Användarhandbok Avbryt

Spåra och granska ändringar

 1. Användarhandbok för InDesign
 2. Lär känna InDesign
  1. Introduktion till InDesign
   1. Nyheter i InDesign
   2. Systemkrav
   3. Vanliga frågor
   4. Använda Creative Cloud-bibliotek
  2. Arbetsyta
   1. Allmänt om arbetsytan
   2. Anpassa din arbetsyta i InDesign
   3. Verktygslådan
   4. Ange inställningar
   5. Egenskapspanelen
   6. Toucharbetsytan
   7. Standardkortkommandon
   8. Ångra redigeringar och hantera historikpanelen
   9. Återställa och ångra dokument
  3. Generativ AI
   1. Text till bild
   2. Generativ utökning
   3. Vanliga frågor om generativ AI
 3. Skapa och layouta dokument
  1. Dokument och sidor
   1. Skapa dokument
   2. Arbeta med mallsidor
   3. Arbeta med dokumentsidor
   4. Ange sidstorlek, marginaler och utfall
   5. Arbeta med filer och mallar
   6. Konvertera PDF-filer till InDesign-filer i InDesign (Beta)
   7. Skapa bokfiler
   8. Lägga till grundläggande sidnumrering
   9. Numrera sidor, kapitel och avsnitt
   10. Konvertera QuarkXPress- och PageMaker-dokument
   11. Dela innehåll
   12. Lär dig ett grundläggande hanterat arbetsflöde
   13. Spara dokument
  2. Stödraster
   1. Stödraster
   2. Formatstödraster
  3. Hjälpmedel för layout
   1. Linjaler
   2. Justera och fördela objekt med linjaler
   3. Mäta objekt med verktyget Mått
 4. Lägg till innehåll
  1. Text
   1. Lägga till text till ramar
   2. Koppla text
   3. Sydostasiatiska skript
   4. Arabiska och hebreiska funktioner i InDesign
   5. Skapa text på en bana
   6. Punkter och numrering
   7. Tecken och specialtecken
   8. Textdisposition
   9. Textvariabler
   10. Generera QR-koder
   11. Redigera text
   12. Justera text
   13. Figursätta text runt objekt
   14. Förankrade objekt
   15. Länkat innehåll
   16. Formatera stycken
   17. Formatera tecken
  2. Typografi
   1. Använda teckensnitt i InDesign
   2. Kerning och spärra/knip
   3. Skalanpassa och skeva text
   4. Använd färgeffekter på text
  3. Formatera text
   1. Formatera text
   2. Autoformatera text
   3. Arbeta med stilpaket
   4. Tabbar och indrag
  4. Granska text
   1. Spåra och granska ändringar
   2. Lägga till redaktionella anteckningar i InDesign
   3. Importera PDF-kommentarer
  5. Stavningskontroll och språklexikon
   1. Kontrollera stavning, automatisk korrigering och dynamisk stavningskontroll
   2. Skapa, lägg till och hantera lexikon och ord
   3. Ändra lexikoninställningar
   4. Duden-lexikon
  6. Lägga till referenser
   1. Skapa en innehållsförteckning
   2. Fotnoter
   3. Skapa ett index
   4. Slutkommentarer
   5. Bildtexter
  7. Format
   1. Stycke- och teckenformat
   2. Mappa, exportera och hantera format
   3. Objektformat
   4. Anfanger och kapslade format
   5. Arbeta med format
   6. Radavstånd
  8. Tabeller
   1. Formatera tabeller
   2. Skapa tabeller
   3. Tabell- och cellformat
   4. Välja och redigera tabeller
   5. Linjer och fyllningar i tabeller
  9. Interaktivitet
   1. Hyperlänkar
   2. Dynamiska PDF-dokument
   3. Bokmärken
   4. Knappar
   5. Formulär
   6. Animering
   7. Korsreferenser
   8. Strukturera PDF-filer
   9. Sidövergångar
   10. Filmer och ljud
  10. Bilder
   1. Förstå banor och former
   2. Rita med pennverktyget
   3. Rita med ritstiftsverktyget
   4. Tillämpa linjeinställningar 
   5. Sammansatta banor och former
   6. Redigera banor
   7. Urklippsbanor
   8. Ändra utseendet på hörn
   9. Ramar och objekt
   10. Justera och fördela objekt
   11. Länkad och inbäddad grafik
   12. Integrera AEM Assets
  11. Färg och genomskinlighet
   1. Använda färg
   2. Använda färger från importerade bilder
   3. Arbeta med färgrutor
   4. Blanda tryckfärger
   5. Färgtoner
   6. Lär dig hur dekor- och processfärger används
   7. Blanda färger
   8. Övertoningar
   9. Förenkla genomskinliga bilder
   10. Lägga till genomskinlighetseffekter
 5. Söka och ersätta
  1. Söka och ersätta text
  2. Söka och ersätta teckensnitt
  3. Söka och ersätta tecken
  4. Söka och ersätta med GREP-uttryck och GREP-frågor
  5. Söka och ersätta objekt
  6. Söka och ersätta färger
  7. Sökalternativ för att söka och ersätta
 6. Dela
  1. Spara och få åtkomst till molndokument
  2. Ordna, hantera och dela molndokument
  3. Visa och hantera versioner i molndokument
  4. Vanliga frågor om InDesign-molndokument
  5. Dela och samarbeta        
  6. Dela för granskning
  7. Granska ett delat InDesign-dokument
  8. Hantera återkoppling 
 7. Publicera
  1. Montera, exportera och publicera
   1. Publicera online
   2. Publish Online-kontrollpanelen
   3. Kopiera, infoga grafik
   4. Exportera innehåll för EPUB
   5. Alternativ för Adobe PDF-filer
   6. Exportera innehåll till HTML
   7. Exportera till Adobe PDF
   8. Exportera till JPEG-format
   9. Exportera HTML
   10. Översikt över DPS och AEM Mobile
   11. Filformat som stöds
   12. Exportera och importera användarinställningar
  2. Utskrift
   1. Skriva ut häften
   2. Utskriftsmärken och utfall
   3. Skriva ut dokument
   4. Tryckfärger, separation och halvtonsraster
   5. Övertryck
   6. Skapa PostScript- och EPS-filer
   7. Förhandskontrollera filer före leverans
   8. Skriva ut miniatyrbilder och stora dokument
   9. Förbereda PDF-filer för tjänstleverantörer
   10. Förbereda färgseparationer
 8. Utöka InDesign
  1. Automatisering
   1. Datasammanfogning
   2. Plugin-program
   3. Capture-tillägget i InDesign
   4. Skript
 9. Felsökning
  1. Korrigerade problem
  2. Kända fel
  3. Krasch vid start
  4. Problem med att mappen Inställningar är skrivskyddad
  5. Felsöka filproblem
  6. Det går inte att exportera en InDesign-fil till PDF
  7. Återställning av InDesign-dokument

Spåra ändringar

En användbar funktion är möjligheten att kunna spåra ändringar som har gjorts i en artikel efter varje medarbetare som har deltagit i skriv- och redigeringsprocessen. Varje gång någon lägger till, tar bort eller flyttar text i en befintlig artikel, markeras ändringen i Textbehandlaren i InDesign eller i textvyn och artikelvyn i InCopy. Du kan sedan acceptera eller ignorera ändringarna.

Använd panelen Spåra ändringar i InDesign eller verktygsfältet Spåra ändringar i InCopy för att aktivera och inaktivera Spåra ändringar och visa, dölja, acceptera och ignorera ändringar som medarbetare har gjort.

Ändringsspårning som visas i Textbehandlaren (InDesign)

A. Ändringsfält B. Tillagd text C. Borttagen text D. Flyttad text (från) E. Flyttad text (till) 

Aktivera ändringsspårning

 1. Välj Fönster > Redigering > Spåra ändringar för att öppna panelen Spåra ändringar (InDesign), eller välj Fönster > Spåra ändringar för att öppna verktygsfältet Spåra ändringar (InCopy).

 2. Gör något av följande när insättningspunkten finns i texten:

  • Om du vill aktivera ändringsspårning i enbart den aktuella artikeln klickar du på ikonen Aktivera spåra ändringar i den aktuella artikeln .

  • (InDesign) Om du vill aktivera spårning i alla artiklar väljer du Aktivera spårning i alla artiklar på menyn i panelen Spåra ändringar.

  • (InCopy) Om du vill aktivera spårning i alla öppna artiklar i ett dokument som består av flera artiklar, väljer du Ändringar > Aktivera spårning i alla artiklar.

 3. Lägg till, ta bort eller flytta texten i artikeln.

Hur ändringsspårning visas

När Spåra ändringar är aktiverat markeras varje ändring enligt följande i Textbehandlaren (InDesign) eller i textvyn och artikelvyn (InCopy):

Obs!

I avsnittet Spåra ändringar i dialogrutan Inställningar kan du välja en färg som används för identifiering av ändringarna. Du kan också välja vilka ändringar (tillagd, borttagen eller flyttad text) som ska spåras samt spårningsmarkeringens utseende.

Tillagd text

Markerad.

Borttagen text

Markerad och formaterad med genomstrykning.

Flyttad (urklippt och inklistrad) text

Markerad och formaterad med en genomstrykning på sin ursprungliga plats. På den nya platsen är texten markerad och inrutad.

Obs!

Om du klipper ut text från ett dokument och klistrar in det i ett annat, visas den som borttagen text på sin ursprungliga plats och som tillagd text på den nya platsen.

Kopierad text

Markeras på den nya platsen. Den ursprungliga texten förblir oförändrad.

Ändringsfält

Ett ändringsfält är en lodrät linje som visas till vänster om en rad där texten har ändrats. Du kan välja att visa eller dölja ändringsfält när du arbetar. Du kan också ange i vilken färg ändringsfälten ska visas.

Visa eller dölja ändringarna

När ändringarna är dolda ser texten ut som den skulle ha gjort med ändringsspårningsfunktionen inaktiverad. Det innebär att tillagd text visas, borttagen text visas inte och flyttad och inklistrad text visas där den har infogats.

(InDesign) När ändringsspårningsfunktionen är aktiverad, spåras redigering oavsett om du arbetar i Textbehandlaren eller i dokumentlayouten. Du kan bara visa ändringarna i Textbehandlaren, inte i layouten.

(InCopy) När ändringsspårningsfunktionen är aktiverad, spåras redigering både när du arbetar i text-, artikel- och layoutvy. Du kan endast visa ändringarna i text- och artikelvy, inte i layoutvy.

 1. I panelen Spåra ändringar (InDesign) eller verktygsfältet Spåra ändringar (InCopy) klickar du på knappen Visa/Dölj ändringar .

Inaktivera ändringsspårning

 1. Gör något av följande när insättningspunkten finns i texten:

  • Om du vill inaktivera ändringsspårning i enbart den aktuella artikeln klickar du på ikonen Inaktivera spåra ändringar i den aktuella artikeln .

  • (InDesign) Om du vill inaktivera spårning i alla artiklar väljer du Inaktivera spårning i alla artiklar på menyn i panelen Spåra ändringar.

  • (InCopy) Om du vill inaktivera spårning i alla öppna artiklar i ett dokument som består av flera artiklar, väljer du Ändringar > Avaktivera spårning i alla artiklar.

Obs!

Om du inaktiverar spårning visas inga fler ändringar. Ändringar som redan har spårats påverkas inte.

Visa ändringsinformation i panelen Spåra ändringar

 1. Välj Fönster > Spåra ändringar.

 2. Klicka på en ändring. I panelen Spåra ändringar visas datum, tid och annan ändringsinformation.

Acceptera och ignorera ändringar

När du eller någon annan har gjort ändringar i en artikel, kan du med hjälp av ändringsspårningsfunktionen granska alla ändringar och bestämma om du vill spara dem eller inte. Du kan acceptera och ignorera enskilda ändringar, vissa delar av en spårad ändring eller alla ändringar på en och samma gång.

När du accepterar en ändring blir den en normal del av textflödet och markeras inte längre som en ändring. När du ignorerar en ändring återställs texten till hur den var innan ändringen gjordes.

 1. I Textbehandlaren (InDesign) eller text- eller artikelvyn (InCopy) placerar du insättningspunkten i början av artikeln.

 2. I panelen Spåra ändringar (InDesign) eller verktygsfältet Spåra ändringar (InCopy) klickar du på knappen Nästa ändring .

 3. Gör något av följande:

  • Om du vill acceptera den markerade ändringen och använda den i textflödet, klickar du på knappen Acceptera ändring.
  • Om du vill ignorera den markerade ändringen och återgå till den ursprungliga texten, klickar du på knappen Ignorera ändring.

  Obs!

  Om du vill acceptera eller ignorera den markerade ändringen går du till nästa ändring och Alt-klickar (Windows) eller Alternativ-klickar (Mac OS) på knappen Acceptera ändring eller Ignorera ändring.

  • Om du vill gå tillbaka till föregående ändring eller hoppa över en ändring och gå till nästa, klickar du på Föregående ändring  respektive Nästa ändring .

  • Om du vill acceptera eller ignorera alla ändringar utan att granska dem, klickar du på Acceptera alla ändringar i den här artikeln  respektive Ignorera alla ändringar i den här artikeln .

  • Om du vill acceptera eller ignorera alla ändringar i artikeln eller i dokumentet, eller acceptera eller ignorera alla ändringar som gjorts av en viss medarbetare, väljer du lämpligt alternativ i panelen Spåra ändringar (InDesign) eller på menyn Ändringar (InCopy).

Obs!

Om du felaktigt accepterade eller ignorerade en ändring kan du ångra ändringen genom att välja Redigera > Ångra eller trycka på Ctrl+Z (Windows) respektive Kommando+Z (Mac OS).

Om du väljer kommandot Acceptera alla ändringar eller Ignorera alla ändringar gäller detta även för villkorlig text.

Ange inställningar för ändringsspårning

Du kan göra inställningar för många spårningsalternativ. Du kan välja vilken färg du vill visa ändringar i och välja vilka ändringar du vill spåra: tillagd, borttagen eller flyttad text. Du kan också ange hur den spårade ändringen ska visas. Du kan identifiera ändringarna med färgade ändringsfält i marginalerna.

 1. Välj Redigera > Inställningar > Spåra ändringar (Windows), eller InDesign > Inställningar > Spåra ändringar (Mac OS).

 2. Markera vilken typ av ändring du vill spåra.

 3. För varje typ av ändring anger du textfärg, bakgrundsfärg och markeringsmetod.

 4. Välj Förhindra duplicerade användarfärger om du vill se till att alla användare tilldelas olika färger.

 5. Om du vill visa ändringsfälten markerar du alternativet Ändringsfält. Välj en färg på menyn Färg för ändringslinjen och ange om du vill att ändringsfälten ska visas i den vänstra eller högra marginalen.

 6. Markera Inkludera borttagen text vid stavningskontroll om du vill stavningskontrollera den borttagna texten.

 7. Klicka på OK.

Ändra användarnamn och färg

 1. Välj Arkiv > Användare.
 2. Ange vilket användarnamn och vilken färg som ska användas för ändringsspårning och klicka på OK.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online