Formulär, arbetsflöde

Du kan utforma formulär i InDesign och exportera dem direkt till en PDF. InDesign stöder nu formulärfält och ytterligare formuläråtgärder. I biblioteket Knappar och formulär (Fönster > Interaktiv > Knappar och formulär) finns formulärobjekt för att utforma interaktiva formulär.

Med InDesign kan du skapa enkla formulär utan att du behöver snygga till PDF-dokumentet i Acrobat efter publiceringen. Du kan lägga till enkla formulärelement på dokumentsidorna. Vanliga fälttyper stöds, till exempel textfält, alternativknappar, kryssrutor och signaturer. Du kan också lägga till åtgärder om du vill skicka formuläret via e-post eller skriva ut det.

Förutom den grundläggande designen kan du också utforma formuläret med hjälp av de kreativa funktionerna i InDesign.

 • Lägg till heldragna linjer och fyllningar i PDF-formulärfälten.
 • Lägg till egna på-, av- och hovringstillstånd för knappar, kryssrutor och alternativknappar.
 • Ange teckensnittsstorlek för textinmatningsfält.

Om du exempelvis vill samla in kreditkortsuppgifter, skulle du kunna använda kreditkortsikoner som alternativknappar med en annan bild för det markerade tillståndet.

För avancerade arbetsflöden i formulär kan du exportera det enkla formuläret och sedan fortsätta redigera det i Adobe Acrobat.

Lägga till ett formulärfält

Använd panelen Knappar och formulär när du lägger till formulärfält i layouten. Interaktiva formulärfält läggs till på samma sätt som knappar. Du behöver inte lära dig någon ny metod. Du kan skapa ett formulär som fungerar med Adobe Reader eller Adobe Acrobat. Med InDesign kan du skapa coola formulär som du normalt inte kan göra i Acrobat.

Panelen Knappar och formulär
Panelen Knappar och formulär

 1. Montera en ram där du tänker montera formulärfältet.

 2. Öppna panelen Knappar och formulär (Fönster Interaktivt Knappar och formulär)

 3. Markera ramen och välj en formulärelementtyp i listan Typ. Du kan också högerklicka på en ram och välja Interaktiv > Konvertera till [...].

 4. Ange ett namn på formulärfältet. Om du vill skapa en alternativknappsgrupp måste de enskilda knapparna ha samma namn.

 5. Välj en händelse och lägg till åtgärder för den. Åtgärder som Rensa formulär, Skriv ut formulär och Lämna in formulär har lagts till. I åtgärden Lämna in formulär anger du URL:en mailto:xyz@example.com.

 6. För alternativknappar, kryssrutor och knappar anger du utseendeattribut för de olika tillstånden. I InDesign finns standardgrafik för olika tillstånd, men du kan lägga till egen grafik.

 7. För listrutor, kombinationsrutor och textfält väljer du teckensnittsfamilj, teckensnittstyp och teckenstorlek.

 8. Ange PDF-alternativ:

  • Beskrivning – Det angivna värdet visas som verktygstips och används för att skapa tillgängliga formulär
  • Knappvärde – Detta motsvarar exportvärdet i Acrobat och kan även användas för att identifiera en alternativknapp i en grupp i ett tillgängligt formulär. 

Ange tabbordning

För att formulären ska vara tillgängliga och användarvänliga är det viktigt att du anger en tabbordning. Användarna kan navigera genom formulärfälten utan pekdon. När Tabb trycks ned växlas fokus till nästa fält i ordningen.

Det finns två sätt att ange en tabbordning i ett taggat PDF-dokument:

 • Använd panelen Artiklar (Fönster > Artikel) när du anger en anpassad tabbordning
 • Välj Objekt > Interaktivt > Ange tabbordning.

Använd Artiklar för att ange tabbordningen

Ange tabbordning med panelen Artiklar
Ange tabbordning med panelen Artiklar

 1. Öppna panelen Artiklar (Fönster > Artiklar).

 2. Dra formulärfälten till panelen Artiklar.

 3. I panelen Artiklar drar du fälten till önskad ordning.

Obs!

Om du vill att skärmläsare ska kunna använda den angivna ordningen aktiverar du Använd för läsordning i PDF med märkord på panelmenyn Artiklar. Glöm inte att aktivera alternativet Skapa PDF med märkord när du exporterar PDF-filen.

Använd Struktur för att ange tabbordningen

 1. Välj Objekt Interaktivt Ange tabbordning.

 2. Klicka på Flytta uppåt eller Flytta nedåt för att ordna objekten i den önskade tabbordningen.

Aktivera Använd struktur för tabbordning i dialogrutan PDF-export när du exporterar till en interaktiv PDF.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy