Brukerveiledning Avbryt

Legge til tekst i rammer

 1. Brukerhåndbok for InDesign
 2. Bli kjent med InDesign
  1. Innføring i InDesign
   1. Nyheter i InDesign
   2. Systemkrav
   3. Vanlige spørsmål
   4. Bruke Creative Cloud Libraries
  2. Arbeidsområde
   1. Grunnleggende om arbeidsområdet
   2. Verktøykassen
   3. Angi innstillinger
   4. Berøringsbasert arbeidsområde
   5. Standard tastatursnarveier
   6. Gjenoppretting og angring for dokumenter
 3. Opprette og sette opp dokumenter
  1. Dokumenter og sider
   1. Opprette dokumenter
   2. Jobbe med malsider
   3. Arbeide med dokumentsider
   4. Angi sidestørrelse, marger og utfallende
   5. Arbeide med filer og maler
   6. Opprette bokfiler
   7. Legge til enkel sidenummerering
   8. Nummerere sider, kapitler og seksjoner
   9. Konvertere QuarkXPress- og PageMaker-dokumenter
   10. Dele innhold
   11. Forstå en grunnleggende arbeidsflyt for styrte filer
   12. Lagre dokumenter
  2. Rutenett
   1. Rutenett
   2. Formatere rutenett
  3. Layouthjelpemidler
   1. Linjaler
 4. Legg til innhold
  1. Tekst
   1. Legge til tekst i rammer
   2. Koble tekst
   3. Arabiske og hebraiske funksjoner i InDesign
   4. Opprette tekst langs en bane
   5. Punktmerking og nummerering
   6. Tegnvarianter og spesialtegn
   7. Tekstjustering
   8. Tekstvariabler
   9. Generere QR-koder
   10. Redigere tekst
   11. Justere tekst
   12. Tekstflyt rundt objekter
   13. Forankrede objekter
   14. Tilknyttet innhold
   15. Formatere avsnitt
   16. Formatere tegn
   17. Finn/endre
   18. Stavekontroll og ordlister
  2. Typografi
   1. Bruke skrifter i InDesign
   2. Utligning og tegnavstand
  3. Formatere tekst
   1. Formatere tekst
   2. Arbeide med stilpakker
   3. Tabulatorer og innrykk
  4. Gjennomgå tekst
   1. Spore og gjennomgå endringer
   2. Legge til redigeringsmerknader i InDesign
   3. Importere PDF-kommentarer
  5. Legge til referanser
   1. Opprette en innholdsfortegnelse
   2. Fotnoter
   3. Opprette et stikkordregister
   4. Sluttnoter
   5. Bildetekster
  6. Stiler
   1. Avsnitts- og tegnstiler
   2. Tilordne, eksportere og administrere stiler
   3. Objektmaler
   4. Initialer og kjedede stiler
   5. Arbeide med maler
   6. Linjeavstand
  7. Tabeller
   1. Formatere tabeller
   2. Opprette tabeller
   3. Tabell- og cellemaler
   4. Velge og redigere tabeller
   5. Streker og fyll i tabeller
  8. Interaktivitet
   1. Hyperkoblinger
   2. Dynamiske PDF-dokumenter
   3. Bokmerker
   4. Knapper
   5. Skjemaer
   6. Animasjon
   7. Kryssreferanser
   8. Strukturere PDF-dokumenter
   9. Sideoverganger
   10. Filmer og lyder
  9. Grafikk
   1. Forstå baner og former
   2. Tegne med blyantverktøyet
   3. Tegne med pennverktøyet
   4. Bruke innstillinger for linjer (streker) 
   5. Sammensatte baner og former
   6. Redigere baner
   7. Beskjæringsbaner
   8. Endre utseende på hjørner
   9. Justere og fordele objekter
   10. Koblet og innebygd grafikk
   11. Integrere AEM Assets
  10. Farge og gjennomsiktighet
   1. Bruke farger
   2. Bruke farger fra importert grafikk
   3. Arbeide med fargekart
   4. Blande trykkfarger
   5. Nyanser
   6. Forstå spotfarger og prosessfarger
   7. Blande farger
   8. Forløpninger
   9. Slå sammen gjennomsiktig grafikk
   10. Legge til effekter for gjennomsiktighet
 5. Deling
  1. Jobbe med InDesign-nettsky-dokumenter
  2. InDesign-nettsky-dokumenter | Vanlige spørsmål
  3. Dele og samarbeide        
  4. Dele for gjennomgang
  5. Gå gjennom et delt InDesign-dokument
  6. Administrere tilbakemeldinger 
 6. Publisere
  1. Plassere, eksportere og publisere
   1. Publish Online
   2. Kopiere, sette inn grafikk
   3. Eksportere innhold for EPUB
   4. Adobe PDF-valg
   5. Eksportere innhold til HTML
   6. Eksportere til Adobe PDF
   7. Eksportere til JPEG-format
   8. Eksportere HTML
   9. Oversikt over DPS og AEM Mobile
   10. Støttede filformater
  2. Skrive ut
   1. Skrive ut hefter
   2. Merker og utfallende
   3. Skrive ut dokumenter
   4. Trykkfarger, separasjon og rasterfrekvens
   5. Overtrykk
   6. Opprette PostScript- og EPS-filer
   7. Forhåndskontrollere filer før levering
   8. Skrive ut miniatyrer og dokumenter som er for store
   9. Forberede PDF-filer for trykkerier
   10. Forberede utskrift av separasjoner
 7. Utvide InDesign
  1. Automatisering
   1. Fletting
   2. Plugin-moduler
   3. Capture-utvidelsen i InDesign
   4. Skript
 8. Feilsøking
  1. Løste problemer
  2. Krasj ved oppstart
  3. Problemer med skrivebeskyttet Innstillinger-mappe
  4. Feilsøke filproblemer.
  5. Kan ikke eksportere PDF
  6. Gjenoppretting av dokumenter i InDesign
Merk:

Nøytralt språk: Vi erstatter ikke-inkluderende språk fra InDesign 2022 (versjon 17.0) og utover, for å reflektere Adobes kjerneverdier for inkludering. Alle henvisninger til "Master page" er erstattet av "Parent page" i hjelpeartiklene våre for språkene engelsk, dansk, ungarsk, spansk, italiensk, brasiliansk, portugisisk og japansk.

Legge til tekst i et dokument

Legg til tekst ved å skrive den inn eller ved å lime den inn eller montere den fra et tekstbehandlingsprogram. Hvis tekstbehandlingsprogrammet støtter dra-og-slipp, kan du også dra tekst inn i InDesign-rammer. For store tekstblokker er kommandoen Monter en effektiv og fleksibel måte å legge til tekst i dokumentet på. InDesign støtter mange forskjellige tekstbehandlings-, regnearks- og tekstfilformater.

Du behøver ikke å opprette en tekstramme før du monterer eller limer inn tekst, det gjøres automatisk i InDesign.

Når du monterer tekst, kan du velge Vis valg for import for å angi om du vil beholde malene og formateringen for den importerte teksten. Før du limer inn tekst, kan du velge All informasjon eller Ren tekst i innstillingene for Utklippstavlebehandling for å angi om den innlimte teksten inneholder tilleggsinformasjon, for eksempel fargeprøver og maler.

Merk:

Hvis teksten du importerer til dokumentet, inneholder tekstutheving i rosa, grønt eller en annen farge, har du antakelig aktivert ett eller flere tekstjusteringsvalg. Åpne Metode for tekstjustering i dialogboksen Innstillinger, og legg merke til hvilke innstillinger som er aktivert under Utheving. Hvis den innlimte teksten for eksempel er formatert med skrifttyper som ikke er tilgjengelige, utheves teksten i rosa.

Skrive inn tekst i et dokument

 1. Gjør ett av følgende for å plassere innsettingspunktet inne i tekstrammen:
  • Bruk tekstverktøyet , og dra for å opprette en ny tekstramme, eller klikk i en eksisterende tekstramme.

  • Bruk et markeringsverktøy, og dobbeltklikk i en eksisterende ramme. Tekstverktøyet velges automatisk.

 2. Begynn å skrive inn tekst.

Hvis du opprettet en tekstramme på en malside, holder du nede Ctrl+Skift (Windows) eller Kommando+Skift (Mac OS) mens du klikker i rammen på dokumentsiden. Dette oppretter en kopi av den primære tekstrammen på dokumentsiden. Deretter kan du bruke tekstverktøyet til å legge til tekst i den markerte rammen.

Skrive inn asiatisk tekst ved hjelp av innebygde inndata

 1. Velg Rediger > Innstillinger > Avansert tekst (Windows) eller InDesign > Innstillinger > Avansert tekst (Mac OS).
 2. Velg Bruk innebygde inndata for ikke-latinsk tekst, og velg deretter OK.

Du kan bruke en systeminndatametode til å legge inn tegn på 2 og 4 byte hvis denne metoden er tilgjengelig. Denne metoden er spesielt nyttig til å skrive inn asiatiske tegn.

Sette inn plassholdertekst

I InDesign kan du legge til plassholdertekst som du enkelt kan erstatte med faktisk tekst senere. Når du legger til plassholdertekst, får du et bedre inntrykk av dokumentets design.

 1. Bruk markeringsverktøyet til å markere én eller flere tekstrammer, eller bruk tekstverktøyet til å klikke i en tekstramme.
 2. Velg Tekst > Fyll med plassholdertekst.

Hvis du legger til plassholdertekst i en ramme som er koblet til andre rammer, legges plassholderteksten til fra begynnelsen av den første tekstrammen (hvis alle rammene er tomme), eller fra slutten av den eksisterende teksten (hvis det allerede finnes noe tekst i de koblede rammene), og til slutten av den siste koblede rammen.

Hvis du vil fjerne eller erstatte plassholdertekst, dobbeltklikker du i hvilken som helst av de koblede rammene og velger Rediger > Marker alt. Deretter sletter du teksten.

Merk:

Hvis du vil bruke en annen tekst som plassholder, lagrer du den nye teksten i en tekstfil som du kaller Plassholder.txt og lagrer den i programmappen.

Lime inn tekst

Hvis innsettingspunktet ikke er inne i en tekstramme når du limer inn tekst i InDesign, opprettes en ny vanlig tekstramme. Hvis innsettingspunktet er inne i en tekstramme, limes teksten inn i denne rammen. Hvis du har markert tekst når du limer inn, overskrives den markerte teksten av teksten som limes inn.

Lime inn tekst fra et annet program

 1. Hvis du vil beholde formatering og informasjon, for eksempel maler og stikkordmerker, åpner du delen Utklippstavlebehandling i dialogboksen Innstillinger og velger All informasjon under Lim inn. Hvis du vil fjerne disse objektene og annen formatering når du limer inn, velger du Ren tekst.
 2. Klipp ut eller kopier tekst i et annet program eller i et InDesign-dokument.
 3. Hvis du vil, markerer du tekst eller klikker i en tekstramme. Ellers limes teksten inn i en ny ramme.
 4. Gjør ett av følgende:
  • Velg Rediger > Lim inn. Hvis teksten som limes inn, mangler formatering, må du kanskje endre innstillingene i dialogboksen for importvalg for RTF-dokumenter.

  • Velg Rediger > Lim inn uten formatering. (Valget Lim inn uten formatering er nedtonet hvis du limer inn tekst fra et annet program når Ren tekst er valgt i innstillingene for Utklippstavlebehandling.)

Merk:

Du kan også dra tekst fra et annet program og slippe den i et InDesign-dokument, eller du kan sette inn en tekst- eller tekstbehandlingsfil i et InDesign-dokument direkte fra Windows Utforsker eller Mac OS Finder. Teksten legges til i en ny ramme. Hvis du holder nede Skift og drar, fjerner du formateringen. Valget du angir i delen Utklippstavlebehandling i dialogboksen Innstillinger, angir om informasjon som stikkordmerker og fargeprøver bevares.

Justere avstanden automatisk når du limer inn tekst

Når du limer inn tekst, kan det hende at mellomrom legges til eller fjernes automatisk avhengig av konteksten. Hvis du for eksempel klipper ut et ord og limer det inn mellom to ord, vises det et mellomrom før og etter ordet. Hvis du limer inn ordet før et punktum på slutten av en setning, legges det ikke til et mellomrom etter ordet.

Merk:

Denne funksjonen brukes primært for arbeid med latinsk tekst. Dessuten er denne funksjonen bare tilgjengelig når den latinske teksten som skal limes inn er satt til et latinsk språk i Tegn-panelet.

 1. Velg Rediger > Innstillinger > Tekst (Windows) eller InDesign > Innstillinger > Tekst (Mac OS).
 2. Velg Juster mellomrom automatisk ved utklipping og innliming av ord, og velg deretter OK.

Dra og slippe tekst

Du kan bruke musen til å dra og slippe tekst i Artikkelredigering eller i layoutvisningen. Du kan til og med dra tekst fra Artikkelredigering til layoutvinduet (eller motsatt), og til noen dialogbokser, for eksempel Finn/endre. Når du drar tekst fra en artikkel som er låst eller sjekket inn, blir teksten kopiert, ikke flyttet. Du kan også kopiere tekst eller opprette en ny ramme når du drar og slipper tekst.

Jeff Witchel har laget en opplæringsvideo om å dra og slippe på Dra og slippe tekst i InDesign.

 1. Du aktiverer dra og slipp-funksjonen ved å velge Rediger > Innstillinger > Tekst (Windows) eller InDesign > Innstillinger > Tekst (Mac OS), og velge Aktiver i layoutvisning, Aktiver i Artikkelredigering (InDesign) eller Aktiver i korrektur- og artikkelvisning (InCopy) og deretter velge OK.
 2. Marker teksten du vil flytte eller kopiere.
 3. Hold pekeren over den markerte teksten til dra og slipp-ikonet  vises, og dra deretter teksten.

  Mens du drar, står den markerte teksten på samme sted, men det vises en loddrett linje der teksten settes inn hvis du slipper museknappen. Den loddrette linjen vises i alle tekstrammer du drar musen over.

 4. Gjør ett av følgende:
  • Hvis du vil slippe teksten på et nytt sted, plasserer du den loddrette linjen der du vil sette inn teksten, og slipper museknappen.

  • Hvis du vil slippe teksten i en ny ramme, trykker du på Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS) etter at du har begynt å dra teksten, og holder nede tasten til du har sluppet museknappen.

  • Hvis du vil slippe teksten uten å formatere, trykker du på Skift etter at du har begynt å dra teksten, og holder nede tasten til du har sluppet museknappen.

  • Hvis du vil kopiere teksten, trykker du på Alt (Windows) eller Tilvalg (Mac OS) etter at du har begynt å dra teksten, og holder nede tasten til du har sluppet museknappen.

Merk:

Du kan også bruke en kombinasjon av disse endringstastene. Hvis du for eksempel vil kopiere uformatert tekst til en ny ramme, trykker du på Alt+Skift+Ctrl (Windows) eller Tilvalg+Skift+Kommando (Mac OS) etter at du har begynt å dra teksten.

Hvis avstandsjusteringen er feil for teksten du slapp, velger du Juster mellomrom automatisk i under Tekst i dialogboksen Innstillinger.

Plassere (importere) tekst

Når du monterer en tekst- eller regnearkfil, kan du angi valg for hvordan den importerte teksten skal formateres.

 1. (Valgfritt) Hvis du vil opprette koblinger i filene som monteres, velger du Filbehandling i dialogboksen Innstillinger og velger Opprett koblinger ved montering av tekst- og regnearkfiler.

  Hvis du angir dette valget, opprettes det en kobling til den monterte filen. Du kan bruke Koblinger-panelet til å oppdatere, gjenopprette eller flytte koblinger til tekstfiler. Hvis du imidlertid formaterer den koblede teksten i InDesign, bevares kanskje ikke formateringen når du oppdaterer koblingen. Hvis dette valget ikke er angitt, blir tekst- og regnearkfiler bygd inn (ikke koblet).

 2. Gjør ett av følgende:
  • Hvis du vil opprette en ny ramme til den monterte teksten, må du kontrollere at det ikke er satt inn noe innsettingspunkt, og at ingen tekstrammer er markert.

  • Hvis du vil legge til tekst i en ramme, bruker du tekstverktøyet  til å markere tekst eller plassere innsettingspunktet.

  • Hvis du vil erstatte innholdet i en eksisterende ramme, bruker du et markeringsverktøy til å markere rammen. Hvis rammen er koblet, vises en lastet tekstmarkør.

  Merk:

  Hvis du ved et uhell erstatter en tekstfil eller grafikk på denne måten, velger du Rediger > Angre Erstatt. Deretter må du klikke eller dra for å opprette en tekstramme.

 3. Velg Fil > Monter.
 4. Velg Erstatt markert objekt hvis du vil at den importerte filen skal erstatte innholdet i en markert ramme, erstatte markert tekst eller legges til ved innsettingspunktet i tekstrammen. Deaktiver dette valget hvis du vil at den importerte filen skal flyte inn i en ny ramme.
 5. Velg Vis valg for import, og dobbeltklikk deretter filen du vil importere.
 6. Angi importvalg, og velg deretter OK.

Hvis du ikke allerede har angitt en eksisterende ramme du vil importere tekst i, blir pekeren et lastet tekstikon som lager tekstflyt der du klikker eller drar.

Merk:

Den monterte tekstrammen kan konverteres til en ren tekstramme eller et rammerutenett, avhengig av innstillingene i artikkelpanelet. Du kan velge Tekst > Skriveretning > Vannrett eller loddrett for å angi skriveretningen for rammen. Når teksten er plassert i et rammerutenett, gjelder dokument-standardene som er angitt i rutenettverktøyet for rammerutenettet. Bruk rutenettformatering etter behov.

Hvis det vises en advarsel om at det forespurte filteret ikke ble funnet, kan det hende at du prøver å montere en fil fra et annet tekstbehandlingsprogram eller fra en tidligere versjon av Microsoft® Word, for eksempel Word 6. Åpne filen i programmet den ble opprettet i, og lagre den som en RTF-fil. De fleste formateringsvalg beholdes i dette formatet.

Hvis det vises røde prikker i cellene i det importerte Microsoft Excel-dokumentet, justerer du cellestørrelsen eller tekstattributtene slik at skjult innhold vises. Du kan også montere filen som uformatert tabulatordelt tekst og deretter konvertere den tabulatordelte teksten til en tabell.

Om importfiltre

I InDesign importeres de fleste formateringsattributter for tegn og avsnitt fra tekstfiler, men mesteparten av informasjonen om sidelayout, for eksempel innstillinger for marger og spalter (som du kan angi i InDesign), ignoreres. Merk følgende:

 • Når du importerer maler, importeres vanligvis all formateringsinformasjon som er angitt i tekstbehandlingsprogrammet. Informasjon for funksjoner som ikke er tilgjengelige i InDesign, importeres ikke.

 • InDesign kan legge til importerte maler til i listen over eksisterende maler for dokumentet. Det vises et diskikon ved siden av importerte maler. (Se Konvertere Word-maler til InDesign-maler.)

 • Importvalgene vises når du velger Vis valg for import i dialogboksen Monter, eller når du importerer en Excel-fil. Hvis Vis valg for import ikke er valgt, brukes importvalgene som sist ble brukt for en lignende dokumenttype. Valgene du angir, er aktive helt til du endrer dem.

 • Hvis InDesign ikke finner et filter som gjenkjenner filtypen til en fil, vises en melding om dette. I Windows får du best resultat ved å bruke standardfiltypen (for eksempel DOC, DOCX, TXT, RTF, XLS eller XLSX) for den typen fil du importerer. Det kan hende at du må åpne filen i originalprogrammet og lagre den i et annet format, for eksempel RTF eller ren tekst.

Hvis du vil ha mer informasjon om importfiltre, kan du se PDF-filen med viktig informasjon om filtre i www.adobe.com/go/lr_indesignfilters_cs5_no.

Importvalg for Microsoft Word- og RTF-filer

Hvis du velger Vis valg for import når du monterer en Word-fil eller en RTF-fil, kan du velge mellom disse valgene:

Tekst i innholdsfortegnelse

Importerer innholdsfortegnelsen som en del av teksten i artikkelen. Disse oppføringene importeres som ren tekst.

Stikkordregistertekst

Importerer stikkordregisteret som en del av teksten i artikkelen. Disse oppføringene importeres som ren tekst.

Fotnoter

Importerer Word-fotnoter. Fotnoter og fotnotereferanser beholdes, men nummereres på nytt i henhold til fotnoteinnstillingene for dokumentet. Hvis Word-fotnotene ikke importeres riktig, kan du prøve å lagre Word-dokumentet i RTF-format og importere RTF-filen.

Sluttnoter

Importerer sluttnoter som en del av teksten på slutten av artikkelen.

Bruk typografiske anførselstegn

Kontrollerer at importert tekst inneholder venstre og høyre anførselstegn (“ ”) og apostrofer (’) i stedet for rette anførselstegn (" ") og apostrofer (').

Fjern maler og formatering fra tekst og tabeller

Fjerner formatering som skriftsnitt, skriftfarge og skriftstil fra den importerte teksten, inkludert tekst i tabeller. Hvis dette valget er angitt, importeres ikke avsnittsmaler og innebygd grafikk.

Behold lokale overstyringer

Når du velger å fjerne maler og formatering fra tekst og tabeller, kan du velge Behold lokale overstyringer for å beholde tegnformatering, for eksempel fet og kursiv, som er brukt for deler av et avsnitt. Deaktiver dette valget hvis du vil fjerne all formatering.

Konverter tabeller til

Når du velger å fjerne maler og formatering fra tekst og tabeller, kan du konvertere tabeller til enkle tabeller uten formatering eller til tabulatordelte tabeller uten formatering.

Hvis du vil importere uformatert tekst og formaterte tabeller, importerer du først teksten uten formatering, og deretter limer du inn tabellene fra Word i InDesign.

Behold maler og formatering fra tekst og tabeller

Beholder formateringen fra Word-dokumentet i InDesign- eller InCopy-dokumentet. Du kan bruke de andre valgene under Formatering til å angi hvordan maler og formatering skal beholdes.

Manuelle sideskift

Angir hvordan sideskift fra Word-filen formateres i InDesign eller InCopy. Velg Behold sideskift hvis du vil bruke de samme sideskiftene som i Word, eller velg Konverter til spalteskift eller Ingen skift.

Importer innebygd grafikk

Beholder innebygd grafikk fra Word-dokumentet i InDesign.

Importer ubrukte maler

Importerer alle maler fra Word-dokumentet selv om malene ikke er brukt på tekst.

Konverter punktmerking og nummerering til tekst

Importerer punktmerking og nummerering som faktiske tegn, noe som bevarer utseendet til avsnittet. I nummererte lister oppdateres imidlertid ikke numrene automatisk når listeobjektene endres.

Spor endringer

Hvis du velger dette alternativet, vises Spor endringer-markeringer fra Word-dokumentet i InDesign-dokumentet. I InDesign viser du endringssporinger i Artikkelredigering.

Importer maler automatisk

Importerer maler fra Word-dokumentet til InDesign- eller InCopy-dokumentet. Hvis det vises en gul varseltrekant ved siden av Malnavnkonflikter, har én eller flere avsnitts- eller tegnmaler fra Word-dokumentet samme navn som en InDesign-mal.

Du kan bestemme hvordan disse malnavnkonfliktene skal løses, ved å angi et valg fra listene Avsnittsmalkonflikter og Tegnmalkonflikter. Hvis du velger Bruk maldefinisjonen i InDesign, formateres den importerte malteksten i henhold til InDesign-malen. Hvis du velger Omdefiner InDesign-mal, formateres den importerte malteksten i henhold til Word-malen, og eksisterende tekstformatering i InDesign endres i henhold til Word-malen. Hvis du velger Endre navn automatisk, endres navnet på Word-malen(e) som importeres. Hvis for eksempel malen Underoverskrift finnes både i InDesign og Word, endres navnet på Word-malen som importeres, til Underoverskrift_wrd_1 når Endre navn automatisk er aktivert.

Merk:

InDesign konverterer avsnitts- og tegnmaler, men ikke punktmerkede og nummererte listemaler.  

Tilpass malimport

Gjør det mulig å bruke dialogboksen Maltilordning til å bestemme hvilken InDesign-mal som skal brukes for hver Word-mal i det importerte dokumentet.

Lagre forhåndsinnstilling

Lagrer gjeldende importvalg for Word til senere bruk. Angi importvalg, velg Lagre forvalg, skriv inn navnet på forvalget, og velg OK. Neste gang du importerer en Word-mal, kan du velge forvalget du opprettet, fra listen Forvalg. Velg Angi som standard hvis du vil at valgt forvalg skal brukes som standard for import av Word-dokumenter.

Importvalg for tekstfiler

Hvis du velger Vis valg for import når du monterer en tekstfil, kan du velge mellom disse valgene:

Tegnsett

Angir datamaskintegnsettet, for eksempel ANSI, Unicode UTF8 eller Windows (CE), som ble brukt til å opprette tekstfilen. Standardvalget er tegnsettet som samsvarer med standardspråket og -plattformen i InDesign eller InCopy.

Angir datamaskintegnsettet, for eksempel ANSI, Unicode UTF8, Shift JIS, Kinesisk, Big 5, som ble brukt til å opprette tekstfilen. Standardvalget er tegnsettet som samsvarer med standardspråket og -plattformen i InDesign eller InCopy.

Plattform

Angir om filen ble opprettet i Windows eller Mac OS.

Angi ordliste til

Angir ordlisten som teksten som importeres, skal bruke.

Ekstra linjeskift

Angir hvordan ekstra avsnittsskift importeres. Velg Fjern på slutten av hver linje eller Fjern mellom avsnitt.

Erstatt

Erstatter det angitte antallet mellomrom med en tabulator.

Bruk typografiske anførselstegn

Kontrollerer at importert tekst inneholder venstre og høyre anførselstegn (“ ”) og apostrofer (’) i stedet for rette anførselstegn (" ") og apostrofer (').

Importvalg for Microsoft Excel

Når du importerer en Excel-fil, kan du velge mellom disse valgene:

Arbeidsbok

Angir arbeidsboken du vil importere.

Visning

Angir om eventuelle egendefinerte visninger skal importeres, eller om de skal ignoreres.

Celleområde

Angir området med celler, der et kolon (:) angir området (for eksempel A1:G15). Hvis det er områder med navn i arbeidsboken, vises disse navnene under Celleområde.

Importer skjulte celler som ikke er lagret i visningen

Inkluderer celler som er formatert som skjulte celler i Excel-regnearket.

Tabell

Angir hvordan regnearkinformasjon vises i dokumentet.

Formatert tabell

InDesign prøver å bevare formateringen som er brukt i Excel. Det kan imidlertid hende at formateringen av tekst i hver celle ikke bevares. Hvis regnearket er koblet og ikke innebygd, overstyres eventuell formatering som er angitt for tabellen i InDesign, hvis du oppdaterer koblingen.

Uformatert tabell

Tabellen importeres fra regnearket uten formatering. Hvis dette valget er angitt, kan du bruke en tabellmal for den importerte tabellen. Hvis du formaterer tekst ved hjelp av avsnitts- og tegnmaler, bevares formateringen selv om du oppdaterer koblingen til regnearket.

Uformatert tabulatordelt tekst

Tabellen importeres som tabulatordelt tekst, som du deretter kan konvertere til en tabell i InDesign eller InCopy.

Formatert bare en gang

InDesign beholder den samme formateringen som ble brukt i Excel, under den første importen. Hvis regnearket er tilkoblet fremfor innebygd, ignoreres formateringsendringer du har gjort i regnearket, i den koblede tabellen når du oppdaterer koblingen. Dette valget er ikke tilgjengelig i InCopy.

Tabellmal

Bruker tabellmalen du har angitt for det importerte dokumentet. Dette valget er bare tilgjengelig hvis du har angitt Uformatert tabell.

Cellejustering

Angir cellejusteringen for det importerte dokumentet.

Inkluder innebygd grafikk

Beholder innebygd grafikk fra Excel-dokumentet i InDesign.

Antall desimalplasser som skal inkluderes

Angir antallet desimalplasser for regnearktall.

Bruk typografiske anførselstegn

Kontrollerer at importert tekst inneholder venstre og høyre anførselstegn (“ ”) og apostrofer (’) i stedet for rette anførselstegn (" ") og apostrofer (').

Importvalg for kodet tekst

Du kan importere (eller eksportere) en tekstfil som kan dra nytte av formateringsmulighetene i InDesign, ved å bruke formatet for kodet tekst. Kodede tekstfiler er tekstfiler med informasjon som beskriver formateringen du vil skal brukes i InDesign. Riktig kodet tekst kan beskrive så godt som alt som kan vises i en InDesign-artikkel, inkludert alle avsnittsnivåattributter, tegnnivåattributter og spesialtegn.

Hvis du vil ha mer informasjon om å spesifisere koder, kan du se PDF-filen om kodet tekst på www.adobe.com/go/learn_id_taggedtext_cs5_no (PDF).

Følgende valg er tilgjengelige når du importerer en kodet tekstfil og Vis valg for import er valgt i dialogboksen Monter.

Bruk typografiske anførselstegn

Kontrollerer at importert tekst inneholder venstre og høyre anførselstegn (“ ”) og apostrofer (’) i stedet for rette anførselstegn (" ") og apostrofer (').

Fjern tekstformatering

Fjerner formatering som skriftsnitt, skriftfarge og skriftstil fra den importerte teksten.

Løse tekstmalkonflikter ved hjelp av

Angir hvilken tegn- eller avsnittsmal som skal brukes når det oppstår en konflikt mellom malen i den kodede tekstfilen og malen i InDesign-dokumentet. Velg Trykksaksdefinisjon hvis du vil bruke definisjonen som allerede eksisterer for malen i InDesign-dokumentet. Velg Definisjon av kodet fil hvis du vil bruke malen slik den er definert i den kodede teksten.

Vis liste over problemkoder før montering

Viser en liste over koder som ikke godtas. Hvis en slik liste vises, kan du velge mellom å avbryte eller fortsette importen. Hvis du fortsetter, kan det hende at filen ikke får forventet utseende.

Lagre importvalgene for Word- eller RTF-filer som forvalg

 1. Når du monterer en Word- eller RTF-fil, kontrollerer du at Vis valg for import er angitt, og velger Åpne.
 2. Angi ønskede innstillinger i dialogboksen for importvalg.
 3. Velg Lagre forvalg, skriv inn et navn på forvalget, og velg OK.
 4. (Valgfritt) Velg Angi som standard hvis du vil bruke forvalget hver gang du importerer en fil av den filtypen.

Du kan deretter velge egendefinerte forvalg på Forvalg-menyen i dialogboksen for importvalg hver gang du åpner en Word- eller RTF-fil.

Importere Buzzword-dokumenter

Buzzword er et webbasert tekstredigeringsprogram som kan brukes til å opprette og lagre tekstfiler på en webserver. I InDesign CS5 kan du importere og eksportere tekst fra Buzzword-dokumenter.

Når du importerer et Buzzword-dokument, blir det opprettet en URL-kobling til Buzzword-dokumentet på serveren. Når Buzzword-dokumentet oppdateres utenfor InDesign, kan du bruke Koblinger-panelet til å oppdatere den importerte versjonen i InDesign. Dette fører imidlertid til at endringer du gjør i Buzzword-teksten i InDesign, blir fjernet.

Merk:

Buzzword-programmet på Acrobat.com er bare tilgjengelig på engelsk, fransk og tysk.

 1. Velg Fil > Plasser fra Buzzword.

 2. Hvis du ikke allerede har logget på CS Live, klikker du Sign In, angir e-postadresse og passord og klikker Sign In.

  Når du har logget på, viser dialogboksen Place Buzzword Documents en liste over Buzzword-dokumenter som du kan importere.

 3. Velg ett eller flere dokumenter som du vil importere, eller lim inn URL-adressen til Buzzword-dokumentet i Paste URL-feltet.

 4. Velg ett av følgende alternativer, og klikk deretter OK.

  Vis valg for import

  Hvis du velger dette alternativet, vises dialogboksen Buzzword-importvalg før du monterer filen.

  Erstatt markert objekt

  Velg dette alternativet for å erstatte det markerte objektet i dokumentet.

  Kobling til dokument

  Velg dette alternativet for å opprette en kobling mellom Buzzword-dokumentet og den monterte teksten. Når du oppretter en kobling og oppdaterer Buzzword-dokumentet, angir Koblinger-panelet at filen er endret. Hvis du oppdaterer koblingen, oppdateres teksten i InDesign. Formateringsendringer du har gjort i teksten i InDesign, går imidlertid tapt.

 5. Hvis du valgte Vis valg for import, angir du innstillinger i dialogboksen Buzzword-importvalg.

  Denne dialogboksen inneholder mye av de samme alternativene som du finner i dialogboksen Valg for RTF-import. Se Importvalg for Microsoft Word- og RTF-filer. Gjeldende Buzzword-versjon har ikke noen malfunksjon, og ingen av malalternativene er gyldige per i dag.

 6. Klikk eller dra med den lastede tekstmarkøren for å opprette en tekstramme.

Når du monterer tekst i InDesign, blir den som standard ikke koblet til den opprinnelige tekstfilen. Hvis du imidlertid velger Opprett koblinger ved montering av tekst- og regnearkfiler i innstillinger for Filbehandling før du monterer en fil, vises navnet på tekstfilen i Koblinger-panelet. Du kan bruke Koblinger-panelet til å oppdatere og behandle filen. Når du oppdaterer en koblet tekstfil, mister du alle redigerings- og formateringsendringer du har gjort i InDesign. På grunn av dette oppdateres ikke koblede tekstfiler automatisk når den originale filen redigeres. Du kan imidlertid enkelt oppdatere innhold eller koble fra (bygge inn) filen ved hjelp av Koblinger-panelet.

 1. Gjør ett av følgende:
  • Hvis endringen skal gjelde for et bestemt dokument, åpner du dokumentet.

  • Hvis endringen skal gjelde for alle nye dokumenter du oppretter, lukker du alle dokumenter.

 2. Velg Rediger > Innstillinger > Filbehandling (Windows) eller InDesign > Innstillinger > Filbehandling (Mac OS).
 3. Hvis du vil opprette koblinger i monterte filer, velger du Opprett kobling ved montering av tekst- og regnearkfiler. Hvis du har angitt dette valget, kan du bruke Koblinger-panelet til å oppdatere, gjenopprette og fjerne koblinger. Hvis dette valget er deaktivert, blir tekstfiler bygget inn (ikke koblet).
Merk:

Hvis du vil koble fra (bygge inn) en koblet tekstfil, markerer du filen i Koblinger-panelet og velger Koble fra på panelmenyen.

Adobe-logoen

Logg på kontoen din