Användarhandbok Avbryt

Urklippsbanor

 1. Användarhandbok för InDesign
 2. Lär känna InDesign
  1. Introduktion till InDesign
   1. Nyheter i InDesign
   2. Systemkrav
   3. Vanliga frågor
   4. Använda Creative Cloud-bibliotek
  2. Arbetsyta
   1. Allmänt om arbetsytan
   2. Verktygslådan
   3. Ange inställningar
   4. Toucharbetsytan
   5. Standardkortkommandon
   6. Återställa och ångra dokument
   7. Capture-tillägg
 3. Skapa och layouta dokument
  1. Dokument och sidor
   1. Skapa dokument
   2. Arbeta med mallsidor
   3. Arbeta med dokumentsidor
   4. Ange sidstorlek, marginaler och utfall
   5. Arbeta med filer och mallar
   6. Skapa bokfiler
   7. Lägga till grundläggande sidnumrering
   8. Numrera sidor, kapitel och avsnitt
   9. Konvertera QuarkXPress- och PageMaker-dokument
   10. Dela innehåll
   11. Lär dig ett grundläggande hanterat arbetsflöde
   12. Spara dokument
  2. Stödraster
   1. Stödraster
   2. Formatstödraster
  3. Hjälpmedel för layout
   1. Linjaler
 4. Lägg till innehåll
  1. Text
   1. Lägga till text till ramar
   2. Koppla text
   3. Arabiska och hebreiska funktioner i InDesign
   4. Skapa text på en bana
   5. Punkter och numrering
   6. Tecken och specialtecken
   7. Textdisposition
   8. Textvariabler
   9. Generera QR-koder
   10. Redigera text
   11. Justera text
   12. Figursätta text runt objekt
   13. Förankrade objekt
   14. Länkat innehåll
   15. Formatera stycken
   16. Formatera tecken
   17. Sök/ersätt
   18. Stavningskontroll och språklexikon
  2. Typografi
   1. Använda teckensnitt i InDesign
   2. Kerning och spärra/knip
  3. Formatera text
   1. Formatera text
   2. Tabbar och indrag
  4. Granska text
   1. Spåra och granska ändringar
   2. Lägga till redaktionella anteckningar i InDesign
   3. Importera PDF-kommentarer
  5. Lägga till referenser
   1. Skapa en innehållsförteckning
   2. Fotnoter
   3. Skapa ett index
   4. Slutkommentarer
   5. Bildtexter
  6. Format
   1. Stycke- och teckenformat
   2. Objektformat
   3. Anfanger och kapslade format
   4. Arbeta med format
   5. Radavstånd
  7. Tabeller
   1. Formatera tabeller
   2. Skapa tabeller
   3. Tabell- och cellformat
   4. Markera och redigera tabeller
   5. Linjer och fyllningar i tabeller
  8. Interaktivitet
   1. Hyperlänkar
   2. Dynamiska PDF-dokument
   3. Bokmärken
   4. Knappar
   5. Formulär
   6. Animering
   7. Korsreferenser
   8. Strukturera PDF-filer
   9. Sidövergångar
   10. Filmer och ljud
   11. Formulär
  9. Bilder
   1. Förstå banor och former
   2. Rita med pennverktyget
   3. Rita med ritstiftsverktyget
   4. Tillämpa linjeinställningar 
   5. Sammansatta banor och former
   6. Redigera banor
   7. Urklippsbanor
   8. Ändra utseendet på hörn
   9. Justera och fördela objekt
   10. Länkad och inbäddad grafik
   11. Integrera AEM Assets
  10. Färg och genomskinlighet
   1. Använda färg
   2. Använda färger från importerade bilder
   3. Arbeta med färgrutor
   4. Blanda tryckfärger
   5. Färgtoner
   6. Förstå dekor- och processfärger
   7. Blanda färger
   8. Övertoningar
   9. Förenkla genomskinliga bilder
   10. Lägga till genomskinlighetseffekter
 5. Dela
  1. Dela och samarbeta        
  2. Dela för granskning
  3. Granska ett delat InDesign-dokument
  4. Hantera feedback 
 6. Publicera
  1. Exportera och publicera
   1. Publish Online
   2. Exportera innehåll för EPUB
   3. Alternativ för Adobe PDF-filer
   4. Exportera innehåll till HTML
   5. Exportera till Adobe PDF
   6. Exportera till JPEG-format
   7. Exportera HTML
   8. Översikt över DPS och AEM Mobile
  2. Utskrift
   1. Skriva ut häften
   2. Utskriftsmärken och utfall
   3. Skriva ut dokument
   4. Tryckfärger, separation och halvtonsraster
   5. Övertryck
   6. Skapa PostScript- och EPS-filer
   7. Förhandskontrollera filer före leverans
   8. Skriva ut miniatyrbilder och stora dokument
   9. Förbereda PDF-filer för tjänstleverantörer
   10. Förbereda färgseparationer
 7. Utöka InDesign
  1. Automatisering
   1. Datasammanfogning
   2. Plugin-program
   3. Capture-tillägget i InDesign
   4. Skript

Urklippsbanor

Med urklippsbanor beskär du delar av bilden så att bara en del av bilden visas genom formen eller formerna som du skapar. Du kan skapa urklippsbanor när du vill dölja oönskade delar av en bild och på så sätt skapa både en bana och en ram för bilden. Eftersom urklippsbanan och bildramen hålls separata, kan du fritt ändra urklippsbanan utan att påverka bildramen. Det gör du genom att använda direktmarkeringsverktyget och andra ritverktyg i verktygslådan.

Du kan skapa urklippsbanor på följande sätt:

 • Placera bilder med banor som redan sparats eller alfakanaler (maskkanaler) som automatiskt kan användas i InDesign. Du kan lägga till banor och alfakanaler till bilder genom att använda program som t.ex. Adobe Photoshop.

 • Använd alternativet Känn av kanter som finns i kommandot Urklippsbana till att skapa en urklippsbana för en bild som sparades utan en urklippsbana.

 • Använd ritstiftet till att rita önskad form och använd sedan kommandot Klistra in i till att klistra in bilden i banan.

När du använder en av de automatiska funktionerna i InDesign för att skapa en urklippsbana kopplas en urklippsbana till bilden vilket medför en bild som är klippt av banan och beskuren av ramen.

Obs!

I bildramen visas färgen för det lager den visas på. Urklippsbanan ritas upp i den inverterade färgen för lagret. Om t.ex. lagrets färg är blå visas bildramen i blått och urklippsbanan i orange.

Beskära banan eller alfakanalen för en bild

I InDesign kan du beskära importerade EPS-, TIFF- och Photoshop-bilder med hjälp av urklippsbanan eller alfakanalen som har sparats tillsammans med filen. När en importerad bild innehåller mer än en bana eller alfakanal kan du välja vilken bana eller alfakanal du vill använda när du skapar en urklippsbana.

En alfakanal är en osynlig kanal som definierar en bilds genomskinliga områden. Den lagras inuti bilden bredvid RGB- eller CMYK-kanalerna. Alfakanaler används vanligen i program för bildeffekter. InDesign identifierar Photoshops standardgenomskinlighet automatiskt (den schackmönstrade bakgrunden) som en alfakanal. Om bilden har en ogenomskinlig bakgrund måste du använda Photoshop om du vill ta bort bakgrunden eller skapa och spara en eller flera alfakanaler tillsammans med bilden. Du kan skapa alfakanaler genom att använda funktioner för bakgrundsborttagning i Adobe Photoshop, till exempel lagermasker, kanalpanelen, bakgrundsborttagningsverktyget eller suddgummit.

Resultaten av att använda alfakanaler och inbäddade banor

A. Originalbild B. Alfakanal C. Placerad bild D. Originalbild E. Bild med inbäddad bana F. Placerad bild 

Obs!

När du monterar en Photoshop-fil kan du välja standardurklippsbana eller välja en alfakanal för urklipp i dialogrutan Alternativ för bildimport.

 1. Markera en importerad bild och välj Objekt > Urklippsbana.
 2. I dialogrutan Urklippsbana väljer du Photoshop-bana eller Alfakanal på menyn Typ.
 3. Välj en bana eller alfakanal på menyn Bana eller Alfa.
  Obs!

  Om menykommandot Alfakanal inte är tillgängligt har inga alfakanaler sparats tillsammans med bilden.

 4. Du infogar urklippsbanan genom att ange ett värde för Ramavstånd.
 5. Om du vill växla mellan synliga och dolda områden, markerar du Invertera.
 6. Om du valde en alfakanal anger du eventuella andra alternativ för urklippsbanan. Klicka sedan på OK.
Obs!

Om du vill avaktivera urklippsbanan markerar du den importerade bilden och väljer Objekt > Urklippsbana. Välj Ingen på menyn Typ och klicka på OK.

Skapa en urklippsbana automatiskt

Om du vill ta bort bakgrunder från en bild som inte sparats med en urklippsbana kan du göra det automatiskt genom att använda alternativet Känn av kanter i dialogrutan Urklippsbana. Alternativet Känn av kanter döljer bildens ljusaste eller mörkaste områden, så det fungerar bäst när bilden sätts mot en vit eller en svart bakgrund.

Bra (vänster) och dåliga (höger) kandidater för automatisk urklippsbana

 1. Markera en importerad bild och välj Objekt > Urklippsbana.
 2. I dialogrutan Urklippsbana väljer du Känn av kanter på menyn Typ. De ljusaste tonerna är exkluderade som standard. Markera alternativet Invertera om du vill även vill exkludera de mörkaste tonerna.
 3. Ange alternativ för urklippsbanor och klicka på OK.

Alternativ för urklippsbanor

Tröskelvärde

Anger ett värde för den mörkaste pixel som definierar urklippsbanan. Om du ökar det här värdet blir fler pixlar genomskinliga då intervallet för ljusvärdena ökar för det dolda området, med start från 0 (vit). Om du t.ex. vill ta bort en väldigt ljus skugga när du använder Känn av kanter kan du öka tröskelvärdet tills skuggan försvinner. Tröskelvärdet är för högt om ljusa pixlar som ska synas inte syns.

Nivåer för tröskelvärden vid 25 (vänster) och 55 (höger)

Tolerans

Anger hur lika värdet för en pixels ljusstyrka kan vara tröskelvärdet, innan pixeln döljs av urklippsbanan. Det är praktiskt att öka toleransvärdet när du vill ta bort oönskade ojämnheter som skapats av avvikande pixlar som är mörkare än, men i närheten av, tröskelvärdet. Högre toleransvärden skapar vanligtvis en mjukare och glesare urklippsbana genom att öka intervallet för de värden som finns i närheten av toleransvärdet där avvikande mörkare pixlar finns. När du minskar toleransvärdet blir urklippsbanan tätare runt mindre varianter för värdet. Lägre toleransvärden skapar en mer ojämn urklippsbana genom att lägga till ankarpunkter, vilket kan försvåra utskrift av bilden.

Toleransnivåer vid 0 (vänster) och 5 (höger)

Ramavstånd

Den resulterande urklippsbanan krymps i förhållande till den urklippsbana du har definierat med värdena för Tröskelvärde och Tolerans. Till skillnad från tröskel och tolerans tas ingen hänsyn till ljussättningsvärden när du anger värde för ramavstånd, utan urklippsbanans form krymps enhetligt. Om du ändrar värdet för Ramavstånd en aning, kan avvikande pixlar som inte kunde döljas med hjälp av värden för Tröskelvärde och Tolerans tas bort. Ange ett negativt värde så att den resulterande urklippsbanan blir större än urklippsbanan som du angett med hjälp av värden för tröskel och tolerans.

Radavstånd vid -0p1 (till vänster) och 0p3 (till höger)

Invertera

Växla mellan dolda och synliga områden genom att starta urklippsbanan med de mörkaste tonerna.

Inkludera inre kanter

Områden blir genomskinliga om de förekommer inuti originalurklippsbanan och om deras ljusvärden är inom intervallen för Tröskel och Tolerans. Som standard blir endast de yttre områdena genomskinliga när du använder kommandot Urklippsbana. Använd Inkludera inre kanter till att representera "hål" i en bild på rätt sätt. Det här alternativet fungerar bäst när intensiteten för de områden du vill ska vara genomskinliga inte överensstämmer med de områden som måste vara synliga. Om du t.ex. väljer Inkludera inre kanter för en bild av ett par glasögon i silver och glasen blir genomskinliga, så kommer väldigt ljusa delar av bågarna också att bli genomskinliga. Om områden blir genomskinliga av misstag kan du prova med att justera värden för tröskel, tolerans och ramindrag.

Begränsa till ram

En urklippsbana som slutar vid bildens synliga kant skapas. Resultatet kan bli en enklare bana eftersom du beskär bilden med hjälp av bildens ram.

Använd bild med hög upplösning

Genomskinliga områden beräknas med hjälp av den faktiska filen. Avmarkera det här alternativet om du vill beräkna genomskinligheten baserat på skärmens upplösning, vilket är snabbare men inte lika tillförlitligt. Det här alternativet är inte tillgängligt om du valt Alfakanal, eftersom alfakanalen i InDesign alltid använder den faktiska upplösningen. (Se Genomskinlighet.)

Konvertera en urklippsbana till en bildram

 • Välj Objekt > Urklippsbana > Konvertera urklippsbana till ram.
Adobes logotyp

Logga in på ditt konto