Ändra storlek på design snabbt med adaptiva layoutförslag.

Om du använder Dokumentinställningar eller Marginaler och spalter för att ändra den befintliga layouten, till exempel för att ändra sidstorlek eller sidmarginal, kan det ta lång tid och mycket möda att ordna om objekt så att de passar till den nya layouten. Med funktionen Justeringslayout kan du göra mycket av det arbetet automatiskt genom att justera sidelementen i dokumentlayouten när dokumentets sidstorlek, sidmarginal eller utfall ändras.

adjust_layout_382_306

Justera en dokumentlayout

Så här justerar du layouten för ett dokument:

 1. Gör något av följande:

  • Gå till Arkiv > Justera layout.
  • Gå till Arkiv > Dokumentinställningar och klicka på Justera layout.
 2. Ange följande alternativ i dialogrutan Justera layout:

  Sidstorlek

  Markera en sidstorlek på menyn eller ange värden för bredd och höjd. Du kan även välja orientering för dokumentet.

  Marginaler

  Välj Autojustera marginaler efter ändrad sidstorlek om du vill anpassa marginalerna dynamiskt med de ändringar du gjort för sidstorlek, eller ange värdena för marginalerna manuellt.

  Utfall

  Ange värdena för utfallsområdet i dokumentet.

  Justera teckenstorlek

  Välj det här alternativet om du vill ändra teckensnittsstorleken i dokumentet baserat på ändringarna av sidstorlek och marginaler. Du kan också definiera gränser för teckensnittsstorlek för automatisk justering genom att välja Ange gränser för teckenstorlek och ange värden för minsta och största teckensnittsstorlek.

  Justera låst innehåll

  Välj det här alternativet för att justera det låsta innehållet i layouten.

  Justera layout
  Justera layout
 3. Klicka på OK.

Justera en sid- eller uppslagslayout

Så här justerar du layouten för en sida eller ett uppslag i ett dokument:

 1. Gå till Layout > Marginaler och spalter.

 2. I dialogrutan Marginaler och spalter väljer du Justera layout.

 3. Välj Justera teckenstorlek om du vill ändra teckensnittsstorleken i dokumentet baserat på ändringarna av marginaler. Du kan också definiera gränser för teckensnittsstorlek för automatisk justering genom att välja Ange gränser för teckenstorlek och ange värden för minsta och största teckensnittsstorlek.

 4. Välj Justera låst innehåll om du vill justera det låsta innehållet i layouten.

  Justera layout
  Justera layout
 5. Klicka på OK.

Ytterligare information

När du använder funktionen Justera layout omkonfigureras objekt som text och grafik efter ändringar i utfall eller marginal i dokumentet enligt följande:

 • Om sidstorleken ändras flyttas hjälplinjerna så att det proportionella avståndet till sidans kanter, marginaler och spaltlinjer bibehålls.
 • Den relativa placeringen av objekt som är förankrade i texten bibehålls.
 • Objekt flyttas så att de behåller sin relativa placering om sidstorleken eller marginalerna ändras.
 • Justeringen av objekt efter utfall, sidkant, sidmarginal, kolumner, spaltmellanrum, stödlinjer och stödraster bibehålls.
 • Relativ justering och mellanslag mellan objekt i dokumentet bibehålls.
 • Du kan bestämma om du vill skala text eller inte. Typsnittsstorlek och radavstånd ändras i förhållande till ändringen i dokumentstorlek. Typsnittsstorleken går upp en decimalpunkt efter att den skalats. Styckeformatet ändras inte och alla ändringar av texten görs som åsidosättningar.
 • Proportionerna mellan icke-rektangulära och roterade objekt bibehålls.
 • Bilderna anpassas proportionellt och bibehåller proportionerna så att innehåll som visas i ramen förblir nästan konsekvent.
 • Alla objekt inom en grupp, vare sig de är rektangulära eller icke-rektangulära, justeras med bibehållna proportioner så att på formen på gruppen behålls.
 • Objekt på monteringsbordet ändrar inte storlek. De överlappar dock inte på sidan.
 • Inga dolda objekt eller objekt i dolda lager storleksändras.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy