Tegne med blyantverktøyet

 1. Brukerhåndbok for InDesign
 2. Bli kjent med InDesign
  1. Innføring i InDesign
   1. Nyheter i InDesign
   2. Systemkrav
   3. Vanlige spørsmål
   4. Bruke Creative Cloud Libraries
  2. Arbeidsområde
   1. Grunnleggende om arbeidsområdet
   2. Verktøykassen
   3. Angi innstillinger
   4. Berøringsbasert arbeidsområde
   5. Standard tastatursnarveier
   6. Gjenoppretting og angring for dokumenter
   7. Capture-utvidelsen
 3. Opprette og sette opp dokumenter
  1. Dokumenter og sider
   1. Opprette dokumenter
   2. Jobbe med malsider
   3. Arbeide med dokumentsider
   4. Angi sidestørrelse, marger og utfallende
   5. Arbeide med filer og maler
   6. Opprette bokfiler
   7. Legge til enkel sidenummerering
   8. Nummerere sider, kapitler og seksjoner
   9. Konvertere QuarkXPress- og PageMaker-dokumenter
   10. Dele innhold
   11. Forstå en grunnleggende arbeidsflyt for styrte filer
   12. Lagre dokumenter
  2. Rutenett
   1. Rutenett
   2. Formatere rutenett
  3. Layouthjelpemidler
   1. Linjaler
 4. Legg til innhold
  1. Tekst
   1. Legge til tekst i rammer
   2. Koble tekst
   3. Arabiske og hebraiske funksjoner i InDesign
   4. Opprette tekst langs en bane
   5. Punktmerking og nummerering
   6. Tegnvarianter og spesialtegn
   7. Tekstjustering
   8. Tekstvariabler
   9. Generere QR-koder
   10. Redigere tekst
   11. Justere tekst
   12. Tekstflyt rundt objekter
   13. Forankrede objekter
   14. Tilknyttet innhold
   15. Formatere avsnitt
   16. Formatere tegn
   17. Finn/endre
   18. Stavekontroll og ordlister
  2. Typografi
   1. Bruke skrifter i InDesign
   2. Utligning og tegnavstand
  3. Formatere tekst
   1. Formatere tekst
   2. Tabulatorer og innrykk
  4. Gjennomgå tekst
   1. Spore og gjennomgå endringer
   2. Legge til redigeringsmerknader i InDesign
   3. Importere PDF-kommentarer
  5. Legge til referanser
   1. Opprette en innholdsfortegnelse
   2. Fotnoter
   3. Opprette et stikkordregister
   4. Sluttnoter
   5. Bildetekster
  6. Stiler
   1. Avsnitts- og tegnstiler
   2. Objektmaler
   3. Initialer og kjedede maler
   4. Arbeide med maler
   5. Linjeavstand
  7. Tabeller
   1. Formatere tabeller
   2. Opprette tabeller
   3. Tabell- og cellemaler
   4. Velge og redigere tabeller
   5. Streker og fyll i tabeller
  8. Interaktivitet
   1. Hyperkoblinger
   2. Dynamiske PDF-dokumenter
   3. Bokmerker
   4. Knapper
   5. Skjemaer
   6. Animasjon
   7. Kryssreferanser
   8. Strukturere PDF-dokumenter
   9. Sideoverganger
   10. Filmer og lyder
   11. Skjemaer
  9. Grafikk
   1. Forstå baner og former
   2. Tegne med blyantverktøyet
   3. Tegne med pennverktøyet
   4. Bruke innstillinger for linjer (streker) 
   5. Sammensatte baner og former
   6. Redigere baner
   7. Beskjæringsbaner
   8. Endre utseende på hjørner
   9. Justere og fordele objekter
   10. Koblet og innebygd grafikk
   11. Integrere AEM Assets
  10. Farge og gjennomsiktighet
   1. Bruke farger
   2. Bruke farger fra importert grafikk
   3. Arbeide med fargekart
   4. Blande trykkfarger
   5. Nyanser
   6. Forstå spotfarger og prosessfarger
   7. Blande farger
   8. Forløpninger
   9. Slå sammen gjennomsiktig grafikk
   10. Legge til effekter for gjennomsiktighet
 5. Deling med andre
  1. Dele og samarbeide        
  2. Dele for gjennomgang
  3. Gå gjennom et delt InDesign-dokument
  4. Administrere tilbakemeldinger 
 6. Publiser
  1. Eksportere og publisere
   1. Publish Online
   2. Eksportere innhold for EPUB
   3. Adobe PDF-valg
   4. Eksportere innhold til HTML
   5. Eksportere til Adobe PDF
   6. Eksportere til JPEG-format
   7. Eksportere HTML
   8. Oversikt over DPS og AEM Mobile
  2. Skrive ut
   1. Skrive ut hefter
   2. Merker og utfallende
   3. Skrive ut dokumenter
   4. Trykkfarger, separasjon og rasterfrekvens
   5. Overtrykk
   6. Opprette PostScript- og EPS-filer
   7. Forhåndskontrollere filer før levering
   8. Skrive ut miniatyrer og dokumenter som er for store
   9. Forberede PDF-filer for trykkerier
   10. Forberede utskrift av separasjoner
 7. Utvide InDesign
  1. Automatisering
   1. Fletting
   2. Plugin-moduler
   3. Capture-utvidelsen i InDesign
   4. Skript

Tegne med blyantverktøyet

Blyantverktøyet virker primært på samme måte i Adobe Illustrator og InDesign. Du kan bruke det til å tegne åpne eller lukkede baner som om du tegnet med en blyant på papir. Det er mest nyttig til å tegne skisser eller lage et håndtegnet utseende. Når du har tegnet en bane, kan du endre den med én gang om nødvendig.

