Ändra objekt genom att använda bildramar

Adobe InDesign-objekt innefattar alla objekt som du kan lägga till eller skapa i dokumentfönstret, inklusive öppna banor, stängda banor, sammansatta former och banor, text, rastrerade bilder, 3D-objekt och alla monterade filer, t.ex. bilder.

Om en bild finns inuti en ram (gäller alla importerade bilder) kan du ändra den genom att ändra bildens förhållande till ramen, som i följande exempel:

 • Beskära en bild genom att göra ramen mindre.

 • Skapa olika mask- och layouteffekter genom att klistra in ett objekt i en ram.

 • Lägga till en kontur eller en textkontur till en bild genom att ändra ramens linjebredd och färg.

 • Centrera en bild mot en bakgrundsrektangel genom att förstora ramen och ange ramens fyllningsfärg.

Klistra in ett objekt i en ram

Använd kommandot Klistra in i om du vill kapsla bilder i behållarramar. Du kan även kapsla bilder i kapslade ramar.

Bakgrundsbild som har klistrats in i en ram
Bakgrundsbild som har klistrats in i en ram

 1. Gör något av följande:
  • Klistra in ett objekt inuti en ram genom att markera objektet.

  • Om du vill klistra in två eller fler objekt inuti en ram måste du först gruppera dem, eftersom en ram endast kan innehålla ett objekt.

  • Klistra in en textram i en annan ram och bevara det befintliga utseendet genom att markera hela textramen med markeringsverktyget  eller direktmarkeringsverktyget , inte textverktyget.

 2. Välj Redigera > Kopiera (eller Redigera > Klipp ut om du inte vill behålla originalet).

 3. Markera en bana eller en ram och välj Redigera > Klistra in i.

Ta bort innehållet i en ram

 1. Gör något av följande:
  • Om du tar bort en bild eller en textram, markerar du objektet med direktmarkeringsverktyget . Du kan också använda markeringsverktyget och klicka på innehållshandtaget för en bild.

  • Om du vill ta bort texttecken, markerar du dem med textverktyget .

 2. Gör något av följande:
  • Om du vill ta bort innehållet permanent, trycker du på Delete eller Backsteg.

  • Placera innehållet någon annanstans i layouten genom att välja Redigera > Klipp ut och avmarkera ramen. Välj sedan Redigera > Klistra in.

Obs!

En importerad bild kan inte förekomma utan ram. Om du klipper ut en importerad bild från ramen och klistrar in den på en annan plats i dokumentet skapas en ny ram automatiskt för bilden.

Anpassa objekt till ramar

Om ramen och dess innehåll inte har samma storlek kan du använda kommandon för Passning så att du får en perfekt passning.

Ramjusteringsalternativ används för ramar som innehåller en bild eller en annan textram (textramar som är kapslade i en annan ram), men de påverkar inte stycken inuti en textram. Du kan ange textens justering och placering genom att använda kommandot Alternativ för textramar samt styckepanelen, styckeformatpanelen och artikelpanelen.

Passa in ett objekt i ramen

 1. Markera objektets ram.

 2. Välj Objekt > Passning och något av följande:

  Fyll ram proportionellt

  Storleken på innehållet anpassas efter hela ramen och innehållets proportioner bevaras. Ramens dimensioner ändras inte. Om innehållet och ramen har olika proportioner, kommer en del av innehållet att beskäras av ramens begränsningsram.

  Anpassa innehållet proportionellt

  Storleken på innehållet anpassas efter en ram och innehållets proportioner bevaras. Ramens dimensioner ändras inte. Om ramen och dess innehåll har olika proportioner blir resultatet en del tomt utrymme.

  Innehållsmedveten passning

  Anpassar en bild till en ram automatiskt utifrån bildinnehållet och ramstorleken. Ramens dimensioner ändras inte. För att göra detta till standardinställningen för rampassning går du till Inställningar > Allmänt och väljer Gör Innehållsmedveten passning till standardalternativ för rammontering.

  Obs!

  • Innehållsmedveten passning tar automatiskt bort omformningar, till exempel skala, rotera, vänd och skeva, som har använts på bilden. De omformningar som används på ramen tas emellertid inte bort.
  • Innehållsmedveten passning är inte tillgänglig på datorer med 32-bitarsversioner av Windows.

  Anpassa ramen till innehållet

  Ramen anpassas till dess innehåll. Proportionerna för ramen justeras vid behov så att de överensstämmer med proportionerna för innehållet. Det är praktiskt när du vill återställa en bildram som du har justerat av misstag.

  Anpassa innehållet till ramen

  Storleken på innehållet anpassas efter ramen. Innehållets proportioner kan ändras. Ramen ändras inte, men innehållet kan se utsträckt ut om innehållet och ramen har olika proportioner.

  Obs!

  Om du snabbt vill anpassa en ram till dess innehåll dubbelklickar du på ett av ramens hörnhandtag. Ramen skalförändras bort från den punkt du klickar på. Om du klickar på ett sidohandtag ändras endast ramens storlek i den riktningen.

  Justera ett objekt i en bildram
  Justera ett objekt i en bildram

  A. Original B. Ram som har skalförändrats för att få plats med innehållet C. Innehåll som skalförändrats för att få plats i ramen 

  Centrera innehållet

  Innehållet centreras i en ram. Proportionerna för ramen och dess innehåll bibehålls. Storleken på innehållet och ramen är oförändrad.

  Obs!

  Kommandona för passning anpassar innehållets yttre kanter till mitten av ramens linje. Om ramen har en tjock linjebredd kommer innehållets yttre kanter att döljas. Du kan justera ramens linjejustering till mitten, insidan eller utsidan av en ramkant. (Se Ange linjer.)

  Om du vill ta bort oönskade passningsinställningar som tillämpats med Autoanpassa väljer du Objekt > Passning > Rensa rampassningsalternativ.

Använda Autoanpassa

Om du ändrar storlek på en bildram när Autoanpassa har valts, ändrar ramen storlek medan bilden har kvar samma storlek. Om du väljer Autoanpassa ändrar bilden storlek med ramen. Om du bestämmer dig för att beskära eller omforma bilden, ska du omforma själva bilden med direktmarkeringsverktyget. Du kan också avmarkera Autoanpassa, omforma bilden och sedan välja Autoanpassa igen.

Du kan välja alternativet Autoanpassa i kontrollfältet och i dialogrutan Passningsalternativ för ram.

Ange passningsalternativ för ram

Du kan koppla ett passningsalternativ till en platshållarram så att passningskommandot används när nytt innehåll placeras i ramen.

 1. Markera en bildram.

 2. Välj Objekt > Passning > Ange passningsalternativ för ram.

 3. Ange följande alternativ och klicka sedan på OK:

  Autoanpassa

  Välj det här alternativet om du vill att bilden ska ändra storlek automatiskt när du ändrar storlek på ramen.

  Referenspunkt

  Ange en referenspunkt för beskärnings- och passningsåtgärderna. Du kan till exempel markera det övre högra hörnet som referenspunkt och välja Anpassa innehållet proportionellt. Bilden kan beskäras på antingen vänster sida eller undersidan (bort från referenspunkten).

  Beskärningsmängd

  Ange placeringen av bildens begränsningsram i förhållande till ramen. Använd positiva värden om du vill beskära bilden. Du kan till exempel vilja ta bort en kant som omger den monterade bilden. Använd negativa värden om du vill lägga till utrymme mellan bildens begränsningsram och ramen. Du kan till exempel ha tomt utrymme mellan bilden och ramen.

  Om du anger beskärningsvärden som medför att bilden inte syns, ignoreras värdena medan passningsalternativet används.

  Passning på tom ram

  Ange om du vill anpassa innehållet till ramen (vilket kan göra bilden skev), anpassa innehållet proportionellt (en del tomt utrymme kan skapas) eller anpassa ramen proportionellt (en eller flera sidor kan beskäras).

Passningsåtgärden används endast när innehållet monteras i en ram. Om du ändrar storlek på ramen återanvänds passningsalternativet automatiskt bara om Autoanpassa har valts.

Flytta en bildram eller dess innehåll

Om du använder markeringsverktyget för att markera en bildram, kan du antingen markera ramen eller bilden inom ramen. Om du klickar utanför innehållshandtaget och drar markeringen, flyttas ramens innehåll med ramen. Om du drar innehållshandtaget flyttas bilden inom ramen.

Du kan använda följande metoder om du vill flytta en ram eller dess innehåll oberoende av varandra. De här metoderna är användbara när du vill justera en bild som är beskuren eller maskerad i en ram.

Obs!

Om ett markeringsverktyg inte fungerar enligt dina önskemål kan du prova med att först avmarkera allting. Det gör du genom att trycka på Ctrl+Skift+A (Windows) eller Kommando+Skift+A (Mac OS).

 1. Gör något av följande:
  • Om du vill flytta en ram och dess innehåll samtidigt, använder du markeringsverktyget  för att klicka på bilden utanför innehållshandtaget.

  • Dra innehållshandtaget om du vill flytta importerat innehåll utan att flytta ramen (du panorerar med andra ord innehållet bakom ramen). Du kan också använda direktmarkeringsverktyget för att  markera och dra bilden.

  Flytta innehållet men inte ramen
  Flytta innehållet men inte ramen

  Obs!

  Om du håller musknappen nedtryckt över en bild innan du flyttar den, visas en dynamisk förhandsvisning (en skuggad bakgrundsbild) av ramens utsida, men den bild som rör sig i ramen skuggas inte. Det gör att det blir enklare för dig att se hur du placerar hela bilden inuti en ram.

  • Om du vill flytta en ram utan att flytta dess innehåll, klickar du på ramen med markeringsverktyget, aktiverar direktmarkeringsverktyget och drar sedan mittpunkten.
  Flytta en ram men inte dess innehåll
  Flytta en ram men inte dess innehåll

  • Om du vill flytta flera ramar använder du markeringsverktyget för att markera och dra objekten. Om du använder direktmarkeringsverktyget när du markerar flera objekt påverkas endast de objekt som du drar.

Skapa en kant eller bakgrund

En bildram är lämplig att använda som kant eller bakgrund för innehållet, eftersom du kan ändra linje och fyllning oberoende av ramens innehåll.

Lägga till kanter i bildramar
Lägga till kanter i bildramar

A. Foto i bildram B. Ram med linje C. Ram som förstorats med både linje och fyllning 
 1. Använd markeringsverktyget  och klicka på en importerad bild utanför innehållshandtaget för att markera ramen.
 2. Om du vill förstora ramen utan att ändra storlek på bilden, drar du ett av begränsningsramens handtag utåt. Om du vill behålla ramens proportioner håller du Skift nedtryckt samtidigt som du drar.
 3. Använd färgrutepanelen och verktygslådan om du vill använda en linje- och fyllningsfärg på ramen.
 4. Använd linjepanelen om du vill ändra ramens linjebredd, format eller justering.

Obs!

Du kan snabbt förstora en ram proportionellt runt alla sidor genom att använda omformningspanelen eller kontrollpanelen. Markera ramen med direktmarkeringsverktyget , ange panelens referenspunktsposition  som mittpunkt och ange nya värden för bredd och höjd.

Beskära och maskera objekt

Beskära och maska är definitioner som beskriver hur du döljer delar av ett objekt. I regel är skillnaden att när du beskär används en rektangel till att beskära bildens kanter och när du maskar används en egen form till att göra objektets bakgrund genomskinlig. Ett vanligt exempel när du maskar är en urklippsbana, vilket är en mask som skapats för en viss bild.

Använd bildramar till att beskära eller maska objekt. Eftersom en importerad bild automatiskt behålls inuti en ram så kan du beskära eller maska den direkt utan att skapa en ram för den. Om du inte skapat en ram för en importerad bild manuellt skapas ramen automatiskt i samma storlek som bilden, så det är inte uppenbart att ramen finns där.

Obs!

För att utskriften ska bli så effektiv som möjligt, skickas endast data för de synliga delarna av beskurna eller maskerade bilder när du skapar utdata för dokumentet. Men du kommer ändå att spara hårddiskutrymme och RAM-minne om du beskär eller maskerar bilder till önskad form och storlek innan du importerar dem till dokumentet.

 • Du beskär en importerad bild eller en annan bild som redan finns i en rektangulär ram genom att först klicka på objektet med markeringsverktyget och dra ett av handtagen på den begränsningsram som visas. Bevara ramens originalproportioner genom att hålla Skift nedtryckt när du drar.


  Beskära en bild genom att använda en bildram

 • Beskär eller maska ett objekt genom att använda markeringsverktyget eller direktmarkeringsverktyget förattmarkera det objekt du vill maska. Välj Redigera > Kopiera, markera en tom bana eller en ram som är mindre än objektet och välj sedan Redigera > Klistra in i.
 • Beskär innehållet i en ram exakt genom att markera ramen med direktmarkeringsverktyget och sedan använda omformningspanelen eller kontrollpanelen för att ändra ramens storlek.
 • Om du vill ange beskärningsinställningarna för en tom platshållarram väljer du Objekt > Passning > Ange passningsalternativ för ram och anger beskärningsmängden.

Obs!

Med en importerad bild kan du även skapa en mask genom att använda ritverktygen för att ändra formen för bildens befintliga ram.

Alternativ för objektexport

Introduktion till alternativ för objektexport

Alternativ för objektexport kan användas om du vill ange nödvändiga exportparametrar vid export till olika format, t.ex. EPUB, HTML och tillgängliga PDF-filer.

 

Alternativ för objektexport kan användas för textramar, bildramar och grupper. Använd Alternativ för objektexport till att

 • ange Alt-text för monterad bild och grafik

 • lägga till märkord och inställningar för faktisk text för PDF-filer med märkord

 • skapa olika konverteringsinställningar för varje objekt, så att återgivningen blir bra oavsett skärmstorlek och pixeltäthet. Med de här alternativen kan du styra texteffekters rastreringskvalitet, t.ex. skugga och avfasning, när du exporterar layouten till HTML eller EPUB.

Obs!

Objekt med hyperlänkar stöds vid export.

Ange alternativ för objektexport

 1. Markera ramen eller gruppen i layouten.
 2. Välj Objekt > Alternativ för objektexport.

  eller

  Högerklicka på objektet och välj Alternativ för objektexport.

 3. Ange inställningarna.

Obs!

Du kan lämna dialogrutan Alternativ för objektexport när du väljer andra objekt i layouten som du vill ange inställningar för.

Alternativ för Alt-text

Alternativ text (Alt-text) är en kort textbaserad beskrivning av en bild eller grafik. Texten används när bilden inte återges eller som hjälp till skärmläsare.

Alt-textkälla

Tilldela Alt-texten till de markerade ramarna eller grupperna genom att markera källan.

Obs!

När du importerar innehåll från Microsoft Word, importeras även Alt-text som tillämpats på bilder till InDesign.

Egen

Ange text manuellt.

Från struktur

Från XMP (Titel |Beskrivning | Rubrik)

Använd data som är lagrade i gemensamma XMP-fält. Om XMP-data uppdateras med ett annat program, t.ex. Adobe Bridge, uppdateras texten automatiskt när du uppdaterar länken.

Från annan XMP

Om textsträngen lagras i ett annat XMP-fält anger du det fullständiga namnutrymmet och egenskapsnamnet i <ns>:<egenskap>-format. Adobe Bridges gränssnitt har till exempel stöd för IPTC-kärna som innehåller ett fält med titeln ”IPTC-objektkod”. Om det fältet användes för att lagra textsträngen är egenskapsvärdet ”Iptc4xmpCore:SubjectCode[1].”.

Alternativ för PDF med märkord

Använd märkord

Tilldela PDF-märkordet till de markerade ramarna eller grupperna genom att markera källan.

Från struktur

Använd text enligt strukturen.

Artefakt

Används till bildobjekt som inte har någon större betydelse när de läses högt av skärmläsare.

Baserat på objekt

Fastställer raminnehållet automatiskt och lägger till märkordet ”Story” eller ”Figure”.

Källa till faktisk text

Förutom Alt-text har PDF även stöd för Faktisk text. Faktisk text kan användas till bildobjekt som ser ut som text. Till exempel en skannad TIFF-bild. Faktisk text representerar ord som konverterats till teckning. Faktisk text kan endast användas i PDF-filer med märkord.

Egen

Ange text manuellt.

Från struktur

Från XMP (Titel |Beskrivning | Rubrik)

Använd data som är lagrade i gemensamma XMP-fält. Om XMP-data uppdateras med ett annat program, t.ex. Adobe Bridge, uppdateras texten automatiskt när du uppdaterar länken.

Från annan XMP

Om textsträngen lagras i ett annat XMP-fält anger du det fullständiga namnutrymmet och egenskapsnamnet i <ns>:<egenskap>-format. Adobe Bridges gränssnitt har till exempel stöd för IPTC-kärna som innehåller ett fält med titeln ”IPTC-objektkod”. Om textsträngen lagrades vid det här fältet är egenskapsvärdet ”Iptc4xmpCore:SubjectCode[1].”.

Alternativ för EPUB och HTML

Ange bildkonverteringsinställningar för enskilda objekt med alternativen för EPUB och HTML. Om det inte finns några angivna inställningar används bildkonverteringsinställningarna för EPUB-export. Se Bildalternativ för EPUB.

Alternativ för objektexport
Alternativ för objektexport

epub: type

Klicka på pilikonen om du vill välja i vilken ordning läsaren ska kunna läsa dokumentet.

Bevara utseende från layout

Markera för att kunna anpassa bildkonverteringsinställningar för valda ramar.

Standard

Standardinställningar som är mappade till dialogrutan för inställningar i exportdialogrutan.

Använda befintlig bild för grafikobjekt

Använder en befintlig bild för grafikobjekt

Rastrera behållare

Konvertera objektet till en bild. En textram konverteras till exempel till en bild.

Rastrera innehåll

Utseendet bevaras via CSS. 

Anpassad rastrering

Markera för att kunna anpassa bildkonverteringsinställningar för valda ramar.

Format

Välj om optimerade bilder i dokumentet ska konverteras till GIF, JPEG eller PNG.

Upplösning (ppi)

Ange bildernas upplösning i pixel per tum (ppi). Medan operativsystem har en standardupplösning på antingen 72 ppi eller 96 ppi sträcker sig mobilenheter från 132 ppi (iPad) till 172 ppi (Sony Reader), även till mer än 300 ppi (iPhone 4). Du kan ange ett ppi-värde för varje valt objekt. Du kan ange värdena 72, 96, 150 (genomsnitt för alla eBook-enheter i dag) och 300.

Palett

Du kan styra hur färger hanteras i InDesign när du optimerar GIF-filer. För GIF-formatet används en begränsad färgpalett som inte kan innehålla fler än 256 färger.

Välj Anpassad om du vill skapa en palett med ett representativt urval av färger i bilden utan att använda rastrering (blandning av dekorfärger till att simulera ytterligare färger). Välj Webb om du vill skapa en palett med webbsäkra färger som är en delmängd av systemfärgerna i Windows och Mac OS. Välj System (Windows och Mac OS) om du vill skapa en palett med hjälp av den inbyggda systemfärgspaletten. Detta kan orsaka oväntade resultat.

Välj Flätat om bildens ska läsas in och visas gradvis genom att enstaka linjer fylls i. Om det här alternativet inte väljs ser bilden först suddig ut och blir sedan allt tydligare tills högsta upplösningen nås.

Kvalitet

Anger motsatsförhållandet mellan komprimering (för mindre filstorlek) och bildkvalitet för varje JPEG-bild som skapas. Ett lågt värde ger låg filstorlek och låg bildkvalitet.

Metod

Anger hur snabbt JPEG-bilder ska visas när filen som innehåller bilden öppnas på webben. Välj Progressiv om du vill visa JPEG-bilder med gradvis ökande detaljskärpa efter hand som bilderna läses in. (Filer som skapas med det här alternativet är något större och kräver mer RAM-minne för att kunna visas.) Välj Baslinje om du vill att varje JPEG-fil ska visas först när den har lästs in. Under tiden filen läses in visas en platshållare.

Egen Layout

Välj inställning för layout i listrutan.

 • Justering och mellanrum: Ange bildjustering, vänster, mitten, höger och utfyllnad upptill och nedtill.
 • Sväva till vänster: Markera det här alternativet för svävande vänsterjustering.
 • Sväva till höger: Markera det här alternativet för svävande högerjustering.

Infoga sidbrytning

Markera det här alternativet om du vill infoga sidbrytningar vid bilder. Sidbrytningar kan infogas Före bild, Efter bild eller Före och efter bild.

Storlek

Välj anpassad CSS-bredd/höjd bland följande alternativ:

 • Ingen: Ingen CSS-bredd eller -höjd används på objektet.
 • Standard: Standardvärdet för CSS-bredd/höjd används.
 • Fast: En fast CSS-bredd/höjd används.
 • I förhållande till textflöde: Gäller endast CSS-bredd. CSS-bredden anpassas till textflödet.
 • I förhållande till textstorlek: Gäller endast CSS-bredd. CSS-bredden anpassas till textflödet.
 • Anpassad bredd: Välj det här alternativet om du vill ange ett eget värde för bredd.
 • Anpassad höjd: Välj det här alternativet om du vill ange ett eget värde för höjd.

Obs!

Listrutan Storlek gäller endast EPUB med flödningsbar layout och HTML-layout. Den här gäller inte för EPUB med fast layout.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy