Lage og redigere blandede trykkfargeprøver

Hvis du vil ha maksimalt antall trykte farger med færrest mulig trykkfarger, kan du lage nye trykkfargeprøver ved å blande to spotfarger eller ved å blande en spotfarge med en eller flere prosessfarger. Hvis du bruker blandede trykkfarger, kan du øke antallet tilgjengelige farger uten å øke antall separasjoner som brukes til å skrive ut dokumentet.

Du kan lage en enkelt blandet trykkfargeprøve eller bruke en blandet trykkfargegruppe for å generere flere fargeprøver samtidig. En blandet trykkfargegruppe inneholder en rekke farger som er laget med stigende prosentandeler av ulike prosess- og spotfarger. Hvis du for eksempel blander fire nyanser av prosessfargen cyan (20 %, 40 %, 60 % og 80 %) med fem nyanser av en spotfarge (10 %, 20 %, 30 %, 40 % og 50 %), gir det en blandet trykkfargegruppe som inneholder 20 ulike fargeprøver.

Fargeprøver-panelet med blandede trykkfargeprøver
Fargeprøver-panelet med blandede trykkfargeprøver

A. Overordnet i blandet trykkfargegruppe B. Underordnet i blandet trykkfargegruppe C. Blandet trykkfargeprøve (frittstående) 

Før du kan lage en blandet trykkfargeprøve eller en blandet trykkfargegruppe, må du minst legge til én spotfarge i Fargeprøver-panelet.

Lage en blandet trykkfargeprøve

 1. Velg Ny blandet trykkfargeprøve på menyen i Fargeprøver-panelet. (Dette valget er nedtonet til du legger til en spotfarge i Fargeprøver-panelet.)
 2. Skriv inn et navn på fargeprøven.
 3. Hvis du vil legge til en trykkfarge i den blandede trykkfargeprøven, velger du den tomme boksen ved siden av navnet. Et trykkfargeikon  vises. En blandet trykkfargeprøve må minst inneholde én spotfarge.
 4. Juster prosenten for hver trykkfarge som er inkludert i fargeprøven, ved å bruke glidebryteren eller skrive inn en verdi i prosentboksen.
 5. Hvis du vil legge til den blandede trykkfargen i Fargeprøver-panelet, klikker på du Legg til eller OK.

  Merk:

  Farger på en skjerm ser ofte annerledes ut når de blir skrevet ut. For best resultat kan du be trykkeriet om å skrive ut en prøve på eventuelle blandede trykkfarger du vil skrive ut.

Lage en blandet trykkfargegruppe

 1. Velg Ny blandet trykkfargegruppe på menyen i Fargeprøver-panelet. (Dette valget er nedtonet til du legger til en spotfarge i Fargeprøver-panelet.)
 2. Skriv inn et navn for den blandede trykkfargegruppen. Fargene i gruppen vil bruke dette navnet etterfulgt av et stigende fargeprøvesuffiks (Fargeprøve 1, Fargeprøve 2 og så videre).
 3. Hvis du vil legge til en trykkfarge i den blandede trykkfargegruppen, velger du den tomme boksen ved siden av trykkfargenavnet.
 4. For hver trykkfarge du velger, gjør du følgende:
  • For Første angir du hvor mange prosent trykkfarge du vil begynne å blande med for å lage gruppen.

  • For Gjenta angir du antall ganger du vil øke trykkfargeprosenten.

  • For Økning angir du hvor mange prosent trykkfarge du vil legge til for hver gjentakelse.

  Merk:

  Ved for eksempel blanding og tilpassing av cyans 4 nyanser (20 %, 40 %, 60 %, 80 %) og 5 spotfargenyanser (10 %, 20 %, 30 %, 40 %, 50 %) for å lage 20 fargekart for cyan, setter du første til 20 %, gjenta til 3, økning til 20 %, og setter spotfarge første til 10 %, gjenta til 4 og økning til 10 %.  

 5. Velg Forhåndsvis fargeprøver for å generere fargeprøvene uten å lukke dialogboksen. Deretter kan du se om gjeldende trykkfargemarkeringer og verdier ser ut slik du ønsker, og justere dem hvis de ikke gjør det.

  Merk:

  Det vises en advarsel hvis verdiene du har angitt for Første, Gjenta og Økning, til sammen blir mer enn 100 % for en av trykkfargene. Hvis du vil fortsette likevel, kutter InDesign trykkfargeprosentene ved 100 %.

 6. Velg OK for å legge til alle trykkfarger i den blandede trykkfargegruppen i Fargeprøver-panelet.

Redigere blandede trykkfargeprøver

Du endrer en blandet trykkfargeprøve på samme måte som du redigerer andre fargeprøver. Når du redigerer en blandet trykkfargeprøve eller -gruppe, må du passe på følgende:

 • Hvis du bruker Fargeprøver-panelet til slette en trykkfarge som brukes i en blandet trykkfargeprøve, må du angi en erstatning. En blandet trykkfarge må inneholde minst én spotfarge, ellers konverteres den til en prosessfarge.

 • Endringer i den overordnede  i en blandet trykkfargegruppe gjelder alle blandede trykkfarger i den gruppen. (Endringer i en fargeprøve i en blandet trykkfargegruppe gjelder bare den fargeprøven.)

 • Hvis du konverterer en blandet trykkfarge til en prosess- eller spotfarge, fjernes tilknytningen til den blandede trykkfargegruppen.

 • Hvis du sletter den overordnede i en blandet trykkfargegruppe, slettes alle fargeprøvene i gruppen.

 1. I Fargeprøver-panelet dobbeltklikker du på den overordnede  i den blandede trykkfargegruppen du vil endre.
 2. Gjør ett av følgende:
  • Velg en ny trykkfarge som skal erstatte en eksisterende trykkfarge.

  • Velg boksen ved siden av en trykkfarge for å ekskludere den som en del av den blandede trykkfargegruppen.

  Merk:

  Du kan ikke endre prosentene for Første, Gjentatt eller Økning som brukes til å lage den blandede trykkfargegruppen.

 3. Velg OK.

Behandle blandede trykkfargegrupper

Bruk Fargeprøver-panelet for å slette blandede trykkfargegrupper, legge til fargeprøver og konvertere blandede trykkfargeprøver til prosessfarger.

Slette blandede trykkfargegrupper

 1. I Fargeprøver-panelet markerer du den overordnede for den blandede trykkfargegruppen du vil slette, og velger sletteknappen.

Legge til en fargeprøve i en blandet trykkfargegruppe

 1. Marker den overordnede for den blandede trykkfargegruppen i Fargeprøver-panelet.
 2. Velg Ny fargeprøve på panelmenyen.
 3. Angi et navn på fargeprøven, hvis du ønsker.
 4. For hver trykkfarge på listen angir du hvor stor prosent du vil bruke i den blandede trykkfargeprøven. (Du kan ikke legge til eller slette trykkfarger.)
 5. Velg OK.

Konvertere en enkelt blandet trykkfargeprøve til en prosessfarge

Du kan konvertere blandede trykkfarger til prosessfarger for å redusere utskriftskostnadene. Når du konverterer den overordnede for en blandet trykkfarge til prosessfarge, forsvinner den overordnede fargeprøven, og de andre fargeprøvene i den blandede trykkfargegruppen blir konvertert til prosessfarger.

 1. Dobbeltklikk på den blandede trykkfargeprøven du vil konvertere.
 2. Marker Prosess for Fargetype, og velg OK.

Konvertere alle trykkfargene i en blandet trykkfargegruppe til prosessfarger

 1. Dobbeltklikk den overordnede gruppen  for den blandede trykkfargegruppen, og velg Konverter blandede trykkfargeprøver til prosess i dialogboksen som vises.