Användarhandbok Avbryt

Skriva ut häften

 1. Användarhandbok för InDesign
 2. Lär känna InDesign
  1. Introduktion till InDesign
   1. Nyheter i InDesign
   2. Systemkrav
   3. Vanliga frågor
   4. Använda Creative Cloud-bibliotek
  2. Arbetsyta
   1. Allmänt om arbetsytan
   2. Anpassa din arbetsyta i InDesign
   3. Verktygslådan
   4. Ange inställningar
   5. Egenskapspanelen
   6. Toucharbetsytan
   7. Standardkortkommandon
   8. Återställa och ångra dokument
  3. Generativ AI (endast tillgängligt i USA)
   1. Text till bild (beta)
   2. Vanliga frågor om generativ AI
 3. Skapa och layouta dokument
  1. Dokument och sidor
   1. Skapa dokument
   2. Arbeta med mallsidor
   3. Arbeta med dokumentsidor
   4. Ange sidstorlek, marginaler och utfall
   5. Arbeta med filer och mallar
   6. Skapa bokfiler
   7. Lägga till grundläggande sidnumrering
   8. Numrera sidor, kapitel och avsnitt
   9. Konvertera QuarkXPress- och PageMaker-dokument
   10. Dela innehåll
   11. Lär dig ett grundläggande hanterat arbetsflöde
   12. Spara dokument
  2. Stödraster
   1. Stödraster
   2. Formatstödraster
  3. Hjälpmedel för layout
   1. Linjaler
   2. Justera och fördela objekt med linjaler
   3. Mäta objekt med verktyget Mått
 4. Lägg till innehåll
  1. Text
   1. Lägga till text till ramar
   2. Koppla text
   3. Sydostasiatiska skript
   4. Arabiska och hebreiska funktioner i InDesign
   5. Skapa text på en bana
   6. Punkter och numrering
   7. Tecken och specialtecken
   8. Textdisposition
   9. Textvariabler
   10. Generera QR-koder
   11. Redigera text
   12. Justera text
   13. Figursätta text runt objekt
   14. Förankrade objekt
   15. Länkat innehåll
   16. Formatera stycken
   17. Formatera tecken
  2. Typografi
   1. Använda teckensnitt i InDesign
   2. Kerning och spärra/knip
  3. Formatera text
   1. Formatera text
   2. Autoformatera text
   3. Arbeta med stilpaket
   4. Tabbar och indrag
  4. Granska text
   1. Spåra och granska ändringar
   2. Lägga till redaktionella anteckningar i InDesign
   3. Importera PDF-kommentarer
  5. Stavningskontroll och språklexikon
   1. Kontrollera stavning, automatisk korrigering och dynamisk stavningskontroll
   2. Skapa, lägg till och hantera lexikon och ord
   3. Ändra lexikoninställningar
   4. Duden-lexikon
  6. Lägga till referenser
   1. Skapa en innehållsförteckning
   2. Fotnoter
   3. Skapa ett index
   4. Slutkommentarer
   5. Bildtexter
  7. Format
   1. Stycke- och teckenformat
   2. Mappa, exportera och hantera format
   3. Objektformat
   4. Anfanger och kapslade format
   5. Arbeta med format
   6. Radavstånd
  8. Tabeller
   1. Formatera tabeller
   2. Skapa tabeller
   3. Tabell- och cellformat
   4. Markera och redigera tabeller
   5. Linjer och fyllningar i tabeller
  9. Interaktivitet
   1. Hyperlänkar
   2. Dynamiska PDF-dokument
   3. Bokmärken
   4. Knappar
   5. Formulär
   6. Animering
   7. Korsreferenser
   8. Strukturera PDF-filer
   9. Sidövergångar
   10. Filmer och ljud
  10. Bilder
   1. Förstå banor och former
   2. Rita med pennverktyget
   3. Rita med ritstiftsverktyget
   4. Tillämpa linjeinställningar 
   5. Sammansatta banor och former
   6. Redigera banor
   7. Urklippsbanor
   8. Ändra utseendet på hörn
   9. Ramar och objekt
   10. Justera och fördela objekt
   11. Länkad och inbäddad grafik
   12. Integrera AEM Assets
  11. Färg och genomskinlighet
   1. Använda färg
   2. Använda färger från importerade bilder
   3. Arbeta med färgrutor
   4. Blanda tryckfärger
   5. Färgtoner
   6. Lär dig hur dekor- och processfärger används
   7. Blanda färger
   8. Övertoningar
   9. Förenkla genomskinliga bilder
   10. Lägga till genomskinlighetseffekter
 5. Söka och ersätta
  1. Söka och ersätta text
  2. Söka och ersätta teckensnitt
  3. Söka och ersätta tecken
  4. Söka och ersätta med GREP-uttryck och GREP-frågor
  5. Söka och ersätta objekt
  6. Söka och ersätta färger
  7. Sökalternativ för att söka och ersätta
 6. Dela
  1. Arbeta med InDesign-molndokument (Beta)
  2. Vanliga frågor om InDesign-molndokument (Beta)
  3. Dela och samarbeta        
  4. Dela för granskning
  5. Granska ett delat InDesign-dokument
  6. Hantera feedback 
 7. Publicera
  1. Montera, exportera och publicera
   1. Publicera online
   2. Publish Online-kontrollpanelen
   3. Kopiera, infoga grafik
   4. Exportera innehåll för EPUB
   5. Alternativ för Adobe PDF-filer
   6. Exportera innehåll till HTML
   7. Exportera till Adobe PDF
   8. Exportera till JPEG-format
   9. Exportera HTML
   10. Översikt över DPS och AEM Mobile
   11. Filformat som stöds
   12. Exportera och importera användarinställningar
  2. Utskrift
   1. Skriva ut häften
   2. Utskriftsmärken och utfall
   3. Skriva ut dokument
   4. Tryckfärger, separation och halvtonsraster
   5. Övertryck
   6. Skapa PostScript- och EPS-filer
   7. Förhandskontrollera filer före leverans
   8. Skriva ut miniatyrbilder och stora dokument
   9. Förbereda PDF-filer för tjänstleverantörer
   10. Förbereda färgseparationer
 8. Utöka InDesign
  1. Automatisering
   1. Datasammanfogning
   2. Plugin-program
   3. Capture-tillägget i InDesign
   4. Skript
 9. Felsökning
  1. Korrigerade problem
  2. Krasch vid start
  3. Problem med att mappen Inställningar är skrivskyddad
  4. Felsöka filproblem
  5. Det går inte att exportera till PDF
  6. Återställning av InDesign-dokument

Skjuta ut dokument för utskrift av häften

Med funktionen Skriv ut häfte kan du skapa skrivaruppslag för professionellt tryck. Om du till exempel redigerar ett 8-sidigt häfte visas sidorna i sekventiell ordning i layoutfönstret. På skrivaruppslagen kan dock sidan 2 placeras bredvid sidan 7, så att sidorna (när de skrivs ut på samma ark) viks och sorteras och hamnar i rätt ordning i häftet.

Sidorna visas i tur och ordning i layoutfönstret, men skrivs ut i en annan ordning så att de hamnar rätt efter vikning och bindning.

Att skapa skrivaruppslag från layoutuppslag kallas för utskjutning. När du skjuter ut sidor kan du ändra inställningarna och justera mellanrummet mellan sidor, marginaler, utfall och krypning. Layouten på InDesign-dokumentet påverkas inte eftersom utskjutningen hanteras i utskriftsströmmen. Inga sidor flyttas eller roteras i dokumentet.

Jeff Witchel från Infiniteskills.com visar hur du skriver ut häften med din skrivare.

Obs!

Du kan inte skapa ett nytt dokument utifrån de utskjutna sidorna. Om dokumentet innehåller flera sidstorlekar kan du inte heller skjuta ut ett dokument med hjälp av Skriv ut häfte.

 1. Välj Arkiv > Skriv ut häfte.
 2. Om en skrivarförinställning innehåller de inställningar som du vill använda väljer du den på menyn Utskriftsförinställning.

  Om du vill använda utskriftsinställningarna (så som de visas i dialogrutan Skriv ut) i det aktuella dokumentet väljer du Aktuella dokumentinställningar under Utskriftsförinställning.

 3. Om du inte vill att hela dokumentet ska skjutas ut markerar du Intervall under Konfigurera och anger vilka sidor du vill ta med i utskjutningen.

  Använd bindestreck för att avgränsa sekventiella sidnummer och kommatecken till att avgränsa icke-sekventiella sidnummer. Om du till exempel skriver 3-7, 16 skjuts sidorna 3 till och med 7 och 16 ut.

  Obs!

  Om du har delat upp dokumentet i avsnitt med sidnummer anger du avsnittssidnumren (till exempel Avsn2:11) i fältet Intervall.

 4. Om du vill ändra inställningar som till exempel utskriftsmärken och färgutdata, klickar du på Utskriftsinställningar. Använd alternativen till vänster och klicka på OK.
 5. I dialogrutan Skriv ut häfte anger du eventuella andra alternativ och klickar på Skriv ut.
Obs!

Antalet sidor i ett häfte är alltid en multipel av fyra. Om du skriver ut till en PDF-skrivare kommer tomma sidor att infogas i PDF-filen för att skapa häftet.

Adobe rekommenderar

SHSUWatkins

Typer av häften

Du kan välja mellan tre typer av utskjutning: 2 sidor per ark med sadelhäftning, 2 sidor per ark med limbindning och sekventiell sidordning.

2 sidor per ark, sadelhäftning

Ett tvåsidigt skrivaruppslag, sida vid sida. De här skrivaruppslagen lämpar sig för utskrift på båda sidor, sortering, vikning och häftning. Så många tomma sidor som behövs läggs till i slutet av dokumentet. Alternativen Avstånd mellan sidor, Utfall mellan sidor och Typ av signatur är nedtonade när 2 sidor per ark med sadelhäftning är valt.

Skriv ut häfte monterar sidor utifrån inställningen för bindning. Om dokumentet har bindningsinställningen Höger till vänster monteras sidorna enligt det om Skriv ut häfte väljs. Välj Arkiv > Dokumentformat för att visa dokumentets bindningsinställning.

Om du skapar ett skrivaruppslag för ett 24-sidigt svartvitt nyhetsbrev med formatet 2 sidor per ark, sadelhäftning får du 12 uppslag.

2 sidor per ark, limbindning

Ett tvåsidigt skrivaruppslag, sida vid sida, som passar för den angivna storleken. De här skrivaruppslagen lämpar sig för utskrift på båda sidor, skärning och limning med ett omslag. Om antalet sidor som ska skjutas ut inte är jämnt delbart med storleken läggs så många tomma sidor som behövs till i slutet av dokumentet.

Dokument av typen 2 sidor per ark, limbindning delat i fyra

Om du vill ha ett häfte med färgomslag och svartvita sidor kan du skapa två separata utskjutningar från samma dokument: en för färgomslaget, insidan av omslaget, insidan av baksidan och baksidan, och en för de 24 sidorna i häftet. Skapa ett färgtryckark genom att klicka på Intervall under Sidor i konfigurationsområdet och skriv de relevanta sidnumren, t.ex. 1‑2, 27-28. De svartvita sidorna skapar du genom att skriva 3-26 i textrutan Intervall.

28-sidigt häfte med färgomslag

A. Färgtryckark för omslag B. Svartvit sida 

Sekventiell sidordning

Ett två-, tre- eller fyrsidigt skrivaruppslag som passar för ett häfte eller en broschyr som kan vikas ihop. Alternativen Utfall mellan sidor, Krypning och Typ av signatur är nedtonade när ett sekventiellt alternativ är valt.

Om du till exempel vill skapa skrivaruppslag för en broschyr som är vikt tre gånger med sex sidor väljer du 3 sidor per ark, sekventiell sidordning. Eventuellt så är du van att skapa broschyrer som viks tre gånger som en sida med tre spalter. Med hjälp av InDesign-utskjutning behöver du bara skapa sidor som har samma storlek som varje sida i den färdiga broschyren.

3 sidor per ark, sekventiell sidordning

Alternativ för avstånd, utfall och marginaler för utskrift av häften

Du kan ändra följande alternativ under Konfigurera i dialogrutan Skriv ut häfte.

Avstånd mellan sidor

Anger avståndet mellan sidor (den högra sidan av den vänstra sidan och den vänstra sidan av den högra sidan). Du kan ange ett värde för Avstånd mellan sidor för alla häftestyper förutom sadelhäftning.

Om du använder ett negativt värde för dokument av typen Limbindning är det minsta värdet för Avstånd mellan sidor bredden på värdet för Krypning. Om du skapar signaturer manuellt (till exempel om du använder olika typer av papper i samma dokument) kan du ange ett värde för Avstånd mellan sidor om du vill ange en startkrypning för uppslag som tillhör olika signaturer.

Utfall mellan sidor

Anger det avstånd som används för att tillåta sidobjekt att skrivas ut i mellanrummet i skrivaruppslagsformatet Limbindning. Det här alternativet kallas ibland förskjutning.) Du kan ange värden mellan 0 och halva värdet för Avstånd mellan sidor. Du kan bara välja det här alternativet om 2 sidor per ark med limbindning är valt.

Krypning

Anger det avstånd som krävs för papperstjocklek och vikning på varje signatur. I de flesta fall måste du ange ett negativt värde för att skapa en intryckt effekt. Du kan ange Krypning för häftestyperna 2 sidor per ark med sadelhäftning och 2 sidor per ark med limbindning. (Se Krypning.)

Typ av signatur

Anger antalet sidor på varje signatur för dokument av typen 2 sidor per ark med limbindning. Om antalet sidor som ska skjutas ut inte är jämnt delbart med värdet för Typ av signatur, läggs så många tomma sidor som behövs till i slutet av dokumentet.

Automatisk anpassning efter märken och utfall

InDesign räknar ut vilka marginaler som krävs för de utfall och andra utskriftsmärken som har angetts. Fälten under Marginaler är nedtonade när det här alternativet är valt, men de motsvarar de faktiska värden som används för passning av märken och utfall. Om du avmarkerar alternativet kan du justera marginalerna manuellt.

Marginaler

Ange det avstånd som omger skrivaruppslagen efter att de beskurits. Om du vill ange enskilda värden för Överkant, Underkant, Vänster och Höger avmarkerar du Automatisk anpassning efter märken och utfall och ökar värdena för att infoga extra avstånd utanför de förvalda märkena och utfallen. (Om du minskar värdena kan märkena och utfallen beskäras.) Du kan ange marginalvärden för alla typer av häftesutskrifter.

Skriv ut tomma skrivaruppslag

Om antalet sidor som ska skjutas ut inte är jämnt delbart med värdet för Typ av signatur, läggs tomma sidor eller uppslag till i slutet av dokumentet. Använd det här alternativet för att ange om dessa tomma uppslag i slutet av dokumentet ska skrivas ut eller inte. Observera att utskrift av andra tomma sidor i dokumentet styrs av alternativet Skriv ut tomma sidor i dialogrutan Skriv ut.

Krypning

Krypning anger avståndet som sidor kan förskjutas från ryggen för papperstjocklek och vikning i dokument av typen Sadelhäftning och Limbindning. I InDesign används ”omslaget” på den sista sidan som yttre skrivaruppslag och ”mittomslaget” används som det mittersta skrivaruppslaget. Med termen ark avses de två skrivaruppslagen: framsidan av arket och baksidan av arket. Krypningsökningen beräknas fram genom att det angivna krypningsvärdet delas med det totala antalet ark minus ett.

Om du anger ett positivt krypningsvärde justeras inte mittomslaget men sidorna på de yttre arken förskjuts från ryggen. Om du anger ett negativt krypningsvärde justeras inte omslaget men sidorna på de inre arken förskjuts mot ryggen.

Exempel: Ett 16-sidigt InDesign-dokument kan ge åtta skrivaruppslag eller fyra ark. Framsidan på av första arket är det första skrivaruppslaget (sidorna 16 och 1) medan baksidan av det första arket är det andra skrivaruppslaget (sidorna 2 och 15).

Om krypningsvärdet i det här exemplet är 24 punkter (en överdriven mängd för tydlighetens skull), är krypningsökningen 8 punkter per ark (24 delat med 3). Mängden krypning som används för det inre arket är 24 punkter, mängden krypning som används för det tredje arket är 16 punkter och mängden krypning som används för det andra arket är 8 punkter. Ingen krypning används för det första yttre arket.

Mängden krypning som används för varje ark minskas med krypningsökningen. Sammanfattningsvis flyttas varje sida på det inre arket 12 punkter (hälften av krypningsvärdet för det här arket, 24 punkter), varje sida på det tredje arket flyttas 8 punkter (hälften av krypningsvärdet för det här arket, 16 punkter) och varje sida på det andra arket flyttas 4 punkter (hälften av krypningsvärdet för det här arket, 8 punkter) från ryggen.

Förhandsvisa eller visa en sammanfattning av häftesutskrift

Med alternativen under Förhandsvisa i dialogrutan Skriv ut häfte kan du förhandsvisa färgminiatyrbilder av de skrivaruppslag som skapas med det valda utskjutningsformatet. Du kan också visa de utskriftsmärken du har valt i dialogrutan Skriv ut.

 1. Välj Arkiv > Skriv ut häfte.
 2. Gör något av följande:
  • Klicka på Förhandsvisa till vänster i dialogrutan. Om du vill bläddra mellan skrivaruppslag klickar du på rullningspilarna. Klicka på den vänstra rullningspilen om du vill förflytta dig från uppslag till uppslag bakifrån. Du kan också ändra skrivaruppslag genom att dra i rullningsrutan.

  • Klicka på Sammanfattning till vänster i dialogrutan Skriv ut häfte om du vill visa en sammanfattning av de aktuella häftesinställningarna. Längs ned i området Sammanfattning visas eventuella krockande inställningar.

Obs!

Om du klickar på Utskriftsinställningar och ändrar inställningarna i dialogrutan Skriv ut, kan du se resultatet av de ändrade inställningarna i förhandsvisningsområdet.

Felsök utskrift av häften

Följande gäller vid utskrift av häften.

Det går inte att skapa ett nytt dokument

Det går inte att skapa ett nytt InDesign-dokument med de utskjutna sidorna. Du kan skriva ut det utskjutna dokumentet eller skapa en PDF.

Tomma sidor inkluderas inte

Du kan lägga till tomma sidor i mitten av ett dokument om du vill säkerställa att antalet sidor räcker för varje skrivaruppslag. Om de tillagda sidorna inte innehåller text eller objekt, kanske de inte känns igen. Då läggs fler tomma sidor till i slutet av dokumentet. Om du vill säkerställa att dina tillagda tomma sidor inkluderas i det utskjutna dokumentet klickar du på Utskriftsinställningar i dialogrutan Skriv ut häfte. Markera sedan Skriv ut tomma sidor och klicka på OK.

Skriva ut dubbelsidiga sidor på en skrivare utan funktion för dubbelsidig utskrift

Använd alternativen Endast udda sidor och Endast jämna sidor i Adobe Acrobat eller InDesign. När du har skrivit ut en uppsättning vänder du på sidorna, lägger in dem i skrivarfacket och skriver ut de resterande sidorna. Uppnå optimalt resultat genom att göra en provutskrift för att kontrollera i vilken riktning och ordning sidorna ska läggas in i skrivaren.

Relaterade ämnen

Skapa och publicera e-böckerbroschyrerflygbladvykortaffischerinteraktiva sidlayouter och mycket mer med Adobe InDesign.

Liknande innehåll

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?