Användarhandbok Avbryt

Layoutjustering

 1. Användarhandbok för InDesign
 2. Lär känna InDesign
  1. Introduktion till InDesign
   1. Nyheter i InDesign
   2. Systemkrav
   3. Vanliga frågor
   4. Använda Creative Cloud-bibliotek
  2. Arbetsyta
   1. Allmänt om arbetsytan
   2. Anpassa din arbetsyta i InDesign
   3. Verktygslådan
   4. Ange inställningar
   5. Egenskapspanelen
   6. Toucharbetsytan
   7. Standardkortkommandon
   8. Återställa och ångra dokument
  3. Generativ AI (endast tillgängligt i USA)
   1. Text till bild (beta)
   2. Vanliga frågor om generativ AI
 3. Skapa och layouta dokument
  1. Dokument och sidor
   1. Skapa dokument
   2. Arbeta med mallsidor
   3. Arbeta med dokumentsidor
   4. Ange sidstorlek, marginaler och utfall
   5. Arbeta med filer och mallar
   6. Skapa bokfiler
   7. Lägga till grundläggande sidnumrering
   8. Numrera sidor, kapitel och avsnitt
   9. Konvertera QuarkXPress- och PageMaker-dokument
   10. Dela innehåll
   11. Lär dig ett grundläggande hanterat arbetsflöde
   12. Spara dokument
  2. Stödraster
   1. Stödraster
   2. Formatstödraster
  3. Hjälpmedel för layout
   1. Linjaler
   2. Justera och fördela objekt med linjaler
   3. Mäta objekt med verktyget Mått
 4. Lägg till innehåll
  1. Text
   1. Lägga till text till ramar
   2. Koppla text
   3. Sydostasiatiska skript
   4. Arabiska och hebreiska funktioner i InDesign
   5. Skapa text på en bana
   6. Punkter och numrering
   7. Tecken och specialtecken
   8. Textdisposition
   9. Textvariabler
   10. Generera QR-koder
   11. Redigera text
   12. Justera text
   13. Figursätta text runt objekt
   14. Förankrade objekt
   15. Länkat innehåll
   16. Formatera stycken
   17. Formatera tecken
  2. Typografi
   1. Använda teckensnitt i InDesign
   2. Kerning och spärra/knip
  3. Formatera text
   1. Formatera text
   2. Autoformatera text
   3. Arbeta med stilpaket
   4. Tabbar och indrag
  4. Granska text
   1. Spåra och granska ändringar
   2. Lägga till redaktionella anteckningar i InDesign
   3. Importera PDF-kommentarer
  5. Stavningskontroll och språklexikon
   1. Kontrollera stavning, automatisk korrigering och dynamisk stavningskontroll
   2. Skapa, lägg till och hantera lexikon och ord
   3. Ändra lexikoninställningar
   4. Duden-lexikon
  6. Lägga till referenser
   1. Skapa en innehållsförteckning
   2. Fotnoter
   3. Skapa ett index
   4. Slutkommentarer
   5. Bildtexter
  7. Format
   1. Stycke- och teckenformat
   2. Mappa, exportera och hantera format
   3. Objektformat
   4. Anfanger och kapslade format
   5. Arbeta med format
   6. Radavstånd
  8. Tabeller
   1. Formatera tabeller
   2. Skapa tabeller
   3. Tabell- och cellformat
   4. Markera och redigera tabeller
   5. Linjer och fyllningar i tabeller
  9. Interaktivitet
   1. Hyperlänkar
   2. Dynamiska PDF-dokument
   3. Bokmärken
   4. Knappar
   5. Formulär
   6. Animering
   7. Korsreferenser
   8. Strukturera PDF-filer
   9. Sidövergångar
   10. Filmer och ljud
  10. Bilder
   1. Förstå banor och former
   2. Rita med pennverktyget
   3. Rita med ritstiftsverktyget
   4. Tillämpa linjeinställningar 
   5. Sammansatta banor och former
   6. Redigera banor
   7. Urklippsbanor
   8. Ändra utseendet på hörn
   9. Ramar och objekt
   10. Justera och fördela objekt
   11. Länkad och inbäddad grafik
   12. Integrera AEM Assets
  11. Färg och genomskinlighet
   1. Använda färg
   2. Använda färger från importerade bilder
   3. Arbeta med färgrutor
   4. Blanda tryckfärger
   5. Färgtoner
   6. Lär dig hur dekor- och processfärger används
   7. Blanda färger
   8. Övertoningar
   9. Förenkla genomskinliga bilder
   10. Lägga till genomskinlighetseffekter
 5. Söka och ersätta
  1. Söka och ersätta text
  2. Söka och ersätta teckensnitt
  3. Söka och ersätta tecken
  4. Söka och ersätta med GREP-uttryck och GREP-frågor
  5. Söka och ersätta objekt
  6. Söka och ersätta färger
  7. Sökalternativ för att söka och ersätta
 6. Dela
  1. Arbeta med InDesign-molndokument (Beta)
  2. Vanliga frågor om InDesign-molndokument (Beta)
  3. Dela och samarbeta        
  4. Dela för granskning
  5. Granska ett delat InDesign-dokument
  6. Hantera feedback 
 7. Publicera
  1. Montera, exportera och publicera
   1. Publicera online
   2. Publish Online-kontrollpanelen
   3. Kopiera, infoga grafik
   4. Exportera innehåll för EPUB
   5. Alternativ för Adobe PDF-filer
   6. Exportera innehåll till HTML
   7. Exportera till Adobe PDF
   8. Exportera till JPEG-format
   9. Exportera HTML
   10. Översikt över DPS och AEM Mobile
   11. Filformat som stöds
   12. Exportera och importera användarinställningar
  2. Utskrift
   1. Skriva ut häften
   2. Utskriftsmärken och utfall
   3. Skriva ut dokument
   4. Tryckfärger, separation och halvtonsraster
   5. Övertryck
   6. Skapa PostScript- och EPS-filer
   7. Förhandskontrollera filer före leverans
   8. Skriva ut miniatyrbilder och stora dokument
   9. Förbereda PDF-filer för tjänstleverantörer
   10. Förbereda färgseparationer
 8. Utöka InDesign
  1. Automatisering
   1. Datasammanfogning
   2. Plugin-program
   3. Capture-tillägget i InDesign
   4. Skript
 9. Felsökning
  1. Korrigerade problem
  2. Krasch vid start
  3. Problem med att mappen Inställningar är skrivskyddad
  4. Felsöka filproblem
  5. Det går inte att exportera till PDF
  6. Återställning av InDesign-dokument

Ändra storlek på design snabbt med adaptiva layoutförslag.

Om du använder Dokumentinställningar eller Marginaler och spalter för att ändra den befintliga layouten, till exempel för att ändra sidstorlek eller sidmarginal, kan det ta lång tid och mycket möda att ordna om objekt så att de passar till den nya layouten. Med funktionen Justeringslayout kan du göra mycket av det arbetet automatiskt genom att justera sidelementen i dokumentlayouten när dokumentets sidstorlek, sidmarginal eller utfall ändras.

Justera en dokumentlayout

Så här justerar du layouten för ett dokument:

 1. Gör något av följande:

  • Gå till Arkiv > Justera layout.
  • Gå till Arkiv > Dokumentinställningar och klicka på Justera layout.
 2. Ange följande alternativ i dialogrutan Justera layout:

  Sidstorlek

  Markera en sidstorlek på menyn eller ange värden för bredd och höjd. Du kan även välja orientering för dokumentet.

  Marginaler

  Välj Autojustera marginaler efter ändrad sidstorlek om du vill anpassa marginalerna dynamiskt med de ändringar du gjort för sidstorlek, eller ange värdena för marginalerna manuellt.

  Utfall

  Ange värdena för utfallsområdet i dokumentet.

  Justera teckenstorlek

  Välj det här alternativet om du vill ändra teckensnittsstorleken i dokumentet baserat på ändringarna av sidstorlek och marginaler. Du kan också definiera gränser för teckensnittsstorlek för automatisk justering genom att välja Ange gränser för teckenstorlek och ange värden för minsta och största teckensnittsstorlek.

  Justera låst innehåll

  Välj det här alternativet för att justera det låsta innehållet i layouten.

  Justera layout

 3. Klicka på OK.

Justera en sid- eller uppslagslayout

Så här justerar du layouten för en sida eller ett uppslag i ett dokument:

 1. Gå till Layout > Marginaler och spalter.

  Dialogrutan Marginaler och spalter visas.

 2. Välj Justera layout i dialogrutan Marginaler och spalter. Som standard är den här kryssrutan inte markerad.

  Dialogrutan Marginaler och spalter

 3. Välj Justera teckenstorlek om du vill ändra teckensnittsstorleken i dokumentet baserat på ändringarna av marginaler. Du kan också definiera gränser för teckensnittsstorlek för automatisk justering genom att välja Ange gränser för teckenstorlek och ange värden för minsta och största teckensnittsstorlek.

  Justera layout
  Justera layout – alternativ

 4. Välj Justera låst innehåll om du vill justera det låsta innehållet i layouten.

 5. Klicka på OK.

Ytterligare information

När du använder funktionen Justera layout omkonfigureras objekt som text och grafik efter ändringar i utfall eller marginal i dokumentet enligt följande:

 • Om sidstorleken ändras flyttas hjälplinjerna så att det proportionella avståndet till sidans kanter, marginaler och spaltlinjer bibehålls.
 • Den relativa placeringen av objekt som är förankrade i texten bibehålls.
 • Objekt flyttas så att de behåller sin relativa placering om sidstorleken eller marginalerna ändras.
 • Justeringen av objekt efter utfall, sidkant, sidmarginal, kolumner, spaltmellanrum, stödlinjer och stödraster bibehålls.
 • Relativ justering och mellanslag mellan objekt i dokumentet bibehålls.
 • Du kan bestämma om du vill skala text eller inte. Typsnittsstorlek och radavstånd ändras i förhållande till ändringen i dokumentstorlek. Typsnittsstorleken går upp en decimalpunkt efter att den skalats. Styckeformatet ändras inte och alla ändringar av texten görs som åsidosättningar.
 • Proportionerna mellan icke-rektangulära och roterade objekt bibehålls.
 • Bilderna anpassas proportionellt och bibehåller proportionerna så att innehåll som visas i ramen förblir nästan konsekvent.
 • Alla objekt inom en grupp, vare sig de är rektangulära eller icke-rektangulära, justeras med bibehållna proportioner så att på formen på gruppen behålls.
 • Objekt på monteringsbordet ändrar inte storlek. De överlappar dock inte på sidan.
 • Inga dolda objekt eller objekt i dolda lager storleksändras.

Liknande innehåll

Skapa och publicera e-böckerbroschyrerflygbladvykortaffischerinteraktiva sidlayouter och mycket mer med Adobe InDesign.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?