Användarhandbok Avbryt

Formulär

 1. Användarhandbok för InDesign
 2. Lär känna InDesign
  1. Introduktion till InDesign
   1. Nyheter i InDesign
   2. Systemkrav
   3. Vanliga frågor
   4. Använda Creative Cloud-bibliotek
  2. Arbetsyta
   1. Allmänt om arbetsytan
   2. Verktygslådan
   3. Ange inställningar
   4. Toucharbetsytan
   5. Standardkortkommandon
   6. Återställa och ångra dokument
 3. Skapa och layouta dokument
  1. Dokument och sidor
   1. Skapa dokument
   2. Arbeta med mallsidor
   3. Arbeta med dokumentsidor
   4. Ange sidstorlek, marginaler och utfall
   5. Arbeta med filer och mallar
   6. Skapa bokfiler
   7. Lägga till grundläggande sidnumrering
   8. Numrera sidor, kapitel och avsnitt
   9. Konvertera QuarkXPress- och PageMaker-dokument
   10. Dela innehåll
   11. Lär dig ett grundläggande hanterat arbetsflöde
   12. Spara dokument
  2. Stödraster
   1. Stödraster
   2. Formatstödraster
  3. Hjälpmedel för layout
   1. Linjaler
 4. Lägg till innehåll
  1. Text
   1. Lägga till text till ramar
   2. Koppla text
   3. Arabiska och hebreiska funktioner i InDesign
   4. Skapa text på en bana
   5. Punkter och numrering
   6. Tecken och specialtecken
   7. Textdisposition
   8. Textvariabler
   9. Generera QR-koder
   10. Redigera text
   11. Justera text
   12. Figursätta text runt objekt
   13. Förankrade objekt
   14. Länkat innehåll
   15. Formatera stycken
   16. Formatera tecken
   17. Sök/ersätt
   18. Stavningskontroll och språklexikon
  2. Typografi
   1. Använda teckensnitt i InDesign
   2. Kerning och spärra/knip
  3. Formatera text
   1. Formatera text
   2. Arbeta med stilpaket
   3. Tabbar och indrag
  4. Granska text
   1. Spåra och granska ändringar
   2. Lägga till redaktionella anteckningar i InDesign
   3. Importera PDF-kommentarer
  5. Lägga till referenser
   1. Skapa en innehållsförteckning
   2. Fotnoter
   3. Skapa ett index
   4. Slutkommentarer
   5. Bildtexter
  6. Format
   1. Stycke- och teckenformat
   2. Mappa, exportera och hantera format
   3. Objektformat
   4. Anfanger och kapslade format
   5. Arbeta med format
   6. Radavstånd
  7. Tabeller
   1. Formatera tabeller
   2. Skapa tabeller
   3. Tabell- och cellformat
   4. Markera och redigera tabeller
   5. Linjer och fyllningar i tabeller
  8. Interaktivitet
   1. Hyperlänkar
   2. Dynamiska PDF-dokument
   3. Bokmärken
   4. Knappar
   5. Formulär
   6. Animering
   7. Korsreferenser
   8. Strukturera PDF-filer
   9. Sidövergångar
   10. Filmer och ljud
  9. Bilder
   1. Förstå banor och former
   2. Rita med pennverktyget
   3. Rita med ritstiftsverktyget
   4. Tillämpa linjeinställningar 
   5. Sammansatta banor och former
   6. Redigera banor
   7. Urklippsbanor
   8. Ändra utseendet på hörn
   9. Justera och fördela objekt
   10. Länkad och inbäddad grafik
   11. Integrera AEM Assets
  10. Färg och genomskinlighet
   1. Använda färg
   2. Använda färger från importerade bilder
   3. Arbeta med färgrutor
   4. Blanda tryckfärger
   5. Färgtoner
   6. Förstå dekor- och processfärger
   7. Blanda färger
   8. Övertoningar
   9. Förenkla genomskinliga bilder
   10. Lägga till genomskinlighetseffekter
 5. Dela
  1. Arbeta med InDesign-molndokument
  2. InDesign-molndokument | Vanliga frågor
  3. Dela och samarbeta        
  4. Dela för granskning
  5. Granska ett delat InDesign-dokument
  6. Hantera feedback 
 6. Publicera
  1. Montera, exportera och publicera
   1. Publish Online
   2. Kopiera, infoga grafik
   3. Exportera innehåll för EPUB
   4. Alternativ för Adobe PDF-filer
   5. Exportera innehåll till HTML
   6. Exportera till Adobe PDF
   7. Exportera till JPEG-format
   8. Exportera HTML
   9. Översikt över DPS och AEM Mobile
   10. Filformat som stöds
  2. Utskrift
   1. Skriva ut häften
   2. Utskriftsmärken och utfall
   3. Skriva ut dokument
   4. Tryckfärger, separation och halvtonsraster
   5. Övertryck
   6. Skapa PostScript- och EPS-filer
   7. Förhandskontrollera filer före leverans
   8. Skriva ut miniatyrbilder och stora dokument
   9. Förbereda PDF-filer för tjänstleverantörer
   10. Förbereda färgseparationer
 7. Utöka InDesign
  1. Automatisering
   1. Datasammanfogning
   2. Plugin-program
   3. Capture-tillägget i InDesign
   4. Skript
 8. Felsökning
  1. Korrigerade problem
  2. Krasch vid start
  3. Problem med att mappen Inställningar är skrivskyddad
  4. Felsöka filproblem
  5. Det går inte att exportera till PDF
  6. Återställning av InDesign-dokument

Formulär, arbetsflöde

Du kan utforma formulär i InDesign och exportera dem direkt till en PDF. InDesign stöder nu formulärfält och andra formuläråtgärder. I biblioteket Knappar och formulär (Fönster > Interaktiv > Knappar och formulär) finns formulärobjekt för att utforma interaktiva formulär.

Med InDesign kan du skapa enkla formulär utan att du behöver snygga till PDF-dokumentet i Acrobat efter publiceringen. Du kan lägga till enkla formulärelement på dokumentsidorna. Vanliga fälttyper stöds, till exempel textfält, alternativknappar, kryssrutor och signaturer. Du kan också lägga till åtgärder om du vill skicka formuläret via e-post eller skriva ut det.

Förutom den grundläggande designen kan du också utforma formuläret med hjälp av de kreativa funktionerna i InDesign:

 • Lägg till heldragna linjer och fyllningar i PDF-formulärfälten.
 • Lägg till egna på-, av- och hovringstillstånd för knappar, kryssrutor och alternativknappar.
 • Ange teckensnittsstorlek för textinmatningsfält.

Om du exempelvis vill samla in kreditkortsuppgifter, skulle du kunna använda kreditkortsikoner som alternativknappar med en annan bild för det markerade tillståndet.

För avancerade arbetsflöden i formulär kan du exportera det enkla formuläret och sedan fortsätta redigera det i Adobe Acrobat.

Lägga till ett formulärfält

Använd panelen Knappar och formulär när du lägger till formulärfält i layouten. Interaktiva formulärfält läggs till på samma sätt som knappar. Du behöver inte lära dig någon ny metod. Du kan skapa ett formulär som fungerar med Adobe Reader eller Adobe Acrobat. Med InDesign kan du skapa coola formulär som du normalt inte kan göra i Acrobat.

Panelen Knappar och formulär
Panelen Knappar och formulär

 1. Montera en ram där du tänker montera formulärfältet.

 2. Öppna panelen Knappar och formulär (Fönster Interaktivt Knappar och formulär)

 3. Markera ramen och välj en formulärelementtyp i listan Typ. Du kan också högerklicka på en ram och välja Interaktivt > Konvertera till [...].

 4. Ange ett namn på formulärfältet. Om du vill skapa en alternativknappsgrupp måste de enskilda knapparna ha samma namn.

 5. Välj en händelse och lägg till åtgärder för den. Åtgärder som Rensa formulär, Skriv ut formulär och Lämna in formulär har lagts till. I åtgärden Lämna in formulär anger du URL:en mailto:xyz@example.com.

 6. För alternativknappar, kryssrutor och knappar anger du utseendeattribut för de olika tillstånden. I InDesign finns standardgrafik för olika tillstånd, men du kan lägga till egen grafik.

 7. För listrutor, kombinationsrutor och textfält väljer du teckensnittsfamilj, teckensnittstyp och teckenstorlek.

 8. Ange PDF-alternativ:

  • Beskrivning – Det angivna värdet visas som verktygstips och används för att skapa tillgängliga formulär
  • Knappvärde – Detta motsvarar exportvärdet i Acrobat och kan även användas för att identifiera en alternativknapp i en grupp i ett tillgängligt formulär. 

Ange tabbordning

För att formulären ska vara tillgängliga och användarvänliga är det viktigt att du anger en tabbordning. Användarna kan navigera genom formulärfälten utan pekdon. När Tabb trycks ned växlas fokus till nästa fält i ordningen.

Det finns två sätt att ange en tabbordning i ett taggat PDF-dokument:

 • Använd panelen Artiklar (Fönster > Artikel) när du anger en anpassad tabbordning
 • Välj Objekt > Interaktivt > Ange tabbordning.

Använd Artiklar för att ange tabbordningen

Ange tabbordning med panelen Artiklar
Ange tabbordning med panelen Artiklar

 1. Öppna panelen Artiklar (Fönster > Artiklar).

 2. Dra formulärfälten till panelen Artiklar.

 3. I panelen Artiklar drar du fälten till önskad ordning.

Obs!

Om du vill att skärmläsare ska kunna använda den angivna ordningen aktiverar du Använd för läsordning i PDF med märkord på panelmenyn Artiklar. Glöm inte att aktivera alternativet Skapa PDF med märkord när du exporterar PDF-filen.


Använd Struktur för att ange tabbordningen

 1. Välj Objekt Interaktivt Ange tabbordning.

 2. Klicka på Flytta uppåt eller Flytta nedåt för att ordna objekten i den önskade tabbordningen.

Aktivera Använd struktur för tabbordning i dialogrutan PDF-export när du exporterar till en interaktiv PDF.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto