringsverktøyet  eller segmentmarkøren og ikke tekstverktøyet.

 2. Velg Rediger > Kopier (eller Rediger > Klipp ut hvis du ikke vil beholde originalen).

 3. Marker en bane eller ramme, og velg Rediger > Lim inn i.

Fjerne innholdet i en ramme

 1. Gjør ett av følgende:
  • Hvis du vil fjerne en grafikk- eller tekstramme, markerer du objektet med segmentmarkøren . Du kan også klikke på innholdsgriperen for bildet med markeringsverktøyet.

  • Hvis du vil fjerne teksttegn, markerer du dem med tekstverktøyet .

 2. Gjør ett av følgende:
  • Hvis du vil fjerne innholdet permanent, trykker du på Delete- eller Tilbake-tasten.

  • Hvis du vil montere innholdet et annet sted i layouten, velger du Rediger > Klipp ut, opphever markeringen av rammen og velger Rediger > Lim inn.

Merk:

Et importert bilde kan ikke eksistere uten en ramme. Hvis du klipper ut et importert bilde fra rammen og limer det inn et annet sted i dokumentet, opprettes det automatisk en ny ramme for bildet.

Tilpasse objekter til rammer

Hvis rammen og innholdet har forskjellig størrelse, kan du bruke kommandoene for tilpassing for å oppnå en perfekt tilpassing mellom dem.

Valg for rammejustering brukes på rammer som inneholder grafikk eller en annen tekstramme (tekstrammer som er kjedet i en annen ramme), men påvirker ikke avsnitt inne i en tekstramme. Du kontrollerer justering og plassering av selve teksten ved å bruke kommandoen Valg for tekstramme og panelene Avsnitt, Avsnittsmaler og Artikkel.

Tilpasse et objekt til objektrammen

 1. Marker objektrammen.

 2. Velg Objekt > Tilpassing og ett av følgende valg:

  Fyll ramme proporsjonalt

  Tilpasser innholdet slik at det fyller hele rammen samtidig som innholdsproporsjonene beholdes. Dimensjonene til rammen endres ikke. Hvis innholdet og rammen har forskjellige proporsjoner, vil noe av innholdet bli kuttet bort av markeringsrammen til rammen.

  Tilpass innhold proporsjonalt

  Tilpasser innholdet til en ramme samtidig som innholdsproporsjonene beholdes. Dimensjonene til rammen endres ikke. Hvis innholdet og rammen har forskjellige proporsjoner, kan du få noe tomrom.

  Innholdstilpasset passform

  Tilpasser et bilde automatisk i rammen basert på bildeinnhold og rammestørrelse. Dimensjonene til rammen endres ikke. Hvis du vil angi dette som standardvalg for rammetilpasning, går du til Preferanser > Generelt og velger Angi Innholdstilpasset passform som standardvalg for rammetilpasning.

  Merk:

  • Innholdstilpasset passform fjerner transformasjonene, for eksempel Skaler, Roter, Vend eller Skråstilling, som er brukt på bildet. Transformasjonene som brukes på rammen fjernes imidlertid ikke.
  • Innholdstilpasset passform er ikke tilgjengelig på 32-biters Windows.

  Tilpass ramme til innhold

  Tilpasser rammen til rammeinnholdet. Dimensjonene til rammen endres slik at de passer i forhold til dimensjonene til innholdet. Dette er nyttig hvis du vil tilbakestille en grafikkramme du endret ved et uhell.

  Tilpass innhold til ramme

  Tilpasser innholdet slik at det passer i en ramme og tillater endring av proporsjonene til innholdet. Rammen endres ikke, men det kan hende at innholdet ser strukket ut hvis innholdet og rammen har forskjellige proporsjoner.

  Merk:

  Hvis du raskt vil tilpasse en ramme til rammeinnholdet, dobbeltklikker du på et hjørnehåndtak på rammen. Rammen tilpasses et annet sted enn punktet du klikker på. Hvis du klikker på et håndtak på siden, tilpasses rammen bare i den dimensjonen.

  Justere et objekt i en grafikkramme
  Justere et objekt i en grafikkramme

  A. Original B. Ramme tilpasset til innhold C. Innhold tilpasset til ramme 

  Midtstill innhold

  Innholdet midtstilles i en ramme. Dimensjonene og innholdet til rammen beholdes. Størrelsen på innholdet og rammen endres ikke.

  Merk:

  Kommandoene for tilpassing justerer innholdets ytterkanter mot midten av rammestreken. Hvis rammen har en tykk strek, dekkes ytterkantene til innholdet. Du kan endre strekjusteringen for rammen til midten, innenfor eller utenfor rammekanten. (Se Angi streker.)

  Hvis du vil fjerne uønskede tilpasningsinnstillinger som er valgt med Beste tilpassing, velger du Objekt > Tilpassing > Fjern valg for rammetilpassing.

Bruke Beste tilpassing

Hvis du endrer størrelsen på en bilderamme når Beste tilpassing ikke er valgt, endres rammestørrelsen, men ikke bildestørrelsen. Hvis du velger Beste tilpassing, endres størrelsen på bildet sammen med rammen. Du kan bruke segmentmarkøren til å transformere selve bildet hvis du ønsker å beskjære eller transformere det. Du kan også deaktivere Beste tilpassing, transformere bildet og deretter aktivere Beste tilpassing igjen.

Beste tilpassing kan velges i kontrollpanelet og i dialogboksen Valg for rammejustering.

Angi valg for rammetilpasning

Du kan knytte et tilpassingsvalg til en plassholderramme slik at tilpassingskommandoen brukes hver gang nytt innhold monteres i rammen.

 1. Marker en ramme.

 2. Velg Objekt > Tilpasning > Valg for rammetilpasning.

 3. Angi følgende valg, og velg OK:

  Beste tilpassing

  Velg dette alternativet hvis du vil at bildestørrelsen skal endres automatisk når du endrer størrelsen på rammen.

  Referansepunkt

  Angi et referansepunkt for beskjærings- og tilpassingsvalgene. Hvis du for eksempel angir hjørnet øverst til høyre som referansepunkt og velger Tilpass innhold proporsjonalt, kan bildet beskjæres enten på venstresiden eller undersiden (på et annet sted enn referansepunktet).

  Beskjæringsmengde

  Angi plasseringen av bildets markeringsramme i forhold til rammen. Bruk positive verdier hvis du vil beskjære bildet. Du kan for eksempel utelate rammen som omslutter det monterte bildet. Bruk negative verdier hvis du vil øke avstanden mellom bildets markeringsramme og rammen. Det kan for eksempel hende at du vil ha et mellomrom mellom bildet og rammen.

  Hvis du angir beskjæringsverdier som gjør at bildet ikke blir synlig, vil verdiene bli ignorert, men tilpassingsvalgene implementeres likevel.

  Justering på tom ramme

  Angi om du vil tilpasse innholdet til rammen (bildet kan bli skråstilt), tilpasse innholdet proporsjonalt (tomrom kan oppstå) eller fylle rammen proporsjonalt (én eller flere sider kan bli beskjært).

Tilpassingsvalget brukes bare når innholdet monteres i en ramme. Når du endrer størrelsen på rammen, blir tilpassingsalternativet brukt på nytt automatisk bare hvis Beste tilpassing av valgt.

Flytte en grafikkramme eller innholdet i den

Når du bruker markeringsverktøyet til å markere en grafikkramme, kan du markere rammen eller bildet i rammen. Hvis du klikker utenfor innholdsgriperen og drar markeringen, flyttes rammeinnholdet sammen med rammen. Hvis du drar innholdsgriperen, flyttes bildet innenfor rammen.

Du kan bruke fremgangsmåtene nedenfor hvis du vil flytte en ramme eller rammeinnholdet uavhengig av hverandre. Disse teknikkene er nyttige for å justere et bilde når det beskjæres eller maskeres i rammen.

Merk:

Hvis et markeringsverktøy ikke virker som forventet, prøver du å oppheve all markering først. Dette gjør du ved å trykke på Ctrl+Skift+A (Windows) eller Kommando+Skift+A (Mac OS).

 1. Gjør ett av følgende:
  • Hvis du vil flytte en ramme sammen med rammeinnholdet, klikker du på bildet utenfor innholdsgriperen med markeringsverktøyet .

  • Hvis du vil flytte importert innhold uten å flytte rammen (det vil si panorere innholdet bak rammen), drar du innholdsgriperen. Du kan også bruke segmentmarkøren  til å markere og dra bildet.

  Flytte innhold uten å flytte rammen
  Flytte innhold uten å flytte rammen

  Merk:

  Hvis du holder nede museknappen over et bilde før du flytter bildet, vises en dynamisk forhåndsvisning (et skyggebilde) av innholdet utenfor rammen, mens forhåndsvisningen av bildet som flyttes innenfor rammen, ikke har et slikt skyggebilde. Dette gjør det enklere å se hvordan du plasserer hele bildet i en ramme.

  • Hvis du vil flytte en ramme uten å flytte innholdet i den, klikker du på rammen med markeringsverktøyet, bytter til segmentmarkøren og drar midtpunktet.
  Flytte en ramme uten å flytte innholdet i den
  Flytte en ramme uten å flytte innholdet i den

  • Hvis du vil flytte flere rammer, markerer du objektene med markeringsverktøyet og drar dem. Hvis du markerer flere objekter med segmentmarkøren, vil bare det objektet du drar, bli flyttet.

Lage en kant eller en bakgrunn

En grafikkramme er svært godt egnet som kant eller bakgrunn rundt innholdet i den fordi du kan endre streken og fyllet til rammen uavhengig av innholdet.

Legge til kanter i grafikkrammer
Legge til kanter i grafikkrammer

A. Bilde i grafikkramme B. Ramme der strek er brukt C. Forstørret ramme der både strek og fyll er brukt 
 1. Bruk markeringsverktøyet  og klikk på et importert bilde utenfor innholdsgriperen for å markere rammen.
 2. Hvis du vil forstørre rammen uten å endre størrelsen til bildet, drar du et vilkårlig markeringsrammehåndtak utover. Hvis du vil beholde rammeproporsjonene, holder du nede Skift mens du drar.
 3. Bruk Fargeprøver-panelet og verktøykassen til å angi en strek- og fyllfarge.
 4. Bruk Strek-panelet til å justere strektykkelsen, malen eller justering for rammen.

Merk:

Du kan raskt forstørre en ramme like mye på hver side ved å bruke Transformering-panelet eller kontrollpanelet. Marker rammen med segmentmarkøren , velg den midterste referansepunktplasseringen i panelet , og angi nye verdier for bredde og høyde.

Beskjære eller maskere objekter

Beskjæring og maskering er begreper som beskriver hvordan deler av et objekt skjules. Generelt er forskjellen at med beskjæring brukes et rektangel til å kutte kantene av et bilde, mens med maskering brukes en tilfeldig form til å gjøre bakgrunnen til et objekt transparent. Et vanlig eksempel på maskering er en beskjæringsbane, som er en maskering som er laget for et bestemt bilde.

Bruk grafikkrammer til å beskjære eller maskere objekter. Siden et importert bilde automatisk plasseres i en ramme, kan du beskjære eller maskere det umiddelbart uten å måtte lage en ramme for det. Hvis du ikke har laget en ramme for et importert bilde manuelt, lages den automatisk med samme størrelse som bildet, slik at det ikke er tydelig at rammen er der.

Merk:

Når du skriver ut et dokument, sendes bare data for de synlige delene av beskårne eller maskerte bilder. Dette gjøres for å sikre at utskriften blir mest mulig effektiv. Du kan imidlertid likevel spare diskplass og RAM hvis du beskjærer eller maskerer bilder til ønsket form og størrelse før du importerer dem i dokumentet.

 • Hvis du vil beskjære et importert bilde eller et annet bilde som allerede er montert i en rektangulær ramme, klikker du på objektet med markerings verktøyet og drar et håndtak på markeringsrammen som vises. Hvis du vil beholde de opprinnelige proporsjonene til rammen, trykker du på Skift mens du drar.


  Beskjære et bilde ved å bruke en grafikkramme

 • Hvis du vil beskjære eller maskere et objekt, bruker du Valg eller Direktevalg-verktøyetforå velge et objekt du vil maskere. Velg Rediger > Kopier, marker en tom bane eller ramme som er mindre enn objektet, og velg Rediger > Lim inn i.
 • Hvis du vil beskjære innholdet i en ramme nøyaktig, markerer du rammen med segmentmarkøren og bruker Transformering-panelet eller kontrollpanelet for å endre størrelsen på rammen.
 • Hvis du vil angi innstillinger for beskjæring for en tom plassholderramme, velger du Objekt > Tilpassing > Valg for rammejustering. Angi deretter hvor mye den skal beskjæres.

Merk:

Du kan også maskere et importert bilde ved å bruke tegneverktøyene til å endre formen på den eksisterende rammen til bildet.

Valg for objekteksport

Innføring i valg for objekteksport

Valg for objekteksport kan brukes til å angi eksportparametre som kreves når du eksporterer til formater som EPUB, HTML eller tilgjengelige PDF-dokumenter.

 

Valg for objekteksport kan brukes både på tekstrammer og grafikkrammer i tillegg til i grupper. Bruk Valg for objekteksport for å:

 • Definere Alt-tekst for monterte bilder og montert grafikk.

 • Bruke koder og faktiske tekstinnstillinger for kodede PDF-dokumenter.

 • Opprett forskjellige konverteringsinnstillinger for hvert objekt, slik at de gjengis riktig på ulike skjermstørrelser og for forskjellige pikseltettheter. Bruk disse valgene til å kontrollere kvaliteten på rastreringen som brukes på teksteffekter som skygge og skråkant, når du eksporterer layouten til HTML eller EPUB.

Merk:

Hvis et objekt inneholder en hyperkobling, støttes ikke dette i en eksport.

Bruke valg for objekteksport

 1. Velg rammen eller gruppen i layouten.
 2. Velg Objekt > Valg for objekteksport.

  eller

  Høyreklikk på objektet, og velg Valg for objekteksport.

 3. Bruk innstillingene.

Merk:

Du kan navigere vekk fra dialogboksen Valg for objekteksport mens du velger andre objekter i layouten for å bruke innstillingene.

Valg for alternativ tekst

Alternativ tekst (Alt-tekst) er en kort, tekstbasert beskrivelse av et bilde eller grafikk. Denne teksten brukes i situasjoner der bildet ikke gjengis, eller for å hjelpe skjermlesere.

Kilde for alternativ tekst

Velg kilde der Alt-teksten for valgt ramme eller gruppe skal tilordnes.

Merk:

Når du importerer innhold fra Microsoft Word, importerer InDesign også alternativ tekst som brukes på bildene.

Egendefinert

Angi teksten manuelt.

Fra struktur

Bruk teksten som er angitt i strukturen. Se Beskrive grafikk for bruk med programvare for skjermlesing.

Fra XMP (Tittel |Beskrivelse |Overskrift)

Bruk data som er lagret i vanlige XMP-felt. Hvis XMP-data oppdateres ved bruk av et annet program, f.eks. Adobe Bridge, oppdateres teksten automatisk når du oppdaterer koblingen.

Fra annen XMP

Hvis tekststrengen er lagret i et annet XMP-felt, angir du all informasjon om navneområde og egenskapsnavn i formatet <ns>:<egenskap>. Brukergrensesnittet i Adobe Bridge støtter for eksempel IPTC Core, som inneholder et felt kalt IPTC-emnekode. Hvis dette feltet ble brukt til å lagre tekststrengen, ville egenskapverdien vært Iptc4xmpCore:SubjectCode[1].

Valg for kodede PDF-dokumenter

Bruke kode

Velg kilde der PDF-koden for valgt ramme eller gruppe skal tilordnes.

Fra struktur

Bruk teksten som er angitt i strukturen.

Artefakt

Bruk på grafiske elementer som ikke har en viktig mening når de leses høyt av en skjermleser.

Basert på objekt

Bestemmer automatisk innholdet i rammen og bruker Artikkel- eller Figur-koden.

Kilde for faktisk tekst

PDF støtter faktisk tekst i tillegg til Alt-tekst. Faktisk tekst kan brukes på grafiske objekter som ser ut som tekst. Et skannet TIFF-bilde, for eksempel. Faktisk tekst brukes til å representere ord som har blitt omgjort til grafikk. Faktisk tekst kan bare brukes på kodede PDF-dokumenter.

Egendefinert

Angi teksten manuelt.

Fra struktur

Bruk teksten som er angitt i strukturen. Se Beskrive grafikk for bruk med programvare for skjermlesing.

Fra XMP (Tittel |Beskrivelse |Overskrift)

Bruk data som er lagret i vanlige XMP-felt. Hvis XMP-data oppdateres ved bruk av et annet program, f.eks. Adobe Bridge, oppdateres teksten automatisk når du oppdaterer koblingen.

Fra annen XMP

Hvis tekststrengen er lagret i et annet XMP-felt, angir du all informasjon om navneområde og egenskapsnavn i formatet <ns>:<egenskap>. Brukergrensesnittet i Bridge støtter for eksempel IPTC Core, som inneholder et felt kalt IPTC-emnekode. Hvis dette feltet ble brukt til å lagre tekststrengen, ville egenskapverdien vært Iptc4xmpCore:SubjectCode[1].

Valg for EPUB og HTML

Bruk valg for EPUB og HTML for å angi innstillinger for bildekonvertering for enkeltobjekter. Hvis disse innstillingene ikke angis, brukes bildekonverteringsinnstillingene for EPUB-eksport. Se Bildevalg for EPUB.

Valg for objekteksport
Valg for objekteksport

epub:type

Klikk på pilikonet for å velge i hvilken rekkefølge leseren kan lese dokumentet.

Behold utseende fra layout

Merk av for å angi egendefinerte bildekonverteringsinnstillinger for valgte rammer.

Standard

Standardinnstillinger som er tilordnet dialogboksen Eksporter innstillinger.

Bruk eksisterende bilde for grafikkobjekter

Bruker et eksisterende bilde for grafikkobjekter

Rastrer beholder

Konverterer objektet til et bilde. Dette konverterer for eksempel en tekstramme til et bilde.

Rastrer innhold

Utseendet beholdes ved hjelp av CSS. 

Tilpasset rastrering

Merk av for å angi egendefinerte bildekonverteringsinnstillinger for valgte rammer.

Format

Lar deg velge om de optimaliserte bildene i dokumentet skal konverteres til GIF, JPEG eller PNG.

Oppløsning (ppt)

Angi oppløsningen for bildene i piksler per tomme (ppt). Operativsystemer har enten 72 ppt eller 96 ppt som standard, mobilenheter har fra 132 ppt (iPad) og 172 ppt (Sony Reader) til over 300 ppt (iPhone 4). Du kan angi en ppt-verdi for hvert objekt du velger. Du kan velge blant verdiene 72, 96, 150 (gjennomsnitt for alle e-bokenheter) og 300.

Palett

Lar deg styre hvordan farger håndteres i InDesign når du optimaliserer GIF-filer. GIF-formatet bruker en begrenset fargepalett som ikke kan overstige 256 farger.

Velg Tilpasset for å opprette en palett ved å bruke et representativt utvalg av farger i grafikken uten spredning (blanding av små fargeprikker for å simulere flere farger). Velg Internett for å lage en palett med farger for Internett som er et delsett av systemfargene i Windows og Mac OS. Velg System for å lage en palett med den innebygde systemfargepaletten. Dette valget kan gi uventede resultater.

Velg Linjesprang for å vise et bilde som lastes langsomt inn mens manglende linjer fylles ut. Hvis denne innstillingen ikke er valgt, ser et bilde først uklart ut, for så å bli klarere etter hvert som bildet når full oppløsning.

Kvalitet

Angir hvordan komprimeringen (for mindre filstørrelser) skal prioriteres i forhold til bildekvaliteten for hvert JPEG-bilde som opprettes. Lav gir minst fil og lavest bildekvalitet.

Metode

Angir hvor raskt JPEG-grafikk skal vises når filen med bildet åpnes på Internett. Velg Progressiv hvis du vil at JPEG-bildene skal vises gradvis og mer detaljert når de lastes ned. (Filer som opprettes med dette valget, er litt større og krever mer RAM til visning.) Velg Grunnlinje hvis du ikke vil vise JPEG-filene før de er ferdig nedlastet. En plassholder vises i stedet til filen vises.

Egendefinert Layout

Velg foretrukken layout fra rullegardinlisten.

 • Justering og mellomromAngi om bildet skal justeres til venstre, til høyre eller midtstilles, og angi kantene øverst og nederst.
 • Flyt til venstre: Velg dette alternativet for en flytende justering mot venstre.
 • Flyt til høyre: Velg dette alternativet for en flytende justering mot høyre.

Sett inn sideskift

Velg dette for å sette inn sideskift i forbindelse med bilder. Sideskift kan settes inn før bildet, etter bildet eller før og etter bildet.

Størrelse

Velg en egendefinert CSS-bredde og -høyde blant følgende alternativer:

 • Ingen: Det brukes ingen CSS-bredde eller -høyde på objektet.
 • Standard: Standard CSS-bredde og -høyde brukes.
 • Fast: En fast CSS-bredde og -høyde brukes.
 • I forhold til tekstflyt: Brukes bare for CSS-bredde. CSS-bredden tilpasses til tekstflyten.
 • I forhold til tekststørrelse: Brukes bare for CSS-bredde. CSS-bredden tilpasses til tekstflyten.
 • Egendefinert bredde: Velg dette alternativet for å legge inn en egendefinert verdi for bredden.
 • Egendefinert høyde: Velg dette alternativet for å legge inn en egendefinert verdi for høyden.

Merk:

Rullegardinlisten Størrelse brukes bare for HTML-layout og justerbar layout for EPUB. Denne brukes ikke for fast layout for EPUB.