Användarhandbok Avbryt

Skapa paket med enhetslicenser

 1. Adobe Enterprise och Teams: administrationsguide
 2. Planera distributionen
  1. Grundbegrepp
   1. Licensiering
   2. Identitet
   3. Hantering av användare
   4. Appdriftsättning
   5. Översikt av Admin Console
   6. Administratörsroller
  2. Driftsättningsguider
   1. Guide till namngiven användare-licensiering
   2. Guide till driftsättning av SDL
   3. Driftsätta Adobe Acrobat 
  3. Driftsätta Creative Cloud for education
   1. Driftsättningshandbok
   2. Godkänn Adobe-program i Googles administratörskonsol
   3. Aktivera Adobe Express i Google Classroom
   4. Integrering med Canvas LMS
   5. Integrering med Blackboard Learn
   6. Konfigurera SSO för distriktsportaler och LMS:er
   7. Driftsätta Adobe Express genom Googles applicensiering
   8. Lägg till användare via registersynkronisering
   9. Rollsynkning för skolan
   10. Vanliga frågor och svar om Kivuto
   11. Riktlinjer för primära och sekundära institutioners berättigande
 3. Konfigurera din organisation
  1. Identitetstyper | Översikt
  2. Konfigurera identitet | Översikt
  3. Konfigurera en organisation med Enterprise ID
  4. Konfigurera Azure AD-federering och -synkronisering
   1. Konfigurera SSO med Microsoft via Azure OIDC
   2. Lägg till Azure Sync i din katalog
   3. Vanliga frågor om Azure Connector
  5. Konfigurera Google-federering och synkning
   1. Konfigurera SSO med Google-federering
   2. Lägg till Google Sync i din katalog
   3. Vanliga frågor om Google-federering
  6. Konfigurera en organisation med Microsoft ADFS
  7. Konfigurera en organisation för distriktsportaler och LMS:er
  8. Konfigurera en organisation med andra identitetsleverantörer
   1. Skapa en katalog
   2. Bekräfta domänägarskap
   3. Lägga till domäner i kataloger
  9. Vanliga frågor om och felsökning av SSO
   1. Vanliga frågor om SSO
   2. Felsökning av SSO
   3. Vanliga frågor om utbildning
 4. Hantera organisationens konfiguration
  1. Hantera befintliga domäner och kataloger
  2. Aktivera automatiskt kontoskapande
  3. Konfigurera organisationen via katalogförtroende
  4. Migrera till en ny autentiseringsleverantör 
  5. Resursinställningar
  6. Autentiseringsinställningar
  7. Kontakter för integritet och säkerhet
  8. Konsolinställningar
  9. Hantera kryptering  
 5. Hantera produkter och berättiganden
  1. Hantera användare
   1. Översikt
   2. Administrativa roller
   3. Tekniker för användarhantering
    1. Hantera användare enskilt   
    2. Hantera flera användare (massöverföring via CSV)
    3. Verktyget för användarsynkronisering (UST)
    4. Microsoft Azure Sync
    5. Rollsynkning för skolan
    6. Google Federation Sync
   4. Ändra användarens identitetstyp
   5. Hantera användargrupper
   6. Hantera kataloganvändare
   7. Hantera utvecklare
   8. Migrera befintliga användare till Adobe Admin Console
   9. Migrera användarhantering till Adobe Admin Console
  2. Hantera produkter och produktprofiler
   1. Hantera produkter
   2. Hantera produktprofiler för företagsanvändare
   3. Hantera regler för automatisk tilldelning
   4. Granska produktförfrågningar
   5. Hantera självbetjäningspolicyer
   6. Hantera programintegreringar
   7. Hantera produktbehörigheter i Admin Console  
   8. Aktivera/inaktivera tjänster för en produktprofil
   9. Fristående program | Creative Cloud for enterprise
   10. Valfria tjänster
  3. Hantera licenser för delade enheter
   1. Nyheter
   2. Driftsättningshandbok
   3. Skapa paket
   4. Återställa licenser
   5. Hantera profiler
   6. Licensieringsverktygslåda
   7. Vanliga frågor om licensiering av delade enheter
 6. Hantera lagring och resurser
  1. Lagring
   1. Hantera Enterprise-lagring
   2. Adobe Creative Cloud: Uppdatering av lagring
   3. Hantera Adobe-lagring
  2. Resursmigrering
   1. Automatisk resursmigrering
   2. Vanliga frågor och svar om automatisk resursmigrering  
   3. Hantera överförda resurser
  3. Återta resurser från en användare
  4. Migrering av elevresurser | Endast skolor
   1. Automatisk migrering av elevresurser
   2. Migrera dina resurser
 7. Hantera tjänster
  1. Adobe Stock
   1. Adobe Stock-kreditpaket för team
   2. Adobe Stock for enterprise
   3. Använda Adobe Stock for enterprise
   4. Godkännande av Adobe Stock-licens
  2. Anpassade teckensnitt
  3. Adobe Asset Link
   1. Översikt
   2. Skapa användargrupp
   3. Konfigurera Adobe Experience Manager Assets
   4. Konfigurera och installera Adobe Asset Link
   5. Hantera resurser
   6. Adobe Asset Link för XD
  4. Adobe Acrobat Sign
   1. Konfigurera Adobe Acrobat Sign för företag eller grupper
   2. Adobe Acrobat Sign – administratör för gruppfunktionen
   3. Hantera Adobe Acrobat Sign i Admin Console
  5. Creative Cloud for enterprise – kostnadsfritt medlemskap
   1. Översikt
 8. Driftsätta program och uppdateringar
  1. Översikt
   1. Driftsätta och leverera program och uppdateringar
   2. Planera driftsättningen
   3. Förbereda driftsättningen
  2. Skapa paket
   1. Paketera program via Admin Console
   2. Skapa paket för namngiven användarlicensiering
   3. Adobe-mallar för paket
   4. Hantera paket
   5. Hantera enhetslicenser
   6. Licensiering med serienummer
  3. Anpassa paket
   1. Anpassa Creative Cloud-datorprogrammet
   2. Ta med tillägg i ditt paket
  4. Driftsätta paket 
   1. Driftsätta paket
   2. Driftsätta Adobe-paket med Microsoft Intune
   3. Driftsätta Adobe-paket med SCCM
   4. Driftsätta Adobe-paket med ARD
   5. Installera produkter i mappen Exceptions
   6. Avinstallera Creative Cloud-produkter
   7. Använda Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition
   8. Licensidentifierare för Adobe Creative Cloud
  5. Hantera uppdateringar
   1. Ändra hanteringen för Adobe enterprise- och teams-kunder
   2. Driftsätta uppdateringar
  6. Adobe Update Server Setup Tool (AUSST)
   1. Översikt över AUSST
   2. Konfigurera den interna uppdateringsservern
   3. Underhålla den interna uppdateringsservern
   4. Vanliga användningsfall för AUSST   
   5. Felsöka den interna uppdateringsservern
  7. Adobe Remote Update Manager (RUM)
   1. Använda Adobe Remote Update Manager
   2. Kanal-id för användning med Adobe Remote Update Manager
   3. Lösa RUM-fel
  8. Felsökning
   1. Felsöka installations- och avinstallationsfel för Creative Cloud-program
   2. Kontrollera om ett paket används genom att skicka frågor till klientdatorer
   3. Felmeddelandet ”Installationen misslyckades” för Creative Cloud-paket
  9. Skapa paket med hjälp av Creative Cloud Packager (CC 2018 eller tidigare)
   1. Om Creative Cloud Packager
   2. Versionsinformation om Creative Cloud Packager
   3. Paketering av program
   4. Skapa paket med hjälp av Creative Cloud Packager
   5. Skapa namngivna licenspaket
   6. Skapa paket med enhetslicenser
   7. Skapa ett licenspaket
   8. Skapa paket med serienummerlicenser
   9. Automatiserad paketering
   10. Paketera produkter som inte ingår i Creative Cloud
   11. Redigera och spara konfigurationer
   12. Ange språkversion på systemnivå
 9. Hantera ditt konto
  1. Hantera ditt Teams-konto
   1. Översikt
   2. Uppdatera betalningsinformation
   3. Hantera fakturor
   4. Ändra avtalsägare
   5. Byta återförsäljare
  2. Tilldela en Teams-användare licenser
  3. Lägg till produkter och licenser
  4. Förlängningar
   1. Teammedlemskap: förlängningar
   2. Enterprise i VIP: Förnyelser och efterlevnad
  5. Automatiserade utgångsstadier för ETLA-avtal
  6. Byta avtalstyp i en befintlig Adobe Admin Console
  7. Efterlevnadskrav för inköpsbeställning
  8. VIP (Value Incentive Plan) i Kina
  9. Hjälp om VIP Select
 10. Rapporter och loggar
  1. Granskningslogg
  2. Uppdragsrapporter
  3. Innehållsloggar
 11. Få hjälp
  1. Kontakta Adobes kundtjänst
  2. Supportalternativ för teamkonton
  3. Supportalternativ för företagskonton
  4. Supportalternativ för Experience Cloud
Viktigt:

Creative Cloud Packager utvecklas inte längre. Inga uppdateringar kommer att tillhandahållas. Creative Cloud Packager går inte att använda för att skapa paket som innehåller program från Creative Cloud 2019 eller senare. Läs mer.

Vi rekommenderar att du använder de arbetsflöden som finns för att skapa paket i Adobe Admin Console.

Se hur du skapar paket med Namngiven användarlicensiering och paket med Licensiering för delade enheter.

Creative Cloud for education: Enhetslicensiering

 • Licenser för varje dator, i stället för varje användare, med rättigheter att installera på en dator per licens
 • Välj mellan en komplett uppsättning Creative Cloud-program eller fristående program
 • Onlinetjänster och lagring ingår inte
 • Tillgängligt genom Adobe Value Incentive Plan (VIP)
 • Onlineerbjudande där datorer måste anslutas till Adobes servrar för en inledande aktivering, och sedan minst en gång var 99:e dag
Mer information och andra licensalternativ finns i Hitta rätt licensplan för er institution.

Enhetslicenser för Creative Cloud for education ger möjlighet att licensiera program till en viss dator i stället för en specifik användare, eller via serienummer. Användare behöver aldrig logga in eller ange något serienummer för att använda programvaran. Licenser associeras med datordriftsättningsgrupper, som skapas automatiskt när du beställer produkter.

Kunder med Creative Cloud for education måste göra en VIP-beställning hos en auktoriserad Adobe-återförsäljare för att erhålla enhetslicenser. Adobe skapar sedan en driftsättningsgrupp för produkterna som beställts. Om du till exempel köper 100 licenser för Creative Cloud Fullständigt och 50 fristående programlicenser för Photoshop skapas två driftsättningsgrupper.

Enhetslicenser för utbildning: översikt

Enhetslicenser är ett onlineerbjudande. Efter installationen försöker paketet göra en aktivering online. Om aktiveringen inte är möjlig vid tiden för driftsättning (på grund av att en internetanslutning eller proxykonfiguration saknas) kommer de packade programmen fortsätta att köras. Programmen försöker aktiveras i bakgrunden under sju dagar innan de upphör att fungera. Efter den inledande aktiveringen måste datorerna ansluta till Adobes servrar en gång var 99:e dag. Information om portar och webbplatser som används finns i Portinformation.

Använd Creative Cloud Packager om du vill skapa licensierade paket för att driftsätta appar. Logga in på Admin Console och hämta Creative Cloud Packager från driftsättningsverktygsdelen.

Mer information om hur du använder Creative Cloud Packager finns i följande avsnitt:

Driftsätta Creative Cloud-program

Driftsätta Adobe Acrobat

Skapa paket med enhetslicenser

 1. Starta Creative Cloud Packager och välj Creative Cloud för utbildning. Logga sedan in med det Adobe ID som är kopplat till VIP-medlemskapet.

 2. Klicka på Skapa paket för att skapa ett nytt paket. 

  Creative Cloud Packager

 3. Ange informationen i dialogrutan Paketinformation enligt instruktionen nedan:

  Paketnamn

  Ange namnet på det paket som ska skapas.

  Spara i

  Ange den plats där du vill spara det paket som du skapar. Du kan klicka på bläddringsikonen för att leta upp målmappen eller ange en absolut sökväg.

  Välj organisation

  Markera namnet på din organisation.

  32-bitars/64-bitars

  I Windows ska du välja mellan stöd för 32-bitars- eller 64-bitarsprocessorer. Du måste skapa separata paket för 32-bitars- och 64-bitarsinstallationer.
  Ett 32-bitarspaket kan inte köras på en 64-bitarsdator.

  Obs!

  Det här alternativet är bara tillgängligt om du använder Windows OS.

  Licenstyp

  Välj Enhetslicens. Om du inte ser Enhetslicens som ett alternativ loggar du ut och in igen med ett Creative Cloud för utbildning-konto. Ett paket med en giltig licens skapas. Använd det här arbetsflödet när du vill driftsätta en produkt eller produktgrupp med uppdateringar till klientdatorer i licensierat läge. Ingen ytterligare validering krävs på klientdatorn.

  Paketkonfigurationer

  Inställningarna för paketkonfigurationen innehåller alternativ för att t.ex. ignorera konfliktskapande processer under installationen eller inte. Se Ändra paketkonfigurationen om du vill granska eller ändra inställningarna för paketkonfigurationen.

  Creative Cloud-datorprogrammet

  Adobe Creative Cloud-datorprogrammet är navet i Creative Cloud och gör att användarna kan visa program och uppdateringar.

  Viktigt:

  Aktivera inte det här alternativet. Adobe rekommenderar att du inaktiverar det här alternativet för enhetslicenspaket. 

  Det finns ett känt fel med specifika kontotyper som kan orsaka att licensen tas bort från systemet när användaren loggar ut från Creative Cloud-datorprogrammet. Detta är inte obligatoriskt, men oväntade resultat kan uppstå om användare loggar in och sedan loggar ut igen.

  Visa program och uppdateringar via panelen Appar

  Det här alternativet gäller bara när Creative Cloud-datorprogrammet är aktiverat. När det är inaktiverat döljs panelen Apps i Creative Cloud-datorprogrammet för slutanvändare.

  Om du markerar eller avmarkerar detta alternativ leder det till följande ändringar i avsnittet om avancerade funktioner i Update Manager i dialogrutan Avancerad konfiguration:

  Val av användare

  Administratörsanvändare uppdaterar via Adobe Update Manager

  Adobe Update Manager är inaktiverad (IT hanterar driftsättning av uppdatering)

  Aktivera Adobe Update Manager

  Inaktivera Adobe Update Manager

  Markera Visa program och uppdateringar via panelen Appar

  Aktiverat

   

   

   

  Avmarkera Visa program och uppdateringar via panelen Appar

   

  Aktiverat

   

   

  Markera Visa program och uppdateringar via panelen Appar och Använd intern uppdateringsserver

   

   

  Aktiverat

   

  Avmarkera Visa program och uppdateringar via panelen Appar och Använd intern uppdateringsserver

   

   

   

  Aktiverat

  Obs!

  Om det här alternativet markeras eller avmarkeras åsidosätts uppdateringsprogrammets beteende som du kan ha ändrat i paketkonfigurationerna. Du rekommenderas att verifiera paketkonfigurationsuppdateringarna innan du fortsätter.

  Utökade behörigheter

  Det här alternativet ger användarna möjlighet att hantera program och uppdateringar även om de inte har administratörsbehörighet. Välj det här alternativet om du vill låta användare utan administratörsbehörighet hantera program och uppdateringar.

  När du har driftsatt ett paket med utökad behörighet och du senare vill återkalla den utökade behörigheten, måste du skapa ett paket som bara innehåller ett Creative Cloud-datorprogram där utökad behörighet är avmarkerat och sedan driftsätta det. Detsamma gäller om du vill ge utökade behörigheter till befintliga användare: du måste skapa ett paket som bara innehåller ett Creative Cloud-datorprogram där utökad behörighet är markerat och driftsätta det.

  Alternativet för utökad behörighet är endast tillgängligt när du har valt Visa program och uppdateringar via panelen Appar.

  Obs!

  Du måste du starta om Creative Cloud-datorprogrammet för att den här ändringen ska börja gälla.

 4. Klicka på Välj för att öppna vyn Välj en driftsättningsgrupp. Klicka på en driftsättningsgrupp och klicka på Välj.

  En driftsättningsgrupp är helt enkelt varje enskild beställd produkt grupperad efter antal. Om du till exempel köper 100 licenser för Creative Cloud Fullständigt och 50 Photoshop-licenser skapas en driftsättningsgrupp för Creative Cloud Fullständigt och en för Photoshop.

  Fältet Driftsatt till i Creative Cloud Packager visar antalet driftsatta licenser. Klicka på Nästa i vyn Paketinformation.

 5. Vyn Program och uppdateringar visar listan över program associerade till driftsättningsgruppen. Välj programmen och uppdateringarna och klicka på Skapa.

  När du paketerar en uppdatering för den senaste versionen av vissa av program kan du använda paketet på ett system som inte redan har grundversionen av programmet installerat. Du kan identifiera dessa program med ikonen (). En lista med sådana program finns i Program som kan driftsättas utan sina grundversioner.

  Till exempel kunde uppdateringen av Photoshop CC 2015.0.1 installeras på en klientdator som redan hade grundversionen av Photoshop CC 2015 installerat. Den senaste versionen av Photoshop-uppdateringen kan installeras på en dator som inte redan har Photoshop-grundversionen. När du skapar ett paket kan du välja att endast paketera uppdateringsversionen för programmen som kan driftsättas utan sina grundversioner.

  Du kan även packa arkiverade versioner av program. Markera kryssrutan Visa arkiverade versioner för att visa listan över eventuella tidigare versioner som stöds. Om den produkt eller uppdatering du markerar redan har hämtats till din dator visas en nedåtpil bredvid namnet.

  Sammanfattningsskärmen visas när paketet byggs.

  Obs!

  Mer information finns i Skapa paket.

  När du har skapat paketet måste du driftsätta paketet. Mer information finns i Driftsätta paket.

Avinstallera paket

Varning: Med konventionell avinstallation överförs inte licensen till driftsättningsgruppen igen.

Om du avinstallerar ett fristående Creative Cloud-program, t.ex. Photoshop eller Illustrator, från en klientdator på konventionellt sätt överförs inte den avinstallerade licensen till driftsättningsgruppen igen. Antalet tillgängliga licenser i driftsättningsgruppen ökar inte. 

Gör så här om du vill överföra de avinstallerade licenserna tillbaka till driftsättningsgruppen:

 • Windows: Avinstallera med samma paket (<paketnamn>.msi) som du använde för installationen. Du kan göra detta genom att högerklicka och välja Avinstallera eller köra från kommandoraden msiexec /x <paketnamn>.msi /q
 • Mac OS: Avinstallera med avinstallationspaketet (<paketnamn>_Uninstall.pkg) som skapades tillsammans med installationspaketet (i samma mapp).

Migrera från befintliga licenser till enhetslicenser

Om du har befintliga Adobe-program driftsatta och migrerar till enhetslicenser använder du arbetsflödet Skapa licenspaket för att migrera tidigare driftsatta paket för specifika användare eller paket med testversioner till enhetslicenser. Du kan driftsätta ett licenspaket för att tillämpa en licens för redan driftsatta program, utan att behöva paketera om programmen. Mer information finns i relevant avsnitt nedan:

Migrera från licens för specifik användare

Använde du följande arbetsflöde för att använda enhetslicenser i stället för specifika användare om du redan har driftsatt Creative Cloud:

Steg 1

Skapa ett licenspaket för enhetslicenser. Mer information finns i Skapa licenspaket.

Steg 2

Slutanvändare måste logga ut från Creative Cloud för att avlicensiera befintlig programvara. Användare kan logga ut från Creative Cloud-programmet eller någon annan installerad produkt.

 • Creative Cloud-programmet: Välj  > Inställningar > Konto och klicka sedan på Logga ut från Creative Cloud.
 • Installerad produkt: Välj Hjälp > Logga ut.

Steg 3

Driftsätt licenspaketet till slutanvändarnas datorer och kör den körbara filen AdobeSerialization med administratörsbehörighet. Filen skapas när du skapar ett licenspaket.

Migrera från Enterprise Education Agreement

Befintliga driftsättninger av Enterprise Education Agreement (EEA) använder serienummerbaserad licensiering. Om du vill migrera till enhetslicenser, använd då följande arbetsflöde:

Steg 1

Skapa en licensfil för enhetslicenser. Mer information finns i Skapa licensfil.

Steg 2

För att avlicensiera installerade program, kör den körbara filen RemoveVolumeSerial med administratörsbehörighet på slutanvändarens dator. Filen skapas när du skapar ett licenspaket.

Steg 3

Kör den körbara filen AdobeSerialization som skapats i steg 1 med administratörsbehörighet. Användarna kan sedan starta och använda Adobe-program utan att logga in.

Liknande innehåll

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto