Användarhandbok Avbryt

InDesign / Vanliga frågor

 1. Användarhandbok för InDesign
 2. Lär känna InDesign
  1. Introduktion till InDesign
   1. Nyheter i InDesign
   2. Systemkrav
   3. Vanliga frågor
   4. Använda Creative Cloud-bibliotek
  2. Arbetsyta
   1. Allmänt om arbetsytan
   2. Anpassa din arbetsyta i InDesign
   3. Verktygslådan
   4. Ange inställningar
   5. Egenskapspanelen
   6. Toucharbetsytan
   7. Standardkortkommandon
   8. Ångra redigeringar och hantera historikpanelen
   9. Återställa och ångra dokument
  3. Generativ AI
   1. Text till bild
   2. Generativ utökning
   3. Vanliga frågor om generativ AI
 3. Skapa och layouta dokument
  1. Dokument och sidor
   1. Skapa dokument
   2. Arbeta med mallsidor
   3. Arbeta med dokumentsidor
   4. Ange sidstorlek, marginaler och utfall
   5. Arbeta med filer och mallar
   6. Konvertera PDF-filer till InDesign-filer i InDesign (Beta)
   7. Skapa bokfiler
   8. Lägga till grundläggande sidnumrering
   9. Numrera sidor, kapitel och avsnitt
   10. Konvertera QuarkXPress- och PageMaker-dokument
   11. Dela innehåll
   12. Lär dig ett grundläggande hanterat arbetsflöde
   13. Spara dokument
  2. Stödraster
   1. Stödraster
   2. Formatstödraster
  3. Hjälpmedel för layout
   1. Linjaler
   2. Justera och fördela objekt med linjaler
   3. Mäta objekt med verktyget Mått
 4. Lägg till innehåll
  1. Text
   1. Lägga till text till ramar
   2. Koppla text
   3. Sydostasiatiska skript
   4. Arabiska och hebreiska funktioner i InDesign
   5. Skapa text på en bana
   6. Punkter och numrering
   7. Tecken och specialtecken
   8. Textdisposition
   9. Textvariabler
   10. Generera QR-koder
   11. Redigera text
   12. Justera text
   13. Figursätta text runt objekt
   14. Förankrade objekt
   15. Länkat innehåll
   16. Formatera stycken
   17. Formatera tecken
  2. Typografi
   1. Använda teckensnitt i InDesign
   2. Kerning och spärra/knip
   3. Skalanpassa och skeva text
   4. Använd färgeffekter på text
  3. Formatera text
   1. Formatera text
   2. Autoformatera text
   3. Arbeta med stilpaket
   4. Tabbar och indrag
  4. Granska text
   1. Spåra och granska ändringar
   2. Lägga till redaktionella anteckningar i InDesign
   3. Importera PDF-kommentarer
  5. Stavningskontroll och språklexikon
   1. Kontrollera stavning, automatisk korrigering och dynamisk stavningskontroll
   2. Skapa, lägg till och hantera lexikon och ord
   3. Ändra lexikoninställningar
   4. Duden-lexikon
  6. Lägga till referenser
   1. Skapa en innehållsförteckning
   2. Fotnoter
   3. Skapa ett index
   4. Slutkommentarer
   5. Bildtexter
  7. Format
   1. Stycke- och teckenformat
   2. Mappa, exportera och hantera format
   3. Objektformat
   4. Anfanger och kapslade format
   5. Arbeta med format
   6. Radavstånd
  8. Tabeller
   1. Formatera tabeller
   2. Skapa tabeller
   3. Tabell- och cellformat
   4. Välja och redigera tabeller
   5. Linjer och fyllningar i tabeller
  9. Interaktivitet
   1. Hyperlänkar
   2. Dynamiska PDF-dokument
   3. Bokmärken
   4. Knappar
   5. Formulär
   6. Animering
   7. Korsreferenser
   8. Strukturera PDF-filer
   9. Sidövergångar
   10. Filmer och ljud
  10. Bilder
   1. Förstå banor och former
   2. Rita med pennverktyget
   3. Rita med ritstiftsverktyget
   4. Tillämpa linjeinställningar 
   5. Sammansatta banor och former
   6. Redigera banor
   7. Urklippsbanor
   8. Ändra utseendet på hörn
   9. Ramar och objekt
   10. Justera och fördela objekt
   11. Länkad och inbäddad grafik
   12. Integrera AEM Assets
  11. Färg och genomskinlighet
   1. Använda färg
   2. Använda färger från importerade bilder
   3. Arbeta med färgrutor
   4. Blanda tryckfärger
   5. Färgtoner
   6. Lär dig hur dekor- och processfärger används
   7. Blanda färger
   8. Övertoningar
   9. Förenkla genomskinliga bilder
   10. Lägga till genomskinlighetseffekter
 5. Söka och ersätta
  1. Söka och ersätta text
  2. Söka och ersätta teckensnitt
  3. Söka och ersätta tecken
  4. Söka och ersätta med GREP-uttryck och GREP-frågor
  5. Söka och ersätta objekt
  6. Söka och ersätta färger
  7. Sökalternativ för att söka och ersätta
 6. Dela
  1. Spara och få åtkomst till molndokument
  2. Ordna, hantera och dela molndokument
  3. Visa och hantera versioner i molndokument
  4. Vanliga frågor om InDesign-molndokument
  5. Dela och samarbeta        
  6. Dela för granskning
  7. Granska ett delat InDesign-dokument
  8. Hantera återkoppling 
 7. Publicera
  1. Montera, exportera och publicera
   1. Publicera online
   2. Publish Online-kontrollpanelen
   3. Kopiera, infoga grafik
   4. Exportera innehåll för EPUB
   5. Alternativ för Adobe PDF-filer
   6. Exportera innehåll till HTML
   7. Exportera till Adobe PDF
   8. Exportera till JPEG-format
   9. Exportera HTML
   10. Översikt över DPS och AEM Mobile
   11. Filformat som stöds
   12. Exportera och importera användarinställningar
  2. Utskrift
   1. Skriva ut häften
   2. Utskriftsmärken och utfall
   3. Skriva ut dokument
   4. Tryckfärger, separation och halvtonsraster
   5. Övertryck
   6. Skapa PostScript- och EPS-filer
   7. Förhandskontrollera filer före leverans
   8. Skriva ut miniatyrbilder och stora dokument
   9. Förbereda PDF-filer för tjänstleverantörer
   10. Förbereda färgseparationer
 8. Utöka InDesign
  1. Automatisering
   1. Datasammanfogning
   2. Plugin-program
   3. Capture-tillägget i InDesign
   4. Skript
 9. Felsökning
  1. Korrigerade problem
  2. Kända fel
  3. Krasch vid start
  4. Problem med att mappen Inställningar är skrivskyddad
  5. Felsöka filproblem
  6. Det går inte att exportera en InDesign-fil till PDF
  7. Återställning av InDesign-dokument

Grunderna

Adobe InDesign är ett professionellt sidlayoutprogram för utskrift och digital publicering som ger dig möjlighet att skapa, kvalitetskontrollera trycksaker (preflight) och publicera olika typer av innehåll för utskrift, webb och mobilappar. Programmet ger exakt kontroll över typografi, inbyggda kreativa verktyg, en intuitiv designvy och nära integrering med Adobe Photoshop, Illustrator, Acrobat och Adobe Animate.

InDesign är byggt för designer, prepress- och produktionspersonal, tidskriftstryckerier, designbyråer, reklambyråer, dagstidningar, bokförlag och katalogföretag samt för in-house-design och andra publiceringsmiljöer. Läs mer om InDesign.

Eftersom InDesign är en del av Adobe Creative Cloud har du tillgång till alla de senaste uppdateringarna och framtida utgåvor direkt när de lanseras. Med en Creative Cloud Alla program-plan har du även tillgång till Adobe Digital Publishing Suite, Single Edition* från InDesign och kan utforma och paketera ett obegränsat antal iPad-appar i Single Edition som sedan skickas till Apple App Store. Läs mer om Creative Cloud.

Mer information finns på sidan Nyheter.

InDesign är väl integrerat med Photoshop, Illustrator, Acrobat Pro, InCopy och Flash Professional. InDesign har gemensamt användargränssnitt och delar kommandon, paneler och verktyg med Photoshop, Illustrator, Flash Professional och InCopy. Det innebär att du kan använda dina kunskaper om ett program i ett annat och du kan effektivt växla mellan olika program. Eftersom du kan importera ursprungliga Photoshop- och Illustrator-filer är det enklare att utforma, förbättra och uppdatera bilder. Inbyggt stöd för PDF-filer ger dig tillförlitligt, enhetligt resultat vare sig du publicerar för tryck, webben eller mobila enheter. Integrationen mellan InDesign och Flash Professional innebär att du kan leverera exakta sidlayouter och underhålla animations-, ljud- och videofiler som ligger i dina dokument. Dessutom samverkar InDesign och InCopy i ett stabilt redaktionellt arbetsflöde i små kreativa team.

InDesign är grunden i en serie inbyggda publiceringsprodukter som inbegriper InCopy och InDesign Server. InCopy är ett professionellt skriv-och redigeringsprogram som är integrerat med InDesign för samverkande redaktionella arbetsflöden mellan designer, skribenter och redaktörer, och det ingår också i Creative Cloud Alla program. Med InDesign Server får du avancerade dispositions- och layoutfunktioner på en serverplattform med nya nivåer av automation för redaktionella arbetsflöden, reklammaterial, datadriven personaliserad publicering samt mallbaserade web-to-print-lösningar.

Ja. Om du behöver en skräddarsydd lösning som bygger på InDesign-tekniken kan systemintegratörer över hela världen tillhandahålla publiceringssystem som är kompatibla med InCopy och InDesign. Läs mer om anpassade redaktionella publiceringslösningar.

Ja. Över hela världen har såväl små designföretag som stora förlag gått över till InDesign. Med ett aktivt partnersystem, en branschledare och aktiva användare i ryggen är InDesign rätt val för snabba publiceringsmiljöer.

Alla versioner av InDesign delar ett gemensamt filformat så att du kan öppna och ändra indiska, japanska, kinesiska och koreanska layouter samt Mellanöstern-layouter i latinska och indiska versioner av InDesign, och latinska och indiska filer i japanska, kinesiska och koreanska versioner samt Mellanöstern-versioner. De latinska versionerna av InDesign har däremot inte de verktyg för typografi, layoutstödraster och ramstödraster som krävs för att redigera texter på språk från Mellanöstern och Asien som är tillgängliga i japanska, kinesiska och koreanska versioner samt Mellanöstern-versioner.

InDesign Server är en stabil, mycket flexibel och skalbar motor för layout och disposition med möjlighet att automatisera funktionerna för design, layout och typografi i InDesign. Den är baserad på samma kodbas som InDesign och kan driva många typer av automatiserade publiceringslösningar, inklusive web-to-print, variabeldata och lösningar för redaktionella arbetsflöden, samtidigt som den levererar samma utskriftskvalitet du förväntar dig från InDesign. De flesta lösningar som bygger på InDesign Server använder mallar som skapas av designer som använder datorversionen av InDesign.

Även om InDesign Server har samma kodbas som datorversionen av InDesign finns ett antal viktiga skillnader:

 • InDesign Server används för att driva större automatiserade publiceringslösningar.
 • InDesign Server är ett fjärradministrerat program utan inbyggt användargränssnitt. Man kan utforma ett användargränssnitt för den automatiserade publiceringslösning som InDesign Server driver.
 • InDesign Server kan på samma sätt som InDesign köras med hjälp av skript eller plugin-program i C++. Det kan även köras via ett SOAP-gränssnitt eller Java API:er. Dessutom kan Flex Framework och Adobe Flash Builder (köps separat) användas för att skapa omfattande Internetprogram som körs i webbläsare eller som fristående klienter med Adobe AIR-körning, med InDesign Server som den skalbara och stabila serverdelen.
 • Automatiska lösningar med InDesign Server är skalbara och kan byggas ut när behoven förändras, med stöd för att köras i flera instanser med flera processorer.
 • InDesign Server har testats grundligt för att säkerställa avbrottsfri drift.
 • InDesign Server har utformats och testats för att fungera på serverversionerna av Windows och macOS, inklusive Microsoft Windows Server 2008 R2.
 • InDesign Server ingår inte i Creative Cloud och måste köpas separat.

Du kan få hjälp med att avgöra om InDesign Server tillhandahåller rätt teknik för dig genom att ringa Adobes försäljningskontor på 888-649-2990 eller hämta en testversion genom att klicka på länken Prova på produktsidorna för InDesign.

Tekniska frågor

Mer information finns i systemkraven.

Ja. Utvecklare kan helt utöka och automatisera InDesign med vanlig programmeringsteknik som ActionScript, C++, JavaScript, AppleScript, UXPScript och VBScript. Utvecklare kan också sälja och distribuera sina utbyggnadsmoduler till hela Creative Clouds installationsbas via Adobe Exchange, som är integrerat med InDesign.

InDesign software development kit (SDK) innehåller dokumentation, verktyg och exempelkod för att skräddarsy och bygga InDesign-plugin-program. Det finns mer information i InDesign Developer Center. Läs mer om att automatisera arbetsmoment i InDesign med skript.

Det mörkare användargränssnittet i InDesign är inställt för att matcha övriga Adobe-produkter som Photoshop, Illustrator och Adobe Premiere Pro. Du kan enkelt ändra intensiteten i dialogrutan Inställningar: Välj Redigera > Inställningar > Användargränssnitt (Windows) eller InDesign > Inställningar > Gränssnitt (macOS).

Kostnadsfria testversioner

Med ett kostnadsfritt Creative Cloud-medlemskap kan du hämta en testversion av InDesign och andra program i Creative Cloud. När du uppgraderar till en Alla program-plan kan du hämta den fullständiga versionen av alla Creative Cloud-program.

Om du uppmanades att ange din betalningsinformation när du hämtade InDesign konverteras testversionen automatiskt till en betald plan när testversionsperioden är slut. Om inte kan du köpa en plan direkt från Creative Cloud-webbplatsen.

Inköpsalternativ

Du kan köpa planen InDesign Fristående program eller Creative Cloud Alla program. Läs mer om inköpsalternativ på sidan Creative Cloud-planer.

Lära sig InDesign

Läs igenom InDesign – lär dig mer och support. Där finns allt du behöver för att komma igång, som videor och självstudiekurser samt omfattande produktsupport från Adobe och vår community.

En webbversion av InDesign-handboken finns på sidan Användarhandbok.

Du kan följa InDesign på InstagramFacebook, YouTube och Twitter och hitta informativa självstudiekurser på sidan InDesign-självstudiekurser.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online