Ankerpunkter settes ned mens du tegner med blyantverktøyet. Du kan ikke bestemme hvor de plasseres. Du kan imidlertid justere dem når banen er ferdig. Antallet ankerpunkt som settes ned, bestemmes av hvor lang og komplisert banen er, og av toleranseinnstillingene i dialogboksen Innstillinger for blyantverktøy (Pencil Tool Preferences). Disse innstillingene kontrollerer hvor følsomt blyantverktøyet er overfor musebevegelsene eller grafikkdatapennen.

Tegne frihåndsbaner med blyantverktøyet

 1. Velg blyantverktøyet  .
 2. Plasser verktøyet der du vil begynne banen, og dra for å tegne en bane. Blyantverktøyet  vises med en liten x for å angi tegning av en frihåndsbane.

  Når du drar, følges pekeren av en stiplet linje. Ankerpunkt vises i begge ender av banen og ved forskjellige punkt langs den. De gjeldende attributtene for strek og fyll brukes på banen, som forblir markert som standard.

Tegne lukkede baner med blyantverktøyet

 1. Velg blyantverktøyet.
 2. Plasser verktøyet der du vil begynne banen, og dra for å tegne en bane.
 3. Når du har begynt å dra, holder du nede Alt (Windows) eller Tilvalg (Mac OS). Blyantverktøyet vises som en liten sirkel (og i InDesign som et fylt viskelær) for å angi at du lager en lukket bane.
 4. Når banen har ønsket størrelse og form, slipper du museknappen (men ikke Alt eller Tilvalg). Når banen lukkes, slipper du Alt eller Tilvalg.

  Du trenger ikke å plassere markøren over startpunktet i banen for å lage en lukket bane. Hvis du slipper museknappen på et annet sted, lukker blyantverktøyet formen ved å lage den kortest mulige linjen tilbake til det opprinnelige punktet.

Redigere baner med blyantverktøyet

Du kan redigere enhver bane ved å bruke blyantverktøyet og legge til frihåndslinjer og -former for enhver form.

Legge til en bane med blyantverktøyet

 1. Velg en eksisterende bane.
 2. Velg blyantverktøyet.
 3. Plasser blyantspissen på et endepunkt i banen.

  Du vet at du er nært nok endepunktet når den lille x-en ved siden av blyantspissen forsvinner.

 4. Dra for å fortsette banen.

Koble sammen to baner med blyantverktøyet

 1. Merk begge banene (Skift-klikk eller dra rundt dem med markeringsverktøyet).
 2. Velg blyantverktøyet.
 3. Plasser pekeren der du vil begynne, fra én av banene, og dra mot den andre banen.
 4. Når du har begynt å dra, holder du nede Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS). Blyantverktøyet vises som er lite sammenslåingssymbol for å indikere at du legger til noe i den eksisterende banen.
 5. Dra oppå endepunktet i den andre banen, slipp museknappen, og slipp deretter Ctrl eller Kommando.
  Merk:

  Best resultat får du ved å dra fra den ene banen til den andre som om du ganske enkelt forlenget banene i retningen de ble laget.

Endre formen på baner med blyantverktøyet

 1. Merk banen som skal endres.
 2. Plasser blyantverktøyet på eller i nærheten av banen som skal tegnes på nytt.

  Du vet at du er nært nok banen når den lille x-en forsvinner fra verktøyet.

 3. Dra verktøyet til banen har fått den ønskede formen.
  Bruke blyantverktøyet til å redigere en lukket form

  Merk:

  Du kan få uventede resultater, alt etter hvor du begynner å tegne om banen, og i hvilken retning du drar. Du kan for eksempel utilsiktet endre en lukket bane til en åpen bane, endre en åpen bane til en lukket bane eller miste en del av en form.

Alternativer for blyantverktøyet

Dobbeltklikk blyantverktøyet for å angi ett av følgende alternativer:

Kvalitet

Kontrollerer hvor langt du må flytte musen eller datapennen før et nytt ankerpunkt legges til i banen. Jo høyere verdi, jo jevnere og mindre komplisert blir banen. Jo lavere verdi, jo flere kurver som stemmer overens med pekerens bevegelser, slik at du får skarpere vinkler. Kvalitet kan være fra 0,5 til 20 bildepunkt.

Utjevning

Kontrollerer mengden utjevning som brukes når du bruker verktøyet. Utjevning kan være fra 0 % til 100 %. Jo høyere verdi, jo jevnere blir banen. Jo lavere verdi, jo flere ankerpunkt opprettes, og uregelmessighetene på linjen beholdes i større grad.

Fylle nye blyantstrøk

(Bare for Illustrator) Bruker fyll på blyantstrøk du tegner, etter du har valgt dette alternativet, men ikke på eksisterende blyantstrøk. Husk å velge et fyll før du tegner blyantstrøkene.

Beholdt valg

Avgjør om banen skal fortsatt være merket etter du har tegnet den. Dette valget er aktivert som standard.

Rediger valgte baner (Edit Selected Paths)

Avgjør om du kan endre eller slå sammen en valgt bane når du er innenfor en bestemt avstand fra banen (angitt med neste alternativ).

Innenfor: (Within) _ bildepunkter

Avgjør hvor nært musen eller datapennen må være en eksisterende bane for at du skal kunne redigere banen med blyantverktøyet. Dette alternativet er bare tilgjengelig når Rediger valgte baner (Edit Selected Paths) er valgt.

Adobe-logoen

Logg på kontoen din