Samarbeta enkelt med andra. Importera kommentarer från PDF-filer som skapats i InDesign CC.

Om du har skapat PDF-filer från ditt InDesign-dokument och delat dem för granskning, kan du importera kommentarer från de granskade PDF-filerna direkt till ditt dokument och enkelt hantera dem där. Du kan acceptera kommentarer och markera dem som lösta eller olösta. Om du markerar en kommentar markeras också avsnittet i dokumentet som kommentaren gäller.

Obs!

För att få korrekt mappning av kommentarer måste du se till att InDesign-dokumentet inte har redigerats efter att en PDF-fil för granskning har skapats.

Importera kommentarer

 1. Öppna InDesign-dokumentet som du vill importera PDF-kommentarerna i.

 2. Gör något av följande:

  • Välj Arkiv > Importera PDF-kommentarer.
  • Välj Fönster > PDF-kommentarer och klicka på Importera PDF-kommentarer.
 3. Bläddra till PDF-filen som innehåller kommentarer om ditt dokument och klicka på Importera kommentarer. Du kan importera kommentarer från flera PDF-filer till ditt dokument. Kommentarerna importeras och visas på panelen PDF-kommentarer.

Hantera kommentarer

Översikt över panelen PDF-kommentarer

På panelen PDF-kommentarer visas alla importerade kommentarer. Det totala antalet kommentarer visas högst upp. Alla kommentarer grupperas utifrån sidnumret. 

Varje kommentar visar följande:

 • Typ av kommentar
 • Namn på den som granskat
 • Datum för kommentaren
 • Alternativ för att markera en kommentar som löst eller olöst
 • Alternativ för att ta bort en kommentar
 • Alternativ för att acceptera en kommentar, endast tillgängligt för Genomstruken text, Ersätt text och Infoga text
Panelen PDF-kommentarer
Panelen PDF-kommentarer

A. Panelmenyn PDF-kommentarer B. Filtrera kommentarer C. Markera som löst/olöst D. Acceptera en kommentar E. Ta bort en kommentar F. Sök kommentarer G. Antal kommentarer H. Typ av kommentar I. Visa/dölj kommentarer om layout 

Arbeta med panelen PDF-kommentarer

När kommentarerna har importerats till panelen PDF-kommentarer kan du granska de enskilda kommentarerna. När du väljer en kommentar markeras också motsvarande kommentar i dokumentet.

Du kan göra följande på panelen PDF-kommentarer:

 • Filtrera kommentarerna utifrån status, granskare, typ av kommentar och PDF-källa. Mer information finns i Filtrera kommentarer.

 • Granska enskilda kommentarer och markera dem som lösta.

 • Acceptera ändringarna för kommentarstyperna Genomstruken text , Ersätt text och Infoga text. När du accepterar kommentaren uppdateras dokumentet med motsvarande ändringar.

 • Ta bort en kommentar.

Filtrera kommentarer

Filtrera efter status

Du kan filtrera kommentarerna utifrån följande status:

Lösta

Visa kommentarer som markerats som lösta av dig.

Olösta

Visa kommentarer som inte har markerats som lösta av dig.

Mappade

Visa kommentarer som har mappats till ett objekt i dokumentet.

Omappade

Visa kommentarer som inte har mappats till ett objekt i dokumentet. För kommentarer som inte har mappats visas ikonen .

Filtrera efter granskare

Om det finns flera granskare kan du filtrera kommentarerna utifrån den som granskat PDF-filen.

Filtrera efter typ av kommentar

Du kan filtrera kommentarerna utifrån typ av kommentar. Följande kommentarstyper stöds i InDesign:

Textruta
Moln
Understruken Pil
Textkommentar Kopplade linjer
Textbubbla
Markerad text
Genomstruken text Rad
Fästis Rektangel
Stämpel
Infoga text
Ersätt text Penna

Filtrera efter PDF-källa

Om du har importerat kommentarer från flera PDF-filer kan du filtrera kommentarerna utifrån PDF-källan.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy