Översikt över justeringspanelen

Använd justeringspanelen (Fönster > Objekt och layout > Justera) om du vill justera eller fördela objekt vågrätt eller lodrätt efter markeringen, marginalerna, sidan eller uppslaget. Tänk på följande när du arbetar med justeringspanelen:

 • Justeringspanelen påverkar inte objekt som du har använt kommandot Lås placering på, inte heller justeringen för textstycken inom dess ramar.

 • Textjustering påverkas inte av alternativen under Justera objekt. (Se Justera text.)

 • Om du vill skapa anpassade kommandon för justering och fördelning kan du använda dialogrutan Kortkommandon (Redigera > Kortkommandon). (Välj Objektredigering under Del av programmet.)

Justeringspanelen
Justeringspanelen

A. Lodräta justeringsknappar B. Lodräta fördelningsknappar. C. Använd avståndsfördelning D. Vågräta justeringsknappar. E. Vågräta fördelningsknappar. F. Alternativ för justeringsplacering 

Justera och fördela objekt

Använd justeringspanelen om du vill justera eller fördela markerade objekt vågrätt eller lodrätt efter markeringen, marginalerna, sidan eller uppslaget.

Objekt fördelade vågrätt
Objekt fördelade vågrätt efter markering (överst) och efter marginaler (nederst)

 1. Markera de objekt som du vill justera eller fördela.
 2. Visa justeringspanelen genom att välja Fönster > Objekt och layout > Justera.

  Obs!

  Om du vill visa eller dölja alternativ på panelen väljer du Visa alternativ eller Dölj alternativ på panelmenyn.

 3. Ange om du vill justera eller fördela objekt baserat på markering, marginaler, sida eller uppslag på menyn längst ned på panelen.
 4. Gör något av följande:
  • Om du vill justera objekten klickar du på knappen för den typ av justering du vill använda.
  • Fördela objekten genom att klicka på knappen för den typ av fördelning du vill använda. Om du till exempel klickar på knappen Fördela efter vänsterkanter när Justera efter markering är aktiverad kommer det att finnas lika mycket mellanrum från den vänstra kanten till den vänstra kanten på alla markerade objekt.
  Alternativet Fördela efter horisontella mittpunkter
  Använda alternativet Fördela efter horisontella mittpunkter för jämna mellanrum

  A. Ett mellanrum skapas mellan mittpunkterna för varje objekt B. Den övergripande bredden är densamma som före omformningen 
  • Om du vill ange avstånd mellan objekt, antingen mitten till mitten eller kant till matchande kant, markerar du Använd avstånd under Fördela objekt och skriver ett värde för avståndet. Klicka på en knapp så att de markerade objekten fördelas längs deras vågräta eller lodräta axlar.

  Lägga till ett värde för Använd avstånd
  Använda alternativet Fördela efter horisontella mittpunkter och lägga till ett värde för Använd avstånd

  A. Avstånden mellan objekten blir lika stort från deras mittpunkter, efter ett angivet värde B. Den övergripande bredden på objekten ändras 
  • Om du vill ange avståndet mellan objekt (motstående kant till motstående kant), markerar du Använd avstånd under Fördela avstånd. Skriv sedan ett värde för avståndet. (Om alternativet Fördela mellanrum inte visas, väljer du Visa alternativ på justeringspanelens meny.) Klicka sedan på knappen Fördela mellanrum om du vill fördela objekten längs den vågräta eller lodräta axeln.
  Alternativet Fördela horisontellt utrymme
  Använda alternativet Fördela horisontellt utrymme och lägga till ett värde för Använd avstånd

  A. Ett avstånd skapas, utifrån valt värde, mellan varje objekt B. Den övergripande bredden på objekten ändras 

När du använder avstånd med lodrät fördelning, fördelas de markerade objekten uppifrån och ned med början på det översta objektet. När du använder avstånd med vågrät fördelning, fördelas de markerade objekten från vänster till höger med början på objektet längst till vänster.

Obs!

Du kan använda funktionen Smarta avstånd för att justera eller fördela objekt medan du flyttar dem. Om till exempel avståndet mellan två lodräta objekt är på 12 punkter och du flyttar ett tredje objekt under det andra med samma avstånd, visas stödlinjer så att du kan placera objektet exakt rätt.

Justera objekt med hjälp av mellanrumsverktyget

Med mellanrumsverktyget kan du på ett snabbt sätt justera storleken på mellanrummet mellan två eller flera objekt. Med det kan du också ändra storlek på flera objekt som har likadant justerade kanter samtidigt, medan mellanrummen mellan dem är lika stort. Du kan i ett enda steg justera layouten genom att arbeta direkt med mellanrummet mellan objekten.

Mellanrumsverktyget ignorerar låsta objekt och mallsidesobjekt.

 1. Välj mellanrumsverktyget .

 2. Flytta pekaren mellan två objekt och gör något av följande:

  • Dra om du vill flytta mellanrummet och ändra storlek på alla objekt som justeras utmed mellanrummet.

  • Skift-dra om du vill flytta mellanrummet mellan enbart de två närmaste objekten.

  • Ctrl-dra (Windows) eller Kommando-dra (Mac OS) om du vill ändra storlek på mellanrummet i stället för att flytta det. Om du dessutom trycker på Skift ändrar du storlek på mellanrummet mellan enbart de två närmaste objekten.

  • Alt-dra (Windows) eller Alternativ-dra (Mac OS) om du vill flytta mellanrummet och objekten i samma riktning. Om du dessutom trycker på Skift flyttas enbart de två närmaste objekten.

  • Ctrl-dra (Windows) eller Kommando-dra (Mac OS) om du vill ändra storlek på mellanrummet och flytta objekten. Om du dessutom trycker på Skift ändrar du storlek på mellanrummet och flyttar enbart de två närmaste objekten.

Obs!

Om du vill visa tips på hur du använder mellanrumsverktyget markerar du mellanrumsverktyget och öppnar verktygstipspanelen (Fönster > Verktyg > Verktygstips).

Distribuera objekt med hjälp av Live-distribuering

När du omformar flera markerade objekt kan du ändra storlek på avståndet mellan de markerade objekten proportionellt i stället för att ändra storlek på de faktiska objekten. Om du till exempel vill ändra avståndet mellan fem justerade rektanglar kan du göra det utan att använda distribueringskommandona.

 1. Markera objekten.

 2. Börja dra ett markeringshandtag och håll ned blankstegstangenten medan du drar. Fortsätt att dra om du vill ändra avståndet mellan objekten.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy