Användarhandbok Avbryt

Knappar

 1. Användarhandbok för InDesign
 2. Lär känna InDesign
  1. Introduktion till InDesign
   1. Nyheter i InDesign
   2. Systemkrav
   3. Vanliga frågor
   4. Använda Creative Cloud-bibliotek
  2. Arbetsyta
   1. Allmänt om arbetsytan
   2. Anpassa din arbetsyta i InDesign
   3. Verktygslådan
   4. Ange inställningar
   5. Toucharbetsytan
   6. Standardkortkommandon
   7. Återställa och ångra dokument
 3. Skapa och layouta dokument
  1. Dokument och sidor
   1. Skapa dokument
   2. Arbeta med mallsidor
   3. Arbeta med dokumentsidor
   4. Ange sidstorlek, marginaler och utfall
   5. Arbeta med filer och mallar
   6. Skapa bokfiler
   7. Lägga till grundläggande sidnumrering
   8. Numrera sidor, kapitel och avsnitt
   9. Konvertera QuarkXPress- och PageMaker-dokument
   10. Dela innehåll
   11. Lär dig ett grundläggande hanterat arbetsflöde
   12. Spara dokument
  2. Stödraster
   1. Stödraster
   2. Formatstödraster
  3. Hjälpmedel för layout
   1. Linjaler
   2. Justera och fördela objekt med linjaler
   3. Mäta objekt med verktyget Mått
 4. Lägg till innehåll
  1. Text
   1. Lägga till text till ramar
   2. Koppla text
   3. Sydostasiatiska skript
   4. Arabiska och hebreiska funktioner i InDesign
   5. Skapa text på en bana
   6. Punkter och numrering
   7. Tecken och specialtecken
   8. Textdisposition
   9. Textvariabler
   10. Generera QR-koder
   11. Redigera text
   12. Justera text
   13. Figursätta text runt objekt
   14. Förankrade objekt
   15. Länkat innehåll
   16. Formatera stycken
   17. Formatera tecken
  2. Typografi
   1. Använda teckensnitt i InDesign
   2. Kerning och spärra/knip
  3. Formatera text
   1. Formatera text
   2. Autoformatera text
   3. Arbeta med stilpaket
   4. Tabbar och indrag
  4. Granska text
   1. Spåra och granska ändringar
   2. Lägga till redaktionella anteckningar i InDesign
   3. Importera PDF-kommentarer
  5. Stavningskontroll och språklexikon
   1. Kontrollera stavning, automatisk korrigering och dynamisk stavningskontroll
   2. Skapa, lägg till och hantera lexikon och ord
   3. Ändra lexikoninställningar
   4. Duden-lexikon
  6. Lägga till referenser
   1. Skapa en innehållsförteckning
   2. Fotnoter
   3. Skapa ett index
   4. Slutkommentarer
   5. Bildtexter
  7. Format
   1. Stycke- och teckenformat
   2. Mappa, exportera och hantera format
   3. Objektformat
   4. Anfanger och kapslade format
   5. Arbeta med format
   6. Radavstånd
  8. Tabeller
   1. Formatera tabeller
   2. Skapa tabeller
   3. Tabell- och cellformat
   4. Markera och redigera tabeller
   5. Linjer och fyllningar i tabeller
  9. Interaktivitet
   1. Hyperlänkar
   2. Dynamiska PDF-dokument
   3. Bokmärken
   4. Knappar
   5. Formulär
   6. Animering
   7. Korsreferenser
   8. Strukturera PDF-filer
   9. Sidövergångar
   10. Filmer och ljud
  10. Bilder
   1. Förstå banor och former
   2. Rita med pennverktyget
   3. Rita med ritstiftsverktyget
   4. Tillämpa linjeinställningar 
   5. Sammansatta banor och former
   6. Redigera banor
   7. Urklippsbanor
   8. Ändra utseendet på hörn
   9. Ramar och objekt
   10. Justera och fördela objekt
   11. Länkad och inbäddad grafik
   12. Integrera AEM Assets
  11. Färg och genomskinlighet
   1. Använda färg
   2. Använda färger från importerade bilder
   3. Arbeta med färgrutor
   4. Blanda tryckfärger
   5. Färgtoner
   6. Lär dig hur dekor- och processfärger används
   7. Blanda färger
   8. Övertoningar
   9. Förenkla genomskinliga bilder
   10. Lägga till genomskinlighetseffekter
 5. Söka och ersätta
  1. Söka och ersätta text
  2. Söka och ersätta teckensnitt
  3. Söka och ersätta tecken
  4. Söka och ersätta med GREP-uttryck och GREP-frågor
  5. Söka och ersätta objekt
  6. Söka och ersätta färger
  7. Sökalternativ för att söka och ersätta
 6. Dela
  1. Arbeta med InDesign-molndokument (Beta)
  2. Vanliga frågor om InDesign-molndokument (Beta)
  3. Dela och samarbeta        
  4. Dela för granskning
  5. Granska ett delat InDesign-dokument
  6. Hantera feedback 
 7. Publicera
  1. Montera, exportera och publicera
   1. Publicera online
   2. Publish Online-kontrollpanelen
   3. Kopiera, infoga grafik
   4. Exportera innehåll för EPUB
   5. Alternativ för Adobe PDF-filer
   6. Exportera innehåll till HTML
   7. Exportera till Adobe PDF
   8. Exportera till JPEG-format
   9. Exportera HTML
   10. Översikt över DPS och AEM Mobile
   11. Filformat som stöds
  2. Utskrift
   1. Skriva ut häften
   2. Utskriftsmärken och utfall
   3. Skriva ut dokument
   4. Tryckfärger, separation och halvtonsraster
   5. Övertryck
   6. Skapa PostScript- och EPS-filer
   7. Förhandskontrollera filer före leverans
   8. Skriva ut miniatyrbilder och stora dokument
   9. Förbereda PDF-filer för tjänstleverantörer
   10. Förbereda färgseparationer
 8. Utöka InDesign
  1. Automatisering
   1. Datasammanfogning
   2. Plugin-program
   3. Capture-tillägget i InDesign
   4. Skript
 9. Felsökning
  1. Korrigerade problem
  2. Krasch vid start
  3. Problem med att mappen Inställningar är skrivskyddad
  4. Felsöka filproblem
  5. Det går inte att exportera till PDF
  6. Återställning av InDesign-dokument
Obs!

Jämställt språkbruk: Vi ersätter icke-inkluderande ord i InDesign 2022 (version 17.0) och framåt. Det återspeglar hur Adobe ser på inkludering. Alla hänvisningar till mallsidor utrycks på ett nytt sätt i våra hjälpartiklar på engelska, danska, ungerska, spanska, italienska, brasiliansk portugisiska, portugisiska och japanska.

Obs!

Från och med InDesign version 15.0 är Flash-filformaten (FLV och F4V) inte längre tillgängliga. Alla alternativ som hör till dessa format har tagits bort från respektive paneler. Mer information finns i Flash Player har nått slutet av sin livscykel | Påverkan på InDesign.

Skapa knappar

Du kan skapa knappar som är kopplade till en åtgärd när dokumentet exporteras till EPUB-format med fast layout eller PDF-format. Du kan till exempel skapa en knapp som hoppar till en annan sida eller öppnar en webbplats.

Knappen ställs in för att spela filmen i den exporterade PDF-filen.

När du har skapat en knapp kan du göra följande:

Obs!

Välj arbetsytan Interaktiv för PDF när du arbetar med knappar och utformar dynamiska dokument.

Skapa en knapp

 1. Använd ritstiftet eller ritverktyget, till exempel verktygen Rektangel eller Oval, för att rita knappen. Du kan vid behov använda textverktyget för att skriva text på knappen, till exempel ”Nästa” eller ”Köp”.
  Obs!

  Om du skapar navigeringsknappar (till exempel Nästa sida eller Föregående sida) som visas på flera sidor, ska du lägga till dem på en mallsida så att du inte behöver skapa dem på nytt på varje dokumentsida. Dessa knappar visas på alla dokumentsidor som mallen används för.

 2. Markera bilden, figuren eller textramen som du vill konvertera, med hjälp av markeringsverktyget .

  Du kan inte omvandla en film, ett ljud eller en förhandsgranskning till en knapp.

 3. Klicka på ikonen Konvertera till knapp  på panelen Knappar och formulär (välj Fönster > Interaktivt > Knappar och formulär). Eller så väljer du Objekt > Interaktivt > Konvertera till knapp.

  Konvertera till knapp

 4. Gör följande på panelen Knappar och formulär:

  • Välj Knappi listrutan Format.
  • Ange ett knappnamn i textrutan Namn för att kunna skilja knapparna åt.
  • Ange den händelse som utlöser önskad åtgärd.
  • Ange en eller flera åtgärder för knappen för att bestämma vad som ska hända när händelsen blir utlöst i den exporterade EPUB-filen med fast layout eller PDF-filen. Se Göra knappar interaktiva.
 5. Använd panelen Förhandsvisa (Fönster > Interaktivt > Förhandsvisa EPUB-interaktivitet) om du vill testa knappen innan du exporterar dokumentet till en interaktiv EPUB med fast layout eller PDF. Du kan också publicera dokumentet online med hjälp av Publish Online.

Lägga till en knapp från panelen Exempelknappar

På panelen Exempelknappar finns ett antal redan färdiga knappar som du kan dra in i dokumentet. Dessa exempelknappar har effekter som övertoningar och skuggor med ett något avvikande utseende för överrullning. Exempelknapparna har även tilldelats åtgärder. Pilknapparna har till exempel tilldelats åtgärderna Gå till nästa sida och Gå till föregående sida. Du kan redigera knapparna så att de passar dina behov.

Panelen Exempelknappar är ett objektbibliotek. Precis som med andra objektbibliotek kan du lägga till knappar och ta bort de knappar på panelen som du inte vill använda. (Se Använda objektbibliotek.) Exempelknapparna finns i filen ButtonLibrary.indl, som du hittar i mappen Presets/Button Library i programmappen för InDesign.

 1. Välj Exempelknappar och -formulär på panelmenyn Knappar och formulär för att öppna panelen Exempelknappar och -formulär.

  Öppna panelen Exempelknappar och -formulär

 2. Dra en knapp från panelen Exempelknappar och -formulär till dokumentet. Om du vill att navigeringsknapparna ska visas på varje sida ska du lägga till knapparna på en mallsida.

  Exempelknappar och -formulär
  Panelen Exempelknappar och -formulär

 3. Markera knappen med markeringsverktyget och redigera sedan knappen om det behövs med hjälp av panelen Knappar och formulär.

  När du redigerar exempelknappar ska du tänka på följande:

  • Om du lägger till knapptext måste du komma ihåg att kopiera och klistra in texten från Normal-läget till överrullningsläget. Annars visas inte texten som du lägger till när musen förs över knappen i EPUB-filen med fast layout eller PDF-filen.

  • Du kan ändra storlek på knapparna. Om du drar pilknapparna Nästa sida och Föregående sida tillsammans ändrar du först storleken på den första knappen och markerar sedan den andra knappen och väljer Objekt > Omforma igen > Omforma igen.

 4. Använd panelen Förhandsvisa (Fönster > Interaktivt > Förhandsvisa EPUB-interaktivitet) om du vill testa knappen innan du exporterar dokumentet till en interaktiv EPUB med fast layout eller PDF. Du kan också publicera dokumentet online med hjälp av Publish Online.

Konvertera en knapp till ett objekt

När du konverterar en knapp till ett objekt kommer knappinnehållet men inte knappegenskaperna att finnas kvar på sidan. Allt innehåll kopplat till knappens övriga lägen tas också bort.

 1. Markera knappen med markeringsverktyget .
 2. Välj Objekt > Interaktivt > Konvertera till objekt.

Göra knappar interaktiva

Knappen är konfigurerad så att ett ljud spelas upp
Den här knappen är konfigurerad så att ett ljud spelas upp när musknappen klickas på.

Du kan skapa, redigera och hantera interaktiva effekter i InDesign. När dokumentet exporteras till en EPUB-fil med fast layout eller PDF-fil kan dessa interaktiva åtgärder vara aktiva.

Anta till exempel att du vill skapa en knapp för uppspelning av ett ljud i ett PDF-dokument. Du kan montera ljudfilen i ett InDesign-dokument och sedan skapa en knapp så att ljudet spelas upp när du klickar på knappen i PDF-dokumentet.

I det här exemplet är nedtryckningen av musknappen händelsen och uppspelningen av ljudet är åtgärden.

Obs!

En del åtgärder stöds i både PDF-filer och EPUB-filer medan andra åtgärder bara stöds i PDF-filer eller EPUB-filer. När du väljer en åtgärd bör du undvika att välja en åtgärd som endast fungerar för PDF om du exporterar till EPUB med fast layout. Undvik även att välja en åtgärd som endast fungerar för EPUB-filer om du exporterar till PDF.

Lägga till knappåtgärder

Du kan tilldela åtgärder till olika händelser. Du kan till exempel ange att ett ljud ska spelas upp i en exporterad PDF-fil när pekaren förs in i knappområdet, och att en film ska spelas upp när musknappen trycks ned och släpps upp. Du kan också tilldela flera åtgärder till samma händelse. Du kan till exempel skapa en åtgärd för uppspelning av en film och konfiguration av vyns zoomfaktor till Faktisk storlek.

 1. Markera knappen som du skapade med markeringsverktyget .
 2. På panelen Knappar och formulär väljer du en händelse, till exempel Vid släppning, för att bestämma hur åtgärden ska aktiveras.

 3. Klicka på plustecknet  intill Åtgärder och välj åtgärden som ska tilldelas till händelsen.
 4. Ange inställningar för åtgärden.

  Om du till exempel väljer Gå till första sidan ställer du in zoominställningen. Om du väljer Gå till URL-adress anger du webbsidans adress. För vissa åtgärder, till exempel Gå till nästa vy, finns det inga inställningar.

 5. Fortsätt att lägga till så många åtgärder som behövs för varje händelse.
 6. Du kan testa knappen genom att exportera dokumentet till EPUB med fast layout eller PDF och sedan visa den exporterade filen. Om du gör en PDF-export ska du se till att alternativet Interaktiva element är markerat.

Händelsetyper

Med händelser bestämmer du hur åtgärder aktiveras i knappar när dokumentet exporteras till EPUB eller PDF. (I Acrobat kallas händelser för utlösare.)

Vid släppning eller tryckning

När musknappen släpps upp efter att ha tryckts ned. Det är den oftast använda händelsen eftersom det ger användaren en sista chans att dra pekaren från knappen och inte aktivera åtgärden.

Vid klickning

När musknappen trycks ned (utan att släppas upp). Om du inte har ett specifikt skäl att använda Vid klickning är det bättre att använda Vid släppning så att användaren får en chans att avbryta åtgärden.

Vid överrullning

När pekaren förs in i knappområdet som avgränsas av dess begränsningsram.

Vid avrullning

När pekaren förs ut från knappområdet.

Vid fokus (PDF)

När knappen får fokus i en PDF-fil, antingen genom en musåtgärd eller genom att Tabb trycks ned.

Vid ej fokus (PDF)

När fokus flyttas till en annan knapp eller ett annat formulärfält i PDF-filen.

Åtgärdstyper

När du skapar en åtgärd anger du vad som ska hända när en speciell händelse inträffar, vanligtvis när någon klickar på knappen. Du kan ange att följande åtgärder ska inträffa när händelsetypen aktiveras:

Gå till mål

Flyttar till angivet textankare som du har skapat med hjälp av bokmärkespanelen eller hyperlänkspanelen. Se Skapa hopp till textankare

Gå till första/sista/nästa/föregående sidan/sida

Hoppar till första, sista, föregående eller nästa sida i EPUB-filen med fast layout eller PDF-filen. Ange hur sidan ska visas genom att välja ett alternativ på menyn Zooma.

Gå till URL-adress

Öppnar webbsidan för den angivna URL-adressen.

Visa/dölj knappar och formulär

Växlar mellan att visa och dölja speciella knappar i den exporterade EPUB-filen med fast layout eller PDF-filen. Om du till exempel vill att en knapp ska visas när du flyttar pekaren till en annan knapp, kan du dölja målknappen tills den utlöses och skapa en åtgärd som visar den dolda knappen vid överrullning. Se Visa en annan knapp vid överrullning.

Gäller endast för EPUB/Publish Online

Animering

Spela upp, gör paus i, stoppa eller återuppta uppspelning av den valda animeringen. Endast animeringar som har lagts till i dokumentet visas på menyn Animering.

Gå till sida

Hoppar till sidan i EPUB-filen som du anger.

Gå till läge

Hoppar till ett visst läge i ett flerlägesobjekt. Om ett flerlägesobjekt till exempel innehåller flera olika bilder som lägen, kan du visa en viss bild med den här åtgärden.

Gå till föregående/nästa läge

Hoppar till nästa eller föregående läge i ett flerlägesobjekt. Dessa alternativ är särskilt praktiska när du klickar igenom ett bildspel. Se Skapa flerlägesobjekt.

Ljud

Spela upp, gör paus i, stoppa eller återuppta uppspelning av det valda ljudklippet. Endast ljudklipp som har lagts till i dokumentet visas på menyn Ljud.

Video

Spela upp, gör paus i, stoppa eller återuppta uppspelning av den valda filmen. Endast filmer som har lagts till i dokumentet visas på menyn Video.

Gäller bara för PDF

Rensa formulär

Rensar all information som är ifylld i formulärfälten och tar formuläret till ursprungsläge.

Gå till nästa vy

Gå till en sida efter att du har gått till föregående vy. På samma sätt som knappen Framåt endast är tillgänglig i en webbläsare när du har klickat på knappen Bakåt, är det här alternativet endast tillgängligt efter att användaren har gått tillbaka till en tidigare visad vy.

Gå till föregående vy

Hoppar till den senast visade sidan i PDF-dokumentet eller återställer till den senast använda zoomstorleken.

Öppna fil

Starta och öppna en fil som du anger. Om du anger en fil som inte är en PDF-fil måste ursprungsprogrammet vara installerat för att filen ska kunna öppnas. Ange en absolut sökväg (till exempel c:\dokument\exempel.pdf).

Skriv ut formulär

Öppnar utskriftsdialogrutan för att skriva ut formuläret.

Skicka formulär

Skickar information som är ifylld i formulärfälten till den angivna URL-adressen. Du måste ange mailto: i URL-fältet och sedan e-postadressen för att skicka det ifyllda formuläret till den angivna e-postadressen. Se till att det inte finns något mellanslag före eller efter kolon (:).

Zooma vy

Visa sidan i enlighet med det angivna zoomalternativet. Du kan ändra sidans zoomnivå (till exempel till Faktisk storlek), sidans layout (till exempel till Kontinuerligt – Uppslag) eller orientering för rotering.

Redigera eller ta bort knappåtgärder

 1. Markera knappen med markeringsverktyget .
 2. Gör något av följande på panelen Knappar och formulär:

  • Inaktivera åtgärden genom att avmarkera kryssrutan intill objektet. Inaktivering av händelser och åtgärder kan vara användbart för teständamål.
  • Ändra ordningen genom att dra och släppa åtgärder.
  • Om du vill ta bort en åtgärd markerar du den i listrutan och klickar på knappen Ta bort markerad åtgärd .
  • Redigera åtgärden genom att välja händelsen som åtgärden är kopplad till, markera åtgärden i listrutan och ändra inställningarna. Om du behöver ersätta en åtgärd för en befintlig händelse tar du bort åtgärden och lägger sedan till en ny åtgärd för händelsen.

Skapa länkar till textankarpunkter

Om du skapar ett textankare i ett InDesign-dokument kan du använda en knapp för att gå till det ankaret, även om det ligger i ett annat InDesign-dokument. Lägg till textankare med hjälp av bokmärkespanelen och hyperlänkspanelen. Du kan inte skapa hopp från knappar till bokmärken som inte är textankare.

Obs!

Om du anger ett hyperlänksmål för en knapp får hyperlänken ingen funktion i det exporterade EPUB-dokumentet med fast layout eller PDF-dokumentet.

 1. Markera knappen med markeringsverktyget .
 2. På panelen Knappar och formulär väljer du den händelse, till exempel Vid släppning, som ska utlösa hoppet.

 3. Klicka på plustecknet intill Åtgärder och välj Gå till mål.
 4. Markera ett av de öppna InDesign-dokumenten på menyn Dokument eller klicka på mappen till höger om menyn och ange filen.
 5. Ange en ankarpunkt som du har skapat med hjälp av bokmärkespanelen eller hyperlänkspanelen.
 6. Ange hur sidan ska visas genom att välja ett alternativ på menyn Zooma.
Obs!

Om du anger en ankarpunkt i ett annat dokument måste du komma ihåg att exportera måldokumentet till PDF och använda samma filnamn som för InDesign-dokumentet, där filtillägget .indd byts ut mot .pdf. Det är också bra att lagra PDF-dokumenten i samma mapp så att du kan vara säker på att länkarna förblir giltiga i Acrobat och Reader.

Ändra en knapps utseende vid överrullning och klick

En knapp består av en grupp av olika objekt som representerar en knapps utseende (kallas ibland för läge). Varje knapp kan ha upp till tre utseenden: Normal, Överrullning och Klickning. I den exporterade filen används utseendet Normal såvida inte pekaren förs över knappområdet (Överrullning) eller trycks ned i knappområdet (Klickning). Du kan ge visuell feedback genom att skapa olika utseenden.

Som standard definieras varje knapp som du skapar med knapptext eller bild i utseendet Normal. När du aktiverar ett nytt utseende kopieras utseendet från utseendet Normal. Du kan skilja de olika utseendena från varandra genom att ändra färgen eller lägga till text eller en bild.

Knapplägen

A. Pekaren är inte över knappområdet (Normal) B. Pekaren förs in i knappområdet (Överrullning) C. Pekaren klickas (Klickning) 

Obs!

Knappens klickbara område, eller dess aktiveringspunkt, är den fyrkantiga begränsningsramen för knappens största läge. En rund knapp har till exempel en fyrkantig aktiveringspunkt.

Ändra knapputseenden

Om du skapar en knapp med flera utseenden (Normal, Överrullning och Klickning) bör du slutföra knappens design innan du aktiverar andra utseenden. När du aktiverar utseendet Överrullning eller Klickning kopieras utseendet Normal.

Vissa ändringar gäller endast det markerade utseendet, medan andra påverkar alla aktiva utseenden. Om du väljer ett utseende och använder en annan bakgrundsfärg eller redigerar texten kommer ändringen endast att gälla för det markerade utseendet. Om du använder markeringsverktyget för att flytta eller ändra storlek på knappen kommer ändringen att påverka alla utseenden.

 1. Välj Fönster > Interaktivt > Knappar och formulär för att visa panelen Knappar och formulär.

 2. Markera den knapp i layouten som du vill redigera, med hjälp av markeringsverktyget .
 3. Klicka på [Överrullning] för att aktivera överrullningsutseendet.

  Utseendet Normal kopieras till Överrullning.

 4. Medan Överrullning fortfarande är markerat ändrar du utseendet på knappen.
  • Om du vill ändra färg väljer du en färgruta på menyn Fyllning eller Linje i kontrollpanelen.
  • Om du vill montera en bild i utseendet markerar du den befintliga bilden med direktmarkeringsverktyget eller dubbelklickar på den befintliga knappbilden. Välj sedan Fil > Montera och dubbelklicka på en fil.
  • Om du vill klistra in en bild i en textram kopierar du den till Urklipp, markerar utseendet på knappanelen och väljer sedan Redigera > Klistra in i.
  • Du skriver text genom att välja textverktyget, klicka på knappen och sedan skriva texten. Du kan också välja Redigera > Klistra in i för att klistra in en urklippt textruta.
 5. Du lägger till klick-utseendet genom att klicka på [Klickning] för att aktivera det och sedan gör du på samma sätt för att ändra utseendet.
 6. Testa de olika knapputseendena i förhandsvisningspanelen.
Obs!

Om du vill ändra storlek på miniatyrerna för lägesutseendet på panelen Knappar väljer du Panelalternativ på panelmenyn för Knappar och formulär, markerar ett alternativ och klickar sedan på OK.

Ta bort och inaktivera utseenden

 1. Markera utseendet på panelen Knappar och formulär.

 2. Gör något av följande:
  • Ta bort utseendena Överrullning eller Klickning genom att klicka på ikonen Ta bort längst ned på panelen. Att ta bort ett utseende kan vara användbart om du gör omfattande redigeringar av utseendet Normal och bestämmer dig för att basera lägena Överrullning eller Klicka på på utseendet du ställt in för det nya Normal-läget.
  • Om du vill inaktivera ett utseende utan att ta bort det klickar du på ögonikonen bredvid utseende så att det avmarkeras. Inaktiverade lägen exporteras inte till EPUB-filen med fast layout eller PDF-filen.
Obs!

Du kan inte ta bort eller inaktivera läget Normal.

Skapa flerlägesobjekt

Med objektlägespanelen kan du skapa flera versioner av ett objekt. Ett läge är en version av ett sidobjekt. Ett objekt med flera lägen kallas för ett flerlägesobjekt.

I objektlägespanelen kan du skapa ett obegränsat antal lägen för ett objekt. Varje gång som du skapar ett läge, genereras ytterligare en version av sidobjektet. Bara ett läge i taget visas på sidan. För tryck- och PDF-utdata visas bara det aktiva läget i utdata.

Skapa ett bildspel med flerlägesobjekt

Ett av de vanligaste användningsområdena för ett flerlägesobjekt är ett bildspel, där de som tittar på en EPUB-fil kan klicka genom en uppsättning bilder. Du kan till exempel skapa ett bildspel med 20 bilder utan att behöva montera bilderna på 20 olika sidor.

 1. Montera bilderna som ska visas i bildspelet.

  Det bästa resultatet får du om bildramarna har samma storlek.

  Ett läge måste inte vara ett enskilt objekt – det kan vara en samling med objekt.

 2. Om du vill stapla bilderna klickar du på Justera efter horisontella mittpunkter  och Justera efter vertikala mittpunkter  i kontrollpanelen.

 3. Öppna panelen Objektlägen (Fönster > Interaktivt > Objektlägen) medan bilderna fortfarande är markerade och klicka på knappen Konvertera markering till flerlägesobjekt .

  Bilderna visas som lägen på panelen Objektlägen, och en av de markerade bilderna omgärdas av en streckad ram.

  Konvertera markering till flerlägesobjekt

 4. Skapa navigeringsknappar som utlöser åtgärderna Gå till nästa läge och Gå till föregående läge när du släpper upp musknappen. Se Skapa knappar.

 5. Testa navigeringsknapparna på panelen Förhandsvisa (Fönster > Interaktivt > Förhandsvisa EPUB-interaktivitet).

 6. Exportera dokumentet till EPUB-format. Se Interaktiva dokument.

Redigera ett flerlägesobjekt

 1. Markera ett flerlägesobjekt.

 2. Gör något av följande i objektlägespanelen:

  • Om du vill redigera ett läge markerar du det i objektlägespanelen och redigerar sedan objektet. Du kan till exempel lägga till en linje eller fyllning eller ändra storlek på objektet.

  • Om du vill lägga till ett objekt i ett befintligt läge, markerar du både objektet och flerlägesobjektet och klickar sedan på Lägg till objekt till synligt läge .

  • Om du vill lägga till ett objekt i ett befintligt flerlägesobjekt, markerar du både objektet och flerlägesobjektet och klickar sedan på Konvertera markering till flerlägesobjekt .

  • Om du vill duplicera ett läge markerar du ett läge som du vill basera det nya läget på, och väljer Nytt läge på panelmenyn. Lägg till, ta bort eller redigera innehållet i läget.

  • Om du vill klistra in objekt i ett befintligt läge klipper du ut eller kopierar ett eller flera objekt, markerar flerlägesobjektet, markerar läget i objektlägespanelen och väljer Klistra in i läge på menyn i objektlägespanelen.

  • Om du vill konvertera ett flerlägesobjekt tillbaka till en uppsättning fristående objekt markerar du läget i objektlägespanelen och väljer Frigör läge till objekt på panelmenyn. Om du vill konvertera alla lägen i ett flerlägesobjekt till objekt väljer du Frigör alla lägen till objekt.

  • Om du vill ta bort ett läge och ta bort dess innehåll markerar du läget och väljer Ta bort läge på panelmenyn.

  • Om du vill dölja flerlägesobjektet i den exporterade filen tills det utlöses av en knapp väljer du Dold tills utlöst på panelmenyn.

  • Om du vill återställa alla flerlägesobjekt i dokumentet till det första läget väljer du Återställ alla flerlägesobjekt till första läge på panelmenyn. När du väljer ett läge stannar objekten kvar i det läget, även om du stänger och öppnar dokumentet igen. Med det här alternativet kan du snabbt återställa alla flerlägesobjekt.

Skapa aktiveringspunkter för knappar

I vissa fall kanske du vill att knappområdet (den aktiva punkten eller aktiva länken) ska vara osynligt tills pekaren förs in över det. När du till exempel för pekaren över en knapp på en karta, kan en bild som motsvarar en ort visas. Bilden kan sedan försvinna när pekaren flyttas bort från orten.

Om du håller pekaren över en aktiveringspunkt i den exporterade PDF-filen visas en bild.

Visa en dold bild vid överrullning

Ett sätt att uppnå en effekt av typen aktiv punkt är att tillämpa en bild på läget Överrullning i knappanelen. Det gör du genom att skapa en knapp där läget [Överrullning] visar en bild medan läget [Normal] inte visar någon bild.

 1. Välj bilden som du vill använda som aktiv punkt. Kontrollera att bildens ram inte har någon kant eller bakgrund.

 2. Klicka på utseendet [Normal] på panelen Knappar och formulär (välj Fönster > Interaktivt > Knappar och formulär) för att konvertera den markerade bilden till en knapp.

 3. Klicka på utseendet [Överrullning] på panelen Knappar och formulär för att aktivera det.

 4. Klicka på utseendet [Normal] igen. Markera sedan bilden med direktmarkeringsverktyget  och ta bort bilden.

  Se till att du tar bort bilden (innehållet i ramen), inte ramen och innehållet. Om du tar bort ramen tas hela knappen bort.

 5. Förhandsvisa den aktiva punkten i förhandsvisningspanelen.

Visa en annan knapp vid överrullning

Du kan skapa en aktiv punkt som gör att ett annat objekt visas när någon klickar på eller för musen över ett objekt. Det gör du genom att skapa två knappar, dölja en av dem, och använda åtgärden Visa/dölj knapp för att visa och dölja målknappen.

 1. Skapa ett objekt som ska användas som källknapp. Klicka på ikonen Konvertera objekt till knapp på panelen Knappar och formulär

 2. Montera bilden som ska användas som målknapp och konvertera den till en knapp.
 3. Markera målbilden och välj Dold tills utlöst längst ned på panelen Knappar och formulär.

  Bilden måste döljas i det exporterade dokumentet så att den kan visas när någon klickar på källknappen.

 4. Markera källknappen och skapa två olika åtgärder, en som visar målbilden och en annan som döljer målbilden.

  Om du vill att bilden ska visas när musen förs över källknappen använder du händelserna Vid överrullning och Vid avrullning. Om du vill att bilden ska visas när du klickar på källknappen och försvinna när du släpper upp den ska du använda händelserna Vid klickning och Vid släppning. I båda fallen ska du använda åtgärden Visa/dölj knappar för att visa och dölja målknappen. Se Göra knappar interaktiva.

 5. Testa knapparna i förhandsvisningspanelen.

Ändra PDF-alternativ för knappar

 1. Markera knappen med markeringsverktyget .
 2. Välj PDF-alternativ på panelen Knappar och formulär.

 3. Skriv en beskrivning som fungerar som alternativ text för användare med nedsatt syn.
 4. Ange om knappen ska skrivas ut i PDF-filen och klicka på OK.

Ändra tabbordning för knappar

Med tabbordningen bestämmer du nästa (eller föregående) fält som får fokus när en användare trycker på Tabb (eller Skift+Tabb) i PDF-dokumentet. Tabbordningen omfattar även knappar i dolda lager men inte knappar på mallsidor.

 1. Visa den sida som innehåller knapparna.
 2. Välj Objekt > Interaktivt > Ange tabbordning.

 3. Markera den knapp som du vill flytta och dra den till en ny plats eller klicka på knapparna flytta uppåt och flytta nedåt. När du är klar klickar du på OK.

Om du använder Acrobat för att redigera PDF-filen och lägger till flera knappar eller formulärfält på en sida kan du i Acrobat behöva ange en ny tabbordning.

Relaterade ämnen

Skapa och publicera e-böckerbroschyrerflygbladvykortaffischerinteraktiva sidlayouter och mycket mer med Adobe InDesign.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto