Användarhandbok Avbryt

Importera PDF-kommentarer

 1. Användarhandbok för InDesign
 2. Lär känna InDesign
  1. Introduktion till InDesign
   1. Nyheter i InDesign
   2. Systemkrav
   3. Vanliga frågor
   4. Använda Creative Cloud-bibliotek
  2. Arbetsyta
   1. Allmänt om arbetsytan
   2. Anpassa din arbetsyta i InDesign
   3. Verktygslådan
   4. Ange inställningar
   5. Toucharbetsytan
   6. Standardkortkommandon
   7. Återställa och ångra dokument
 3. Skapa och layouta dokument
  1. Dokument och sidor
   1. Skapa dokument
   2. Arbeta med mallsidor
   3. Arbeta med dokumentsidor
   4. Ange sidstorlek, marginaler och utfall
   5. Arbeta med filer och mallar
   6. Skapa bokfiler
   7. Lägga till grundläggande sidnumrering
   8. Numrera sidor, kapitel och avsnitt
   9. Konvertera QuarkXPress- och PageMaker-dokument
   10. Dela innehåll
   11. Lär dig ett grundläggande hanterat arbetsflöde
   12. Spara dokument
  2. Stödraster
   1. Stödraster
   2. Formatstödraster
  3. Hjälpmedel för layout
   1. Linjaler
   2. Justera och fördela objekt med linjaler
   3. Mäta objekt med verktyget Mått
 4. Lägg till innehåll
  1. Text
   1. Lägga till text till ramar
   2. Koppla text
   3. Arabiska och hebreiska funktioner i InDesign
   4. Skapa text på en bana
   5. Punkter och numrering
   6. Tecken och specialtecken
   7. Textdisposition
   8. Textvariabler
   9. Generera QR-koder
   10. Redigera text
   11. Justera text
   12. Figursätta text runt objekt
   13. Förankrade objekt
   14. Länkat innehåll
   15. Formatera stycken
   16. Formatera tecken
  2. Typografi
   1. Använda teckensnitt i InDesign
   2. Kerning och spärra/knip
  3. Formatera text
   1. Formatera text
   2. Arbeta med stilpaket
   3. Tabbar och indrag
  4. Granska text
   1. Spåra och granska ändringar
   2. Lägga till redaktionella anteckningar i InDesign
   3. Importera PDF-kommentarer
  5. Stavningskontroll och språklexikon
   1. Kontrollera stavning, automatisk korrigering och dynamisk stavningskontroll
   2. Skapa, lägg till och hantera lexikon och ord
   3. Ändra lexikoninställningar
   4. Duden-lexikon
  6. Lägga till referenser
   1. Skapa en innehållsförteckning
   2. Fotnoter
   3. Skapa ett index
   4. Slutkommentarer
   5. Bildtexter
  7. Format
   1. Stycke- och teckenformat
   2. Mappa, exportera och hantera format
   3. Objektformat
   4. Anfanger och kapslade format
   5. Arbeta med format
   6. Radavstånd
  8. Tabeller
   1. Formatera tabeller
   2. Skapa tabeller
   3. Tabell- och cellformat
   4. Markera och redigera tabeller
   5. Linjer och fyllningar i tabeller
  9. Interaktivitet
   1. Hyperlänkar
   2. Dynamiska PDF-dokument
   3. Bokmärken
   4. Knappar
   5. Formulär
   6. Animering
   7. Korsreferenser
   8. Strukturera PDF-filer
   9. Sidövergångar
   10. Filmer och ljud
  10. Bilder
   1. Förstå banor och former
   2. Rita med pennverktyget
   3. Rita med ritstiftsverktyget
   4. Tillämpa linjeinställningar 
   5. Sammansatta banor och former
   6. Redigera banor
   7. Urklippsbanor
   8. Ändra utseendet på hörn
   9. Ramar och objekt
   10. Justera och fördela objekt
   11. Länkad och inbäddad grafik
   12. Integrera AEM Assets
  11. Färg och genomskinlighet
   1. Använda färg
   2. Använda färger från importerade bilder
   3. Arbeta med färgrutor
   4. Blanda tryckfärger
   5. Färgtoner
   6. Lär dig hur dekor- och processfärger används
   7. Blanda färger
   8. Övertoningar
   9. Förenkla genomskinliga bilder
   10. Lägga till genomskinlighetseffekter
 5. Söka och ersätta
  1. Söka och ersätta text
  2. Söka och ersätta teckensnitt
  3. Söka och ersätta tecken
  4. Söka och ersätta med GREP-uttryck och GREP-frågor
  5. Söka och ersätta objekt
  6. Söka och ersätta färger
  7. Sökalternativ för att söka och ersätta
 6. Dela
  1. Arbeta med InDesign-molndokument
  2. InDesign-molndokument | Vanliga frågor
  3. Dela och samarbeta        
  4. Dela för granskning
  5. Granska ett delat InDesign-dokument
  6. Hantera feedback 
 7. Publicera
  1. Montera, exportera och publicera
   1. Publicera online
   2. Publish Online-kontrollpanelen
   3. Kopiera, infoga grafik
   4. Exportera innehåll för EPUB
   5. Alternativ för Adobe PDF-filer
   6. Exportera innehåll till HTML
   7. Exportera till Adobe PDF
   8. Exportera till JPEG-format
   9. Exportera HTML
   10. Översikt över DPS och AEM Mobile
   11. Filformat som stöds
  2. Utskrift
   1. Skriva ut häften
   2. Utskriftsmärken och utfall
   3. Skriva ut dokument
   4. Tryckfärger, separation och halvtonsraster
   5. Övertryck
   6. Skapa PostScript- och EPS-filer
   7. Förhandskontrollera filer före leverans
   8. Skriva ut miniatyrbilder och stora dokument
   9. Förbereda PDF-filer för tjänstleverantörer
   10. Förbereda färgseparationer
 8. Utöka InDesign
  1. Automatisering
   1. Datasammanfogning
   2. Plugin-program
   3. Capture-tillägget i InDesign
   4. Skript
 9. Felsökning
  1. Korrigerade problem
  2. Krasch vid start
  3. Problem med att mappen Inställningar är skrivskyddad
  4. Felsöka filproblem
  5. Det går inte att exportera till PDF
  6. Återställning av InDesign-dokument

Samarbeta enkelt med andra. Importera kommentarer från PDF-filer som skapats i InDesign CC.

Om du har skapat PDF-filer från ditt InDesign-dokument och delat dem för granskning, kan du importera kommentarer från de granskade PDF-filerna direkt till ditt dokument och enkelt hantera dem där. Du kan acceptera kommentarer och markera dem som lösta eller olösta. Om du markerar en kommentar markeras också avsnittet i dokumentet som kommentaren gäller.

Obs!

För att få korrekt mappning av kommentarer måste du se till att InDesign-dokumentet inte har redigerats efter att en PDF-fil för granskning har skapats.

Importera kommentarer

 1. Öppna InDesign-dokumentet som du vill importera PDF-kommentarerna i.

 2. Gör något av följande:

  • Välj Arkiv > Importera PDF-kommentarer.
  • Välj Fönster > PDF-kommentarer och klicka på Importera PDF-kommentarer.
 3. Bläddra till PDF-filen som innehåller kommentarer om ditt dokument och klicka på Importera kommentarer. Du kan importera kommentarer från flera PDF-filer till ditt dokument. Kommentarerna importeras och visas på panelen PDF-kommentarer.

Hantera kommentarer

Översikt över panelen PDF-kommentarer

På panelen PDF-kommentarer visas alla importerade kommentarer. Det totala antalet kommentarer visas högst upp. Alla kommentarer grupperas utifrån sidnumret. 

Varje kommentar visar följande:

 • Typ av kommentar
 • Namn på den som granskat
 • Datum för kommentaren
 • Alternativ för att markera en kommentar som löst eller olöst
 • Alternativ för att ta bort en kommentar
 • Alternativ för att acceptera en kommentar, endast tillgängligt för Genomstruken text, Ersätt text och Infoga text
Panelen PDF-kommentarer

A. Panelmenyn PDF-kommentarer B. Filtrera kommentarer C. Markera som löst/olöst D. Acceptera en kommentar E. Ta bort en kommentar F. Sök kommentarer G. Antal kommentarer H. Typ av kommentar I. Visa/dölj kommentarer om layout 

Arbeta med panelen PDF-kommentarer

När kommentarerna har importerats till panelen PDF-kommentarer kan du granska de enskilda kommentarerna. När du väljer en kommentar markeras också motsvarande kommentar i dokumentet.

Du kan göra följande på panelen PDF-kommentarer:

 • Filtrera kommentarerna utifrån status, granskare, typ av kommentar och PDF-källa. Mer information finns i Filtrera kommentarer.

 • Granska enskilda kommentarer och markera dem som lösta.

 • Acceptera ändringarna för kommentarstyperna Genomstruken text , Ersätt text och Infoga text. När du accepterar kommentaren uppdateras dokumentet med motsvarande ändringar.

 • Ta bort en kommentar.

Filtrera kommentarer

Filtrera efter status

Du kan filtrera kommentarerna utifrån följande status:

Lösta

Visa kommentarer som markerats som lösta av dig.

Olösta

Visa kommentarer som inte har markerats som lösta av dig.

Mappade

Visa kommentarer som har mappats till ett objekt i dokumentet.

Omappade

Visa kommentarer som inte har mappats till ett objekt i dokumentet. För kommentarer som inte har mappats visas ikonen .

Filtrera efter granskare

Om det finns flera granskare kan du filtrera kommentarerna utifrån den som granskat PDF-filen.

Filtrera efter typ av kommentar

Du kan filtrera kommentarerna utifrån typ av kommentar. Följande kommentarstyper stöds i InDesign:

Textruta

Moln

Understruken

Pil

Textkommentar

Kopplade linjer

Textbubbla

Markerad text

Genomstruken text

Rad

Fästis

Rektangel

Stämpel

Infoga text

Ersätt text

Penna

Filtrera efter PDF-källa

Om du har importerat kommentarer från flera PDF-filer kan du filtrera kommentarerna utifrån PDF-källan.

Liknande innehåll

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto