Användarhandbok Avbryt

Skriva ut dokument

 1. Användarhandbok för InDesign
 2. Lär känna InDesign
  1. Introduktion till InDesign
   1. Nyheter i InDesign
   2. Systemkrav
   3. Vanliga frågor
   4. Använda Creative Cloud-bibliotek
  2. Arbetsyta
   1. Allmänt om arbetsytan
   2. Anpassa din arbetsyta i InDesign
   3. Verktygslådan
   4. Ange inställningar
   5. Toucharbetsytan
   6. Standardkortkommandon
   7. Återställa och ångra dokument
 3. Skapa och layouta dokument
  1. Dokument och sidor
   1. Skapa dokument
   2. Arbeta med mallsidor
   3. Arbeta med dokumentsidor
   4. Ange sidstorlek, marginaler och utfall
   5. Arbeta med filer och mallar
   6. Skapa bokfiler
   7. Lägga till grundläggande sidnumrering
   8. Numrera sidor, kapitel och avsnitt
   9. Konvertera QuarkXPress- och PageMaker-dokument
   10. Dela innehåll
   11. Lär dig ett grundläggande hanterat arbetsflöde
   12. Spara dokument
  2. Stödraster
   1. Stödraster
   2. Formatstödraster
  3. Hjälpmedel för layout
   1. Linjaler
   2. Justera och fördela objekt med linjaler
   3. Mäta objekt med verktyget Mått
 4. Lägg till innehåll
  1. Text
   1. Lägga till text till ramar
   2. Koppla text
   3. Sydostasiatiska skript
   4. Arabiska och hebreiska funktioner i InDesign
   5. Skapa text på en bana
   6. Punkter och numrering
   7. Tecken och specialtecken
   8. Textdisposition
   9. Textvariabler
   10. Generera QR-koder
   11. Redigera text
   12. Justera text
   13. Figursätta text runt objekt
   14. Förankrade objekt
   15. Länkat innehåll
   16. Formatera stycken
   17. Formatera tecken
  2. Typografi
   1. Använda teckensnitt i InDesign
   2. Kerning och spärra/knip
  3. Formatera text
   1. Formatera text
   2. Autoformatera text
   3. Arbeta med stilpaket
   4. Tabbar och indrag
  4. Granska text
   1. Spåra och granska ändringar
   2. Lägga till redaktionella anteckningar i InDesign
   3. Importera PDF-kommentarer
  5. Stavningskontroll och språklexikon
   1. Kontrollera stavning, automatisk korrigering och dynamisk stavningskontroll
   2. Skapa, lägg till och hantera lexikon och ord
   3. Ändra lexikoninställningar
   4. Duden-lexikon
  6. Lägga till referenser
   1. Skapa en innehållsförteckning
   2. Fotnoter
   3. Skapa ett index
   4. Slutkommentarer
   5. Bildtexter
  7. Format
   1. Stycke- och teckenformat
   2. Mappa, exportera och hantera format
   3. Objektformat
   4. Anfanger och kapslade format
   5. Arbeta med format
   6. Radavstånd
  8. Tabeller
   1. Formatera tabeller
   2. Skapa tabeller
   3. Tabell- och cellformat
   4. Markera och redigera tabeller
   5. Linjer och fyllningar i tabeller
  9. Interaktivitet
   1. Hyperlänkar
   2. Dynamiska PDF-dokument
   3. Bokmärken
   4. Knappar
   5. Formulär
   6. Animering
   7. Korsreferenser
   8. Strukturera PDF-filer
   9. Sidövergångar
   10. Filmer och ljud
  10. Bilder
   1. Förstå banor och former
   2. Rita med pennverktyget
   3. Rita med ritstiftsverktyget
   4. Tillämpa linjeinställningar 
   5. Sammansatta banor och former
   6. Redigera banor
   7. Urklippsbanor
   8. Ändra utseendet på hörn
   9. Ramar och objekt
   10. Justera och fördela objekt
   11. Länkad och inbäddad grafik
   12. Integrera AEM Assets
  11. Färg och genomskinlighet
   1. Använda färg
   2. Använda färger från importerade bilder
   3. Arbeta med färgrutor
   4. Blanda tryckfärger
   5. Färgtoner
   6. Lär dig hur dekor- och processfärger används
   7. Blanda färger
   8. Övertoningar
   9. Förenkla genomskinliga bilder
   10. Lägga till genomskinlighetseffekter
 5. Söka och ersätta
  1. Söka och ersätta text
  2. Söka och ersätta teckensnitt
  3. Söka och ersätta tecken
  4. Söka och ersätta med GREP-uttryck och GREP-frågor
  5. Söka och ersätta objekt
  6. Söka och ersätta färger
  7. Sökalternativ för att söka och ersätta
 6. Dela
  1. Arbeta med InDesign-molndokument (Beta)
  2. Vanliga frågor om InDesign-molndokument (Beta)
  3. Dela och samarbeta        
  4. Dela för granskning
  5. Granska ett delat InDesign-dokument
  6. Hantera feedback 
 7. Publicera
  1. Montera, exportera och publicera
   1. Publicera online
   2. Publish Online-kontrollpanelen
   3. Kopiera, infoga grafik
   4. Exportera innehåll för EPUB
   5. Alternativ för Adobe PDF-filer
   6. Exportera innehåll till HTML
   7. Exportera till Adobe PDF
   8. Exportera till JPEG-format
   9. Exportera HTML
   10. Översikt över DPS och AEM Mobile
   11. Filformat som stöds
  2. Utskrift
   1. Skriva ut häften
   2. Utskriftsmärken och utfall
   3. Skriva ut dokument
   4. Tryckfärger, separation och halvtonsraster
   5. Övertryck
   6. Skapa PostScript- och EPS-filer
   7. Förhandskontrollera filer före leverans
   8. Skriva ut miniatyrbilder och stora dokument
   9. Förbereda PDF-filer för tjänstleverantörer
   10. Förbereda färgseparationer
 8. Utöka InDesign
  1. Automatisering
   1. Datasammanfogning
   2. Plugin-program
   3. Capture-tillägget i InDesign
   4. Skript
 9. Felsökning
  1. Korrigerade problem
  2. Krasch vid start
  3. Problem med att mappen Inställningar är skrivskyddad
  4. Felsöka filproblem
  5. Det går inte att exportera till PDF
  6. Återställning av InDesign-dokument
Obs!

Jämställt språkbruk: Vi ersätter icke-inkluderande ord i InDesign 2022 (version 17.0) och framåt. Det återspeglar hur Adobe ser på inkludering. Alla hänvisningar till mallsidor utrycks på ett nytt sätt i våra hjälpartiklar på engelska, danska, ungerska, spanska, italienska, brasiliansk portugisiska, portugisiska och japanska.

Om utskrifter

Oavsett om du ska leverera ett mångfärgat dokument till en extern tjänsteleverantör, eller om du bara ska skicka ett snabbt utkast till en bläckstråle- eller laserskrivare, så går det smidigare om du känner till lite av grunderna om tryckning och utskrifter. Det är också en bit på vägen mot att det slutgiltiga dokumentet ska se ut som avsett.

Typer av utskrifter

När du skriver ut en fil skickas den från Adobe InDesign till en utskriftsenhet, antingen för att skrivas ut direkt på papper eller på en digital tryckpress, eller för att omvandlas till en positiv eller negativ bild på film. I det senare fallet kan filmen användas för att framställa en tryckplåt som sedan används för professionell tryckning.

Typer av bilder

I de enklaste bilderna, t.ex. bilder med text, används bara en färg i en grå nyans. En mer komplex bild kan bestå av färgtoner som varierar inom bilden. Den här typen av bild kallas för en halvtonsbild. Ett foto är ett exempel på en bild med kontinuerliga färgtoner.

Rastrering

För att ge en illusion av kontinuerliga färgtoner är bilder uppbyggda av rader med punkter. Omvandlingen till pixlar kallas för rastrering. Genom att variera punkternas storlek och täthet i ett halvtonsraster skapas en optisk illusion av varierande gråtoner eller kontinuerliga färger i en tryckt bild.

Färgseparation

Bilder som kommer att mångfaldigas på ett professionellt sätt och som innehåller mer än en färg måste tryckas med separata tryckplåtar, en för varje färg. Denna process kallas för färgseparation.

Detaljerade utskrifter

Detaljrikedomen i en utskriven bild är resultatet av en kombination av upplösningen och skärmfrekvensen. Ju högre upplösning en utdataenhet har, desto högre skärmfrekvens kan du använda.

Duplexutskrift

Skrivarspecifika funktioner, till exempel duplexutskrift, är tillgängliga när du klickar på knappen Skrivare i dialogrutan Skriv ut. Duplexutskrift är endast tillgänglig om skrivaren stöder den funktionen. Information om duplexutskrift finns i skrivardokumentationen.

Genomskinliga objekt

Om bilderna innehåller objekt med genomskinlighetsfunktioner som du har lagt till från effektpanelen eller med kommandot Skugga eller Ludd kommer de genomskinliga bilderna att förenklas enligt inställningarna i den valda förenklingsförinställningen. Du kan påverka förhållandet mellan andelen rastrerade bilder och vektorbilder.

Mer information om hur du skriver ut finns på Adobe Print Resource Center på www.adobe.com/go/print_resource_se. Om du vill felsöka utskriftsproblem kan du gå till www.adobe.com/go/learn_id_printtrouble_se.

 1. Kontrollera att du har installerat rätt drivrutin och PPD-fil för skrivaren.
 2. Öppna dialogrutan Skriv ut:
  • Om du har enstaka dokument öppna väljer du Arkiv > Skriv ut. Då öppnas dialogrutan Skriv ut för det aktiva dokument.

  • Om inga dokument eller alla dokument är markerade på bokpanelen väljer du Skriv ut bok på panelmenyn. Då skrivs alla dokument i boken ut.

  • Om några men inte alla dokument på bokpanelen är markerade väljer du Skriv ut markerade dokument på bokpanelens meny.

 3. Under Skrivare anger du den skrivare du använder. Om en skrivarförinställning innehåller de inställningar som du vill använda väljer du den på menyn Utskriftsförinställning.
 4. Under Allmänt anger du det antal kopior du vill skriva ut och väljer om sidorna ska sorteras eller om de ska skrivas ut i omvänd ordning. Ange också vilka sidor du vill skriva ut.

  Alternativet Sidintervall är inte tillgängligt om du skriver ut en bok.

  Om du skriver ut ett dokument med flera sidstorlekar, ska du använda kontrollerna som finns ovanför Intervall för att markera ett intervall med alla sidor av samma storlek. Se Skriva ut dokument med flera sidstorlekar.

 5. Ange om du vill skriva ut ej utskrivbara objekt, tomma sidor och synliga stödlinjer och baslinjestödraster.
 6. Justera inställningarna efter önskemål i dialogrutan Skriv ut.
 7. Klicka på Skriv ut.

De inställningar som du anger i dialogrutan Skriv ut sparas tillsammans med dokumentet.

Skriva ut från sidpanelen

Du kan även använda de utskriftsalternativ som är tillgängliga på sidpanelen.

 1. Gör något av följande val på sidpanelen:

  • Välj en sida
  • Välj flera sidor
  • Välj en mallsida
  • Välj ett uppslag
 2. Högerklicka på markeringen och välj sedan Skriv ut sida eller Skriv ut uppslag (beroende på det gjorda valet).

  Du kan även välja Skriv ut sida eller Skriv ut uppslag på den utfällbara menyn på sidpanelen.

  Utskriftsdialogrutan öppnas och visar ditt val av sidor.

 3. Klicka på Skriv ut.

Utskriftsalternativ för sidor

Du kan skriva ut alla sidor, endast jämna eller udda sidor, ett antal enskilda sidor eller ett kontinuerligt sidintervall.

Intervall

Här anger du vilket sidintervall du vill skriva ut i det aktuella dokumentet. Ange sidnumren i ett intervall genom att använda bindestreck och ange flera sidor eller sidintervall genom att använda kommatecken eller blanksteg. (Se Ange vilka sidor som ska skrivas ut.)

Om dokumentet innehåller sidor med olika sidstorlekar, kan du använda alternativen ovanför fältet Intervall för att markera alla sidor av samma storlek. (Se Skriva ut dokument med flera sidstorlekar.)

Aktuell sida

Skriv ut den aktuella sidan i det aktuella dokumentet.

Obs!

Sidnumret för den aktuella sidan anges i följande format: Aktuell sida: <Layoutnamn>:<sidans namn>

Sekvens

Välj Alla sidor om du vill skriva ut alla sidor i ett dokument. Välj Endast jämna sidor eller Endast udda sidor om du bara vill skriva ut jämna eller udda sidor inom det angivna intervallet. De här alternativen är inte tillgängliga när du använder alternativen Uppslag eller Skriv ut mallsidor.

Uppslag

Skriver ut sidor tillsammans som om de var bundna, eller tryckta på samma ark. Du kan bara skriva ut ett uppslag per ark. Om den nya sidan är större än den valda pappersstorleken, kommer så mycket som möjligt att skrivas ut, men ingen automatisk skalförändring görs för att passa in sidan på det utskrivbara området om du inte väljer Anpassa till sida under Konfigurera i dialogrutan Skriv ut. Du kan också ange liggande orientering.

Obs!

Om olika svällningsformat är tillämpade på sidorna i ett uppslag, löses konflikterna i InDesign.

Skriv ut mallsidor

Skriver ut alla mallsidor, inte dokumentsidor. Om du väljer det här alternativet avaktiveras alternativet Intervall.

Exempel på sidintervall

Sidintervall

Sidor som skrivs ut

11-

Sidan 11 till och med sista sidan av dokumentet

-11

Alla sidor till och med sidan 11

+11

Endast sidan 11

-+11

Alla sidor till och med sidan 11

+11-

Alla sidor från den elfte sidan till slutet av dokumentet.

1, 3-8,

Sidan 1 samt sidorna 3 till 8

+1, +3-+8,

Sidan 1 samt sidorna 3 till 8

Avsn1

Alla sidor i avsnittet ”Avsn1”.

Avsn2:7

Sidan som är numrerad 7 (inte nödvändigtvis den sjunde sidan i avsnittet) i avsnittet benämnt ”Avsn2:”

DelB:7-

Sidan som är numrerad 7 i avsnittet ”DelB” till sista sidan i avsnittet.

Kap2:7-Kap3

Sidan som är numrerad 7 i avsnittet ”Kap2” till slutet av avsnittet ”Kap3”.

Avsn4:3-Avsn4:6, Avsn3:7

Sidorna 3–6 i ”Avsn4” och sidan 7 i ”Avsn3”.

Alternativ för utskrift av objekt

Under Allmänt i dialogrutan Skriv ut finns alternativ för utskrift av objekt som normalt bara visas på skärmen, till exempel stödlinjer och stödraster. Välj bland följande alternativ:

Skriv ut lager

Ange vilka lager som ska skrivas ut. (Se Välja vilka lager som ska skrivas ut och exporteras till PDF.)

Skriv ut objekt som inte skrivs ut

Alla objekt skrivs ut, oavsett eventuella inställningar för att inte skriva ut vissa objekt.

Skriv ut tomma sidor

Alla sidor i ett angivet intervall skrivs ut, även om det inte finns text eller objekt på sidorna. Alternativet är inte tillgängligt om du skriver ut separationer. Om du använder Skriv ut häfte för sammansatt utskrift markerar du Skriv ut tomma skrivaruppslag, för att skriva ut tomma uppslag som har lagts till för att fylla ut sammansatta signaturer.

Skriv ut stödlinjer som visas och baslinjestödraster

Synliga stödlinjer och stödraster skrivs ut med de färger de har i dokumentet. Du kan styra vilka stödlinjer och stödlinjeraster som är synliga från menyn Visa. Alternativet är inte tillgängligt om du skriver ut separationer.

Skriva ut dokument med flera sidstorlekar

Du kanske vill skriva ut sidor med olika storlek var för sig. I dialogrutan Skriv ut finns ett alternativ som gör det enkelt att ange ett intervall som väljer alla sidor av samma storlek i dokumentet.

Innan du skickar ett dokument med flera sidstorlekar för utskrift, frågar du utskriftsprovidern om det finns några speciella krav. Om du har problem med att skriva ut ett dokument med flera sidstorlekar bör du dela in det i olika dokument.

 1. Välj Arkiv > Skriv ut.

 2. Markera eller avmarkera Uppslag i panelen Allmänt om du vill ta reda på om sidorna eller uppslagen har skrivits ut.

  Om ett uppslag innehåller sidor med olika storlek, bestämmer den största bredden och höjden uppslagets storlek.

 3. Om du bara vill skriva ut sidor av samma storlek ska du använda alternativen ovanför fältet Intervall för att välja en av sidorna eller uppslagen, och sedan klicka på sidikonen .

  I fältet Intervall visas alla sidor eller uppslag med den storleken.

 4. När du har skrivit ut ett intervall med en sidstorlek upprepar du stegen för att skriva ut andra sidstorlekar.

Ange antal sidor att skriva ut

Du kan ange ett sidintervall med absolut numrering (sidornas plats i det aktuella dokumentet) eller sid-/avsnittsnumrering (avsnitts- och sidnummer som har tilldelats till sidan). Som standard används det format som du har angett för Sidnumrering i dialogrutan Inställningar i alla InDesign-dialogrutor.

 • När Absolut numrering är markerat motsvarar de nummer som du anger för sidor och sidintervall de absoluta platserna för sidorna i dokumentet. Om du till exempel vill skriva ut den tredje sidan i dokumentet anger du 3 som Intervall i dialogrutan Skriv ut.

 • Om Avsnittsnumrering är markerat i dialogrutan Inställningar kan du ange sidor och sidintervall exakt som de visas i layouten eller använda absolut numrering. Om till exempel sidan som är benämnd AvsnA:5 är den femtonde sidan i dokumentet kan du skriva ut den genom att ange ”AvsnA:5” i dialogrutan Skriv ut eller genom att ange ”+15”. Med ”+”-tecknet anger du att du vill åsidosätta den normala avsnitts- och sidnumreringen och i stället använda absolut sidnumrering.

Obs!

Om du är osäker på i vilket format du ska ange sidnummer i dialogrutan Skriv ut, kan du imitera det format som används i sidrutan längst ned i dokumentfönstret.

Ange pappersstorlek och sidorientering

Det är viktigt att kunna skilja mellan sidstorlek (som du anger för ett dokument i dialogrutan Dokumentinställningar) och pappersstorlek (pappersarket, filmen eller den yta på en tryckplåt som du skriver ut på). Om du använder sidstorleken A4 (21,0 × 29,7 cm) kan du behöva skriva ut på ett papper eller en film som är större än det för att skrivarmärken och utfalls- och instruktionsområden ska få plats.

Listan med tillgängliga pappersstorlekar i InDesign hämtas från PPD-filen (PostScript-skrivare) eller skrivardrivrutinen (icke-PostScript-skrivare). Om den skrivare och PPD-fil som du använder för en PostScript-utskrift kan hantera anpassade pappersstorlekar, så visas alternativet Anpassad på menyn Pappersstorlek.

De flesta fotosättare kan hantera vanliga pappersstorlekar, t.ex. A4 och US Letter, också med annan orientering än den vanliga, det vill säga då den utskrivna sidan roteras 90°. Den roterade orienteringen är ofta ett mer effektivt sätt att använda materialet i en fotosättare.

Sidstorlek och orientering för fotosättare

A. Letter (stående orientering) B. Anpassad sidstorlek (stående orientering) C. A4 (roterad orientering) 

Pappersstorleken anges med vanliga namn (t.ex. A4). Storleken anger gränserna för bildytan – den totala pappersstorleken minus kanter som lämnas av skrivaren eller fotosättaren. De flesta laserskrivarna kan inte skriva ända fram till kanten av ett papper.

Om du väljer en annan pappersstorlek (t.ex. om du ändrar från A4 till US Letter), så skalförändras dokumentet i förhandsvisningsfönstret. Hela bildytan för den valda sidan visas i förhandsvisningsfönstret. När storleken för förhandsvisningen ändras skalförändras också förhandsvisningsfönstret så att hela bildytan visas.

Obs!

Bildytans storlek kan variera, beroende på vilken PPD-fil du använder, även om du inte ändrar pappersstorleken (till exempel A4), eftersom olika skrivare och fotosättare definierar bildytans storlek på olika sätt.

Jämförelse mellan att skriva ut en sida i US Letter-storlek på US Letter-, Letter.extra- och Tabloid-papper

Obs!

Du kan se i förhandsvisningen, längst ned till vänster i dialogrutan Skriv ut, om det finns tillräckligt med plats för alla skrivarmärken och för utfalls- och instruktionsområdet.

Ange pappersstorlek och orientering

 1. Välj Arkiv > Skriv ut.
 2. Under Konfigurera i dialogrutan Skriv ut väljer du ett alternativ under Pappersstorlek.

  Se till att pappersstorleken är stor nog att rymma dokumentet, utfalls- och instruktionsområdena (om de ska tas med) och eventuella skrivarmärken. Du sparar på film eller papper i en fotosättare om du väljer den minsta pappersstorlek som rymmer dokumentet och den nödvändiga utskriftsinformation.

 3. Klicka på en orienteringsknapp om du vill rotera dokumentet på papperet.

  I de flesta fall ska den sidorientering som anges i Dokumentinställningar (Arkiv > Dokumentinställningar) och den utdataorientering som anges under Konfigurera i dialogrutan Skriv ut vara densamma (båda stående eller båda liggande), oavsett om du skriver ut med vanlig eller roterad orientering. Om du skriver ut uppslag kanske du vill välja en annan pappersstorlek och orientering (t.ex. liggande) för att alla sidor på ett uppslag ska få plats på ett pappersark. Om du roterat uppslaget kanske du vill ändra sidorientering så att utskriften blir korrekt.

Orienteringsknappar

A. Stående B. Liggande C. Omvänt stående D. Omvänt liggande 

Ange en anpassad pappersstorlek

Om du använder en skrivare som kan hantera varierande pappersstorlekar, till exempel en fotosättare med hög upplösning, kan du ange en anpassad pappersstorlek när du skriver ut. Det anpassade alternativet är endast tillgängligt i InDesign om den valda PPD-filen stöder anpassade pappersstorlekar.

Den största anpassade pappersstorlek som du kan ange beror på den största bildyta som kan projiceras i fotosättaren. Mer information finns i dokumentationen för den aktuella skrivaren.

Obs!

Alternativ för anpassade pappersstorlekar för andra skrivare än PostScript-skrivare är inte tillgängliga via dialogrutan Skriv ut i InDesign. Om du vill använda dessa skrivarspecifika funktioner klickar du på Konfigurera (Windows), Skrivare (Mac OS) eller Utskriftsformat (Mac OS) i dialogrutan Skriv ut i InDesign. Mer information finns i dokumentationen till skrivardrivrutinen.

 1. Välj Arkiv > Skriv ut.
 2. Om du skriver ut en PostScript-fil väljer du PostScript som skrivare under Allmänt i dialogrutan Skriv ut. Välj sedan den PPD-fil som stöder anpassade pappersstorlekar.
 3. Under Konfigurera i dialogrutan Skriv ut väljer du Anpassa, på menyn Pappersstorlek.
  Obs!

  Om alternativet Anpassad inte är tillgängligt kan du inte använda anpassade pappersstorlekar med den PPD-fil du valde när du konfigurerade skrivaren.

 4. Du anger bredd och höjd på något av följande sätt:
  • Om du vill låta InDesign bestämma vilken minsta pappersstorlek som behövs för dokumentets innehåll, utfalls- och/eller instruktionsområden och eventuella skrivarmärken markerar du Auto för Bredd och Höjd. Standardalternativet Auto är också praktiskt att använda om du använder sidor av olika storlek i en bok och skriver ut på ett kontinuerligt medium, t.ex. en rulle med film eller ljuskänsligt papper.

  • Du anger en pappersstorlek större än standard genom att ange nya dimensioner i textrutorna Bredd och Höjd. Du bör bara öka värdena. Om du gör dem mindre än standardvärdena kan dokumentet beskäras.

 5. Du kan ändra placeringen av sidan på en film genom att ange ett värde för Förskjutning.

  Värdet för Förskjutning anger hur mycket utrymme som lämnas utanför den vänstra sidan av bildytan. Om du t.ex. anger värdet 30 punkter för alternativet Förskjut flyttas bildytan 30 punkter åt höger.

 6. Om du vill rotera både mediet och sidinnehållet väljer du Rotera riktning och klickar på OK.

  Du kan spara mycket film eller papper genom att använda Rotera riktning tillsammans med Förskjutning. Jämför följande exempel där en bild har skrivit ut från InDesign med Rotera riktning aktiverat respektive utan.

  Rotera riktning avmarkerat (vänster) jämfört med Rotera riktning markerat (höger)

  A. Förskjutningsvärde B. Mellanrum C. Sparad film 

 7. Du anger avståndet mellan sidorna när du skriver ut på ett kontinuerligt medium genom att ange ett värde för Mellanrum.

Välja vilka lager som ska skrivas ut och exporteras till PDF

 1. Om du vill granska eller ändra inställningarna för Visa lager och Skriv ut lager, markerar du ett lager på lagerpanelen och väljer Lageralternativ på panelmenyn. Ange lageralternativ och klicka på OK.
 2. Gör något av följande:
  • Välj Arkiv > Skriv ut och klicka på Allmänt, till vänster i dialogrutan Skriv ut.

  • Välj Arkiv > Exportera, markera Adobe PDF-fil och klicka på Spara. Till vänster i dialogrutan Exportera till Adobe PDF väljer du Allmänt.

 3. Välj vilka lager du vill skriva ut eller ta med i PDF-filen under Skriv ut lager eller Exportera lager:

  Alla lager

  Alla lager skrivs ut eller skapas i dokumentet, även om de är dolda eller inställda för att inte skrivas ut.

  Synliga lager

  Alla synliga lager skrivs ut eller skapas, även om de är inställda för att inte skrivas ut i Lageralternativ.

  Synliga och utskrivbara lager

  Endast de lager som är inställda som både synliga och utskrivbara skrivs ut eller skapas.

Skriva ut på icke-PostScript-skrivare

Du kan skriva ut ett dokument på en icke-PostScript-skrivare. Men eftersom PostScript används som standard för sidbeskrivning inom professionell publicering kan många avancerade färg- och bildfunktioner, t.ex. skärmfrekvenser och färgseparationer, inte återges på icke-PostScript-skrivare. De flesta format för importerade bildfiler skrivs ut med acceptabel kvalitet. För det mesta ser ett dokument som du skriver ut på en icke-PostScript-skrivare ut på samma sätt som det visas på skärmen förhandsvisningsläge.

Obs!

Det finns programvaror som ger PostScript-språkfunktion på skrivare som inte hanterar PostScript-språk. Kontakta en programvaruåterförsäljare och fråga vad som finns och vilka program som är kompatibla.

När du skriver ut till en annan skrivare än en PostScript-skrivare, kan du välja att rastrera alla bilder under utskrift. Det är ett praktiskt alternativ om du skriver ut dokument som innehåller sammansatta objekt (till exempel objekt med utjämnade skuggor eller övertoningar), eftersom risken för fel minskar.

 1. Välj Arkiv > Skriv ut.
 2. Markera Avancerat till vänster i dialogrutan Skriv ut.
 3. Markera Skriv ut som bitmapp.

  Det här alternativet är bara tillgängligt om skrivardrivrutinen identifierar skrivaren som en annan skrivare än PostScript-skrivare. Om alternativet är valt för icke-PostScript-skrivare i Mac OS 10.3 eller senare skrivs dokumentet ut i PostScript, som sedan används av Mac OS och drivrutinen för återgivning av sidbilderna. I Windows kanske inte avancerade färg- och bildfunktioner kan konverteras på rätt sätt om alternativet inte är valt.

 4. Ange en upplösning för bitmappsutskrift.

  Utdataupplösningen kan begränsas till den upplösning som är vald i skrivardrivrutinen. Kvaliteten blir bäst om du anger att upplösningen för icke-PostScript-skrivardrivrutiner är samma som eller högre än den utdataupplösning som har angetts i dialogrutan Skriv ut i InDesign.

Förhandsvisa dokument

Du kan visa hur ett dokuments sidor passar på en pappersstorlek innan du skriver ut på en PostScript-skrivare. Förhandsvisningen nere till vänster i dialogrutan Skriv ut visar om pappers- och orienteringsinställningarna fungerar med den sidstorlek som du använder. När du väljer olika alternativ i dialogrutan Skriv ut, uppdateras förhandsvisningen dynamiskt med den sammanlagda effekten av utskriftsinställningarna.

 1. Välj Arkiv > Skriv ut.
 2. Klicka på Förhandsvisningsbilden nere till vänster i dialogrutan Skriv ut.

Förhandsvisningen har tre vyer:

Standardvyn

Visar förhållandet mellan en dokumentsida och ett medium. Effekterna av olika alternativ som pappersstorleken i förhållande till bildytan, utfalls- och instruktionsområden, sidmarkeringar samt effekterna av passramar och miniatyrbilder visas.

Fyra olika sidpassningsinställningar i standardvyn

A. Standard B. Uppslag C. Orientering D. 2 × 2-miniatyrbilder 

Textvyn

Visar de numeriska värdena för vissa utskriftsinställningar.

Visning av anpassade sidor och skurna ark

Visa effekterna av olika utskriftsinställningar i förhållande till sidstorleken. För anpassade sidstorlekar visas hur mediet passar på den anpassade utdataenheten, hur stor den största möjliga mediestorleken för utdataenheten är och vilka inställningarna för förskjutning, mellanrum och rotering är. För skurna ark, t.ex. A4 och US Letter, visas förhållandet mellan bildytan och mediestorleken i förhandsvisningen.

I visningen av både anpassade sidor och skurna ark indikerar förhandsvisningen också vilket utdataläge som används med en symbol: Separationer , Sammansatt gråskala , Sammansatt CMYK  och Sammansatt RGB .

Anpassad sidvy (vänster) och vy med skurna ark (höger)

A. Riktning för medietransport B. Rotera riktning avaktiverat C. Pappersstorlek D. Medium E. Skrivbar yta F. Medium 

Konfigurera en skrivare

I InDesign kan du skriva ut både på skrivare med PostScript® (Level 2 och Level 3) och utan PostScript, med de vanligaste skrivardrivrutinerna. När du skriver ut på en PostScript-skrivare från InDesign används information från en PPD-fil (PostScript Printer Description) till att bestämma vilka inställningar som ska visas i dialogrutan Skriv ut.

Så här konfigurerar du en skrivare:

 • Installera den senaste skrivardrivrutinen för utdataenheten. Installationsanvisningar finns i dokumentationen för operativsystemet.

 • För PostScript-utskrift väljer du en PPD-fil när du konfigurerar skrivaren.

Skrivardrivrutiner

Med en skrivardrivrutin får du direkt åtkomst till skrivarens funktioner från program i datorn. Genom att använda rätt drivrutin försäkrar du dig om att du verkligen har tillgång till alla funktioner som skrivaren är utrustad med.

Adobe rekommenderar att du uppgraderar till den senaste drivrutinen för ditt operativsystem.

Använda skrivardrivrutinsfunktioner

Skrivardrivrutiner kan omfatta funktioner som inte finns i InDesign, till exempel duplexutskrift. Möjligheten att använda sådana funktioner varierar beroende på vilken skrivardrivrutin du har installerat. Mer information kan du få från skrivarens tillverkare.

Om du vill ange inställningar för en viss skrivare får du åtkomst till skrivarens drivrutin genom att använda följande knappar i dialogrutan Skriv ut i InDesign. (Om du väljer att skriva ut till en PostScript-fil är dessa alternativ inte tillgängliga.)

Konfiguration

(Windows) Med den här knappen öppnar du dialogrutan Skriv ut.

Utskriftsformat

(Mac OS) Med den här knappen öppnar du den förvalda dialogrutan Utskriftsformat i Mac OS.

Skrivare

(Mac OS) Med den här knappen öppnar du den förvalda dialogrutan Skriv ut i Mac OS.

Obs!

Vissa funktioner för skrivardrivrutiner i InDesign finns både i skrivardrivrutinernas dialogrutor och i InDesigns dialogruta Skriv ut. Du får bäst resultat genom att endast göra inställningarna i dialogrutan Skriv ut i InDesign. Om funktionerna överlappar så synkas inställningarna i InDesign. Om inte det går så ignoreras drivrutinens inställningar. Vissa funktioner i skrivardrivrutinen (till exempel att skriva ut samma bild flera gånger på en sida) kan ge dåligt utskriftsresultat med InDesign-funktioner för exempelvis separation.

Välja en PPD-fil

Med en PPD-fil (PostScript Printer Description) anpassar du drivrutinens funktionssätt efter den specifika PostScript-skrivaren. EN PPD-fil innehåller information om utdataenheten, t.ex. om teckensnitt som är installerade på skrivaren, tillgängliga storlekar och utskriftsorienteringar för utdatamedier, optimerad rastertäthet, rastervinklar, upplösning och kapacitet för färgutdata. Det är viktigt att ange rätt PPD-fil innan du skriver ut. När du väljer den PPD-fil som hör till den använda PostScript-skrivaren eller fotosättaren kommer dialogrutan Skriv ut att fyllas i med de tillgängliga inställningarna för utdataenheten. Du kan växla till en annan vid behov. Program använder informationen från PPD-filen för att avgöra vilken PostScript-information som ska skickas till skrivaren när ett dokument skrivs ut.

Vi på Adobe rekommenderar att du hämtar den senaste versionen av PPD-filen för din utdataenhet från tillverkaren. Då får du det bästa utskriftsresultatet. Många tryckleverantörer och professionella tryckerier har PPD-filer för de fotosättare som de använder. Var noga med att spara PPD-filer på den plats som operativsystemet kräver. Mer information finns i dokumentationen för det operativsystem som du använder.

 1. I Windows och Mac OS väljer du en PPD-fil på samma sätt som du lägger till en skrivare. Instruktionerna för hur du väljer en PPD-fil skiljer sig åt för plattformarna. Mer information finns i dokumentationen för operativsystemet.

Använda utskriftsförinställningar

Om du ofta skickar utdata till olika skrivare eller jobbtyper kan du automatisera utskrifterna genom att spara utdatainställningarna som skrivarförinställningar. Utskriftsförinställningar erbjuder en snabb och pålitlig metod för att skriva ut jobb som kräver konsekventa och korrekta inställningar för många alternativ i dialogrutan Skriv ut.

Du kan spara och ladda utskriftsförinställningar. Sedan kan du lätt göra säkerhetskopior eller dela dem med tryckerier, kunder eller andra i din arbetsgrupp.

Du kan skapa och granska utskriftsförinställningar i dialogrutan Utskriftsförinställningar.

Skapa utskriftsförinställningar

 1. Gör något av följande:
  • Välj Arkiv > Skriv ut, justera utskriftsinställningarna och klicka sedan på Spara förinställning. Skriv ett namn eller använd standardnamnet och klicka sedan på OK. Med den här metoden sparas förinställningen i inställningsfilen.

  • Välj Arkiv > Utskriftsförinställningar > Definiera och klicka sedan på Ny. Skriv ett nytt namn i dialogrutan som visas eller använd standardnamnet, justera utskriftsinställningar och klicka sedan på OK för att komma tillbaka till dialogrutan Utskriftsförinställningar. Klicka på OK igen.

Tillämpa utskriftsförinställningar

 1. Välj Arkiv > Skriv ut.
 2. Välj en utskriftsförinställning i listrutan Utskriftsförinställning. Bekräfta skrivarinställningarna i dialogrutan Skriv ut om du så vill.
 3. Klicka på Skriv ut.
Obs!

I InDesign kan du även skriva ut med hjälp av en utskriftsförinställning genom att välja en på menyn Arkiv > Utskriftsförinställningar.

Redigera utskriftsförinställningar

 1. Gör något av följande:
  • Välj Arkiv > Skriv ut, justera utskriftsinställningarna och klicka sedan på Spara förinställning. Skriv ett namn i textrutan i dialogrutan Spara förinställning som visas eller använd det aktuella namnet. (Om det aktuella namnet är en befintlig förinställning skrivs den förinställningen över när du sparar.) Klicka på OK.

  • Välj Arkiv > Utskriftsförinställningar > Definiera, markera en förinställning och klicka sedan på Redigera. Justera utskriftsinställningar och klicka sedan på OK för att komma tillbaka till dialogrutan Utskriftsförinställningar. Klicka på OK igen.

  Obs!

  Du kan redigera standardförinställningen precis som andra förinställningar genom att följa ovanstående instruktioner.

Ta bort utskriftsförinställningar

 1. Välj Arkiv > Utskriftsförinställningar > Definiera.
 2. Markera en eller flera förinställningar i listan och klicka sedan på Ta bort. Skift-klicka om du vill markera förinställningar som angränsar varandra. Ctrl-klicka (Windows) eller Kommando-klicka (Mac OS) för att välja förinställningar som inte angränsar varandra.
Adobes logotyp

Logga in på ditt konto