Användarhandbok Avbryt

Lägga till text till ramar

 1. Användarhandbok för InDesign
 2. Lär känna InDesign
  1. Introduktion till InDesign
   1. Nyheter i InDesign
   2. Systemkrav
   3. Vanliga frågor
   4. Använda Creative Cloud-bibliotek
  2. Arbetsyta
   1. Allmänt om arbetsytan
   2. Anpassa din arbetsyta i InDesign
   3. Verktygslådan
   4. Ange inställningar
   5. Toucharbetsytan
   6. Standardkortkommandon
   7. Återställa och ångra dokument
 3. Skapa och layouta dokument
  1. Dokument och sidor
   1. Skapa dokument
   2. Arbeta med mallsidor
   3. Arbeta med dokumentsidor
   4. Ange sidstorlek, marginaler och utfall
   5. Arbeta med filer och mallar
   6. Skapa bokfiler
   7. Lägga till grundläggande sidnumrering
   8. Numrera sidor, kapitel och avsnitt
   9. Konvertera QuarkXPress- och PageMaker-dokument
   10. Dela innehåll
   11. Lär dig ett grundläggande hanterat arbetsflöde
   12. Spara dokument
  2. Stödraster
   1. Stödraster
   2. Formatstödraster
  3. Hjälpmedel för layout
   1. Linjaler
   2. Justera och fördela objekt med linjaler
   3. Mäta objekt med verktyget Mått
 4. Lägg till innehåll
  1. Text
   1. Lägga till text till ramar
   2. Koppla text
   3. Arabiska och hebreiska funktioner i InDesign
   4. Skapa text på en bana
   5. Punkter och numrering
   6. Tecken och specialtecken
   7. Textdisposition
   8. Textvariabler
   9. Generera QR-koder
   10. Redigera text
   11. Justera text
   12. Figursätta text runt objekt
   13. Förankrade objekt
   14. Länkat innehåll
   15. Formatera stycken
   16. Formatera tecken
  2. Typografi
   1. Använda teckensnitt i InDesign
   2. Kerning och spärra/knip
  3. Formatera text
   1. Formatera text
   2. Arbeta med stilpaket
   3. Tabbar och indrag
  4. Granska text
   1. Spåra och granska ändringar
   2. Lägga till redaktionella anteckningar i InDesign
   3. Importera PDF-kommentarer
  5. Stavningskontroll och språklexikon
   1. Kontrollera stavning, automatisk korrigering och dynamisk stavningskontroll
   2. Skapa, lägg till och hantera lexikon och ord
   3. Ändra lexikoninställningar
   4. Duden-lexikon
  6. Lägga till referenser
   1. Skapa en innehållsförteckning
   2. Fotnoter
   3. Skapa ett index
   4. Slutkommentarer
   5. Bildtexter
  7. Format
   1. Stycke- och teckenformat
   2. Mappa, exportera och hantera format
   3. Objektformat
   4. Anfanger och kapslade format
   5. Arbeta med format
   6. Radavstånd
  8. Tabeller
   1. Formatera tabeller
   2. Skapa tabeller
   3. Tabell- och cellformat
   4. Markera och redigera tabeller
   5. Linjer och fyllningar i tabeller
  9. Interaktivitet
   1. Hyperlänkar
   2. Dynamiska PDF-dokument
   3. Bokmärken
   4. Knappar
   5. Formulär
   6. Animering
   7. Korsreferenser
   8. Strukturera PDF-filer
   9. Sidövergångar
   10. Filmer och ljud
  10. Bilder
   1. Förstå banor och former
   2. Rita med pennverktyget
   3. Rita med ritstiftsverktyget
   4. Tillämpa linjeinställningar 
   5. Sammansatta banor och former
   6. Redigera banor
   7. Urklippsbanor
   8. Ändra utseendet på hörn
   9. Ramar och objekt
   10. Justera och fördela objekt
   11. Länkad och inbäddad grafik
   12. Integrera AEM Assets
  11. Färg och genomskinlighet
   1. Använda färg
   2. Använda färger från importerade bilder
   3. Arbeta med färgrutor
   4. Blanda tryckfärger
   5. Färgtoner
   6. Lär dig hur dekor- och processfärger används
   7. Blanda färger
   8. Övertoningar
   9. Förenkla genomskinliga bilder
   10. Lägga till genomskinlighetseffekter
 5. Söka och ersätta
  1. Söka och ersätta text
  2. Söka och ersätta teckensnitt
  3. Söka och ersätta tecken
  4. Söka och ersätta med GREP-uttryck och GREP-frågor
  5. Söka och ersätta objekt
  6. Söka och ersätta färger
  7. Sökalternativ för att söka och ersätta
 6. Dela
  1. Arbeta med InDesign-molndokument
  2. InDesign-molndokument | Vanliga frågor
  3. Dela och samarbeta        
  4. Dela för granskning
  5. Granska ett delat InDesign-dokument
  6. Hantera feedback 
 7. Publicera
  1. Montera, exportera och publicera
   1. Publicera online
   2. Publish Online-kontrollpanelen
   3. Kopiera, infoga grafik
   4. Exportera innehåll för EPUB
   5. Alternativ för Adobe PDF-filer
   6. Exportera innehåll till HTML
   7. Exportera till Adobe PDF
   8. Exportera till JPEG-format
   9. Exportera HTML
   10. Översikt över DPS och AEM Mobile
   11. Filformat som stöds
  2. Utskrift
   1. Skriva ut häften
   2. Utskriftsmärken och utfall
   3. Skriva ut dokument
   4. Tryckfärger, separation och halvtonsraster
   5. Övertryck
   6. Skapa PostScript- och EPS-filer
   7. Förhandskontrollera filer före leverans
   8. Skriva ut miniatyrbilder och stora dokument
   9. Förbereda PDF-filer för tjänstleverantörer
   10. Förbereda färgseparationer
 8. Utöka InDesign
  1. Automatisering
   1. Datasammanfogning
   2. Plugin-program
   3. Capture-tillägget i InDesign
   4. Skript
 9. Felsökning
  1. Korrigerade problem
  2. Krasch vid start
  3. Problem med att mappen Inställningar är skrivskyddad
  4. Felsöka filproblem
  5. Det går inte att exportera till PDF
  6. Återställning av InDesign-dokument
Obs!

Jämställt språkbruk: Vi ersätter icke-inkluderande ord i InDesign 2022 (version 17.0) och framåt. Det återspeglar hur Adobe ser på inkludering. Alla hänvisningar till mallsidor utrycks på ett nytt sätt i våra hjälpartiklar på engelska, danska, ungerska, spanska, italienska, brasiliansk portugisiska, portugisiska och japanska.

Lägga till text i ett dokument

Lägg till text i ett dokument genom att skriva in den, eller genom att klistra in eller montera text från ett ordbehandlingsprogram. Du kan även dra text till ramar i InDesign om ordbehandlingsprogrammet har funktioner för att dra och släppa. När du vill lägga till stora textblock i dokumentet kan du använda det effektiva och mångsidiga kommandot Montera. I InDesign finns funktioner för en mängd olika filformat för ordbehandling, kalkylblad och text.

Om du vill montera eller klistra in text behöver du inte skapa någon textram först, den skapas automatiskt.

När du monterar text kan du ange om formaten och formateringen för den importerade texten ska bevaras genom att välja Visa importalternativ. Innan du klistrar in text kan du ange om formateringen för den ska bevaras, genom att välja All information eller Endast text under inställningarna för urklippshantering. Du kan på så sätt se om inklistrad text innehåller mer information, till exempel färgrutor och format.

Obs!

Om den text som du importerar innehåller rosa, grön eller en annan markeringsfärg har du troligen aktiverat något av alternativen för dispositionsinställningar. Vid Disposition i dialogrutan Inställningar kan du kontrollera vilka alternativ som är markerade under Färgöverstrykning. Om den inklistrade texten till exempel har formaterats med teckensnitt som inte finns, framhävs texten i rosa.

Skriva text i ett dokument

 1. Om du vill placera markören i en textram gör du något av följande:
  • Dra med textverktyget  för att skapa en ny textram, eller klicka inuti en befintlig textram.

  • Dubbelklicka i en befintlig textram med ett markeringsverktyg. Textverktyget väljs automatiskt.

 2. Skriv.

Om du skapade en textram på en mallsida håller du ned Ctrl+Skift (Windows) respektive Kommando+Skift (Mac OS) och klickar i ramen på dokumentsidan. Då skapas en kopia av den primära textramen på dokumentsidan. Du kan sedan använda textverktyget till att lägga till text i den markerade ramen.

Skriva asiatisk text med hjälp av den textbundna inmatningsmetoden

 1. Välj Redigera > Inställningar > Avancerad text (Windows) respektive InDesign > Inställningar > Avancerad text (Mac OS).
 2. Välj Använd textbundna indata för icke-latinsk text och klicka på OK.

Om du vill lägga till 2- eller 4-bytetecken använder du operativsystemets inmatningsmetod. Den här metoden är särskilt användbar för inmatning av asiatiska tecken.

Infoga platshållartext

I InDesign kan du lägga till platshållartext som du senare enkelt kan ersätta med riktig text. Du kan använda platshållartext till att få en bättre känsla för dokumentutformningen.

 1. Välj markeringsverktyget och markera en eller flera textramar eller välj textverktyget och klicka i en textram.
 2. Välj Text > Fyll med platshållartext.

Om du lägger till platshållartext i en ram som är kopplad till två andra ramar läggs platshållartexten till i början av den första textramen (om alla ramar är tomma) eller i slutet av den befintliga texten (om det redan finns text i de kopplade ramarna), ända till slutet av den sista av de kopplade ramarna.

Om du vill ta bort eller ersätta platshållartexten dubbelklickar du i en ram i kopplingen, väljer Redigera > Markera allt och tar bort texten.

Obs!

Om du vill ändra den text som används som platshållartext skapar du en textfil med den text du vill använda, ger den namnet Placeholder.txt och sparar den i programmappen.

Klistra in text

Om insättningspunkten inte är i en textram när du klistrar in text i InDesign skapas en vanlig textram. Om insättningspunkten är i en textram klistras texten in i ramen. Om text är markerad när du klistrar in ersätter den inklistrade texten den markerade texten.

Klistra in text från ett annat program

 1. Om du vill bevara format och information, till exempel format och indexmärken, öppnar du avsnittet Urklippshantering i dialogrutan Inställningar och markerar All information under Klistra in. Om du vill ta bort dessa objekt och andra format när du klistrar in markerar du Endast text.
 2. Klipp ut eller kopiera text i ett annat program eller i ett InDesign-dokument.
 3. Om du vill kan du markera text eller klicka inuti en textram. Om du inte gör det klistras texten in i en ny ram.
 4. Gör något av följande:
  • Välj Redigera > Klistra in. Om den text du klistrar in inte innehåller all formatering måste du eventuellt ändra inställningarna i dialogrutan med importalternativ för RTF-dokument.

  • Välj Redigera > Klistra in utan formatering. (Klistra in utan formatering är nedtonat om du klistrar in från ett annat program och du har valt Endast text i inställningarna för urklippshantering.)

Obs!

Du kan också dra text från andra program och släppa den i ett InDesign-dokument. Du kan även infoga textfiler och ordbehandlingsdokument direkt från Utforskaren i Windows eller Finder i Mac OS. Texten läggs till i en ny textram. Om du Skift-drar tas formatet bort. Det alternativ du har valt i avsnittet Urklippshantering i dialogrutan Inställningar anger om information som exempel indexmärken och färgrutor ska bevaras eller inte.

Justera mellanrum automatiskt när du klistrar in text

När du klistrar in text kan blanksteg läggas till eller tas bort automatiskt, beroende på sammanhanget. Exempel: Om du klipper ut ett ord och klistrar in det mellan två ord kommer blanksteg att läggas till före och efter ordet. Om du klistrar in ordet före punkten i slutet av en mening, läggs inget blanksteg till.

Obs!

Den här funktionen används främst för arbete med latinsk text. Dessutom är den här funktionen endast tillgänglig när den latinska texten som ska klistras in har angetts som ett latinskt språk på panelen Tecken.

 1. Välj Redigera > Inställningar > Text (Windows) respektive InDesign > Inställningar > Text (Mac OS).
 2. Markera Justera radavstånd automatiskt när ord klipps ut och klistras in. Klicka sedan på OK.

Dra och släppa text

Du kan använda musen för att dra och släppa text i textbehandlaren eller i layoutvyn. Det går också att dra text från Textbehandlaren till layoutfönstret (och vice versa) och till vissa dialogrutor, som Sök/ersätt. Om du drar text från en låst eller incheckad artikel kopieras texten i stället för att flyttas. Du kan också kopiera text eller skapa en ny ram när du drar och släpper text.

Självstudiekursen (video) Using InDesign Drag and Drop Text (på engelska) av Jeff Witchel handlar om att dra och släppa.

 1. Om du vill aktivera metoden ”dra och släpp” väljer du Redigera > Inställningar > Text (Windows) respektive InDesign > Inställningar > Text (Mac OS). Markera Aktivera i layoutvyn (InDesign) eller Aktivera i text-/artikelvyn (InCopy) och klicka på OK.
 2. Markera den text du vill flytta eller kopiera.
 3. Håll pekaren över den markerade texten tills ikonen för att dra och släppa  visas. Dra texten till en ny plats.

  Den markerade texten ändras inte när du drar, men ett lodrätt streck anger var texten kommer att placeras när du släpper den. Det lodräta strecket visas i alla textramar du drar pekaren över.

 4. Gör något av följande:
  • Om du vill släppa texten på en ny plats placerar du det lodräta strecket där du vill att texten ska placeras och släpper sedan musknappen.

  • Om du vill släppa texten i en ny ram håller du ned Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS) efter att du har börjat dra. Släpp upp musknappen innan du släpper upp tangenten.

  • Om du vill släppa texten utan att ta med formateringen håller du ned Skift efter att du har börjat dra. Släpp upp musknappen innan du släpper upp tangenten.

  • Om du vill kopiera texten håller du ned Alt (Windows) eller Option (macOS) efter att du har börjat dra. Släpp sedan upp musknappen innan du släpper upp tangenten.

Obs!

Du kan använda en kombination av de här ändringstangenterna. Om du till exempel vill kopiera oformaterad text till en ny ram håller du ned Alt+Skift+Ctrl (Windows) respektive Option+Skift+Kommando (Mac OS) när du börjar dra.

Om den text du vill släppa inte har rätt avstånd väljer du alternativet Justera radavstånd automatiskt i inställningarna.

Montera (importera) text

När du monterar en text- eller kalkylarksfil kan du göra inställningar för hur importerad text ska formateras.

 1. (Valfritt) Om du vill skapa länkar i de filer som monteras klickar du på Filhantering i dialogrutan Inställningar och väljer Skapa länkar vid montering av text- och kalkylarksfiler.

  När du klickar på det här alternativet skapas en länk till den monterade filen. Du kan använda länkpanelen om du vill uppdatera, länka om eller ta bort länkar till textfiler. Om du formaterar länkad text i InDesign är det inte säkert att formateringen bevaras när du uppdaterar länken. Om alternativet inte är markerat bäddas importerade text- och kalkylarksfiler in (de länkas inte).

 2. Gör något av följande:
  • Om du vill skapa en ny ram för den monterade texten, kontrollerar du att det inte finns någon insättningspunkt och att ingen text eller ramar är markerade.

  • Om du vill lägga till text i en ram markerar du text eller placerar insättningspunkten med textverktyget .

  • Om du vill ersätta innehållet i en befintlig ram markerar du ramen med ett markeringsverktyg. Om ramen är kopplad visas en monteringsmarkör för text.

  Obs!

  Om du av misstag råkar ersätta en textfil eller bild med denna metod väljer du Redigera > Ångra ersätt. Skapa sedan en textram genom att klicka eller dra.

 3. Välj Arkiv > Montera.
 4. Om du vill att innehållet i den importerade filen ska ersätta innehållet i den markerade textramen, ersätta den markerade texten eller läggas till efter insättningspunkten i textramen väljer du Ersätt markerat objekt. Om du vill att innehållet i den importerade filen ska flödas i en ny ram väljer du inte det här alternativet.
 5. Markera Visa importalternativ och dubbelklicka sedan på den fil du vill importera.
 6. Ange importalternativ och klicka på OK.

Om du inte redan angett att en befintlig ram ska ta emot text, blir pekaren en monteringspekare för text som är klar att montera text där du klickar eller drar.

Obs!

Den monterade textramen kan konverteras till antingen en oformaterad textram eller ett ramstödraster, beroende på inställningarna i artikelpanelen. Du kan välja Text > Textorientering > Vågrät eller Lodrät för att bestämma ramens textorientering. När text placeras i ett ramstödraster används dokumentinställningarna som angetts i verktyget Stödraster. Anpassa stödrasterinställningarna om det är nödvändigt.

Om du får ett varningsmeddelande om att det inte gick att hitta det begärda filtret, kan det bero på att du försöker montera en fil från ett annat ordbehandlingsprogram eller från en tidigare Microsoft® Word-version, t.ex. Word 6. Öppna filen i det ursprungliga programmet och spara den som RTF. Då behålls det mesta av formateringen.

Om det importerade Microsoft Excel-dokumentet visar röda prickar i cellerna justerar du cellstorleken eller textattributen så att dolt innehåll visas. Du kan även montera filen som oformaterad tabbavgränsad text och sedan konvertera den tabbavgränsade texten till en tabell.

Importfilter

Du kan importera de flesta attribut för tecken och stycken från textfiler i InDesign. Däremot ignoreras mycket av sidlayoutinformationen, t.ex. inställningar för marginaler och spalter (som du kan ange i InDesign). Observera följande:

 • Vanligen importeras all formateringsinformation som anges i ordbehandlingsprogrammet när du importerar filer i InDesign. Däremot importeras inte information om ordbehandlingsfunktioner som inte finns i InDesign.

 • Importerade format läggs till i listan med dokumentformat. Diskikoner visas bredvid importerade format. (Se Konvertera Word-format till InDesign-format.)

 • Importalternativen visas när du väljer Visa importalternativ i dialogrutan Montera eller när du importerar en Excel-fil. Om Visa importalternativ är avmarkerat används importalternativen som användes senast för en liknande dokumenttyp. De alternativ du anger förblir aktiva tills du ändrar dem.

 • Om det inte går att hitta ett filter som känner igen en fil genom filformat eller filtillägg visas ett varningsmeddelande. För bästa resultat i Windows bör du använda standardfiltillägget (t.ex. .doc, .docx, .txt, .rtf, .xls eller .xlsx) för det filformat du vill importera. Du kan behöva öppna filen i originalprogrammet och sedan spara det i ett annat filformat, t.ex. RTF eller oformaterad text.

Mer information om import av filter finns i PDF-filen Viktigt om filter på www.adobe.com/go/lr_indesignfilters_cs5_se.

Importalternativ för Microsoft Word och RTF

Om du markerar Visa importalternativ när du monterar en Word-fil eller en RTF-fil kan du välja mellan följande alternativ:

Innehållsförteckning

Innehållsförteckningen importeras som en del av artikeltexten. Posterna importeras endast som text.

Indextext

Index importeras som en del av artikeltexten. Posterna importeras endast som text.

Fotnoter

Word-fotnoter importeras. Fotnoter och referenser bevaras, men numreringen för dem ändras baserat på fotnotsinställningarna för dokumentet. Om fotnoterna från Word inte importeras korrekt kan du testa med att spara Word-dokumentet i RTF-format och sedan importera RTF-filen.

Slutkommentarer

Slutkommentarer importeras som en del av texten i slutet av artikeln.

Använda typografiska citattecken

Se till att importerad text innehåller typografiska citattecken (”) och apostrofer (’) i stället för raka citattecken (") och apostrofer (').

Ta bort format och formatering från text och tabeller

Ta bort formatering, t.ex. teckensnitt, teckenfärg och teckenformat, från den importerade texten, inklusive text i tabeller. Om du väljer det här alternativet importeras inte styckeformat och textbundna bilder.

Bevara lokala åsidosättningar

Om du tar bort format och formatering från text och tabeller kan du bevara teckenformatering, till exempel fet och kursiv text, som har använts på delar av stycken genom att välja det här alternativet. Om du vill ta bort all formatering väljer du inte det här alternativet.

Konvertera tabeller till

Om du tar bort format och formatering från text och tabeller kan du konvertera tabeller till oformaterade tabeller eller till formaterad tabbavgränsad text.

Om du vill importera oformaterad text och formaterade tabeller importerar du texten utan formatering och klistrar in tabellerna från Word i InDesign.

Bevara format och formatering från text och tabeller

Formateringen för Word-dokumentet bevaras i InDesign- eller InCopy-dokumentet. Du kan använda de andra alternativen i avsnittet Formatering till att ange hur format och formatering ska bevaras.

Manuella sidbrytningar

Anger hur sidbrytningar från Word-filen formateras i InDesign eller InCopy. Välj Bevara sidbrytningar om du vill använda samma sidbrytningar som används i Word eller välj Konvertera till spaltbrytningar eller Inga brytningar.

Importera textbundna bilder

Textbundna bilder i Word-dokumentet bevaras i InDesign.

Importera format som inte används

Om du väljer det här alternativet importeras alla format från Word-dokumentet, även de du inte har använt på text.

Konvertera punkter och nummer till text

Punkter och nummer importeras som faktiska tecken, vilket bevarar styckets utseende. Numrerade listor uppdateras dock inte automatiskt om listan ändras.

Spåra ändringar

Om du väljer det här alternativet visas Word-dokumentets Spåra ändringar-markeringar i InDesign-dokumentet. I InDesign visar du ändringsspårning i textbehandlaren.

Importera format automatiskt

Formaten i Word-dokumentet importeras till InDesign- eller InCopy-dokumentet. Om en gul varningstriangel visas bredvid Formatnamnskonflikter betyder det att det finns ett eller flera stycke- eller teckenformat i Word-dokumentet som har samma namn som ett InDesign-format.

Om du vill ange hur de här formatnamnskonflikterna ska lösas väljer du ett alternativ på menyerna Styckeformatkonflikter och Teckenformatkonflikter. Om du väljer Använd InDesign-formatdefinition kommer den importerade texten att formateras med InDesign-formatet. Om du väljer Omdefiniera InDesign-format kommer den importerade texten, och befintlig InDesign-text som du har formaterat med det formatet, att formateras med Word-formatet. Om du väljer Ändra namn automatiskt kommer namnen på de Word-format du importerar att ändras automatiskt. Exempel: formatet Underrubrik finns i både Word och InDesign. Om du väljer alternativet Ändra namn automatiskt kommer namnet på det importerade Word-formatet att ändras till Underrubrik_wrd_1.

Obs!

I InDesign konverteras stycke- och teckenformat men inte punkt- eller numrerade listformat.  

Anpassa formatimport

Om du väljer det här alternativet kan du använda dialogrutan Koppla format till att välja vilka InDesign-format som ska användas för de olika Word-formatet i det dokument du vill importera.

Spara förinställning

Spara de aktuella Word-importalternativen. Ange importalternativen, klicka på Spara förinställning, ange namnet på förinställningen och klicka sedan på OK. Nästa gång du importerar ett Word-format kan du välja den förinställning du skapade på menyn Förinställning. Om du vill använda den valda förinställningen som standard när du importerar Word-dokument klickar du på Ange som standard.

Importalternativ för textfiler

Du kan välja följande alternativ om du markerar Visa importalternativ när du monterar en textfil:

Teckenuppsättning

Anger vilken teckenuppsättning, t.ex. ANSI, Unicode UTF8 eller Windows CE, som användes för att skapa textfilen. Som standard används den teckenuppsättning som överensstämmer med standardspråket och plattformen för InDesign eller InCopy.

Anger vilken teckenuppsättning, t.ex. ANSI, Unicode UTF8, Shift JIS eller Chinese Big 5, som användes för att skapa textfilen. Som standard används den teckenuppsättning som överensstämmer med standardspråket och plattformen för InDesign eller InCopy.

Plattform

Visar om filen skapades i Windows eller Mac OS.

Lexikon

Anger vilket lexikon som ska användas för den importerade texten.

Extra radbrytningar

Anger hur extra radbrytningar för stycken importeras. Välj Ta bort från slutet av varje rad eller Ta bort mellan stycken.

Ersätt

Ersätter det angivna antalet blanksteg med en tabb.

Använda typografiska citattecken

Se till att importerad text innehåller typografiska citattecken (”) och apostrofer (’) i stället för raka citattecken (") och apostrofer (').

Importalternativ för Microsoft Excel

Du kan välja något av följande när du importerar en Excel-fil:

Blad

Anger vilket arbetsblad du vill importera.

Visa

Anger om lagrade anpassade eller personliga vyer ska importeras eller ignoreras.

Cellintervall

Anger cellintervall där ett kolon (:) bestämmer intervallet (t.ex. A1:G15). Om cellerna i arbetsbladet har namn visas namnen i menyn Cellintervall.

Importera dolda celler som inte sparats i vyn

Innefattar alla celler som anges som dolda i Excel-kalkylbladet.

Tabell

Ange hur informationen i kalkylarket ska visas i dokumentet.

Formaterad tabell

InDesign försöker bevara den formatering som användes i Excel, även om textformateringen i varje cell inte bevaras. Om kalkylarket är länkat i stället för inbäddat kommer eventuell formatering i InDesign att åsidosättas om du uppdaterar tabellen.

Oformaterad tabell

Tabellen importeras från kalkylbladet utan formatering. Om du väljer det här alternativet kan du använda ett tabellformat för den importerade tabellen. Om du formaterar text med stycke- och teckenformat behålls formateringen även om du uppdaterar länken till kalkylbladet.

Oformaterad tabbavgränsad text

Tabellen importeras som tabbavgränsad text, som du sedan kan konvertera till en tabell i InDesign eller InCopy.

Formaterad en gång

I InDesign behålls samma formatering som den som används i Excel vid importen. Om kalkylbladet är länkat och inte inbäddat, uppdateras inte den länkade tabellen med formatändringar som gjorts i kalkylbladet när du uppdaterar länken. Alternativet är inte tillgängligt i InCopy.

Tabellformat

Det tabellformat du anger på det importerade dokumentet tillämpas. Det här alternativet visas endast om du har markerat alternativet Oformaterad tabell.

Justering av celler

Anger justeringen av celler för det importerade dokumentet.

Inkludera textbundna bilder

Textbundna bilder i Excel-dokumentet bevaras i InDesign.

Antal decimaler att inkludera

Anger antal decimaler för kalkylarkstal.

Använda typografiska citattecken

Se till att importerad text innehåller typografiska citattecken (”) och apostrofer (’) i stället för raka citattecken (") och apostrofer (').

Importalternativ för formaterad text

Du kan importera (och exportera) textfiler som kan hantera InDesign-formateringsfunktioner genom att använda formaterad text. Formaterade textfiler är textfiler som innehåller information om den formatering du vill att InDesign ska använda. Formaterad text som formaterats på rätt sätt kan användas för att ge en beskrivning av nästan vad som helst som kan finnas i en InDesign-artikel, inklusive alla styckeattribut, teckenattribut och specialtecken.

Information om formaterad text finns i PDF-filen Tagged Text på www.adobe.com/go/learn_id_taggedtext_cs5_se.

Följande alternativ är tillgängliga när du importerar en fil med formatinformation och markerar Visa importalternativ i dialogrutan Montera.

Använda typografiska citattecken

Se till att importerad text innehåller typografiska citattecken (”) och apostrofer (’) i stället för raka citattecken (") och apostrofer (').

Ta bort textformatering

Ta bort formatering, t.ex. teckensnitt, teckenfärg och teckenformat, från den importerade texten.

Lös textformatskonflikter med hjälp av

Anger vilket tecken eller styckeformat som ska användas när en konflikt uppstår mellan formatet i filen med formatinformation och formatet i InDesign-dokumentet. Markera Dokumentdefinitioner så används den redan befintliga definitionen för det formatet i InDesign-dokumentet. Markera Definitioner i den formaterade textfilen så används formatet som angetts i filen med formatinformation.

Visa lista med formatproblem före montering

Visar en lista med okänd formatering. Om en lista visas kan du välja att avbryta eller fortsätta med importen. Om du fortsätter kan filen se annorlunda ut än vad du väntat dig.

Spara alternativ för Word- och RTF-import som förinställningar

 1. Se till att alternativet Visa importalternativ är markerat när du monterar en Word- eller RTF-fil. Välj Öppna.
 2. Gör inställningar i dialogrutan Importalternativ.
 3. Klicka på Spara förinställning, skriv ett förinställningsnamn och klicka på OK.
 4. (Valfritt) Om du vill använda förinställningen varje gång du importerar en fil med samma filformat klickar du på Ange som standard.

Därefter kan du välja egna förinställningar på menyn Förinställning i dialogrutan Importalternativ när du öppnar en Word- eller RTF-fil.

Importera Buzzword-dokument

Buzzword är en webbaserad textredigerare där användaren kan skapa och lagra textfiler på en webbserver. I InDesign CS5 kan du importera och exportera text från Buzzword-dokument.

När du importerar ett Buzzword-dokument skapas en URL-baserad länk till Buzzword-dokumentet på servern. När Buzzword-dokumentet uppdateras utanför InDesign, kan du använda länkpanelen för att uppdatera den importerade versionen i InDesign. När du gör detta tas emellertid alla ändringar av Buzzword-texten bort som du har gjort i InDesign.

Obs!

Programmet Acrobat.com Buzzword finns bara på engelska, franska och tyska.

 1. Välj Arkiv > Montera från Buzzword.

 2. Om du ännu inte har loggat in på CS Live klickar du på Logga in, anger din e-postadress och ditt lösenord och klickar sedan på Logga in.

  När du har loggat in innehåller dialogrutan Montera Buzzword-dokument en lista med Buzzword-dokument som du kan importera.

 3. Välj ett eller flera dokument som du vill importera, eller klistra in URL:en från Buzzword-dokumentet i fältet Klistra in URL.

 4. Utför någon av följande åtgärder och klicka sedan på OK.

  Visa importalternativ

  Om du väljer det här alternativet visas dialogrutan Alternativ för Buzzword-import innan du monterar filen.

  Ersätt markerat objekt

  Välj det här alternativet om du vill byta ut det markerade objektet i dokumentet.

  Länka till dokument

  Välj det här alternativet om du vill skapa en länk mellan Buzzword-dokumentet och den monterade texten. Om du skapar en länk och uppdaterar Buzzword-dokumentet, anger länkpanelen att filen har ändrats. Om du uppdaterar länken uppdateras texten i InDesign. De formateringsändringar som du har gjort i InDesign försvinner emellertid.

 5. Om du markerar Visa importalternativ ska du ange inställningar i dialogrutan Alternativ för Buzzword-import.

  Den här dialogrutan innehåller de flesta av alternativen som finns i dialogrutan Alternativ för RTF-import. Se Importalternativ för Microsoft Word och RTF. Buzzword har för närvarande ingen formatfunktion, så inga av formatalternativen går att använda.

 6. Klicka eller dra med monteringsmarkören för att skapa en textram.

Som standard länkas inte den text du monterar till den ursprungliga textfilen. Om du däremot väljer alternativet Skapa länkar vid montering av text- och kalkylarksfiler i inställningarna av Filhantering innan du monterar filen, länkas den och visas på länkpanelen. Du kan uppdatera och hantera filen med länkpanelen. När du uppdaterar en länkad textfil försvinner eventuella redigerings- och formateringsändringar som gjorts i InDesign. På grund av den här risken uppdateras inte länkade textfiler automatiskt när originalfilen redigeras. Med hjälp av länkpanelen kan du däremot enkelt uppdatera innehållet eller bryta länken till filen (för att bädda in den).

 1. Gör något av följande:
  • Om du vill använda den här ändringen på ett dokument öppnar du dokumentet.

  • Om du vill använda den här ändringen på alla dokument du skapar stänger du alla dokument.

 2. Välj Redigera > Inställningar > Filhantering (Windows) eller InDesign > Inställningar > Filhantering (Mac OS).
 3. Om du vill skapa länkar i monterade filer väljer du Skapa länkar vid montering av text- och kalkylarksfiler. Om det här alternativet är aktiverat kan du uppdatera, länka om eller ta bort länkar på länkpanelen. Om det här alternativet är avaktiverat bäddas textfiler in (länkas inte).
Obs!

Du bryter länken till en textfil (bäddar in filen) genom att markera filen på länkpanelen och välja Bryt länk på panelmenyn.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto