Användarhandbok Avbryt

Konvertera QuarkXPress- och PageMaker-dokument

 1. Användarhandbok för InDesign
 2. Lär känna InDesign
  1. Introduktion till InDesign
   1. Nyheter i InDesign
   2. Systemkrav
   3. Vanliga frågor
   4. Använda Creative Cloud-bibliotek
  2. Arbetsyta
   1. Allmänt om arbetsytan
   2. Anpassa din arbetsyta i InDesign
   3. Verktygslådan
   4. Ange inställningar
   5. Toucharbetsytan
   6. Standardkortkommandon
   7. Återställa och ångra dokument
 3. Skapa och layouta dokument
  1. Dokument och sidor
   1. Skapa dokument
   2. Arbeta med mallsidor
   3. Arbeta med dokumentsidor
   4. Ange sidstorlek, marginaler och utfall
   5. Arbeta med filer och mallar
   6. Skapa bokfiler
   7. Lägga till grundläggande sidnumrering
   8. Numrera sidor, kapitel och avsnitt
   9. Konvertera QuarkXPress- och PageMaker-dokument
   10. Dela innehåll
   11. Lär dig ett grundläggande hanterat arbetsflöde
   12. Spara dokument
  2. Stödraster
   1. Stödraster
   2. Formatstödraster
  3. Hjälpmedel för layout
   1. Linjaler
   2. Justera och fördela objekt med linjaler
   3. Mäta objekt med verktyget Mått
 4. Lägg till innehåll
  1. Text
   1. Lägga till text till ramar
   2. Koppla text
   3. Sydostasiatiska skript
   4. Arabiska och hebreiska funktioner i InDesign
   5. Skapa text på en bana
   6. Punkter och numrering
   7. Tecken och specialtecken
   8. Textdisposition
   9. Textvariabler
   10. Generera QR-koder
   11. Redigera text
   12. Justera text
   13. Figursätta text runt objekt
   14. Förankrade objekt
   15. Länkat innehåll
   16. Formatera stycken
   17. Formatera tecken
  2. Typografi
   1. Använda teckensnitt i InDesign
   2. Kerning och spärra/knip
  3. Formatera text
   1. Formatera text
   2. Autoformatera text
   3. Arbeta med stilpaket
   4. Tabbar och indrag
  4. Granska text
   1. Spåra och granska ändringar
   2. Lägga till redaktionella anteckningar i InDesign
   3. Importera PDF-kommentarer
  5. Stavningskontroll och språklexikon
   1. Kontrollera stavning, automatisk korrigering och dynamisk stavningskontroll
   2. Skapa, lägg till och hantera lexikon och ord
   3. Ändra lexikoninställningar
   4. Duden-lexikon
  6. Lägga till referenser
   1. Skapa en innehållsförteckning
   2. Fotnoter
   3. Skapa ett index
   4. Slutkommentarer
   5. Bildtexter
  7. Format
   1. Stycke- och teckenformat
   2. Mappa, exportera och hantera format
   3. Objektformat
   4. Anfanger och kapslade format
   5. Arbeta med format
   6. Radavstånd
  8. Tabeller
   1. Formatera tabeller
   2. Skapa tabeller
   3. Tabell- och cellformat
   4. Markera och redigera tabeller
   5. Linjer och fyllningar i tabeller
  9. Interaktivitet
   1. Hyperlänkar
   2. Dynamiska PDF-dokument
   3. Bokmärken
   4. Knappar
   5. Formulär
   6. Animering
   7. Korsreferenser
   8. Strukturera PDF-filer
   9. Sidövergångar
   10. Filmer och ljud
  10. Bilder
   1. Förstå banor och former
   2. Rita med pennverktyget
   3. Rita med ritstiftsverktyget
   4. Tillämpa linjeinställningar 
   5. Sammansatta banor och former
   6. Redigera banor
   7. Urklippsbanor
   8. Ändra utseendet på hörn
   9. Ramar och objekt
   10. Justera och fördela objekt
   11. Länkad och inbäddad grafik
   12. Integrera AEM Assets
  11. Färg och genomskinlighet
   1. Använda färg
   2. Använda färger från importerade bilder
   3. Arbeta med färgrutor
   4. Blanda tryckfärger
   5. Färgtoner
   6. Lär dig hur dekor- och processfärger används
   7. Blanda färger
   8. Övertoningar
   9. Förenkla genomskinliga bilder
   10. Lägga till genomskinlighetseffekter
 5. Söka och ersätta
  1. Söka och ersätta text
  2. Söka och ersätta teckensnitt
  3. Söka och ersätta tecken
  4. Söka och ersätta med GREP-uttryck och GREP-frågor
  5. Söka och ersätta objekt
  6. Söka och ersätta färger
  7. Sökalternativ för att söka och ersätta
 6. Dela
  1. Arbeta med InDesign-molndokument (Beta)
  2. Vanliga frågor om InDesign-molndokument (Beta)
  3. Dela och samarbeta        
  4. Dela för granskning
  5. Granska ett delat InDesign-dokument
  6. Hantera feedback 
 7. Publicera
  1. Montera, exportera och publicera
   1. Publicera online
   2. Publish Online-kontrollpanelen
   3. Kopiera, infoga grafik
   4. Exportera innehåll för EPUB
   5. Alternativ för Adobe PDF-filer
   6. Exportera innehåll till HTML
   7. Exportera till Adobe PDF
   8. Exportera till JPEG-format
   9. Exportera HTML
   10. Översikt över DPS och AEM Mobile
   11. Filformat som stöds
  2. Utskrift
   1. Skriva ut häften
   2. Utskriftsmärken och utfall
   3. Skriva ut dokument
   4. Tryckfärger, separation och halvtonsraster
   5. Övertryck
   6. Skapa PostScript- och EPS-filer
   7. Förhandskontrollera filer före leverans
   8. Skriva ut miniatyrbilder och stora dokument
   9. Förbereda PDF-filer för tjänstleverantörer
   10. Förbereda färgseparationer
 8. Utöka InDesign
  1. Automatisering
   1. Datasammanfogning
   2. Plugin-program
   3. Capture-tillägget i InDesign
   4. Skript
 9. Felsökning
  1. Korrigerade problem
  2. Krasch vid start
  3. Problem med att mappen Inställningar är skrivskyddad
  4. Felsöka filproblem
  5. Det går inte att exportera till PDF
  6. Återställning av InDesign-dokument
Obs!

Jämställt språkbruk: Vi ersätter icke-inkluderande ord i InDesign 2022 (version 17.0) och framåt. Det återspeglar hur Adobe ser på inkludering. Alla hänvisningar till mallsidor utrycks på ett nytt sätt i våra hjälpartiklar på engelska, danska, ungerska, spanska, italienska, brasiliansk portugisiska, portugisiska och japanska.

Öppna QuarkXPress-filer i InDesign

Du kan konvertera dokument och mallar från QuarkXPress 3.3 eller 4.1x i InDesign. Du kan också konvertera dokument och mallar från flerspråkiga QuarkXPress Passport 4.1x-filer, så det finns därför inget behov av att först spara filerna som enspråkiga filer. (Öppna dokumenten i QuarkXPress och spara dem i 4.0-format om du vill konvertera dokument som har skapats i QuarkXPress 5.0 eller senare.)

Mer information finns i QuarkXPress-konverteringshandboken (PDF) på www.adobe.com/go/learn_quarkconv_se.

Öppna ett QuarkXPress-dokument eller en QuarkXPress-mall

 1. Se till att originalprogramfilen är stängd.
 2. Se till att alla länkar bevaras genom att kopiera alla länkade filer till samma QuarkXPress-dokumentmapp.
 3. Välj Arkiv > Öppna i InDesign.
 4. Windows: Välj QuarkXPress (3.3-4.1x) eller QuarkXPress Passport (4.1x) under Filformat.
 5. Markera en fil och klicka på Öppna.
  Obs!

  Om det inte går att konvertera en fil eller en del av en fil i InDesign visas ett varningsmeddelande med information om varför det inte gick att konvertera samt konverteringsresultatet.

 6. Gör något av följande om det visas en dialogruta med en varning:
  • Spara en kopia av varningen i en textfil genom att klicka på Spara och öppna sedan filen i InDesign.

  • Stäng dialogrutan genom att klicka på Stäng och öppna sedan filen i InDesign.

 7. Om du vill konvertera de figursättningar du har använt i QuarkXPress på ett mer exakt sätt gör du följande i InDesign:
  • Välj Figursättning påverkar endast objekt under Disposition i inställningarna.

  • Använd Enkelradsdisposition på ett eller flera stycken med hjälp av menyn på styckepanelen.

Obs!

Om du får problem när du konverterar QuarkXPress-dokument ska du använda dialogrutan Exportera för att spara dokumentet som en IDML-fil (InDesign Markup). Öppna sedan IDML-filen och spara den som ett InDesign-dokument.

Spara en QuarkXPress-mall som en InDesign-mall

 1. Öppna mallen i InDesign.
 2. Välj Arkiv > Spara som och välj plats och filnamn.
 3. Välj InDesign-mall under Filformat (Windows) eller Format (Mac OS) och klicka på Spara.

Vad konverteras från QuarkXPress?

När du öppnar en fil som har skapats i QuarkXPress konverteras informationen i originalfilen till InDesign-information.

 • Textrutor konverteras till InDesign-textramar.
Obs!

För att den text som har figursatts i QuarkXPress ska kunna konverteras på rätt sätt markerar du Figursättning påverkar endast text under Disposition i dialogrutan Inställningar.

 • PageMaker-format konverteras till InDesign-format.
 • Färgprofiler för QuarkXPress ignoreras i InDesign eftersom färgprofilerna de använder inte är likadana.
 • Text- och bildlänkar behålls och visas på länkpanelen.
Obs!

Inbäddade bilder som du har lagt till i originaldokumentet med hjälp av kommandot Klistra in konverteras inte. Om du vill ha mer information om inbäddade bilder läser du i Länkar och inbäddade bilder.

Obs!

InDesign innehåller inga funktioner för OLE eller Quark XTensions. Därför, när du öppnar filer som innehåller OLE- eller Quark XTensions-bilder, visas de inte i InDesign-dokument. Om QuarkXPress-dokumentet inte kan konverteras, kontrollerar du originalfilen och ta bort objekt som skapats med XTension. Spara sedan och konvertera en gång till.

 • Alla mallsidor och lager konverteras till InDesign-mallar och InDesign-lager.

 • Alla mallsidesobjekt och QuarkXPress-guider finns på respektive mallsidor för InDesign.

 • Grupperade objekt förblir grupperade utom när objekt som inte skrivs ut ingår i en grupp.

 • Alla linjer (inklusive styckelinjer) konverteras till de linjeformat de mest liknar. Egna linjer och streck konverteras till anpassade linjer och streck i InDesign.

Färger konverteras exakt till InDesign-färger, utom i följande fall:

 • Blandade tryckfärger från QuarkXPress anpassas till blandade tryckfärger i InDesign, om inte den blandade tryckfärgen innehåller minst en dekorfärg. I så fall konverteras färgen till en processfärg istället.

 • QuarkXPress 4.1-färger från färgbiblioteket konverteras utifrån deras CMYK-värden.

 • QuarkXPress 3.3 HSB-färger konverteras till RGB och färger från färgbiblioteket konverteras utifrån deras CMYK-värden.

 • QuarkXPress 4.1 HSB- och LAB-färger konverteras till RGB och färger från färgbiblioteket konverteras utifrån deras RGB/CMYK-värden.

Om du vill ha mer information om hur du konverterar kan du läsa supportdokumenten på Adobes webbplats www.adobe.com/se/support.

Konvertera PageMaker-dokument

Du kan konvertera dokument och mallar från Adobe PageMaker 6.0 och senare i InDesign. När du öppnar en fil som skapats i PageMaker eller QuarkXPress konverteras informationen i originalfilen till InDesign-information. InDesign-filer sparas med filtillägget .indd.

Obs!

Mer information finns i PageMaker-konverteringshandboken (PDF) på www.adobe.com/go/learn_pmconv_se.

Innan du öppnar dokument i InDesign kanske du vill göra följande:

 • Om PageMaker-filen eller någon av de länkade bilderna i den finns på en nätverksserver, diskett eller borttagbar enhet kommer den eventuellt inte att öppnas på rätt sätt om dataöverföringen avbryts. Du kan förhindra eventuella dataöverföringsproblem genom att kopiera dokumentet och de länkade filerna till hårddisken, helst i samma mapp som PageMaker-publikationen, innan du öppnar dokumentet i InDesign.

 • Du kan ta bort eventuella dolda data i PageMaker genom att använda kommandot Spara som.

 • Du kan försäkra dig om att alla länkar bibehålls genom att kopiera alla länkade filer till samma mapp som PageMaker-dokumentet finns i.

 • Kontrollera att alla nödvändiga teckensnitt är tillgängliga i InDesign.

 • Reparera skadade bildlänkar i PageMaker.

 • Om du får problem med att konvertera ett stort PageMaker-dokument kan du försöka hitta problemet genom att konvertera en del av PageMaker-filen i taget.

Obs!

Om det inte går att öppna ett skadat PageMaker-dokument i PageMaker kan du försöka med att öppna det i InDesign. Det går att återskapa de flesta dokument som inte går att öppna i PageMaker i InDesign.

Öppna ett dokument eller en mall som har skapats i PageMaker

 1. Se till att originalprogramfilen är stängd.

 2. Välj Arkiv > Öppna i InDesign.

 3. Windows: Välj PageMaker (6.0-7.0) i listrutan Filformat.

 4. Markera en fil och klicka på Öppna.

  Obs!

  Om det inte går att konvertera en fil eller en del av en fil i InDesign visas ett varningsmeddelande med information om varför det inte gick att konvertera samt konverteringsresultatet.

 5. Gör något av följande om det visas en dialogruta med en varning:

  • Spara en kopia av varningen i en textfil genom att klicka på Spara och öppna sedan filen i InDesign.

  • Klicka på Stäng om du vill öppna filen i InDesign utan att spara textfilen.

Obs!

Om du får problem när du konverterar PageMaker-dokument ska du använda dialogrutan Exportera för att spara dokumentet som en IDML-fil (InDesign Markup). Öppna sedan IDML-filen och spara den som ett InDesign-dokument.

Spara en PageMaker-mall som en InDesign-mall

 1. Öppna mallen i InDesign.

 2. Välj Arkiv > Spara som och välj plats och filnamn.

 3. Välj InDesign-mall under Filformat (Windows) eller Format (Mac OS) och klicka på Spara.

Vanliga PageMaker-konverteringsproblem

Observera följande:

 • Alla mallsidor och lager konverteras till InDesign-mallar och InDesign-lager. PageMaker-mallsidor konverteras till InDesign-mallsidor och alla objekt bevaras, inklusive sidnumrering och stödlinjer. För att bibehålla ordningen på överlappande objekt skapas två lager i InDesign när du konverterar ett PageMaker-dokument: Förinställt och Mall Förinställt. Mall Förinställt innehåller mallsidesobjekten.

 • PageMaker-dokumentstödlinjer placeras i standardlagret i InDesign.

 • Alla objekt på PageMaker-monteringsbordet visas på monteringsbordet för det första uppslaget i InDesign-dokumentet.

 • Alla objekt som du har angett ”ej utskrift” för i PageMaker konverteras till objekt med egenskapen Skrivs inte ut, på attributpanelen i InDesign.

 • Grupperade objekt förblir grupperade utom när objekt som inte skrivs ut ingår i en grupp.

Text- och tabellkonverteringsproblem

Observera följande:

 • Text konverteras till textramar i InDesign.

 • Tabeller som skapats i PageMaker konverteras till InDesign-tabeller.

 • PageMaker-format konverteras till InDesign-format. [Inget format] i PageMaker motsvarar [Inget styckeformat] i InDesign. Attributen för ett namngivet format används dock för [Inget styckeformat] om du valt det formatet innan du började skriva något i PageMaker-dokumentet.

 • Styckedisposition används för alla stycken, vilket kan medföra att vissa stycken flödas om. Du kan använda enkelradsdispositionen på ett eller flera stycken om du vill skapa radbrytningar som mer exakt liknar de som används i PageMaker, men vissa stycken kan ändå flödas om.

 • Endast baslinjeradavstånd används i InDesign. Proportionellt radavstånd och versaltoppsradavstånd i PageMaker konverteras till baslinjeradavstånd i InDesign, vilket kan medföra att viss text förskjuts.

 • Den första baslinjen med konverterad text kan visas på ett annat sätt än text som du skapar i InDesign. Inställningar för den första baslinjen med konverterad text är Radavstånd, men den första baslinjen för text som du skapar i InDesign är som standard Stapel.

 • En annan avstavningsmetod används i InDesign än den som används i PageMaker, vilket kan medföra att sidbrytningarna inte blir desamma.

 • Skuggad text konverteras till oformaterad text. Konturtext konverteras till text med en linje på 0,25 tum och med fyllningen Papper.

Bok-, index- och innehållsförteckningskonverteringsproblem

Observera följande:

 • Boklistor ignoreras när du öppnar PageMaker-dokument i InDesign. Om du vill öppna alla dokument i en boklista tillsammans använder du plugin-programmet Skapa häfte med layouten Ingen till att kombinera alla dokumenten i boken till ett dokument. Textblocken och ramarna kommer inte längre att vara kopplade.

 • Indexposter från PageMaker-dokument visas på indexpanelen i InDesign. Text med korsreferenser där alternativet Se nedan eller Se även nedan används mappas till Se respektive Se även.

 • Innehållsförteckningstext konverteras till en innehållsförteckning, där PageMaker-innehållsförteckningsformaten är tillgängliga på menyn i innehållsförteckningsdialogrutan i InDesign.

Länk- och inbäddningskonverteringsproblem

Observera följande:

 • Text- och bildlänkar behålls och visas på länkpanelen.

 • Om det inte går att hitta en länkad bild visas ett varningsmeddelande om att du bör försöka reparera länken i PageMaker.

 • Det finns inga funktioner i InDesign för OLE (Object Linking and Embedding). Det innebär att om du öppnar filer som innehåller OLE-bilder så visas de inte i InDesign-dokument.

Färg- och svällningskonverteringsproblem

Observera följande:

 • Färger konverteras till InDesign-färger. PageMaker-HLS-färger konverteras till RGB-färger och färger från andra färgbibliotek konverteras utifrån sina CMYK-värden.

 • Färgtoner konverteras som procentvärden av den överordnade färgen. Om den överordnade färgen inte finns på färgrutepanelen läggs den till under konverteringen. Om du markerar ett objekt med en färgton markeras den överordnade färgen på färgrutepanelen och färgtonsvärdet visas på menyn.

 • Färgprofiler för PageMaker-filer konverteras direkt. Alla Hexachrome-färger konverteras till RGB-värden. Profiler som inte är ICC-kompatibla ersätts med de färghanteringsinställningar och profiler du har angett i InDesign.

 • Alla linjer (inklusive styckelinjer) konverteras till de linjeformat de mest liknar. Egna linjer och streck konverteras till anpassade linjer och streck i InDesign.

 • Det finns inga funktioner för skärmmönster eller vinklar som har tillämpats på TIFF-bilder med hjälp av Bildinställningar, och båda de här egenskaperna tas bort från de TIFF-filer du importerar.

 • Om du markerar Auto-övertryck på svart linje eller fyllning (eller båda) i dialogrutan Svällningsinställningar i PageMaker, används den inställningen även i InDesign, men Övertryckslinje eller Övertrycksfyllning avmarkeras på attributpanelen.

Obs!

Läs supportdokumenten på Adobes webbplats om du vill ha mer information om hur du konverterar.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto