Användarhandbok Avbryt

Strukturera PDF-filer

 1. Användarhandbok för InDesign
 2. Lär känna InDesign
  1. Introduktion till InDesign
   1. Nyheter i InDesign
   2. Systemkrav
   3. Vanliga frågor
   4. Använda Creative Cloud-bibliotek
  2. Arbetsyta
   1. Allmänt om arbetsytan
   2. Anpassa din arbetsyta i InDesign
   3. Verktygslådan
   4. Ange inställningar
   5. Egenskapspanelen
   6. Toucharbetsytan
   7. Standardkortkommandon
   8. Ångra redigeringar och hantera historikpanelen
   9. Återställa och ångra dokument
  3. Generativ AI
   1. Text till bild
   2. Generativ utökning
   3. Vanliga frågor om generativ AI
 3. Skapa och layouta dokument
  1. Dokument och sidor
   1. Skapa dokument
   2. Arbeta med mallsidor
   3. Arbeta med dokumentsidor
   4. Ange sidstorlek, marginaler och utfall
   5. Arbeta med filer och mallar
   6. Konvertera PDF-filer till InDesign-filer i InDesign (Beta)
   7. Skapa bokfiler
   8. Lägga till grundläggande sidnumrering
   9. Numrera sidor, kapitel och avsnitt
   10. Konvertera QuarkXPress- och PageMaker-dokument
   11. Dela innehåll
   12. Lär dig ett grundläggande hanterat arbetsflöde
   13. Spara dokument
  2. Stödraster
   1. Stödraster
   2. Formatstödraster
  3. Hjälpmedel för layout
   1. Linjaler
   2. Justera och fördela objekt med linjaler
   3. Mäta objekt med verktyget Mått
 4. Lägg till innehåll
  1. Text
   1. Lägga till text till ramar
   2. Koppla text
   3. Sydostasiatiska skript
   4. Arabiska och hebreiska funktioner i InDesign
   5. Skapa text på en bana
   6. Punkter och numrering
   7. Tecken och specialtecken
   8. Textdisposition
   9. Textvariabler
   10. Generera QR-koder
   11. Redigera text
   12. Justera text
   13. Figursätta text runt objekt
   14. Förankrade objekt
   15. Länkat innehåll
   16. Formatera stycken
   17. Formatera tecken
  2. Typografi
   1. Använda teckensnitt i InDesign
   2. Kerning och spärra/knip
   3. Skalanpassa och skeva text
   4. Använd färgeffekter på text
  3. Formatera text
   1. Formatera text
   2. Autoformatera text
   3. Arbeta med stilpaket
   4. Tabbar och indrag
  4. Granska text
   1. Spåra och granska ändringar
   2. Lägga till redaktionella anteckningar i InDesign
   3. Importera PDF-kommentarer
  5. Stavningskontroll och språklexikon
   1. Kontrollera stavning, automatisk korrigering och dynamisk stavningskontroll
   2. Skapa, lägg till och hantera lexikon och ord
   3. Ändra lexikoninställningar
   4. Duden-lexikon
  6. Lägga till referenser
   1. Skapa en innehållsförteckning
   2. Fotnoter
   3. Skapa ett index
   4. Slutkommentarer
   5. Bildtexter
  7. Format
   1. Stycke- och teckenformat
   2. Mappa, exportera och hantera format
   3. Objektformat
   4. Anfanger och kapslade format
   5. Arbeta med format
   6. Radavstånd
  8. Tabeller
   1. Formatera tabeller
   2. Skapa tabeller
   3. Tabell- och cellformat
   4. Välja och redigera tabeller
   5. Linjer och fyllningar i tabeller
  9. Interaktivitet
   1. Hyperlänkar
   2. Dynamiska PDF-dokument
   3. Bokmärken
   4. Knappar
   5. Formulär
   6. Animering
   7. Korsreferenser
   8. Strukturera PDF-filer
   9. Sidövergångar
   10. Filmer och ljud
  10. Bilder
   1. Förstå banor och former
   2. Rita med pennverktyget
   3. Rita med ritstiftsverktyget
   4. Tillämpa linjeinställningar 
   5. Sammansatta banor och former
   6. Redigera banor
   7. Urklippsbanor
   8. Ändra utseendet på hörn
   9. Ramar och objekt
   10. Justera och fördela objekt
   11. Länkad och inbäddad grafik
   12. Integrera AEM Assets
  11. Färg och genomskinlighet
   1. Använda färg
   2. Använda färger från importerade bilder
   3. Arbeta med färgrutor
   4. Blanda tryckfärger
   5. Färgtoner
   6. Lär dig hur dekor- och processfärger används
   7. Blanda färger
   8. Övertoningar
   9. Förenkla genomskinliga bilder
   10. Lägga till genomskinlighetseffekter
 5. Söka och ersätta
  1. Söka och ersätta text
  2. Söka och ersätta teckensnitt
  3. Söka och ersätta tecken
  4. Söka och ersätta med GREP-uttryck och GREP-frågor
  5. Söka och ersätta objekt
  6. Söka och ersätta färger
  7. Sökalternativ för att söka och ersätta
 6. Dela
  1. Spara och få åtkomst till molndokument
  2. Ordna, hantera och dela molndokument
  3. Visa och hantera versioner i molndokument
  4. Vanliga frågor om InDesign-molndokument
  5. Dela och samarbeta        
  6. Dela för granskning
  7. Granska ett delat InDesign-dokument
  8. Hantera återkoppling 
 7. Publicera
  1. Montera, exportera och publicera
   1. Publicera online
   2. Publish Online-kontrollpanelen
   3. Kopiera, infoga grafik
   4. Exportera innehåll för EPUB
   5. Alternativ för Adobe PDF-filer
   6. Exportera innehåll till HTML
   7. Exportera till Adobe PDF
   8. Exportera till JPEG-format
   9. Exportera HTML
   10. Översikt över DPS och AEM Mobile
   11. Filformat som stöds
   12. Exportera och importera användarinställningar
  2. Utskrift
   1. Skriva ut häften
   2. Utskriftsmärken och utfall
   3. Skriva ut dokument
   4. Tryckfärger, separation och halvtonsraster
   5. Övertryck
   6. Skapa PostScript- och EPS-filer
   7. Förhandskontrollera filer före leverans
   8. Skriva ut miniatyrbilder och stora dokument
   9. Förbereda PDF-filer för tjänstleverantörer
   10. Förbereda färgseparationer
 8. Utöka InDesign
  1. Automatisering
   1. Datasammanfogning
   2. Plugin-program
   3. Capture-tillägget i InDesign
   4. Skript
 9. Felsökning
  1. Korrigerade problem
  2. Kända fel
  3. Krasch vid start
  4. Problem med att mappen Inställningar är skrivskyddad
  5. Felsöka filproblem
  6. Det går inte att exportera en InDesign-fil till PDF
  7. Återställning av InDesign-dokument

Lägg till struktur i PDF-filer

Om du markerar alternativet Skapa PDF med märkord under Allmänt i dialogrutan Exportera till Adobe PDF och exporterar till Adobe PDF, kommer strukturmärkord som beskriver innehållet, till exempel rubriker, artiklar och bilder, automatiskt att läggas till. Om du vill lägga till ytterligare märkord eller om du vill finjustera de befintliga märkorden innan du exporterar använder du märkordspanelen i InDesign. Ändringarna visas i strukturpanelen (Visa > Struktur > Visa struktur).

Du kan förbättra tillgängligheten och återanvändbarheten för Adobe PDF-dokument genom att lägga till märkord till InDesign-dokumentet innan du exporterar det. Om det inte finns några märkord i dina PDF-dokument kommer märkord att automatiskt läggas till dem när de läses eller flödas om i Adobe Reader eller Acrobat, men resultatet kommer eventuellt inte att vara det du förväntar dig. Om du inte får de resultat du förväntar dig i en exporterad PDF-fil kan du använda verktygen i Acrobat 6.0 Professional och senare för att redigera strukturen för PDF-dokument med märkord. De mest avancerade verktygen finns i Acrobat 9.0 Professional.

När du använder strukturmärkord i ett dokument för PDF-export anger inte märkorden vilket innehåll som exporteras till PDF, vilket är fallet vid XML-export. I stället används strukturmärkorden till att ange mer information om dokumentets strukturella innehåll.

Fördelar med att använda märkord

Genom att använda strukturmärkord i dokumentet innan du exporterar det till PDF kan du göra följande:

 • Avbilda InDesign-styckeformatnamn till styckeformat för Acrobat-märkord för Adobe PDF och på så sätt skapa en PDF-fil som kan flödas om för visning på handhållna enheter och andra medier.

 • Märka och dölja utskriftsrester, text och bilder så att de inte visas efter omflödning i Acrobat. Om du t.ex. lägger till ett artefaktmärkord till ett sidobjekt kommer inte sidobjektet att visas när du flödar om innehållet i Adobe PDF-dokumentet med märkord på mobila enheter, små skärmar eller standardskärmar med stor förstoring.

 • Lägga till alternativ text till bilder så att texten kan läsas upp för personer med nedsatt syn med hjälp av ett skärmläsarprogram.

 • Ersätta grafiska bokstäver, till exempel dekorativa anfanger med läsbara bokstäver.

 • Tillhandahålla en rubrik för en uppsättning artiklar eller gruppera artiklar och bilder till artiklar.

 • Sortera artiklar och bilder för att fastställa en läsordning.

 • Identifiera tabeller, formaterade listor och innehållsförteckningar. Identifiera vilka innehållsblock som hör till de olika artiklarna.

 • Ta med textformateringsinformation som Unicode-värden för tecken, ordavstånd och stöd för hårda och mjuka bindestreck.

Hur märkord påverkar återanvändning och tillgänglighet

Innehållet i Adobe PDF-dokument kan återanvändas för olika syften. Du kan till exempel skapa en Adobe PDF-fil av en rapport med text, tabeller och bilder och sedan använda olika format för att distribuera den: för utskrift eller visning på en fullstor bildskärm, för visning på en handhållen enhet, för uppläsning med hjälp av en skärmläsare och för direktåtkomst i en webbläsare som HTML-sidor. Det går enkelt att återanvända innehållet på ett tillförlitligt sätt beroende på den underliggande strukturen för dokumentet.

Om du vill vara säker på att det kommer att gå att återanvända och få tillgång till dina Adobe PDF-dokument på ett säkert sätt, måste du lägg till märkord i dem. När du lägger till märkord läggs en underliggande struktur, eller logiskt strukturträd, till dokumentet. I det logiska strukturträdet finns information om hur innehållet i dokumentet, som rubriksida, kapitel, avsnitt och underavsnitt, är ordnat. Du kan använda det till att ange en exakt läsordning och förbättra navigeringen, framför allt för långa och komplicerade dokument, utan att utseendet på PDF-dokumentet ändras.

Personer som inte kan se dokumentet kan använda olika tillgänglighetstekniker till att få åtkomst till innehållet i dokumentet med hjälp av det logiska strukturträdet. I de flesta tillgänglighetstekniker används den här strukturen till att förmedla innehållet och bilderna med ett annat format, t.ex. ljud. I dokument där du inte har lagt till märkord finns ingen sådan struktur utan i stället skapas en struktur baserat på inställningarna för läsordning. Den här metoden är inte tillförlitlig och medför ofta att sidobjekt läses i fel ordning eller inte alls.

Märkorden visas på fliken Märkord i Acrobat 6.0 och senare, där de är kapslade enligt relationsdefinitionerna för märkordselementen. Du kan inte redigera märkord i Acrobat Standard. Om arbetet kräver att du arbetar direkt med märkord bör du uppgradera till Acrobat 9 Professional. Mer information finns i hjälpen om Acrobat.

Logiskt strukturträd på fliken Märkord i Acrobat 9

Obs!

De märkord du använder i Adobe PDF-filer kan jämföras med de märkord du använder i HTML- och XML-filer. Om du vill ha mer information om grundläggande märkordskoncept läser du i någon av de många artiklar och böcker i ämnet som du hittar i bokhandeln, på bibliotek och på webben.

Förstå och optimera omflödning

Du kan flöda om PDF-dokument så att de går att läsa på mobila enheter, mindre skärmar eller på standardbildskärmen med stor förstoring, utan att behöva rulla vågrätt för att läsa raderna.

När du flödar om innehållet i ett Adobe PDF-dokument överförs en del av innehållet till det omflödade dokumentet medan annat innehåll inte gör det. I de flesta fall kommer endast läsbar text att flödas om i det omflödade dokumentet. Läsbar text är artiklar, stycken, tabeller, bilder och formaterade listor. Text som inte flödas om är formulär, kommentarer, fält för digitala signaturer och sidobjekt som sidnummer, -huvuden och -fötter. Sidor som innehåller både läsbar text och fält för formulär eller digitala signaturer flödas inte om. Lodrät text flödas om vågrätt.

Du kan optimera PDF-dokument för omflödning genom att lägga till märkord till dem. Genom att lägga till märkord ser du till att textblocken flödas om och att innehållet kommer i rätt ordning, så att läsarna kan läsa artiklar på flera sidor eller i flera spalter utan att behöva bläddra förbi andra artiklar. Du definierar läsordningen med hjälp av strukturträdet i strukturpanelen.

Rubriker och spalter (överst) flödas om i logisk läsordning (underst).

Lägga till märkord i sidobjekt

Du kan lägga till märkord i textramar och bilder automatiskt eller manuellt. När du har lagt till märkord i sidobjekt kan du använda strukturpanelen för att ändra sidornas ordningsföljd genom att dra elementen till en annan plats i hierarkin. Om du ändrar ordningen på elementen i strukturpanelen används de ändringarna i Adobe PDF-filen. Ordningsföljden för elementen blir användbar när du sparar PDF-filen från Acrobat som en HTML- eller XML-fil. Ordningsföljden är också användbar när du exporterar ett InDesign-dokument till Dreamweaver- (XHTML) eller Digital Editions-format (EPUB).

Lägga till märkord i sidobjekt automatiskt

När du väljer kommandot Lägg till objekt utan märkord läggs märkord till på märkordspanelen och märkorden Story och Figure läggs till i vissa sidobjekt utan märkord. Märkordet Story läggs till i alla textramar som du inte har lagt till märkord till och märkordet Figure läggs till i alla bilder som du inte har lagt till märkord till. Därefter kan du lägga till märkord manuellt till annan text. Att automatiskt lägga till märkord till sidobjekt är ingen garanti för att de objekten kommer att struktureras på rätt sätt i den exporterade PDF-filen.

 1. Du visar märkordspanelen genom att välja Fönster > Verktyg > Märkord.
 2. Välj Visa > Visa Struktur så att strukturpanelen visas, till vänster om dokumentfönstret.
 3. Välj Lägg till objekt utan märkord på menyn i strukturpanelen.
  Märkord på strukturpanelen och märkordspanelen

Lägga till märkord i sidobjekt manuellt

 1. Du visar märkordspanelen genom att välja Fönster > Verktyg > Märkord.
 2. Välj Visa > Visa Struktur så att strukturpanelen visas, till vänster om dokumentfönstret.
 3. Välj Lägg till objekt utan märkord på menyn i strukturpanelen.
 4. Markera en sida i dokumentet.
 5. Markera ett märkord på märkordspanelen. Du bör följa följande rekommendationer för användandet av vissa av de importerade märkorden:

  Artifact

  Med hjälp av märkordet Artifact kan du dölja sidobjekt, till exempel sidnummer eller oviktiga objekt, när du visar den exporterade PDF-filen i omflödningsvyn, där endast märkordsformaterade objekt visas. Se dokumentationen för Adobe Acrobat. Det här är särskilt användbart när du visar PDF-filer på trådlösa enheter eller i andra PDF-läsarprogram.

  Cell

  Använd det här märkordet för celler.

  Figure

  Använd det här märkordet för monterade bilder. Märkordet Figure läggs till alla textramar som du inte har lagt till märkord till när du väljer Lägg till objekt utan märkord.

  Styckemärkord (P, H, H1–H6)

  De här märkorden påverkar inte den exporterade PDF-texten när du visar den i vyn Omforma. Men de kan vara användbara i vissa situationer när du exporterar en PDF-fil till HTML-format.

  Story, strukturmärkord (PDF)Artikel

  Använd det här märkordet för artiklar. Märkordet Story läggs till alla textramar som du inte har lagt till märkord till när du väljer Lägg till objekt utan märkord. Anta till exempel att du har ett InDesign-dokument som är formaterat med tre styckeformat: Rubrik1, Rubrik2 och Brödtext. Koppla först styckeformaten till märkorden H1, H2 respektive P. Exportera sedan till PDF. När du exporterar PDF-dokumentet till HTML eller XML i Acrobat visas de stycken som du har lagt till H1-, H2- eller P-märkord till på rätt sätt (t.ex. med stora fetstilta bokstäver för H1) i webbläsare. Information om hur du exporterar PDF-dokument till HTML eller XML finns i dokumentationen för Adobe Acrobat.

Lägga till etiketter i bilder för användning med skärmläsarprogram

Om du vill att bilder som beskriver viktiga koncept i dokumentet ska beskrivas i skärmläsare måste du ange en beskrivning för dem. Bild- och multimedieobjekt känns inte igen och läses inte upp i skärmläsare om du inte lägger till alternativ text till märkordsegenskaperna.

Med hjälp av textattributet Alt kan du skapa alternativ text som kan läsas i stället för en bild. ActualText påminner om Alt på så sätt att det visas i stället för en bild. Med attributet ActualText kan du ersätta en bild som utgör en del av ett ord, till exempel när en vacker bild används som anfang. I det här exemplet möjliggör attributet ActualText att anfangsbokstaven läses som en del av ordet.

När du exporterar till PDF lagras värdena för attributen Alt och ActualText i PDF-filen och kan visas i Acrobat 6.0 och senare. Den här alternativa textinformationen kan sedan användas när PDF-filen sparas från Acrobat som en HTML- eller XML-fil. Mer information finns i dokumentationen för Adobe Acrobat.

 1. Om det behövs visar du strukturpanelen genom att välja Visa > Struktur > Visa struktur. Om du vill visa märkordspanelen väljer du Fönster > Verktyg > Märkord.
 2. Välj Lägg till objekt utan märkord på menyn i strukturpanelen.
 3. Kontrollera att bilden är märkordsformaterad som Figure genom att markera bilden och sedan markera Figure på märkordspanelen.
 4. Markera elementet Figure i strukturpanelen och välj sedan Nytt attribut på menyn i strukturpanelen.
 5. I Namn skriver du Alt eller ActualText (den här funktionen är skiftlägeskänslig).
 6. Som Värde anger du den text som ska visas i stället för bilden.

Gruppera sidobjekt till ett artikelelement

Med hjälp av kan du logiskt gruppera sidobjekt till artikelelement. Om t.ex. en uppsättning artiklar sträcker sig över flera sidor kan du skapa ett överordnat element som innehåller artiklarna i en gemensam grupp. De här elementen kallas för strukturelement. Du kan också namnge de grupperade artiklarna.

Obs!

Det går inte att lägga till märkord till grupperade objekt.

 • Om du vill gruppera sidobjekt väljer du Nytt element på strukturpanelens meny, markerar elementet Article på märkordspanelen och drar sidelementen nedanför det till strukturpanelen.
 • Om du vill namnge ett gruppobjekt högerklickar du på artikelelementet i och väljer Nytt attribut. I namn anger du Title. Som Värde anger du namnet på den artikel du vill använda.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online