Öppna QuarkXPress-filer i InDesign

Du kan konvertera dokument och mallar från QuarkXPress 3.3 eller 4.1x i InDesign. Du kan också konvertera dokument och mallar från flerspråkiga QuarkXPress Passport 4.1x-filer, så det finns därför inget behov av att först spara filerna som enspråkiga filer. (Om du vill konvertera dokument som har skapats i QuarkXPress 5.0 eller senare, öppnar du dokumenten i QuarkXPress och sparar dem i 4.0-format.)

Mer information finns i QuarkXPress-konverteringshandboken (PDF) på www.adobe.com/go/learn_quarkconv_se.

Öppna ett QuarkXPress-dokument eller en QuarkXPress-mall

 1. Se till att originalprogramfilen är stängd.
 2. Se till att alla länkar bevaras genom att kopiera alla länkade filer till samma QuarkXPress-dokumentmapp.
 3. I InDesign väljer du Arkiv > Öppna.
 4. Windows: Välj QuarkXPress (3.3-4.1x) eller QuarkXPress Passport (4.1x) under Filformat.
 5. Markera en fil och klicka på Öppna.

  Obs!

  Om det inte går att konvertera en fil eller en del av en fil i InDesign visas ett varningsmeddelande med information om varför det inte gick att konvertera samt konverteringsresultatet.

 6. Gör något av följande om det visas en dialogruta med en varning:
  • Spara en kopia av varningen i en textfil genom att klicka på Spara, och öppna sedan filen i InDesign.

  • Stäng dialogrutan genom att klicka på Stäng, och öppna sedan filen i InDesign.

 7. Om du vill konvertera de figursättningar du har använt i QuarkXPress på ett mer exakt sätt gör du följande i InDesign:
  • Välj Figursättning påverkar endast objekt under Disposition i inställningarna.

  • Använd Enkelradsdisposition på ett eller flera stycken med hjälp av menyn på styckepanelen.

Obs!

Om du får problem när du konverterar QuarkXPress-dokument ska du använda dialogrutan Exportera för att spara dokumentet som en IDML-fil (InDesign Markup). Öppna sedan IDML-filen och spara den som ett InDesign-dokument.

Spara en QuarkXPress-mall som en InDesign-mall

 1. Öppna mallen i InDesign.
 2. Välj Arkiv > Spara som och välj plats och filnamn.
 3. Välj InDesign-mall under Filformat (Windows) eller Format (Mac OS) och klicka på Spara.

Vad konverteras från QuarkXPress?

När du öppnar en fil som har skapats i QuarkXPress konverteras informationen i originalfilen till InDesign-information.

 • Textrutor konverteras till InDesign-textramar.

Obs!

För att den text som har figursatts i QuarkXPress ska kunna konverteras på rätt sätt markerar du Figursättning påverkar endast text under Disposition i dialogrutan Inställningar.

 • PageMaker-format konverteras till InDesign-format.
 • Färgprofiler för QuarkXPress ignoreras i InDesign eftersom färgprofilerna de använder inte är likadana.
 • Text- och bildlänkar behålls och visas på länkpanelen.

Obs!

Inbäddade bilder som du har lagt till i originaldokumentet med hjälp av kommandot Klistra in konverteras inte. Om du vill ha mer information om inbäddade bilder läser du i Länkar och inbäddade bilder.

Obs!

InDesign innehåller inga funktioner för OLE eller Quark XTensions. Därför, när du öppnar filer som innehåller OLE- eller Quark XTensions-bilder, visas de inte i InDesign-dokument. Om QuarkXPress-dokumentet inte kan konverteras, kontrollerar du originalfilen och ta bort objekt som skapats med XTension. Spara sedan och konvertera en gång till.

 • Alla mallsidor och -lager konverteras till InDesign-mallar och -lager.

 • Alla mallsidesobjekt och QuarkXPress-guider finns på respektive mallsidor för InDesign.

 • Grupperade objekt förblir grupperade utom när objekt som inte skrivs ut ingår i en grupp.

 • Alla linjer (inklusive styckelinjer) konverteras till de linjeformat de mest liknar. Egna linjer och streck konverteras till anpassade linjer och streck i InDesign.

Färger konverteras exakt till InDesign-färger, utom i följande fall:

 • Blandade tryckfärger från QuarkXPress anpassas till blandade tryckfärger i InDesign, om inte den blandade tryckfärgen innehåller minst en dekorfärg. I så fall konverteras färgen till en processfärg istället.

 • QuarkXPress 4.1-färger från färgbiblioteket konverteras utifrån deras CMYK-värden.

 • QuarkXPress 3.3 HSB-färger konverteras till RGB och färger från färgbiblioteket konverteras utifrån deras CMYK-värden.

 • QuarkXPress 4.1 HSB- och LAB-färger konverteras till RGB och färger från färgbiblioteket konverteras utifrån deras RGB/CMYK-värden.

Om du vill ha mer information om hur du konverterar kan du läsa supportdokumenten på Adobes webbplats www.adobe.com/se/support.

Konvertera PageMaker-dokument

Du kan konvertera dokument och mallar från Adobe PageMaker 6.0 och senare i InDesign. När du öppnar en fil som skapats i PageMaker eller QuarkXPress konverteras informationen i originalfilen till InDesign-information. InDesign-filer sparas med filtillägget .indd.

Obs!

Mer information finns i PageMaker-konverteringshandboken (PDF) på www.adobe.com/go/learn_pmconv_se.

Innan du öppnar dokument i InDesign kanske du vill göra följande:

 • Om PageMaker-filen eller någon av de länkade bilderna i den finns på en nätverksserver, diskett eller borttagbar enhet kommer den eventuellt inte att öppnas på rätt sätt om dataöverföringen avbryts. Du kan förhindra eventuella dataöverföringsproblem genom att kopiera dokumentet och de länkade filerna till hårddisken, helst i samma mapp som PageMaker-publikationen, innan du öppnar dokumentet i InDesign.

 • Du kan ta bort eventuella dolda data i PageMaker genom att använda kommandot Spara som.

 • Du kan försäkra dig om att alla länkar bibehålls genom att kopiera alla länkade filer till samma mapp som PageMaker-dokumentet finns i.

 • Kontrollera att alla nödvändiga teckensnitt är tillgängliga i InDesign.

 • Reparera skadade bildlänkar i PageMaker.

 • Om du får problem med att konvertera ett stort PageMaker-dokument kan du försöka hitta problemet genom att konvertera en del av PageMaker-filen i taget.

Obs!

Om det inte går att öppna ett skadat PageMaker-dokument i PageMaker kan du försöka med att öppna det i InDesign. Det går att återskapa de flesta dokument som det inte går att öppna i PageMaker i InDesign.

Öppna ett dokument eller en mall som har skapats i PageMaker

 1. Se till att originalprogramfilen är stängd.

 2. I InDesign väljer du Arkiv > Öppna.

 3. Windows: Välj PageMaker (6.0-7.0) i listrutan Filformat.

 4. Markera en fil och klicka på Öppna.

  Obs!

  Om det inte går att konvertera en fil eller en del av en fil i InDesign visas ett varningsmeddelande med information om varför det inte gick att konvertera samt konverteringsresultatet.

 5. Gör något av följande om det visas en dialogruta med en varning:

  • Spara en kopia av varningen i en textfil genom att klicka på Spara, och öppna sedan filen i InDesign.

  • Klicka på Stäng om du vill öppna filen i InDesign utan att spara textfilen.

Obs!

Om du får problem när du konverterar PageMaker-dokument ska du använda dialogrutan Exportera för att spara dokumentet som en IDML-fil (InDesign Markup). Öppna sedan IDML-filen och spara den som ett InDesign-dokument.

Spara en PageMaker-mall som en InDesign-mall

 1. Öppna mallen i InDesign.

 2. Välj Arkiv > Spara som och välj plats och filnamn.

 3. Välj InDesign-mall under Filformat (Windows) eller Format (Mac OS) och klicka på Spara.

Vanliga PageMaker-konverteringsproblem

Observera följande:

 • Alla mallsidor och -lager konverteras till InDesign-mallar och -lager. PageMaker-mallsidor konverteras till InDesign-mallsidor och alla objekt bevaras, inklusive sidnumrering och stödlinjer. För att bibehålla ordningen på överlappande objekt skapas två lager i InDesign när du konverterar ett PageMaker-dokument: Förinställt och Mallsida Förinställt. Mallsida Förinställt innehåller mallsidesobjekten.

 • PageMaker-dokumentstödlinjer placeras i standardlagret i InDesign.

 • Alla objekt på PageMaker-monteringsbordet visas på monteringsbordet för det första uppslaget i InDesign-dokumentet.

 • Alla objekt som du har angett "ej utskrift" för i PageMaker konverteras till objekt med egenskapen Skrivs inte ut, på attributpanelen i InDesign.

 • Grupperade objekt förblir grupperade utom när objekt som inte skrivs ut ingår i en grupp.

Text- och tabellkonverteringsproblem

Observera följande:

 • Text konverteras till textramar i InDesign.

 • Tabeller som skapats i PageMaker konverteras till InDesign-tabeller.

 • PageMaker-format konverteras till InDesign-format. [Inget format] i PageMaker motsvarar [Inget styckeformat] i InDesign. Attributen för ett namngivet format används dock för [Inget styckeformat] om du valt det formatet innan du började skriva något i PageMaker-dokumentet.

 • Styckedisposition används för alla stycken, vilket kan medföra att vissa stycken flödas om. Du kan använda enkelradsdispositionen på ett eller flera stycken om du vill skapa radbrytningar som mer exakt liknar de som används i PageMaker, men vissa stycken kan ändå flödas om.

 • Endast baslinjeradavstånd används i InDesign. Proportionellt radavstånd och versaltoppsradavstånd i PageMaker konverteras till baslinjeradavstånd i InDesign, vilket kan medföra att viss text förskjuts.

 • Den första baslinjen med konverterad text kan visas på ett annat sätt än text som du skapar i InDesign. Inställningar för den första baslinjen med konverterad text är Radavstånd, men den första baslinjen för text som du skapar i InDesign är som standard Stapel.

 • En annan avstavningsmetod används i InDesign än den som används i PageMaker, vilket kan medföra att sidbrytningarna inte blir desamma.

 • Skuggad text konverteras till oformaterad text. Konturtext konverteras till text med en linje på 0,25 tum och med fyllningen Papper.

Bok-, index- och innehållsförteckningskonverteringsproblem

Observera följande:

 • Boklistor ignoreras när du öppnar PageMaker-dokument i InDesign. Om du vill öppna alla dokument i en boklista tillsammans använder du plugin-programmet Skapa häfte med layouten Ingen till att kombinera alla dokumenten i boken till ett dokument. Textblocken och ramarna kommer inte längre att vara kopplade.

 • Indexposter från PageMaker-dokument visas på indexpanelen i InDesign. Text med korsreferenser där alternativet "Se nedan" eller "Se även nedan" avbildas till "Se" respektive "Se även".

 • Innehållsförteckningstext konverteras till en innehållsförteckning, där PageMaker-innehållsförteckningsformaten är tillgängliga på menyn i innehållsförteckningsdialogrutan i InDesign.

Länk- och inbäddningskonverteringsproblem

Observera följande:

 • Text- och bildlänkar behålls och visas på länkpanelen.

 • Om det inte går ett hitta en länkad bild visas ett varningsmeddelande om att du bör försöka reparera länken i PageMaker.

 • Det finns inga funktioner i InDesign för OLE (Object Linking and Embedding). Det innebär att om du öppnar filer som innehåller OLE-bilder så visas de inte i InDesign-dokument.

Färg- och svällningskonverteringsproblem

Observera följande:

 • Färger konverteras till InDesign-färger. PageMaker-HLS-färger konverteras till RGB-färger och färger från andra färgbibliotek konverteras baserat på deras CMYK-värden.

 • Färgtoner konverteras som procentvärden av den överordnade färgen. Om den överordnade färgen inte finns på färgrutepanelen läggs den till under konverteringen. Om du markerar ett objekt med en färgton markeras den överordnade färgen på färgrutepanelen och färgtonsvärdet visas på menyn.

 • Färgprofiler för PageMaker-filer konverteras direkt. Alla Hexachrome-färger konverteras till RGB-värden. Profiler som inte är ICC-kompatibla ersätts med de färghanteringsinställningar och profiler du har angett i InDesign.

 • Alla linjer (inklusive styckelinjer) konverteras till de linjeformat de mest liknar. Egna linjer och streck konverteras till anpassade linjer och streck i InDesign.

 • Det finns inga funktioner för skärmmönster eller vinklar som har tillämpats på TIFF-bilder med hjälp av Bildinställningar, och båda de här egenskaperna tas bort från de TIFF-filer du importerar.

 • Om du markerar Auto-övertyck på svart linje eller fyllning (eller båda) i dialogrutan Svällningsinställningar i PageMaker, används den inställningen även i InDesign, men Övertryck linje eller Övertrycksfyllning avmarkeras på attributpanelen.

Obs!

Om du vill ha mer information om hur du konverterar läser du i supportdokumenten på Adobes webbplats.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy