Ange skrivarmärken

När du förbereder ett dokument för utskrift behövs ett antal märken som information till skrivaren var papperet ska rensas, hur separationsfilmer ska justeras för korrektur, hur film ska mätas för korrekt kalibrering och punktdensitet osv. När du markerar ett sidmärkesalternativ expanderas sidgränserna så att skrivarens märken får plats. Med skrivarmärken avses utfall (de delar av text eller objekt som sträcker sig utanför sidgränserna för att kompensera för mindre felaktigheter vid beskärning) och instruktionsområdet (ett område utanför sidan och utfallet som innehåller skrivarinstruktioner eller jobbinformation).

Om du konfigurerar skärmärken och vill att bilderna ska innehålla ett utfall eller instruktionsområde ser du till att du utvidgar bilderna utanför skärmärkena för att ge plats åt utfallet eller instruktionerna. Se även till att mediestorleken är stor nog att rymma sidan och eventuella skrivarmärken, utfall och instruktionsområde. Om ett dokument inte ryms på mediet kan du bestämma var objekt ska beskäras genom att använda alternativet Sidplacering under Konfigurera i dialogrutan Skriv ut.

Om du väljer alternativet Skärmärken skrivs vikmärken som heldragna linjer när uppslag skrivs ut.

Utskriftsmärken
Utskriftsmärken

A. Skärmärken B. Registreringsmärke C. Sidinformation D. Färgkartor E. Utfallsmärken F. Instruktionsområde 
  1. Välj Arkiv > Skriv ut.
  2. Klicka på Märken och utfall på den vänstra sidan i dialogrutan Skriv ut.
  3. Markera Alla skrivarmärken eller enskilda märken.

Du anger utfalls- och instruktionsområden i dialogrutan Dokumentinställningar. Utfalls- och instruktionsområdena ignoreras när dokumentet beskärs till den slutliga sidstorleken. Objekt utanför utfalls- och instruktionsområdena (vilket av dem som sträcker sig längst) skrivs inte ut.

När du skriver ut kan du åsidosätta standardplaceringen av utfallsmärken i utfalls- och instruktionsområdet under Märken och utfall.

För filer som har sparats med PostScript-filformat kan andra variabla utfall implementeras med hjälp av särskilda efterbehandlingsprogram.

  1. Välj Arkiv > Skriv ut.
  2. Klicka på Märken och utfall på den vänstra sidan i dialogrutan Skriv ut.
  3. Markera Alla skrivarmärken eller enskilda märken.
  4. Om du vill åsidosätta utfallsinställningarna i dialogrutan Dokumentinställningar avmarkerar du Använd dokumentutfallsinställningar och anger värden mellan 0 till 6 tum (eller motsvarande) för Överkant, Underkant, Vänster och Höger (för enkelsidiga dokument) eller Överkant, Underkant, Insida och Utsida (för dubbelsidiga dokument med motstående sidor). Om du vill att förskjutningen ska vara lika för alla kanter på sidan klickar du på ikonen Använd samma inställningar för alla .
  5. Klicka på Inkludera instruktionsmarginal om du vill skriva ut objekt i det instruktionsområde som anges i dialogrutan Dokumentinställningar.

Obs!

Du kan förhandsvisa utfalls- och instruktionsområden innan du skriver ut genom att klicka på förhandsikonen för utfall  eller förhandsikonen för instruktionsmarginaler , längst ned i verktygslådan. (Ikonerna kan vara dolda av ikonen Förhandsvisning .)

Alternativ för märken och utfall

Området Märken och utfall innehåller följande alternativ:

Alla utskriftsmärken

Alla skrivarens märken, dvs. skärmärken, utfallsmärken, passmärken, färgkartor och sidinformation, väljs.

Skärmärken

Fina horisontella och vertikala linjer läggs till som anger var sidan ska beskäras. Skärmärken kan också bidra till att registrera (justera) en färgseparation i förhållande till en annan. Genom att kombinera dem med andra utfallsmärken kan du välja överlappade märken.

Utfallsmärken

Fina linjer läggs till som anger mängden extra utrymme för bilden utanför den definierade sidstorleken.

Passmärken

Lägger till små ”mål” utanför sidområdet för att justera de olika separationerna i ett färgdokument.

Färgkartor

Små färgfyrkanter läggs till som motsvarar CMYK-tryckfärger och gråtoner (i steg om 10 %). Din serviceleverantör använder de här märkena för att justera tryckfärgens densitet i tryckpressen.

Sidinformation

Filnamn, sidnummer, aktuellt datum och tid och namn på färgseparationer skrivs ut med sex punkters Helvetica i det nedre vänstra hörnet på varje pappers- eller filmark. För alternativet Sidinformation krävs 13 mm längs den horisontella kanten.

Observera att sidinformationen är tryckt med teckensnittet GothicBBB-Medium-83pv-RKSJ-H (Medium Gothic).

Text

Välj standardskrivarmärken eller anpassade märken (för japanska sidor till exempel). Du kan skapa anpassade skrivarmärken eller använda anpassade märken som är skapade av ett annat företag.

Bredd

Visa möjliga bredder för skär- och utfallsmärkenas linjer.

Förskjutning

Ange hur långt från kanten på en sida (inte utfallet) skrivarmärken ska ritas ut i InDesign. Som standard ritas skrivarmärken ut sex punkter från sidans kant. Du kan undvika att skrivarmärken ritas ut på utfallet genom att ange ett förskjutningsvärde som är större än värdet för utfall.

Flytta sidplaceringen på mediet

När du skriver ut ett dokument på ett medium som består av skurna ark som är större än dokumentets sidstorlek, kan du styra placeringen av utfalls- och instruktionsområden, skrivarmärken och bildytan på arken med alternativet Sidplacering under Konfigurera i dialogrutan Skriv ut. Om ett dokument inte passar på ett medium och behöver beskäras kan du ange vilken del av dokumentet som ska beskäras. Du ser resultatet av beskärningen i förhandsvisningsbilden i dialogrutan Skriv ut.

Obs!

Om du vill visa alla utfalls- och instruktionsområden och skrivarmärken använder du alternativet Anpassa till sida i stället för Sidplacering. Skalförändrade sidor centreras alltid. Alternativen för sidplacering är inte tillgängliga om du har valt Anpassa till sida, Miniatyrbilder eller Sida vid sida.

  1. Under Konfigurera i dialogrutan Skriv ut väljer du ett alternativ för Sidplacering.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy