Köp enhetslicenser för Creative Cloud for education

Med enhetslicenser kan institutioner som deltar i Value Incentive Plan (VIP) licensiera programvara för en viss dator så att användare inte behöver logga in eller ange ett serienummer för att använda programmen. Institutioner kan köpa enhetslicenser för Creative Cloud for education genom att gå med i VIP via en auktoriserad Adobe-återförsäljare eller via Adobe Business Direct.

Logga in på Admin Console

 1. Logga in på adobe.com genom att klicka på Logga in högst upp i navigeringsfältet. Ange det Adobe ID och det lösenord som är kopplat till VIP-medlemskapet.

  Klicka på Logga in

  Om du redan är inloggad på en annan adobe.com-sida kan du även klicka på namnet i det övre navigeringsfältet.

  Klicka på namnet i navigeringsfältet högst upp
 2. Klicka på Hantera team i navigeringsfönstret eller på popup-menyn för att öppna Admin console där du kan hantera dina licenser.

  Efter köp av enhetslicenser för Creative Cloud for education kan VIP-administratören hantera enhetslicenserna på Admin Console och ladda ned Creative Cloud Packager.

  Obs! 

  Admin Console fungerar bäst på:

  • Mac OS: Safari 7.x, Google Chrome, Firefox 4 eller senare
  • Win 7: IE 9, IE 10, IE 11, Google Chrome, Firefox 4 eller senare
  • Win 8: IE 10, IE 11, Google Chrome, Firefox 4 eller senare

Hantera enhetslicenser

Klicka på Alla under rubriken Enhetslicenser i det vänstra navigeringsfältet. Antalet köpta, aktiva och tillgängliga licenser visas indelade i produktdistributionsgrupper. Distributionsgrupper består av specifika köpta produktlicenser. Om du till exempel köper licenser för Creative Cloud Alla program och Photoshop CC som fristående program, får vart och ett av dem en egen distributionsgrupp.

Distributionsgrupp

Paketera och distribuera enhetslicenser

Navigera till Distributionsverktyg för att ladda ned Creative Cloud Packager. Med Packager kan administratörer skapa installationspaket för distribution. När ett installationspaket har skapats installerar administratören produktpaketet på klassrumsdatorer eller labbdatorer med ett företagsanpassat distributionsverktyg som t.ex. Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM), Apple Remote Desktop eller JAMF Casper Suite. Mer information finns i Distribuera Adobe-paket med ARD och Distribuera Adobe-paket med SCCM. Mer information om paketering och distribution av enhetslicenser finns i Skapa paket med enhetslicenser.

Viktigt:

Adobe rekommenderar att Creative Cloud-datorprogrammet inte installeras på system som använder enhetslicenser. Det finns ett känt fel med specifika kontotyper som kan orsaka att licensen tas bort från systemet när användaren loggar ut från Creative Cloud-datorprogrammet. Detta är inte obligatoriskt, men oväntade resultat kan uppstå om användare loggar in och sedan loggar ut igen.

Aktivera en licens på en enhet

Administratörer kan inte tilldela en licens till en enhet direkt från Admin Console. Enhetslicenser aktiveras baserat på principen första start – första licens, så när det första programmet (t.ex. Photoshop eller Dreamweaver) startas på en enhet skapas en licensfil och licensen aktiveras på enheten. Den här processen fortsätter till dess att alla köpta licenser är i bruk.

Enheter måste ansluta till Adobes servrar för den första aktiveringen, och därefter minst en gång under en 99 dagar lång period fram till att abonnemanget upphör.

När en licens aktiveras på en enhet visas enhetens namn på Admin Console under distributionsgruppen, samt antalet licenser som är tillgängliga för aktivering.

Distributionsgrupper – Creative Cloud Alla program

Inaktivera en enhetslicens

Om en licens inaktiveras förhindras åtkomst till en produktdistributionsgrupp för en viss enhet.

Allt visas under Enhetslicenser i navigeringsfönstrets vänstra del. Välj en distributionsgrupp för att påbörja inaktiveringsprocessen.

Om du vill inaktivera en licens klickar du på Inaktivera bredvid den valda enheten. En popup-meny med en bekräftelse av inaktiveringen visas.

När en licens är inaktiverad för en enhet visas den som en tillgänglig licens i produktdistributionsgruppen och kan aktiveras på en annan enhet. När en ny olicensierad enhet startar ett program i den distributionsgruppen används den tillgängliga licensen.

Logg över inaktiverade enheter

När administratören inaktiverar en licens för en enhet visas en loggpost i Inaktiverade enheter med information om produkten, enhetens namn och datum för inaktiveringen. Loggen är tom om det inte finns någon inaktiverad enhet.

Återaktivera en licens

Administratören har två sätt att återaktivera en enhet som tidigare inaktiverats.

 1. Distribuera om licensen enligt Paketera och distribuera enhetslicenser ovan (kontrollera att den senaste versionen av Creative Cloud Packager är installerad). Använd den här processen om:

    a. Creative Cloud for education är borttaget eller avinstallerat från enheten

    b. administratören vill installera en annan uppsättning program än den som finns på enheten för närvarande

    c. det är länge sedan produkten uppdaterades

 2. Skapa en ny licensfil. Det här alternativet är perfekt när du vill ersätta en installerad produkt med en ny licensfil för samma produkt. Om till exempel Creative Cloud Alla program installerades och användes på enheten innan licensen inaktiverades kan en ny licensfil för Creative Cloud Alla program skapas för enheten. Det blir då inte nödvändigt att göra en helt ny distribution till enheten.

Viktigt:

Filerna i mapparna SLCache och SLStore ska inte tas bort. Det kan leda till att licensinformationen på värddatorn inte är korrekt.

När licensen är distribuerad på nytt aktiveras licensen när programmet startas på enheten. När en licens är aktiverad visas enheten och dess status i produktdistributionsgruppen på Admin Console.

Obs!

Om du har problem med återaktivering kan du läsa Återaktivering av arkiverade enheter i enhetslicensiering.

Tillfälliga licenser

Om antalet enheter med aktiva licenser överstiger antalet köpta licenser visas ett varningsmeddelande under Aktiva licenser med statusen ”Tillfällig” och ett utgångsdatum. Administratörer har 60 dagar på sig, räknat från licensaktiveringen, att omvandla tillfälliga licenser till köpta licenser genom att göra en beställning av en Adobe-representant. Administratören kan även inaktivera tillfälliga licenser enligt anvisningarna i Inaktivera en enhetslicens ovan. Om inga ytterligare licenser köps eller om de tillfälliga licenserna inte inaktiveras före utgångsdatumet kan användarna sedan inte använda de program som är kopplade till den aktuella licensen

Köpa ytterligare licenser

För närvarande har administratören inte möjlighet att lägga till (köpa) ytterligare licenser via Admin Console. Ring Adobe Business Direct på 800-443-8158 eller en auktoriserad Adobe-återförsäljare om du vill köpa ytterligare enhetslicenser

Obs!

Knappen Lägg till licenser på Admin Console är bara avsedd för att lägga till namngivna användarlicenser. Detta är licenser som tilldelas enskilda användare, till skillnad från enhetslicenser som tilldelas specifika enheter.

Sök efter en enhet

 1. Klicka på Alla under Enhetslicenser i det vänstra navigeringsfältet.

 2. Ange enhetens namn i sökrutan i det övre verktygsfältet. Matchande resultat visas i det högra fönstret.

Hantera administratörer

 1. Klicka på Administratörer till vänster för att öppna fliken Administratörer.

 2. Klicka på länken + Lägg till fler längst ned i tabellen.

 3. Ange e-postadressen och namnet till den person du vill bjuda in som administratör.

 4. Klicka på Lägg till administratör.

 5. Statusen ”väntar” visas och en inbjudan skickas till personen med e-post. Inbjudan måste accepteras för att slutföra processen.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy