Systemkrav

Information om de senaste systemkraven finns på http://www.adobe.com/go/indesign_systemreqs_se.

En lista med de senaste systemkraven för andra Creative Cloud-produkter finns på http://www.adobe.com/se/products/creativecloud/tech-specs.html#requirements.

Utvärderingsversion

Utvärderingsversioner för Creative Cloud är ”try and buy”, vilket betyder att du kan utvärdera enskilda produkter eller utgåvor och sedan omvandla den installerade utvärderingsversionen till en fullständig version. Du kan när som helst omvandla utvärderingsversionen till en fullständig version genom att registrera en prenumeration. Om du köper en prenumeration måste du vara online och ha loggat in med ett Adobe ID för att kunna börja använda din fullständiga version.

Licensavtal

En Internetanslutning, ett Adobe ID och ett godkännande av licensavtalet krävs för att aktivera och använda den här produkten. Produkten kan integreras med eller ge åtkomst till vissa onlinetjänster från Adobe eller tredje part. Adobes tjänster är bara tillgängliga för användare som är över 13 år och kräver godkännande av extra användningsvillkor och Adobes policy för onlinesekretess (http://www.adobe.com/se/aboutadobe/legal.html). Programmen och tjänsterna är inte tillgängliga i alla länder eller på alla språk, och kan ändras eller stoppas utan föregående meddelande. Extra avgifter eller abonnemangsavgifter kan tillkomma.

Lösta problem

http://www.adobe.com/go/customer_support_se finns de senaste nyheterna och information om kända fel för alla Creative Cloud-program.

 • InDesign kraschar om en användare infogar en textbunden knapp (knapp, kryssruta, alternativknapp) med hjälp av ett skript.
 • InDesign kraschar om Visningsprestanda är inställd på Hög kvalitet och två dokument som innehåller monterade .indd-filer är öppna och användaren stänger ett av dokumenten.
 • InDesign kraschar om en användare kopierar en tabell som innehåller en fylld grafikcell (med en importerad bild). Det här inträffar om användaren gör en direkt kopia. Det blir dock ingen krasch om användaren kopierar och klistrar in tabellen till och från Urklipp.
 • InDesign kraschar om en användare ersätter alla förekomster av ett ord (Ändra alla) med en föreslagen korrigering under stavningskontrollen.
 • InDesign kraschar om en användare anger privata Unicode-värden i en textram.
 • InDesign kraschar om en användare får en varning om en teckensnittslicens när han/hon skapar ett paket och då väljer att avbryta processen.
 • InDesign kraschar om alternativet Förhindra markering av låsta objekt inte är markerat och en användare skapar ett objektformat och har valt alternativet Anpassa innehållet till ramen och sedan väljer en ram och använder formatet på ramen.
 • Det tar lång tid att kopiera (med tangentkombinationen Alt+dra) ett stort antal objekt i ett dokument.
 • InDesign får sämre prestanda om en användare skriver till ett dokument som innehåller skuggning och har zoomats ut ungefär 5 %.
 • Det kan uppstå prestandaproblem vid ritning om ett dokument som innehåller monterade PDF-filer återges i visning med hög kvalitet.
 • Det uppstår renderingsproblem i InDesign om EPS-filer med Type42-teckensnitt (TrueType-teckensnitt - Level 3) är länkade eller inbäddade i ett dokument.
 • När du använder Webdings/Wingdings-teckensnitt tillsammans med Unicode Malayalam-teckensnitt placeras de tecken som representeras av Webdings/Wingdings-teckensnitt fel i dokumentet.
 • Objekt på en mallsida uppdaterar inte färgruteutseendet om en användare ändrar värdena för färgrutan
 • Funktionen Smarta stödlinjer anger inte korrekta dimensioner för objekt.
 • Simulering kan bara användas för en del av texten om teckensnittsstorleken är densamma i hela stycket. Simulering visas med röd färg.
 • I vissa dokument som publicerats med hjälp av Publish Online visas artefakter, till exempel vita och grå linjer, runt bilder i publicerade utdata.
 • Många bilder saknas i dokument som har publicerats med hjälp av Publish Online om dokumenten innehåller bildnamn med vissa specialtecken.

Onlineresurser

Allmänna Adobe-forum finns på http://www.adobe.com/go/forums_se.

Om du vill hitta hjälp om hämtning, installation och om hur du kommer igång med program kan du gå till http://forums.adobe.com/community/download_install_setup.

Produkthjälp och communitybaserade anvisningar, inspiration och support finns på http://www.adobe.com/go/learn_InDesign_support_se.

Kundsupport

Om du behöver hjälp med produktinformation, försäljning, registrering eller andra frågor kan du gå till http://www.adobe.com/go/customer_support_se.

Om du vill kontakta kundtjänst går du till http://www.adobe.com/go/intlsupport_se.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy