Användarhandbok Avbryt

Identifiera och felsöka filproblem

 1. Användarhandbok för InDesign
 2. Lär känna InDesign
  1. Introduktion till InDesign
   1. Nyheter i InDesign
   2. Systemkrav
   3. Vanliga frågor
   4. Använda Creative Cloud-bibliotek
  2. Arbetsyta
   1. Allmänt om arbetsytan
   2. Verktygslådan
   3. Ange inställningar
   4. Toucharbetsytan
   5. Standardkortkommandon
   6. Återställa och ångra dokument
 3. Skapa och layouta dokument
  1. Dokument och sidor
   1. Skapa dokument
   2. Arbeta med mallsidor
   3. Arbeta med dokumentsidor
   4. Ange sidstorlek, marginaler och utfall
   5. Arbeta med filer och mallar
   6. Skapa bokfiler
   7. Lägga till grundläggande sidnumrering
   8. Numrera sidor, kapitel och avsnitt
   9. Konvertera QuarkXPress- och PageMaker-dokument
   10. Dela innehåll
   11. Lär dig ett grundläggande hanterat arbetsflöde
   12. Spara dokument
  2. Stödraster
   1. Stödraster
   2. Formatstödraster
  3. Hjälpmedel för layout
   1. Linjaler
 4. Lägg till innehåll
  1. Text
   1. Lägga till text till ramar
   2. Koppla text
   3. Arabiska och hebreiska funktioner i InDesign
   4. Skapa text på en bana
   5. Punkter och numrering
   6. Tecken och specialtecken
   7. Textdisposition
   8. Textvariabler
   9. Generera QR-koder
   10. Redigera text
   11. Justera text
   12. Figursätta text runt objekt
   13. Förankrade objekt
   14. Länkat innehåll
   15. Formatera stycken
   16. Formatera tecken
   17. Sök/ersätt
   18. Stavningskontroll och språklexikon
  2. Typografi
   1. Använda teckensnitt i InDesign
   2. Kerning och spärra/knip
  3. Formatera text
   1. Formatera text
   2. Arbeta med stilpaket
   3. Tabbar och indrag
  4. Granska text
   1. Spåra och granska ändringar
   2. Lägga till redaktionella anteckningar i InDesign
   3. Importera PDF-kommentarer
  5. Lägga till referenser
   1. Skapa en innehållsförteckning
   2. Fotnoter
   3. Skapa ett index
   4. Slutkommentarer
   5. Bildtexter
  6. Format
   1. Stycke- och teckenformat
   2. Mappa, exportera och hantera format
   3. Objektformat
   4. Anfanger och kapslade format
   5. Arbeta med format
   6. Radavstånd
  7. Tabeller
   1. Formatera tabeller
   2. Skapa tabeller
   3. Tabell- och cellformat
   4. Markera och redigera tabeller
   5. Linjer och fyllningar i tabeller
  8. Interaktivitet
   1. Hyperlänkar
   2. Dynamiska PDF-dokument
   3. Bokmärken
   4. Knappar
   5. Formulär
   6. Animering
   7. Korsreferenser
   8. Strukturera PDF-filer
   9. Sidövergångar
   10. Filmer och ljud
  9. Bilder
   1. Förstå banor och former
   2. Rita med pennverktyget
   3. Rita med ritstiftsverktyget
   4. Tillämpa linjeinställningar 
   5. Sammansatta banor och former
   6. Redigera banor
   7. Urklippsbanor
   8. Ändra utseendet på hörn
   9. Justera och fördela objekt
   10. Länkad och inbäddad grafik
   11. Integrera AEM Assets
  10. Färg och genomskinlighet
   1. Använda färg
   2. Använda färger från importerade bilder
   3. Arbeta med färgrutor
   4. Blanda tryckfärger
   5. Färgtoner
   6. Förstå dekor- och processfärger
   7. Blanda färger
   8. Övertoningar
   9. Förenkla genomskinliga bilder
   10. Lägga till genomskinlighetseffekter
 5. Dela
  1. Arbeta med InDesign-molndokument
  2. InDesign-molndokument | Vanliga frågor
  3. Dela och samarbeta        
  4. Dela för granskning
  5. Granska ett delat InDesign-dokument
  6. Hantera feedback 
 6. Publicera
  1. Montera, exportera och publicera
   1. Publish Online
   2. Kopiera, infoga grafik
   3. Exportera innehåll för EPUB
   4. Alternativ för Adobe PDF-filer
   5. Exportera innehåll till HTML
   6. Exportera till Adobe PDF
   7. Exportera till JPEG-format
   8. Exportera HTML
   9. Översikt över DPS och AEM Mobile
   10. Filformat som stöds
  2. Utskrift
   1. Skriva ut häften
   2. Utskriftsmärken och utfall
   3. Skriva ut dokument
   4. Tryckfärger, separation och halvtonsraster
   5. Övertryck
   6. Skapa PostScript- och EPS-filer
   7. Förhandskontrollera filer före leverans
   8. Skriva ut miniatyrbilder och stora dokument
   9. Förbereda PDF-filer för tjänstleverantörer
   10. Förbereda färgseparationer
 7. Utöka InDesign
  1. Automatisering
   1. Datasammanfogning
   2. Plugin-program
   3. Capture-tillägget i InDesign
   4. Skript
 8. Felsökning
  1. Korrigerade problem
  2. Krasch vid start
  3. Problem med att mappen Inställningar är skrivskyddad
  4. Felsöka filproblem
  5. Det går inte att exportera till PDF
  6. Återställning av InDesign-dokument

Har du problem när du öppnar eller sparar InDesign-filer? Läs vidare för att lära dig om möjliga skäl och lösningar.

Problem på systemnivå kan orsaka fel och annat oväntat beteende. Gör detta innan du förutsätter att ett dokument är skadat:

 1. Kör diskreparationsverktyget för Windows eller macOS.

 2. Se till att ditt system uppfyller de lägsta systemkraven för att köra den senaste versionen av InDesign.

 3. Se till att InDesign är uppdaterat.

Systemmeddelandena i InDesign hjälper dig att fastställa orsaken till kraschen genom att tillhandahålla en lista över scenarier som orsakar problem. Här är några av scenarierna och deras lösningar:

  Har du ett annat problem? Behöver du mer hjälp?

Otillräckligt systemminne

Filen kan inte öppnas av InDesign när systemet inte har tillräckligt med minne (RAM) för att kunna läsa filen. En av orsakerna till mindre minne kan vara att du har för många applikationer öppna på datorn. 

Lösning

 • Rensa disken för att minska antalet onödiga filer på enheten och se till att den tillfälliga mappen i Windows är tom.
 • Avsluta en del program för att frigöra systemminne.
 • Utöka datorns RAM-minne om det går.

Åtkomst nekad

InDesign kan inte öppna en fil och visar följande felmeddelande om du får något av följande åtkomstrelaterade problem med filen:

Problem

Upplösning

Ingen behörighet att öppna filen eller nödvändiga åtkomstbehörigheter är inte tillgängliga.

Skaffa åtkomstbehörigheter från filens ägare och försök logga in igen.

Tips: Skapa om möjligt en lokal kopia innan du börjar arbetar med en delad fil.

Filen är redan öppen eller låst (används) av en annan användare.

Stäng filen från andra applikationer eller användarprofiler.

Filen är lösenordskyddad eller ogiltigt användarnamn eller lösenord för filen.

Se till att inloggningsuppgifterna är korrekta.

Filen finns i ett nätverk och nätverksplatsen kan inte nås.

Kontrollera nätverksanslutningen och försök öppna filen igen.

Filen är redan öppen

Filen kan inte öppnas eller sparas av InDesign när den redan är öppen i en annan version av InDesign.

Lösning

 • Stäng filen som är öppen i annan version av InDesign.
 • Om du inte kan stänga filen, tvångsavsluta då alla versioner av InDesign eller starta om datorn. 
 • Om du har problem med att spara filer kan du försöka ändra filnamn och plats.

Problem med in- eller utmatningsenheter

En fil kan inte öppnas eller sparas av InDesign när läs- eller skrivprocessen avbryts eller om filen inte går att komma åt eller hitta.

Följande är några scenarier som kan orsaka avbrott under filens läs- eller skrivprocess:

Filplacering

Orsak

Upplösning

Flyttbara enheter (USB-minnen, externa enheter och så vidare)

Enheten kan inte matas ut och tas bort från datorn på ett säkert sätt

Se till att du tar bort enheten på ett säkert sätt efter varje läsning eller skrivning.

Nätverkskatalog

Nätverksanslutningen har brutits

Se till att nätverksanslutningen är tillgänglig.

Delad plats

En delad fil är inte längre tillgänglig

Kontrollera att du har åtkomst till den delade platsen.

Skadad fil

InDesign visar ett felmeddelande när filen är skadad eller korrupt eller när programmet försöker återställa filen automatiskt. Välj en flik beroende på scenariot och följ felsökningsbeskrivningen för att försöka återställa dokumentets innehåll. 

Kontrollera externa faktorer snabbt

 • Om dokumentet konverterades från Adobe PageMaker, QuarkXPress eller en tidigare version av InDesign ska du försöka konvertera dokumentet igen. Om problemet återkommer ska du felsöka originaldokumentet i dess källprogram för att se om det är skadat innan du konverterar det igen. Ett skadat PageMaker- eller QuarkXPress-dokument kommer sannolikt fortfarande att vara skadat efter att du har konverterat det.
 • Om du har fått dokumentet via e-post, FTP eller något flyttbart medium (till exempel en cd-skiva) så skaffar du en kopia på något annat sätt. Eller ber att få dokumentet skickat på nytt. Skadade medier eller fel vid e-postöverföringen kan skada ett dokument. Om dokumentet skickas per e-post, be avsändaren att komprimera filen (t.ex. med WinZip eller StuffIt) för att skydda data.
 • Överväg att avinstallera plugin-program från tredje part från InDesign. Plugin-program kan ibland medföra att filer skadas. Se Felsök plugin-program för InDesign från tredje part.
 • Öppna dokumentet på en annan dator genom att växla till en annan systemmiljö. Du kan ta bort variabler som ger upphov till problemet. 
 • InDesign sparar information om plugin-program, funktioner och programmet i sig i dess inställningsfiler: SavedData- och Defaults-filerna. En skadad InDesign-inställningsfil kan göra att ett InDesign-dokument inte fungerar normalt. Du kan enkelt avgöra om problemet har med inställningsfilerna att göra genom att återställa eller återskapa dem. Mer information finns i Återställa alla inställningar
 • Öka det lediga utrymmet på startdisken. InDesign lagrar och hämtar data i temporära filer. Programmet sparar de här filerna på startdisken. En riktlinje är att det lediga utrymmet på startdisken bör vara tre till fem gånger större än dokumentet (med länkade bilder) eller tio procent av diskens kapacitet, beroende på vad som är störst. Du kan frigöra utrymme på startdisken genom att radera filer du inte behöver eller lagra filer på andra partitioner eller diskar. Kolla hur mycket utrymme som är ledigt på startdisken: 
  • Välj startdiskens ikon på skrivbordet. 
  • Välj Arkiv > Visa information > Allmän information.
  • Se diskens kapacitet och det lediga utrymmet.

Lösning: Öppna en kopia av dokumentet och inte originalet.

Om du öppnar en kopia av dokumentet läser InDesign originalfilen men öppnar en kopia utan namn. Om det går att öppna en kopia av dokumentet ska du välja Arkiv > Spara som, spara kopian med ett annat namn än originalets och använda kopian istället för det ursprungliga dokumentet.

Gör så här för att öppna en kopia av ett dokument:

 1. Starta InDesign och välj Arkiv > Öppna.

 2. Välj Kopiera i dialogrutan Öppna en fil och leta reda på dokumentet.

 3. Välj dokumentet och klicka på Öppna.

 Skapa en säkerhetskopia av ditt skadade dokument innan du börjar felsöka. Vissa av de följande åtgärderna kräver att du ändrar eller raderar information i dokumentet.

En säkerhetskopia av dokumentet gör att du snabbt kan återställa information. Flytta säkerhetskopian till en lokal enhet om dokumentet ligger på en nätverksvolym eller ett flyttbart medium som en cd eller ett flyttbart minne.

Utför följande åtgärder i ordning.

 1. Öppna filen i InDesign. 

 2. Välj Arkiv > Exportera.

 3. Välj InDesign Markup (CS4 och senare) eller InDesign Interchange (CS3 och tidigare) på menyn Filformat.

 4. Ge filen ett namn och en plats och klicka sedan på Spara.

 5. Öppna den exporterade idml- eller inx-filen i InDesign.

Om problemet är löst kan du fortsätta att använda idml- eller inx-filen i stället för det ursprungliga dokumentet. Gå vidare till nästa steg om problemet kvarstår.

Tvinga omkomposition av alla berättelser med hjälp av genvägen Cmd-Opt-/ i macOS eller Ctrl-Alt-/ i Windows.

Genom att kopiera sidelementen till ett nytt dokument kan du åtgärda strukturella (inre) skador. Om problemet återkommer efter att du har kopierat sidelement till ett nytt dokument, ta bort elementen ett efter ett för att se om något av elementen är problemet.

Gör så här för att kopiera sidelementen till ett nytt dokument:

 1. Välj Arkiv > Nytt och klicka på OK i dialogrutan Nytt dokument.

 2. Välj Fönster > Ordna för att visa båda dokumenten.

 3. Klicka på det ursprungliga dokumentet för att aktivera det.

 4. Välj Fönster > Sidor för att aktivera panelen Sidor.

 5. Dra en sida eller ett uppslag till fönstret med det nya dokumentet. InDesign kopierar sidan eller uppslaget till det nya dokumentet och lägger till sidor, om nödvändigt.

 6. Spara det nya dokumentet med ett nytt namn (ett annat än det ursprungliga dokumentets) och försök sedan att återskapa problemet.

  • Om problemet återkommer är skadan inte strukturell (till exempel på mallsidorna eller dokumentets sidor). Ta bort element ett efter ett för att se om något av elementen orsakar problemet.
  • Om problemet återkommer är skadan förmodligen strukturell. Upprepa steg 4 till och med 7 för varje återstående sida eller uppslag.

Format som du har skapat i InDesign eller importerat med filer som har skapats i andra program kan vara skadade. Dessutom kan det finnas vissa tomma sidor och överflödiga element. Ta reda på det genom att radera formaten och sidorna och spara sedan om dokumentet.

Gör så här för att radera Teckenformat:

 1. Öppna dokumentet och välj Text > Teckenformat.

 2. Markera alla format utom [Inget] på panelen Teckenformat. Håll ned Ctrl (Windows) eller Command (macOS) medan du klickar på formaten för att kunna markera flera.

 3. Välj Ta bort format på menyn Teckenformat.

 4. Spara dokumentet och se om det har lagats. Om problemet kvarstår, testa att ta bort styckeformat.

Gör så här för att radera Styckeformat:

 1. Öppna dokumentet och välj Text > Styckeformat.

 2. Markera alla format utom [Allmänt styckeformat] på panelen Styckeformat. Håll ned Ctrl (Windows) eller Command (macOS) medan du klickar på formaten för att kunna markera flera.

 3. Välj Ta bort format på menyn Styckeformat.

 4. Spara dokumentet och se om det har lagats.

Gör så här för att radera Sidor:

 1. Öppna dokumentet i InDesign och välj Fönster > Sidor.

 2. Markera de sidor som du vill radera på panelen Sidor med verktyget Markering. Håll ned Ctrl (Windows) eller Command (macOS) om du vill välja flera sidor eller håll ned Skift om du vill markera ett kontinuerligt sidintervall.

 3. Klicka på ikonen Ta bort på panelen Sidor.

 4. Klicka på OK för att bekräfta raderingen.

Om problemet återkommer efter du har tagit bort några sidor kan du ta bort hälften av de återstående sidorna och spara dokumentet med ett nytt namn. Försök sedan att återskapa problemet.

 • Om problemet återkommer kan en av de återstående sidorna innehålla ett skadat element. Fortsätt att ta bort sidor tills du hittar den sida som orsakar problemet.
 • Om problemet inte återkommer kan en av de borttagna sidorna innehålla ett skadat element. Infoga de borttagna sidorna tills du hittar den sida som orsakar problemet.

När du har fastställt vilken sida som orsakar problemet ska du ta bort och byta ut element på den sidan, inklusive importerad grafik, InDesign-skapade objekt och textramar på sidan.

Ta reda på om problemet beror på ett skadat teckensnitt genom att ersätta alla teckensnitt i dokumentet med ett standardteckensnitt (t.ex. Arial eller Times New Roman). Om problemet kvarstår när du har ändrat teckensnitt är det inte teckensnittsrelaterat. Om problemet inte återkommer kan det ursprungliga teckensnittet eller teckensnitten vara skadade eller för gamla. Testa att installera de ursprungliga teckensnitten igen eller skaffa uppdaterade versioner av teckensnitten från tillverkaren.

Om inget annat fungerar ska du återskapa dokumentet. Gör säkerhetskopior ofta och testa dokumentet regelbundet för att verifiera att importerade element inte är orsaken till problemet.

Oväntade problem

Förutom ovanstående scenarier kan InDesign inte öppna och återställa en fil i följande fall:

 • Oväntade eller okända fel
 • Filen är skadad och går inte att reparera
 • Tillägget för filen du försöker öppna stöds inte av InDesign

Lösning

Vi föreslår att du skickar filerna och hjälper oss att undersöka problemet.

Vi hjälper dig gärna!

Om ingen lösning fungerar får du gärna skicka oss den aktuella filen på adressen idfile@adobe.com. Vi undersöker felet och meddelar om det går att återställa filen. 

När du skickar in dina filer till oss ger du inte bara Adobes team möjlighet att hitta en lösning på ditt problem. Du hjälper oss också att förbättra användarupplevelsen rent allmänt genom att vi kan identifiera och lösa andra liknande problem.

Vi försäkrar att din fil behandlas strikt konfidentiellt och endast används i utredningssyfte. Se till att filen du delar inte innehåller någon känslig personlig information.

Vi gör vårt bästa för att hjälpa dig, men eftersom en återställning är beroende av en mängd olika faktorer kan vi inte utlova en permanent lösning.


Relaterade resurser

Kontakta oss

Vi vill gärna att du hör av dig. Säg vad du har på hjärtat till Adobe InDesign-användarna

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto