Kända problem i InDesign

Hitta kända problem och begränsningar i den senaste versionen av InDesign.

InDesign 18.x och 19.0 

Problem: Skärmen blir vit när du försöker dra markeringsramen för att markera objekt i layouten eller markera text med textverktyget i läget CPU-förhandsvisning eller Förhandsvisa övertryck i macOS Sonoma.

Tillfällig lösning: Arbeta bara i GPU-läge.

InDesign 17.0 (oktober 2021-utgåvan)

Problem: Det går inte att starta Adobe InDesign.

Tillfällig lösning: Uppdatera Trend Micro Antivirus till version 17.0 eller senare, om du använder programmet. Lägg till InDesign i undantagslistan i programinställningarna om problemet kvarstår.

Innehållsmedveten passning

 • När du placerar en resurs i ett InDesign-dokument och väljer ramjusteringsalternativet Innehållsmedveten passning, kraschar InDesign. Detta sker om maskinens GPU-drivrutin är avaktiverad. För att lösa problemet ska du aktivera maskinens GPU-drivrutin.
 • När du placerar en bild kan du ignorera alternativet Innehållsmedveten passning genom att klicka direkt på dokumentet med en laddad placeringsmarkör utan att skapa en ram

Justera layout

 • Värdena för ramens rutnätsstorlek, Char Aki, och Line Aki justeras inkorrekt när sidans storlek ändras i dialogrutan Justera layout och inställningen Justera teckenstorlek är aktiverad.
 • Ramstödraster i sammankopplade ramar förstoras oproportionerligt i jämförelse med sidan när sidans storlek ändras i dialogrutan Justera layout och inställningen Justera teckenstorlek är aktiverad.
 • [Mac] Effekter som tillämpats på textinnehåll justeras inte med Justera layout.
 • Grafikceller med grafik som Klistrats in visar inte längre det grafiska innehållet efter att Justera layout använts.

Egenskapspanelen

 • Inget varningsmeddelande visas när man reducerar antalet sidor med objekt i Egenskapspanelen.
 • När popup-fönstret Färg från Egenskapspanelen är i utökat läge, så kan dialogrutan som öppnas när man utför vissa handlingar gömmas bakom popup-fönstret Färg.

Importera PDF-kommentarer

 • PDF-kommentarer som lagts till i Acrobat Reader på iOS eller Android eller i Apple Preview importeras inte till InDesign.
 • När du skalar ett objekt som har en kommentar som inte är en textkommentar flyttas kommentaren till ett annat ställe eller försvinner.
 • I följande situationer mappas inte textkommentarerna till texten och markeras som omappade:
  • Kommentarer på text som ligger utanför en textram
  • Kommentarer på text i versaler
  • Kommentarer på objekt på mallsidan
 • Infoga text-kommentarer förskjuts med några tecken i MENA-dokument.
 • Textkommentarer sammanfogas med andra ritningar på texten, vilket kan göra att kommentarerna göms eller inte visas korrekt.
 • Kommentarer som importerats till ett IDML-dokument kan inte mappas.
 • När man försöker dra ett objekt genom att klicka på anteckningen så dras anteckningen till ett annat ställe.

Teckensnitt

 • När du markerar en font som favorit på fonts.adobe.com tar det lång tid innan ändringarna visas i filtret Favoriter på fliken Hitta mer i Teckenpanelen (Fönster > Typer & Tabeller > Tecken).
 • [Mac] Följande felmeddelande visas när man skapar en kontur för teckensnittet Apple Color Emoji:
  Välj en eller flera tecken som kan konverteras till konturer.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?